annotate libcpp/po/fi.po @ 120:f93fa5091070

fix conv1.c
author mir3636
date Thu, 08 Mar 2018 14:53:42 +0900
parents 04ced10e8804
children 84e7813d76e9
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
1 # Finnish messages for cpplib.
111
kono
parents: 67
diff changeset
2 # Copyright © 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
3 # This file is distributed under the same license as the gcc package.
111
kono
parents: 67
diff changeset
4 # Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>, 2010, 2012-2015.
kono
parents: 67
diff changeset
5 # Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2016.
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
6 #
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
7 msgid ""
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
8 msgstr ""
111
kono
parents: 67
diff changeset
9 "Project-Id-Version: cpplib 7.1-b20170101\n"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
111
kono
parents: 67
diff changeset
11 "POT-Creation-Date: 2017-01-01 00:51+0000\n"
kono
parents: 67
diff changeset
12 "PO-Revision-Date: 2017-01-04 02:11+0200\n"
kono
parents: 67
diff changeset
13 "Last-Translator: Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>\n"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
14 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
111
kono
parents: 67
diff changeset
15 "Language: fi\n"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
16 "MIME-Version: 1.0\n"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
111
kono
parents: 67
diff changeset
19 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
111
kono
parents: 67
diff changeset
21 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
22
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
23 #: charset.c:674
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
24 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
25 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
111
kono
parents: 67
diff changeset
26 msgstr "iconv ei tue muunnosta %s -> %s"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
27
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
28 #: charset.c:677
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
29 msgid "iconv_open"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
30 msgstr "iconv_open"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
31
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
32 #: charset.c:685
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
33 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
34 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
111
kono
parents: 67
diff changeset
35 msgstr "ei iconv-toteutusta, muunnosta %s -> %s ei voida suorittaa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
36
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
37 #: charset.c:781
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
38 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
39 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
111
kono
parents: 67
diff changeset
40 msgstr "merkki 0x%lx ei ole peruslähdemerkistössä\n"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
41
111
kono
parents: 67
diff changeset
42 #: charset.c:798 charset.c:1677
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
43 msgid "converting to execution character set"
111
kono
parents: 67
diff changeset
44 msgstr "muunnetaan suoritusmerkistöön"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
45
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
46 #: charset.c:804
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
47 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
48 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
111
kono
parents: 67
diff changeset
49 msgstr "merkki 0x%lx ei ole yksitavuinen suoritusmerkistössä"
kono
parents: 67
diff changeset
50
kono
parents: 67
diff changeset
51 #: charset.c:1047
kono
parents: 67
diff changeset
52 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
kono
parents: 67
diff changeset
53 msgstr "universaalit merkkinimet ovat kelvollisia vai C++:ssa ja C99:ssä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
54
111
kono
parents: 67
diff changeset
55 #: charset.c:1051
kono
parents: 67
diff changeset
56 msgid "C99's universal character names are incompatible with C90"
kono
parents: 67
diff changeset
57 msgstr "C99:n universaalit merkkinimet ovat epäyhteensopivia C90:n kanssa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
58
111
kono
parents: 67
diff changeset
59 #: charset.c:1054
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
60 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
61 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
111
kono
parents: 67
diff changeset
62 msgstr "’\\%c’:lla on eri merkitys perinteisessä C:ssä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
64 # UCN tarkoittaa Universal Character Names ja se sallii minkä tahansa kirjaimen käyttämisen C-lähdekielessä, ei vain englanninkielen kirjainten käytön. Merkki voidaan ilmaista joko kenoviivalla, sitä seuraavalla pienellä u-kirjaimella ja nelinumeroisella heksadesimaaliluvulla tai kenoviivaa seuraavalla suurella U-kirjaimella ja kahdeksannumeroisella heksadesimaaliluvulla.
111
kono
parents: 67
diff changeset
65 #: charset.c:1063
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
66 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
111
kono
parents: 67
diff changeset
67 msgstr "Funktiossa _cpp_valid_ucn mutta ei ole UCN"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
68
111
kono
parents: 67
diff changeset
69 #: charset.c:1096
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
70 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
71 msgid "incomplete universal character name %.*s"
111
kono
parents: 67
diff changeset
72 msgstr "vaillinainen universaali merkkinimi %.*s"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
73
111
kono
parents: 67
diff changeset
74 #: charset.c:1111
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
75 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
76 msgid "%.*s is not a valid universal character"
111
kono
parents: 67
diff changeset
77 msgstr "%.*s ei ole kelvollinen universaali merkki"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
78
111
kono
parents: 67
diff changeset
79 #: charset.c:1121 lex.c:1333
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
80 msgid "'$' in identifier or number"
111
kono
parents: 67
diff changeset
81 msgstr "’$’ tunnisteessa tai lukuarvossa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
82
111
kono
parents: 67
diff changeset
83 #: charset.c:1131
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
84 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
85 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
111
kono
parents: 67
diff changeset
86 msgstr "universaali merkki %.*s ei ole kelvollinen tunniste"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
87
111
kono
parents: 67
diff changeset
88 #: charset.c:1135
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
89 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
90 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
111
kono
parents: 67
diff changeset
91 msgstr "universaali merkki %.*s ei ole kelvollinen tunnisteen alussa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
92
111
kono
parents: 67
diff changeset
93 #: charset.c:1181 charset.c:2000
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
94 msgid "converting UCN to source character set"
111
kono
parents: 67
diff changeset
95 msgstr "muunnetaan UCN lähdemerkistöön"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
96
111
kono
parents: 67
diff changeset
97 #: charset.c:1188
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
98 msgid "converting UCN to execution character set"
111
kono
parents: 67
diff changeset
99 msgstr "muunnetaan UCN suoritusmerkistöön"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
100
111
kono
parents: 67
diff changeset
101 #: charset.c:1277
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
102 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
111
kono
parents: 67
diff changeset
103 msgstr "’\\%x’:lla on eri merkitys perinteisessä C:ssä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
104
111
kono
parents: 67
diff changeset
105 #: charset.c:1302
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
106 msgid "\\x used with no following hex digits"
111
kono
parents: 67
diff changeset
107 msgstr "\\x:ää käytetty ilman seuraavia heksanumeroita"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
108
111
kono
parents: 67
diff changeset
109 #: charset.c:1309
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
110 msgid "hex escape sequence out of range"
111
kono
parents: 67
diff changeset
111 msgstr "heksadesimaalinen ohjaussarja sallitun välin ulkopuolella"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
112
111
kono
parents: 67
diff changeset
113 #: charset.c:1361
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
114 msgid "octal escape sequence out of range"
111
kono
parents: 67
diff changeset
115 msgstr "oktaalinen ohjaussarja sallitun välin ulkopuolella"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
116
111
kono
parents: 67
diff changeset
117 #: charset.c:1443
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
118 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
111
kono
parents: 67
diff changeset
119 msgstr "’\\a’:lla on eri merkitys perinteisessä C:ssä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
120
111
kono
parents: 67
diff changeset
121 #: charset.c:1450
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
122 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
123 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
111
kono
parents: 67
diff changeset
124 msgstr "ISO-standardiin kuulumaton ohjaussarja ’\\%c’"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
125
111
kono
parents: 67
diff changeset
126 #: charset.c:1458
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
127 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
128 msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
111
kono
parents: 67
diff changeset
129 msgstr "tuntematon ohjaussarja ’\\%c’"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
130
111
kono
parents: 67
diff changeset
