view gcc/po/da.po @ 0:a06113de4d67

first commit
author kent <kent@cr.ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Fri, 17 Jul 2009 14:47:48 +0900
parents
children 855418dad1a3
line wrap: on
line source

# Danish version of GCC strings.
# Copyright (C) 2002, 03, 04 Free Software Foundation, Inc.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
#
# Konventioner:
#
# ABI -> binær grænseflade
# ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
# access -> tilgangs-
# aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
# ambigeous -> tvetydig
# arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
# array -> tabel
# assembler -> maskinkodeoversætter
# assertion -> postulat
# attribute -> egenskab
# base class -> stamklasse
# basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
# braces -> krøllede paranteser
# braced-group -> sætningsblok
# branch -> forgrening
# buffer -> mellemlager
# cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
# con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
# conflicting -> modstridende
# convert -> konvertere, omdanne
# declared -> erklæret
# defaults to -> antages at være
# dereference -> følge
# discard -> fjerne
# discard -> kassere
# driver -> styringsprogram
# duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
# edge list -> kantliste
# elt -> udtrykstræ
# endian -> endet (fx storendet, lillendet)
# endianness -> endethed
# exception handling -> håndtering af undtagelser
# excess -> for mange
# expansion -> udfoldning
# extra -> (ret ofte) overskydende
# floating point -> kommatal
# formals -> parametre
# format string -> formateringsstreng
# forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
# frame table -> rammetabel
# friend -> ven(ne-)
# gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
# hard register -> hardware-register
# have no effect -> udvirker intet
# identifier -> kaldenavn
# incompatible -> uforenelig, passer ikke
# incomplete -> ufuldstændig
# initialize -> tildele startværdi, klargøre
# initializer -> startværdi
# initializer list -> klargøringsliste
# inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
# instance -> instans (fx af en klasse)
# issue (fx warnings) -> fremkom med
# iterator -> løkkevariabel
# junk -> ragelse
# keyword -> reserveret ord
# label -> etiket
# linking -> sammenkædning
# lvalue -> venstreværdi
# macro -> makro
# malformed -> forkert udformet, misdannet
# member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
# mismatch -> passer ikke med
# mmap -> indlæse
# modifier, qualifier -> modifikation
# multiple inheritance -> multipel nedarvning
# newline -> linjeskift
# non-numeric -> ikke et tal
# null character -> nultegn
# null pointer -> nul[-]henvisning
# offset -> forskydning
# opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
# out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
# overflow -> (til tider) løber over
# overlap -> [interval]sammenfald
# overloading -> flertydiggørelse
# padding -> udfylning
# pass -> overbringe (fx parametre), videregive
# pointer -> henvisning[svariabel]
# preprocessor -> præprocessor
# profiling -> profilering
# promote -> forfremme
# request -> (til tider) forespørgsel
# return -> returnerer
# schedule -> planlæg
# scope -> virkningsfelt
# shadowing -> skygger for
# shift -> skift
# specified -> (oftest) angivet
# specifier -> anvisning, angivelse
# stab -> stik (?)
# statement -> sætning
# storage class -> lagringsklasse
# strict -> nøje
# string -> streng
# subscript -> indeks, opslag
# target -> mål[arkitektur]
# template -> skabelon
# thrown -> kastet
# token -> symbol
# top-level -> øverste niveau
# trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
# undefine -> glemme definitionen
# undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
# underscore -> understreg
# universal-character-name -> universelt tegn[navn]
# unsigned -> uden fortegn
# varargs -> variable parameterlister
# variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
# variabels -> variabler (med afslutnings-r)
# vtable -> virtuel tabel
# wide character -> bredtegn
# white space -> mellemrum
# whitespace -> mellemrum
#
# Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
# (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
# som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
# - der er jo masser af plads at tage af.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.4-b20040206\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-18 20:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-03 19:17+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: c-decl.c:3815
#, fuzzy
msgid "<anonymous>"
msgstr "<anonym %s>"

# her er der tale om en signalering
#: c-format.c:361 c-format.c:385 config/i386/msformat-c.c:49
#, fuzzy
msgid "' ' flag"
msgstr "' '-flag"

#: c-format.c:361 c-format.c:385 config/i386/msformat-c.c:49
#, fuzzy
msgid "the ' ' printf flag"
msgstr "' '-printf-flaget"

#: c-format.c:362 c-format.c:386 c-format.c:420 c-format.c:432 c-format.c:491
#: config/i386/msformat-c.c:50
#, fuzzy
msgid "'+' flag"
msgstr "'+'-flag"

#: c-format.c:362 c-format.c:386 c-format.c:420 c-format.c:432
#: config/i386/msformat-c.c:50
#, fuzzy
msgid "the '+' printf flag"
msgstr "'+'-printf-flaget"

#: c-format.c:363 c-format.c:387 c-format.c:433 c-format.c:467
#: config/i386/msformat-c.c:51 config/i386/msformat-c.c:86
#, fuzzy
msgid "'#' flag"
msgstr "'#'-flag"

#: c-format.c:363 c-format.c:387 c-format.c:433 config/i386/msformat-c.c:51
#, fuzzy
msgid "the '#' printf flag"
msgstr "'#'-printf-flaget"

#: c-format.c:364 c-format.c:388 c-format.c:465 config/i386/msformat-c.c:52
#, fuzzy
msgid "'0' flag"
msgstr "'0'-flag"

#: c-format.c:364 c-format.c:388 config/i386/msformat-c.c:52
#, fuzzy
msgid "the '0' printf flag"
msgstr "'0'-printf-flaget"

#: c-format.c:365 c-format.c:389 c-format.c:464 c-format.c:494
#: config/i386/msformat-c.c:53
#, fuzzy
msgid "'-' flag"
msgstr "'-'-flag"

#: c-format.c:365 c-format.c:389 config/i386/msformat-c.c:53
#, fuzzy
msgid "the '-' printf flag"
msgstr "'-'-printf-flaget"

#: c-format.c:366 c-format.c:447 config/i386/msformat-c.c:54
#: config/i386/msformat-c.c:74
#, fuzzy
msgid "''' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:366 config/i386/msformat-c.c:54
#, fuzzy
msgid "the ''' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-format.c:367 c-format.c:448
#, fuzzy
msgid "'I' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:367
#, fuzzy
msgid "the 'I' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-format.c:368 c-format.c:390 c-format.c:445 c-format.c:468 c-format.c:495
#: c-format.c:1629 config/sol2-c.c:45 config/i386/msformat-c.c:55
#: config/i386/msformat-c.c:72
msgid "field width"
msgstr "feltbredde"

#: c-format.c:368 c-format.c:390 config/sol2-c.c:45
#: config/i386/msformat-c.c:55
msgid "field width in printf format"
msgstr "feltbredde i printf-formatering"

#: c-format.c:369 c-format.c:391 c-format.c:422 c-format.c:435
#: config/i386/msformat-c.c:56
msgid "precision"
msgstr "præcision"

#: c-format.c:369 c-format.c:391 c-format.c:422 c-format.c:435
#: config/i386/msformat-c.c:56
msgid "precision in printf format"
msgstr "præcision i printf-formatering"

#: c-format.c:370 c-format.c:392 c-format.c:423 c-format.c:436 c-format.c:446
#: c-format.c:498 config/sol2-c.c:46 config/i386/msformat-c.c:57
#: config/i386/msformat-c.c:73
msgid "length modifier"
msgstr "længdetilpasning"

#: c-format.c:370 c-format.c:392 c-format.c:423 c-format.c:436
#: config/sol2-c.c:46 config/i386/msformat-c.c:57
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"

#: c-format.c:421 c-format.c:434
#, fuzzy
msgid "'q' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:421 c-format.c:434
#, fuzzy
msgid "the 'q' diagnostic flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-format.c:442 config/i386/msformat-c.c:70
msgid "assignment suppression"
msgstr "tildelingsundertrykkelse"

#: c-format.c:442 config/i386/msformat-c.c:70
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"

#: c-format.c:443 config/i386/msformat-c.c:71
#, fuzzy
msgid "'a' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:443 config/i386/msformat-c.c:71
#, fuzzy
msgid "the 'a' scanf flag"
msgstr "'a'-scanf-flaget"

#: c-format.c:444
#, fuzzy
msgid "'m' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:444
#, fuzzy
msgid "the 'm' scanf flag"
msgstr "'''-scanf-flaget"

#: c-format.c:445 config/i386/msformat-c.c:72
msgid "field width in scanf format"
msgstr "feltbredde i scanf-formatering"

#: c-format.c:446 config/i386/msformat-c.c:73
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"

#: c-format.c:447 config/i386/msformat-c.c:74
#, fuzzy
msgid "the ''' scanf flag"
msgstr "'''-scanf-flaget"

#: c-format.c:448
#, fuzzy
msgid "the 'I' scanf flag"
msgstr "'''-scanf-flaget"

#: c-format.c:463
#, fuzzy
msgid "'_' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:463
#, fuzzy
msgid "the '_' strftime flag"
msgstr "'_'-strftime-flaget"

#: c-format.c:464
#, fuzzy
msgid "the '-' strftime flag"
msgstr "'-'-strftime-flaget"

#: c-format.c:465
#, fuzzy
msgid "the '0' strftime flag"
msgstr "'0'-strftime-flaget"

#: c-format.c:466 c-format.c:490
#, fuzzy
msgid "'^' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:466
#, fuzzy
msgid "the '^' strftime flag"
msgstr "'^'-strftime-flaget"

#: c-format.c:467 config/i386/msformat-c.c:86
#, fuzzy
msgid "the '#' strftime flag"
msgstr "'#'-strftime-flaget"

#: c-format.c:468
msgid "field width in strftime format"
msgstr "feltbredde i strftime-formatering"

#: c-format.c:469
#, fuzzy
msgid "'E' modifier"
msgstr "'E'-modifikation"

#: c-format.c:469
#, fuzzy
msgid "the 'E' strftime modifier"
msgstr "'E'-strftime-modifikationen"

#: c-format.c:470
#, fuzzy
msgid "'O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"

#: c-format.c:470
#, fuzzy
msgid "the 'O' strftime modifier"
msgstr "'O'-strftime-modifikationen"

#: c-format.c:471
#, fuzzy
msgid "the 'O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"

#: c-format.c:489
msgid "fill character"
msgstr "udfyldningstegn"

#: c-format.c:489
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"

#: c-format.c:490
#, fuzzy
msgid "the '^' strfmon flag"
msgstr "'^'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:491
#, fuzzy
msgid "the '+' strfmon flag"
msgstr "'+'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:492
#, fuzzy
msgid "'(' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:492
#, fuzzy
msgid "the '(' strfmon flag"
msgstr "'('-strfmon-flaget"

#: c-format.c:493
#, fuzzy
msgid "'!' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:493
#, fuzzy
msgid "the '!' strfmon flag"
msgstr "'!'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:494
#, fuzzy
msgid "the '-' strfmon flag"
msgstr "'-'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:495
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"

#: c-format.c:496
msgid "left precision"
msgstr "venstrepræcision"

#: c-format.c:496
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"

#: c-format.c:497
msgid "right precision"
msgstr "højrepræcision"

#: c-format.c:497
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"

#: c-format.c:498
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"

#: c-format.c:1731
msgid "field precision"
msgstr "feltpræcision"

#: c-opts.c:1459 fortran/cpp.c:548
msgid "<built-in>"
msgstr "<indbygget>"

#. Handle deferred options from command-line.
#: c-opts.c:1477 fortran/cpp.c:553
#, fuzzy
msgid "<command-line>"
msgstr "<kommandolinje>"

#: c-typeck.c:2473 c-typeck.c:4943 c-typeck.c:4946 c-typeck.c:4954
#: c-typeck.c:4984 c-typeck.c:6354
msgid "initializer element is not constant"
msgstr "startværdielement er ikke en konstant"

#: c-typeck.c:4733
#, fuzzy
msgid "array initialized from parenthesized string constant"
msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"

#: c-typeck.c:4795 cp/typeck2.c:757
#, gcc-internal-format
msgid "char-array initialized from wide string"
msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"

#: c-typeck.c:4803
#, fuzzy
msgid "wide character array initialized from non-wide string"
msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"

#: c-typeck.c:4809
#, fuzzy
msgid "wide character array initialized from incompatible wide string"
msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"

#: c-typeck.c:4827 cp/typeck2.c:785
#, gcc-internal-format
msgid "initializer-string for array of chars is too long"
msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"

#: c-typeck.c:4833
#, fuzzy
msgid "array of inappropriate type initialized from string constant"
msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"

#. ??? This should not be an error when inlining calls to
#. unprototyped functions.
#: c-typeck.c:4900 c-typeck.c:4403 cp/typeck.c:1631
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of non-lvalue array"
msgstr "ugyldig brug af en tabel der ikke kan optræde som en venstreværdi"

#: c-typeck.c:4926
msgid "array initialized from non-constant array expression"
msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"

#: c-typeck.c:4991 c-typeck.c:6359
#, gcc-internal-format
msgid "initializer element is not computable at load time"
msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"

#. Although C99 is unclear about whether incomplete arrays
#. of VLAs themselves count as VLAs, it does not make
#. sense to permit them to be initialized given that
#. ordinary VLAs may not be initialized.
#: c-typeck.c:5002 c-decl.c:3220 c-decl.c:3235
#, gcc-internal-format
msgid "variable-sized object may not be initialized"
msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"

#: c-typeck.c:5006
msgid "invalid initializer"
msgstr "ugyldig startværdi"

#: c-typeck.c:5480
msgid "extra brace group at end of initializer"
msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"

#: c-typeck.c:5500
msgid "missing braces around initializer"
msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"

#: c-typeck.c:5561
msgid "braces around scalar initializer"
msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"

# RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
#: c-typeck.c:5618
msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"

#: c-typeck.c:5621
msgid "initialization of a flexible array member"
msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"

#: c-typeck.c:5649
msgid "missing initializer"
msgstr "manglende startværdi"

#: c-typeck.c:5671
msgid "empty scalar initializer"
msgstr "tom skalarstartværdi"

#: c-typeck.c:5676
msgid "extra elements in scalar initializer"
msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"

#: c-typeck.c:5773 c-typeck.c:5833
msgid "array index in non-array initializer"
msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"

# RETMIG: record?
#: c-typeck.c:5778 c-typeck.c:5886
msgid "field name not in record or union initializer"
msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"

#: c-typeck.c:5824
#, fuzzy
msgid "array index in initializer not of integer type"
msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"

#: c-typeck.c:5829 c-typeck.c:5831
msgid "nonconstant array index in initializer"
msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"

#: c-typeck.c:5835 c-typeck.c:5838
msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"

#: c-typeck.c:5849
msgid "empty index range in initializer"
msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"

#: c-typeck.c:5858
msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"

#: c-typeck.c:5933 c-typeck.c:5956 c-typeck.c:6423
msgid "initialized field with side-effects overwritten"
msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"

#: c-typeck.c:5935 c-typeck.c:5958 c-typeck.c:6425
#, fuzzy
msgid "initialized field overwritten"
msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"

#: c-typeck.c:6633
msgid "excess elements in char array initializer"
msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"

#: c-typeck.c:6640 c-typeck.c:6687
msgid "excess elements in struct initializer"
msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"

#: c-typeck.c:6702
msgid "non-static initialization of a flexible array member"
msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"

#: c-typeck.c:6771
msgid "excess elements in union initializer"
msgstr "for mange elementer i union-startværdi"

#: c-typeck.c:6859
msgid "excess elements in array initializer"
msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"

#: c-typeck.c:6890
msgid "excess elements in vector initializer"
msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"

#: c-typeck.c:6915
msgid "excess elements in scalar initializer"
msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"

#: cfgrtl.c:1920
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"

#: cfgrtl.c:2049
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"

#: cfgrtl.c:2105
msgid "insn outside basic block"
msgstr "instruktion uden for basisblok"

#: cfgrtl.c:2112
msgid "return not followed by barrier"
msgstr "returnering følges ikke af barriere"

#: cgraph.c:686 ipa-inline.c:439
#, fuzzy
msgid "function body not available"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: cgraph.c:688 cgraphbuild.c:95
#, fuzzy
msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#: cgraph.c:691 cgraphbuild.c:102
#, fuzzy
msgid "function not considered for inlining"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: cgraph.c:693 cgraphbuild.c:98
#, fuzzy
msgid "function not inlinable"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: cgraphbuild.c:100
#, fuzzy
msgid "mismatched arguments"
msgstr "uafbalancerede krøllede paranteser i specifikationer"

#: collect2.c:395 gcc.c:6987
#, fuzzy, c-format
msgid "internal gcc abort in %s, at %s:%d"
msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"

#: collect2.c:909
#, c-format
msgid "no arguments"
msgstr "ingen parametre"

#: collect2.c:1283 collect2.c:1431 collect2.c:1466
#, c-format
msgid "fopen %s"
msgstr "fopen %s"

#: collect2.c:1286 collect2.c:1436 collect2.c:1469
#, c-format
msgid "fclose %s"
msgstr "fclose %s"

#: collect2.c:1295
#, c-format
msgid "collect2 version %s"
msgstr "collect2 version %s"

#: collect2.c:1385
#, c-format
msgid "%d constructor(s) found\n"
msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"

#: collect2.c:1386
#, c-format
msgid "%d destructor(s) found\n"
msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"

#: collect2.c:1387
#, c-format
msgid "%d frame table(s) found\n"
msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"

#: collect2.c:1524
#, fuzzy, c-format
msgid "can't get program status"
msgstr "%s: %s: kan ikke finde ud af filens status: %s\n"

#: collect2.c:1593
#, fuzzy, c-format
msgid "could not open response file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne kildefilen %s.\n"

#: collect2.c:1598
#, fuzzy, c-format
msgid "could not write to response file %s"
msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"

#: collect2.c:1603
#, fuzzy, c-format
msgid "could not close response file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne kildefilen %s.\n"

#: collect2.c:1621
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan ikke finde %s]"

#: collect2.c:1636
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot find '%s'"
msgstr "kan ikke finde '%s'"

#: collect2.c:1640 collect2.c:2131 collect2.c:2286 gcc.c:2994
#, c-format
msgid "pex_init failed"
msgstr ""

#: collect2.c:1678
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Efterlader %s]\n"

#: collect2.c:1899
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"

#: collect2.c:2105
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot find 'nm'"
msgstr "kan ikke finde 'nm'"

#: collect2.c:2152
#, fuzzy, c-format
msgid "can't open nm output"
msgstr "kan ikke åbne uddatafilen '%s'"

#: collect2.c:2196
#, c-format
msgid "init function found in object %s"
msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"

#: collect2.c:2204
#, c-format
msgid "fini function found in object %s"
msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"

#: collect2.c:2307
#, fuzzy, c-format
msgid "can't open ldd output"
msgstr "kan ikke åbne uddatafilen '%s'"

#: collect2.c:2310
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
"\n"
"ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"

#: collect2.c:2325
#, c-format
msgid "dynamic dependency %s not found"
msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"

#: collect2.c:2337
#, c-format
msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"

#: collect2.c:2493
#, c-format
msgid "%s: not a COFF file"
msgstr "%s: ikke en COFF-fil"

#: collect2.c:2613
#, c-format
msgid "%s: cannot open as COFF file"
msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"

#: collect2.c:2671
#, c-format
msgid "library lib%s not found"
msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"

#: cppspec.c:106
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt tilvalg til præprocessoren"

#: cppspec.c:128
#, c-format
msgid "too many input files"
msgstr "for mange inddatafiler"

#: diagnostic.c:186
#, fuzzy, c-format
msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
msgstr "oversættelse afsluttede.\n"

#: diagnostic.c:195
#, c-format
msgid ""
"Please submit a full bug report,\n"
"with preprocessed source if appropriate.\n"
"See %s for instructions.\n"
msgstr ""
"Indsend venligst en komplet fejlrapport med\n"
"præprocesseret kildekode om nødvendigt.\n"
"Se %s for instruktioner.\n"

#: diagnostic.c:204
#, c-format
msgid "compilation terminated.\n"
msgstr "oversættelse afsluttede.\n"

#: diagnostic.c:382
#, c-format
msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
msgstr "%s:%d: forvirret af tidligere fejl, opgiver ævred\n"

#: diagnostic.c:693
#, c-format
msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
msgstr "Intern oversætterfejl: fejlrapporteringsrutiner blev kaldt igen.\n"

#: final.c:1134
msgid "negative insn length"
msgstr "negativ instruktionslængde"

#: final.c:2604
msgid "could not split insn"
msgstr "kunne ikke dele instruktion"

#: final.c:2995
#, fuzzy
msgid "invalid 'asm': "
msgstr "ugyldig 'asm': "

#: final.c:3178
#, c-format
msgid "nested assembly dialect alternatives"
msgstr "indlejrede alternativer for maskinkodedialekter"

#: final.c:3195 final.c:3207
#, c-format
msgid "unterminated assembly dialect alternative"
msgstr "uafsluttet alternativ for maskinkodedialekt"

#: final.c:3254
#, c-format
msgid "operand number missing after %%-letter"
msgstr "operandtal mangler efter %%-letter"

#: final.c:3257 final.c:3298
#, c-format
msgid "operand number out of range"
msgstr "operandtal er uden for det gyldige interval"

#: final.c:3317
#, c-format
msgid "invalid %%-code"
msgstr "ugyldig %%-kode"

#: final.c:3347
#, fuzzy, c-format
msgid "'%%l' operand isn't a label"
msgstr "'%%l'-operand er ikke en etiket"

#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants; PRINT_OPERAND must
#. handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#: final.c:3481 vmsdbgout.c:487 config/i386/i386.c:9865
#: config/pdp11/pdp11.c:1710
#, c-format
msgid "floating constant misused"
msgstr "kommatalskonstant misbrugt"

#: final.c:3543 vmsdbgout.c:544 config/i386/i386.c:9952
#: config/pdp11/pdp11.c:1757
#, c-format
msgid "invalid expression as operand"
msgstr "ugyldigt udtryk som operand"

#: gcc.c:1716
#, c-format
msgid "Using built-in specs.\n"
msgstr "Benytter indbyggede specifikationer.\n"

#: gcc.c:1894
#, c-format
msgid ""
"Setting spec %s to '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"Sætter specifikation %s til '%s'\n"
"\n"

#: gcc.c:2009
#, c-format
msgid "Reading specs from %s\n"
msgstr "Læser specifikationer fra %s\n"

#: gcc.c:2105 gcc.c:2124
#, c-format
msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
msgstr "%%include-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"

#: gcc.c:2132
#, c-format
msgid "could not find specs file %s\n"
msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"

#: gcc.c:2149 gcc.c:2157 gcc.c:2166 gcc.c:2175
#, c-format
msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
msgstr "%%rename-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"

#: gcc.c:2184
#, c-format
msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
msgstr "%s-specifikation i specifikationer kunne ikke findes til omdøbelse"

#: gcc.c:2191
#, c-format
msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
msgstr "%s: forsøg på at omdøbe specifikation '%s' til allerede defineret specifikation '%s'"

#: gcc.c:2196
#, c-format
msgid "rename spec %s to %s\n"
msgstr "omdøb specifikation %s til %s\n"

#: gcc.c:2198
#, c-format
msgid ""
"spec is '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"specifikation er '%s'\n"
"\n"

#: gcc.c:2211
#, c-format
msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
msgstr "ukendt %%-kommando i specifikationer efter %ld tegn"

#: gcc.c:2222 gcc.c:2235
#, c-format
msgid "specs file malformed after %ld characters"
msgstr "specifikationsfil misdannet efter %ld tegn"

#: gcc.c:2287
#, c-format
msgid "spec file has no spec for linking"
msgstr "specifikationsfil har ingen specifikation til sammenkædning"

#: gcc.c:2615 gcc.c:4824
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"

#: gcc.c:2816
#, fuzzy, c-format
msgid "system path '%s' is not absolute"
msgstr "reservering '%s' bliver ikke benyttet"

#: gcc.c:2888
#, c-format
msgid "-pipe not supported"
msgstr "-pipe understøttes ikke"

#: gcc.c:2950
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Go ahead? (y or n) "
msgstr ""
"\n"
"Fortsæt, ja (y) eller nej (n)?"

#: gcc.c:3033
#, fuzzy
msgid "failed to get exit status"
msgstr "ld returnerede afslutningskoden %d"

#: gcc.c:3039
#, fuzzy
msgid "failed to get process times"
msgstr "kunne ikke finde klassen '%s'"

#: gcc.c:3065
#, c-format
msgid ""
"Internal error: %s (program %s)\n"
"Please submit a full bug report.\n"
"See %s for instructions."
msgstr ""
"Intern fejl: %s (programmet %s)\n"
"Indsend venligst en komplet fejlrapport.\n"
"Se %s for instruktioner."

#: gcc.c:3091
#, c-format
msgid "# %s %.2f %.2f\n"
msgstr "# %s %.2f %.2f\n"

#: gcc.c:3225
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] file...\n"
msgstr "Brug: %s [tilvalg] fil...\n"

#: gcc.c:3226
msgid "Options:\n"
msgstr "Tilvalg:\n"

#: gcc.c:3228
msgid " -pass-exit-codes     Exit with highest error code from a phase\n"
msgstr " -pass-exit-codes     Afslut med den højeste fejlkode fra en fase\n"

#: gcc.c:3229
msgid " --help          Display this information\n"
msgstr " --help          Vis disse oplysninger\n"

#: gcc.c:3230
msgid " --target-help      Display target specific command line options\n"
msgstr " --target-help      Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg\n"

#: gcc.c:3231
msgid " --help={target|optimizers|warnings|undocumented|params}[,{[^]joined|[^]separate}]\n"
msgstr ""

#: gcc.c:3232
#, fuzzy
msgid "              Display specific types of command line options\n"
msgstr " --target-help      Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg\n"

#: gcc.c:3234
msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
msgstr " (benyt '-v --help' for at vise kommandolinjetilvalg for underprocesser)\n"

#: gcc.c:3235
msgid " -dumpspecs        Display all of the built in spec strings\n"
msgstr " -dumpspecs        Vis alle de indbyggede specifikationsstrenge\n"

#: gcc.c:3236
msgid " -dumpversion       Display the version of the compiler\n"
msgstr " -dumpversion       Vis versionsnummeret af oversætteren\n"

#: gcc.c:3237
msgid " -dumpmachine       Display the compiler's target processor\n"
msgstr " -dumpmachine       Vis oversætterens målprocessor\n"

#: gcc.c:3238
msgid " -print-search-dirs    Display the directories in the compiler's search path\n"
msgstr " -print-search-dirs    Vis katalogerne i oversætterens søgesti\n"

#: gcc.c:3239
msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library\n"
msgstr " -print-libgcc-file-name Vis navnet på oversætterens tilhørende bibliotek\n"

#: gcc.c:3240
msgid " -print-file-name=<lib>  Display the full path to library <lib>\n"
msgstr " -print-file-name=<bibl> Vis den komplette sti til biblioteket <bibl>\n"

#: gcc.c:3241
msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>\n"
msgstr " -print-prog-name=<prog> Vis den komplette sti til oversætterkomponenten <prog>\n"

#: gcc.c:3242
msgid " -print-multi-directory  Display the root directory for versions of libgcc\n"
msgstr " -print-multi-directory  Vis rodkataloget for versioner af libgcc\n"

#: gcc.c:3243
msgid ""
" -print-multi-lib     Display the mapping between command line options and\n"
"              multiple library search directories\n"
msgstr ""
" -print-multi-lib     Vis afbildningen mellem kommandolinjetilvalg og\n"
"              flere bibliotekssøgekataloger\n"

#: gcc.c:3246
msgid " -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
msgstr " -print-multi-os-directory Vis den relative sti for OS-biblioteker\n"

#: gcc.c:3247
#, fuzzy
msgid " -print-sysroot      Display the target libraries directory\n"
msgstr " -dumpmachine       Vis oversætterens målprocessor\n"

#: gcc.c:3248
msgid " -print-sysroot-headers-suffix Display the sysroot suffix used to find headers\n"
msgstr ""

#: gcc.c:3249
msgid " -Wa,<options>      Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
msgstr " -Wa,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til maskinkodeoversætteren\n"

#: gcc.c:3250
msgid " -Wp,<options>      Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Wp,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til præprocessoren\n"

#: gcc.c:3251
msgid " -Wl,<options>      Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
msgstr " -Wl,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:3252
#, fuzzy
msgid " -Xassembler <arg>    Pass <arg> on to the assembler\n"
msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:3253
#, fuzzy
msgid " -Xpreprocessor <arg>   Pass <arg> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:3254
msgid " -Xlinker <arg>      Pass <arg> on to the linker\n"
msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:3255
#, fuzzy
msgid " -combine         Pass multiple source files to compiler at once\n"
msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>\n"

#: gcc.c:3256
msgid " -save-temps       Do not delete intermediate files\n"
msgstr " -save-temps       Slet ikke midlertidige filer\n"

#: gcc.c:3257
msgid " -pipe          Use pipes rather than intermediate files\n"
msgstr " -pipe          Brug datakanaler i stedet for midlertidige filer\n"

#: gcc.c:3258
msgid " -time          Time the execution of each subprocess\n"
msgstr " -time          Tag tid på udførslen af hver underproces\n"

#: gcc.c:3259
msgid " -specs=<file>      Override built-in specs with the contents of <file>\n"
msgstr " -specs=<fil>       Overskriv indbyggede specifikationer med indholdet af <fil>\n"

#: gcc.c:3260
msgid " -std=<standard>     Assume that the input sources are for <standard>\n"
msgstr " -std=<standard>     Antag at inddatakildekoden er skrevet til <standard>\n"

#: gcc.c:3261
msgid ""
" --sysroot=<directory>  Use <directory> as the root directory for headers\n"
"              and libraries\n"
msgstr ""

#: gcc.c:3264
msgid " -B <directory>      Add <directory> to the compiler's search paths\n"
msgstr " -B <katalog>       Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"

#: gcc.c:3265
msgid " -b <machine>       Run gcc for target <machine>, if installed\n"
msgstr " -b <maskine>       Kør GCC til målet <maskine>, hvis installeret\n"

#: gcc.c:3266
msgid " -V <version>       Run gcc version number <version>, if installed\n"
msgstr " -V <version>       Kør GCC med versionsnummeret <version>, hvis installeret\n"

#: gcc.c:3267
msgid " -v            Display the programs invoked by the compiler\n"
msgstr " -v            Vis de programmer der startes af oversætteren\n"

#: gcc.c:3268
msgid " -###           Like -v but options quoted and commands not executed\n"
msgstr ""
" -###           Som '-v', men tilvalg anbringes i anførselstegn\n"
"              og kommandoerne udføres ikke\n"

#: gcc.c:3269
msgid " -E            Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
msgstr " -E            Forbehandl kun; oversæt og sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:3270
msgid " -S            Compile only; do not assemble or link\n"
msgstr " -S            Oversæt kun; maskinekodeoversæt og sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:3271
msgid " -c            Compile and assemble, but do not link\n"
msgstr " -c            Oversæt, også til maskinkode, men sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:3272
msgid " -o <file>        Place the output into <file>\n"
msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>\n"

#: gcc.c:3273
msgid ""
" -x <language>      Specify the language of the following input files\n"
"              Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
"              'none' means revert to the default behavior of\n"
"              guessing the language based on the file's extension\n"
msgstr ""
" -x <sprog>        Angiv sproget for de følgende inddatafiler.\n"
"              Tilladte sprog inkluderer: c c++ assembler none\n"
"              'none' betyder at standardopførslen med at gætte\n"
"              sproget på filendelsen udføres\n"

#: gcc.c:3280
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
" passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
" other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilvalg der begynder med -g, -f, -m, -O, -W eller --param bliver automatisk\n"
" givet videre til de forskellige underprocesser som %s starter. For at\n"
" videregive andre indstillinger til disse processer kan tilvalg på formen\n"
" '-W<bogstav>' bruges.\n"

#: gcc.c:3403
#, fuzzy, c-format
msgid "'-%c' option must have argument"
msgstr "tilvalget '-%c' skal have en parameter"

#: gcc.c:3424
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't run '%s': %s"
msgstr "kunne ikke køre '%s': %s"

#. translate_options () has turned --version into -fversion.
#: gcc.c:3625
#, fuzzy, c-format
msgid "%s %s%s\n"
msgstr "I %s '%s':"

#: gcc.c:3628 gcov.c:430 fortran/gfortranspec.c:383 java/jcf-dump.c:1170
msgid "(C)"
msgstr ""

#: gcc.c:3629 java/jcf-dump.c:1171
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
"INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"

#: gcc.c:3743
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-Xlinker' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"

#: gcc.c:3751
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-Xpreprocessor' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"

#: gcc.c:3758
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-Xassembler' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"

#: gcc.c:3765
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-l' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-l'"

#: gcc.c:3786
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-specs' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"

#: gcc.c:3800
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-specs=' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-specs='"

#: gcc.c:3822
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-wrapper' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"

#: gcc.c:3850
#, fuzzy, c-format
msgid "'-%c' must come at the start of the command line"
msgstr "'-%c' skal være i begyndelsen af kommandolinjen"

#: gcc.c:3859
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-B' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-B'"

#: gcc.c:4213
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-x' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-x'"

#: gcc.c:4241
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-%s' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-%s'"

#: gcc.c:4614
#, c-format
msgid "switch '%s' does not start with '-'"
msgstr ""

#: gcc.c:4758
#, c-format
msgid "spec '%s' invalid"
msgstr ""

#: gcc.c:4897
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' has invalid '%%0%c'"
msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#: gcc.c:5126
#, fuzzy, c-format
msgid "could not open temporary response file %s"
msgstr "kunne ikke åbne dumpningsfilen '%s'"

#: gcc.c:5132
#, fuzzy, c-format
msgid "could not write to temporary response file %s"
msgstr "kan ikke oprette midlertidig fil"

#: gcc.c:5138
#, fuzzy, c-format
msgid "could not close temporary response file %s"
msgstr "kunne ikke åbne dumpningsfilen '%s'"

#: gcc.c:5172
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' has invalid '%%W%c"
msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#: gcc.c:5192
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' has invalid '%%x%c'"
msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#: gcc.c:5414
#, c-format
msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
msgstr "Behandler specifikation %c%s%c, som er '%s'\n"

#: gcc.c:5538
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown spec function '%s'"
msgstr "ukendt specifikationsfunktion '%s'"

#: gcc.c:5557
#, fuzzy, c-format
msgid "error in args to spec function '%s'"
msgstr "fejl i parametre til specifikationsfunktion '%s'"

#: gcc.c:5605
#, c-format
msgid "malformed spec function name"
msgstr "forkert udformet specifikationsfunktionsnavn"

#. )
#: gcc.c:5608
#, c-format
msgid "no arguments for spec function"
msgstr "ingen parametre til specifikationsfunktion"

#: gcc.c:5627
#, c-format
msgid "malformed spec function arguments"
msgstr "forkert udformede specifikationsfunktionsparametre"

#: gcc.c:5873
#, c-format
msgid "braced spec '%s' is invalid at '%c'"
msgstr ""

#: gcc.c:5961
#, c-format
msgid "braced spec body '%s' is invalid"
msgstr ""

#: gcc.c:6499
#, c-format
msgid "install: %s%s\n"
msgstr "installering: %s%s\n"

#: gcc.c:6502
#, c-format
msgid "programs: %s\n"
msgstr "programmer: %s\n"

#: gcc.c:6504
#, c-format
msgid "libraries: %s\n"
msgstr "biblioteker: %s\n"

#. The error status indicates that only one set of fixed
#. headers should be built.
#: gcc.c:6570
#, c-format
msgid "not configured with sysroot headers suffix"
msgstr ""

#: gcc.c:6579
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"

#: gcc.c:6595
#, fuzzy, c-format
msgid "Target: %s\n"
msgstr "biblioteker: %s\n"

#: gcc.c:6596
#, c-format
msgid "Configured with: %s\n"
msgstr "Konfigureret med: %s\n"

#: gcc.c:6610
#, c-format
msgid "Thread model: %s\n"
msgstr "Trådmodel: %s\n"

