view gcc/po/da.po @ 67:f6334be47118

update gcc from gcc-4.6-20100522 to gcc-4.6-20110318
author nobuyasu <dimolto@cr.ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Tue, 22 Mar 2011 17:18:12 +0900
parents b7f97abdc517
children 04ced10e8804
line wrap: on
line source

# Danish version of GCC strings.
# Copyright (C) 2002, 03, 04 Free Software Foundation, Inc.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
#
# Konventioner:
#
# ABI -> binær grænseflade
# ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
# access -> tilgangs-
# aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
# ambigeous -> tvetydig
# arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
# array -> tabel
# assembler -> maskinkodeoversætter
# assertion -> postulat
# attribute -> egenskab
# base class -> stamklasse
# basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
# braces -> krøllede paranteser
# braced-group -> sætningsblok
# branch -> forgrening
# buffer -> mellemlager
# cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
# con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
# conflicting -> modstridende
# convert -> konvertere, omdanne
# declared -> erklæret
# defaults to -> antages at være
# dereference -> følge
# discard -> fjerne
# discard -> kassere
# driver -> styringsprogram
# duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
# edge list -> kantliste
# elt -> udtrykstræ
# endian -> endet (fx storendet, lillendet)
# endianness -> endethed
# exception handling -> håndtering af undtagelser
# excess -> for mange
# expansion -> udfoldning
# extra -> (ret ofte) overskydende
# floating point -> kommatal
# formals -> parametre
# format string -> formateringsstreng
# forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
# frame table -> rammetabel
# friend -> ven(ne-)
# gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
# hard register -> hardware-register
# have no effect -> udvirker intet
# identifier -> kaldenavn
# incompatible -> uforenelig, passer ikke
# incomplete -> ufuldstændig
# initialize -> tildele startværdi, klargøre
# initializer -> startværdi
# initializer list -> klargøringsliste
# inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
# instance -> instans (fx af en klasse)
# issue (fx warnings) -> fremkom med
# iterator -> løkkevariabel
# junk -> ragelse
# keyword -> reserveret ord
# label -> etiket
# linking -> sammenkædning
# lvalue -> venstreværdi
# macro -> makro
# malformed -> forkert udformet, misdannet
# member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
# mismatch -> passer ikke med
# mmap -> indlæse
# modifier, qualifier -> modifikation
# multiple inheritance -> multipel nedarvning
# newline -> linjeskift
# non-numeric -> ikke et tal
# null character -> nultegn
# null pointer -> nul[-]henvisning
# offset -> forskydning
# opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
# out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
# overflow -> (til tider) løber over
# overlap -> [interval]sammenfald
# overloading -> flertydiggørelse
# padding -> udfylning
# pass -> overbringe (fx parametre), videregive
# pointer -> henvisning[svariabel]
# preprocessor -> præprocessor
# profiling -> profilering
# promote -> forfremme
# request -> (til tider) forespørgsel
# return -> returnerer
# schedule -> planlæg
# scope -> virkningsfelt
# shadowing -> skygger for
# shift -> skift
# specified -> (oftest) angivet
# specifier -> anvisning, angivelse
# stab -> stik (?)
# statement -> sætning
# storage class -> lagringsklasse
# strict -> nøje
# string -> streng
# subscript -> indeks, opslag
# target -> mål[arkitektur]
# template -> skabelon
# thrown -> kastet
# token -> symbol
# top-level -> øverste niveau
# trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
# undefine -> glemme definitionen
# undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
# underscore -> understreg
# universal-character-name -> universelt tegn[navn]
# unsigned -> uden fortegn
# varargs -> variable parameterlister
# variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
# variabels -> variabler (med afslutnings-r)
# vtable -> virtuel tabel
# wide character -> bredtegn
# white space -> mellemrum
# whitespace -> mellemrum
#
# Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
# (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
# som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
# - der er jo masser af plads at tage af.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.4-b20040206\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-18 20:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-03 19:17+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: c-decl.c:4636 c-typeck.c:5849 toplev.c:1013 c-family/c-pretty-print.c:423
#: cp/error.c:610 cp/error.c:889
#, fuzzy
msgid "<anonymous>"
msgstr "<anonym %s>"

#: c-objc-common.c:173
#, fuzzy
msgid "({anonymous})"
msgstr "((anonym))"

#: c-parser.c:946 cp/parser.c:20888
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected end of line"
msgstr "ragelse i slutningen af #line"