131 #: charset.c:1466
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
132 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
133 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
111
kono
parents: 67
diff changeset
134 msgstr "tuntematon ohjaussarja ’\\%s’"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
135
111
kono
parents: 67
diff changeset
136 #: charset.c:1474
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
137 msgid "converting escape sequence to execution character set"
111
kono
parents: 67
diff changeset
138 msgstr "muunnetaan ohjaussarja suoritusmerkistöön"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
139
111
kono
parents: 67
diff changeset
140 #: charset.c:1614
kono
parents: 67
diff changeset
141 msgid "missing open quote"
kono
parents: 67
diff changeset
142 msgstr "avautuva sulje puuttuu"
kono
parents: 67
diff changeset
143
kono
parents: 67
diff changeset
144 #: charset.c:1827 charset.c:1891
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
145 msgid "character constant too long for its type"
111
kono
parents: 67
diff changeset
146 msgstr "merkkivakio on liian pitkä tyypilleen"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
147
111
kono
parents: 67
diff changeset
148 #: charset.c:1830
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
149 msgid "multi-character character constant"
111
kono
parents: 67
diff changeset
150 msgstr "monimerkkinen merkkivakio"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
151
111
kono
parents: 67
diff changeset
152 #: charset.c:1931
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
153 msgid "empty character constant"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
154 msgstr "tyhjä merkkivakio"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
155
111
kono
parents: 67
diff changeset
156 #: charset.c:2047
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
157 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
158 msgid "failure to convert %s to %s"
111
kono
parents: 67
diff changeset
159 msgstr "muunnos %s -> %s epäonnistui"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
160
111
kono
parents: 67
diff changeset
161 #: directives.c:235 directives.c:278
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
162 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
163 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
111
kono
parents: 67
diff changeset
164 msgstr "ylimääräisiä merkkejä #%s-direktiivin lopussa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
165
111
kono
parents: 67
diff changeset
166 #: directives.c:385
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
167 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
168 msgid "#%s is a GCC extension"
111
kono
parents: 67
diff changeset
169 msgstr "#%s on GCC-laajennos"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
170
111
kono
parents: 67
diff changeset
171 #: directives.c:390
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
172 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
173 msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
111
kono
parents: 67
diff changeset
174 msgstr "#%s on vanhentunut GCC-laajennos"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
175
111
kono
parents: 67
diff changeset
176 #: directives.c:403
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
177 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
111
kono
parents: 67
diff changeset
178 msgstr "ehdotetaan #elif:in käytön välttämistä perinteisessä C:ssä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
179
111
kono
parents: 67
diff changeset
180 #: directives.c:406
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
181 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
182 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
111
kono
parents: 67
diff changeset
183 msgstr "#%s ohitetaan perinteisessä C:ssä kun # on sisennetty"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
184
111
kono
parents: 67
diff changeset
185 #: directives.c:410
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
186 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
187 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
111
kono
parents: 67
diff changeset
188 msgstr "ehdotetaan #%s:n piilottamista perinteiseltä C:ltä sisentämällä #"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
189
111
kono
parents: 67
diff changeset
190 #: directives.c:436
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
191 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
111
kono
parents: 67
diff changeset
192 msgstr "direktiivin upottaminen makroargumenttien sisälle ei ole siirrettävää"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
193
111
kono
parents: 67
diff changeset
194 #: directives.c:456
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
195 msgid "style of line directive is a GCC extension"
111
kono
parents: 67
diff changeset
196 msgstr "rividirektiivin tyyli on GCC-laajennos"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
197
111
kono
parents: 67
diff changeset
198 #: directives.c:537
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
199 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
200 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
111
kono
parents: 67
diff changeset
201 msgstr "virheellinen esikääntäjän direktiivi #%s"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
202
111
kono
parents: 67
diff changeset
203 #: directives.c:606
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
204 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
111
kono
parents: 67
diff changeset
205 msgstr "”defined” ei ole kelvollinen makron nimi"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
206
111
kono
parents: 67
diff changeset
207 #: directives.c:611
kono
parents: 67
diff changeset
208 msgid "\"__has_include__\" cannot be used as a macro name"
kono
parents: 67
diff changeset
209 msgstr "”__has_include__” ei ole kelvollinen makron nimi"
kono
parents: 67
diff changeset
210
kono
parents: 67
diff changeset
211 #: directives.c:617
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
212 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
213 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
111
kono
parents: 67
diff changeset
214 msgstr "”%s” ei ole kelvollinen makron nimi, sillä se on C++:n operaattori"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
215
111
kono
parents: 67
diff changeset
216 #: directives.c:620
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
217 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
218 msgid "no macro name given in #%s directive"
111
kono
parents: 67
diff changeset
219 msgstr "makron nimeä ei ole annettu #%s-direktiivissä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
220
111
kono
parents: 67
diff changeset
221 #: directives.c:623
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
222 msgid "macro names must be identifiers"
111
kono
parents: 67
diff changeset
223 msgstr "makrojen nimien on oltava tunnisteita"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
224
111
kono
parents: 67
diff changeset
225 #: directives.c:672 directives.c:677
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
226 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
227 msgid "undefining \"%s\""
111
kono
parents: 67
diff changeset
228 msgstr "kumotaan määrittely ”%s”"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
229
111
kono
parents: 67
diff changeset
230 #: directives.c:732
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
231 msgid "missing terminating > character"
111
kono
parents: 67
diff changeset
232 msgstr "päättävä >-merkki puuttuu"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
233
111
kono
parents: 67
diff changeset
234 #: directives.c:791
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
235 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
236 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
111
kono
parents: 67
diff changeset
237 msgstr "#%s odottaa argumenttia \"TIEDOSTONIMI\" tai <TIEDOSTONIMI>"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
238
111
kono
parents: 67
diff changeset
239 #: directives.c:837
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
240 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
241 msgid "empty filename in #%s"
111
kono
parents: 67
diff changeset
242 msgstr "tyhjä tiedostonimi direktiivissä #%s"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
243
111
kono
parents: 67
diff changeset
244 #: directives.c:847
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
245 msgid "#include nested too deeply"
111
kono
parents: 67
diff changeset
246 msgstr "liikaa sisäkkäisiä #include:ja"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
247
111
kono
parents: 67
diff changeset
248 #: directives.c:888
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
249 msgid "#include_next in primary source file"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
250 msgstr "#include_next ensisijaisessa lähdetiedostossa"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
251
111
kono
parents: 67
diff changeset
252 #: directives.c:914
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
253 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
254 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
255 msgstr "virheellinen lippu ”%s” rividirektiivissä"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
256
111
kono
parents: 67
diff changeset
257 #: directives.c:974
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
258 msgid "unexpected end of file after #line"
111
kono
parents: 67
diff changeset
259 msgstr "odottamaton tiedoston loppu #line-direktiivin jälkeen"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
260
111
kono
parents: 67
diff changeset
261 #: directives.c:977
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
262 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
263 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
111
kono
parents: 67
diff changeset
264 msgstr "#line:n jälkeinen ”%s” ei ole positiivinen kokonaisluku"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
265
111
kono
parents: 67
diff changeset
266 #: directives.c:983 directives.c:985
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
267 msgid "line number out of range"
111
kono
parents: 67
diff changeset