#: gcc.c:6621
#, fuzzy, c-format
msgid "gcc version %s %s\n"
msgstr "GCC version %s\n"

#: gcc.c:6623
#, fuzzy, c-format
msgid "gcc driver version %s %sexecuting gcc version %s\n"
msgstr "GCC-styringsprogram version %s kører GCCc version %s\n"

#: gcc.c:6631
#, c-format
msgid "no input files"
msgstr "ingen inddatafiler"

#: gcc.c:6680
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot specify -o with -c or -S with multiple files"
msgstr "kan ikke angive -o med -c eller -S og flere oversættelser"

#: gcc.c:6714
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' is invalid"
msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en startværdi"

#: gcc.c:6850
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Linker options\n"
"==============\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcc.c:6851
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wl,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the linker.\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcc.c:7203
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib spec '%s' is invalid"
msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en startværdi"

#: gcc.c:7394
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib exclusions '%s' is invalid"
msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"

#: gcc.c:7452 gcc.c:7593
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib select '%s' is invalid"
msgstr "skabelonsparameter %d er ugyldig"

#: gcc.c:7631
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib exclusion '%s' is invalid"
msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"

#: gcc.c:7837
#, fuzzy, c-format
msgid "environment variable \"%s\" not defined"
msgstr "miljøvariablen DJGPP er ikke defineret"

#: gcc.c:7928 gcc.c:7933
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid version number `%s'"
msgstr "ugyldigt versionsnummerformat"

#: gcc.c:7976
#, fuzzy, c-format
msgid "too few arguments to %%:version-compare"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#: gcc.c:7982
#, fuzzy, c-format
msgid "too many arguments to %%:version-compare"
msgstr "for mange parametre til funktionen"

#: gcc.c:8023
#, c-format
msgid "unknown operator '%s' in %%:version-compare"
msgstr ""

#: gcc.c:8057
#, c-format
msgid ""
"Assembler options\n"
"=================\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcc.c:8058
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wa,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the assembler.\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcov.c:403
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE...\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
"\n"

#: gcov.c:404
#, c-format
msgid ""
"Print code coverage information.\n"
"\n"
msgstr ""
"Udskriv kodedækningsoplysninger.\n"
"\n"

#: gcov.c:405
#, c-format
msgid " -h, --help           Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help           Udskriv denne hjælp og afslut\n"

#: gcov.c:406
#, c-format
msgid " -v, --version          Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: gcov.c:407
#, c-format
msgid " -a, --all-blocks        Show information for every basic block\n"
msgstr " -a, --all-blocks        Vis oplysninger for alle basisblokke\n"

#: gcov.c:408
#, c-format
msgid " -b, --branch-probabilities   Include branch probabilities in output\n"
msgstr " -b, --branch-probabilities   Medtag forgreningssandsynligheder i uddata\n"

#: gcov.c:409
#, c-format
msgid ""
" -c, --branch-counts       Given counts of branches taken\n"
"                  rather than percentages\n"
msgstr " -c, --branch-counts       Antal forgreninger taget i stedet for procenter\n"

#: gcov.c:411
#, c-format
msgid " -n, --no-output         Do not create an output file\n"
msgstr " -n, --no-output         Opret ikke en uddatafil\n"

#: gcov.c:412
#, c-format
msgid ""
" -l, --long-file-names      Use long output file names for included\n"
"                  source files\n"
msgstr " -l, --long-file-names      Brug lange filnavne til inkluderede kildefiler\n"

#: gcov.c:414
#, c-format
msgid " -f, --function-summaries    Output summaries for each function\n"
msgstr " -f, --function-summaries    Udskriv sammendrag for hver funktion\n"

#: gcov.c:415
#, c-format
msgid " -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
msgstr " -o, --object-directory KAT|FIL Søg efter objektfiler i KAT eller kaldt FIL\n"

#: gcov.c:416
#, c-format
msgid " -p, --preserve-paths      Preserve all pathname components\n"
msgstr " -p, --preserve-paths      Bevar alle stinavnskomponenter\n"

#: gcov.c:417
#, c-format
msgid " -u, --unconditional-branches  Show unconditional branch counts too\n"
msgstr " -u, --unconditional-branches  Vis ubetingede forgreningstal også\n"

#: gcov.c:418
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
"%s.\n"

#: gcov.c:428
#, fuzzy, c-format
msgid "gcov %s%s\n"
msgstr "gcov (GCC) %s\n"

#: gcov.c:432
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
"INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"

#: gcov.c:528
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:no functions found\n"
msgstr "ingen cmd_strings fundet"

#: gcov.c:560 gcov.c:588
#, fuzzy, c-format
msgid "\n"
msgstr ":\n"

#: gcov.c:575
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:creating '%s'\n"
msgstr "opretter %s"

#: gcov.c:579
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:error writing output file '%s'\n"
msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafilen %s.\n"

#: gcov.c:584
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:could not open output file '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"

#: gcov.c:733
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:source file is newer than graph file '%s'\n"
msgstr "Advarsel: kildefil %s er nyere end %s\n"

#: gcov.c:738
#, c-format
msgid "(the message is only displayed one per source file)\n"
msgstr ""

#: gcov.c:762
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:cannot open graph file\n"
msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"

#: gcov.c:768
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:not a gcov graph file\n"
msgstr "%s: ikke en COFF-fil"

#: gcov.c:781
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
msgstr "%s:version `%.4s', foretræk '%.4s'\n"

#: gcov.c:833
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
msgstr "%s:allerede set blokke for '%s'\n"

#: gcov.c:951
#, c-format
msgid "%s:corrupted\n"
msgstr "%s:ødelagt\n"

#: gcov.c:1027
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:cannot open data file, assuming not executed\n"
msgstr "%s: kan ikke åbne datafil\n"

#: gcov.c:1034
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:not a gcov data file\n"
msgstr "%s:ikke en gcov-datafil\n"

#: gcov.c:1047
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
msgstr "%s:version `%.4s', foretræk version `%.4s'\n"

#: gcov.c:1053
#, c-format
msgid "%s:stamp mismatch with graph file\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1082
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:unknown function '%u'\n"
msgstr "%s:ukendt funktion '%u'\n"

#: gcov.c:1095
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
msgstr "%s før '%s'"

#: gcov.c:1114
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:overflowed\n"
msgstr "%s: overløbsintervalfejl"

#: gcov.c:1138
#, c-format
msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1143
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1151
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1359
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
msgstr "%s før '%s'"

#: gcov.c:1439
#, fuzzy, c-format
msgid "%s '%s'\n"
msgstr "I %s '%s':"

#: gcov.c:1442
#, fuzzy, c-format
msgid "Lines executed:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d linjer udført i %s %s\n"

#: gcov.c:1446
#, fuzzy, c-format
msgid "No executable lines\n"
msgstr "Ingen kørbare linjer i %s %s\n"

#: gcov.c:1452
#, fuzzy, c-format
msgid "Branches executed:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d forgreninger udført i %s %s\n"

#: gcov.c:1456
#, fuzzy, c-format
msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d forgreninger valgt mindst én gang i %s %s\n"

#: gcov.c:1462
#, fuzzy, c-format
msgid "No branches\n"
msgstr "Ingen forgreninger i %s %s\n"

#: gcov.c:1464
#, fuzzy, c-format
msgid "Calls executed:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d kald udført i %s %s\n"

#: gcov.c:1468
#, fuzzy, c-format
msgid "No calls\n"
msgstr "Ingen kald i %s %s\n"

#: gcov.c:1628
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:no lines for '%s'\n"
msgstr "%s før '%s'"

#: gcov.c:1823
#, fuzzy, c-format
msgid "call  %2d returned %s\n"
msgstr "kald %2d returnerer %s\n"

#: gcov.c:1828
#, c-format
msgid "call  %2d never executed\n"
msgstr "kald %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:1833
#, fuzzy, c-format
msgid "branch %2d taken %s%s\n"
msgstr "forgrening %2d valgt %s\n"

#: gcov.c:1837
#, c-format
msgid "branch %2d never executed\n"
msgstr "forgrening %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:1842
#, c-format
msgid "unconditional %2d taken %s\n"
msgstr "ubetinget %2d valgt %s\n"

#: gcov.c:1845
#, c-format
msgid "unconditional %2d never executed\n"
msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:1881
#, c-format
msgid "%s:cannot open source file\n"
msgstr "%s:kan ikke åbne kildefil\n"

#: gcse.c:692
msgid "GCSE disabled"
msgstr "GCSE deaktiveret"

#: gcse.c:6510
#, fuzzy
msgid "jump bypassing disabled"
msgstr "tilvalget -g deaktiveret"

#: incpath.c:76
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"

#: incpath.c:79
#, c-format
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr " da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"

#: incpath.c:83
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"

#: incpath.c:345
#, c-format
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"

#: incpath.c:349
#, c-format
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"

#: incpath.c:354
#, c-format
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Slut på søgningslisten.\n"

#. Opening quotation mark.
#: intl.c:57
msgid "`"
msgstr ""

#. Closing quotation mark.
#: intl.c:60
msgid "'"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:399
msgid "--param large-function-growth limit reached"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:414
msgid "--param large-stack-frame-growth limit reached"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:432
#, fuzzy
msgid "function not inline candidate"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: ipa-inline.c:448
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:457
msgid "--param max-inline-insns-auto limit reached"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:483 ipa-inline.c:942 ipa-inline.c:1166 ipa-inline.c:1292
msgid "recursive inlining"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:950
msgid "call is unlikely and code size would grow"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:953
msgid "function not declared inline and code size would grow"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:955
msgid "optimizing for size and code size would grow"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:980
#, fuzzy
msgid "target specific option mismatch"
msgstr ""
"\n"
"Målspecifikke tilvalg:\n"

#: ipa-inline.c:1056
msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
msgstr ""

#: langhooks.c:378
msgid "At top level:"
msgstr "Ved øverste niveau:"

#: langhooks.c:398
#, fuzzy, c-format
msgid "In member function %qs"
msgstr "I medlemsfunktionen '%s':"

#: langhooks.c:402
#, fuzzy, c-format
msgid "In function %qs"
msgstr "I funktionen '%s':"

#: langhooks.c:453
#, fuzzy, c-format
msgid "  inlined from %qs at %s:%d:%d"
msgstr "I filen inkluderet af %s:%d"

#: langhooks.c:458
#, fuzzy, c-format
msgid "  inlined from %qs at %s:%d"
msgstr "I filen inkluderet af %s:%d"

#: langhooks.c:464
#, fuzzy, c-format
msgid "  inlined from %qs"
msgstr "I filen inkluderet af %s:%u"

#: loop-iv.c:2806 tree-ssa-loop-niter.c:1845
msgid "assuming that the loop is not infinite"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2807 tree-ssa-loop-niter.c:1846
msgid "cannot optimize possibly infinite loops"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2815 tree-ssa-loop-niter.c:1850
msgid "assuming that the loop counter does not overflow"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2816 tree-ssa-loop-niter.c:1851
msgid "cannot optimize loop, the loop counter may overflow"
msgstr ""

#: opts.c:342
msgid "This switch lacks documentation"
msgstr "Denne switch mangler dokumentation"

#: opts.c:1288
msgid "[enabled]"
msgstr ""

#: opts.c:1288
#, fuzzy
msgid "[disabled]"
msgstr "GCSE deaktiveret"

#: opts.c:1303
#, c-format
msgid " No options with the desired characteristics were found\n"
msgstr ""

#: opts.c:1312
#, c-format
msgid " None found. Use --help=%s to show *all* the options supported by the %s front-end\n"
msgstr ""

#: opts.c:1318
#, c-format
msgid " All options with the desired characteristics have already been displayed\n"
msgstr ""

#: opts.c:1372
#, fuzzy
msgid "The following options are target specific"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1375
#, fuzzy
msgid "The following options control compiler warning messages"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1378
#, fuzzy
msgid "The following options control optimizations"
msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#: opts.c:1381 opts.c:1416
#, fuzzy
msgid "The following options are language-independent"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1384
#, fuzzy
msgid "The --param option recognizes the following as parameters"
msgstr "Tilvalget --param genkender følgende som parametre:\n"

#: opts.c:1390
#, fuzzy
msgid "The following options are specific to just the language "
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1392
#, fuzzy
msgid "The following options are supported by the language "
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1403
#, fuzzy
msgid "The following options are not documented"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1414
#, fuzzy
msgid "The following options are language-related"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1567
#, c-format
msgid "warning: --help argument %.*s is ambiguous, please be more specific\n"
msgstr ""

#: opts.c:1575
#, c-format
msgid "warning: unrecognized argument to --help= option: %.*s\n"
msgstr ""

#: protoize.c:583
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error writing file '%s': %s\n"
msgstr "%s: fejl ved skrivning til filen '%s': %s\n"

#: protoize.c:627
#, c-format
msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istreng> ] [ filenavn ... ]'\n"

#: protoize.c:630
#, c-format
msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <katalognavn> ] [ filnavn ... ]'\n"

#: protoize.c:731
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no read access for file '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen læseadgang til filen '%s'\n"

#: protoize.c:739
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no write access for file '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til filen '%s'\n"

#: protoize.c:747
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no write access for dir containing '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til kataloget der indeholder '%s'\n"

#. Catch cases like /.. where we try to backup to a
#. point above the absolute root of the logical file
#. system.
#: protoize.c:1134
#, c-format
msgid "%s: invalid file name: %s\n"
msgstr "%s: ugyldigt filnavn: %s\n"

#: protoize.c:1282
#, c-format
msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
msgstr "%s: %s: kan ikke finde ud af filens status: %s\n"

#: protoize.c:1303
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: fatal error: aux info file corrupted at line %d\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: fatal fejl: hjælpeinformationsfilen er beskadiget ved linje %d\n"

#: protoize.c:1632
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: declaration of function '%s' takes different forms\n"
msgstr "%s:%d: erklæringen af funktionen '%s' antager forskellige former\n"

#: protoize.c:1887
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: compiling '%s'\n"
msgstr "%s: oversætter '%s'\n"

#: protoize.c:1910
#, c-format
msgid "%s: wait: %s\n"
msgstr "%s: vent: %s\n"

#: protoize.c:1915
#, c-format
msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
msgstr "%s: underprocessen modtog fatalt signal %d\n"

#: protoize.c:1923
#, c-format
msgid "%s: %s exited with status %d\n"
msgstr "%s: %s afsluttede med status %d\n"

#: protoize.c:1972
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: manglende SYSCALLS-fil '%s'\n"

#: protoize.c:1981 protoize.c:2010
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't read aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke læse hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2026 protoize.c:2054
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't get status of aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke få status for hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2082
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't open aux info file '%s' for reading: %s\n"
msgstr "%s: kan ikke åbne hjælpeinformationsfilen '%s' til at læse fra: %s\n"

#: protoize.c:2100
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error reading aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: fejl ved læsning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2113
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error closing aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: fejl ved lukning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2129
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't delete aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke slette hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2211 protoize.c:4181
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't delete file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke slette filen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2289
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: can't rename file '%s' to '%s': %s\n"
msgstr "%s: advarsel: kan ikke omdøbe filen '%s' til '%s': %s\n"

#: protoize.c:2411
#, c-format
msgid "%s: conflicting extern definitions of '%s'\n"
msgstr "%s: modstridende eksterne definitioner af '%s'\n"

#: protoize.c:2415
#, c-format
msgid "%s: declarations of '%s' will not be converted\n"
msgstr "%s: erklæringer af '%s' vil ikke blive omdannet\n"

#: protoize.c:2417
#, c-format
msgid "%s: conflict list for '%s' follows:\n"
msgstr "%s: modstridene for '%s' følger:\n"

#: protoize.c:2450
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: using formals list from %s(%d) for function '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: bruger parameterlisten fra %s(%d) til funktionen '%s'\n"

#: protoize.c:2490
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: '%s' used but missing from SYSCALLS\n"
msgstr "%s: %d: '%s' benyttet, men mangler i SYSCALLS\n"

#: protoize.c:2496
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: warning: no extern definition for '%s'\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: ingen ekstern definition af '%s'\n"

#: protoize.c:2526
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no static definition for '%s' in file '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen statisk definition af '%s' i filen '%s'\n"

#: protoize.c:2532
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: multiple static defs of '%s' in file '%s'\n"
msgstr "%s: flere statiske definitioner af '%s' i filen '%s'\n"

#: protoize.c:2702 protoize.c:2705
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: source too confusing\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: koden er for forvirrende\n"

#: protoize.c:2900
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: varargs function declaration not converted\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: funktionserklæring med variabel parameterliste er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:2915
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: declaration of function '%s' not converted\n"
msgstr "%s: erklæringen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3038
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: too many parameter lists in declaration of '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: for mange parameterlister i erklæringen af '%s'\n"

#: protoize.c:3059
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: warning: too few parameter lists in declaration of '%s'\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: advarsel: for få parameterlister i erklæringen af '%s'\n"

#: protoize.c:3155
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: warning: found '%s' but expected '%s'\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: fandt '%s', men forventede '%s'\n"

#: protoize.c:3330
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: local declaration for function '%s' not inserted\n"
msgstr "%s: den lokale erklæring af funktionen '%s' er ikke indsat\n"

#: protoize.c:3357
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: %d: warning: can't add declaration of '%s' into macro call\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: %d: advarsel: kan ikke tilføje erklæringen af '%s' i makrokald\n"

#: protoize.c:3429
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: global declarations for file '%s' not inserted\n"
msgstr "%s: globale erklæringer for filen '%s' er ikke indsat\n"

#: protoize.c:3519 protoize.c:3549
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: definition of function '%s' not converted\n"
msgstr "%s: definitionen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3538
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: definition of %s not converted\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: definitionen af '%s' er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3864
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: found definition of '%s' at %s(%d)\n"
msgstr "%s: fandt definitionen af '%s' ved %s(%d)\n"

#. If we make it here, then we did not know about this
#. function definition.
#: protoize.c:3880
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: warning: '%s' excluded by preprocessing\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: '%s' ekskluderet af forbehandlingen\n"

#: protoize.c:3883
#, c-format
msgid "%s: function definition not converted\n"
msgstr "%s: funktionsdefinitionen er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3941
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: '%s' not converted\n"
msgstr "%s: '%s' ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3949
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: would convert file '%s'\n"
msgstr "%s: ville omdanne filen '%s'\n"

#: protoize.c:3952
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: converting file '%s'\n"
msgstr "%s: omdanner filen '%s'\n"

#: protoize.c:3962
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't get status for file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke få status for filen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4004
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't open file '%s' for reading: %s\n"
msgstr "%s: kan ikke åbne filen '%s' til at læse fra: %s\n"

#: protoize.c:4019
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: error reading input file '%s': %s\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: fejl ved læsning af inddatafilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4053
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't create/open clean file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne oprydningsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4158
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: file '%s' already saved in '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: filen '%s' er allerede gemt i '%s'\n"

#: protoize.c:4166
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't link file '%s' to '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke kæde filen '%s' sammen med '%s': %s\n"

#: protoize.c:4196
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't create/open output file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne uddatafilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4229
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't change mode of file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke ændre tilstanden af filen '%s': '%s'\n"

#: protoize.c:4405
#, c-format
msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
msgstr "%s: kan ikke få fat i arbejdskataloget: %s\n"

#: protoize.c:4503
#, c-format
msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
msgstr "%s: inddatafilnavn skal have '.c'-endelser: %s\n"

#: reload.c:3785
msgid "unable to generate reloads for:"
msgstr "kunne ikke generere genindlæsninger for:"

#: reload1.c:2093
msgid "this is the insn:"
msgstr "dette er instruktionen:"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:5611
msgid "could not find a spill register"
msgstr "kunne ikke finde et register at bortødsle"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:7564
msgid "VOIDmode on an output"
msgstr "VOID-tilstand ved uddata"

#: reload1.c:8319
msgid "Failure trying to reload:"
msgstr ""

#: rtl-error.c:120
msgid "unrecognizable insn:"
msgstr "ukendt instruktion:"

#: rtl-error.c:122
msgid "insn does not satisfy its constraints:"
msgstr "instruktion tilfredsstiller ikke sine begrænsninger:"

#: timevar.c:411
msgid ""
"\n"
"Execution times (seconds)\n"
msgstr ""
"\n"
"Udførselstid (sekunder)\n"

#. Print total time.
#: timevar.c:469
msgid " TOTAL         :"
msgstr " TOTAL         :"

#: timevar.c:502
#, c-format
msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
msgstr "tid i %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"

#: tlink.c:382
#, c-format
msgid "collect: reading %s\n"
msgstr "collect: læser %s\n"

#: tlink.c:476
#, c-format
msgid "removing .rpo file"
msgstr ""

#: tlink.c:478
#, c-format
msgid "renaming .rpo file"
msgstr ""

#: tlink.c:532
#, c-format
msgid "collect: recompiling %s\n"
msgstr "collect: genoversætter '%s'\n"

# RETMIG: rigtigt?
#: tlink.c:739
#, c-format
msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
msgstr "collect: presser %s i %s\n"

#: tlink.c:789
#, c-format
msgid "collect: relinking\n"
msgstr "collect: kæder sammen igen\n"

#: toplev.c:595
#, fuzzy, c-format
msgid "unrecoverable error"
msgstr "intern fejl"

#: toplev.c:1108
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s%s%s %sversion %s (%s)\n"
"%s\tcompiled by GNU C version %s, "
msgstr ""
"%s%s%s version %s (%s)\n"
"%s\toversat af GNU C version %s.\n"
"%s%s%s version %s (%s) oversat af CC.\n"

#: toplev.c:1110
#, c-format
msgid "%s%s%s %sversion %s (%s) compiled by CC, "
msgstr ""

#: toplev.c:1114
#, fuzzy, c-format
msgid "GMP version %s, MPFR version %s.\n"
msgstr "%s:version `%.4s', foretræk version `%.4s'\n"

#: toplev.c:1116
#, c-format
msgid "%s%swarning: %s header version %s differs from library version %s.\n"
msgstr ""

#: toplev.c:1118
#, c-format
msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
msgstr "%s%sGGC-heuristikker: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"

#: toplev.c:1270
msgid "options passed: "
msgstr "tilvalg overbragt: "

#: toplev.c:1304
msgid "options enabled: "
msgstr "tilvalg slået til: "

#: toplev.c:1439
#, fuzzy, c-format
msgid "created and used with differing settings of '%s'"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: toplev.c:1441
msgid "out of memory"
msgstr "løbet tør for hukommelse"

#: toplev.c:1456
msgid "created and used with different settings of -fpic"
msgstr ""

#: toplev.c:1458
msgid "created and used with different settings of -fpie"
msgstr ""

#: tree-inline.c:3139
#, fuzzy
msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#: tree-vrp.c:6383
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying && or || to & or |"
msgstr ""

#: tree-vrp.c:6387
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying ==, != or ! to identity or ^"
msgstr ""

#. The remainder are real diagnostic types.
#: diagnostic.def:15
msgid "fatal error: "
msgstr "fatal fejl: "

#: diagnostic.def:16
msgid "internal compiler error: "
msgstr "intern oversætterfejl: "

#: diagnostic.def:17
msgid "error: "
msgstr "fejl: "

#: diagnostic.def:18
msgid "sorry, unimplemented: "
msgstr "desværre, ikke implementeret: "

#: diagnostic.def:19
msgid "warning: "
msgstr "advarsel: "

#: diagnostic.def:20
msgid "anachronism: "
msgstr "anakronisme: "

#: diagnostic.def:21
msgid "note: "
msgstr "bemærk: "

#: diagnostic.def:22
msgid "debug: "
msgstr "fejlfinding: "

#. These two would be re-classified as DK_WARNING or DK_ERROR, so the
#. prefix does not matter.
#: diagnostic.def:25
#, fuzzy
msgid "pedwarn: "
msgstr "advarsel: "

#: diagnostic.def:26
#, fuzzy
msgid "permerror: "
msgstr "fejl: "

#: params.def:47
msgid "The maximum structure size (in bytes) for which GCC will use by-element copies"
msgstr ""

#: params.def:56
#, fuzzy
msgid "The maximum number of structure fields for which GCC will use by-element copies"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:68
msgid "The threshold ratio between instantiated fields and the total structure size"
msgstr ""

#: params.def:78
msgid "The threshold ratio between current and hottest structure counts"
msgstr ""

#: params.def:85
msgid "Maximal esitmated outcome of branch considered predictable"
msgstr ""

#: params.def:102
msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:114
msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner ved automatisk indbygning"

#: params.def:119
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:124
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:129
msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions"
msgstr ""

#: params.def:134
msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions"
msgstr ""

#: params.def:139
msgid "Inline recursively only when the probability of call being executed exceeds the parameter"
msgstr ""

#: params.def:146
msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of times that an individual variable will be expanded during loop unrolling"
msgstr ""

#: params.def:152
msgid "If -ftree-vectorize is used, the minimal loop bound of a loop to be considered for vectorization"
msgstr ""

#: params.def:163
msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:174
msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes under søgning efter præcis registerinfo"

#: params.def:184
msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"

#: params.def:189
msgid "The size of function body to be considered large"
msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor"

#: params.def:193
msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af indlejring af stor funktion (i procent)"

#: params.def:197
#, fuzzy
msgid "The size of translation unit to be considered large"
msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor"

#: params.def:201
msgid "how much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
msgstr "Hvor meget en oversættelsesenhed kan vokse pga. indlejring (i procent)"

#: params.def:205
#, fuzzy
msgid "how much can given compilation unit grow because of the interprocedural constant propagation (in percent)"
msgstr "Hvor meget en oversættelsesenhed kan vokse pga. indlejring (i procent)"

#: params.def:209
msgid "expense of call operation relative to ordinary arithmetic operations"
msgstr ""

#: params.def:213
#, fuzzy
msgid "The size of stack frame to be considered large"
msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor"

#: params.def:217
#, fuzzy
msgid "Maximal stack frame growth due to inlining (in percent)"
msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af indlejring af stor funktion (i procent)"

#: params.def:224
msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
msgstr "Den maksimale mængde hukommelse som skal allokeres af GCSE"

#: params.def:229
msgid "The maximum number of passes to make when doing GCSE"
msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"

#: params.def:239
msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload"
msgstr ""

#: params.def:246
msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload"
msgstr ""

#: params.def:257
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:263
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:268
#, fuzzy
msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:273
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:278
#, fuzzy
msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"

#: params.def:283
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:288
#, fuzzy
msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:293
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:299
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:304
#, fuzzy
msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:311
msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates"
msgstr ""

#: params.def:317
msgid "Bound on the cost of an expression to compute the number of iterations"
msgstr ""

#: params.def:323
msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop"
msgstr ""

#: params.def:327
msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when checking conflicts using DFA"
msgstr ""

#: params.def:331
msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler"
msgstr ""

#: params.def:336
msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr "Vælg den andel af det maksimale antal gentagelser af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""

#: params.def:340
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr "Vælg den andel af den maksimale frekvens af udførsler af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""

#: params.def:345
#, fuzzy
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block get alignment"
msgstr "Vælg den andel af den maksimale frekvens af udførsler af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""

#: params.def:350
msgid "Loops iterating at least selected number of iterations will get loop alignement."
msgstr ""

#: params.def:366
#, fuzzy
msgid "The maximum number of loop iterations we predict statically"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner ved automatisk indbygning"

#: params.def:370
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"

#: params.def:374
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"

#: params.def:378
#, fuzzy
msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af haleduplikering (i procent)"

#: params.def:382
#, fuzzy
msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
msgstr "Stop omvendt vækst hvis den omvendte sandsynlighed for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent)"

#: params.def:386
#, fuzzy
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"

#: params.def:390
#, fuzzy
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"

#: params.def:396
msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:402
#, fuzzy
msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:408
msgid "The maximum expansion factor when copying basic blocks"
msgstr ""

#: params.def:414
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:420
#, fuzzy
msgid "The maximum length of path considered in cse"
msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"

#: params.def:424
#, fuzzy
msgid "The maximum instructions CSE process before flushing"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:431
msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion"
msgstr ""

#: params.def:440
msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
msgstr ""

#: params.def:448
#, fuzzy
msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
msgstr "Udfør et antal mindre, dyre optimeringer"

#: params.def:456
msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
msgstr ""

#: params.def:461
msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
msgstr ""

#: params.def:466
msgid "Bound on the number of variables in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:471
msgid "Bound on the number of inequalities in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:476
msgid "Bound on the number of equalities in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:481
msgid "Bound on the number of wild cards in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:486
msgid "Bound on the size of the hash table in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:491
msgid "Bound on the number of keys in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:496
msgid "When set to 1, use expensive methods to eliminate all redundant constraints"
msgstr ""

#: params.def:501
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alignment check"
msgstr ""

#: params.def:506
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alias check"
msgstr ""

#: params.def:511
#, fuzzy
msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:524
#, fuzzy
msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
msgstr "Minimal heap-udvidelse for at udløse garbage collection, som en procentdel af den totale heap"

#: params.def:529
#, fuzzy
msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
msgstr "Minimal heap-størrelse før garbage collection startes, i kilobyte."

#: params.def:537
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:542
msgid "The maximum number of virtual operators that a function is allowed to have before triggering memory partitioning heuristics"
msgstr ""

#: params.def:547
msgid "The average number of virtual operators that memory statements are allowed to have before triggering memory partitioning heuristics"
msgstr ""

#: params.def:552 params.def:562
#, fuzzy
msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:557 params.def:567
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:572
msgid "The minimum probability of reaching a source block for interblock speculative scheduling"
msgstr ""

#: params.def:577
#, fuzzy
msgid "The maximum number of iterations through CFG to extend regions"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:582
#, fuzzy
msgid "The maximum conflict delay for an insn to be considered for speculative motion"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:587
msgid "The minimal probability of speculation success (in percents), so that speculative insn will be scheduled."
msgstr ""

#: params.def:592
msgid "The maximum size of the lookahead window of selective scheduling"
msgstr ""

#: params.def:597
msgid "Maximum number of times that an insn could be scheduled"
msgstr ""

#: params.def:602
#, fuzzy
msgid "Maximum number of instructions in the ready list that are considered eligible for renaming"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:607
msgid "Minimal distance between possibly conflicting store and load"
msgstr ""

#: params.def:612
msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
msgstr ""

#: params.def:620
#, fuzzy
msgid "The upper bound for sharing integer constants"
msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: params.def:639
#, fuzzy
msgid "Minimum number of virtual mappings to consider switching to full virtual renames"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:644
msgid "Ratio between virtual mappings and virtual symbols to do full virtual renames"
msgstr ""

#: params.def:649
msgid "The lower bound for a buffer to be considered for stack smashing protection"
msgstr ""

#: params.def:667
msgid "Maximum number of statements allowed in a block that needs to be duplicated when threading jumps"
msgstr ""

#: params.def:676
msgid "Maximum number of fields in a structure before pointer analysis treats the structure as a single variable"
msgstr ""

#: params.def:681
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions ready to be issued to be considered by the scheduler during the first scheduling pass"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:691
msgid "The number of insns executed before prefetch is completed"
msgstr ""

#: params.def:698
msgid "The number of prefetches that can run at the same time"
msgstr ""

#: params.def:705
msgid "The size of L1 cache"
msgstr ""

#: params.def:712
msgid "The size of L1 cache line"
msgstr ""

#: params.def:719
msgid "The size of L2 cache"
msgstr ""

#: params.def:730
msgid "Whether to use canonical types"
msgstr ""

#: params.def:735
msgid "Maximum length of partial antic set when performing tree pre optimization"
msgstr ""

#: params.def:745
msgid "Maximum size of a SCC before SCCVN stops processing a function"
msgstr ""

#: params.def:751
msgid "Multiplier used for determining the double-queueing threshold"
msgstr ""

#: params.def:756
msgid "max loops number for regional RA"
msgstr ""

#: params.def:764
msgid "The maximum ratio between array size and switch branches for a switch conversion to take place"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.c:5025
#, c-format
msgid "invalid %%H value"
msgstr "ugyldig %%H-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5046 config/bfin/bfin.c:1646
#, c-format
msgid "invalid %%J value"
msgstr "ugyldig %%J-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5076 config/ia64/ia64.c:4754
#, c-format
msgid "invalid %%r value"
msgstr "ugyldig %%r-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5086 config/ia64/ia64.c:4708
#: config/rs6000/rs6000.c:12215 config/xtensa/xtensa.c:2238
#, c-format
msgid "invalid %%R value"
msgstr "ugyldig %%R-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5092 config/rs6000/rs6000.c:12134
#: config/xtensa/xtensa.c:2205
#, c-format
msgid "invalid %%N value"
msgstr "ugyldig %%N-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5100 config/rs6000/rs6000.c:12162
#, c-format
msgid "invalid %%P value"
msgstr "ugyldig %%P-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5108
#, c-format
msgid "invalid %%h value"
msgstr "ugyldig %%h-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5116 config/xtensa/xtensa.c:2231
#, c-format
msgid "invalid %%L value"
msgstr "ugyldig %%L-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5155 config/rs6000/rs6000.c:12116
#, c-format
msgid "invalid %%m value"
msgstr "ugyldig %%m-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5163 config/rs6000/rs6000.c:12124
#, c-format
msgid "invalid %%M value"
msgstr "ugyldig %%M-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5207
#, c-format
msgid "invalid %%U value"
msgstr "ugyldig %%U-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5219 config/alpha/alpha.c:5233
#: config/rs6000/rs6000.c:12223
#, c-format
msgid "invalid %%s value"
msgstr "ugyldig %%s-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5256
#, c-format
msgid "invalid %%C value"
msgstr "ugyldig %%C-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5293 config/rs6000/rs6000.c:11951
#: config/rs6000/rs6000.c:11970
#, c-format
msgid "invalid %%E value"
msgstr "ugyldig %%E-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5318 config/alpha/alpha.c:5366
#, c-format
msgid "unknown relocation unspec"
msgstr "ukendt relokaliserings-unspec"

#: config/alpha/alpha.c:5327 config/crx/crx.c:1081
#: config/rs6000/rs6000.c:12554 config/spu/spu.c:1535
#, c-format
msgid "invalid %%xn code"
msgstr "ugyldig %%xn-kode"

#: config/arc/arc.c:1729 config/m32r/m32r.c:1806
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R code"
msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"

#: config/arc/arc.c:1761 config/m32r/m32r.c:1829
#, c-format
msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
msgstr "ugyldig operand til %%H/%%L-koden"

#: config/arc/arc.c:1783 config/m32r/m32r.c:1900
#, c-format
msgid "invalid operand to %%U code"
msgstr "ugyldig operand til %%U-koden"

#: config/arc/arc.c:1794
#, c-format
msgid "invalid operand to %%V code"
msgstr "ugyldig operand til %%V-koden"

#. Unknown flag.
#. Undocumented flag.
#: config/arc/arc.c:1801 config/m32r/m32r.c:1927 config/sparc/sparc.c:7048
#, c-format
msgid "invalid operand output code"
msgstr "ugyldig operand-uddatakode"

#: config/arm/arm.c:12852 config/arm/arm.c:12870
#, fuzzy, c-format
msgid "predicated Thumb instruction"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/arm/arm.c:12858
#, fuzzy, c-format
msgid "predicated instruction in conditional sequence"
msgstr "ret-instruktion ikke implementeret"

#: config/arm/arm.c:13028
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid shift operand"
msgstr "ugyldig %%f-operand"

#: config/arm/arm.c:13075 config/arm/arm.c:13085 config/arm/arm.c:13095
#: config/arm/arm.c:13105 config/arm/arm.c:13115 config/arm/arm.c:13154
#: config/arm/arm.c:13172 config/arm/arm.c:13207 config/arm/arm.c:13226
#: config/arm/arm.c:13241 config/arm/arm.c:13269 config/arm/arm.c:13276
#: config/arm/arm.c:13284 config/arm/arm.c:13305 config/arm/arm.c:13312
#: config/bfin/bfin.c:1659 config/bfin/bfin.c:1666 config/bfin/bfin.c:1673
#: config/bfin/bfin.c:1680 config/bfin/bfin.c:1689 config/bfin/bfin.c:1696
#: config/bfin/bfin.c:1703 config/bfin/bfin.c:1710
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand for code '%c'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#: config/arm/arm.c:13167
#, fuzzy, c-format
msgid "instruction never executed"
msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"