#: c-parser.c:1760 c-parser.c:1774 c-parser.c:4001 c-parser.c:4439
#: c-parser.c:4700 c-parser.c:4856 c-parser.c:4873 c-parser.c:5038
#: c-parser.c:6983 c-parser.c:7019 c-parser.c:7051 c-parser.c:7099
#: c-parser.c:7279 c-parser.c:8031 c-parser.c:8101 c-parser.c:8144
#: c-parser.c:9118 c-parser.c:9263 c-parser.c:9301 c-parser.c:2447
#: c-parser.c:7272 cp/parser.c:20834
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<;%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:1804 c-parser.c:2385 c-parser.c:2675 c-parser.c:3306
#: c-parser.c:3358 c-parser.c:3363 c-parser.c:4483 c-parser.c:4616
#: c-parser.c:4778 c-parser.c:4974 c-parser.c:5100 c-parser.c:6181
#: c-parser.c:6219 c-parser.c:6305 c-parser.c:6345 c-parser.c:6383
#: c-parser.c:6398 c-parser.c:6422 c-parser.c:7560 c-parser.c:7631
#: c-parser.c:8436 c-parser.c:8457 c-parser.c:8507 c-parser.c:8617
#: c-parser.c:8690 c-parser.c:8758 c-parser.c:9226 c-parser.c:8580
#: cp/parser.c:20837
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<(%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:1809 c-parser.c:6189 c-parser.c:6227 c-parser.c:6312
#: c-parser.c:6319 c-parser.c:6356 cp/parser.c:20499 cp/parser.c:20852
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:1830 c-parser.c:2400 c-parser.c:2711 c-parser.c:2919
#: c-parser.c:3083 c-parser.c:3132 c-parser.c:3191 c-parser.c:3313
#: c-parser.c:3484 c-parser.c:3495 c-parser.c:3504 c-parser.c:4486
#: c-parser.c:4620 c-parser.c:4897 c-parser.c:5032 c-parser.c:5112
#: c-parser.c:5673 c-parser.c:5860 c-parser.c:5920 c-parser.c:6126
#: c-parser.c:6144 c-parser.c:6165 c-parser.c:6198 c-parser.c:6299
#: c-parser.c:6327 c-parser.c:6369 c-parser.c:6391 c-parser.c:6414
#: c-parser.c:6435 c-parser.c:6575 c-parser.c:6847 c-parser.c:7363
#: c-parser.c:7384 c-parser.c:7583 c-parser.c:7635 c-parser.c:8003
#: c-parser.c:8439 c-parser.c:8460 c-parser.c:8538 c-parser.c:8623
#: c-parser.c:8739 c-parser.c:8821 c-parser.c:9154 c-parser.c:9271
#: c-parser.c:9312 cp/parser.c:20882
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<)%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:3002 c-parser.c:3789 c-parser.c:3823 c-parser.c:5092
#: c-parser.c:6291 c-parser.c:6455 c-parser.c:6562 cp/parser.c:20846
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<]%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:3168
msgid "expected %<;%>, %<,%> or %<)%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:3652 cp/parser.c:20840 cp/parser.c:22438
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<}%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:3942 c-parser.c:7603 c-parser.c:9555 c-parser.c:2267
#: c-parser.c:2467 c-parser.c:7168 cp/parser.c:13502 cp/parser.c:20843
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<{%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:4161 c-parser.c:4170 c-parser.c:4996 c-parser.c:5337
#: c-parser.c:7377 c-parser.c:7742 c-parser.c:7799 c-parser.c:8728
#: cp/parser.c:20876 cp/parser.c:21694
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<:%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:4694 cp/parser.c:20776
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<while%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:6079
#, fuzzy
msgid "expected %<.%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:6857 c-parser.c:6889 c-parser.c:7112 cp/parser.c:22224
#: cp/parser.c:22297
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<@end%>"
msgstr "uventet operand"

#: c-parser.c:7518 cp/parser.c:20861
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<>%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:8825 cp/parser.c:20885
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%> or %<)%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:9252 c-parser.c:3846 cp/parser.c:20864
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<=%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:9612 c-parser.c:9602 cp/parser.c:24752
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<#pragma omp section%> or %<}%>"
msgstr ""

#: c-typeck.c:6492
#, fuzzy
msgid "(anonymous)"
msgstr "((anonym))"

#: cfgrtl.c:2036
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"

#: cfgrtl.c:2164
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"

#: cfgrtl.c:2218
msgid "insn outside basic block"
msgstr "instruktion uden for basisblok"

#: cfgrtl.c:2225
msgid "return not followed by barrier"
msgstr "returnering følges ikke af barriere"