268 msgstr "rivinumero sallitun välin ulkopuolella"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
269
111
kono
parents: 67
diff changeset
270 #: directives.c:998 directives.c:1079
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
271 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
272 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
273 msgstr "”%s” ei ole kelvollinen tiedostonimi"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
274
111
kono
parents: 67
diff changeset
275 #: directives.c:1039
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
276 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
277 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
111
kono
parents: 67
diff changeset
278 msgstr "#:n jälkeinen ”%s” ei ole positiivinen kokonaisluku"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
279
111
kono
parents: 67
diff changeset
280 #: directives.c:1098
kono
parents: 67
diff changeset
281 #, c-format
kono
parents: 67
diff changeset
282 msgid "file \"%s\" linemarker ignored due to incorrect nesting"
kono
parents: 67
diff changeset
283 msgstr "tiedoston ”%s” rivinmerkitsin jätetään huomiotta virheellisen sisäkkäisyyden vuoksi"
kono
parents: 67
diff changeset
284
kono
parents: 67
diff changeset
285 #: directives.c:1157 directives.c:1159 directives.c:1161 directives.c:1747
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
286 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
287 msgid "%s"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
288 msgstr "%s"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
289
111
kono
parents: 67
diff changeset
290 #: directives.c:1185
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
291 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
292 msgid "invalid #%s directive"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
293 msgstr "virheellinen #%s-direktiivi"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
294
111
kono
parents: 67
diff changeset
295 #: directives.c:1248
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
296 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
297 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
111
kono
parents: 67
diff changeset
298 msgstr "rekisteröidään pragmat nimiavaruudessa ”%s” epäsopivalla nimenlavennuksella"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
299
111
kono
parents: 67
diff changeset
300 #: directives.c:1257
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
301 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
302 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
111
kono
parents: 67
diff changeset
303 msgstr "rekisteröidään pragma ”%s” nimenlavennuksella ja ilman nimiavaruutta"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
304
111
kono
parents: 67
diff changeset
305 #: directives.c:1275
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
306 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
307 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
111
kono
parents: 67
diff changeset
308 msgstr "rekisteröidään ”%s” sekä pragmana että pragma-nimiavaruutena"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
309
111
kono
parents: 67
diff changeset
310 #: directives.c:1278
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
311 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
312 msgid "#pragma %s %s is already registered"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
313 msgstr "#pragma %s %s on jo rekisteröity"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
314
111
kono
parents: 67
diff changeset
315 #: directives.c:1281
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
316 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
317 msgid "#pragma %s is already registered"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
318 msgstr "#pragma %s on jo rekisteröity"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
319
111
kono
parents: 67
diff changeset
320 #: directives.c:1311
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
321 msgid "registering pragma with NULL handler"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
322 msgstr "rekisteröidään pragma NULL-käsittelijällä"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
323
111
kono
parents: 67
diff changeset
324 #: directives.c:1528
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
325 msgid "#pragma once in main file"
111
kono
parents: 67
diff changeset
326 msgstr "#pragma once päätiedostossa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
327
111
kono
parents: 67
diff changeset
328 #: directives.c:1551
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
329 msgid "invalid #pragma push_macro directive"
111
kono
parents: 67
diff changeset
330 msgstr "virheellinen #pragma push_macro -direktiivi"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
331
111
kono
parents: 67
diff changeset
332 #: directives.c:1606
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
333 msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
111
kono
parents: 67
diff changeset
334 msgstr "virheellinen #pragma pop_macro -direktiivi"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
335
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
336 # poison tarkoittaa, että makroa tai direktiiviä ei koskaan määritellä tai käytetä
111
kono
parents: 67
diff changeset
337 #: directives.c:1661
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
338 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
111
kono
parents: 67
diff changeset
339 msgstr "virheellinen #pragma GCC poison -direktiivi"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
340
111
kono
parents: 67
diff changeset
341 #: directives.c:1670
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
342 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
343 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
111
kono
parents: 67
diff changeset
344 msgstr "myrkytetään olemassa oleva makro ”%s”"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
345
111
kono
parents: 67
diff changeset
346 #: directives.c:1689
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
347 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
111
kono
parents: 67
diff changeset
348 msgstr "#pragma system_header ohitetaan otsaketiedoston ulkopuolella"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
349
111
kono
parents: 67
diff changeset
350 #: directives.c:1714
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
351 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
352 msgid "cannot find source file %s"
111
kono
parents: 67
diff changeset
353 msgstr "lähdetiedostoa %s ei löydy"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
354
111
kono
parents: 67
diff changeset
355 #: directives.c:1718
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
356 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
357 msgid "current file is older than %s"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
358 msgstr "nykyinen tiedosto on vanhempi kuin %s"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
359
111
kono
parents: 67
diff changeset
360 #: directives.c:1742
kono
parents: 67
diff changeset
361 #, c-format
kono
parents: 67
diff changeset
362 msgid "invalid \"#pragma GCC %s\" directive"
kono
parents: 67
diff changeset
363 msgstr "virheellinen ”#pragma GCC %s” -direktiivi"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
364
111
kono
parents: 67
diff changeset
365 #: directives.c:1943
kono
parents: 67
diff changeset
366 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
kono
parents: 67
diff changeset
367 msgstr "_Pragma ottaa sulkeilla ympäröidyn merkkijonoliteraalin"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
368
111
kono
parents: 67
diff changeset
369 #: directives.c:2064
kono
parents: 67
diff changeset
370 msgid "#else without #if"
kono
parents: 67
diff changeset
371 msgstr "#else ilman #if:iä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
372
111
kono
parents: 67
diff changeset
373 #: directives.c:2069
kono
parents: 67
diff changeset
374 msgid "#else after #else"
kono
parents: 67
diff changeset
375 msgstr "#else #else:n jälkeen"
kono
parents: 67
diff changeset
376
kono
parents: 67
diff changeset
377 #: directives.c:2071 directives.c:2104
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
378 msgid "the conditional began here"
111
kono
parents: 67
diff changeset
379 msgstr "ehtolause alkoi tästä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
380
111
kono
parents: 67
diff changeset
381 #: directives.c:2097
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
382 msgid "#elif without #if"
111
kono
parents: 67
diff changeset
383 msgstr "#elif ilman #if:iä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
384
111
kono
parents: 67
diff changeset
385 #: directives.c:2102
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
386 msgid "#elif after #else"
111
kono
parents: 67
diff changeset
387 msgstr "#elif #else:n jälkeen"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
388
111
kono
parents: 67
diff changeset
389 #: directives.c:2133
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
390 msgid "#endif without #if"
111
kono
parents: 67
diff changeset
391 msgstr "#endif ilman #if:iä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
392
111
kono
parents: 67
diff changeset
393 #: directives.c:2213
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
394 msgid "missing '(' after predicate"
111
kono
parents: 67
diff changeset
395 msgstr "’(’ puuttuu predikaatin jäljestä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
396
111
kono
parents: 67
diff changeset
397 #: directives.c:2228
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
398 msgid "missing ')' to complete answer"
111
kono
parents: 67
diff changeset
399 msgstr "’)’ puuttuu vastauksen täydentämisestä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
400
111
kono
parents: 67
diff changeset
401 #: directives.c:2248
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
402 msgid "predicate's answer is empty"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
403 msgstr "predikaatin vastaus on tyhjä"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
404
111
kono
parents: 67
diff changeset
405 #: directives.c:2275
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
406 msgid "assertion without predicate"
111