#: config/arm/arm.c:13379
#, fuzzy, c-format
msgid "missing operand"
msgstr "manglende startparantes"

#: config/avr/avr.c:1186
#, fuzzy, c-format
msgid "address operand requires constraint for X, Y, or Z register"
msgstr "hexadecimal tegnkonstant kan ikke være i en byte"

#: config/avr/avr.c:1298
msgid "bad address, not (reg+disp):"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/avr/avr.c:1305
#, fuzzy
msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/avr/avr.c:1316
msgid "internal compiler error. Bad address:"
msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig adresse:"

#: config/avr/avr.c:1329
msgid "internal compiler error. Unknown mode:"
msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig tilstand:"

#: config/avr/avr.c:1924 config/avr/avr.c:2612
msgid "invalid insn:"
msgstr "ugyldig instruktion:"

#: config/avr/avr.c:1963 config/avr/avr.c:2049 config/avr/avr.c:2098
#: config/avr/avr.c:2126 config/avr/avr.c:2221 config/avr/avr.c:2390
#: config/avr/avr.c:2651 config/avr/avr.c:2763
msgid "incorrect insn:"
msgstr "ukorrekt instruktion:"

#: config/avr/avr.c:2145 config/avr/avr.c:2306 config/avr/avr.c:2461
#: config/avr/avr.c:2829
msgid "unknown move insn:"
msgstr "ukendt flytteinstruktion:"

#: config/avr/avr.c:3059
msgid "bad shift insn:"
msgstr "ugyldig skifteinstruktion:"

#: config/avr/avr.c:3175 config/avr/avr.c:3595 config/avr/avr.c:3953
msgid "internal compiler error. Incorrect shift:"
msgstr "intern oversætterfejl - ukorrekt skift:"

#: config/bfin/bfin.c:1608
#, c-format
msgid "invalid %%j value"
msgstr "ugyldig %%j-værdi"

#: config/bfin/bfin.c:1801
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid const_double operand"
msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"

#: config/cris/cris.c:504 c-typeck.c:4682 c-typeck.c:4698 c-typeck.c:4715
#: final.c:3000 final.c:3002 gcc.c:4810 loop-iv.c:2808 loop-iv.c:2817
#: rtl-error.c:105 toplev.c:599 tree-ssa-loop-niter.c:1856 cp/typeck.c:4657
#: java/expr.c:411
#, gcc-internal-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: config/cris/cris.c:555
msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
msgstr "uventet indekstype i cris_print_index"

#: config/cris/cris.c:572
msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
msgstr "uventet grundtype in cris_print_base"

#: config/cris/cris.c:688
msgid "invalid operand for 'b' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/cris/cris.c:705
#, fuzzy
msgid "invalid operand for 'o' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/cris/cris.c:724
#, fuzzy
msgid "invalid operand for 'O' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/cris/cris.c:757
msgid "invalid operand for 'p' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'p'-ændring"

#: config/cris/cris.c:796
msgid "invalid operand for 'z' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'z'-ændring"

#: config/cris/cris.c:860 config/cris/cris.c:894
msgid "invalid operand for 'H' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'H'-ændring"

#: config/cris/cris.c:870
msgid "bad register"
msgstr "ugyldigt register"

#: config/cris/cris.c:914
msgid "invalid operand for 'e' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'e'-ændring"

#: config/cris/cris.c:931
msgid "invalid operand for 'm' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'm'-ændring"

#: config/cris/cris.c:956
msgid "invalid operand for 'A' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'A'-ændring"

#: config/cris/cris.c:979
msgid "invalid operand for 'D' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'D'-ændring"

#: config/cris/cris.c:993
msgid "invalid operand for 'T' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'T'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1013
msgid "invalid operand modifier letter"
msgstr "ugyldigt operandændringsbogstav"

#: config/cris/cris.c:1070
msgid "unexpected multiplicative operand"
msgstr "uventet multiplikativ operand"

#: config/cris/cris.c:1090
msgid "unexpected operand"
msgstr "uventet operand"

#: config/cris/cris.c:1123 config/cris/cris.c:1133
msgid "unrecognized address"
msgstr "ukendt adresse"

#: config/cris/cris.c:2231
msgid "unrecognized supposed constant"
msgstr "ukendt formodet konstant"

#: config/cris/cris.c:2660 config/cris/cris.c:2724
msgid "unexpected side-effects in address"
msgstr "uventede bivirkninger i adresse"

#. Can't possibly get a GOT-needing-fixup for a function-call,
#. right?
#: config/cris/cris.c:3561
msgid "Unidentifiable call op"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:3613
#, c-format
msgid "PIC register isn't set up"
msgstr "PIC-register er ikke sat op"

#: config/fr30/fr30.c:464
#, c-format
msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
msgstr "fr30_print_operand_address: ikke-håndteret adresse"

#: config/fr30/fr30.c:488
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%p'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:508
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%b'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:529
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%B'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:537
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig operand til '%%A'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:554
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%x'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:561
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%F'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:578
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unknown code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt kode"

#: config/fr30/fr30.c:606 config/fr30/fr30.c:615 config/fr30/fr30.c:626
#: config/fr30/fr30.c:639
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
msgstr "fr30_print_operand: ikke-håndteret MEM"

#: config/frv/frv.c:2552
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand_address:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_address:"

#: config/frv/frv.c:2563
#, fuzzy
msgid "bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
msgstr "Ugyldigt register til frv_print_operand_memory_reference_reg:"

#: config/frv/frv.c:2602 config/frv/frv.c:2612 config/frv/frv.c:2621
#: config/frv/frv.c:2642 config/frv/frv.c:2647
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_memory_reference:"

#: config/frv/frv.c:2733
#, fuzzy, c-format
msgid "bad condition code"
msgstr "ugyldig indbygget fcode"

#: config/frv/frv.c:2808
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, ugyldig const_double"

#: config/frv/frv.c:2869
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'e'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2877
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'F'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2893
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'f'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2907
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktionen til frv_print_operand, 'C'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2955
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'L'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2968
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'M/N'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2989
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'O'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:3007
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, P-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:3027
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, z case"
msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet z"

#: config/frv/frv.c:3058
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, 0 case"
msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet 0"

#: config/frv/frv.c:3063
msgid "frv_print_operand: unknown code"
msgstr "fr_print_operand: ukendt kode"

#: config/frv/frv.c:4432
#, fuzzy
msgid "bad output_move_single operand"
msgstr "Ugyldig output_move_single-operand"

#: config/frv/frv.c:4559
#, fuzzy
msgid "bad output_move_double operand"
msgstr "Ugyldig output_move_double-operand"

#: config/frv/frv.c:4701
#, fuzzy
msgid "bad output_condmove_single operand"
msgstr "Ugyldig output_condmove_single-operand"

#. This macro is a C statement to print on `stderr' a string describing the
#. particular machine description choice. Every machine description should
#. define `TARGET_VERSION'. For example:
#.
#. #ifdef MOTOROLA
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, Motorola syntax)");
#. #else
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
#. #endif
#: config/frv/frv.h:328
#, c-format
msgid " (frv)"
msgstr " (frv)"

#: config/i386/i386.c:9946
#, c-format
msgid "invalid UNSPEC as operand"
msgstr "ugyldig UNSPEC som operand"

#: config/i386/i386.c:10747
#, c-format
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"

#: config/i386/i386.c:10872
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand code '%c'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#: config/i386/i386.c:10921
#, c-format
msgid "invalid constraints for operand"
msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"

#: config/i386/i386.c:18332
msgid "unknown insn mode"
msgstr "ukendt instruktionstilstand"

#. If the environment variable DJDIR is not defined, then DJGPP is not    installed correctly and GCC will quickly become confused with the    default prefix settings. Report the problem now so the user doesn't    receive deceptive "file not found" error messages later.
#. DJDIR is automatically defined by the DJGPP environment config      file pointed to by the environment variable DJGPP. Examine DJGPP      to try and figure out what's wrong.
#: config/i386/xm-djgpp.h:61
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP not defined"
msgstr "miljøvariablen DJGPP er ikke defineret"

#: config/i386/xm-djgpp.h:63
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den manglende fil '%s'"

#: config/i386/xm-djgpp.h:66
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den ødelagte fil '%s'"

#: config/ia64/ia64.c:4806
#, c-format
msgid "ia64_print_operand: unknown code"
msgstr "ia64_print_operand: ukendt kode"

#: config/ia64/ia64.c:10410
#, fuzzy
msgid "invalid conversion from %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig konvertering fra '%T' til '%T'"

#: config/ia64/ia64.c:10413
#, fuzzy
msgid "invalid conversion to %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig omdannelse til typen '%T' fra typen '%T'"

#: config/ia64/ia64.c:10426 config/ia64/ia64.c:10437
#, fuzzy
msgid "invalid operation on %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig operand til %%p-koden"

#: config/iq2000/iq2000.c:3121
#, c-format
msgid "invalid %%P operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/iq2000/iq2000.c:3129 config/rs6000/rs6000.c:12152
#, c-format
msgid "invalid %%p value"
msgstr "ugyldig %%p-værdi"

#: config/iq2000/iq2000.c:3185
#, c-format
msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
msgstr "ugyldigt brug af %%d, %%x eller %%X"

#: config/m32r/m32r.c:1776
#, c-format
msgid "invalid operand to %%s code"
msgstr "ugyldig operand til %%s-koden"

#: config/m32r/m32r.c:1783
#, c-format
msgid "invalid operand to %%p code"
msgstr "ugyldig operand til %%p-koden"

#: config/m32r/m32r.c:1838
msgid "bad insn for 'A'"
msgstr "ugyldig instruktion for 'A'"

#: config/m32r/m32r.c:1885
#, c-format
msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
msgstr "ugyldig operand til %%T/%%B-koden"

#: config/m32r/m32r.c:1908
#, c-format
msgid "invalid operand to %%N code"
msgstr "ugyldig operand til %%N-koden"

#: config/m32r/m32r.c:1941
msgid "pre-increment address is not a register"
msgstr "præfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:1948
msgid "pre-decrement address is not a register"
msgstr "præfiks formindskelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:1955
msgid "post-increment address is not a register"
msgstr "postfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:2031 config/m32r/m32r.c:2045
#: config/rs6000/rs6000.c:20951
msgid "bad address"
msgstr "ugyldig adresse"

#: config/m32r/m32r.c:2050
msgid "lo_sum not of register"
msgstr "lo_sum ikke af register"

#. !!!! SCz wrong here.
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3189 config/m68hc11/m68hc11.c:3567
msgid "move insn not handled"
msgstr "flytteinstruktion ikke håndteret"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3413 config/m68hc11/m68hc11.c:3497
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3770
msgid "invalid register in the move instruction"
msgstr "ugyldigt register i flytteinstruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3447
msgid "invalid operand in the instruction"
msgstr "ugyldig operand i instruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3744
msgid "invalid register in the instruction"
msgstr "ugyldigt register i instruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3777
msgid "operand 1 must be a hard register"
msgstr "operand 1 skal være et hårdt register"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3791
msgid "invalid rotate insn"
msgstr "ugyldig roteringsinstruktion"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4215
msgid "registers IX, IY and Z used in the same INSN"
msgstr "registrene IX, IY og Z benyttet i samme INSN"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4548 config/m68hc11/m68hc11.c:4848
msgid "cannot do z-register replacement"
msgstr "kan ikke udføre Z-registererstatning"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4911
msgid "invalid Z register replacement for insn"
msgstr "ugyldig Z-registererstatning for instruktion"

#: config/mips/mips.c:7065 config/mips/mips.c:7086 config/mips/mips.c:7198
#, fuzzy, c-format
msgid "'%%%c' is not a valid operand prefix"
msgstr "'%T' er ikke et gyldigt udtryk"

#: config/mips/mips.c:7135 config/mips/mips.c:7142 config/mips/mips.c:7149
#: config/mips/mips.c:7156 config/mips/mips.c:7216
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid use of '%%%c'"
msgstr "ugyldig brug af '%D"

#: config/mips/mips.c:7464
msgid "mips_debugger_offset called with non stack/frame/arg pointer"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:1484 config/mmix/mmix.c:1614
msgid "MMIX Internal: Expected a CONST_INT, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede en CONST_INT, ikke dette"

#: config/mmix/mmix.c:1563
msgid "MMIX Internal: Bad value for 'm', not a CONST_INT"
msgstr "MMIX-intern: Ugyldigt værdi for 'm', ikke en CONST_INT"

#: config/mmix/mmix.c:1582
msgid "MMIX Internal: Expected a register, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede et register, ikke dette"

#: config/mmix/mmix.c:1592
msgid "MMIX Internal: Expected a constant, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede en konstant, ikke dette"

#. We need the original here.
#: config/mmix/mmix.c:1676
msgid "MMIX Internal: Cannot decode this operand"
msgstr "MMIX-intern: Kan ikke dekode denne operand"

#: config/mmix/mmix.c:1733
msgid "MMIX Internal: This is not a recognized address"
msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en genkendt adresse"

#: config/mmix/mmix.c:2666
msgid "MMIX Internal: Trying to output invalidly reversed condition:"
msgstr "MMIX-intern: Forsøger at udskrive ugyldigt omvendt betingelse:"

#: config/mmix/mmix.c:2673
msgid "MMIX Internal: What's the CC of this?"
msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#: config/mmix/mmix.c:2677
msgid "MMIX Internal: What is the CC of this?"
msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#: config/mmix/mmix.c:2741
msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en konstant:"

#: config/picochip/picochip.c:2398
msgid "picochip_print_memory_address - Operand isn't memory based"
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.c:2657
msgid "Unknown mode in print_operand (CONST_DOUBLE) :"
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.c:2703 config/picochip/picochip.c:2735
#, fuzzy
msgid "Bad address, not (reg+disp):"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/picochip/picochip.c:2749
#, fuzzy
msgid "Bad address, not register:"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/rs6000/host-darwin.c:97
#, c-format
msgid "Out of stack space.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:118
#, c-format
msgid "Try running '%s' in the shell to raise its limit.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:11979
#, c-format
msgid "invalid %%f value"
msgstr "ugyldig %%f-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:11988
#, c-format
msgid "invalid %%F value"
msgstr "ugyldig %%F-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:11997
#, c-format
msgid "invalid %%G value"
msgstr "ugyldig %%G-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:12032
#, c-format
msgid "invalid %%j code"
msgstr "ugyldig %%j-kode"

#: config/rs6000/rs6000.c:12042
#, c-format
msgid "invalid %%J code"
msgstr "ugyldig %%J-kode"

#: config/rs6000/rs6000.c:12052
#, c-format
msgid "invalid %%k value"
msgstr "ugyldig %%k-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:12072 config/xtensa/xtensa.c:2224
#, c-format
msgid "invalid %%K value"
msgstr "ugyldig %%K-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:12142
#, c-format
msgid "invalid %%O value"
msgstr "ugyldig %%O-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:12189
#, c-format
msgid "invalid %%q value"
msgstr "ugyldig %%q-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:12233
#, c-format
msgid "invalid %%S value"
msgstr "ugyldig %%S-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:12273
#, c-format
msgid "invalid %%T value"
msgstr "ugyldig %%T-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:12283
#, c-format
msgid "invalid %%u value"
msgstr "ugyldig %%u-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:12292 config/xtensa/xtensa.c:2194
#, c-format
msgid "invalid %%v value"
msgstr "ugyldig %%v-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:12513
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%y value, try using the 'Z' constraint"
msgstr "ugyldig punktuering '%c' i begrænsning"

#: config/rs6000/rs6000.c:22816
#, fuzzy
msgid "AltiVec argument passed to unprototyped function"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#: config/s390/s390.c:4933
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot decompose address"
msgstr "Kan ikke adskille adresse."

#: config/s390/s390.c:5146
msgid "UNKNOWN in print_operand !?"
msgstr "UNKNOWN i print_operand !?"

#: config/score/score3.c:1265 config/score/score3.c:1285
#: config/score/score7.c:1256
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand for code: '%c'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#: config/sh/sh.c:779
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand to %%R"
msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"

#: config/sh/sh.c:806
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand to %%S"
msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"

#: config/sh/sh.c:8379
#, fuzzy
msgid "created and used with different architectures / ABIs"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: config/sh/sh.c:8381
#, fuzzy
msgid "created and used with different ABIs"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: config/sh/sh.c:8383
#, fuzzy
msgid "created and used with different endianness"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: config/sparc/sparc.c:6856 config/sparc/sparc.c:6862
#, c-format
msgid "invalid %%Y operand"
msgstr "ugyldig %%Y-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6932
#, c-format
msgid "invalid %%A operand"
msgstr "ugyldig %%A-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6942
#, c-format
msgid "invalid %%B operand"
msgstr "ugyldig %%B-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6981
#, c-format
msgid "invalid %%c operand"
msgstr "ugyldig %%c-operand"

#: config/sparc/sparc.c:7003
#, c-format
msgid "invalid %%d operand"
msgstr "ugyldig %%d-operand"

#: config/sparc/sparc.c:7020
#, c-format
msgid "invalid %%f operand"
msgstr "ugyldig %%f-operand"

#: config/sparc/sparc.c:7034
#, c-format
msgid "invalid %%s operand"
msgstr "ugyldig %%s-operand"

#: config/sparc/sparc.c:7088
#, c-format
msgid "long long constant not a valid immediate operand"
msgstr "long long-konstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#: config/sparc/sparc.c:7091
#, c-format
msgid "floating point constant not a valid immediate operand"
msgstr "kommatalskonstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#: config/stormy16/stormy16.c:1750 config/stormy16/stormy16.c:1821
#, fuzzy, c-format
msgid "'B' operand is not constant"
msgstr "'B'-operanden er ikke konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1777
#, fuzzy, c-format
msgid "'B' operand has multiple bits set"
msgstr "'B'-operanden har flere bit sat"

#: config/stormy16/stormy16.c:1803
#, fuzzy, c-format
msgid "'o' operand is not constant"
msgstr "'o'-operanden er ikke konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1835
#, c-format
msgid "xstormy16_print_operand: unknown code"
msgstr "xstormy16_print_operand: ukendt kode"

#: config/v850/v850.c:372
msgid "const_double_split got a bad insn:"
msgstr "const_double_split modtog en ugyldig instruktion:"

#: config/v850/v850.c:936
msgid "output_move_single:"
msgstr "output_move_single:"

#: config/xtensa/xtensa.c:692 config/xtensa/xtensa.c:724
#: config/xtensa/xtensa.c:733
msgid "bad test"
msgstr "ugyldig test"

#: config/xtensa/xtensa.c:2182
#, c-format
msgid "invalid %%D value"
msgstr "ugyldig %%D-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:2219
msgid "invalid mask"
msgstr "ugyldig maske"

#: config/xtensa/xtensa.c:2245
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%x value"
msgstr "ugyldig %%x/X-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:2252
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%d value"
msgstr "ugyldig %%V-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:2273 config/xtensa/xtensa.c:2283
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%t/%%b value"
msgstr "ugyldig %%b-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:2325
msgid "invalid address"
msgstr "ugyldig adresse"

#: config/xtensa/xtensa.c:2350
msgid "no register in address"
msgstr "ingen registre i adresse"

#: config/xtensa/xtensa.c:2358
msgid "address offset not a constant"
msgstr "adresseafsæt er ikke en konstant"

#: cp/call.c:2602
#, fuzzy
msgid "candidates are:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/call.c:6779
#, fuzzy
msgid "candidate 1:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/call.c:6780
#, fuzzy
msgid "candidate 2:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/decl2.c:671
#, fuzzy
msgid "candidates are: %+#D"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/decl2.c:673
#, fuzzy
msgid "candidate is: %+#D"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/g++spec.c:254 java/jvspec.c:406
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '%s' missing\n"
msgstr "en parameter til '%s' mangler\n"

#: fortran/arith.c:44
#, no-c-format
msgid "Conversion of an Infinity or Not-a-Number at %L to INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:94
msgid "Arithmetic OK at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:97
msgid "Arithmetic overflow at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:100
msgid "Arithmetic underflow at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:103
msgid "Arithmetic NaN at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:106
#, fuzzy
msgid "Division by zero at %L"
msgstr "division med nul"

#: fortran/arith.c:109
msgid "Array operands are incommensurate at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:113
msgid "Integer outside symmetric range implied by Standard Fortran at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:1481
#, fuzzy
msgid "elemental binary operation"
msgstr "manglende binær operator"

#: fortran/arith.c:2059
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Arithmetic OK converting %s to %s at %L"
msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"

#: fortran/arith.c:2063
#, no-c-format
msgid "Arithmetic overflow converting %s to %s at %L. This check can be disabled with the option -fno-range-check"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:2068
#, no-c-format
msgid "Arithmetic underflow converting %s to %s at %L. This check can be disabled with the option -fno-range-check"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:2073
#, no-c-format
msgid "Arithmetic NaN converting %s to %s at %L. This check can be disabled with the option -fno-range-check"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:2078
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Division by zero converting %s to %s at %L"
msgstr "division med nul i '%E %% 0'"

#: fortran/arith.c:2082
#, no-c-format
msgid "Array operands are incommensurate converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:2086
#, no-c-format
msgid "Integer outside symmetric range implied by Standard Fortran converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:2419
#, fuzzy, no-c-format
msgid "The Hollerith constant at %L is too long to convert to %s"
msgstr "Tenkonstant ved %0 har ingen afsluttende apostrof ved %1"

#: fortran/arith.c:2578
#, no-c-format
msgid "Enumerator exceeds the C integer type at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:90
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected array subscript at %C"
msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"

#: fortran/array.c:117
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected array subscript stride at %C"
msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"

#: fortran/array.c:160
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid form of array reference at %C"
msgstr "Nulelement ved %0 for tabelreference ved %1"

#: fortran/array.c:165
#, no-c-format
msgid "Array reference at %C cannot have more than %d dimensions"
msgstr ""

#: fortran/array.c:216
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L in this context must be constant"
msgstr ""

#: fortran/array.c:307
#, no-c-format
msgid "Expected expression in array specification at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:389
#, no-c-format
msgid "Bad array specification for an explicitly shaped array at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:399
#, no-c-format
msgid "Bad array specification for assumed shape array at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:413
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad specification for deferred shape array at %C"
msgstr "Ingen angivelse af underforstået DO-iterator '%A' ved %0"

#: fortran/array.c:417
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad specification for assumed size array at %C"
msgstr "Ingen angivelse af underforstået DO-iterator '%A' ved %0"

#: fortran/array.c:426
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected another dimension in array declaration at %C"
msgstr "Kan ikke angive tabeldimension i en erklæring"

#: fortran/array.c:432
#, no-c-format
msgid "Array specification at %C has more than %d dimensions"
msgstr ""

#: fortran/array.c:438
#, no-c-format
msgid "Fortran 2008: Array specification at %C with more than 7 dimensions"
msgstr ""

#: fortran/array.c:644
#, fuzzy, no-c-format
msgid "duplicated initializer"
msgstr "tabelindeks i startværdi optræder mere end én gang"

#: fortran/array.c:736
#, no-c-format
msgid "DO-iterator '%s' at %L is inside iterator of the same name"
msgstr ""

#: fortran/array.c:838 fortran/array.c:980
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in array constructor at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/array.c:895
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: [...] style array constructors at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:915
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Array constructor including type specification at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:930
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Empty array constructor at %C is not allowed"
msgstr "Min/max-instruktioner ikke tilladt"

#: fortran/array.c:1027
#, no-c-format
msgid "Element in %s array constructor at %L is %s"
msgstr ""

#: fortran/array.c:1364
#, no-c-format
msgid "Iterator step at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/array.c:1650
#, no-c-format
msgid "Different CHARACTER lengths (%d/%d) in array constructor at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:44
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a scalar"
msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate skal være en konstant"

#: fortran/check.c:59
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be %s"
msgstr ""

#: fortran/check.c:87
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a numeric type"
msgstr ""

#: fortran/check.c:101 fortran/check.c:825 fortran/check.c:835
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER or REAL"
msgstr ""

#: fortran/check.c:118
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be REAL or COMPLEX"
msgstr ""

#: fortran/check.c:147
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a constant"
msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate skal være en konstant"

#: fortran/check.c:156
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid kind for %s at %L"
msgstr "ugyldig strengkonstant '%E'"

#: fortran/check.c:175
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be double precision"
msgstr ""

#: fortran/check.c:192
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a logical array"
msgstr ""

#: fortran/check.c:210
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be an array"
msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate skal være en konstant"

#: fortran/check.c:225
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be the same type and kind as '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:241
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of rank %d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:256
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must not be OPTIONAL"
msgstr ""

#: fortran/check.c:275
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of kind %d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:297
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/check.c:303
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a variable"
msgstr ""

#: fortran/check.c:356
#, no-c-format
msgid "'dim' argument of '%s' intrinsic at %L is not a valid dimension index"
msgstr ""

#: fortran/check.c:426
#, no-c-format
msgid "Unequal character lengths (%ld and %ld) in %s intrinsic at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:532 fortran/check.c:2025 fortran/check.c:2040
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be ALLOCATABLE"
msgstr ""

#: fortran/check.c:556 fortran/check.c:3885
#, no-c-format
msgid "'%s' and '%s' arguments of '%s' intrinsic at %L must have the same type"
msgstr ""

#: fortran/check.c:565 fortran/check.c:1197 fortran/check.c:1340
#: fortran/check.c:1414 fortran/check.c:1703
#, no-c-format
msgid "Extension: Different type kinds at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:605 fortran/check.c:2109
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a POINTER"
msgstr ""

#: fortran/check.c:625
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a pointer or target VARIABLE or FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/check.c:633
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a POINTER or a TARGET"
msgstr ""

#: fortran/check.c:649
#, no-c-format
msgid "Array section with a vector subscript at %L shall not be the target of a pointer"
msgstr ""

#: fortran/check.c:660
#, no-c-format
msgid "NULL pointer at %L is not permitted as actual argument of '%s' intrinsic function"
msgstr ""

#: fortran/check.c:806 fortran/check.c:930
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must not be present if 'x' is COMPLEX"
msgstr ""

#: fortran/check.c:856 fortran/check.c:1259 fortran/check.c:1362
#: fortran/check.c:1521 fortran/check.c:1538 fortran/check.c:2413
#: fortran/check.c:2555 fortran/check.c:2898 fortran/check.c:2959
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: '%s' intrinsic with KIND argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:881
#, no-c-format
msgid "SHIFT argument at %L of CSHIFT must have rank %d or be a scalar"
msgstr ""

#: fortran/check.c:979 fortran/check.c:1799 fortran/check.c:1807
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be numeric or LOGICAL"
msgstr ""

#: fortran/check.c:993
#, no-c-format
msgid "Different shape for arguments '%s' and '%s' at %L for intrinsic 'dot_product'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1012 fortran/check.c:1020
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be default real"
msgstr "parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: fortran/check.c:1047
#, no-c-format
msgid "SHIFT argument at %L of EOSHIFT must have rank %d or be a scalar"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1067
#, no-c-format
msgid "BOUNDARY argument at %L of EOSHIFT must have rank %d or be a scalar"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1078
#, no-c-format
msgid "Different shape in dimension %d for SHIFT and BOUNDARY arguments of EOSHIFT at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1310
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of %s at %L must be of length one"
msgstr "parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: fortran/check.c:1369
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be the same kind as '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1494
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a non-derived type"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1676
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' at %L must have at least two arguments"
msgstr "'%s' skal tage mod to parametre"

#: fortran/check.c:1709
#, no-c-format
msgid "'a%d' argument of '%s' intrinsic at %L must be %s(%d)"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1742
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: '%s' intrinsic with CHARACTER argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1749
#, no-c-format
msgid "'a1' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER, REAL or CHARACTER"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1821
#, no-c-format
msgid "Different shape on dimension 1 for arguments '%s' and '%s' at %L for intrinsic matmul"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1840
#, no-c-format
msgid "Different shape on dimension 2 for argument '%s' and dimension 1 for argument '%s' at %L for intrinsic matmul"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1849
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of rank 1 or 2"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2051
#, no-c-format
msgid "the '%s' and '%s' arguments of '%s' intrinsic at %L must have the same rank %d/%d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2060
#, no-c-format
msgid "the '%s' and '%s' arguments of '%s' intrinsic at %L must be of the same kind %d/%d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2156
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of type REAL or COMPLEX"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2177
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of a dummy variable"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2185
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of an OPTIONAL dummy variable"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2201
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must not be a subobject of '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2326
#, no-c-format
msgid "'shape' argument of 'reshape' intrinsic at %L must be an array of constant size"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2336
#, no-c-format
msgid "'shape' argument of 'reshape' intrinsic at %L has more than %d elements"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2374
#, no-c-format
msgid "Without padding, there are not enough elements in the intrinsic RESHAPE source at %L to match the shape"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2475
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing arguments to %s intrinsic at %L"
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"

#: fortran/check.c:2516
#, no-c-format
msgid "'source' argument of 'shape' intrinsic at %L must not be an assumed size array"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2590
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be less than rank %d"
msgstr "parameter til egenskaben '%s' er større end %d"

#: fortran/check.c:2850
#, no-c-format
msgid "'MOLD' argument of 'TRANSFER' intrinsic at %L must not be %s"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2924
#, no-c-format
msgid "FIELD argument at %L of UNPACK must have the same rank as MASK or be a scalar"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2935
#, no-c-format
msgid "Different shape in dimension %d for MASK and FIELD arguments of UNPACK at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:3175
#, no-c-format
msgid "Array PUT of intrinsic %s is too small (%i/%i) at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:3207
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Too many arguments to %s at %L"
msgstr "for mange parametre til %s '%+#D'"

#: fortran/check.c:3319 fortran/check.c:3796 fortran/check.c:3820
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER or PROCEDURE"
msgstr ""

#: fortran/check.c:3502
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of a kind not wider than the default kind (%d)"
msgstr ""

#: fortran/check.c:3869 fortran/check.c:3877
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER or LOGICAL"
msgstr ""

#: fortran/cpp.c:374 c-opts.c:891
#, gcc-internal-format
msgid "output filename specified twice"
msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"

#: fortran/cpp.c:432
#, fuzzy, no-c-format
msgid "To enable preprocessing, use -cpp"
msgstr "%s i præprocessordirektiv"

#: fortran/cpp.c:521 fortran/cpp.c:531
#, fuzzy, no-c-format
msgid "opening output file %s: %s"
msgstr "åbner uddatafilen %s"

#: fortran/data.c:64
#, fuzzy, no-c-format
msgid "non-constant array in DATA statement %L"
msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"

#: fortran/data.c:191
#, no-c-format
msgid "failure to simplify substring reference in DATA statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/data.c:216
#, fuzzy, no-c-format
msgid "initialization string truncated to match variable at %L"
msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"

#: fortran/data.c:295
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' at %L already is initialized at %L"
msgstr "stamklassen '%T' er allerede klargjort"

#: fortran/data.c:319
#, no-c-format
msgid "Data element below array lower bound at %L"
msgstr ""

#: fortran/data.c:331
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Data element above array upper bound at %L"
msgstr "Nulelement ved %0 for tabelreference ved %1"

#: fortran/data.c:432
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: re-initialization of '%s' at %L"
msgstr " springer over klargøring af '%#D'"

#: fortran/decl.c:258
#, no-c-format
msgid "Host associated variable '%s' may not be in the DATA statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:265
#, no-c-format
msgid "Extension: initialization of common block variable '%s' in DATA statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:370
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' must be a PARAMETER in DATA statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:395
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid initializer %s in Data statement at %C"
msgstr "ugyldig startværdi til virtuel medlemsfunktion '%D'"

#: fortran/decl.c:498
#, no-c-format
msgid "Initialization at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:557
#, no-c-format
msgid "DATA statement at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:586
#, no-c-format
msgid "Bad INTENT specification at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:633
#, no-c-format
msgid "Conflict in attributes of function argument at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:686
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in character length specification at %C"
msgstr "tolkningsfejl i medlemsfunktionsangivelsen"

#: fortran/decl.c:805
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Procedure '%s' at %C is already defined at %L"
msgstr "'%D' er allerede defineret i '%T'"

#: fortran/decl.c:813
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Name '%s' at %C is already defined as a generic interface at %L"
msgstr "Etiket %A er allerede defineret ved %1 ved omdefinering ved %0"

#: fortran/decl.c:826
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' at %C has an explicit interface and must not have attributes declared at %L"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:898
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' at %L must have the BIND(C) attribute to be C interoperable"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:928
#, no-c-format
msgid "Type '%s' at %L is a parameter to the BIND(C) procedure '%s' but is not C interoperable because derived type '%s' is not C interoperable"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:935
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L is a parameter to the BIND(C) procedure '%s' but may not be C interoperable"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:950
#, no-c-format
msgid "Character argument '%s' at %L must be length 1 because procedure '%s' is BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:964
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L cannot have the ALLOCATABLE attribute because procedure '%s' is BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:973
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L cannot have the POINTER attribute because procedure '%s' is BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:982
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L cannot have the OPTIONAL attribute because procedure '%s' is BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:995
#, no-c-format
msgid "Assumed-shape array '%s' at %L cannot be an argument to the procedure '%s' at %L because the procedure is BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1005
#, no-c-format
msgid "Deferred-shape array '%s' at %L cannot be an argument to the procedure '%s' at %L because the procedure is BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1081
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' in common block '%s' at %C must be declared with a C interoperable kind since common block '%s' is BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1120
#, no-c-format
msgid "CHARACTER expression at %L is being truncated (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1127
#, no-c-format
msgid "The CHARACTER elements of the array constructor at %L must have the same length (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1217
#, no-c-format
msgid "Initializer not allowed for PARAMETER '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1227
#, fuzzy, no-c-format
msgid "PARAMETER at %L is missing an initializer"
msgstr "manglende startværdi"

#: fortran/decl.c:1237
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %C with an initializer already appears in a DATA statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1387
#, no-c-format
msgid "Component at %C must have the POINTER attribute"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1395
#, no-c-format
msgid "Array component of structure at %C must have explicit or deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1468
#, no-c-format
msgid "Allocatable component at %C must be an array"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1479
#, no-c-format
msgid "Pointer array component of structure at %C must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1488
#, no-c-format
msgid "Allocatable component of structure at %C must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1497
#, no-c-format
msgid "Array component of structure at %C must have an explicit shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1523
#, no-c-format
msgid "NULL() initialization at %C is ambiguous"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1646 fortran/decl.c:5534
#, no-c-format
msgid "Duplicate array spec for Cray pointee at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1706
#, no-c-format
msgid "the type of '%s' at %C has not been declared within the interface"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1722
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function name '%s' not allowed at %C"
msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"

#: fortran/decl.c:1738
#, no-c-format
msgid "Extension: Old-style initialization at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1753 fortran/decl.c:4237
#, no-c-format
msgid "Initialization at %C isn't for a pointer variable"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1761 fortran/decl.c:4245
#, no-c-format
msgid "Pointer initialization requires a NULL() at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1767 fortran/decl.c:4251
#, no-c-format
msgid "Initialization of pointer at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1780
#, no-c-format
msgid "Pointer initialization at %C requires '=>', not '='"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1789 fortran/decl.c:6620
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected an initialization expression at %C"
msgstr "tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#: fortran/decl.c:1795
#, no-c-format
msgid "Initialization of variable at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1808
#, no-c-format
msgid "Initialization of allocatable component at %C is not allowed"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1862 fortran/decl.c:1871
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Old-style type declaration %s*%d not supported at %C"
msgstr "%Jsvag erklæring af '%D' ikke understøttet"

#: fortran/decl.c:1876
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Nonstandard type declaration %s*%d at %C"
msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"

#: fortran/decl.c:1927 fortran/decl.c:1992
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing right parenthesis at %C"
msgstr "Manglende formel parameterterm"