#: collect2.c:500
#, fuzzy, c-format
msgid "internal gcc abort in %s, at %s:%d"
msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"

#: collect2.c:955
#, c-format
msgid "COLLECT_LTO_WRAPPER must be set"
msgstr ""

#: collect2.c:1270
#, c-format
msgid "no arguments"
msgstr "ingen parametre"

#: collect2.c:1671 collect2.c:1860 collect2.c:1895
#, c-format
msgid "fopen %s"
msgstr "fopen %s"

#: collect2.c:1674 collect2.c:1865 collect2.c:1898
#, c-format
msgid "fclose %s"
msgstr "fclose %s"

#: collect2.c:1683
#, c-format
msgid "collect2 version %s"
msgstr "collect2 version %s"

#: collect2.c:1795
#, fuzzy, c-format
msgid "%d constructor found\n"
msgid_plural "%d constructors found\n"
msgstr[0] "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"
msgstr[1] "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"

#: collect2.c:1799
#, fuzzy, c-format
msgid "%d destructor found\n"
msgid_plural "%d destructors found\n"
msgstr[0] "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
msgstr[1] "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"

#: collect2.c:1803
#, fuzzy, c-format
msgid "%d frame table found\n"
msgid_plural "%d frame tables found\n"
msgstr[0] "%d rammetabel(ler) fundet\n"
msgstr[1] "%d rammetabel(ler) fundet\n"

#: collect2.c:1962 lto-wrapper.c:203
#, fuzzy, c-format
msgid "can't get program status"
msgstr "%s: %s: kan ikke finde ud af filens status: %s\n"

#: collect2.c:2031
#, fuzzy, c-format
msgid "could not open response file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne kildefilen %s.\n"

#: collect2.c:2036
#, fuzzy, c-format
msgid "could not write to response file %s"
msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"

#: collect2.c:2041
#, fuzzy, c-format
msgid "could not close response file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne kildefilen %s.\n"

#: collect2.c:2059
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan ikke finde %s]"

#: collect2.c:2074
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot find '%s'"
msgstr "kan ikke finde '%s'"

#: collect2.c:2078 collect2.c:2619 collect2.c:2815 lto-wrapper.c:172
#, c-format
msgid "pex_init failed"
msgstr ""

#: collect2.c:2116
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Efterlader %s]\n"

#: collect2.c:2348
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"

#: collect2.c:2593
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot find 'nm'"
msgstr "kan ikke finde 'nm'"

#: collect2.c:2641
#, fuzzy, c-format
msgid "can't open nm output"
msgstr "kan ikke åbne uddatafilen '%s'"

#: collect2.c:2724
#, c-format
msgid "init function found in object %s"
msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"

#: collect2.c:2734
#, c-format
msgid "fini function found in object %s"
msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"

#: collect2.c:2836
#, fuzzy, c-format
msgid "can't open ldd output"
msgstr "kan ikke åbne uddatafilen '%s'"

#: collect2.c:2839
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
"\n"
"ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"

#: collect2.c:2854
#, c-format
msgid "dynamic dependency %s not found"
msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"

#: collect2.c:2866
#, c-format
msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"

#: collect2.c:3027
#, c-format
msgid "%s: not a COFF file"
msgstr "%s: ikke en COFF-fil"

#: collect2.c:3157
#, c-format
msgid "%s: cannot open as COFF file"
msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"

#: collect2.c:3215
#, c-format
msgid "library lib%s not found"
msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"

#: diagnostic.c:136
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: all warnings being treated as errors\n"
msgstr "%s: advarsler bliver opfattet som fejl\n"

#: diagnostic.c:141
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: some warnings being treated as errors\n"
msgstr "%s: advarsler bliver opfattet som fejl\n"

#: diagnostic.c:219
#, fuzzy, c-format
msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
msgstr "oversættelse afsluttede.\n"

#: diagnostic.c:229
#, fuzzy, c-format
msgid "compilation terminated due to -fmax-errors=%u.\n"
msgstr "oversættelse afsluttede.\n"

#: diagnostic.c:240
#, c-format
msgid ""
"Please submit a full bug report,\n"
"with preprocessed source if appropriate.\n"
"See %s for instructions.\n"
msgstr ""
"Indsend venligst en komplet fejlrapport med\n"
"præprocesseret kildekode om nødvendigt.\n"
"Se %s for instruktioner.\n"

#: diagnostic.c:249
#, c-format
msgid "compilation terminated.\n"
msgstr "oversættelse afsluttede.\n"

#: diagnostic.c:508
#, c-format
msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
msgstr "%s:%d: forvirret af tidligere fejl, opgiver ævred\n"