kono
parents: 67
diff changeset
407 msgstr "väite ilman predikaattia"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
408
111
kono
parents: 67
diff changeset
409 #: directives.c:2278
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
410 msgid "predicate must be an identifier"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
411 msgstr "predikaatin on oltava tunniste"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
412
111
kono
parents: 67
diff changeset
413 #: directives.c:2364
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
414 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
415 msgid "\"%s\" re-asserted"
111
kono
parents: 67
diff changeset
416 msgstr "”%s” väitetty uudelleen"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
417
111
kono
parents: 67
diff changeset
418 #: directives.c:2656
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
419 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
420 msgid "unterminated #%s"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
421 msgstr "päättämätön #%s"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
422
111
kono
parents: 67
diff changeset
423 #: directives-only.c:221 lex.c:2819 traditional.c:167
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
424 msgid "unterminated comment"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
425 msgstr "päättämätön kommentti"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
426
111
kono
parents: 67
diff changeset
427 #: errors.c:300
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
428 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
429 msgid "%s: %s"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
430 msgstr "%s: %s"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
431
111
kono
parents: 67
diff changeset
432 #: errors.c:312
kono
parents: 67
diff changeset
433 msgid "stdout"
kono
parents: 67
diff changeset
434 msgstr "vakiotuloste"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
435
111
kono
parents: 67
diff changeset
436 #: expr.c:601 expr.c:718
kono
parents: 67
diff changeset
437 msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
kono
parents: 67
diff changeset
438 msgstr "kiintopistevakiot ovat GCC-laajennos"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
439
111
kono
parents: 67
diff changeset
440 #: expr.c:626
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
441 msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
442 msgstr "virheellinen etuliite ”0b” liukulukuvakiolle"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
443
111
kono
parents: 67
diff changeset
444 #: expr.c:639
kono
parents: 67
diff changeset
445 msgid "use of C++1z hexadecimal floating constant"
kono
parents: 67
diff changeset
446 msgstr "C++1z:n heksadesimaaliliukulukuvakion käyttö"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
447
111
kono
parents: 67
diff changeset
448 #: expr.c:642
kono
parents: 67
diff changeset
449 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
kono
parents: 67
diff changeset
450 msgstr "C99:n heksadesimaaliliukulukuvakion käyttö"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
451
111
kono
parents: 67
diff changeset
452 #: expr.c:686
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
453 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
454 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
111
kono
parents: 67
diff changeset
455 msgstr "virheellinen loppuliite ”%.*s” liukulukuvakiolla"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
456
111
kono
parents: 67
diff changeset
457 #: expr.c:697 expr.c:757
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
458 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
459 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
111
kono
parents: 67
diff changeset
460 msgstr "perinteinen C ei salli ”%.*s”-loppuliitettä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
461
111
kono
parents: 67
diff changeset
462 #: expr.c:705
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
463 msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
111
kono
parents: 67
diff changeset
464 msgstr "loppuliite double-vakiolle on GCC-laajennos"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
465
111
kono
parents: 67
diff changeset
466 #: expr.c:711
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
467 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
468 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
111
kono
parents: 67
diff changeset
469 msgstr "virheellinen loppuliite ”%.*s” heksadesimaalisella liukulukuvakiolla"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
470
111
kono
parents: 67
diff changeset
471 #: expr.c:722
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
472 msgid "decimal float constants are a GCC extension"
111
kono
parents: 67
diff changeset
473 msgstr "desimaali-float-vakiot ovat GCC-laajennos"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
474
111
kono
parents: 67
diff changeset
475 #: expr.c:740
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
476 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
477 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
111
kono
parents: 67
diff changeset
478 msgstr "virheellinen loppuliite ”%.*s” kokonaislukuvakiolla"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
479
111
kono
parents: 67
diff changeset
480 #: expr.c:765
kono
parents: 67
diff changeset
481 msgid "use of C++11 long long integer constant"
kono
parents: 67
diff changeset
482 msgstr "C++11:n long long -kokonaislukuvakion käyttö"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
483
111
kono
parents: 67
diff changeset
484 #: expr.c:766
67
f6334be47118 update gcc from gcc-4.6-20100522 to gcc-4.6-20110318
nobuyasu <dimolto@cr.ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents: 63
diff changeset
485 msgid "use of C99 long long integer constant"
111
kono
parents: 67
diff changeset
486 msgstr "C99:n long long -kokonaislukuvakion käyttö"
67
f6334be47118 update gcc from gcc-4.6-20100522 to gcc-4.6-20110318
nobuyasu <dimolto@cr.ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents: 63
diff changeset
487
111
kono
parents: 67
diff changeset
488 #: expr.c:782
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
489 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
111
kono
parents: 67
diff changeset
490 msgstr "imaginäärivakiot ovat GCC-laajennos"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
491
111
kono
parents: 67
diff changeset
492 #: expr.c:788
kono
parents: 67
diff changeset
493 msgid "binary constants are a C++14 feature or GCC extension"
kono
parents: 67
diff changeset
494 msgstr "binäärivakiot ovat C++14:n ominaisuus tai GCC-laajennos"
kono
parents: 67
diff changeset
495
kono
parents: 67
diff changeset
496 #: expr.c:790
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
497 msgid "binary constants are a GCC extension"
111
kono
parents: 67
diff changeset
498 msgstr "binäärivakiot ovat GCC-laajennos"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
499
111
kono
parents: 67
diff changeset
500 #: expr.c:885
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
501 msgid "integer constant is too large for its type"
111
kono
parents: 67
diff changeset
502 msgstr "kokonaislukuvakio on liian suuri tyypilleen"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
503
111
kono
parents: 67
diff changeset
504 #: expr.c:916
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
505 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
111
kono
parents: 67
diff changeset
506 msgstr "kokonaislukuvakio on niin suuri, että se on etumerkitön"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
507
111
kono
parents: 67
diff changeset
508 #: expr.c:1011
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
509 msgid "missing ')' after \"defined\""
111
kono
parents: 67
diff changeset
510 msgstr "’)’ puuttuu ”defined”-sanan jäljestä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
511
111
kono
parents: 67
diff changeset
512 #: expr.c:1018
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
513 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
514 msgstr "operaattori ”defined” vaatii tunnisteen"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
515
111
kono
parents: 67
diff changeset
516 #: expr.c:1026
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
517 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
518 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
111
kono
parents: 67
diff changeset
519 msgstr "(”%s” on vaihtoehtoinen symboli ”%s”:lle C++:ssa)"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
520
111
kono
parents: 67
diff changeset
521 #: expr.c:1038
kono
parents: 67
diff changeset
522 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
kono
parents: 67
diff changeset
523 msgstr "tämä ”defined”-sanan käyttö ei ehkä ole siirrettävää"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
524
111
kono
parents: 67
diff changeset
525 #: expr.c:1098
kono
parents: 67
diff changeset
526 msgid "user-defined literal in preprocessor expression"
kono
parents: 67
diff changeset
527 msgstr "käyttäjän määrittelemä literaali esikääntäjän lausekkeessa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
528
111
kono
parents: 67
diff changeset
529 #: expr.c:1103
kono
parents: 67
diff changeset
530 msgid "floating constant in preprocessor expression"
kono
parents: 67
diff changeset
531 msgstr "liukulukuvakio esikääntäjän lausekkeessa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
532
111
kono
parents: 67
diff changeset
533 #: expr.c:1109
kono
parents: 67
diff changeset
534 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
kono
parents: 67
diff changeset
535 msgstr "imaginääriluku esikääntäjän lausekkeessa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
536
111
kono
parents: 67
diff changeset
537 #: expr.c:1162
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
538 #, c-format
111
kono
parents: 67
diff changeset
539 msgid "\"%s\" is not defined, evaluates to 0"
kono
parents: 67
diff changeset
540 msgstr "”%s” on määrittelemättä, evaluoituu 0:ksi"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
541
111
kono
parents: 67
diff changeset
542 #: expr.c:1175
kono
parents: 67
diff changeset
543 msgid "assertions are a GCC extension"
kono
parents: 67
diff changeset