#: fortran/decl.c:1940 fortran/decl.c:2037
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected initialization expression at %C"
msgstr "tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#: fortran/decl.c:1948 fortran/decl.c:2043
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected scalar initialization expression at %C"
msgstr "tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#: fortran/decl.c:1979
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Kind %d not supported for type %s at %C"
msgstr "afrundingstilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"

#: fortran/decl.c:1990
#, no-c-format
msgid "Missing right parenthesis or comma at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2063
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Kind %d is not supported for CHARACTER at %C"
msgstr "afrundingstilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"

#: fortran/decl.c:2192
#, no-c-format
msgid "Syntax error in CHARACTER declaration at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2277
#, no-c-format
msgid "Extension: BYTE type at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2283
#, no-c-format
msgid "BYTE type used at %C is not available on the target machine"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2332
#, no-c-format
msgid "DOUBLE COMPLEX at %C does not conform to the Fortran 95 standard"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2372 fortran/decl.c:2381 fortran/decl.c:2696
#: fortran/decl.c:2704
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Type name '%s' at %C is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: fortran/decl.c:2457
#, no-c-format
msgid "Missing character range in IMPLICIT at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2503
#, no-c-format
msgid "Letters must be in alphabetic order in IMPLICIT statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2559
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Empty IMPLICIT statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:2662
#, no-c-format
msgid "IMPORT statement at %C only permitted in an INTERFACE body"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2667
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Fortran 2003: IMPORT statement at %C"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:2682
#, no-c-format
msgid "Expecting list of named entities at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2710
#, no-c-format
msgid "Cannot IMPORT '%s' from host scoping unit at %C - does not exist."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2717
#, no-c-format
msgid "'%s' is already IMPORTed from host scoping unit at %C."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2746
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in IMPORT statement at %C"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:2995
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing dimension specification at %C"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:3069
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate %s attribute at %L"
msgstr "mere end én ConstantValue-egenskab for feltet '%s'"

#: fortran/decl.c:3088
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: ALLOCATABLE attribute at %C in a TYPE definition"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3098
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Attribute at %L is not allowed in a TYPE definition"
msgstr "en global registervariabel følger en funktionsdefinition"

#: fortran/decl.c:3116
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Attribute %s at %L in a TYPE definition"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3127
#, no-c-format
msgid "%s attribute at %L is not allowed outside of the specification part of a module"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3179 fortran/decl.c:5774
#, no-c-format
msgid "PROTECTED at %C only allowed in specification part of a module"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3185
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: PROTECTED attribute at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3216
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: VALUE attribute at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3226
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: VOLATILE attribute at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3266
#, no-c-format
msgid "Multiple identifiers provided with single NAME= specifier at %C"
msgstr ""

#. Print an error, but continue parsing line.
#: fortran/decl.c:3315
#, no-c-format
msgid "C kind parameter is for type %s but symbol '%s' at %L is of type %s"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3383
#, no-c-format
msgid "Implicitly declared BIND(C) function '%s' at %L may not be C interoperable"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3405
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' in common block '%s' at %L may not be a C interoperable kind though common block '%s' is BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3414
#, no-c-format
msgid "Type declaration '%s' at %L is not C interoperable but it is BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3418
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L may not be a C interoperable kind but it is bind(c)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3430
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' in common block '%s' at %L cannot be declared with BIND(C) since it is not a global"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3444
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L cannot have both the POINTER and BIND(C) attributes"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3452
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L cannot have both the ALLOCATABLE and BIND(C) attributes"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3464
#, no-c-format
msgid "Return type of BIND(C) function '%s' at %L cannot be an array"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3472
#, no-c-format
msgid "Return type of BIND(C) function '%s' at %L cannot be a character string"
msgstr ""

#. Use gfc_warning_now because we won't say that the symbol fails
#. just because of this.
#: fortran/decl.c:3483
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L is marked PRIVATE but has been given the binding label '%s'"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3558
#, no-c-format
msgid "Need either entity or common block name for attribute specification statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3605
#, no-c-format
msgid "Missing entity or common block name for attribute specification statement at %C"
msgstr ""

#. Now we have an error, which we signal, and then fix up
#. because the knock-on is plain and simple confusing.
#: fortran/decl.c:3712
#, no-c-format
msgid "Derived type at %C has not been previously defined and so cannot appear in a derived type definition"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3744
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in data declaration at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/decl.c:3901
#, no-c-format
msgid "Name '%s' at %C is the name of the procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3913
#, no-c-format
msgid "Unexpected junk in formal argument list at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3930
#, no-c-format
msgid "Duplicate symbol '%s' in formal argument list at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3981
#, no-c-format
msgid "RESULT variable at %C must be different than function name"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4059
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected junk after function declaration at %C"
msgstr "strider mod funktionserklæring '%#D'"

#: fortran/decl.c:4069 fortran/decl.c:4869
#, no-c-format
msgid "Fortran 2008: BIND(C) attribute at %L may not be specified for an internal procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4137
#, no-c-format
msgid "Interface '%s' at %C may not be generic"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4142
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Interface '%s' at %C may not be a statement function"
msgstr "konstruktionsfunktionen kan ikke være en statisk medlemsfunktion"

#: fortran/decl.c:4155
#, no-c-format
msgid "Intrinsic procedure '%s' not allowed in PROCEDURE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4191
#, no-c-format
msgid "BIND(C) attribute at %C requires an interface with BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4198
#, no-c-format
msgid "BIND(C) procedure with NAME may not have POINTER attribute at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4204
#, no-c-format
msgid "Dummy procedure at %C may not have BIND(C) attribute with NAME"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4274 fortran/decl.c:4322
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in PROCEDURE statement at %C"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:4296
#, no-c-format
msgid "PROCEDURE at %C must be in a generic interface"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4349
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Procedure components at %C are not yet implemented in gfortran"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4362
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: PROCEDURE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4426
#, no-c-format
msgid "Expected formal argument list in function definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4450 fortran/decl.c:4454 fortran/decl.c:4655
#: fortran/decl.c:4659 fortran/decl.c:4837 fortran/decl.c:4841
#: fortran/symbol.c:1467
#, no-c-format
msgid "BIND(C) attribute at %L can only be used for variables or common blocks"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4486
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function '%s' at %C already has a type of %s"
msgstr "Funktionsbegyndelser justeres til denne potens af 2"

#: fortran/decl.c:4577
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a PROGRAM"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4580
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4583
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a BLOCK DATA"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4587
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within an INTERFACE"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4591
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a DERIVED TYPE block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4595
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within an IF-THEN block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4599
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a DO block"
msgstr "RETURN-sætning ved %0 ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/decl.c:4603
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a SELECT block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4607
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a FORALL block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4611
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a WHERE block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4615
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a contained subprogram"
msgstr "RETURN-sætning ved %0 ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/decl.c:4633
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear in a contained procedure"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/decl.c:4687 fortran/decl.c:4877
#, no-c-format
msgid "Missing required parentheses before BIND(C) at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4939 fortran/decl.c:4955
#, no-c-format
msgid "Syntax error in NAME= specifier for binding label at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4970
#, no-c-format
msgid "Missing closing quote '\"' for binding label at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4979
#, no-c-format
msgid "Missing closing quote ''' for binding label at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4989
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing closing paren for binding label at %C"
msgstr "Manglende første operand for binær operator ved %0"

#: fortran/decl.c:4995
#, no-c-format
msgid "No binding name is allowed in BIND(C) at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5001
#, no-c-format
msgid "For dummy procedure %s, no binding name is allowed in BIND(C) at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5032
#, no-c-format
msgid "NAME not allowed on BIND(C) for ABSTRACT INTERFACE at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5205
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected END statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#. We would have required END [something].
#: fortran/decl.c:5214
#, no-c-format
msgid "%s statement expected at %L"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5225
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expecting %s statement at %C"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:5240
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected block name of '%s' in %s statement at %C"
msgstr "mere end én '%s'-etiket i switch-sætningen"

#: fortran/decl.c:5257
#, no-c-format
msgid "Expected terminating name at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5266
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected label '%s' for %s statement at %C"
msgstr "mere end én '%s'-etiket i switch-sætningen"

#: fortran/decl.c:5320
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing array specification at %L in DIMENSION statement"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:5328
#, no-c-format
msgid "Dimensions specified for %s at %L after its initialisation"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5337
#, no-c-format
msgid "Array specification must be deferred at %L"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5414
#, no-c-format
msgid "Unexpected character in variable list at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5451
#, no-c-format
msgid "Expected '(' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5465 fortran/decl.c:5505
#, no-c-format
msgid "Expected variable name at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5481
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Cray pointer at %C must be an integer"
msgstr "udsagn skal være et kaldenavn"

#: fortran/decl.c:5485
#, no-c-format
msgid "Cray pointer at %C has %d bytes of precision; memory addresses require %d bytes"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5491
#, no-c-format
msgid "Expected \",\" at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5554
#, no-c-format
msgid "Expected \")\" at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5566
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected \",\" or end of statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:5630
#, no-c-format
msgid "Cray pointer declaration at %C requires -fcray-pointer flag"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5725
#, no-c-format
msgid "Access specification of the %s operator at %C has already been specified"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5742
#, no-c-format
msgid "Access specification of the .%s. operator at %C has already been specified"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5780
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: PROTECTED statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5820
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in PROTECTED statement at %C"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:5844
#, fuzzy, no-c-format
msgid "PRIVATE statement at %C is only allowed in the specification part of a module"
msgstr "Tilgangsangivelse eller PRIVATE-sætning ved %0 er ugyldig for nedarvet typedefinition som ikke er i specifikationsdelen af et modul"

#: fortran/decl.c:5881
#, fuzzy, no-c-format
msgid "PUBLIC statement at %C is only allowed in the specification part of a module"
msgstr "Tilgangsangivelse eller PRIVATE-sætning ved %0 er ugyldig for nedarvet typedefinition som ikke er i specifikationsdelen af et modul"

#: fortran/decl.c:5908
#, no-c-format
msgid "Expected variable name at %C in PARAMETER statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5915
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected = sign in PARAMETER statement at %C"
msgstr "Mystisk fortegn i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:5921
#, no-c-format
msgid "Expected expression at %C in PARAMETER statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:5941
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Initializing already initialized variable at %C"
msgstr "klargør tabel med en parameterliste"

#: fortran/decl.c:6003
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected characters in PARAMETER statement at %C"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:6027
#, no-c-format
msgid "Blanket SAVE statement at %C follows previous SAVE statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6039
#, no-c-format
msgid "SAVE statement at %C follows blanket SAVE statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6086
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in SAVE statement at %C"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:6097
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Fortran 2003: VALUE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:6137
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in VALUE statement at %C"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:6148
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Fortran 2003: VOLATILE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:6190
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in VOLATILE statement at %C"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:6213
#, no-c-format
msgid "MODULE PROCEDURE at %C must be in a generic module interface"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6295
#, no-c-format
msgid "Ambiguous symbol in TYPE definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6301
#, no-c-format
msgid "No such symbol in TYPE definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6307
#, no-c-format
msgid "'%s' in EXTENDS expression at %C is not a derived type"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6314
#, no-c-format
msgid "'%s' cannot be extended at %C because it is BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6321
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' cannot be extended at %C because it is a SEQUENCE type"
msgstr "'%D' kan ikke være trådlokal eftersom den er af en ikke-POD type '%T'"

#: fortran/decl.c:6344
#, no-c-format
msgid "Derived type at %C can only be PRIVATE in the specification part of a module"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6356
#, no-c-format
msgid "Derived type at %C can only be PUBLIC in the specification part of a module"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6377
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: ABSTRACT type at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6441
#, no-c-format
msgid "Expected :: in TYPE definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6452
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Type name '%s' at %C cannot be the same as an intrinsic type"
msgstr "Typenavn ved %0 er ikke det samme som navn ved %1"

#: fortran/decl.c:6462
#, no-c-format
msgid "Derived type name '%s' at %C already has a basic type of %s"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6478
#, no-c-format
msgid "Derived type definition of '%s' at %C has already been defined"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6545
#, no-c-format
msgid "Cray Pointee at %C cannot be assumed shape array"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6565
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: ENUM and ENUMERATOR at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6637
#, no-c-format
msgid "ENUMERATOR %L not initialized with integer expression"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6686
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENUM definition statement expected before %C"
msgstr "der forventedes et typenavn før '*'"

#: fortran/decl.c:6719
#, no-c-format
msgid "Syntax error in ENUMERATOR definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6765 fortran/decl.c:6780
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate access-specifier at %C"
msgstr "mere end én tilgangsangivelse"

#: fortran/decl.c:6800
#, no-c-format
msgid "Binding attributes already specify passing, illegal NOPASS at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6818
#, no-c-format
msgid "Duplicate NON_OVERRIDABLE at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6833
#, fuzzy, no-c-format
msgid "DEFERRED not yet implemented at %C"
msgstr "trampoliner understøttes ikke endnu"

#: fortran/decl.c:6847
#, no-c-format
msgid "Binding attributes already specify passing, illegal PASS at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6868
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected access-specifier at %C"
msgstr "mere end én tilgangsangivelse"

#: fortran/decl.c:6870
#, no-c-format
msgid "Expected binding attribute at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6910
#, fuzzy, no-c-format
msgid "PROCEDURE(interface) at %C is not yet implemented"
msgstr "trampoliner understøttes ikke endnu"

#: fortran/decl.c:6932
#, no-c-format
msgid "Expected '::' after binding-attributes at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6942
#, no-c-format
msgid "Expected binding name at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6955
#, no-c-format
msgid "'::' needed in PROCEDURE binding with explicit target at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6965
#, no-c-format
msgid "Expected binding target after '=>' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6977
#, no-c-format
msgid "Junk after PROCEDURE declaration at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:6995
#, no-c-format
msgid "There's already a procedure with binding name '%s' for the derived type '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7028
#, no-c-format
msgid "GENERIC at %C must be inside a derived-type CONTAINS"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7045
#, no-c-format
msgid "Expected '::' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7055
#, no-c-format
msgid "Expected generic name at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7066
#, no-c-format
msgid "There's already a non-generic procedure with binding name '%s' for the derived type '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7075
#, no-c-format
msgid "Binding at %C must have the same access as already defined binding '%s'"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7103
#, no-c-format
msgid "Expected specific binding name at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7114
#, no-c-format
msgid "'%s' already defined as specific binding for the generic '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7132
#, no-c-format
msgid "Junk after GENERIC binding at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7157
#, no-c-format
msgid "FINAL declaration at %C must be inside a derived type CONTAINS section"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7168
#, no-c-format
msgid "Derived type declaration with FINAL at %C must be in the specification part of a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7190
#, no-c-format
msgid "Empty FINAL at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7197
#, no-c-format
msgid "Expected module procedure name at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7207
#, no-c-format
msgid "Expected ',' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:7213
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unknown procedure name \"%s\" at %C"
msgstr "ukendt registernavn: %s"

#: fortran/decl.c:7227
#, no-c-format
msgid "'%s' at %C is already defined as FINAL procedure!"
msgstr ""

#. We are told not to check dependencies.
#. We do it, however, and issue a warning in case we find one.
#. If a dependency is found in the case
#. elemental == ELEM_CHECK_VARIABLE, we will generate
#. a temporary, so we don't need to bother the user.
#: fortran/dependency.c:461
#, no-c-format
msgid "INTENT(%s) actual argument at %L might interfere with actual argument at %L."
msgstr ""

#: fortran/error.c:298
#, fuzzy, no-c-format
msgid "  Included at %s:%d:"
msgstr "I filen inkluderet af %s:%d"

#: fortran/error.c:390
#, fuzzy, no-c-format
msgid "<During initialization>\n"
msgstr "klargøring"

#: fortran/error.c:723
#, no-c-format
msgid "Error count reached limit of %d."
msgstr ""

#: fortran/error.c:742 fortran/error.c:796 fortran/error.c:833
#, fuzzy
msgid "Warning:"
msgstr "advarsel: "

#: fortran/error.c:798 fortran/error.c:881 fortran/error.c:907
#, fuzzy
msgid "Error:"
msgstr "fejl: "

#: fortran/error.c:931
#, fuzzy
msgid "Fatal Error:"
msgstr "fatal fejl: "

#: fortran/error.c:950
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Internal Error at (1):"
msgstr "intern fejl: "

#: fortran/expr.c:256
#, c-format
msgid "Constant expression required at %C"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:259
#, c-format
msgid "Integer expression required at %C"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:264
#, fuzzy, c-format
msgid "Integer value too large in expression at %C"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/expr.c:1047
#, no-c-format
msgid "Index in dimension %d is out of bounds at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1218 fortran/expr.c:1269
#, no-c-format
msgid "index in dimension %d is out of bounds at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1871
#, no-c-format
msgid "elemental function arguments at %C are not compliant"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1915
#, no-c-format
msgid "Numeric or CHARACTER operands are required in expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1935
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Noninteger exponent in an initialization expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1950
#, no-c-format
msgid "Concatenation operator in expression at %L must have two CHARACTER operands"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1957
#, no-c-format
msgid "Concat operator at %L must concatenate strings of the same kind"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1967
#, no-c-format
msgid ".NOT. operator in expression at %L must have a LOGICAL operand"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1983
#, no-c-format
msgid "LOGICAL operands are required in expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1994
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Only intrinsic operators can be used in expression at %L"
msgstr "Manglende operand for operator ved %1 i slutningen af udtryk ved %0"

#: fortran/expr.c:2002
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Numeric operands are required in expression at %L"
msgstr "Manglende operand for operator ved %1 i slutningen af udtryk ved %0"

#: fortran/expr.c:2095
#, no-c-format
msgid "Assumed character length variable '%s' in constant expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2146 fortran/expr.c:2152
#, no-c-format
msgid "transformational intrinsic '%s' at %L is not permitted in an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2184
#, no-c-format
msgid "Extension: Evaluation of nonstandard initialization expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2241
#, no-c-format
msgid "Function '%s' in initialization expression at %L must be an intrinsic or a specification function"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2253
#, no-c-format
msgid "Intrinsic function '%s' at %L is not permitted in an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2285
#, no-c-format
msgid "PARAMETER '%s' is used at %L before its definition is complete"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2305
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Assumed size array '%s' at %L is not permitted in an initialization expression"
msgstr "størrelsen af tabellen '%D' er ikke af et heltalligt konstantudtryk"

#: fortran/expr.c:2311
#, no-c-format
msgid "Assumed shape array '%s' at %L is not permitted in an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2317
#, no-c-format
msgid "Deferred array '%s' at %L is not permitted in an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2323
#, no-c-format
msgid "Array '%s' at %L is a variable, which does not reduce to a constant expression"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2333
#, no-c-format
msgid "Parameter '%s' at %L has not been declared or is a variable, which does not reduce to a constant expression"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2409
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Initialization expression didn't reduce %C"
msgstr "tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#: fortran/expr.c:2477
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L cannot be a statement function"
msgstr "konstruktionsfunktionen kan ikke være en statisk medlemsfunktion"

#: fortran/expr.c:2484
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L cannot be an internal function"
msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"

#: fortran/expr.c:2491
#, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L must be PURE"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2498
#, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L cannot be RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2632
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Dummy argument '%s' not allowed in expression at %L"
msgstr "strenge med dobbelte anførselstegn er ikke tilladte i #if-udtryk"

#: fortran/expr.c:2639
#, no-c-format
msgid "Dummy argument '%s' at %L cannot be OPTIONAL"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2646
#, no-c-format
msgid "Dummy argument '%s' at %L cannot be INTENT(OUT)"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2677
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Variable '%s' cannot appear in the expression at %L"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/expr.c:2727
#, no-c-format
msgid "Expression at %L must be of INTEGER type, found %s"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2737
#, no-c-format
msgid "Function '%s' at %L must be PURE"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2746
#, no-c-format
msgid "Expression at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2773
#, no-c-format
msgid "Incompatible ranks in %s (%d and %d) at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2787
#, no-c-format
msgid "Different shape for %s at %L on dimension %d (%d and %d)"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2833 fortran/expr.c:3089
#, no-c-format
msgid "Cannot assign to INTENT(IN) variable '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2885
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L is not a VALUE"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2892
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Incompatible ranks %d and %d in assignment at %L"
msgstr "uforenelige typer i tildeling af '%T' til '%T'"

#: fortran/expr.c:2899
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Variable type is UNKNOWN in assignment at %L"
msgstr "uforenelige typer i tildeling af '%T' til '%T'"

#: fortran/expr.c:2911
#, no-c-format
msgid "NULL appears on right-hand side in assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2922
#, no-c-format
msgid "Vector assignment to assumed-size Cray Pointee at %L is illegal"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2931
#, no-c-format
msgid "POINTER valued function appears on right-hand side of assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2936
#, fuzzy
msgid "array assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/expr.c:2941
#, no-c-format
msgid "Extension: BOZ literal at %L used to initialize non-integer variable '%s'"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2947 fortran/resolve.c:6456
#, no-c-format
msgid "Extension: BOZ literal at %L outside a DATA statement and outside INT/REAL/DBLE/CMPLX"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2957 fortran/resolve.c:6466
#, no-c-format
msgid "BOZ literal at %L is bitwise transferred non-integer symbol '%s'"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2965 fortran/resolve.c:6475
#, no-c-format
msgid "Arithmetic underflow of bit-wise transferred BOZ at %L. This check can be disabled with the option -fno-range-check"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2969 fortran/resolve.c:6479
#, no-c-format
msgid "Arithmetic overflow of bit-wise transferred BOZ at %L. This check can be disabled with the option -fno-range-check"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2973 fortran/resolve.c:6483
#, no-c-format
msgid "Arithmetic NaN of bit-wise transferred BOZ at %L. This check can be disabled with the option -fno-range-check"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2995
#, no-c-format
msgid "Incompatible types in DATA statement at %L; attempted conversion of %s to %s"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3031
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment target is not a POINTER at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3039
#, no-c-format
msgid "'%s' in the pointer assignment at %L cannot be an l-value since it is a procedure"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3067
#, no-c-format
msgid "Expected bounds specification for '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3072
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Bounds specification for '%s' in pointer assignment at %L"
msgstr "Tabel- eller understrengsangivelse for '%A' er uden for det gyldige interval i sætning ved %0"

#: fortran/expr.c:3078
#, no-c-format
msgid "Pointer bounds remapping at %L is not yet implemented in gfortran"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3096
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment to non-POINTER at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3105
#, no-c-format
msgid "Bad pointer object in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3121
#, no-c-format
msgid "Different types in pointer assignment at %L; attempted assignment of %s to %s"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3129
#, no-c-format
msgid "Different kind type parameters in pointer assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3136
#, no-c-format
msgid "Different ranks in pointer assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3151
#, no-c-format
msgid "Different character lengths in pointer assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3162
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment target is neither TARGET nor POINTER at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3169
#, no-c-format
msgid "Bad target in pointer assignment in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3175
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment with vector subscript on rhs at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3183
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment target has PROTECTED attribute at %L"
msgstr ""

#: fortran/gfortranspec.c:251
#, fuzzy, c-format
msgid "overflowed output arg list for '%s'"
msgstr "overløb i uddataparameterlist for '%s'"

#: fortran/gfortranspec.c:384
#, c-format
msgid ""
"GNU Fortran comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute copies of GNU Fortran\n"
"under the terms of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING\n"
"\n"
msgstr ""

#: fortran/gfortranspec.c:406 fortran/gfortranspec.c:445
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '%s' missing"
msgstr "parameter til '%s' mangler"

#: fortran/gfortranspec.c:410
#, c-format
msgid "no input files; unwilling to write output files"
msgstr "ingen inputfiler; vil ikke skrive outputfiler"

#: fortran/gfortranspec.c:432
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: Using -M <directory> is deprecated, use -J instead\n"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: fortran/gfortranspec.c:578
#, fuzzy, c-format
msgid "Driving:"
msgstr "advarsel: "

#: fortran/interface.c:173
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in generic specification at %C"
msgstr "tolkningsfejl i medlemsfunktionsangivelsen"

#: fortran/interface.c:200
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error: Trailing garbage in INTERFACE statement at %C"
msgstr "Mystisk tekstafsluttende tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/interface.c:219
#, no-c-format
msgid "Dummy procedure '%s' at %C cannot have a generic interface"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:252
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: ABSTRACT INTERFACE at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:260
#, no-c-format
msgid "Syntax error in ABSTRACT INTERFACE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:291
#, no-c-format
msgid "Syntax error: Trailing garbage in END INTERFACE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:304
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected a nameless interface at %C"
msgstr " forventede en klasseskabelon, modtog '%T'"

#: fortran/interface.c:315
#, no-c-format
msgid "Expected 'END INTERFACE ASSIGNMENT (=)' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:317
#, no-c-format
msgid "Expecting 'END INTERFACE OPERATOR (%s)' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:331
#, no-c-format
msgid "Expecting 'END INTERFACE OPERATOR (.%s.)' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:342
#, no-c-format
msgid "Expecting 'END INTERFACE %s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:562
#, no-c-format
msgid "Alternate return cannot appear in operator interface at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:592
#, no-c-format
msgid "Operator interface at %L has the wrong number of arguments"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:603
#, no-c-format
msgid "Assignment operator interface at %L must be a SUBROUTINE"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:609
#, no-c-format
msgid "Assignment operator interface at %L must have two arguments"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:624
#, no-c-format
msgid "Assignment operator interface at %L must not redefine an INTRINSIC type assignment"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:633
#, no-c-format
msgid "Intrinsic operator interface at %L must be a FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:643
#, no-c-format
msgid "First argument of defined assignment at %L must be INTENT(OUT) or INTENT(INOUT)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:647
#, no-c-format
msgid "Second argument of defined assignment at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:653 fortran/resolve.c:10246
#, no-c-format
msgid "First argument of operator interface at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:657 fortran/resolve.c:10258
#, no-c-format
msgid "Second argument of operator interface at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:760
#, no-c-format
msgid "Operator interface at %L conflicts with intrinsic interface"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1121
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' in %s at %L has no explicit interface"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1124
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' in %s at %L is neither function nor subroutine"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1179 fortran/interface.c:1185
#, no-c-format
msgid "Ambiguous interfaces '%s' and '%s' in %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1221
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L is not a module procedure"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1469 fortran/interface.c:2428
#, no-c-format
msgid "Type/rank mismatch in argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1478
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Type mismatch in argument '%s' at %L; passed %s to %s"
msgstr "type/værdi-konflikt ved %d. parameter i skabelonsparameterliste for '%D'"

#: fortran/interface.c:1496 fortran/interface.c:1536
#, no-c-format
msgid "Rank mismatch in argument '%s' at %L (%d and %d)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1523
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Scalar CHARACTER actual argument with array dummy argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1548
#, no-c-format
msgid "Element of assumed-shaped array passed to dummy argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1865
#, no-c-format
msgid "Keyword argument '%s' at %L is not in the procedure"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1873
#, no-c-format
msgid "Keyword argument '%s' at %L is already associated with another actual argument"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1883
#, no-c-format
msgid "More actual than formal arguments in procedure call at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1895 fortran/interface.c:2127
#, no-c-format
msgid "Missing alternate return spec in subroutine call at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1903
#, no-c-format
msgid "Unexpected alternate return spec in subroutine call at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1926
#, no-c-format
msgid "Character length mismatch (%ld/%ld) between actual argument and pointer or allocatable dummy argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1933
#, no-c-format
msgid "Character length mismatch (%ld/%ld) between actual argument and assumed-shape dummy argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1949
#, no-c-format
msgid "Character length of actual argument shorter than of dummy argument '%s' (%lu/%lu) at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1954
#, no-c-format
msgid "Actual argument contains too few elements for dummy argument '%s' (%lu/%lu) at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1967
#, no-c-format
msgid "Expected a procedure pointer for argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1979
#, no-c-format
msgid "Expected a procedure for argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1989
#, no-c-format
msgid "Expected a PURE procedure for argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2003
#, no-c-format
msgid "Actual argument for '%s' cannot be an assumed-size array at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2012
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Actual argument for '%s' must be a pointer at %L"
msgstr "parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: fortran/interface.c:2021
#, no-c-format
msgid "Actual argument for '%s' must be ALLOCATABLE at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2034
#, no-c-format
msgid "Actual argument at %L must be definable as the dummy argument '%s' is INTENT = OUT/INOUT"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2043
#, no-c-format
msgid "Actual argument at %L is use-associated with PROTECTED attribute and dummy argument '%s' is INTENT = OUT/INOUT"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2056
#, no-c-format
msgid "Array-section actual argument with vector subscripts at %L is incompatible with INTENT(OUT), INTENT(INOUT) or VOLATILE attribute of the dummy argument '%s'"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2073
#, no-c-format
msgid "Assumed-shape actual argument at %L is incompatible with the non-assumed-shape dummy argument '%s' due to VOLATILE attribute"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2085
#, no-c-format
msgid "Array-section actual argument at %L is incompatible with the non-assumed-shape dummy argument '%s' due to VOLATILE attribute"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2104
#, no-c-format
msgid "Pointer-array actual argument at %L requires an assumed-shape or pointer-array dummy argument '%s' due to VOLATILE attribute"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2134
#, no-c-format
msgid "Missing actual argument for argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2320
#, no-c-format
msgid "Same actual argument associated with INTENT(%s) argument '%s' and INTENT(%s) argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2376
#, no-c-format
msgid "Procedure argument at %L is INTENT(IN) while interface specifies INTENT(%s)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2386
#, no-c-format
msgid "Procedure argument at %L is local to a PURE procedure and is passed to an INTENT(%s) argument"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2394
#, no-c-format
msgid "Procedure argument at %L is local to a PURE procedure and has the POINTER attribute"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2417
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' called with an implicit interface at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2442
#, no-c-format
msgid "Keyword argument requires explicit interface for procedure '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2676
#, no-c-format
msgid "Function '%s' called in lieu of an operator at %L must be PURE"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2756
#, no-c-format
msgid "Entity '%s' at %C is already present in the interface"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:840
#, no-c-format
msgid "The intrinsic '%s' at %L is not included in the selected standard but %s and '%s' will be treated as if declared EXTERNAL. Use an appropriate -std=* option or define -fall-intrinsics to allow this intrinsic."
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3079
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Too many arguments in call to '%s' at %L"
msgstr "for mange parametre til %s '%+#D'"

#: fortran/intrinsic.c:3094
#, no-c-format
msgid "The argument list functions %%VAL, %%LOC or %%REF are not allowed in this context at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3097
#, no-c-format
msgid "Can't find keyword named '%s' in call to '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3104
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' is appears twice in call to '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3118
#, no-c-format
msgid "Missing actual argument '%s' in call to '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3133
#, no-c-format
msgid "ALTERNATE RETURN not permitted at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3190
#, no-c-format
msgid "Type of argument '%s' in call to '%s' at %L should be %s, not %s"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3559
#, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' (is %s) is used at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3623
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Function '%s' as initialization expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3699
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Elemental function as initialization expression with non-integer/non-character arguments at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3760
#, no-c-format
msgid "Subroutine call to intrinsic '%s' at %L is not PURE"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3832
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: Conversion from %s to %s at %L"
msgstr "ugyldig konvertering fra '%T' til '%T'"

#: fortran/intrinsic.c:3835
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Conversion from %s to %s at %L"
msgstr "konvertering fra NaN til int"

#: fortran/intrinsic.c:3882
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't convert %s to %s at %L"
msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"

#: fortran/intrinsic.c:3978
#, no-c-format
msgid "'%s' declared at %L may shadow the intrinsic of the same name. In order to call the intrinsic, explicit INTRINSIC declarations may be required."
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3983
#, no-c-format
msgid "'%s' declared at %L is also the name of an intrinsic. It can only be called via an explicit interface or if declared EXTERNAL."
msgstr ""

#: fortran/io.c:164 fortran/primary.c:768
#, no-c-format
msgid "Extension: backslash character at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:198 fortran/io.c:201
#, no-c-format
msgid "Extension: Tab character in format at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:445
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: DP format specifier not allowed at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:452
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: DC format specifier not allowed at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:488
#, fuzzy
msgid "Positive width required"
msgstr " men %d påkrævet"

#: fortran/io.c:489
#, fuzzy
msgid "Nonnegative width required"
msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"

#: fortran/io.c:490
msgid "Unexpected element '%c' in format string at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:492
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of format string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: fortran/io.c:493
#, fuzzy
msgid "Zero width in format descriptor"
msgstr "bredde på nul i %s-formatering"

#: fortran/io.c:512
#, fuzzy
msgid "Missing leading left parenthesis"
msgstr "manglende startparantes"

#: fortran/io.c:559
msgid "Expected P edit descriptor"
msgstr ""

#. P requires a prior number.
#: fortran/io.c:567
msgid "P descriptor requires leading scale factor"
msgstr ""

#. X requires a prior number if we're being pedantic.
#: fortran/io.c:572
#, no-c-format
msgid "Extension: X descriptor requires leading space count at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:596
#, no-c-format
msgid "Extension: $ descriptor at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:601
#, no-c-format
msgid "$ should be the last specifier in format at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:650
msgid "Repeat count cannot follow P descriptor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:665
msgid "Positive width required with T descriptor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:680
#, no-c-format
msgid "Extension: Missing positive width after L descriptor at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:723
#, no-c-format
msgid "Fortran 2008: 'G0' in format at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:751 fortran/io.c:753 fortran/io.c:814 fortran/io.c:816
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Period required in format specifier at %C"
msgstr "ukendt formateringsanvisning"

#: fortran/io.c:785
msgid "Positive exponent width required"
msgstr ""

#: fortran/io.c:834
#, no-c-format
msgid "The H format specifier at %C is a Fortran 95 deleted feature"
msgstr ""

#: fortran/io.c:919 fortran/io.c:976
#, no-c-format
msgid "Extension: Missing comma at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:989
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s in format string at %L"
msgstr "formateringsstreng er nul"

#: fortran/io.c:1034
#, no-c-format
msgid "Format statement in module main block at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1040
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing format label at %C"
msgstr "Manglende formel parameterterm"

#: fortran/io.c:1100 fortran/io.c:1131 fortran/io.c:1193
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid value for %s specification at %C"
msgstr "ugyldig stamklasseangivelse"

#: fortran/io.c:1106 fortran/io.c:1137
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate %s specification at %C"
msgstr "efter tidligere specifikation i '%#D'"

#: fortran/io.c:1144
#, no-c-format
msgid "Variable %s cannot be INTENT(IN) at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1151
#, no-c-format
msgid "Variable %s cannot be assigned in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1199
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate %s label specification at %C"
msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"

#: fortran/io.c:1219
#, no-c-format
msgid "Constant expression in FORMAT tag at %L must be of type default CHARACTER"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1232
#, no-c-format
msgid "FORMAT tag at %L must be of type CHARACTER or INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1238
#, no-c-format
msgid "Deleted feature: ASSIGNED variable in FORMAT tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1244
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L has not been assigned a format label"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1251
#, no-c-format
msgid "Scalar '%s' in FORMAT tag at %L is not an ASSIGNED variable"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1264
#, no-c-format
msgid "Extension: Character array in FORMAT tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1270
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: Non-character in FORMAT tag at %L"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/io.c:1295
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s tag at %L must be of type %s"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af typen '%T'"

#: fortran/io.c:1302
#, no-c-format
msgid "%s tag at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1308
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: IOMSG tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1316
#, no-c-format
msgid "Fortran 95 requires default INTEGER in %s tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1324
#, no-c-format
msgid "Extension: CONVERT tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1505 fortran/io.c:1513
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Fortran 2003: %s specifier in %s statement at %C has value '%s'"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/io.c:1532 fortran/io.c:1540
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: %s specifier in %s statement at %C has value '%s'"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/io.c:1553 fortran/io.c:1561
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s specifier in %s statement at %C has invalid value '%s'"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/io.c:1616
#, no-c-format
msgid "OPEN statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1649
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: ASYNCHRONOUS= at %C not allowed in Fortran 95"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1667 fortran/io.c:3045
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: BLANK= at %C not allowed in Fortran 95"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1685 fortran/io.c:3024
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: DECIMAL= at %C not allowed in Fortran 95"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1703 fortran/io.c:3135
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: DELIM= at %C not allowed in Fortran 95"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1721
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: ENCODING= at %C not allowed in Fortran 95"
msgstr ""