#: diagnostic.c:874
#, c-format
msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
msgstr "Intern oversætterfejl: fejlrapporteringsrutiner blev kaldt igen.\n"

#: final.c:1156
msgid "negative insn length"
msgstr "negativ instruktionslængde"

#: final.c:2633
msgid "could not split insn"
msgstr "kunne ikke dele instruktion"

#: final.c:3069
#, fuzzy
msgid "invalid 'asm': "
msgstr "ugyldig 'asm': "

#: final.c:3252
#, c-format
msgid "nested assembly dialect alternatives"
msgstr "indlejrede alternativer for maskinkodedialekter"

#: final.c:3269 final.c:3281
#, c-format
msgid "unterminated assembly dialect alternative"
msgstr "uafsluttet alternativ for maskinkodedialekt"

#: final.c:3328
#, c-format
msgid "operand number missing after %%-letter"
msgstr "operandtal mangler efter %%-letter"

#: final.c:3331 final.c:3372
#, c-format
msgid "operand number out of range"
msgstr "operandtal er uden for det gyldige interval"

#: final.c:3389
#, c-format
msgid "invalid %%-code"
msgstr "ugyldig %%-kode"

#: final.c:3419
#, fuzzy, c-format
msgid "'%%l' operand isn't a label"
msgstr "'%%l'-operand er ikke en etiket"

#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. TARGET_PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#: final.c:3560 config/i386/i386.c:12975 config/pdp11/pdp11.c:1741
#, c-format
msgid "floating constant misused"
msgstr "kommatalskonstant misbrugt"

#: final.c:3619 config/i386/i386.c:13073 config/pdp11/pdp11.c:1782
#, c-format
msgid "invalid expression as operand"
msgstr "ugyldigt udtryk som operand"

#: gcc.c:1291
#, c-format
msgid "Using built-in specs.\n"
msgstr "Benytter indbyggede specifikationer.\n"

#: gcc.c:1476
#, c-format
msgid ""
"Setting spec %s to '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"Sætter specifikation %s til '%s'\n"
"\n"

#: gcc.c:1586
#, c-format
msgid "Reading specs from %s\n"
msgstr "Læser specifikationer fra %s\n"

#: gcc.c:1711
#, c-format
msgid "could not find specs file %s\n"
msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"

#: gcc.c:1780
#, c-format
msgid "rename spec %s to %s\n"
msgstr "omdøb specifikation %s til %s\n"

#: gcc.c:1782
#, c-format
msgid ""
"spec is '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"specifikation er '%s'\n"
"\n"

#: gcc.c:2199
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"

#: gcc.c:2548
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Go ahead? (y or n) "
msgstr ""
"\n"
"Fortsæt, ja (y) eller nej (n)?"

#: gcc.c:2688
#, c-format
msgid "# %s %.2f %.2f\n"
msgstr "# %s %.2f %.2f\n"

#: gcc.c:2889
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] file...\n"
msgstr "Brug: %s [tilvalg] fil...\n"

#: gcc.c:2890
msgid "Options:\n"
msgstr "Tilvalg:\n"

#: gcc.c:2892
msgid " -pass-exit-codes     Exit with highest error code from a phase\n"
msgstr " -pass-exit-codes     Afslut med den højeste fejlkode fra en fase\n"

#: gcc.c:2893
msgid " --help          Display this information\n"
msgstr " --help          Vis disse oplysninger\n"

#: gcc.c:2894
msgid " --target-help      Display target specific command line options\n"
msgstr " --target-help      Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg\n"

#: gcc.c:2895
msgid " --help={target|optimizers|warnings|params|[^]{joined|separate|undocumented}}[,...]\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2896
#, fuzzy
msgid "              Display specific types of command line options\n"
msgstr " --target-help      Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg\n"

#: gcc.c:2898
msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
msgstr " (benyt '-v --help' for at vise kommandolinjetilvalg for underprocesser)\n"

#: gcc.c:2899
#, fuzzy
msgid " --version        Display compiler version information\n"
msgstr " -version        Udskriv oversætterens version\n"

#: gcc.c:2900
msgid " -dumpspecs        Display all of the built in spec strings\n"
msgstr " -dumpspecs        Vis alle de indbyggede specifikationsstrenge\n"

#: gcc.c:2901
msgid " -dumpversion       Display the version of the compiler\n"
msgstr " -dumpversion       Vis versionsnummeret af oversætteren\n"

#: gcc.c:2902
msgid " -dumpmachine       Display the compiler's target processor\n"
msgstr " -dumpmachine       Vis oversætterens målprocessor\n"