544 msgstr "väitteet ovat GCC-laajennos"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
545
111
kono
parents: 67
diff changeset
546 #: expr.c:1178
kono
parents: 67
diff changeset
547 msgid "assertions are a deprecated extension"
kono
parents: 67
diff changeset
548 msgstr "väitteet ovat vanhentunut laajennos"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
549
111
kono
parents: 67
diff changeset
550 # %s on #if tai #elif
kono
parents: 67
diff changeset
551 #: expr.c:1424
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
552 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
553 msgid "unbalanced stack in %s"
111
kono
parents: 67
diff changeset
554 msgstr "tasapainoton pino %s:ssä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
555
111
kono
parents: 67
diff changeset
556 #: expr.c:1444
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
557 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
558 msgid "impossible operator '%u'"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
559 msgstr "mahdoton operaattori ’%u’"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
560
111
kono
parents: 67
diff changeset
561 #: expr.c:1545
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
562 msgid "missing ')' in expression"
111
kono
parents: 67
diff changeset
563 msgstr "’)’ puuttuu lausekkeesta"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
564
111
kono
parents: 67
diff changeset
565 #: expr.c:1574
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
566 msgid "'?' without following ':'"
111
kono
parents: 67
diff changeset
567 msgstr "’?’ ilman sitä seuraavaa ’:’-merkkiä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
568
111
kono
parents: 67
diff changeset
569 #: expr.c:1584
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
570 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
111
kono
parents: 67
diff changeset
571 msgstr "kokonaislukuylivuoto esikääntäjän lausekkeessa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
572
111
kono
parents: 67
diff changeset
573 #: expr.c:1589
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
574 msgid "missing '(' in expression"
111
kono
parents: 67
diff changeset
575 msgstr "’(’ puuttuu lausekkeesta"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
576
111
kono
parents: 67
diff changeset
577 #: expr.c:1621
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
578 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
579 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
111
kono
parents: 67
diff changeset
580 msgstr "”%s”:n vasen operandi vaihtaa ylennettäessä etumerkkiään"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
581
111
kono
parents: 67
diff changeset
582 #: expr.c:1626
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
583 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
584 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
111
kono
parents: 67
diff changeset
585 msgstr "”%s”:n oikea operandi vaihtaa ylennettäessä etumerkkiään"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
586
111
kono
parents: 67
diff changeset
587 #: expr.c:1885
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
588 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
111
kono
parents: 67
diff changeset
589 msgstr "perinteinen C ei salli unaarista plus-operaattoria"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
590
111
kono
parents: 67
diff changeset
591 #: expr.c:1983
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
592 msgid "comma operator in operand of #if"
111
kono
parents: 67
diff changeset
593 msgstr "pilkkuoperaattori #if:in operandissa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
594
111
kono
parents: 67
diff changeset
595 #: expr.c:2119
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
596 msgid "division by zero in #if"
111
kono
parents: 67
diff changeset
597 msgstr "jako nollalla #if-ehdossa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
598
111
kono
parents: 67
diff changeset
599 #: expr.c:2216
kono
parents: 67
diff changeset
600 msgid "operator \"__has_include__\" requires a header string"
kono
parents: 67
diff changeset
601 msgstr "operaattori ”__has_include__” vaatii otsakemerkkijonon"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
602
111
kono
parents: 67
diff changeset
603 #: expr.c:2232
kono
parents: 67
diff changeset
604 msgid "missing ')' after \"__has_include__\""
kono
parents: 67
diff changeset
605 msgstr "’)’ puuttuu ”__has_include__”-sanan jäljestä"
kono
parents: 67
diff changeset
606
kono
parents: 67
diff changeset
607 #: files.c:573
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
608 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
609 msgstr "yksi tai useampia PCH-tiedostoja löytyi, mutta ne olivat virheellisiä"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
610
111
kono
parents: 67
diff changeset
611 #: files.c:576
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
612 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
111
kono
parents: 67
diff changeset
613 msgstr "käytä valitsinta -Winvalid-pch lisätietojen saamiseksi"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
614
111
kono
parents: 67
diff changeset
615 #: files.c:981
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
616 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
617 msgid "no include path in which to search for %s"
111
kono
parents: 67
diff changeset
618 msgstr "ei include-polkua, josta etsiä tiedostoa %s"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
619
111
kono
parents: 67
diff changeset
620 #: files.c:1441
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
621 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
111
kono
parents: 67
diff changeset
622 msgstr "Monen includen estimet voivat olla hyödyllisiä tiedostoille:\n"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
623
111
kono
parents: 67
diff changeset
624 #: init.c:553
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
625 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
111
kono
parents: 67
diff changeset
626 msgstr "cppchar_t:n on oltava etumerkitön tyyppi"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
627
111
kono
parents: 67
diff changeset
628 #: init.c:557
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
629 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
630 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
111
kono
parents: 67
diff changeset
631 msgstr "esikääntäjäaritmetiikan enimmäistarkkuus on %lu bittiä; kohde vaatii %lu bittiä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
632
111
kono
parents: 67
diff changeset
633 #: init.c:564
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
634 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
111
kono
parents: 67
diff changeset
635 msgstr "CPP-aritmetiikan on oltava vähintään yhtä tarkka kuin kohteen int-tyypin"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
636
111
kono
parents: 67
diff changeset
637 #: init.c:567
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
638 msgid "target char is less than 8 bits wide"
111
kono
parents: 67
diff changeset
639 msgstr "kohteen char-tyyppi on alle 8 bittiä leveä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
640
111
kono
parents: 67
diff changeset
641 #: init.c:571
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
642 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
643 msgstr "kohteen wchar_t-tyyppi on kapeampi kuin kohteen char-tyyppi"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
644
111
kono
parents: 67
diff changeset
645 #: init.c:575
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
646 msgid "target int is narrower than target char"
111
kono
parents: 67
diff changeset
647 msgstr "kohteen int-tyyppi on kapeampi kuin kohteen char-tyyppi"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
648
111
kono
parents: 67
diff changeset
649 #: init.c:580
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
650 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
651 msgstr "CPP-puolikokonaisluku on kapeampi kuin CPP-merkki"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
652
111
kono
parents: 67
diff changeset
653 #: init.c:584
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
654 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
655 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
111
kono
parents: 67
diff changeset
656 msgstr "tämän koneen CPP ei pysty käsittelemään yli %lu-bittisiä leveämerkkivakioita, mutta kohde vaatii %lu bittiä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
657
111
kono
parents: 67
diff changeset
658 #: lex.c:1126
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
659 msgid "backslash and newline separated by space"
111
kono
parents: 67
diff changeset
660 msgstr "kenoviiva ja rivinvaihto erotettu välilyönnillä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
661
111
kono
parents: 67
diff changeset
662 #: lex.c:1131
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
663 msgid "backslash-newline at end of file"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
664 msgstr "kenoviiva-rivinvaihto tiedoston lopussa"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
665
111
kono
parents: 67
diff changeset
666 #: lex.c:1147
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
667 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
668 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
111
kono
parents: 67
diff changeset
669 msgstr "kolmoismerkki ??%c muunnettu merkiksi %c"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
670
111
kono
parents: 67
diff changeset
671 #: lex.c:1155
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
672 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
673 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
111
kono
parents: 67
diff changeset
674 msgstr "kolmoismerkki ??%c ohitettiin, ota käyttöön valitsimella -trigraphs"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
675
111
kono
parents: 67
diff changeset
676 #: lex.c:1204
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
677 msgid "\"/*\" within comment"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
678 msgstr "”/*” kommentin sisällä"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
679
111
kono
parents: 67
diff changeset
680 # Mahdolliset arvot: "form feed", "vertical tab", eivät käännettäviä.