#. When implemented, change the following to use gfc_notify_std F2003.
#: fortran/io.c:1773
#, no-c-format
msgid "Fortran F2003: ROUND= specifier at %C not implemented"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1792
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: SIGN= at %C not allowed in Fortran 95"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2005
#, no-c-format
msgid "CLOSE statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2142 fortran/match.c:1948
#, no-c-format
msgid "%s statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2198
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: FLUSH statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2254
#, no-c-format
msgid "Duplicate UNIT specification at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2314
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate format specification at %C"
msgstr "tolkningsfejl i medlemsfunktionsangivelsen"

#: fortran/io.c:2331
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' in namelist '%s' is INTENT(IN) at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2367
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate NML specification at %C"
msgstr "%D tildelt startværdi mere end én gang"

#: fortran/io.c:2376
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C must be a NAMELIST group name"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2441
#, no-c-format
msgid "END tag at %C not allowed in output statement"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2517
#, no-c-format
msgid "UNIT specification at %L must be an INTEGER expression or a CHARACTER variable"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2542
#, no-c-format
msgid "Invalid form of WRITE statement at %L, UNIT required"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2553
#, no-c-format
msgid "Internal unit with vector subscript at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2560
#, no-c-format
msgid "External IO UNIT cannot be an array at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2565
#, no-c-format
msgid "Extension: Comma before i/o item list at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2575
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ERR tag label %d at %L not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: fortran/io.c:2587
#, fuzzy, no-c-format
msgid "END tag label %d at %L not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: fortran/io.c:2599
#, fuzzy, no-c-format
msgid "EOR tag label %d at %L not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: fortran/io.c:2609
#, fuzzy, no-c-format
msgid "FORMAT label %d at %L not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: fortran/io.c:2730
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in I/O iterator at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/io.c:2761
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected variable in READ statement at %C"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/io.c:2767
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected expression in %s statement at %C"
msgstr "Ugyldig udtrykssætning"

#: fortran/io.c:2777
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' in input list at %C cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2786
#, no-c-format
msgid "Cannot read to variable '%s' in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2802
#, no-c-format
msgid "Cannot write to internal file unit '%s' at %C inside a PURE procedure"
msgstr ""

#. A general purpose syntax error.
#: fortran/io.c:2863 fortran/io.c:3462 fortran/gfortran.h:2202
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in %s statement at %C"
msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"

#: fortran/io.c:2944
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Internal file at %L with namelist"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2998
#, no-c-format
msgid "ASYNCHRONOUS= specifier at %L must be an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3066
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: PAD= at %C not allowed in Fortran 95"
msgstr ""

#. When implemented, change the following to use gfc_notify_std F2003.
#. if (gfc_notify_std (GFC_STD_F2003, "Fortran 2003: ROUND= at %C "
#. "not allowed in Fortran 95") == FAILURE)
#. return MATCH_ERROR;
#: fortran/io.c:3091
#, no-c-format
msgid "F2003 Feature: ROUND= specifier at %C not implemented"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3280
#, no-c-format
msgid "PRINT namelist at %C is an extension"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3432
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected comma in I/O list at %C"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/io.c:3496
#, fuzzy, no-c-format
msgid "PRINT statement at %C not allowed within PURE procedure"
msgstr "RETURN-sætning ved %0 ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/io.c:3650 fortran/io.c:3701
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3677
#, no-c-format
msgid "IOLENGTH tag invalid in INQUIRE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3687 fortran/trans-io.c:1178
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement at %L cannot contain both FILE and UNIT specifiers"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3694
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement at %L requires either FILE or UNIT specifier"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3707
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement at %L requires a PENDING= specifier with the ID= specifier"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3866
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: WAIT at %C not allowed in Fortran 95"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3872
#, no-c-format
msgid "WAIT statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:158
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing ')' in statement at or before %L"
msgstr "Manglende komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:163
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing '(' in statement at or before %L"
msgstr "Manglende komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:360
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Integer too large at %C"
msgstr "Heltal ved %0 for stort"

#: fortran/match.c:453 fortran/parse.c:598
#, no-c-format
msgid "Too many digits in statement label at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:459
#, no-c-format
msgid "Statement label at %C is zero"
msgstr ""

#: fortran/match.c:492
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label name '%s' at %C is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: fortran/match.c:498
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate construct label '%s' at %C"
msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"

#: fortran/match.c:529
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid character in name at %C"
msgstr "ugyldigt tegn '%c' i #if"

#: fortran/match.c:542 fortran/match.c:623
#, no-c-format
msgid "Name at %C is too long"
msgstr ""

#: fortran/match.c:553
#, no-c-format
msgid "Invalid character '$' at %C. Use -fdollar-ok to allow it as an extension"
msgstr ""

#: fortran/match.c:604 fortran/match.c:652
#, no-c-format
msgid "Invalid C name in NAME= specifier at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:643
#, no-c-format
msgid "Embedded space in NAME= specifier at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:968
#, no-c-format
msgid "Loop variable at %C cannot be a sub-component"
msgstr ""

#: fortran/match.c:974
#, no-c-format
msgid "Loop variable '%s' at %C cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1007
#, no-c-format
msgid "Expected a step value in iterator at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1019
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in iterator at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/match.c:1260
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid form of PROGRAM statement at %C"
msgstr "Manglende komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:1385 fortran/match.c:1466
#, no-c-format
msgid "Obsolescent: arithmetic IF statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1441
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in IF-expression at %C"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/match.c:1452
#, no-c-format
msgid "Block label not appropriate for arithmetic IF statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1490
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Block label is not appropriate for IF statement at %C"
msgstr "Ingen etiketdefinition for FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:1570 fortran/primary.c:2881
#, no-c-format
msgid "Cannot assign to a named constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1580
#, no-c-format
msgid "Unclassifiable statement in IF-clause at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1587
#, no-c-format
msgid "Syntax error in IF-clause at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1631
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected junk after ELSE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:1637 fortran/match.c:1672
#, no-c-format
msgid "Label '%s' at %C doesn't match IF label '%s'"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1666
#, no-c-format
msgid "Unexpected junk after ELSE IF statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1834
#, no-c-format
msgid "Name '%s' in %s statement at %C is not a loop name"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1850
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s statement at %C is not within a loop"
msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"

#: fortran/match.c:1853
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s statement at %C is not within loop '%s'"
msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"

#: fortran/match.c:1861
#, no-c-format
msgid "%s statement at %C leaving OpenMP structured block"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1874
#, no-c-format
msgid "EXIT statement at %C terminating !$OMP DO loop"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1926
#, no-c-format
msgid "Too many digits in STOP code at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1979
#, no-c-format
msgid "Deleted feature: PAUSE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2027
#, no-c-format
msgid "Deleted feature: ASSIGN statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2073
#, no-c-format
msgid "Deleted feature: Assigned GOTO statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2120 fortran/match.c:2172
#, no-c-format
msgid "Statement label list in GOTO at %C cannot be empty"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2256
#, no-c-format
msgid "Bad allocate-object in ALLOCATE statement at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2324
#, no-c-format
msgid "Illegal variable in NULLIFY at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2401
#, no-c-format
msgid "Illegal deallocate-expression in DEALLOCATE at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2453
#, no-c-format
msgid "Alternate RETURN statement at %C is only allowed within a SUBROUTINE"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2484
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: RETURN statement in main program at %C"
msgstr "RETURN-sætning ved %0 ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/match.c:2515
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected component reference at %C"
msgstr "objekt mangler i brug af '%E'"

#: fortran/match.c:2521
#, no-c-format
msgid "Junk after CALL at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2527
#, no-c-format
msgid "Expected type-bound procedure reference at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2745
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in common block name at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/match.c:2781
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C is already an external symbol that is not COMMON"
msgstr ""

#. If we find an error, just print it and continue,
#. cause it's just semantic, and we can see if there
#. are more errors.
#: fortran/match.c:2840
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L in common block '%s' at %C must be declared with a C interoperable kind since common block '%s' is bind(c)"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2849
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' in common block '%s' at %C can not be bind(c) since it is not global"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2856
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C is already in a COMMON block"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2864
#, no-c-format
msgid "Initialized symbol '%s' at %C can only be COMMON in BLOCK DATA"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2891
#, no-c-format
msgid "Array specification for symbol '%s' in COMMON at %C must be explicit"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2901
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' in COMMON at %C cannot be a POINTER array"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2933
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s', in COMMON block '%s' at %C is being indirectly equivalenced to another COMMON block '%s'"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3041
#, no-c-format
msgid "Namelist group name '%s' at %C already has a basic type of %s"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3049
#, no-c-format
msgid "Namelist group name '%s' at %C already is USE associated and cannot be respecified."
msgstr ""

#: fortran/match.c:3076
#, no-c-format
msgid "Assumed size array '%s' in namelist '%s' at %C is not allowed"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3083
#, no-c-format
msgid "Assumed character length '%s' in namelist '%s' at %C is not allowed"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3210
#, no-c-format
msgid "Derived type component %C is not a permitted EQUIVALENCE member"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3218
#, no-c-format
msgid "Array reference in EQUIVALENCE at %C cannot be an array section"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3246
#, no-c-format
msgid "EQUIVALENCE at %C requires two or more objects"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3260
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Attempt to indirectly overlap COMMON blocks %s and %s by EQUIVALENCE at %C"
msgstr "Forsøg på at udvide COMMON-område over dets begyndelsespunkt vha. EQUIVALENCE '%A'"

#: fortran/match.c:3386
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Statement function at %L is recursive"
msgstr "Sætningsfunktion '%A' defineret ved %0, men er ikke brugt"

#: fortran/match.c:3474
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected initialization expression in CASE at %C"
msgstr "tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#: fortran/match.c:3497
#, no-c-format
msgid "Expected the name of the SELECT CASE construct at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3509
#, no-c-format
msgid "Expected case name of '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3553
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected CASE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:3605
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in CASE-specification at %C"
msgstr "tolkningsfejl i medlemsfunktionsangivelsen"

#: fortran/match.c:3725
#, no-c-format
msgid "ELSEWHERE statement at %C not enclosed in WHERE block"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3763
#, no-c-format
msgid "Label '%s' at %C doesn't match WHERE label '%s'"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3863
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in FORALL iterator at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/matchexp.c:28
#, fuzzy, c-format
msgid "Syntax error in expression at %C"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/matchexp.c:72
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad character '%c' in OPERATOR name at %C"
msgstr "ugyldigt tegn '%c' i #if"

#: fortran/matchexp.c:80
#, fuzzy, no-c-format
msgid "The name '%s' cannot be used as a defined operator at %C"
msgstr "\"%s\" kan ikke bruges som et makronavn da det er en operator i C++"

#: fortran/matchexp.c:180
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected a right parenthesis in expression at %C"
msgstr "Forventede binær operator mellem udtryk ved %0 og ved %1"

#: fortran/matchexp.c:305
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected exponent in expression at %C"
msgstr "Forventede binær operator mellem udtryk ved %0 og ved %1"

#: fortran/matchexp.c:343 fortran/matchexp.c:348 fortran/matchexp.c:452
#: fortran/matchexp.c:457
#, no-c-format
msgid "Extension: Unary operator following arithmetic operator (use parentheses) at %C"
msgstr ""

#: fortran/misc.c:39
#, no-c-format
msgid "Out of memory-- malloc() failed"
msgstr ""

#: fortran/module.c:505
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: module nature in USE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/module.c:517
#, no-c-format
msgid "Module nature in USE statement at %C shall be either INTRINSIC or NON_INTRINSIC"
msgstr ""

#: fortran/module.c:530
#, no-c-format
msgid "\"::\" was expected after module nature at %C but was not found"
msgstr ""

#: fortran/module.c:539
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: \"USE :: module\" at %C"
msgstr ""

#: fortran/module.c:593
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing generic specification in USE statement at %C"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/module.c:601
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Renaming operators in USE statements at %C"
msgstr ""

#: fortran/module.c:643
#, no-c-format
msgid "The name '%s' at %C has already been used as an external module name."
msgstr ""

#: fortran/module.c:921
#, no-c-format
msgid "Reading module %s at line %d column %d: %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:925
#, no-c-format
msgid "Writing module %s at line %d column %d: %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:929
#, no-c-format
msgid "Module %s at line %d column %d: %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:969
#, fuzzy
msgid "Unexpected EOF"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1001
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of module in string constant"
msgstr "forældet konvertering fra strengkonstant til '%T'"

#: fortran/module.c:1055
#, fuzzy
msgid "Integer overflow"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/module.c:1086
msgid "Name too long"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1193
msgid "Bad name"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1237
#, fuzzy
msgid "Expected name"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1240
#, fuzzy
msgid "Expected left parenthesis"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1243
msgid "Expected right parenthesis"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1246
#, fuzzy
msgid "Expected integer"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1249
#, fuzzy
msgid "Expected string"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1273
msgid "find_enum(): Enum not found"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1287
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Error writing modules file: %s"
msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafilen %s.\n"

#: fortran/module.c:1836
#, fuzzy
msgid "Expected attribute bit name"
msgstr "packed-egenskab er unødvendig"

#: fortran/module.c:2661
#, fuzzy
msgid "Expected integer string"
msgstr "sektionshenvisning mangler"

#: fortran/module.c:2665
msgid "Error converting integer"
msgstr ""

#: fortran/module.c:2687
#, fuzzy
msgid "Expected real string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: fortran/module.c:2889
#, fuzzy
msgid "Expected expression type"
msgstr "uventet adresseudtryk"

#: fortran/module.c:2943
#, fuzzy
msgid "Bad operator"
msgstr "ugyldig operand"

#: fortran/module.c:3032
#, fuzzy
msgid "Bad type in constant expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/module.c:3073
#, no-c-format
msgid "Namelist %s cannot be renamed by USE association to %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:4244
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' referenced at %L not found in module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/module.c:4251
#, no-c-format
msgid "User operator '%s' referenced at %L not found in module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/module.c:4256
#, no-c-format
msgid "Intrinsic operator '%s' referenced at %L not found in module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/module.c:4805
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't open module file '%s' for writing at %C: %s"
msgstr "kan ikke åbne %s til skrivning: %m"

#: fortran/module.c:4843
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Error writing module file '%s' for writing: %s"
msgstr "%s: fejl ved skrivning til filen '%s': %s\n"

#: fortran/module.c:4873 fortran/module.c:4955
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' referenced at %L does not exist in intrinsic module ISO_C_BINDING."
msgstr ""

#: fortran/module.c:4986
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' referenced at %L not found in intrinsic module ISO_C_BINDING"
msgstr ""

#: fortran/module.c:5008
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Symbol '%s' already declared"
msgstr "Symboler har en indledende understreg"

#: fortran/module.c:5063
#, no-c-format
msgid "Use of intrinsic module '%s' at %C conflicts with non-intrinsic module name used previously"
msgstr ""

#: fortran/module.c:5076
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' referenced at %L does not exist in intrinsic module ISO_FORTRAN_ENV"
msgstr ""

#: fortran/module.c:5084
#, no-c-format
msgid "Use of the NUMERIC_STORAGE_SIZE named constant from intrinsic module ISO_FORTRAN_ENV at %L is incompatible with option %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:5112
#, no-c-format
msgid "Use of the NUMERIC_STORAGE_SIZE named constant from intrinsic module ISO_FORTRAN_ENV at %C is incompatible with option %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:5128
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' referenced at %L not found in intrinsic module ISO_FORTRAN_ENV"
msgstr ""

#: fortran/module.c:5162
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: ISO_FORTRAN_ENV intrinsic module at %C"
msgstr ""

#: fortran/module.c:5170
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: ISO_C_BINDING module at %C"
msgstr ""

#: fortran/module.c:5180
#, no-c-format
msgid "Can't find an intrinsic module named '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/module.c:5185
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't open module file '%s' for reading at %C: %s"
msgstr "%s: kan ikke åbne filen '%s' til at læse fra: %s\n"

#: fortran/module.c:5193
#, no-c-format
msgid "Use of non-intrinsic module '%s' at %C conflicts with intrinsic module name used previously"
msgstr ""

#: fortran/module.c:5208
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of module"
msgstr "uventet PIC-symbol"

#: fortran/module.c:5213
#, no-c-format
msgid "File '%s' opened at %C is not a GFORTRAN module file"
msgstr ""

#: fortran/module.c:5223
#, no-c-format
msgid "Can't USE the same module we're building!"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:134 fortran/openmp.c:562
#, no-c-format
msgid "COMMON block /%s/ not found at %C"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:165
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in OpenMP variable list at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/openmp.c:293
#, no-c-format
msgid "%s is not INTRINSIC procedure name at %C"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:404
#, no-c-format
msgid "COLLAPSE clause argument not constant positive integer at %C"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:541
#, no-c-format
msgid "Threadprivate variable at %C is an element of a COMMON block"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:581
#, no-c-format
msgid "Syntax error in !$OMP THREADPRIVATE list at %C"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:759 fortran/resolve.c:6365 fortran/resolve.c:6718
#, no-c-format
msgid "IF clause at %L requires a scalar LOGICAL expression"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:767
#, no-c-format
msgid "NUM_THREADS clause at %L requires a scalar INTEGER expression"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:775
#, no-c-format
msgid "SCHEDULE clause's chunk_size at %L requires a scalar INTEGER expression"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:815
#, no-c-format
msgid "Object '%s' is not a variable at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:823 fortran/openmp.c:833 fortran/openmp.c:840
#: fortran/openmp.c:850
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' present on multiple clauses at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:873
#, no-c-format
msgid "Non-THREADPRIVATE object '%s' in COPYIN clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:876
#, no-c-format
msgid "COPYIN clause object '%s' at %L has ALLOCATABLE components"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:884
#, no-c-format
msgid "Assumed size array '%s' in COPYPRIVATE clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:887
#, no-c-format
msgid "COPYPRIVATE clause object '%s' at %L has ALLOCATABLE components"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:895
#, no-c-format
msgid "THREADPRIVATE object '%s' in SHARED clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:898
#, no-c-format
msgid "Cray pointee '%s' in SHARED clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:906
#, no-c-format
msgid "THREADPRIVATE object '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:909
#, no-c-format
msgid "Cray pointee '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:914
#, no-c-format
msgid "POINTER object '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:919
#, no-c-format
msgid "%s clause object '%s' has ALLOCATABLE components at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:922
#, no-c-format
msgid "Cray pointer '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:926
#, no-c-format
msgid "Assumed size array '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:931
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' in %s clause is used in NAMELIST statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:940
#, no-c-format
msgid "%c REDUCTION variable '%s' at %L must be of numeric type, got %s"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:951
#, no-c-format
msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be LOGICAL at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:962
#, no-c-format
msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be INTEGER or REAL at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:971
#, no-c-format
msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be INTEGER at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1083
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC statement must set a scalar variable of intrinsic type at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1123
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment operator must be +, *, -, /, .AND., .OR., .EQV. or .NEQV. at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1171
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment must be var = var op expr or var = expr op var at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1185
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC var = var op expr not mathematically equivalent to var = var op (expr) at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1217
#, no-c-format
msgid "expr in !$OMP ATOMIC assignment var = var op expr must be scalar and cannot reference var at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1241
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment intrinsic IAND, IOR or IEOR must have two arguments at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1248
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment intrinsic must be MIN, MAX, IAND, IOR or IEOR at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1264
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC intrinsic arguments except one must not reference '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1267
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC intrinsic arguments must be scalar at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1273
#, no-c-format
msgid "First or last !$OMP ATOMIC intrinsic argument must be '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1291
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment must have an operator or intrinsic on right hand side at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1426
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO cannot be a DO WHILE or DO without loop control at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1432
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO iteration variable must be of type integer at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1436
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO iteration variable must not be THREADPRIVATE at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1444
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO iteration variable present on clause other than PRIVATE or LASTPRIVATE at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1462
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO collapsed loops don't form rectangular iteration space at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1476
#, no-c-format
msgid "collapsed !$OMP DO loops not perfectly nested at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1485 fortran/openmp.c:1492
#, no-c-format
msgid "not enough DO loops for collapsed !$OMP DO at %L"
msgstr ""

#: fortran/options.c:233
#, no-c-format
msgid "Option -fwhole-program is not supported for Fortran"
msgstr ""

#: fortran/options.c:287
#, no-c-format
msgid "Reading file '%s' as free form"
msgstr ""

#: fortran/options.c:297
#, no-c-format
msgid "'-fd-lines-as-comments' has no effect in free form"
msgstr ""

#: fortran/options.c:300
#, no-c-format
msgid "'-fd-lines-as-code' has no effect in free form"
msgstr ""

#: fortran/options.c:318
#, no-c-format
msgid "Flag -fno-automatic overwrites -fmax-stack-var-size=%d"
msgstr ""

#: fortran/options.c:321
#, no-c-format
msgid "Flag -fno-automatic overwrites -frecursive"
msgstr ""

#: fortran/options.c:323
#, no-c-format
msgid "Flag -fno-automatic overwrites -frecursive implied by -fopenmp"
msgstr ""

#: fortran/options.c:327
#, no-c-format
msgid "Flag -frecursive overwrites -fmax-stack-var-size=%d"
msgstr ""

#: fortran/options.c:331
#, no-c-format
msgid "Flag -fmax-stack-var-size=%d overwrites -frecursive implied by -fopenmp"
msgstr ""

#: fortran/options.c:404
#, no-c-format
msgid "gfortran: Only one -J option allowed"
msgstr ""

#: fortran/options.c:447
#, no-c-format
msgid "Argument to -ffpe-trap is not valid: %s"
msgstr ""

#: fortran/options.c:600
#, no-c-format
msgid "Fixed line length must be at least seven."
msgstr ""

#: fortran/options.c:618
#, no-c-format
msgid "Free line length must be at least three."
msgstr ""

#: fortran/options.c:632
#, fuzzy, no-c-format
msgid "-static-libgfortran is not supported in this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: fortran/options.c:680
#, no-c-format
msgid "Maximum supported identifier length is %d"
msgstr ""

#: fortran/options.c:712
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unrecognized option to -finit-logical: %s"
msgstr "ukendt tilvalg '-%s'"

#: fortran/options.c:726
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unrecognized option to -finit-real: %s"
msgstr "ukendt tilvalg '-%s'"

#: fortran/options.c:742
#, no-c-format
msgid "The value of n in -finit-character=n must be between 0 and 127"
msgstr ""

#: fortran/options.c:833
#, no-c-format
msgid "Maximum subrecord length cannot exceed %d"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:454
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unclassifiable statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/parse.c:478
#, no-c-format
msgid "OpenMP directives at %C may not appear in PURE or ELEMENTAL procedures"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:559
#, no-c-format
msgid "Unclassifiable OpenMP directive at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:601 fortran/parse.c:742
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Zero is not a valid statement label at %C"
msgstr "'%E' er ikke en gyldig skabelonsparameter"

#: fortran/parse.c:608 fortran/parse.c:734
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Non-numeric character in statement label at %C"
msgstr "Tegn der ikke er tal ved %0 i etiketfelt [info -f g77 M LEX]"

#: fortran/parse.c:620 fortran/parse.c:656 fortran/parse.c:782
#, no-c-format
msgid "Semicolon at %C needs to be preceded by statement"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:628 fortran/parse.c:794
#, no-c-format
msgid "Ignoring statement label in empty statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:721 fortran/parse.c:761
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad continuation line at %C"
msgstr "Tom almen tildelt startværdi ved %0"

#: fortran/parse.c:821
#, no-c-format
msgid "Line truncated at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1008
#, no-c-format
msgid "FORMAT statement at %L does not have a statement label"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1080
msgid "arithmetic IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1086
#, fuzzy
msgid "attribute declaration"
msgstr "Ugyldig erklæring"

#: fortran/parse.c:1116
#, fuzzy
msgid "data declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: fortran/parse.c:1125
#, fuzzy
msgid "derived type declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: fortran/parse.c:1207
msgid "block IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1216
msgid "implied END DO"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1292
msgid "assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/parse.c:1295
#, fuzzy
msgid "pointer assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/parse.c:1304
msgid "simple IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1533
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/parse.c:1673
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s statement at %C cannot follow %s statement at %L"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i den kontekst der er etableret af sætning ved %1"

#: fortran/parse.c:1690
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected end of file in '%s'"
msgstr "Stødt på slutningen af kildefilen %s tidligere end forventet.\n"

#: fortran/parse.c:1722
#, no-c-format
msgid "Derived-type '%s' with SEQUENCE must not have a CONTAINS section at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1725
#, no-c-format
msgid "Derived-type '%s' with BIND(C) must not have a CONTAINS section at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1745
#, no-c-format
msgid "Components in TYPE at %C must precede CONTAINS"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1750
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Type-bound procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1759
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: GENERIC binding at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1769
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: FINAL procedure declaration at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1781
#, no-c-format
msgid "Fortran 2008: Derived type definition at %C with empty CONTAINS section"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1792 fortran/parse.c:1903
#, no-c-format
msgid "PRIVATE statement in TYPE at %C must be inside a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1800
#, no-c-format
msgid "PRIVATE statement at %C must precede procedure bindings"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1808 fortran/parse.c:1919
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate PRIVATE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/parse.c:1818
#, no-c-format
msgid "SEQUENCE statement at %C must precede CONTAINS"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1823
#, no-c-format
msgid "Already inside a CONTAINS block at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1878
#, no-c-format
msgid "PROCEDURE binding at %C must be inside CONTAINS"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1883
#, no-c-format
msgid "FINAL declaration at %C must be inside CONTAINS"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1892
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Derived type definition at %C without components"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1911
#, no-c-format
msgid "PRIVATE statement at %C must precede structure components"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1932
#, no-c-format
msgid "SEQUENCE statement at %C must precede structure components"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1939
#, no-c-format
msgid "SEQUENCE attribute at %C already specified in TYPE statement"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1944
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate SEQUENCE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/parse.c:1955
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: CONTAINS block in derived type definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2046
#, no-c-format
msgid "ENUM declaration at %C has no ENUMERATORS"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2140
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in INTERFACE block at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2166
#, no-c-format
msgid "SUBROUTINE at %C does not belong in a generic function interface"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2170
#, no-c-format
msgid "FUNCTION at %C does not belong in a generic subroutine interface"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2180
#, no-c-format
msgid "Name '%s' of ABSTRACT INTERFACE at %C cannot be the same as an intrinsic type"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2211
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement at %C in INTERFACE body"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2225
#, no-c-format
msgid "INTERFACE procedure '%s' at %L has the same name as the enclosing procedure"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2410
#, no-c-format
msgid "%s statement must appear in a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2417
#, no-c-format
msgid "%s statement at %C follows another accessibility specification"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2467
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad kind expression for function '%s' at %L"
msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"

#: fortran/parse.c:2471
#, no-c-format
msgid "The type for function '%s' at %L is not accessible"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2529
#, no-c-format
msgid "ELSEWHERE statement at %C follows previous unmasked ELSEWHERE"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2550
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in WHERE block at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2609
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in FORALL block at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2660
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ELSE IF statement at %C cannot follow ELSE statement at %L"
msgstr "PUBLIC- eller PRIVATE-sætning ved %1 kan ikke angives sammen med PUBLIC- eller PRIVATE-sætning ved %0"

#: fortran/parse.c:2678
#, no-c-format
msgid "Duplicate ELSE statements at %L and %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2739
#, no-c-format
msgid "Expected a CASE or END SELECT statement following SELECT CASE at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2797
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %C cannot be redefined inside loop beginning at %L"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2831
#, no-c-format
msgid "End of nonblock DO statement at %C is within another block"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2840
#, no-c-format
msgid "End of nonblock DO statement at %C is interwoven with another DO loop"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2889
#, no-c-format
msgid "Statement label in ENDDO at %C doesn't match DO label"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2905
#, no-c-format
msgid "named block DO at %L requires matching ENDDO name"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3164
#, no-c-format
msgid "Name after !$omp critical and !$omp end critical does not match at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3220
#, no-c-format
msgid "%s statement at %C cannot terminate a non-block DO loop"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3407
#, no-c-format
msgid "Contained procedure '%s' at %C is already ambiguous"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3457
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in CONTAINS section at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3481
#, no-c-format
msgid "Fortran 2008: CONTAINS statement without FUNCTION or SUBROUTINE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3552
#, fuzzy, no-c-format
msgid "CONTAINS statement at %C is already in a contained program unit"
msgstr "RETURN-sætning ved %0 ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/parse.c:3601
#, no-c-format
msgid "Global name '%s' at %L is already being used as a %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3622
#, no-c-format
msgid "Blank BLOCK DATA at %C conflicts with prior BLOCK DATA at %L"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3648
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in BLOCK DATA at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3691
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in MODULE at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#. If we see a duplicate main program, shut down. If the second
#. instance is an implied main program, i.e. data decls or executable
#. statements, we're in for lots of errors.
#: fortran/parse.c:3874
#, no-c-format
msgid "Two main PROGRAMs at %L and %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:90
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing kind-parameter at %C"
msgstr "Manglende formel parameterterm"

#: fortran/primary.c:214
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Integer kind %d at %C not available"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: fortran/primary.c:222
#, no-c-format
msgid "Integer too big for its kind at %C. This check can be disabled with the option -fno-range-check"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:251
#, no-c-format
msgid "Extension: Hollerith constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:263
#, no-c-format
msgid "Invalid Hollerith constant: %L must contain at least one character"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:269
#, no-c-format
msgid "Invalid Hollerith constant: Integer kind at %L should be default"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:286
#, no-c-format
msgid "Invalid Hollerith constant at %L contains a wide character"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:367
#, no-c-format
msgid "Extension: Hexadecimal constant at %C uses non-standard syntax"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:377
#, no-c-format
msgid "Empty set of digits in BOZ constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:383
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Illegal character in BOZ constant at %C"
msgstr "Nul-længde tegnkonstant ved %0"

#: fortran/primary.c:406
#, no-c-format
msgid "Extension: BOZ constant at %C uses non-standard postfix syntax"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:437
#, no-c-format
msgid "Integer too big for integer kind %i at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:443
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: BOZ used outside a DATA statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:543
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing exponent in real number at %C"
msgstr "Manglende værdi ved %1 for reel eksponent ved %0"

#: fortran/primary.c:599
#, no-c-format
msgid "Real number at %C has a 'd' exponent and an explicit kind"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:612
#, no-c-format
msgid "Invalid real kind %d at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:626
#, no-c-format
msgid "Real constant overflows its kind at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:631
#, no-c-format
msgid "Real constant underflows its kind at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:723
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in SUBSTRING specification at %C"
msgstr "tolkningsfejl i medlemsfunktionsangivelsen"

#: fortran/primary.c:935
#, no-c-format
msgid "Invalid kind %d for CHARACTER constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:956
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unterminated character constant beginning at %C"
msgstr "uafsluttet streng- eller tegnkonstant"

#: fortran/primary.c:997
#, no-c-format
msgid "Character '%s' in string at %C is not representable in character kind %d"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1080
#, no-c-format
msgid "Bad kind for logical constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1119
#, no-c-format
msgid "Expected PARAMETER symbol in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1125
#, no-c-format
msgid "Numeric PARAMETER required in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1131
#, no-c-format
msgid "Scalar PARAMETER required in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1135
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: PARAMETER symbol in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1165
#, no-c-format
msgid "Error converting PARAMETER constant in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1294
#, no-c-format
msgid "Syntax error in COMPLEX constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1475
#, no-c-format
msgid "Keyword '%s' at %C has already appeared in the current argument list"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1539
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: argument list function at %C"
msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"

#: fortran/primary.c:1606
#, no-c-format
msgid "Expected alternate return label at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1624
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing keyword name in actual argument list at %C"
msgstr "umuligt symbol i makroparameterlisten"

#: fortran/primary.c:1669
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in argument list at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/primary.c:1764
#, no-c-format
msgid "Expected structure component name at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1801
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected argument list at %C"
msgstr "en parameter mangler efter %s"

#: fortran/primary.c:2095
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Structure constructor with missing optional arguments at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2103
#, no-c-format
msgid "No initializer for component '%s' given in the structure constructor at %C!"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2159
#, no-c-format
msgid "Can't construct ABSTRACT type '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2187
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Structure constructor with named arguments at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2202
#, no-c-format
msgid "Component initializer without name after component named %s at %C!"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2205
#, no-c-format
msgid "Too many components in structure constructor at %C!"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2238
#, no-c-format
msgid "Component '%s' is initialized twice in the structure constructor at %C!"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2294
#, no-c-format
msgid "component '%s' at %L has already been set by a parent derived type constructor"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2317
#, no-c-format
msgid "Syntax error in structure constructor at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2407
#, no-c-format
msgid "'%s' at %C is the name of a recursive function and so refers to the result variable. Use an explicit RESULT variable for direct recursion (12.5.2.1)"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2529
#, no-c-format
msgid "Unexpected use of subroutine name '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2560
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Statement function '%s' requires argument list at %C"
msgstr "Sætningsfunktion '%A' defineret ved %0, men er ikke brugt"

#: fortran/primary.c:2563
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function '%s' requires an argument list at %C"
msgstr "%s: tilvalget '%s' skal have en parameter\n"

#: fortran/primary.c:2608
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing argument to '%s' at %C"
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"

#: fortran/primary.c:2749
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing argument list in function '%s' at %C"
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"

#: fortran/primary.c:2777
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Symbol at %C is not appropriate for an expression"
msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"

#: fortran/primary.c:2845
#, no-c-format
msgid "Assigning to PROTECTED variable at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2879
#, no-c-format
msgid "Named constant at %C in an EQUIVALENCE"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2914
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' at %C is not a variable"
msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"

#: fortran/resolve.c:98
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L is of the ABSTRACT type '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:101
#, no-c-format
msgid "ABSTRACT type '%s' used at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:151
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Alternate return specifier in elemental subroutine '%s' at %L is not allowed"
msgstr "Alternativ returangivelse ved %0 er ugyldig inden i en funktion"

#: fortran/resolve.c:155
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Alternate return specifier in function '%s' at %L is not allowed"
msgstr "Alternativ returangivelse ved %0 er ugyldig inden i en funktion"

#: fortran/resolve.c:168
#, no-c-format
msgid "Dummy procedure '%s' of PURE procedure at %L must also be PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:175
#, no-c-format
msgid "Dummy procedure at %L not allowed in ELEMENTAL procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:188 fortran/resolve.c:1205
#, no-c-format
msgid "Unable to find a specific INTRINSIC procedure for the reference '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:236
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of pure function '%s' at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:241
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of pure subroutine '%s' at %L must have its INTENT specified"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:250
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of elemental procedure at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:257
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of elemental procedure at %L cannot have the POINTER attribute"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:265
#, no-c-format
msgid "Dummy procedure '%s' not allowed in elemental procedure '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:277
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument '%s' of statement function at %L must be scalar"
msgstr "Nulparameter ved %0 for sætningsfunktionsreference ved %1"

#: fortran/resolve.c:287
#, no-c-format
msgid "Character-valued argument '%s' of statement function at %L must have constant length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:344
#, no-c-format
msgid "Contained function '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:347
#, no-c-format
msgid "Result '%s' of contained function '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:364
#, no-c-format
msgid "Character-valued internal function '%s' at %L must not be assumed length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:535
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function %s at %L has entries with mismatched array specifications"
msgstr "inkonsistent instansvariabelangivelse"