#: gcc.c:2903
msgid " -print-search-dirs    Display the directories in the compiler's search path\n"
msgstr " -print-search-dirs    Vis katalogerne i oversætterens søgesti\n"

#: gcc.c:2904
msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library\n"
msgstr " -print-libgcc-file-name Vis navnet på oversætterens tilhørende bibliotek\n"

#: gcc.c:2905
msgid " -print-file-name=<lib>  Display the full path to library <lib>\n"
msgstr " -print-file-name=<bibl> Vis den komplette sti til biblioteket <bibl>\n"

#: gcc.c:2906
msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>\n"
msgstr " -print-prog-name=<prog> Vis den komplette sti til oversætterkomponenten <prog>\n"

#: gcc.c:2907
msgid " -print-multi-directory  Display the root directory for versions of libgcc\n"
msgstr " -print-multi-directory  Vis rodkataloget for versioner af libgcc\n"

#: gcc.c:2908
msgid ""
" -print-multi-lib     Display the mapping between command line options and\n"
"              multiple library search directories\n"
msgstr ""
" -print-multi-lib     Vis afbildningen mellem kommandolinjetilvalg og\n"
"              flere bibliotekssøgekataloger\n"

#: gcc.c:2911
msgid " -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
msgstr " -print-multi-os-directory Vis den relative sti for OS-biblioteker\n"

#: gcc.c:2912
#, fuzzy
msgid " -print-sysroot      Display the target libraries directory\n"
msgstr " -dumpmachine       Vis oversætterens målprocessor\n"

#: gcc.c:2913
msgid " -print-sysroot-headers-suffix Display the sysroot suffix used to find headers\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2914
msgid " -Wa,<options>      Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
msgstr " -Wa,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til maskinkodeoversætteren\n"

#: gcc.c:2915
msgid " -Wp,<options>      Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Wp,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til præprocessoren\n"

#: gcc.c:2916
msgid " -Wl,<options>      Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
msgstr " -Wl,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:2917
#, fuzzy
msgid " -Xassembler <arg>    Pass <arg> on to the assembler\n"
msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:2918
#, fuzzy
msgid " -Xpreprocessor <arg>   Pass <arg> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:2919
msgid " -Xlinker <arg>      Pass <arg> on to the linker\n"
msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:2920
msgid " -save-temps       Do not delete intermediate files\n"
msgstr " -save-temps       Slet ikke midlertidige filer\n"

#: gcc.c:2921
#, fuzzy
msgid " -save-temps=<arg>    Do not delete intermediate files\n"
msgstr " -save-temps       Slet ikke midlertidige filer\n"

#: gcc.c:2922
msgid ""
" -no-canonical-prefixes  Do not canonicalize paths when building relative\n"
"              prefixes to other gcc components\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2925
msgid " -pipe          Use pipes rather than intermediate files\n"
msgstr " -pipe          Brug datakanaler i stedet for midlertidige filer\n"

#: gcc.c:2926
msgid " -time          Time the execution of each subprocess\n"
msgstr " -time          Tag tid på udførslen af hver underproces\n"

#: gcc.c:2927
msgid " -specs=<file>      Override built-in specs with the contents of <file>\n"
msgstr " -specs=<fil>       Overskriv indbyggede specifikationer med indholdet af <fil>\n"

#: gcc.c:2928
msgid " -std=<standard>     Assume that the input sources are for <standard>\n"
msgstr " -std=<standard>     Antag at inddatakildekoden er skrevet til <standard>\n"

#: gcc.c:2929
msgid ""
" --sysroot=<directory>  Use <directory> as the root directory for headers\n"
"              and libraries\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2932
msgid " -B <directory>      Add <directory> to the compiler's search paths\n"
msgstr " -B <katalog>       Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"

#: gcc.c:2933
msgid " -v            Display the programs invoked by the compiler\n"
msgstr " -v            Vis de programmer der startes af oversætteren\n"

#: gcc.c:2934
msgid " -###           Like -v but options quoted and commands not executed\n"
msgstr ""
" -###           Som '-v', men tilvalg anbringes i anførselstegn\n"
"              og kommandoerne udføres ikke\n"

#: gcc.c:2935
msgid " -E            Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
msgstr " -E            Forbehandl kun; oversæt og sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:2936
msgid " -S            Compile only; do not assemble or link\n"
msgstr " -S            Oversæt kun; maskinekodeoversæt og sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:2937
msgid " -c            Compile and assemble, but do not link\n"
msgstr " -c            Oversæt, også til maskinkode, men sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:2938
msgid " -o <file>        Place the output into <file>\n"
msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>\n"