kono
parents: 67
diff changeset
681 #: lex.c:1262
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
682 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
683 msgid "%s in preprocessing directive"
111
kono
parents: 67
diff changeset
684 msgstr "%s esikääntäjän direktiivissä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
685
111
kono
parents: 67
diff changeset
686 #: lex.c:1271
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
687 msgid "null character(s) ignored"
111
kono
parents: 67
diff changeset
688 msgstr "null-merkit ohitetaan"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
689
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
690 # NFKC-muodossa Unicode-merkki ilmaistaan nelinumeroisella heksadesimaaliluvulla
111
kono
parents: 67
diff changeset
691 #: lex.c:1308
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
692 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
693 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
111
kono
parents: 67
diff changeset
694 msgstr "”%.*s” ei ole NFKC-muodossa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
695
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
696 # NFC-muodossa Unicode-merkki ilmaistaan nelinumeroisella heksadesimaaliluvulla
111
kono
parents: 67
diff changeset
697 #: lex.c:1311
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
698 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
699 msgid "`%.*s' is not in NFC"
111
kono
parents: 67
diff changeset
700 msgstr "”%.*s” ei ole NFC-muodossa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
701
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
702 # poison tarkoittaa, että makroa tai direktiiviä ei koskaan määritellä tai käytetä
111
kono
parents: 67
diff changeset
703 #: lex.c:1381 lex.c:1470
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
704 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
705 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
111
kono
parents: 67
diff changeset
706 msgstr "myrkytetyn makron ”%s” käyttöyritys"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
707
111
kono
parents: 67
diff changeset
708 # Variadic-makro on sellainen makro, jonka argumenttien lukumäärä voi vaihdella.
kono
parents: 67
diff changeset
709 #: lex.c:1391 lex.c:1480
kono
parents: 67
diff changeset
710 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C++11 variadic macro"
kono
parents: 67
diff changeset
711 msgstr "__VA_ARGS__ voi esiintyä vain C++11:n variadisen makron lavennoksessa"
kono
parents: 67
diff changeset
712
kono
parents: 67
diff changeset
713 # Variadic-makro on sellainen makro, jonka argumenttien lukumäärä voi vaihdella.
kono
parents: 67
diff changeset
714 #: lex.c:1395 lex.c:1484
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
715 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
111
kono
parents: 67
diff changeset
716 msgstr "__VA_ARGS__ voi esiintyä vain C99:n variadisen makron lavennoksessa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
717
111
kono
parents: 67
diff changeset
718 #: lex.c:1402 lex.c:1491
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
719 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
720 msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
111
kono
parents: 67
diff changeset
721 msgstr "tunniste ”%s” on operaattorin nimi C++:ssa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
722
111
kono
parents: 67
diff changeset
723 #: lex.c:1781
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
724 msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
111
kono
parents: 67
diff changeset
725 msgstr "raa’an merkkijonon erotin pitempi kuin 16 merkkiä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
726
111
kono
parents: 67
diff changeset
727 #: lex.c:1785
kono
parents: 67
diff changeset
728 msgid "invalid new-line in raw string delimiter"
kono
parents: 67
diff changeset
729 msgstr "virheellinen rivinvaihto raa’an merkkijonon erottimessa"
kono
parents: 67
diff changeset
730
kono
parents: 67
diff changeset
731 #: lex.c:1789
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
732 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
733 msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
111
kono
parents: 67
diff changeset
734 msgstr "virheellinen merkki ’%c’ raa’an merkkijonon erottimessa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
735
111
kono
parents: 67
diff changeset
736 #: lex.c:1838 lex.c:1860
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
737 msgid "unterminated raw string"
111
kono
parents: 67
diff changeset
738 msgstr "päättämätön raaka merkkijono"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
739
111
kono
parents: 67
diff changeset
740 #: lex.c:1881 lex.c:2011
kono
parents: 67
diff changeset
741 msgid "invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro"
kono
parents: 67
diff changeset
742 msgstr "literaalissa virheellinen jälkiliite; C++11 vaatii välilyönnin literaalin ja merkkijonomakron väliin"
kono
parents: 67
diff changeset
743
kono
parents: 67
diff changeset
744 #: lex.c:1993
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
745 msgid "null character(s) preserved in literal"
111
kono
parents: 67
diff changeset
746 msgstr "null-merkit säilytetään literaalissa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
747
111
kono
parents: 67
diff changeset
748 #: lex.c:1996
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
749 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
750 msgid "missing terminating %c character"
111
kono
parents: 67
diff changeset
751 msgstr "päättävä merkki %c puuttuu"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
752
111
kono
parents: 67
diff changeset
753 #: lex.c:2029
kono
parents: 67
diff changeset
754 msgid "C++11 requires a space between string literal and macro"
kono
parents: 67
diff changeset
755 msgstr "C++11 vaatii välilyönnin literaalin ja merkkijonomakron väliin"
kono
parents: 67
diff changeset
756
kono
parents: 67
diff changeset
757 #: lex.c:2833 lex.c:2867
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
758 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
111
kono
parents: 67
diff changeset
759 msgstr "C++-tyyliset kommentit eivät ole sallittuja ISO C90:ssä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
760
111
kono
parents: 67
diff changeset
761 #: lex.c:2835 lex.c:2846 lex.c:2869
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
762 msgid "(this will be reported only once per input file)"
111
kono
parents: 67
diff changeset
763 msgstr "(tästä ilmoitetaan vain kerran syötetiedostoa kohden)"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
764
111
kono
parents: 67
diff changeset
765 #: lex.c:2844
kono
parents: 67
diff changeset
766 msgid "C++ style comments are incompatible with C90"
kono
parents: 67
diff changeset
767 msgstr "C++-tyyliset kommentit ovat epäyhteensopivia C90:n kanssa"
kono
parents: 67
diff changeset
768
kono
parents: 67
diff changeset
769 #: lex.c:2875
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
770 msgid "multi-line comment"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
771 msgstr "monirivinen kommentti"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
772
111
kono
parents: 67
diff changeset
773 #: lex.c:3248
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
774 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
775 msgid "unspellable token %s"
111
kono
parents: 67
diff changeset
776 msgstr "kirjoitusasuton symboli %s"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
777
111
kono
parents: 67
diff changeset
778 #: macro.c:203
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
779 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
780 msgid "macro \"%s\" is not used"
111
kono
parents: 67
diff changeset
781 msgstr "makroa ”%s” ei käytetä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
782
111
kono
parents: 67
diff changeset
783 #: macro.c:242 macro.c:488
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
784 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
785 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
786 msgstr "virheellinen sisäinen makro ”%s”"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
787
111
kono
parents: 67
diff changeset
788 #: macro.c:249 macro.c:349
kono
parents: 67
diff changeset
789 #, c-format
kono
parents: 67
diff changeset
790 msgid "macro \"%s\" might prevent reproducible builds"
kono
parents: 67
diff changeset
791 msgstr "makro ”%s” saattaa estää toistettavat käännökset"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
792
111
kono
parents: 67
diff changeset
793 #: macro.c:280
kono
parents: 67
diff changeset
794 msgid "could not determine file timestamp"
kono
parents: 67
diff changeset
795 msgstr "ei voitu selvittää tiedoston aikaleimaa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
796
111
kono
parents: 67
diff changeset
797 #: macro.c:395
kono
parents: 67
diff changeset
798 msgid "could not determine date and time"
kono
parents: 67
diff changeset
799 msgstr "ei voitu selvittää päivämäärää ja aikaa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
800
111
kono
parents: 67
diff changeset
801 #: macro.c:411
kono
parents: 67
diff changeset
802 msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
kono
parents: 67
diff changeset
803 msgstr "__COUNTER__ lavennettu direktiivin sisällä valitsimella -fdirectives-only"
kono
parents: 67
diff changeset
804
kono
parents: 67
diff changeset
805 #: macro.c:599
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
806 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
111
kono
parents: 67
diff changeset
807 msgstr "virheellinen merkijonoliteraali, ohitetaan viimeinen ’\\’"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
808
111
kono
parents: 67
diff changeset
809 #: macro.c:661
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
810 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
811 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
111
kono
parents: 67
diff changeset
812 msgstr "liittämällä ”%s” ja ”%s” ei saada kelvollista esikääntäjän symbolia"
kono
parents: 67
diff changeset
813
kono
parents: 67
diff changeset
814 # Variadic-makro on sellainen makro, jonka argumenttien lukumäärä voi vaihdella.