#: fortran/resolve.c:552
#, no-c-format
msgid "Extension: Function %s at %L with entries returning variables of different string lengths"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:579
#, no-c-format
msgid "FUNCTION result %s can't be an array in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:583
#, no-c-format
msgid "ENTRY result %s can't be an array in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:590
#, no-c-format
msgid "FUNCTION result %s can't be a POINTER in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:594
#, no-c-format
msgid "ENTRY result %s can't be a POINTER in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:632
#, no-c-format
msgid "FUNCTION result %s can't be of type %s in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:637
#, no-c-format
msgid "ENTRY result %s can't be of type %s in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:695
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L is in COMMON but only in BLOCK DATA initialization is allowed"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:699
#, no-c-format
msgid "Initialized variable '%s' at %L is in a blank COMMON but initialization is only allowed in named common blocks"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:710
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' in COMMON at %L has neither the SEQUENCE nor the BIND(C) attribute"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:714
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' in COMMON at %L has an ultimate component that is allocatable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:718
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' in COMMON at %L may not have default initializer"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:745
#, no-c-format
msgid "COMMON block '%s' at %L is used as PARAMETER at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:749
#, no-c-format
msgid "COMMON block '%s' at %L is also an intrinsic procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:753
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: COMMON block '%s' at %L that is also a function result"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:758
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: COMMON block '%s' at %L that is also a global procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:820
#, no-c-format
msgid "Components of structure constructor '%s' at %L are PRIVATE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:842
#, no-c-format
msgid "The rank of the element in the derived type constructor at %L does not match that of the component (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:855
#, no-c-format
msgid "The element in the derived type constructor at %L, for pointer component '%s', is %s but should be %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:868
#, no-c-format
msgid "The NULL in the derived type constructor at %L is being applied to component '%s', which is neither a POINTER nor ALLOCATABLE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:882
#, no-c-format
msgid "The element in the derived type constructor at %L, for pointer component '%s' should be a POINTER or a TARGET"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1003
#, no-c-format
msgid "The upper bound in the last dimension must appear in the reference to the assumed size array '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1065
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' at %L is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: fortran/resolve.c:1069
#, no-c-format
msgid "GENERIC procedure '%s' is not allowed as an actual argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1100 fortran/resolve.c:5928 fortran/resolve.c:6683
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label %d referenced at %L is never defined"
msgstr "Etiket %A er allerede defineret ved %1 ved omdefinering ved %0"

#: fortran/resolve.c:1145
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Statement function '%s' at %L is not allowed as an actual argument"
msgstr "Sætningsfunktion '%A' defineret ved %0, men er ikke brugt"

#: fortran/resolve.c:1153
#, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' at %L is not allowed as an actual argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1160
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Internal procedure '%s' is not allowed as an actual argument at %L"
msgstr "Ekstern procedure '%A' er overbragt som faktisk parameter ved %0, men ikke eksplicit erklæret EXTERNAL"

#: fortran/resolve.c:1166
#, no-c-format
msgid "ELEMENTAL non-INTRINSIC procedure '%s' is not allowed as an actual argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1183
#, no-c-format
msgid "Reference to ENTRY '%s' at %L is recursive, but procedure '%s' is not declared as RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1224
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: fortran/resolve.c:1273
#, no-c-format
msgid "By-value argument at %L is not of numeric type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1280
#, no-c-format
msgid "By-value argument at %L cannot be an array or an array section"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1294
#, fuzzy, no-c-format
msgid "By-value argument at %L is not allowed in this context"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i denne kontekst"

#: fortran/resolve.c:1306
#, no-c-format
msgid "Passing internal procedure at %L by location not allowed"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1431
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L is an array and OPTIONAL; IF IT IS MISSING, it cannot be the actual argument of an ELEMENTAL procedure unless there is a non-optional argument with the same rank (12.4.1.5)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1453
msgid "elemental procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1470
#, no-c-format
msgid "Actual argument at %L for INTENT(%s) dummy '%s' of ELEMENTAL subroutine '%s' is a scalar, but another actual argument is an array"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1607
#, no-c-format
msgid "There is no specific function for the generic '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1616
#, no-c-format
msgid "Generic function '%s' at %L is not consistent with a specific intrinsic interface"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1671
#, no-c-format
msgid "Function '%s' at %L is INTRINSIC but is not compatible with an intrinsic"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1717
#, no-c-format
msgid "Unable to resolve the specific function '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1773 fortran/resolve.c:10177
#, no-c-format
msgid "Function '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1984
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument to '%s' at %L is not a variable"
msgstr "parameteren til egenskaben '%s er ikke en strengkonstant"

#: fortran/resolve.c:2056
#, no-c-format
msgid "More actual than formal arguments in '%s' call at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2068
#, no-c-format
msgid "Parameter '%s' to '%s' at %L must be either a TARGET or an associated pointer"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2094
#, no-c-format
msgid "Allocatable variable '%s' used as a parameter to '%s' at %L must not be an array of zero size"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2111
#, no-c-format
msgid "Assumed-shape array '%s' at %L cannot be an argument to the procedure '%s' because it is not C interoperable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2121
#, no-c-format
msgid "Deferred-shape array '%s' at %L cannot be an argument to the procedure '%s' because it is not C interoperable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2144 fortran/resolve.c:2183
#, no-c-format
msgid "CHARACTER argument '%s' to '%s' at %L must have a length of 1"
msgstr ""

#. Case 1c, section 15.1.2.5, J3/04-007: an associated
#. scalar pointer.
#: fortran/resolve.c:2159
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' to '%s' at %L must be an associated scalar POINTER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2175
#, no-c-format
msgid "Parameter '%s' to '%s' at %L must be a scalar"
msgstr ""

#. TODO: Update this error message to allow for procedure
#. pointers once they are implemented.
#: fortran/resolve.c:2197
#, no-c-format
msgid "Parameter '%s' to '%s' at %L must be a procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2205
#, no-c-format
msgid "Parameter '%s' to '%s' at %L must be BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2251
#, no-c-format
msgid "Intrinsic subroutine '%s' used as a function at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2258
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' at %L is not a function"
msgstr "'%s' er ikke en funktion,"

#: fortran/resolve.c:2264
#, no-c-format
msgid "ABSTRACT INTERFACE '%s' must not be referenced at %L"
msgstr ""

#. Internal procedures are taken care of in resolve_contained_fntype.
#: fortran/resolve.c:2309
#, no-c-format
msgid "Function '%s' is declared CHARACTER(*) and cannot be used at %L since it is not a dummy argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2362
#, no-c-format
msgid "User defined non-ELEMENTAL function '%s' at %L not allowed in WORKSHARE construct"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2412
#, no-c-format
msgid "reference to non-PURE function '%s' at %L inside a FORALL %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2419
#, no-c-format
msgid "Function reference to '%s' at %L is to a non-PURE procedure within a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2434
#, no-c-format
msgid "Function '%s' at %L cannot call itself, as it is not RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2442
#, no-c-format
msgid "Call to ENTRY '%s' at %L is recursive, but function '%s' is not declared as RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2489
#, no-c-format
msgid "Subroutine call to '%s' in FORALL block at %L is not PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2492
#, no-c-format
msgid "Subroutine call to '%s' at %L is not PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2555
#, no-c-format
msgid "There is no specific subroutine for the generic '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2564
#, no-c-format
msgid "Generic subroutine '%s' at %L is not consistent with an intrinsic subroutine interface"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2672
#, no-c-format
msgid "Missing SHAPE parameter for call to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2680
#, no-c-format
msgid "SHAPE parameter for call to %s at %L must be a rank 1 INTEGER array"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2764
#, no-c-format
msgid "Subroutine '%s' at %L is INTRINSIC but is not compatible with an intrinsic"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2808
#, no-c-format
msgid "Unable to resolve the specific subroutine '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2868
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L has a type, which is not consistent with the CALL at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2899
#, no-c-format
msgid "SUBROUTINE '%s' at %L cannot call itself, as it is not RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2907
#, no-c-format
msgid "Call to ENTRY '%s' at %L is recursive, but subroutine '%s' is not declared as RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2982
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Shapes for operands at %L and %L are not conformable"
msgstr "shared og mdll er indbyrdes uforenelige"

#: fortran/resolve.c:3033
#, c-format
msgid "Invalid context for NULL() pointer at %%L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3049
#, c-format
msgid "Operand of unary numeric operator '%s' at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3065
#, c-format
msgid "Operands of binary numeric operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3080
#, c-format
msgid "Operands of string concatenation operator at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3099
#, c-format
msgid "Operands of logical operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3113
#, c-format
msgid "Operand of .not. operator at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3127
#, fuzzy
msgid "COMPLEX quantities cannot be compared at %L"
msgstr "modifikationerne '%V' kan ikke anvendes på '%T'"

#: fortran/resolve.c:3156
#, c-format
msgid "Logicals at %%L must be compared with %s instead of %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3162
#, c-format
msgid "Operands of comparison operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3170
#, c-format
msgid "Unknown operator '%s' at %%L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3172
#, c-format
msgid "Operand of user operator '%s' at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3175
#, c-format
msgid "Operands of user operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3261
#, c-format
msgid "Inconsistent ranks for operator at %%L and %%L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3458
#, no-c-format
msgid "Array reference at %L is out of bounds (%ld < %ld) in dimension %d"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3466
#, no-c-format
msgid "Array reference at %L is out of bounds (%ld > %ld) in dimension %d"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3485
#, no-c-format
msgid "Illegal stride of zero at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3502
#, no-c-format
msgid "Lower array reference at %L is out of bounds (%ld < %ld) in dimension %d"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3510
#, no-c-format
msgid "Lower array reference at %L is out of bounds (%ld > %ld) in dimension %d"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3526
#, no-c-format
msgid "Upper array reference at %L is out of bounds (%ld < %ld) in dimension %d"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3535
#, no-c-format
msgid "Upper array reference at %L is out of bounds (%ld > %ld) in dimension %d"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3574
#, no-c-format
msgid "Rightmost upper bound of assumed size array section not specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3584
#, no-c-format
msgid "Rank mismatch in array reference at %L (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3612
#, no-c-format
msgid "Array index at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3618
#, no-c-format
msgid "Array index at %L must be of INTEGER type, found %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3624
#, no-c-format
msgid "Extension: REAL array index at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3654
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument dim at %L must be scalar"
msgstr "parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: fortran/resolve.c:3661
#, no-c-format
msgid "Argument dim at %L must be of INTEGER type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3782
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Array index at %L is an array of rank %d"
msgstr "Tabellen '%A' ved %0 er for stor til at håndtere"

#: fortran/resolve.c:3819
#, no-c-format
msgid "Substring start index at %L must be of type INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3826
#, no-c-format
msgid "Substring start index at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3835
#, no-c-format
msgid "Substring start index at %L is less than one"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3848
#, no-c-format
msgid "Substring end index at %L must be of type INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3855
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Substring end index at %L must be scalar"
msgstr "Understrengs begyndelses-/slutpunkt ved %0 er uden for det definerede interval"

#: fortran/resolve.c:3865
#, no-c-format
msgid "Substring end index at %L exceeds the string length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4003
#, no-c-format
msgid "Component to the right of a part reference with nonzero rank must not have the POINTER attribute at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4010
#, no-c-format
msgid "Component to the right of a part reference with nonzero rank must not have the ALLOCATABLE attribute at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4029
#, no-c-format
msgid "Two or more part references with nonzero rank must not be specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4208
#, no-c-format
msgid "Variable '%s', used in a specification expression, is referenced at %L before the ENTRY statement in which it is a parameter"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4213
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' is used at %L before the ENTRY statement in which it is a parameter"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4455
#, no-c-format
msgid "Passed-object at %L must be scalar"
msgstr ""

#. Nothing matching found!
#: fortran/resolve.c:4565
#, no-c-format
msgid "Found no matching specific binding for the call to the GENERIC '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4585
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L should be a SUBROUTINE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4621
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L should be a FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4757
#, no-c-format
msgid "%s at %L must be a scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4767
#, no-c-format
msgid "Deleted feature: %s at %L must be integer"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4771 fortran/resolve.c:4778
#, no-c-format
msgid "%s at %L must be INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4798
#, no-c-format
msgid "Cannot assign to loop variable in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4822
#, no-c-format
msgid "Step expression in DO loop at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4898
#, no-c-format
msgid "FORALL index-name at %L must be a scalar INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4903
#, no-c-format
msgid "FORALL start expression at %L must be a scalar INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4910
#, no-c-format
msgid "FORALL end expression at %L must be a scalar INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4918
#, no-c-format
msgid "FORALL stride expression at %L must be a scalar %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4923
#, no-c-format
msgid "FORALL stride expression at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4939
#, no-c-format
msgid "FORALL index '%s' may not appear in triplet specification at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5019
#, no-c-format
msgid "Expression in DEALLOCATE statement at %L must be ALLOCATABLE or a POINTER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5026
#, no-c-format
msgid "Cannot deallocate INTENT(IN) variable '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5130
#, no-c-format
msgid "The STAT variable '%s' in an ALLOCATE statement must not be allocated in the same statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5166
#, no-c-format
msgid "Expression in ALLOCATE statement at %L must be ALLOCATABLE or a POINTER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5174
#, no-c-format
msgid "Cannot allocate INTENT(IN) variable '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5198
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Array specification required in ALLOCATE statement at %L"
msgstr "Tabel- eller understrengsangivelse for '%A' er uden for det gyldige interval i sætning ved %0"

#: fortran/resolve.c:5228
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad array specification in ALLOCATE statement at %L"
msgstr "Ingen etiketdefinition for FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/resolve.c:5248
#, no-c-format
msgid "'%s' must not appear in the array specification at %L in the same ALLOCATE statement where it is itself allocated"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5271
#, no-c-format
msgid "STAT variable '%s' of %s statement at %C cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5275
#, no-c-format
msgid "Illegal STAT variable in %s statement at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5280
#, no-c-format
msgid "STAT tag in %s statement at %L must be of type INTEGER"
msgstr ""

#. The cases overlap, or they are the same
#. element in the list. Either way, we must
#. issue an error and get the next case from P.
#. FIXME: Sort P and Q by line number.
#: fortran/resolve.c:5443
#, no-c-format
msgid "CASE label at %L overlaps with CASE label at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5494
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expression in CASE statement at %L must be of type %s"
msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"

#: fortran/resolve.c:5505
#, no-c-format
msgid "Expression in CASE statement at %L must be of kind %d"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5517
#, no-c-format
msgid "Expression in CASE statement at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5563
#, no-c-format
msgid "Selection expression in computed GOTO statement at %L must be a scalar integer expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5581
#, no-c-format
msgid "Argument of SELECT statement at %L cannot be %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5590
#, no-c-format
msgid "Argument of SELECT statement at %L must be a scalar expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5655
#, no-c-format
msgid "The DEFAULT CASE at %L cannot be followed by a second DEFAULT CASE at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5681
#, no-c-format
msgid "Logical range in CASE statement at %L is not allowed"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5693
#, no-c-format
msgid "constant logical value in CASE statement is repeated at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5707
#, no-c-format
msgid "Range specification at %L can never be matched"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5810
#, no-c-format
msgid "Logical SELECT CASE block at %L has more that two cases"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5848
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot have POINTER components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5855
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot have ALLOCATABLE components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5862
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot have PRIVATE components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5871
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot be a full reference to an assumed-size array"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5935
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Statement at %L is not a valid branch target statement for the branch statement at %L"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i den kontekst der er etableret af sætning ved %1"

#: fortran/resolve.c:5944
#, no-c-format
msgid "Branch at %L may result in an infinite loop"
msgstr ""

#. The label is not in an enclosing block, so illegal. This was
#. allowed in Fortran 66, so we allow it as extension. No
#. further checks are necessary in this case.
#: fortran/resolve.c:5957
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label at %L is not in the same block as the GOTO statement at %L"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i den kontekst der er etableret af sætning ved %1"

#: fortran/resolve.c:5972 fortran/resolve.c:5986
#, no-c-format
msgid "Deleted feature: GOTO at %L jumps to END of construct at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6063
#, no-c-format
msgid "WHERE mask at %L has inconsistent shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6079
#, no-c-format
msgid "WHERE assignment target at %L has inconsistent shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6087 fortran/resolve.c:6174
#, no-c-format
msgid "Non-ELEMENTAL user-defined assignment in WHERE at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6097 fortran/resolve.c:6184
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unsupported statement inside WHERE at %L"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/resolve.c:6128
#, no-c-format
msgid "Assignment to a FORALL index variable at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6137
#, no-c-format
msgid "The FORALL with index '%s' is not used on the left side of the assignment at %L and so might cause multiple assignment to this object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6306
#, no-c-format
msgid "An outer FORALL construct already has an index with this name %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6373
#, no-c-format
msgid "WHERE/ELSEWHERE clause at %L requires a LOGICAL array"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6435
#, no-c-format
msgid "Subroutine '%s' called instead of assignment at %L must be PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6508
#, no-c-format
msgid "CHARACTER expression will be truncated in assignment (%d/%d) at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6533
#, no-c-format
msgid "Cannot assign to variable '%s' in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6545
#, no-c-format
msgid "The impure variable at %L is assigned to a derived type variable with a POINTER component in a PURE procedure (12.6)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6651
#, no-c-format
msgid "ASSIGNED GOTO statement at %L requires an INTEGER variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6654
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' has not been assigned a target label at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6665
#, no-c-format
msgid "Alternate RETURN statement at %L requires a SCALAR-INTEGER return specifier"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6691
#, no-c-format
msgid "ASSIGN statement at %L requires a scalar default INTEGER variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6706
#, no-c-format
msgid "Arithmetic IF statement at %L requires a numeric expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6752
#, no-c-format
msgid "Exit condition of DO WHILE loop at %L must be a scalar LOGICAL expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6834
#, no-c-format
msgid "FORALL mask clause at %L requires a LOGICAL expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6906 fortran/resolve.c:6962
#, no-c-format
msgid "Binding label '%s' for common block '%s' at %L collides with the global entity '%s' at %L"
msgstr ""

#. Common block names match but binding labels do not.
#: fortran/resolve.c:6927
#, no-c-format
msgid "Binding label '%s' for common block '%s' at %L does not match the binding label '%s' for common block '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6974
#, no-c-format
msgid "Binding label '%s' for common block '%s' at %L collides with global entity '%s' at %L"
msgstr ""

#. Make sure global procedures don't collide with anything.
#: fortran/resolve.c:7026
#, no-c-format
msgid "Binding label '%s' at %L collides with the global entity '%s' at %L"
msgstr ""

#. Make sure procedures in interface bodies don't collide.
#: fortran/resolve.c:7039
#, no-c-format
msgid "Binding label '%s' in interface body at %L collides with the global entity '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7052
#, no-c-format
msgid "Binding label '%s' at %L collides with global entity '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7129
#, no-c-format
msgid "CHARACTER variable has zero length at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7416
#, no-c-format
msgid "Allocatable array '%s' at %L must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7419
#, no-c-format
msgid "Scalar object '%s' at %L may not be ALLOCATABLE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7426
#, no-c-format
msgid "Array pointer '%s' at %L must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7437
#, no-c-format
msgid "Array '%s' at %L cannot have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7465
#, no-c-format
msgid "The type '%s' cannot be host associated at %L because it is blocked by an incompatible object of the same name declared at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7488
#, no-c-format
msgid "Object '%s' at %L must have the SAVE attribute for default initialization of a component"
msgstr ""

#. The shape of a main program or module array needs to be
#. constant.
#: fortran/resolve.c:7535
#, no-c-format
msgid "The module or main program array '%s' at %L must have constant shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7548
#, no-c-format
msgid "Entity with assumed character length at %L must be a dummy argument or a PARAMETER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7567
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L must have constant character length in this context"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7603
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Allocatable '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: fortran/resolve.c:7606
#, fuzzy, no-c-format
msgid "External '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: fortran/resolve.c:7610
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Dummy '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"

#: fortran/resolve.c:7613
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: fortran/resolve.c:7616
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function result '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: fortran/resolve.c:7619
#, no-c-format
msgid "Automatic array '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7642
#, no-c-format
msgid "Although not referenced, '%s' at %L has ambiguous interfaces"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7661
#, no-c-format
msgid "Character-valued statement function '%s' at %L must have constant length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7669
#, no-c-format
msgid "Automatic character length function '%s' at %L must have an explicit interface"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7694
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: '%s' is of a PRIVATE type and cannot be a dummy argument of '%s', which is PUBLIC at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7717 fortran/resolve.c:7742
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: Procedure '%s' in PUBLIC interface '%s' at %L takes dummy arguments of '%s' which is PRIVATE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7760
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: fortran/resolve.c:7769
#, fuzzy, no-c-format
msgid "External object '%s' at %L may not have an initializer"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: fortran/resolve.c:7777
#, no-c-format
msgid "ELEMENTAL function '%s' at %L must have a scalar result"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7798
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be array-valued"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7802
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be pointer-valued"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7806
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be pure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7810
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be recursive"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7819
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L is obsolescent in fortran 95"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7872
#, no-c-format
msgid "PROCEDURE attribute conflicts with SAVE attribute in '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7879
#, no-c-format
msgid "PROCEDURE attribute conflicts with INTENT attribute in '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7923
#, no-c-format
msgid "FINAL procedure '%s' at %L is not a SUBROUTINE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7931
#, fuzzy, no-c-format
msgid "FINAL procedure at %L must have exactly one argument"
msgstr "'%s' skal tage mod én parameter"

#: fortran/resolve.c:7940
#, no-c-format
msgid "Argument of FINAL procedure at %L must be of type '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7948
#, no-c-format
msgid "Argument of FINAL procedure at %L must not be a POINTER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7954
#, no-c-format
msgid "Argument of FINAL procedure at %L must not be ALLOCATABLE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7960
#, no-c-format
msgid "Argument of FINAL procedure at %L must not be OPTIONAL"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7968
#, no-c-format
msgid "Argument of FINAL procedure at %L must not be INTENT(OUT)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7976
#, no-c-format
msgid "Non-scalar FINAL procedure at %L should have assumed shape argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7995
#, no-c-format
msgid "FINAL procedure '%s' declared at %L has the same rank (%d) as '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8028
#, no-c-format
msgid "Only array FINAL procedures declared for derived type '%s' defined at %L, suggest also scalar one"
msgstr ""

#. TODO: Remove this error when finalization is finished.
#: fortran/resolve.c:8033
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Finalization at %L is not yet implemented"
msgstr "trampoliner understøttes ikke endnu"

#: fortran/resolve.c:8059
#, no-c-format
msgid "Can't overwrite GENERIC '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8071
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L overrides a procedure binding declared NON_OVERRIDABLE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8079
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L overrides a PURE procedure and must also be PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8088
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L overrides an ELEMENTAL procedure and must also be ELEMENTAL"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8094
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L overrides a non-ELEMENTAL procedure and must not be ELEMENTAL, either"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8103
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L overrides a SUBROUTINE and must also be a SUBROUTINE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8114
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L overrides a FUNCTION and must also be a FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8125
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L and the overridden FUNCTION should have matching result types"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8136
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L overrides a PUBLIC procedure and must not be PRIVATE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8165
#, no-c-format
msgid "Dummy argument '%s' of '%s' at %L should be named '%s' as to match the corresponding argument of the overridden procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8178
#, no-c-format
msgid "Types mismatch for dummy argument '%s' of '%s' %L in in respect to the overridden procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8188
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L must have the same number of formal arguments as the overridden procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8197
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L overrides a NOPASS binding and must also be NOPASS"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8208
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L overrides a binding with PASS and must also be PASS"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8215
#, no-c-format
msgid "Passed-object dummy argument of '%s' at %L must be at the same position as the passed-object dummy argument of the overridden procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8246
#, no-c-format
msgid "'%s' and '%s' can't be mixed FUNCTION/SUBROUTINE for GENERIC '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8255
#, no-c-format
msgid "'%s' and '%s' for GENERIC '%s' at %L are ambiguous"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8324
#, no-c-format
msgid "Undefined specific binding '%s' as target of GENERIC '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8336
#, no-c-format
msgid "GENERIC '%s' at %L must target a specific binding, '%s' is GENERIC, too"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8366
#, no-c-format
msgid "GENERIC '%s' at %L can't overwrite specific binding with the same name"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8424
#, no-c-format
msgid "'%s' must be a module procedure or an external procedure with an explicit interface at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8461
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' with PASS(%s) at %L has no argument '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8475
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' with PASS at %L must have at least one argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8487
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of '%s' with PASS(%s) at %L must be of the derived-type '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8493
#, no-c-format
msgid "Polymorphic entities are not yet implemented, non-polymorphic passed-object dummy argument of '%s' at %L accepted"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8518
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' at %L has the same name as a component of '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8527
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' at %L has the same name as an inherited component of '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8595
#, no-c-format
msgid "Non-extensible derived-type '%s' at %L must not be ABSTRACT"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8612
#, no-c-format
msgid "Component '%s' of '%s' at %L has the same name as an inherited type-bound procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8624
#, no-c-format
msgid "Character length of component '%s' needs to be a constant specification expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8639
#, no-c-format
msgid "The component '%s' is a PRIVATE type and cannot be a component of '%s', which is PUBLIC at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8649
#, no-c-format
msgid "Component %s of SEQUENCE type declared at %L does not have the SEQUENCE attribute"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8660
#, no-c-format
msgid "The pointer component '%s' of '%s' at %L is a type that has not been declared"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8688
#, no-c-format
msgid "Component '%s' of '%s' at %L must have constant array bounds"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8729
#, no-c-format
msgid "NAMELIST object '%s' was declared PRIVATE and cannot be member of PUBLIC namelist '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8739
#, no-c-format
msgid "NAMELIST object '%s' has use-associated PRIVATE components and cannot be member of namelist '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8752
#, no-c-format
msgid "NAMELIST object '%s' has PRIVATE components and cannot be a member of PUBLIC namelist '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8764
#, no-c-format
msgid "NAMELIST array object '%s' must not have assumed shape in namelist '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8773
#, no-c-format
msgid "NAMELIST array object '%s' must have constant shape in namelist '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8785
#, no-c-format
msgid "NAMELIST object '%s' in namelist '%s' at %L cannot have ALLOCATABLE components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8793
#, no-c-format
msgid "NAMELIST object '%s' in namelist '%s' at %L cannot have POINTER components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8819
#, no-c-format
msgid "PROCEDURE attribute conflicts with NAMELIST attribute in '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8838
#, no-c-format
msgid "Parameter array '%s' at %L cannot be automatic or of deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8849
#, no-c-format
msgid "Implicitly typed PARAMETER '%s' at %L doesn't match a later IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8860
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Incompatible derived type in PARAMETER at %L"
msgstr "uforenelige typer i %s"

#: fortran/resolve.c:8919
#, no-c-format
msgid "Interface '%s', used by procedure '%s' at %L, is declared in a later PROCEDURE statement"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8967
#, no-c-format
msgid "Interface '%s' of procedure '%s' at %L must be explicit"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9000
#, no-c-format
msgid "Type specified for intrinsic function '%s' at %L is ignored"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9007
#, no-c-format
msgid "Intrinsic subroutine '%s' at %L shall not have a type specifier"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9014
#, no-c-format
msgid "'%s' declared INTRINSIC at %L does not exist"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9023
#, no-c-format
msgid "The intrinsic '%s' declared INTRINSIC at %L is not available in the current standard settings but %s. Use an appropriate -std=* option or enable -fall-intrinsics in order to use it."
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9067
#, no-c-format
msgid "Assumed size array at %L must be a dummy argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9070
#, no-c-format
msgid "Assumed shape array at %L must be a dummy argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9082
#, no-c-format
msgid "Symbol at %L is not a DUMMY variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9088
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L cannot have the VALUE attribute because it is not a dummy argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9098
#, no-c-format
msgid "Character dummy variable '%s' at %L with VALUE attribute must have constant length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9107
#, no-c-format
msgid "C interoperable character dummy variable '%s' at %L with VALUE attribute must have length one"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9133
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L cannot be BIND(C) because it is neither a COMMON block nor declared at the module level scope"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9186
#, no-c-format
msgid "The derived type '%s' at %L is of type '%s', which has not been defined"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9226
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: PUBLIC %s '%s' at %L of PRIVATE derived type '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9245
#, no-c-format
msgid "The INTENT(OUT) dummy argument '%s' at %L is ASSUMED SIZE and so cannot have a default initializer"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9304
#, no-c-format
msgid "Threadprivate at %L isn't SAVEd"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9389
#, no-c-format
msgid "BLOCK DATA element '%s' at %L must be in COMMON"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9395
#, no-c-format
msgid "DATA array '%s' at %L must be specified in a previous declaration"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9440
#, no-c-format
msgid "Nonconstant array section at %L in DATA statement"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9453
#, no-c-format
msgid "DATA statement at %L has more variables than values"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9547
#, no-c-format
msgid "iterator start at %L does not simplify"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9554
#, no-c-format
msgid "iterator end at %L does not simplify"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9561
#, no-c-format
msgid "iterator step at %L does not simplify"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9687
#, no-c-format
msgid "DATA statement at %L has more values than variables"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9778
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label %d at %L defined but not used"
msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"

#: fortran/resolve.c:9783
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label %d at %L defined but cannot be used"
msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"

#: fortran/resolve.c:9868
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L must have SEQUENCE attribute to be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9877
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L cannot have ALLOCATABLE components to be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9885
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L with default initialization cannot be in EQUIVALENCE with a variable in COMMON"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9902
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L with pointer component(s) cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10007
#, no-c-format
msgid "Syntax error in EQUIVALENCE statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10022
#, no-c-format
msgid "Either all or none of the objects in the EQUIVALENCE set at %L shall have the PROTECTED attribute"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10034
#, no-c-format
msgid "Common block member '%s' at %L cannot be an EQUIVALENCE object in the pure procedure '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10043
#, no-c-format
msgid "Named constant '%s' at %L cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10122
#, no-c-format
msgid "Array '%s' at %L with non-constant bounds cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10133
#, no-c-format
msgid "Structure component '%s' at %L cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10144
#, no-c-format
msgid "Substring at %L has length zero"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10188
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: PUBLIC function '%s' at %L of PRIVATE type '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10201
#, no-c-format
msgid "ENTRY '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10227
#, no-c-format
msgid "User operator procedure '%s' at %L must be a FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10234
#, no-c-format
msgid "User operator procedure '%s' at %L cannot be assumed character length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10240
#, no-c-format
msgid "User operator procedure '%s' at %L must have at least one argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10250
#, no-c-format
msgid "First argument of operator interface at %L cannot be optional"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10262
#, no-c-format
msgid "Second argument of operator interface at %L cannot be optional"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10266
#, no-c-format
msgid "Operator interface at %L must have, at most, two arguments"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:10320
#, no-c-format
msgid "Contained procedure '%s' at %L of a PURE procedure must also be PURE"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:727
#, no-c-format
msgid "!$OMP at %C starts a commented line as it neither is followed by a space nor is a continuation line"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1030 fortran/scanner.c:1154
#, no-c-format
msgid "Limit of %d continuations exceeded in statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1078
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing '&' in continued character constant at %C"
msgstr "Nul-længde tegnkonstant ved %0"

#: fortran/scanner.c:1304
#, no-c-format
msgid "Nonconforming tab character at %C"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1392 fortran/scanner.c:1395
#, no-c-format
msgid "'&' not allowed by itself in line %d"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1439
#, no-c-format
msgid "Nonconforming tab character in column %d of line %d"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1644
#, no-c-format
msgid "%s:%d: file %s left but not entered"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1678
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s:%d: Illegal preprocessor directive"
msgstr "%s i præprocessordirektiv"

#: fortran/scanner.c:1796
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't open file '%s'"
msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"

#: fortran/simplify.c:82
#, no-c-format
msgid "Result of %s overflows its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:87
#, no-c-format
msgid "Result of %s underflows its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:92
#, no-c-format
msgid "Result of %s is NaN at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:96
#, no-c-format
msgid "Result of %s gives range error for its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:119
#, no-c-format
msgid "KIND parameter of %s at %L must be an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:127
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid KIND parameter of %s at %L"
msgstr "ugyldig parameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:276
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of %s function at %L is negative"
msgstr "højreskiftsantal er negativ"

#: fortran/simplify.c:283
#, no-c-format
msgid "Argument of %s function at %L outside of range [0,127]"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:301
#, no-c-format
msgid "Argument of %s function at %L is too large for the collating sequence of kind %d"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:337
#, no-c-format
msgid "Argument of ACOS at %L must be between -1 and 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:359
#, no-c-format
msgid "Argument of ACOSH at %L must not be less than 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:576
#, no-c-format
msgid "Argument of ASIN at %L must be between -1 and 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:632
#, no-c-format
msgid "Argument of ATANH at %L must be inside the range -1 to 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:655
#, no-c-format
msgid "If first argument of ATAN2 %L is zero, then the second argument must not be zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1462
#, no-c-format
msgid "Argument of IACHAR at %L must be of length one"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1469
#, no-c-format
msgid "Argument of IACHAR function at %L outside of range 0..127"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1508
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of IBCLR at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1516
#, no-c-format
msgid "Second argument of IBCLR exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1550
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of IBITS at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1556
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid third argument of IBITS at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1566
#, no-c-format
msgid "Sum of second and third arguments of IBITS exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1613
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of IBSET at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1621
#, no-c-format
msgid "Second argument of IBSET exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1651
#, no-c-format
msgid "Argument of ICHAR at %L must be of length one"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1854
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of INT at %L is not a valid type"
msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"

#: fortran/simplify.c:1885
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of %s at %L is not a valid type"
msgstr "parameteren til egenskaben '%s er ikke en strengkonstant"

#: fortran/simplify.c:1982
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of ISHFT at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1997
#, no-c-format
msgid "Magnitude of second argument of ISHFT exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2061
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of ISHFTC at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:2075
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid third argument of ISHFTC at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:2081
#, no-c-format
msgid "Magnitude of third argument of ISHFTC exceeds BIT_SIZE of first argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2097
#, no-c-format
msgid "Magnitude of second argument of ISHFTC exceeds third argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2100
#, no-c-format
msgid "Magnitude of second argument of ISHFTC exceeds BIT_SIZE of first argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2171
#, no-c-format
msgid "Argument of KIND at %L is a DERIVED type"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2362
#, fuzzy, no-c-format
msgid "DIM argument at %L is out of bounds"
msgstr "akkumulatortal er uden for det gyldig interval"

#: fortran/simplify.c:2534
#, no-c-format
msgid "Argument of LOG at %L cannot be less than or equal to zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2547
#, no-c-format
msgid "Complex argument of LOG at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2588
#, no-c-format
msgid "Argument of LOG10 at %L cannot be less than or equal to zero"
msgstr ""

#. Result is processor-dependent.
#: fortran/simplify.c:2869
#, no-c-format
msgid "Second argument MOD at %L is zero"
msgstr ""

#. Result is processor-dependent.
#: fortran/simplify.c:2880
#, no-c-format
msgid "Second argument of MOD at %L is zero"
msgstr ""

#. Result is processor-dependent. This processor just opts
#. to not handle it at all.
#. Result is processor-dependent.
#: fortran/simplify.c:2922 fortran/simplify.c:2934
#, no-c-format
msgid "Second argument of MODULO at %L is zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2980
#, no-c-format
msgid "Second argument of NEAREST at %L shall not be zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3015
#, no-c-format
msgid "Result of NEAREST is NaN at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3296
#, no-c-format
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is negative at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3351
#, no-c-format
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is too large at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3465
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Integer too large in shape specification at %L"
msgstr "efter tidligere specifikation i '%#D'"

#: fortran/simplify.c:3473
#, no-c-format
msgid "Too many dimensions in shape specification for RESHAPE at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3481
#, no-c-format
msgid "Shape specification at %L cannot be negative"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3493
#, no-c-format
msgid "Shape specification at %L cannot be the null array"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3514
#, no-c-format
msgid "ORDER parameter of RESHAPE at %L is not the same size as SHAPE parameter"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3521
#, no-c-format
msgid "Error in ORDER parameter of RESHAPE at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3529
#, no-c-format
msgid "ORDER parameter of RESHAPE at %L is out of range"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3539
#, no-c-format
msgid "Invalid permutation in ORDER parameter at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3598
#, no-c-format
msgid "PAD parameter required for short SOURCE parameter at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3717
#, no-c-format
msgid "Result of SCALE overflows its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:4351
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of SQRT at %L has a negative value"
msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"