#: gcc.c:2939
msgid ""
" -x <language>      Specify the language of the following input files\n"
"              Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
"              'none' means revert to the default behavior of\n"
"              guessing the language based on the file's extension\n"
msgstr ""
" -x <sprog>        Angiv sproget for de følgende inddatafiler.\n"
"              Tilladte sprog inkluderer: c c++ assembler none\n"
"              'none' betyder at standardopførslen med at gætte\n"
"              sproget på filendelsen udføres\n"

#: gcc.c:2946
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
" passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
" other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilvalg der begynder med -g, -f, -m, -O, -W eller --param bliver automatisk\n"
" givet videre til de forskellige underprocesser som %s starter. For at\n"
" videregive andre indstillinger til disse processer kan tilvalg på formen\n"
" '-W<bogstav>' bruges.\n"

#: gcc.c:5154
#, c-format
msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
msgstr "Behandler specifikation %c%s%c, som er '%s'\n"

#: gcc.c:6418
#, c-format
msgid "install: %s%s\n"
msgstr "installering: %s%s\n"

#: gcc.c:6421
#, c-format
msgid "programs: %s\n"
msgstr "programmer: %s\n"

#: gcc.c:6423
#, c-format
msgid "libraries: %s\n"
msgstr "biblioteker: %s\n"

#: gcc.c:6498
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"

#: gcc.c:6514
#, fuzzy, c-format
msgid "%s %s%s\n"
msgstr "I %s '%s':"

#: gcc.c:6517 gcov.c:444 fortran/gfortranspec.c:302 java/jcf-dump.c:1164
msgid "(C)"
msgstr ""

#: gcc.c:6518 java/jcf-dump.c:1165
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
"INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"

#: gcc.c:6535
#, fuzzy, c-format
msgid "Target: %s\n"
msgstr "biblioteker: %s\n"

#: gcc.c:6536
#, c-format
msgid "Configured with: %s\n"
msgstr "Konfigureret med: %s\n"

#: gcc.c:6550
#, c-format
msgid "Thread model: %s\n"
msgstr "Trådmodel: %s\n"

#: gcc.c:6561
#, fuzzy, c-format
msgid "gcc version %s %s\n"
msgstr "GCC version %s\n"

#: gcc.c:6564
#, fuzzy, c-format
msgid "gcc driver version %s %sexecuting gcc version %s\n"
msgstr "GCC-styringsprogram version %s kører GCCc version %s\n"

#: gcc.c:6799
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Linker options\n"
"==============\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcc.c:6800
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wl,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the linker.\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcc.c:7991
#, c-format
msgid ""
"Assembler options\n"
"=================\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcc.c:7992
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wa,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the assembler.\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcov.c:416
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE...\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
"\n"

#: gcov.c:417
#, c-format
msgid ""
"Print code coverage information.\n"
"\n"
msgstr ""
"Udskriv kodedækningsoplysninger.\n"
"\n"

#: gcov.c:418
#, c-format
msgid " -h, --help           Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help           Udskriv denne hjælp og afslut\n"

#: gcov.c:419
#, c-format
msgid " -v, --version          Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: gcov.c:420
#, c-format
msgid " -a, --all-blocks        Show information for every basic block\n"
msgstr " -a, --all-blocks        Vis oplysninger for alle basisblokke\n"

#: gcov.c:421
#, c-format
msgid " -b, --branch-probabilities   Include branch probabilities in output\n"
msgstr " -b, --branch-probabilities   Medtag forgreningssandsynligheder i uddata\n"

#: gcov.c:422
#, c-format
msgid ""
" -c, --branch-counts       Given counts of branches taken\n"
"                  rather than percentages\n"
msgstr " -c, --branch-counts       Antal forgreninger taget i stedet for procenter\n"

#: gcov.c:424
#, c-format
msgid " -n, --no-output         Do not create an output file\n"
msgstr " -n, --no-output         Opret ikke en uddatafil\n"

#: gcov.c:425
#, c-format
msgid ""
" -l, --long-file-names      Use long output file names for included\n"
"                  source files\n"
msgstr " -l, --long-file-names      Brug lange filnavne til inkluderede kildefiler\n"

#: gcov.c:427
#, c-format
msgid " -f, --function-summaries    Output summaries for each function\n"
msgstr " -f, --function-summaries    Udskriv sammendrag for hver funktion\n"

#: gcov.c:428
#, c-format
msgid " -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
msgstr " -o, --object-directory KAT|FIL Søg efter objektfiler i KAT eller kaldt FIL\n"