kono
parents: 67
diff changeset
815 #: macro.c:785
kono
parents: 67
diff changeset
816 msgid "ISO C++11 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
kono
parents: 67
diff changeset
817 msgstr "ISO C++11 vaatii vähintään yhden argumentin variadisen makron ”...”:lle"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
818
111
kono
parents: 67
diff changeset
819 # Variadic-makro on sellainen makro, jonka argumenttien lukumäärä voi vaihdella.
kono
parents: 67
diff changeset
820 #: macro.c:789
kono
parents: 67
diff changeset
821 msgid "ISO C99 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
kono
parents: 67
diff changeset
822 msgstr "ISO C99 vaatii vähintään yhden argumentin variadisen makron ”...”:lle"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
823
111
kono
parents: 67
diff changeset
824 #: macro.c:796
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
825 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
826 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
827 msgstr "makro ”%s” vaatii %u argumenttia, mutta vain %u on annettu"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
828
111
kono
parents: 67
diff changeset
829 #: macro.c:801
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
830 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
831 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
111
kono
parents: 67
diff changeset
832 msgstr "makrolle ”%s” annettu %u argumenttia, mutta se ottaa vain %u"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
833
111
kono
parents: 67
diff changeset
834 #: macro.c:995 traditional.c:819
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
835 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
836 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
111
kono
parents: 67
diff changeset
837 msgstr "päättämätön argumenttiluettelo ”%s”-makron kutsussa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
838
111
kono
parents: 67
diff changeset
839 #: macro.c:1146
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
840 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
841 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
111
kono
parents: 67
diff changeset
842 msgstr "funktion kaltaista makroa ”%s” on käytettävä argumenttien kanssa perinteisessä C:ssä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
843
111
kono
parents: 67
diff changeset
844 #: macro.c:1836
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
845 #, c-format
111
kono
parents: 67
diff changeset
846 msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C++98"
kono
parents: 67
diff changeset
847 msgstr "%s-makron argumentin %d kutsu: tyhjät makroargumentit ovat määrittelemättömiä ISO C++98:ssa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
848
111
kono
parents: 67
diff changeset
849 #: macro.c:1844 macro.c:1853
kono
parents: 67
diff changeset
850 #, c-format
kono
parents: 67
diff changeset
851 msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90"
kono
parents: 67
diff changeset
852 msgstr "%s-makron argumentin %d kutsu: tyhjät makroargumentit ovat määrittelemättömiä ISO C90:ssä"
kono
parents: 67
diff changeset
853
kono
parents: 67
diff changeset
854 #: macro.c:2817
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
855 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
856 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
111
kono
parents: 67
diff changeset
857 msgstr "kahdenkertainen makroparametri ”%s”"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
858
111
kono
parents: 67
diff changeset
859 #: macro.c:2866
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
860 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
861 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
111
kono
parents: 67
diff changeset
862 msgstr "”%s” ei saa esiintyä makron parametriluettelossa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
863
111
kono
parents: 67
diff changeset
864 #: macro.c:2874
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
865 msgid "macro parameters must be comma-separated"
111
kono
parents: 67
diff changeset
866 msgstr "makron parametrien on oltava pilkuin eroteltuja"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
867
111
kono
parents: 67
diff changeset
868 #: macro.c:2893
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
869 msgid "parameter name missing"
111
kono
parents: 67
diff changeset
870 msgstr "parametrin nimi puuttuu"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
871
111
kono
parents: 67
diff changeset
872 #: macro.c:2914
kono
parents: 67
diff changeset
873 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C++11"
kono
parents: 67
diff changeset
874 msgstr "anonyymit variadiset makrot esiteltiin C++11:ssä"
kono
parents: 67
diff changeset
875
kono
parents: 67
diff changeset
876 #: macro.c:2918 macro.c:2923
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
877 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
111
kono
parents: 67
diff changeset
878 msgstr "anonyymit variadiset makrot esiteltiin C99:ssä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
879
111
kono
parents: 67
diff changeset
880 #: macro.c:2930
kono
parents: 67
diff changeset
881 msgid "ISO C++ does not permit named variadic macros"
kono
parents: 67
diff changeset
882 msgstr "ISO C++ ei salli nimettyjä variadisia makroja"
kono
parents: 67
diff changeset
883
kono
parents: 67
diff changeset
884 #: macro.c:2933
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
885 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
111
kono
parents: 67
diff changeset
886 msgstr "ISO C ei salli nimettyjä variadisia makroja"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
887
111
kono
parents: 67
diff changeset
888 #: macro.c:2943
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
889 msgid "missing ')' in macro parameter list"
111
kono
parents: 67
diff changeset
890 msgstr "’)’ puuttuu makron parametriluettelosta"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
891
111
kono
parents: 67
diff changeset
892 #: macro.c:2994
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
893 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
111
kono
parents: 67
diff changeset
894 msgstr "”##” ei voi esiintyä makrolavennuksen kummassakaan päässä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
895
111
kono
parents: 67
diff changeset
896 #: macro.c:3031
kono
parents: 67
diff changeset
897 msgid "ISO C++11 requires whitespace after the macro name"
kono
parents: 67
diff changeset
898 msgstr "ISO C++11 vaatii tyhjemerkin makron nimen jälkeen"
kono
parents: 67
diff changeset
899
kono
parents: 67
diff changeset
900 #: macro.c:3034
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
901 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
111
kono
parents: 67
diff changeset
902 msgstr "ISO C99 vaatii tyhjemerkin makron nimen jälkeen"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
903
111
kono
parents: 67
diff changeset
904 #: macro.c:3059
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
905 msgid "missing whitespace after the macro name"
111
kono
parents: 67
diff changeset
906 msgstr "tyhjemerkki puuttuu makron nimen jäljestä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
907
111
kono
parents: 67
diff changeset
908 #: macro.c:3093
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
909 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
111
kono
parents: 67
diff changeset
910 msgstr "”#” ilman sitä seuraavaa makroparametria"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
911
111
kono
parents: 67
diff changeset
912 #: macro.c:3254
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
913 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
914 msgid "\"%s\" redefined"
111
kono
parents: 67
diff changeset
915 msgstr "”%s” määritelty uudelleen"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
916
111
kono
parents: 67
diff changeset
917 #: macro.c:3259
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