#: fortran/simplify.c:4506
#, no-c-format
msgid "Intrinsic TRANSFER at %L has partly undefined result: source size %ld < result size %ld"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:4871
#, no-c-format
msgid "Character '%s' in string at %L cannot be converted into character kind %d"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:121
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate IMPLICIT NONE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/symbol.c:161
#, no-c-format
msgid "Letter '%c' already set in IMPLICIT statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:183
#, no-c-format
msgid "Cannot specify IMPLICIT at %C after IMPLICIT NONE"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:193
#, no-c-format
msgid "Letter %c already has an IMPLICIT type at %C"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:249
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#. BIND(C) variables should not be implicitly declared.
#: fortran/symbol.c:269
#, no-c-format
msgid "Implicitly declared BIND(C) variable '%s' at %L may not be C interoperable"
msgstr ""

#. Dummy args to a BIND(C) routine may not be interoperable if
#. they are implicitly typed.
#: fortran/symbol.c:283
#, no-c-format
msgid "Implicitly declared variable '%s' at %L may not be C interoperable but it is a dummy argument to the BIND(C) procedure '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:324
#, no-c-format
msgid "Function result '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:403
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s attribute not allowed in BLOCK DATA program unit at %L"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i BLOCK DATA-programenhed ved %1"

#: fortran/symbol.c:607
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s attribute applied to %s %s at %L"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktioner"

#: fortran/symbol.c:614
#, no-c-format
msgid "BIND(C) applied to %s %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:711 fortran/symbol.c:1364
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s attribute conflicts with %s attribute at %L"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes på variabler"

#: fortran/symbol.c:714
#, no-c-format
msgid "%s attribute conflicts with %s attribute in '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:722
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: %s attribute with %s attribute at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:728
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: %s attribute with %s attribute in '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:772
#, no-c-format
msgid "Cannot change attributes of USE-associated symbol at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:775
#, no-c-format
msgid "Cannot change attributes of USE-associated symbol %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:791
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate %s attribute specified at %L"
msgstr "mere end én ConstantValue-egenskab for feltet '%s'"

#: fortran/symbol.c:824
#, no-c-format
msgid "ALLOCATABLE specified outside of INTERFACE body at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:850
#, no-c-format
msgid "DIMENSION specified for '%s' outside its INTERFACE body at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:968
#, no-c-format
msgid "Cray Pointee at %L appears in multiple pointer() statements"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:987
#, no-c-format
msgid "Duplicate PROTECTED attribute specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1020
#, fuzzy, no-c-format
msgid "SAVE attribute at %L cannot be specified in a PURE procedure"
msgstr "SAVE-sætning eller -egenskab ved %1 kan ikke angives sammen med SAVE-sætning eller -egenskab ved %0"

#: fortran/symbol.c:1028
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate SAVE attribute specified at %L"
msgstr "mere end én ConstantValue-egenskab for feltet '%s'"

#: fortran/symbol.c:1049
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate VALUE attribute specified at %L"
msgstr "mere end én ConstantValue-egenskab for feltet '%s'"

#: fortran/symbol.c:1069
#, no-c-format
msgid "Duplicate VOLATILE attribute specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1360
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s attribute of '%s' conflicts with %s attribute at %L"
msgstr "dataområdet '%s' er i modstrid med tidligere erklæring"

#: fortran/symbol.c:1394
#, no-c-format
msgid "%s procedure at %L is already declared as %s procedure"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1429
#, no-c-format
msgid "INTENT (%s) conflicts with INTENT(%s) at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1453
#, no-c-format
msgid "ACCESS specification at %L was already specified"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1470
#, no-c-format
msgid "Duplicate BIND attribute specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1477
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: BIND(C) at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1494
#, no-c-format
msgid "Duplicate EXTENDS attribute specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1498
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: EXTENDS at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1520
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L already has an explicit interface"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1527
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L has attributes specified outside its INTERFACE body"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1574
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L cannot have a type"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1733
#, no-c-format
msgid "Component '%s' at %C already declared at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1744
#, no-c-format
msgid "Component '%s' at %C already in the parent type at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1819
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: fortran/symbol.c:1851
#, no-c-format
msgid "Derived type '%s' at %C is being used before it is defined"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1892
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' at %C is not a member of the '%s' structure"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af typen '%T'"

#: fortran/symbol.c:1900
#, no-c-format
msgid "Component '%s' at %C is a PRIVATE component of '%s'"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1910
#, no-c-format
msgid "All components of '%s' are PRIVATE in structure constructor at %C"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:2039
#, no-c-format
msgid "Duplicate statement label %d at %L and %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:2049
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C already referenced as branch target"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:2058
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C already referenced as a format label"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:2100
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C previously used as a FORMAT label"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:2108
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C previously used as branch target"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:2420
#, no-c-format
msgid "Name '%s' at %C is an ambiguous reference to '%s' from module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:2423
#, no-c-format
msgid "Name '%s' at %C is an ambiguous reference to '%s' from current program unit"
msgstr ""

#. Symbol is from another namespace.
#: fortran/symbol.c:2567
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C has already been host associated"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:3336
#, no-c-format
msgid "Derived type '%s' declared at %L must have the BIND attribute to be C interoperable"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:3347
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Derived type '%s' at %L is empty"
msgstr "udsagnets svar et tomt"

#: fortran/symbol.c:3364
#, no-c-format
msgid "Component '%s' at %L cannot have the POINTER attribute because it is a member of the BIND(C) derived type '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:3376
#, no-c-format
msgid "Component '%s' at %L cannot have the ALLOCATABLE attribute because it is a member of the BIND(C) derived type '%s' at %L"
msgstr ""

#. If the derived type is bind(c), all fields must be
#. interop.
#: fortran/symbol.c:3415
#, no-c-format
msgid "Component '%s' in derived type '%s' at %L may not be C interoperable, even though derived type '%s' is BIND(C)"
msgstr ""

#. If derived type is param to bind(c) routine, or to one
#. of the iso_c_binding procs, it must be interoperable, so
#. all fields must interop too.
#: fortran/symbol.c:3424
#, no-c-format
msgid "Component '%s' in derived type '%s' at %L may not be C interoperable"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:3438
#, no-c-format
msgid "Derived type '%s' at %L cannot be declared with both PRIVATE and BIND(C) attributes"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:3446
#, no-c-format
msgid "Derived type '%s' at %L cannot have the SEQUENCE attribute because it is BIND(C)"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:4261
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' is used before it is typed at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:4267
#, no-c-format
msgid "Extension: Symbol '%s' is used before it is typed at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:4318
#, no-c-format
msgid "'%s' of '%s' is PRIVATE at %C"
msgstr ""

#: fortran/target-memory.c:610
#, no-c-format
msgid "Overlapping unequal initializers in EQUIVALENCE at %L"
msgstr ""

#: fortran/target-memory.c:697
#, no-c-format
msgid "BOZ constant at %L is too large (%ld vs %ld bits)"
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:641 fortran/trans-array.c:4368
#: fortran/trans-array.c:5299 fortran/trans-intrinsic.c:3635
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Creating array temporary at %L"
msgstr "opretter tabel af '%T'"

#. Problems occur when we get something like
#. integer :: a(lots) = (/(i, i=1, lots)/)
#: fortran/trans-array.c:3951
#, no-c-format
msgid "The number of elements in the array constructor at %L requires an increase of the allowed %d upper limit.  See -fmax-array-constructor option"
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:5296
#, no-c-format
msgid "Creating array temporary at %L for argument '%s'"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:399
#, no-c-format
msgid "Named COMMON block '%s' at %L shall be of the same size"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:838
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad array reference at %L"
msgstr "Nulelement ved %0 for tabelreference ved %1"

#: fortran/trans-common.c:846
#, no-c-format
msgid "Illegal reference type at %L as EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:886
#, no-c-format
msgid "Inconsistent equivalence rules involving '%s' at %L and '%s' at %L"
msgstr ""

#. Aligning this field would misalign a previous field.
#: fortran/trans-common.c:1019
#, no-c-format
msgid "The equivalence set for variable '%s' declared at %L violates alignment requirements"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:1086
#, no-c-format
msgid "Equivalence for '%s' does not match ordering of COMMON '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:1101
#, no-c-format
msgid "The equivalence set for '%s' cause an invalid extension to COMMON '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:1116
#, no-c-format
msgid "Padding of %d bytes required before '%s' in COMMON '%s' at %L; reorder elements or use -fno-align-commons"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:1121
#, no-c-format
msgid "Padding of %d bytes required before '%s' in COMMON at %L; reorder elements or use -fno-align-commons"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:1149
#, no-c-format
msgid "COMMON '%s' at %L does not exist"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:1157
#, no-c-format
msgid "COMMON '%s' at %L requires %d bytes of padding at start; reorder elements or use -fno-align-commons"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:1161
#, no-c-format
msgid "COMMON at %L requires %d bytes of padding at start; reorder elements or use -fno-align-commons"
msgstr ""

#: fortran/trans-const.c:290
#, no-c-format
msgid "Assigning value other than 0 or 1 to LOGICAL has undefined result at %L"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:2835 fortran/trans-decl.c:3858
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Return value of function '%s' at %L not set"
msgstr "Returnér værdier fra funktioner i fpu-registre"

#: fortran/trans-decl.c:3493
#, no-c-format
msgid "Dummy argument '%s' at %L was declared INTENT(OUT) but was not set"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:3497
#, no-c-format
msgid "Unused dummy argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:3503
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unused variable '%s' declared at %L"
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret '%s'"

#: fortran/trans-decl.c:3535
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unused parameter '%s' declared at %L"
msgstr "parameteren '%s' erklæret void"

#: fortran/trans-decl.c:3549
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Return value '%s' of function '%s' declared at %L not set"
msgstr "Returnér værdier fra funktioner i fpu-registre"

#: fortran/trans-expr.c:2391
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unknown argument list function at %L"
msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"

#: fortran/trans-intrinsic.c:853
#, no-c-format
msgid "'dim' argument of %s intrinsic at %L is not a valid dimension index"
msgstr ""

#: fortran/trans-io.c:2006
#, no-c-format
msgid "Derived type '%s' at %L has PRIVATE components"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:462
#, fuzzy, no-c-format
msgid "An alternate return at %L without a * dummy argument"
msgstr "Alternativ returangivelse ved %0 er ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/trans.c:50
msgid "Array bound mismatch"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:51
#, fuzzy
msgid "Array reference out of bounds"
msgstr "danner reference til void"

#: fortran/trans.c:52
#, fuzzy
msgid "Incorrect function return value"
msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"

#: fortran/trans.c:515 fortran/trans.c:935
msgid "Attempt to allocate a negative amount of memory."
msgstr ""

#: fortran/trans.c:533
msgid "Memory allocation failed"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:615
msgid "Attempt to allocate negative amount of memory. Possible integer overflow"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:646 fortran/trans.c:952
#, fuzzy
msgid "Out of memory"
msgstr "løbet tør for hukommelse"

#: fortran/trans.c:737
#, c-format
msgid "Attempting to allocate already allocated array '%s'"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:743
msgid "Attempting to allocate already allocatedarray"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:852
#, c-format
msgid "Attempt to DEALLOCATE unallocated '%s'"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1068
#, fuzzy, c-format
msgid "Not a valid Java .class file.\n"
msgstr "ikke en gyldig Java .class-fil"

#: java/jcf-dump.c:1074
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing constant pool\n"
msgstr "fejl ved tolkning af konstant område"

#: java/jcf-dump.c:1080 java/jcf-parse.c:1436
#, gcc-internal-format
msgid "error in constant pool entry #%d\n"
msgstr "fejl i konstantområdelement nr. %d\n"

#: java/jcf-dump.c:1090
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing fields\n"
msgstr "fejl ved tolkning af felter"

#: java/jcf-dump.c:1096
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing methods\n"
msgstr "fejl ved tolkning af metoder"

#: java/jcf-dump.c:1102
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing final attributes\n"
msgstr "fejl ved tolkning af endelige egenskaber"

#: java/jcf-dump.c:1139
#, c-format
msgid "Try 'jcf-dump --help' for more information.\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1146
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: jcf-dump [OPTION]... CLASS...\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
"\n"

#: java/jcf-dump.c:1147
#, c-format
msgid ""
"Display contents of a class file in readable form.\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1148
#, fuzzy, c-format
msgid " -c           Disassemble method bodies\n"
msgstr " -W           Aktivér ekstra advarsler\n"

#: java/jcf-dump.c:1149
#, fuzzy, c-format
msgid " --javap         Generate output in 'javap' format\n"
msgstr " --help          Vis disse oplysninger\n"

#: java/jcf-dump.c:1151
#, c-format
msgid " --classpath PATH    Set path to find .class files\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1152
#, fuzzy, c-format
msgid " -IDIR          Append directory to class path\n"
msgstr " -B <katalog>       Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"

#: java/jcf-dump.c:1153
#, c-format
msgid " --bootclasspath PATH  Override built-in class path\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1154
#, c-format
msgid " --extdirs PATH     Set extensions directory path\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1155
#, fuzzy, c-format
msgid " -o FILE         Set output file name\n"
msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>\n"

#: java/jcf-dump.c:1157
#, fuzzy, c-format
msgid " --help         Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help           Udskriv denne hjælp og afslut\n"

#: java/jcf-dump.c:1158
#, fuzzy, c-format
msgid " --version        Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: java/jcf-dump.c:1159
#, fuzzy, c-format
msgid " -v, --verbose      Print extra information while running\n"
msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: java/jcf-dump.c:1161
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
"%s.\n"

#: java/jcf-dump.c:1189 java/jcf-dump.c:1257
#, c-format
msgid "jcf-dump: no classes specified\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1277
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open '%s' for output.\n"
msgstr "kan ikke åbne %s"

#: java/jcf-dump.c:1323
#, c-format
msgid "bad format of .zip/.jar archive\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1441
#, fuzzy, c-format
msgid "Bad byte codes.\n"
msgstr "ugyldig indbygget fcode"

#: java/jvgenmain.c:47
#, fuzzy, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS]... CLASSNAMEmain [OUTFILE]\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
"\n"

#: java/jvgenmain.c:109
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Cannot open output file: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"

#: java/jvgenmain.c:151
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Failed to close output file %s\n"
msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"

#: java/jvspec.c:409
#, fuzzy, c-format
msgid "can't specify '-D' without '--main'\n"
msgstr "kan ikke angive '-D' uden '--main'\n"

#: java/jvspec.c:412
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' is not a valid class name"
msgstr "'%s' er et ugyldigt klassenavn"

#: java/jvspec.c:418
#, c-format
msgid "--resource requires -o"
msgstr "--resource påkræver -o"

#: java/jvspec.c:432
#, c-format
msgid "cannot specify both -C and -o"
msgstr "-C og -o er indbyrdes uforenelige"

#: java/jvspec.c:444
#, c-format
msgid "cannot create temporary file"
msgstr "kan ikke oprette midlertidig fil"

#: java/jvspec.c:466
#, c-format
msgid "using both @FILE with multiple files not implemented"
msgstr "brug af @FILE med flere filer er ikke implementeret"

#: java/jvspec.c:588
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot specify 'main' class when not linking"
msgstr "kan ikke angive 'main'-klassen når der ikke sammenkædes"

#: java/jvspec.c:80 gcc.c:828
msgid "-pg and -fomit-frame-pointer are incompatible"
msgstr "-pg og -fomit-frame-pointer er indbyrdes uforenelige"

#: config/linux.h:106 config/linux.h:108 config/rs6000/sysv4.h:902
#: config/rs6000/sysv4.h:904 config/rs6000/linux64.h:345
#: config/rs6000/linux64.h:347 config/alpha/linux-elf.h:33
#: config/alpha/linux-elf.h:35
#, fuzzy
msgid "-mglibc and -muclibc used together"
msgstr "-mapcs-26 og -mapcs-32 kan ikke bruges på samme tid"

#: config/lynx.h:70
msgid "cannot use mthreads and mlegacy-threads together"
msgstr ""

#: config/lynx.h:95
msgid "cannot use mshared and static together"
msgstr ""

#: config/sparc/linux64.h:165 config/sparc/linux64.h:176
#: config/sparc/netbsd-elf.h:125 config/sparc/netbsd-elf.h:144
#: config/sparc/sol2-bi.h:217 config/sparc/sol2-bi.h:227
msgid "may not use both -m32 and -m64"
msgstr "-m32 og -m64 er indbyrdes uforenelige"

#: config/sparc/sol2-bi.h:189 config/sparc/sol2-bi.h:194
#: config/sparc/sol2-gld-bi.h:17 config/sparc/sol2-gld-bi.h:22
#, fuzzy
msgid "does not support multilib"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: config/mips/mips.h:1171 config/arc/arc.h:61
msgid "may not use both -EB and -EL"
msgstr "kan ikke bruge både -EB og -EL"

#: config/mips/r3900.h:34
msgid "-mhard-float not supported"
msgstr "-mhard-float understøttes ikke"

#: config/mips/r3900.h:36
#, fuzzy
msgid "-msingle-float and -msoft-float cannot both be specified"
msgstr "-msingle-float og -msoft-float er indbyrdes uforenelige"

#: config/i386/mingw32.h:85 config/i386/cygwin.h:74
msgid "shared and mdll are not compatible"
msgstr "shared og mdll er indbyrdes uforenelige"

#: gcc.c:800
#, fuzzy
msgid "GCC does not support -C or -CC without -E"
msgstr "GNU C understøtter ikke -CC uden -E"

#: gcc.c:1013
#, fuzzy
msgid "-E or -x required when input is from standard input"
msgstr "-E påkrævet når inddata kommer fra standardind"

#: fortran/lang-specs.h:45 fortran/lang-specs.h:58
#, fuzzy
msgid "gfortran does not support -E without -cpp"
msgstr "GNU C understøtter ikke -C uden -E"

#: config/bfin/elf.h:31
#, fuzzy
msgid "no processor type specified for linking"
msgstr "specifikationsfil har ingen specifikation til sammenkædning"

#: config/vxworks.h:71
#, fuzzy
msgid "-Xbind-now and -Xbind-lazy are incompatible"
msgstr "-membedded-pic og -mabicalls er indbyrdes uforenelige"

#: config/vax/netbsd-elf.h:41
#, fuzzy
msgid "the -shared option is not currently supported for VAX ELF"
msgstr "Tilvalget -shared understøttes i øjeblikket ikke for VAX ELF."

#: config/i386/cygwin.h:28
msgid "mno-cygwin and mno-win32 are not compatible"
msgstr "-mno-cygwin og -mnowin32 er indbyrdes uforenelige"

#: config/i386/nwld.h:34
#, fuzzy
msgid "Static linking is not supported.\n"
msgstr "stakgrænseudtryk understøttes ikke"

#: config/darwin.h:269
msgid "-current_version only allowed with -dynamiclib"
msgstr "-current_version er kun tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:271
msgid "-install_name only allowed with -dynamiclib"
msgstr "-install_name er kun tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:276
msgid "-bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-bundle er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:277
msgid "-bundle_loader not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-bundle_loader er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:278
msgid "-client_name not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-client_name er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:283
msgid "-force_flat_namespace not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-force_flat_namespace er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:285
msgid "-keep_private_externs not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-keep_private_externs er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:286
msgid "-private_bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-private_bundle er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/mcore/mcore.h:56
msgid "the m210 does not have little endian support"
msgstr "m210 har ikke understøttelse for lilleendet"

#: java/lang-specs.h:33
msgid "-fjni and -femit-class-files are incompatible"
msgstr "-fjni og -femit-class-files er indbyrdes uforenelige"

#: java/lang-specs.h:34
msgid "-fjni and -femit-class-file are incompatible"
msgstr "-fjni og -femit-class-file er indbyrdes uforenelige"

#: java/lang-specs.h:35 java/lang-specs.h:36
msgid "-femit-class-file should used along with -fsyntax-only"
msgstr "-femit-class-file skal bruges sammen med -fsyntax-only"

#: config/sh/sh.h:461
#, fuzzy
msgid "SH2a does not support little-endian"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: config/arm/arm.h:148
msgid "-msoft-float and -mhard_float may not be used together"
msgstr "-msoft-float og -mhard_float kan ikke bruges på samme tid"

#: config/arm/arm.h:150
msgid "-mbig-endian and -mlittle-endian may not be used together"
msgstr "-mbig-endian og -mlittle-endian kan ikke bruges på samme tid"

#: config/cris/cris.h:207
#, fuzzy
msgid "Do not specify both -march=... and -mcpu=..."
msgstr "-C og -o er indbyrdes uforenelige"

#: config/vax/vax.h:49 config/vax/vax.h:50
msgid "profiling not supported with -mg\n"
msgstr "profilgenerering understøttes ikke med -mg\n"

#: config/s390/tpf.h:119
#, fuzzy
msgid "static is not supported on TPF-OS"
msgstr "-traditional understøttes ikke i C++"

#: config/rs6000/darwin.h:95
msgid " conflicting code gen style switches are used"
msgstr " konfliktende kodegenereringstilvalg er benyttet"

#: java/lang.opt:65
#, fuzzy
msgid "Warn if a deprecated compiler feature, class, method, or field is used"
msgstr "Advar hvis forældede tomme sætninger bliver fundet"

#: java/lang.opt:69
msgid "Warn if deprecated empty statements are found"
msgstr "Advar hvis forældede tomme sætninger bliver fundet"

#: java/lang.opt:73
msgid "Warn if .class files are out of date"
msgstr "Advar hvis .class-filer er forældede"

#: java/lang.opt:77
msgid "Warn if modifiers are specified when not necessary"
msgstr "Advar hvis modifikationer angives når det ikke er nødvendigt"

#: java/lang.opt:81
#, fuzzy
msgid "Deprecated; use --classpath instead"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: java/lang.opt:88
msgid "Permit the use of the assert keyword"
msgstr ""

#: java/lang.opt:110
#, fuzzy
msgid "Replace system path"
msgstr "Erstat systemsti"

#: java/lang.opt:114
#, fuzzy
msgid "Generate checks for references to NULL"
msgstr "Generér kode til en DLL"

#: java/lang.opt:118
msgid "Set class path"
msgstr "Angiv klassesti"

#: java/lang.opt:125
msgid "Output a class file"
msgstr ""

#: java/lang.opt:129
msgid "Alias for -femit-class-file"
msgstr ""

#: java/lang.opt:133
#, fuzzy
msgid "Choose input encoding (defaults from your locale)"
msgstr "Vælg inddatakodning (standardværdi kommer fra regionalindstillinger)"

#: java/lang.opt:137
msgid "Set the extension directory path"
msgstr ""

#: java/lang.opt:144
msgid "Input file is a file with a list of filenames to compile"
msgstr ""

#: java/lang.opt:151
msgid "Always check for non gcj generated classes archives"
msgstr "Kontrollér altid for ikke-GCJ-genererede klassearkiver"

#: java/lang.opt:155
msgid "Assume the runtime uses a hash table to map an object to its synchronization structure"
msgstr ""

#: java/lang.opt:159
msgid "Generate instances of Class at runtime"
msgstr ""

#: java/lang.opt:163
msgid "Use offset tables for virtual method calls"
msgstr "Benyt afsætstabeller til virtuelle metodekald"

#: java/lang.opt:170
msgid "Assume native functions are implemented using JNI"
msgstr "Antag at indfødte funktioner er implementeret vha. JNI"

#: java/lang.opt:174
#, fuzzy
msgid "Enable optimization of static class initialization code"
msgstr "Optimér aldrig statiske klassers klargøringskode"

#: java/lang.opt:181
msgid "Reduce the amount of reflection meta-data generated"
msgstr ""

#: java/lang.opt:185
#, fuzzy
msgid "Enable assignability checks for stores into object arrays"
msgstr "Deaktivér tildelingstjek for lagringer i objekttabeller"

#: java/lang.opt:189
#, fuzzy
msgid "Generate code for the Boehm GC"
msgstr "Generér kode til en C400"

#: java/lang.opt:193
msgid "Call a library routine to do integer divisions"
msgstr ""

#: java/lang.opt:197
msgid "Generated should be loaded by bootstrap loader"
msgstr ""

#: java/lang.opt:201
msgid "Set the source language version"
msgstr ""

#: java/lang.opt:205
#, fuzzy
msgid "Set the target VM version"
msgstr "ugyldig version af hovedet"

#: ada/gcc-interface/lang.opt:100
msgid "Specify options to GNAT"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:53
#, fuzzy
msgid "Add a directory for INCLUDE and MODULE searching"
msgstr "Tilføj et katalog til INCLUDE-søgning"

#: fortran/lang.opt:57
msgid "Put MODULE files in 'directory'"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:73
#, fuzzy
msgid "Warn about possible aliasing of dummy arguments"
msgstr "Advar om mulige manglende paranteser"

#: fortran/lang.opt:77
msgid "Warn about alignment of COMMON blocks"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:81
#, fuzzy
msgid "Warn about missing ampersand in continued character constants"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: fortran/lang.opt:85
#, fuzzy
msgid "Warn about creation of array temporaries"
msgstr "Advar om beregninger på funktionshenvisninger"

#: fortran/lang.opt:89
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated character expressions"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: fortran/lang.opt:93
#, fuzzy
msgid "Warn about implicit conversion"
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: fortran/lang.opt:97
#, fuzzy
msgid "Warn about calls with implicit interface"
msgstr "Advar om typeomtvingninger som forkaster modifikationer"

#: fortran/lang.opt:101
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated source lines"
msgstr "Advar om funktionserklæringer uden prototype"

#: fortran/lang.opt:105
msgid "Warn on intrinsics not part of the selected standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:113
#, fuzzy
msgid "Warn about \"suspicious\" constructs"
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: fortran/lang.opt:117
msgid "Permit nonconforming uses of the tab character"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:121
#, fuzzy
msgid "Warn about underflow of numerical constant expressions"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/lang.opt:125
msgid "Warn if a user-procedure has the same name as an intrinsic"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:129
#, fuzzy
msgid "Enable preprocessing"
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: fortran/lang.opt:133
#, fuzzy
msgid "Disable preprocessing"
msgstr "Deaktivér indekseret adressering"

#: fortran/lang.opt:137
msgid "Dump details about macro names and definitions during preprocessing"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:141
msgid "Enable alignment of COMMON blocks"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:145
msgid "All intrinsics procedures are available regardless of selected standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:153
#, fuzzy
msgid "Do not treat local variables and COMMON blocks as if they were named in SAVE statements"
msgstr "Behandl lokale variable og COMMON-blokke som om de var nævnt i SAVE-sætninger"

#: fortran/lang.opt:157
msgid "Specify that backslash in string introduces an escape character"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:161
msgid "Produce a backtrace when a runtime error is encountered"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:165
msgid "-fblas-matmul-limit=<n>    Size of the smallest matrix for which matmul will use BLAS"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:169
msgid "Produce a warning at runtime if a array temporary has been created for a procedure argument"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:173
#, fuzzy
msgid "Use big-endian format for unformatted files"
msgstr "Benyt storendet byteordning"

#: fortran/lang.opt:177
#, fuzzy
msgid "Use little-endian format for unformatted files"
msgstr "Benyt lilleendet byte-orden til data"

#: fortran/lang.opt:181
msgid "Use native format for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:185
msgid "Swap endianness for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:189
#, fuzzy
msgid "Use the Cray Pointer extension"
msgstr "Benyt Cygwin-grænsefladen"

#: fortran/lang.opt:193
msgid "Ignore 'D' in column one in fixed form"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:197
msgid "Treat lines with 'D' in column one as comments"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:201
msgid "Set the default double precision kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:205
msgid "Set the default integer kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:209
msgid "Set the default real kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:213
msgid "Allow dollar signs in entity names"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:217
msgid "Dump a core file when a runtime error occurs"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:221
msgid "Display the code tree after parsing"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:225
msgid "Specify that an external BLAS library should be used for matmul calls on large-size arrays"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:229
#, fuzzy
msgid "Use f2c calling convention"
msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#: fortran/lang.opt:233
#, fuzzy
msgid "Assume that the source file is fixed form"
msgstr "Antag at henvisninger ikke kan være aliaser"

#: fortran/lang.opt:237
msgid "Specify where to find the compiled intrinsic modules"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:241
msgid "Allow arbitrary character line width in fixed mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:245
msgid "Use n as character line width in fixed mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:249
#, fuzzy
msgid "Stop on following floating point exceptions"
msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#: fortran/lang.opt:253
msgid "Assume that the source file is free form"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:257
msgid "Allow arbitrary character line width in free mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:261
msgid "Use n as character line width in free mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:265
msgid "Specify that no implicit typing is allowed, unless overridden by explicit IMPLICIT statements"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:269
msgid "-finit-character=<n> Initialize local character variables to ASCII value n"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:273
msgid "-finit-integer=<n> Initialize local integer variables to n"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:277
#, fuzzy
msgid "Initialize local variables to zero (from g77)"
msgstr "Klargør lokale variable og tabeller til nul"

#: fortran/lang.opt:281
msgid "-finit-logical=<true|false> Initialize local logical variables"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:285
msgid "-finit-real=<zero|nan|inf|-inf> Initialize local real variables"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:289
msgid "-fmax-array-constructor=<n>    Maximum number of objects in an array constructor"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:293
#, fuzzy
msgid "Maximum number of errors to report"
msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"

#: fortran/lang.opt:297
#, fuzzy
msgid "Maximum identifier length"
msgstr "Angiv den maksimale linjelængde"

#: fortran/lang.opt:301
msgid "Maximum length for subrecords"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:305
msgid "Size in bytes of the largest array that will be put on the stack"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:309
msgid "Set default accessibility of module entities to PRIVATE."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:313
msgid "Enable OpenMP (also sets frecursive)"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:317
msgid "Try to lay out derived types as compactly as possible"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:321
#, fuzzy
msgid "Treat the input file as preprocessed"
msgstr "ingen inddatafiler angivet"

#: fortran/lang.opt:325
msgid "Enable range checking during compilation"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:329
msgid "Use a 4-byte record marker for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:333
msgid "Use an 8-byte record marker for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:337
msgid "Allocate local variables on the stack to allow indirect recursion"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:341
msgid "Copy array sections into a contiguous block on procedure entry"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:345
msgid "Append a second underscore if the name already contains an underscore"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:349 c.opt:729
msgid "Use the narrowest integer type possible for enumeration types"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:353
msgid "Apply negative sign to zero values"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:357
#, fuzzy
msgid "Append underscores to externally visible names"
msgstr "Tilføj aldrig en anden understreg til eksterne variable"

#: fortran/lang.opt:393
msgid "Statically link the GNU Fortran helper library (libgfortran)"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:397
msgid "Conform to the ISO Fortran 2003 standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:401
msgid "Conform to the ISO Fortran 2008 standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:405
msgid "Conform to the ISO Fortran 95 standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:409
msgid "Conform to nothing in particular"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:413
msgid "Accept extensions to support legacy code"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:23 config/i386/i386.opt:201
msgid "Do not use hardware fp"
msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"

#: config/alpha/alpha.opt:27
msgid "Use fp registers"
msgstr "Brug kommatalsregistre"

#: config/alpha/alpha.opt:31
msgid "Assume GAS"
msgstr "Antag GAS"

#: config/alpha/alpha.opt:35
msgid "Do not assume GAS"
msgstr "Antag ikke GAS"

#: config/alpha/alpha.opt:39
msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
msgstr "Påkræv at matematiksbibliotekrutiner opfylder IEEE-standarden (OSF/1)"

#: config/alpha/alpha.opt:43
msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, uden ineksakte undtagelser"

#: config/alpha/alpha.opt:50
msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
msgstr "Udsend ikke komplekse heltalskonstanter til skrivebeskyttet hukommelse"

#: config/alpha/alpha.opt:54
msgid "Use VAX fp"
msgstr "Benyt VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.opt:58
msgid "Do not use VAX fp"
msgstr "Benyt ikke VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.opt:62
msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
msgstr "Udsend kode for byte/word-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:66
msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
msgstr "Udsend kode for video-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:70
msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
msgstr "Udsend kode for kommatalsflytning og kvadratrod-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:74
msgid "Emit code for the counting ISA extension"
msgstr "Udsend kode for tæller-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:78
msgid "Emit code using explicit relocation directives"
msgstr "Udsend kode der bruger eksplicitte relokaliseringsdirektiver"

#: config/alpha/alpha.opt:82
msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
msgstr "Udsend 16-bit relokalisering til det lille dataområde"

#: config/alpha/alpha.opt:86
msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
msgstr "Udsend 32-bit relokalisering til det lille dataområde"

#: config/alpha/alpha.opt:90
#, fuzzy
msgid "Emit direct branches to local functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/alpha/alpha.opt:94
#, fuzzy
msgid "Emit indirect branches to local functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/alpha/alpha.opt:98
msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
msgstr "Udsend rdval i stedet for rduniq for trådhenvisning"

#: config/alpha/alpha.opt:102 config/s390/s390.opt:59
#: config/sparc/long-double-switch.opt:23
#, fuzzy
msgid "Use 128-bit long double"
msgstr "Benyt 128 bit long double"

#: config/alpha/alpha.opt:106 config/s390/s390.opt:63
#: config/sparc/long-double-switch.opt:27
#, fuzzy
msgid "Use 64-bit long double"
msgstr "Benyt 64 bit long double"

#: config/alpha/alpha.opt:110
msgid "Use features of and schedule given CPU"
msgstr "Brug faciliteter fra og planlæg mht. den givne processor"

#: config/alpha/alpha.opt:114
msgid "Schedule given CPU"
msgstr "Planlæg til en given processor"

#: config/alpha/alpha.opt:118
msgid "Control the generated fp rounding mode"
msgstr "Kontrollér den genererede kommatalsafrundingstilstand"

#: config/alpha/alpha.opt:122
msgid "Control the IEEE trap mode"
msgstr "Kontrollér IEEE-fældetilstanden"

#: config/alpha/alpha.opt:126
msgid "Control the precision given to fp exceptions"
msgstr "Kontrollér den præcision der gives til kommatalsundtagelser"

#: config/alpha/alpha.opt:130
msgid "Tune expected memory latency"
msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"

#: config/alpha/alpha.opt:134 config/ia64/ia64.opt:93
#: config/rs6000/sysv4.opt:32
msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
msgstr "Angiv bitstørrelse for umiddelbar TLS-afsæt"

# hvad så det er...
#: config/frv/frv.opt:23
#, fuzzy
msgid "Use 4 media accumulators"
msgstr "Benyt multiplikationsakkumulering"

# hvad så det er...
#: config/frv/frv.opt:27
#, fuzzy
msgid "Use 8 media accumulators"
msgstr "Benyt multiplikationsakkumulering"

#: config/frv/frv.opt:31
#, fuzzy
msgid "Enable label alignment optimizations"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: config/frv/frv.opt:35
#, fuzzy
msgid "Dynamically allocate cc registers"
msgstr "Allokér ikke BK-registeret"

#: config/frv/frv.opt:42
msgid "Set the cost of branches"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:46
msgid "Enable conditional execution other than moves/scc"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:50
#, fuzzy
msgid "Change the maximum length of conditionally-executed sequences"
msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"

#: config/frv/frv.opt:54
msgid "Change the number of temporary registers that are available to conditionally-executed sequences"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:58
#, fuzzy
msgid "Enable conditional moves"
msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: config/frv/frv.opt:62
#, fuzzy
msgid "Set the target CPU type"
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/frv/frv.opt:84
#, fuzzy
msgid "Use fp double instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/frv/frv.opt:88
msgid "Change the ABI to allow double word insns"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:92 config/bfin/bfin.opt:73
#, fuzzy
msgid "Enable Function Descriptor PIC mode"
msgstr "MIPS16-funktionsprofilering"

#: config/frv/frv.opt:96
msgid "Just use icc0/fcc0"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:100
msgid "Only use 32 FPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:104
msgid "Use 64 FPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:108
msgid "Only use 32 GPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:112
msgid "Use 64 GPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:116
msgid "Enable use of GPREL for read-only data in FDPIC"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:120 config/rs6000/rs6000.opt:112
#: config/pdp11/pdp11.opt:71
msgid "Use hardware floating point"
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/frv/frv.opt:124 config/bfin/bfin.opt:77
#, fuzzy
msgid "Enable inlining of PLT in function calls"
msgstr "Aktivér brug af RTPS-instruktionen"

#: config/frv/frv.opt:128
#, fuzzy
msgid "Enable PIC support for building libraries"
msgstr "Aktivér understøttelse af enorme objekter"