#: gcov.c:429
#, c-format
msgid " -p, --preserve-paths      Preserve all pathname components\n"
msgstr " -p, --preserve-paths      Bevar alle stinavnskomponenter\n"

#: gcov.c:430
#, c-format
msgid " -u, --unconditional-branches  Show unconditional branch counts too\n"
msgstr " -u, --unconditional-branches  Vis ubetingede forgreningstal også\n"

#: gcov.c:431
#, fuzzy, c-format
msgid " -d, --display-progress     Display progress information\n"
msgstr " --help          Vis disse oplysninger\n"

#: gcov.c:432
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
"%s.\n"

#: gcov.c:442
#, fuzzy, c-format
msgid "gcov %s%s\n"
msgstr "gcov (GCC) %s\n"

#: gcov.c:446
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
"INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"

#: gcov.c:546
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:no functions found\n"
msgstr "ingen cmd_strings fundet"

#: gcov.c:578 gcov.c:606
#, fuzzy, c-format
msgid "\n"
msgstr ":\n"

#: gcov.c:593
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:creating '%s'\n"
msgstr "opretter %s"

#: gcov.c:597
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:error writing output file '%s'\n"
msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafilen %s.\n"

#: gcov.c:602
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:could not open output file '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"

#: gcov.c:751
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:source file is newer than graph file '%s'\n"
msgstr "Advarsel: kildefil %s er nyere end %s\n"

#: gcov.c:756
#, c-format
msgid "(the message is only displayed one per source file)\n"
msgstr ""

#: gcov.c:780
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:cannot open graph file\n"
msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"

#: gcov.c:786
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:not a gcov graph file\n"
msgstr "%s: ikke en COFF-fil"

#: gcov.c:799
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
msgstr "%s:version `%.4s', foretræk '%.4s'\n"

#: gcov.c:851
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
msgstr "%s:allerede set blokke for '%s'\n"

#: gcov.c:969
#, c-format
msgid "%s:corrupted\n"
msgstr "%s:ødelagt\n"

#: gcov.c:1045
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:cannot open data file, assuming not executed\n"
msgstr "%s: kan ikke åbne datafil\n"

#: gcov.c:1052
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:not a gcov data file\n"
msgstr "%s:ikke en gcov-datafil\n"

#: gcov.c:1065
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
msgstr "%s:version `%.4s', foretræk version `%.4s'\n"

#: gcov.c:1071
#, c-format
msgid "%s:stamp mismatch with graph file\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1101
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:unknown function '%u'\n"
msgstr "%s:ukendt funktion '%u'\n"

#: gcov.c:1115
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
msgstr "%s før '%s'"

#: gcov.c:1134
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:overflowed\n"
msgstr "%s: overløbsintervalfejl"

#: gcov.c:1158
#, c-format
msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1163
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1171
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1379
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
msgstr "%s før '%s'"

#: gcov.c:1459
#, fuzzy, c-format
msgid "%s '%s'\n"
msgstr "I %s '%s':"

#: gcov.c:1462
#, fuzzy, c-format
msgid "Lines executed:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d linjer udført i %s %s\n"

#: gcov.c:1466
#, fuzzy, c-format
msgid "No executable lines\n"
msgstr "Ingen kørbare linjer i %s %s\n"

#: gcov.c:1472
#, fuzzy, c-format
msgid "Branches executed:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d forgreninger udført i %s %s\n"

#: gcov.c:1476
#, fuzzy, c-format
msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d forgreninger valgt mindst én gang i %s %s\n"

#: gcov.c:1482
#, fuzzy, c-format
msgid "No branches\n"
msgstr "Ingen forgreninger i %s %s\n"

#: gcov.c:1484
#, fuzzy, c-format
msgid "Calls executed:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d kald udført i %s %s\n"

#: gcov.c:1488
#, fuzzy, c-format
msgid "No calls\n"
msgstr "Ingen kald i %s %s\n"

#: gcov.c:1648
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:no lines for '%s'\n"
msgstr "%s før '%s'"

#: gcov.c:1843
#, fuzzy, c-format
msgid "call  %2d returned %s\n"
msgstr "kald %2d returnerer %s\n"

#: gcov.c:1848
#, c-format
msgid "call  %2d never executed\n"
msgstr "kald %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:1853
#, fuzzy, c-format
msgid "branch %2d taken %s%s\n"
msgstr "forgrening %2d valgt %s\n"