918 msgid "this is the location of the previous definition"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
919 msgstr "tämä on edellisen määrittelyn sijainti"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
920
111
kono
parents: 67
diff changeset
921 #: macro.c:3320
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
922 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
923 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
111
kono
parents: 67
diff changeset
924 msgstr "makron argumentti ”%s” merkkijonostettaisiin perinteisessä C:ssä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
925
111
kono
parents: 67
diff changeset
926 #: macro.c:3356
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
927 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
928 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
111
kono
parents: 67
diff changeset
929 msgstr "virheellinen hash-tyyppi %d funktiossa cpp_macro_definition"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
930
111
kono
parents: 67
diff changeset
931 #: pch.c:89 pch.c:347 pch.c:361 pch.c:379 pch.c:385 pch.c:394 pch.c:401
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
932 msgid "while writing precompiled header"
111
kono
parents: 67
diff changeset
933 msgstr "kirjoitettaessa esikäännettyä otsaketta"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
934
111
kono
parents: 67
diff changeset
935 #: pch.c:621
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
936 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
937 msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
111
kono
parents: 67
diff changeset
938 msgstr "%s: ei käytetä, koska ”%.*s” on myrkytetty"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
939
111
kono
parents: 67
diff changeset
940 #: pch.c:643
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
941 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
942 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
111
kono
parents: 67
diff changeset
943 msgstr "%s: ei käytetä, koska ”%.*s” on määrittelemättä"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
944
111
kono
parents: 67
diff changeset
945 #: pch.c:655
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
946 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
947 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
111
kono
parents: 67
diff changeset
948 msgstr "%s: ei käytetä, koska ”%.*s” on määritelty arvoon ”%s” eikä ”%.*s”"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
949
111
kono
parents: 67
diff changeset
950 #: pch.c:696
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
951 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
952 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
953 msgstr "%s: ei käytetä, koska ”%s” on määritelty"
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
954
111
kono
parents: 67
diff changeset
955 #: pch.c:716
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
956 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
957 msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
111
kono
parents: 67
diff changeset
958 msgstr "%s: ei käytetä, koska ”__COUNTER__” on virheellinen"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
959
111
kono
parents: 67
diff changeset
960 #: pch.c:725 pch.c:902
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
961 msgid "while reading precompiled header"
111
kono
parents: 67
diff changeset
962 msgstr "luettaessa esikäännettyä otsaketta"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
963
111
kono
parents: 67
diff changeset
964 #: traditional.c:889
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
965 #, c-format
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
966 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
111
kono
parents: 67
diff changeset
967 msgstr "havaittiin rekursio lavennettaessa makroa ”%s”"
kono
parents: 67
diff changeset
968
kono
parents: 67
diff changeset
969 #: traditional.c:1108
kono
parents: 67
diff changeset
970 msgid "syntax error in macro parameter list"
kono
parents: 67
diff changeset
971 msgstr "syntaksivirhe makron parameteriluettelossa"
kono
parents: 67
diff changeset
972
kono
parents: 67
diff changeset
973 #~ msgid "NULL directory in find_file"
kono
parents: 67
diff changeset
974 #~ msgstr "NULL-hakemisto funktiossa find_file"
kono
parents: 67
diff changeset
975
kono
parents: 67
diff changeset
976 #~ msgid "%s is a block device"
kono
parents: 67
diff changeset
977 #~ msgstr "%s on lohkolaite"
kono
parents: 67
diff changeset
978
kono
parents: 67
diff changeset
979 #~ msgid "%s is too large"
kono
parents: 67
diff changeset
980 #~ msgstr "%s on liian suuri"
kono
parents: 67
diff changeset
981
kono
parents: 67
diff changeset
982 #~ msgid "%s is shorter than expected"
kono
parents: 67
diff changeset
983 #~ msgstr "%s on odotettua lyhyempi"
kono
parents: 67
diff changeset
984
kono
parents: 67
diff changeset
985 # NFKC-muodossa Unicode-merkki ilmaistaan nelinumeroisella heksadesimaaliluvulla
kono
parents: 67
diff changeset
986 #~ msgid "Character %x might not be NFKC"
kono
parents: 67
diff changeset
987 #~ msgstr "Merkki %x ei saattaisi olla Unicode-normalisointimerkkijonomuotoa NFKC"
kono
parents: 67
diff changeset
988
kono
parents: 67
diff changeset
989 #~ msgid "too many decimal points in number"
kono
parents: 67
diff changeset
990 #~ msgstr "liian monta desimaalipistettä numerossa"
kono
parents: 67
diff changeset
991
kono
parents: 67
diff changeset
992 #~ msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
kono
parents: 67
diff changeset
993 #~ msgstr "virheellinen numero ”%c” binäärivakiossa"
63
b7f97abdc517 update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
parents:
diff changeset
994
111
kono
parents: 67
diff changeset
995 #~ msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
kono
parents: 67
diff changeset
996 #~ msgstr "virheellinen numero ”%c” oktaalivakiossa"
kono
parents: 67
diff changeset
997
kono
parents: 67
diff changeset
998 #~ msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
kono
parents: 67
diff changeset
999 #~ msgstr "ei lukuja heksadesimaalisessa liukulukuvakiossa"
kono
parents: 67
diff changeset
1000
kono
parents: 67
diff changeset
1001 #~ msgid "exponent has no digits"
kono
parents: 67
diff changeset
1002 #~ msgstr "eksponentilla ei ole numeoita"
kono
parents: 67
diff changeset
1003
kono
parents: 67
diff changeset
1004 #~ msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
kono
parents: 67
diff changeset
1005 #~ msgstr "heksadesimaalinen liukulukuvakio vaatii eksponentin"
kono
parents: 67
diff changeset
1006
kono
parents: 67
diff changeset
1007 #~ msgid "missing binary operator before token \"%s\""
kono
parents: 67
diff changeset
1008 #~ msgstr "puuttua binäärioperaattori ennen merkkijonoa ”%s”"
kono
parents: 67
diff changeset
1009
kono
parents: 67
diff changeset
1010 #~ msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
kono
parents: 67
diff changeset
1011 #~ msgstr "merkkijono ”%s” ei ole kelvollinen esikäsittelijälausekkeissa"
kono
parents: 67
diff changeset
1012
kono
parents: 67
diff changeset
1013 #~ msgid "missing expression between '(' and ')'"
kono
parents: 67
diff changeset
1014 #~ msgstr "puuttuva lauseke merkkien ’(’ ja ’)’ välillä"
kono
parents: 67
diff changeset
1015
kono
parents: 67
diff changeset
1016 #~ msgid "%s with no expression"
kono
parents: 67
diff changeset
1017 #~ msgstr "%s ilman lauseketta"
kono
parents: 67
diff changeset
1018
kono
parents: 67
diff changeset
1019 #~ msgid "operator '%s' has no right operand"
kono
parents: 67
diff changeset
1020 #~ msgstr "operaattorilla ’%s’ ei ole oikeaa operandia"
kono
parents: 67
diff changeset
1021
kono
parents: 67
diff changeset
1022 #~ msgid "operator '%s' has no left operand"
kono
parents: 67
diff changeset
1023 #~ msgstr "operaattorilla ’%s’ ei ole vasenta operandia"
kono
parents: 67
diff changeset
1024
kono
parents: 67
diff changeset
1025 #~ msgid " ':' without preceding '?'"
kono
parents: 67
diff changeset
1026 #~ msgstr " ’:’ ilman edeltävää ’?’"