#: config/frv/frv.opt:132
msgid "Follow the EABI linkage requirements"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:136
#, fuzzy
msgid "Disallow direct calls to global functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/frv/frv.opt:140
#, fuzzy
msgid "Use media instructions"
msgstr "Benyt bitfeltinstruktioner"

#: config/frv/frv.opt:144
#, fuzzy
msgid "Use multiply add/subtract instructions"
msgstr "Benyt kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#: config/frv/frv.opt:148
#, fuzzy
msgid "Enable optimizing &&/|| in conditional execution"
msgstr "Optimér aldrig statiske klassers klargøringskode"

#: config/frv/frv.opt:152
#, fuzzy
msgid "Enable nested conditional execution optimizations"
msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: config/frv/frv.opt:157
msgid "Do not mark ABI switches in e_flags"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:161
msgid "Remove redundant membars"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:165
#, fuzzy
msgid "Pack VLIW instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/frv/frv.opt:169
msgid "Enable setting GPRs to the result of comparisons"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:173
msgid "Change the amount of scheduler lookahead"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:177 config/pa/pa.opt:104
msgid "Use software floating point"
msgstr "Benyt softwarekommatal"

#: config/frv/frv.opt:181
msgid "Assume a large TLS segment"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:185
#, fuzzy
msgid "Do not assume a large TLS segment"
msgstr "Antag ikke GAS"

#: config/frv/frv.opt:190
msgid "Cause gas to print tomcat statistics"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:195
msgid "Link with the library-pic libraries"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:199
msgid "Allow branches to be packed with other instructions"
msgstr ""

#: config/mn10300/mn10300.opt:23
msgid "Target the AM33 processor"
msgstr "Målret mod AM33-processoren"

#: config/mn10300/mn10300.opt:27
#, fuzzy
msgid "Target the AM33/2.0 processor"
msgstr "Målret mod AM33-processoren"

#: config/mn10300/mn10300.opt:31
msgid "Work around hardware multiply bug"
msgstr "Arbejd omkring hardware-multiplikationsfejl"

#: config/mn10300/mn10300.opt:36
msgid "Enable linker relaxations"
msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"

#: config/mn10300/mn10300.opt:40
msgid "Return pointers in both a0 and d0"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.opt:23
msgid "Enable TPF-OS tracing code"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.opt:27
#, fuzzy
msgid "Specify main object for TPF-OS"
msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"

#: config/s390/s390.opt:23
#, fuzzy
msgid "31 bit ABI"
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/s390/s390.opt:27
#, fuzzy
msgid "64 bit ABI"
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/s390/s390.opt:31 config/i386/i386.opt:97 config/spu/spu.opt:80
msgid "Generate code for given CPU"
msgstr "Generér kode til en given processor"

#: config/s390/s390.opt:35
msgid "Maintain backchain pointer"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:39
msgid "Additional debug prints"
msgstr "Udskriv ekstra fejlanalyseringsinfo"

#: config/s390/s390.opt:43
msgid "ESA/390 architecture"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:47
#, fuzzy
msgid "Enable fused multiply/add instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/s390/s390.opt:51
#, fuzzy
msgid "Enable decimal floating point hardware support"
msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"

#: config/s390/s390.opt:55
#, fuzzy
msgid "Enable hardware floating point"
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/s390/s390.opt:67
msgid "Use packed stack layout"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:71
msgid "Use bras for executable < 64k"
msgstr "Benyt bras til kørbar fil < 64k"

#: config/s390/s390.opt:75
#, fuzzy
msgid "Disable hardware floating point"
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/s390/s390.opt:79
msgid "Set the max. number of bytes which has to be left to stack size before a trap instruction is triggered"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:83
msgid "Emit extra code in the function prologue in order to trap if the stack size exceeds the given limit"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:87 config/ia64/ia64.opt:97 config/sparc/sparc.opt:95
#: config/i386/i386.opt:229 config/rs6000/rs6000.opt:226 config/spu/spu.opt:84
msgid "Schedule code for given CPU"
msgstr "Planlæg koden til en given processor"

#: config/s390/s390.opt:91
msgid "mvcle use"
msgstr "Benyt mvcle"

#: config/s390/s390.opt:95
msgid "Warn if a function uses alloca or creates an array with dynamic size"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:99
msgid "Warn if a single function's framesize exceeds the given framesize"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:103
msgid "z/Architecture"
msgstr ""

#: config/ia64/ilp32.opt:3
#, fuzzy
msgid "Generate ILP32 code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#: config/ia64/ilp32.opt:7
#, fuzzy
msgid "Generate LP64 code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

#: config/ia64/ia64.opt:3
msgid "Generate big endian code"
msgstr "Generér storendet kode"

#: config/ia64/ia64.opt:7
msgid "Generate little endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/ia64/ia64.opt:11
msgid "Generate code for GNU as"
msgstr "Generér kode til GNU as"

#: config/ia64/ia64.opt:15
msgid "Generate code for GNU ld"
msgstr "Generér kode til GNU ld"

#: config/ia64/ia64.opt:19
msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms"
msgstr "Udsend stopbit før og efter volatile udvidede asm-sætninger"

#: config/ia64/ia64.opt:23
msgid "Use in/loc/out register names"
msgstr "Benyt in/loc/out-registernavne"

#: config/ia64/ia64.opt:30
msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss"
msgstr "Aktivér brug af sdata/scommon/sbss"

#: config/ia64/ia64.opt:34
msgid "Generate code without GP reg"
msgstr "Generér kode uden GP-registeret"

#: config/ia64/ia64.opt:38
msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)"
msgstr "gp er konstant (men gem/gendan gp ved indirekte kald)"

#: config/ia64/ia64.opt:42
msgid "Generate self-relocatable code"
msgstr "Generér selvflyttende kode"

#: config/ia64/ia64.opt:46
msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency"
msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:50
msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput"
msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:57
msgid "Generate inline integer division, optimize for latency"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:61
msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:65
#, fuzzy
msgid "Do not inline integer division"
msgstr "Advar ikke om heltalsdivision på oversættelsestidspunktet med nul"

#: config/ia64/ia64.opt:69
#, fuzzy
msgid "Generate inline square root, optimize for latency"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:73
#, fuzzy
msgid "Generate inline square root, optimize for throughput"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:77
#, fuzzy
msgid "Do not inline square root"
msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#: config/ia64/ia64.opt:81
msgid "Enable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
msgstr "Aktivér Dwarf 2-linjefejlanalyseringsinfo via GNU as"

#: config/ia64/ia64.opt:85
msgid "Enable earlier placing stop bits for better scheduling"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:89 config/spu/spu.opt:72 config/sh/sh.opt:253
#: config/pa/pa.opt:51
msgid "Specify range of registers to make fixed"
msgstr "Angiv interval af registre der skal gøres faste"

#: config/ia64/ia64.opt:101
#, fuzzy
msgid "Use data speculation before reload"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

#: config/ia64/ia64.opt:105
msgid "Use data speculation after reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:109
#, fuzzy
msgid "Use control speculation"
msgstr "Opret konsolprogram"

#: config/ia64/ia64.opt:113
msgid "Use in block data speculation before reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:117
msgid "Use in block data speculation after reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:121
msgid "Use in block control speculation"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:125
msgid "Use simple data speculation check"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:129
msgid "Use simple data speculation check for control speculation"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:133
msgid "If set, data speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:137
msgid "If set, control speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:141
msgid "Count speculative dependencies while calculating priority of instructions"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:145
msgid "Place a stop bit after every cycle when scheduling"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:149
msgid "Assume that floating-point stores and loads are not likely to cause conflict when placed into one instruction group"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:153
msgid "Soft limit on number of memory insns per instruction group, giving lower priority to subsequent memory insns attempting to schedule in the same insn group. Frequently useful to prevent cache bank conflicts. Default value is 1"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:157
msgid "Disallow more than `msched-max-memory-insns' in instruction group. Otherwise, limit is `soft' (prefer non-memory operations when limit is reached)"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:161
msgid "Don't generate checks for control speculation in selective scheduling"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:24 config/bfin/bfin.opt:23
msgid "Use simulator runtime"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:28
#, fuzzy
msgid "Compile code for R8C variants"
msgstr "Oversæt for 64 bit-henvisninger"

#: config/m32c/m32c.opt:32
#, fuzzy
msgid "Compile code for M16C variants"
msgstr "Oversæt for 64 bit-henvisninger"

#: config/m32c/m32c.opt:36
#, fuzzy
msgid "Compile code for M32CM variants"
msgstr "Oversæt for 32 bit-henvisninger"

#: config/m32c/m32c.opt:40
#, fuzzy
msgid "Compile code for M32C variants"
msgstr "Oversæt for 32 bit-henvisninger"

#: config/m32c/m32c.opt:44
msgid "Number of memreg bytes (default: 16, range: 0..16)"
msgstr ""

#: config/sparc/little-endian.opt:23
#, fuzzy
msgid "Generate code for little-endian"
msgstr "Generér kode til lilleendet"

#: config/sparc/little-endian.opt:27
#, fuzzy
msgid "Generate code for big-endian"
msgstr "Generér kode til storendet"

#: config/sparc/sparc.opt:23 config/sparc/sparc.opt:27
#, fuzzy
msgid "Use hardware FP"
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/sparc/sparc.opt:31
#, fuzzy
msgid "Do not use hardware FP"
msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"

#: config/sparc/sparc.opt:35
msgid "Assume possible double misalignment"
msgstr "Antag at double-variabler kan være ujusterede"

#: config/sparc/sparc.opt:39
msgid "Pass -assert pure-text to linker"
msgstr "Overbring -assert pure-text til sammenkæderen"

#: config/sparc/sparc.opt:43
msgid "Use ABI reserved registers"
msgstr "Benyt ABI-reserverede registre"

#: config/sparc/sparc.opt:47
#, fuzzy
msgid "Use hardware quad FP instructions"
msgstr "Benyt hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:51
msgid "Do not use hardware quad fp instructions"
msgstr "Benyt ikke hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:55
#, fuzzy
msgid "Compile for V8+ ABI"
msgstr "Oversæt for v8plus-ABI"

#: config/sparc/sparc.opt:59
#, fuzzy
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set extensions"
msgstr "Benyt Visual Instruction Set"

#: config/sparc/sparc.opt:63
msgid "Pointers are 64-bit"
msgstr "Henvisninger er 64 bit"

#: config/sparc/sparc.opt:67
msgid "Pointers are 32-bit"
msgstr "Henvisninger er 32 bit"

#: config/sparc/sparc.opt:71
msgid "Use 64-bit ABI"
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/sparc/sparc.opt:75
msgid "Use 32-bit ABI"
msgstr "Benyt 32 bit-API"

#: config/sparc/sparc.opt:79
msgid "Use stack bias"
msgstr "Benyt stakafsæt"

#: config/sparc/sparc.opt:83
msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies"
msgstr "Benyt strukturer på stærkere justering til dobbelt-ord kopier"

#: config/sparc/sparc.opt:87
msgid "Optimize tail call instructions in assembler and linker"
msgstr "Optimér halekaldsinstruktioner i maskinkodeoversætteren og sammenkæderen"

#: config/sparc/sparc.opt:91 config/rs6000/rs6000.opt:222
msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#: config/sparc/sparc.opt:99
#, fuzzy
msgid "Use given SPARC-V9 code model"
msgstr "Benyt given SPARC-kodemodel"

#: config/sparc/sparc.opt:103
msgid "Enable strict 32-bit psABI struct return checking."
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:23
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32rx"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:27
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32r2"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:31
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32r"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:35
msgid "Align all loops to 32 byte boundary"
msgstr "Justér alle løkker til 32 byte-grænserne"

#: config/m32r/m32r.opt:39
msgid "Prefer branches over conditional execution"
msgstr "Foretræk forgrening frem for betinget udførelse"

#: config/m32r/m32r.opt:43
msgid "Give branches their default cost"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:47
msgid "Display compile time statistics"
msgstr "Vis oversættelsesstatistikker"

#: config/m32r/m32r.opt:51
msgid "Specify cache flush function"
msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:55
#, fuzzy
msgid "Specify cache flush trap number"
msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:59
msgid "Only issue one instruction per cycle"
msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"

#: config/m32r/m32r.opt:63
#, fuzzy
msgid "Allow two instructions to be issued per cycle"
msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"

#: config/m32r/m32r.opt:67
msgid "Code size: small, medium or large"
msgstr "Kodestørrelse: small, medium eller large"

#: config/m32r/m32r.opt:71
msgid "Don't call any cache flush functions"
msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:75
#, fuzzy
msgid "Don't call any cache flush trap"
msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:82
msgid "Small data area: none, sdata, use"
msgstr "Område til små data: none, sdata, use"

#: config/m68k/m68k.opt:23
msgid "Generate code for a 520X"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:27
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5206e"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:31
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 528x"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:35
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5307"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:39
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5407"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:43 config/m68k/m68k.opt:104
msgid "Generate code for a 68000"
msgstr "Generér kode til en 68000"

#: config/m68k/m68k.opt:47
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 68010"
msgstr "Generér kode til en 68020"

#: config/m68k/m68k.opt:51 config/m68k/m68k.opt:108
msgid "Generate code for a 68020"
msgstr "Generér kode til en 68020"

#: config/m68k/m68k.opt:55
msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions"
msgstr "Generér kode til en 68040 uden nogen nye instruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:59
msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions"
msgstr "Generér kode til en 68060 uden nogen nye instruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:63
msgid "Generate code for a 68030"
msgstr "Generér kode til en 68030"

#: config/m68k/m68k.opt:67
msgid "Generate code for a 68040"
msgstr "Generér kode til en 68040"

#: config/m68k/m68k.opt:71
msgid "Generate code for a 68060"
msgstr "Generér kode til en 68060"

#: config/m68k/m68k.opt:75
msgid "Generate code for a 68302"
msgstr "Generér kode til en 68302"

#: config/m68k/m68k.opt:79
msgid "Generate code for a 68332"
msgstr "Generér kode til en 68332"

#: config/m68k/m68k.opt:84
msgid "Generate code for a 68851"
msgstr "Generér kode til en 68851"

#: config/m68k/m68k.opt:88
#, fuzzy
msgid "Generate code that uses 68881 floating-point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:92
msgid "Align variables on a 32-bit boundary"
msgstr "Justér variabler til 32 bit-grænserne"

#: config/m68k/m68k.opt:96 config/arm/arm.opt:49 config/score/score.opt:63
msgid "Specify the name of the target architecture"
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#: config/m68k/m68k.opt:100
msgid "Use the bit-field instructions"
msgstr "Benyt bitfeltinstruktionerne"

#: config/m68k/m68k.opt:112
#, fuzzy
msgid "Generate code for a ColdFire v4e"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/m68k/m68k.opt:116
#, fuzzy
msgid "Specify the target CPU"
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/m68k/m68k.opt:120
msgid "Generate code for a cpu32"
msgstr "Generér kode til en cpu32"

#: config/m68k/m68k.opt:124
#, fuzzy
msgid "Use hardware division instructions on ColdFire"
msgstr "Benyt hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:128
#, fuzzy
msgid "Generate code for a Fido A"
msgstr "Generér kode til en Sun FPA"

#: config/m68k/m68k.opt:132
#, fuzzy
msgid "Generate code which uses hardware floating point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:136
msgid "Enable ID based shared library"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:140
msgid "Do not use the bit-field instructions"
msgstr "Benyt ikke bitfeltinstruktionerne"

#: config/m68k/m68k.opt:144
msgid "Use normal calling convention"
msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#: config/m68k/m68k.opt:148
#, fuzzy
msgid "Consider type 'int' to be 32 bits wide"
msgstr "Lad typen 'int' være 32 bit bred"

#: config/m68k/m68k.opt:152
msgid "Generate pc-relative code"
msgstr "Generér pc-relativ kode"

#: config/m68k/m68k.opt:156
msgid "Use different calling convention using 'rtd'"
msgstr "Benyt anden kaldekonvention vha. 'rtd'"

#: config/m68k/m68k.opt:160 config/bfin/bfin.opt:61
msgid "Enable separate data segment"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:164 config/bfin/bfin.opt:57
msgid "ID of shared library to build"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:168
#, fuzzy
msgid "Consider type 'int' to be 16 bits wide"
msgstr "Lad typen 'int' være 16 bit bred"

#: config/m68k/m68k.opt:172
msgid "Generate code with library calls for floating point"
msgstr "Generér kode med bibliotekskald for kommatalsoperationer"

#: config/m68k/m68k.opt:176
msgid "Do not use unaligned memory references"
msgstr "Benyt ikke ikke-justerede hukommelsesreferencer"

#: config/m68k/m68k.opt:180
#, fuzzy
msgid "Tune for the specified target CPU or architecture"
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#: config/m68k/m68k.opt:184
msgid "Support more than 8192 GOT entries on ColdFire"
msgstr ""

#: config/m68k/ieee.opt:24 config/i386/i386.opt:137
msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
msgstr "Brug IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"

#: config/i386/djgpp.opt:25
msgid "Ignored (obsolete)"
msgstr ""

#: config/i386/mingw.opt:23
msgid "Warn about none ISO msvcrt scanf/printf width extensions"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:61
msgid "sizeof(long double) is 16"
msgstr "sizeof(long double) er 16"

#: config/i386/i386.opt:65 config/i386/i386.opt:133
msgid "Use hardware fp"
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/i386/i386.opt:69
msgid "sizeof(long double) is 12"
msgstr "sizeof(long double) er 12"

#: config/i386/i386.opt:73
msgid "Reserve space for outgoing arguments in the function prologue"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:77
msgid "Align some doubles on dword boundary"
msgstr "Justér nogle double-variabler til dword-grænserne"

#: config/i386/i386.opt:81
msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
msgstr "Funktionsbegyndelser justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:85
msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
msgstr "Steder der skal springes til, justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:89
msgid "Loop code aligned to this power of 2"
msgstr "Løkkekode skal justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:93
msgid "Align destination of the string operations"
msgstr "Justér strengoperationernes destination"

#: config/i386/i386.opt:101
msgid "Use given assembler dialect"
msgstr "Benyt den givne maskinkodedialekt"

#: config/i386/i386.opt:105
msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
msgstr "Forgreninger koster dette (1-5, vilkårlige enheder)"

#: config/i386/i386.opt:109
msgid "Data greater than given threshold will go into .ldata section in x86-64 medium model"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:113
msgid "Use given x86-64 code model"
msgstr "Benyt den givne x86-64-kodemodel"

#: config/i386/i386.opt:117
msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
msgstr "Generér sin, cos og sqrt til fpu"

#: config/i386/i386.opt:121
msgid "Always use Dynamic Realigned Argument Pointer (DRAP) to realign stack"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:125
msgid "Return values of functions in FPU registers"
msgstr "Returnér værdier fra funktioner i fpu-registre"

#: config/i386/i386.opt:129
msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
msgstr "Generér kommatalsmatematik vha. givent instruktionssæt"

#: config/i386/i386.opt:141
msgid "Inline all known string operations"
msgstr "Indbyg alle kendte strengoperationer"

#: config/i386/i386.opt:145
msgid "Inline memset/memcpy string operations, but perform inline version only for small blocks"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:153
msgid "Use native (MS) bitfield layout"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:169
msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/i386/i386.opt:173
msgid "Set 80387 floating-point precision (-mpc32, -mpc64, -mpc80)"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:177
msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2"
msgstr "Forsøg at holde stakken justeret til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:181
#, fuzzy
msgid "Assume incoming stack aligned to this power of 2"
msgstr "Forsøg at holde stakken justeret til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:185
msgid "Use push instructions to save outgoing arguments"
msgstr "Brug push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

#: config/i386/i386.opt:189
msgid "Use red-zone in the x86-64 code"
msgstr "Benyt rødzone i x86-64-koden"

#: config/i386/i386.opt:193
msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
msgstr "Antallet af registre der skal bruges til at overbringe heltalsparametre"

#: config/i386/i386.opt:197
msgid "Alternate calling convention"
msgstr "Alternativ kaldekonvention"

#: config/i386/i386.opt:205
msgid "Use SSE register passing conventions for SF and DF mode"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:209
msgid "Realign stack in prologue"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:213
msgid "Enable stack probing"
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: config/i386/i386.opt:217
#, fuzzy
msgid "Chose strategy to generate stringop using"
msgstr "muligvis begyndelsen af uafsluttet strengkonstant"

#: config/i386/i386.opt:221
msgid "Use given thread-local storage dialect"
msgstr "Benyt den givne tråd-lokale lagringsdialekt"

#: config/i386/i386.opt:225
#, c-format
msgid "Use direct references against %gs when accessing tls data"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:233
#, fuzzy
msgid "Vector library ABI to use"
msgstr "Angiv ABI der skal bruges"

#: config/i386/i386.opt:237
msgid "Generate reciprocals instead of divss and sqrtss."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:241
#, fuzzy
msgid "Generate cld instruction in the function prologue."
msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"

#: config/i386/i386.opt:248
#, fuzzy
msgid "Enable automatic generation of fused floating point multiply-add instructions"
msgstr "Generér ikke sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/i386/i386.opt:256
msgid "Generate 32bit i386 code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#: config/i386/i386.opt:260
msgid "Generate 64bit x86-64 code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:264
msgid "Support MMX built-in functions"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:268
msgid "Support 3DNow! built-in functions"
msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:272
#, fuzzy
msgid "Support Athlon 3Dnow! built-in functions"
msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"

#: config/i386/i386.opt:276
msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:280
msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:284
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:288
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSSE3 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:292
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 and SSE4.1 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:296 config/i386/i386.opt:300
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:304
#, fuzzy
msgid "Do not support SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:308
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 and AVX built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:312
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX and FMA built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:316
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSE4A built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:320
#, fuzzy
msgid "Support SSE5 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:324
msgid "Support code generation of Advanced Bit Manipulation (ABM) instructions."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:328
#, fuzzy
msgid "Support code generation of popcnt instruction."
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#: config/i386/i386.opt:332
#, fuzzy
msgid "Support code generation of cmpxchg16b instruction."
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#: config/i386/i386.opt:336
msgid "Support code generation of sahf instruction in 64bit x86-64 code."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:340
#, fuzzy
msgid "Support AES built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:344
#, fuzzy
msgid "Support PCLMUL built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:348
msgid "Encode SSE instructions with VEX prefix"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:23
msgid "Create console application"
msgstr "Opret konsolprogram"

#: config/i386/cygming.opt:27
msgid "Use the Cygwin interface"
msgstr "Benyt Cygwin-grænsefladen"

#: config/i386/cygming.opt:31
msgid "Generate code for a DLL"
msgstr "Generér kode til en DLL"

#: config/i386/cygming.opt:35
msgid "Ignore dllimport for functions"
msgstr "Ignorér dllimport til funktioner"

#: config/i386/cygming.opt:39
msgid "Use Mingw-specific thread support"
msgstr "Benyt Mingw-specifik trådunderstøttelse"

#: config/i386/cygming.opt:43
msgid "Set Windows defines"
msgstr "Angiv Windows-definitioner"

#: config/i386/cygming.opt:47
msgid "Create GUI application"
msgstr "Opret grafisk program"

#: config/rs6000/aix41.opt:24 config/rs6000/aix64.opt:32
msgid "Support message passing with the Parallel Environment"
msgstr "Understøt meddelelsesoverbringelse med Parallel Environment"

#: config/rs6000/aix.opt:24 config/rs6000/rs6000.opt:147
msgid "Conform more closely to IBM XLC semantics"
msgstr ""

#: config/rs6000/darwin.opt:24 config/rs6000/sysv4.opt:128
#, fuzzy
msgid "Generate 64-bit code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

#: config/rs6000/darwin.opt:28 config/rs6000/sysv4.opt:132
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#: config/rs6000/darwin.opt:32
msgid "Generate code suitable for executables (NOT shared libs)"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:24
msgid "Use POWER instruction set"
msgstr "Benyt POWER-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:28
msgid "Do not use POWER instruction set"
msgstr "Benyt ikke POWER-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:32
msgid "Use POWER2 instruction set"
msgstr "Benyt POWER2-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:36
msgid "Use PowerPC instruction set"
msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:40
msgid "Do not use PowerPC instruction set"
msgstr "Benyt ikke PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:44
msgid "Use PowerPC-64 instruction set"
msgstr "Benyt PowerPC-64-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:48
msgid "Use PowerPC General Purpose group optional instructions"
msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC General Purpose-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:52
msgid "Use PowerPC Graphics group optional instructions"
msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC Graphics-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:56
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.01 single field mfcr instruction"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:60
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.02 popcntb instruction"
msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:64
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.02 floating point rounding instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:68
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.05 compare bytes instruction"
msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:72
#, fuzzy
msgid "Use extended PowerPC V2.05 move floating point to/from GPR instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:76
msgid "Use AltiVec instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:80
#, fuzzy
msgid "Use decimal floating point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:84
#, fuzzy
msgid "Use 4xx half-word multiply instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:88
#, fuzzy
msgid "Use 4xx string-search dlmzb instruction"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:92
msgid "Generate load/store multiple instructions"
msgstr "Generér flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:96
msgid "Generate string instructions for block moves"
msgstr "Generér strengoperationer til blokflytninger"

#: config/rs6000/rs6000.opt:100
msgid "Use new mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr "Benyt nye aliaser for PowerPC-arkitekturen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:104
msgid "Use old mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr "Benyt tidligere aliaser for PowerPC-arkitekturen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:108 config/pdp11/pdp11.opt:83
msgid "Do not use hardware floating point"
msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"

#: config/rs6000/rs6000.opt:116
msgid "Do not generate load/store with update instructions"
msgstr "Generér ikke indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:120
msgid "Generate load/store with update instructions"
msgstr "Generér indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:124
#, fuzzy
msgid "Do not generate fused multiply/add instructions"
msgstr "Generér ikke sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:128
msgid "Generate fused multiply/add instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:132
#, fuzzy
msgid "Schedule the start and end of the procedure"
msgstr "Planlæg ikke begyndelsen og slutningen af proceduren"

#: config/rs6000/rs6000.opt:139
msgid "Return all structures in memory (AIX default)"
msgstr "Returnér alle strukturer i hukommelse (SVR4-standard)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:143
msgid "Return small structures in registers (SVR4 default)"
msgstr "Returnér små strukturer i registre (SVR4-standard)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:151
#, fuzzy
msgid "Generate software reciprocal sqrt for better throughput"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/rs6000/rs6000.opt:155
#, fuzzy
msgid "Do not place floating point constants in TOC"
msgstr "Anbring ikke kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:159
msgid "Place floating point constants in TOC"
msgstr "Anbring kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:163
#, fuzzy
msgid "Do not place symbol+offset constants in TOC"
msgstr "Anbring ikke symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:167
msgid "Place symbol+offset constants in TOC"
msgstr "Anbring symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:178
msgid "Use only one TOC entry per procedure"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:182
msgid "Put everything in the regular TOC"
msgstr "Anbring alting i den regulære indholdsfortegnelse"

#: config/rs6000/rs6000.opt:186
#, fuzzy
msgid "Generate VRSAVE instructions when generating AltiVec code"
msgstr "Angiv yes/no hvis VRSAVE-instruktioner skal genereres til AltiVec"

#: config/rs6000/rs6000.opt:190
msgid "Deprecated option. Use -mvrsave/-mno-vrsave instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:194
#, fuzzy
msgid "Generate isel instructions"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:198
msgid "Deprecated option. Use -misel/-mno-isel instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:202
#, fuzzy
msgid "Generate SPE SIMD instructions on E500"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:206
#, fuzzy
msgid "Generate PPC750CL paired-single instructions"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:210
msgid "Deprecated option. Use -mspe/-mno-spe instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:214
msgid "Enable debug output"
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsuddata"

#: config/rs6000/rs6000.opt:218
msgid "Specify ABI to use"
msgstr "Angiv ABI der skal bruges"

#: config/rs6000/rs6000.opt:230
msgid "Select full, part, or no traceback table"
msgstr "Vælg komplet, partiel eller ingen tilbagesporingstabel"

#: config/rs6000/rs6000.opt:234
msgid "Avoid all range limits on call instructions"
msgstr "Undgå alle områdegrænser ved kaldeinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:238
#, fuzzy
msgid "Generate Cell microcode"
msgstr "Generér MC-kode"

#: config/rs6000/rs6000.opt:242
#, fuzzy
msgid "Warn when a Cell microcoded instruction is emitted"
msgstr "Advar ikke når alle konstruktions-/destruktionsfunktioner er private"

#: config/rs6000/rs6000.opt:246
msgid "Warn about deprecated 'vector long ...' AltiVec type usage"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:250
#, fuzzy
msgid "Select GPR floating point method"
msgstr "kommatalsoverløb"

#: config/rs6000/rs6000.opt:254
msgid "Specify size of long double (64 or 128 bits)"
msgstr "Angiv størrelsen af long double (64 eller 128 bit)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:258
msgid "Determine which dependences between insns are considered costly"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:262
msgid "Specify which post scheduling nop insertion scheme to apply"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:266
#, fuzzy
msgid "Specify alignment of structure fields default/natural"
msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"

#: config/rs6000/rs6000.opt:270
msgid "Specify scheduling priority for dispatch slot restricted insns"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:274
#, fuzzy
msgid "Single-precision floating point unit"
msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"

#: config/rs6000/rs6000.opt:278
#, fuzzy
msgid "Double-precision floating point unit"
msgstr "Benyt ikke kommatalsenheden til Xtensa"

#: config/rs6000/rs6000.opt:282
msgid "Floating point unit does not support divide & sqrt"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:286
msgid "Specify FP (sp, dp, sp-lite, dp-lite) (implies -mxilinx-fpu)"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:290
#, fuzzy
msgid "Specify Xilinx FPU."
msgstr "Angiv en ABI"

#: config/rs6000/aix64.opt:24
msgid "Compile for 64-bit pointers"
msgstr "Oversæt for 64 bit-henvisninger"

#: config/rs6000/aix64.opt:28
msgid "Compile for 32-bit pointers"
msgstr "Oversæt for 32 bit-henvisninger"

#: config/rs6000/linux64.opt:24
#, fuzzy
msgid "Call mcount for profiling before a function prologue"
msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"

#: config/rs6000/sysv4.opt:24
msgid "Select ABI calling convention"
msgstr "Angiv ABI-kaldekonvention"

#: config/rs6000/sysv4.opt:28
msgid "Select method for sdata handling"
msgstr "Angiv metode for sdata-håndtering"

#: config/rs6000/sysv4.opt:36 config/rs6000/sysv4.opt:40
msgid "Align to the base type of the bit-field"
msgstr "Justér til grundtypen for bitfeltet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:45 config/rs6000/sysv4.opt:49
msgid "Produce code relocatable at runtime"
msgstr "Generér kode som kan flyttes på kørselstidspunktet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:53 config/rs6000/sysv4.opt:57
msgid "Produce little endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/rs6000/sysv4.opt:61 config/rs6000/sysv4.opt:65
msgid "Produce big endian code"
msgstr "Generér storendet kode"

#: config/rs6000/sysv4.opt:70 config/rs6000/sysv4.opt:74
#: config/rs6000/sysv4.opt:83 config/rs6000/sysv4.opt:100
#: config/rs6000/sysv4.opt:124 config/rs6000/sysv4.opt:136
msgid "no description yet"
msgstr "ingen beskrivelse endnu"

#: config/rs6000/sysv4.opt:78
msgid "Assume all variable arg functions are prototyped"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:87
msgid "Use EABI"
msgstr "Benyt EABI"

#: config/rs6000/sysv4.opt:91
#, fuzzy
msgid "Allow bit-fields to cross word boundaries"
msgstr "Tillad ikke bitfelter at krydse ordgrænser"

#: config/rs6000/sysv4.opt:95
msgid "Use alternate register names"
msgstr "Benyt alternative registernavne"

#: config/rs6000/sysv4.opt:104
msgid "Link with libsim.a, libc.a and sim-crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libsim.a, libc.a og sim-crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:108
msgid "Link with libads.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libads.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:112
msgid "Link with libyk.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libyk.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:116
msgid "Link with libmvme.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libmvme.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:120
msgid "Set the PPC_EMB bit in the ELF flags header"
msgstr "Sæt PPC_EMB-bitten i ELF-tilvalgshovedet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:140
#, fuzzy
msgid "Generate code to use a non-exec PLT and GOT"
msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"

#: config/rs6000/sysv4.opt:144
#, fuzzy
msgid "Generate code for old exec BSS PLT"
msgstr "Generér kode til en Sun FPA"

#: config/spu/spu.opt:20
msgid "Emit warnings when run-time relocations are generated"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:24
msgid "Emit errors when run-time relocations are generated"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:28
msgid "Specify cost of branches (Default 20)"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:32
#, fuzzy
msgid "Make sure loads and stores are not moved past DMA instructions"
msgstr "Generér indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/spu/spu.opt:36
msgid "volatile must be specified on any memory that is effected by DMA"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:40 config/spu/spu.opt:44
msgid "Insert nops when it might improve performance by allowing dual issue (default)"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:48
#, fuzzy
msgid "Use standard main function as entry for startup"
msgstr "Benyt jsr og rts til funktionskald og returneringer"

#: config/spu/spu.opt:52
#, fuzzy
msgid "Generate branch hints for branches"
msgstr "Generér strengoperationer til blokflytninger"

#: config/spu/spu.opt:56
#, fuzzy
msgid "Maximum number of nops to insert for a hint (Default 2)"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: config/spu/spu.opt:60
#, fuzzy
msgid "Approximate maximum number of instructions to allow between a hint and its branch [125]"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: config/spu/spu.opt:64
#, fuzzy
msgid "Generate code for 18 bit addressing"
msgstr "Generér kode til storendet"

#: config/spu/spu.opt:68
#, fuzzy
msgid "Generate code for 32 bit addressing"
msgstr "Generér kode til storendet"

#: config/spu/spu.opt:76
msgid "Insert hbrp instructions after hinted branch targets to avoid the SPU hang issue"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:23
#, fuzzy
msgid "Generate code for the M*Core M210"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.opt:27
msgid "Generate code for the M*Core M340"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.opt:31
msgid "Set maximum alignment to 4"
msgstr "Sæt maksimal justering til 4"

#: config/mcore/mcore.opt:35
msgid "Force functions to be aligned to a 4 byte boundary"
msgstr "Tving funktioner til at blive justeret til en 4 byte-grænse"

#: config/mcore/mcore.opt:39
msgid "Set maximum alignment to 8"
msgstr "Sæt maksimal justering til 8"

#: config/mcore/mcore.opt:43 config/score/score.opt:23
#, fuzzy
msgid "Generate big-endian code"
msgstr "Generér storendet kode"

#: config/mcore/mcore.opt:47
msgid "Emit call graph information"
msgstr "Udsend kaldegrafinfo"

#: config/mcore/mcore.opt:51
#, fuzzy
msgid "Use the divide instruction"
msgstr "Benyt ikke divisionsinstruktionen"

#: config/mcore/mcore.opt:55
msgid "Inline constants if it can be done in 2 insns or less"
msgstr "Indlejr konstanter hvis det kan gøres med 2 instruktioner eller mindre"

#: config/mcore/mcore.opt:59 config/score/score.opt:27
#, fuzzy
msgid "Generate little-endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/mcore/mcore.opt:67
#, fuzzy
msgid "Use arbitrary sized immediates in bit operations"
msgstr "Benyt ikke vilkårlige størrelsers umiddelbare værdier i bitoperationer"

#: config/mcore/mcore.opt:71
msgid "Prefer word accesses over byte accesses"
msgstr "Foretræk ord-tilgange frem for byte-tilgange"

#: config/mcore/mcore.opt:75
#, fuzzy
msgid "Set the maximum amount for a single stack increment operation"
msgstr "Maksimalt antal for en enkelt stakforøgelsesoperation"

#: config/mcore/mcore.opt:79
#, fuzzy
msgid "Always treat bitfields as int-sized"
msgstr "Behandl altid bitfelter som af størrelsen int"

#: config/arc/arc.opt:32
msgid "Prepend the name of the cpu to all public symbol names"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:42
#, fuzzy
msgid "Compile code for ARC variant CPU"