#: gcov.c:1857
#, c-format
msgid "branch %2d never executed\n"
msgstr "forgrening %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:1862
#, c-format
msgid "unconditional %2d taken %s\n"
msgstr "ubetinget %2d valgt %s\n"

#: gcov.c:1865
#, c-format
msgid "unconditional %2d never executed\n"
msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:1901
#, c-format
msgid "%s:cannot open source file\n"
msgstr "%s:kan ikke åbne kildefil\n"

#: gcse.c:4066
#, fuzzy
msgid "PRE disabled"
msgstr "GCSE deaktiveret"

#: gcse.c:4616
msgid "GCSE disabled"
msgstr "GCSE deaktiveret"

#: gcse.c:5137
#, fuzzy
msgid "const/copy propagation disabled"
msgstr "tilvalget -g deaktiveret"

#: gengtype-state.c:150
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:%d: Invalid state file; %s"
msgstr "%s: ugyldigt filnavn: %s\n"

#: gengtype-state.c:154
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: Invalid state file; %s"
msgstr "%s: ugyldigt filnavn: %s\n"

#. Fatal printf-like message while reading state. This can't be a
#. function, because there is no way to pass a va_arg to a variant of
#. fatal.
#: gengtype-state.c:165
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: Invalid state file; "
msgstr ""

#: gengtype-state.c:170
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: Invalid state file; "
msgstr "%s: ugyldigt filnavn: %s\n"

#: gengtype-state.c:695
#, c-format
msgid "Option tag unknown"
msgstr ""

#: gengtype-state.c:750
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected type in write_state_scalar_type"
msgstr "uventet grundtype in cris_print_base"

#: gengtype-state.c:765
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected type in write_state_string_type"
msgstr "uventet grundtype in cris_print_base"

#: gengtype-state.c:969
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected type..."
msgstr "uventet operand"

#: gengtype-state.c:1149
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to write state trailer [%s]"
msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"

#: gengtype-state.c:1175
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open file %s for writing state: %s"
msgstr "kan ikke åbne %s til skrivning: %m"

#: gengtype-state.c:1207
#, fuzzy, c-format
msgid "output error when writing state file %s [%s]"
msgstr "%s: fejl ved skrivning til filen '%s': %s\n"

#: gengtype-state.c:1210
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to close state file %s [%s]"
msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"

#: gengtype-state.c:1213
#, c-format
msgid "failed to rename %s to state file %s [%s]"
msgstr ""

#: gengtype-state.c:2395
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open state file %s for reading [%s]"
msgstr "%s: kan ikke åbne filen '%s' til at læse fra: %s\n"

#: gengtype-state.c:2433
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to close read state file %s [%s]"
msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"

#: incpath.c:76
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"

#: incpath.c:79
#, c-format
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr " da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"

#: incpath.c:83
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"

#: incpath.c:345
#, c-format
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"

#: incpath.c:349
#, c-format
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"

#: incpath.c:354
#, c-format
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Slut på søgningslisten.\n"

#: input.c:39 c-family/c-opts.c:1288 cp/error.c:1046 fortran/cpp.c:568
msgid "<built-in>"
msgstr "<indbygget>"

#. Opening quotation mark.
#: intl.c:63
msgid "`"
msgstr ""

#. Closing quotation mark.
#: intl.c:66
msgid "'"
msgstr ""

#: ipa-pure-const.c:154
#, fuzzy
msgid "function might be candidate for attribute %<%s%>"
msgstr "funktion er muligvis en kandidat til egenskaben 'noreturn'"

#: ipa-pure-const.c:155
#, fuzzy
msgid "function might be candidate for attribute %<%s%> if it is known to return normally"
msgstr "funktion er muligvis en kandidat til egenskaben 'noreturn'"

#: langhooks.c:374
msgid "At top level:"
msgstr "Ved øverste niveau:"

#: langhooks.c:394 cp/error.c:2814
#, fuzzy, c-format
msgid "In member function %qs"
msgstr "I medlemsfunktionen '%s':"

#: langhooks.c:398 cp/error.c:2817
#, fuzzy, c-format
msgid "In function %qs"
msgstr "I funktionen '%s':"

#: langhooks.c:449 cp/error.c:2767
#, fuzzy, c-format
msgid "  inlined from %qs at %s:%d:%d"
msgstr "I filen inkluderet af %s:%d"

#: langhooks.c:454 cp/error.c:2772
#, fuzzy, c-format
msgid "  inlined from %qs at %s:%d"
msgstr "I filen inkluderet af %s:%d"

#: langhooks.c:460 cp/error.c:2778
#, fuzzy, c-format
msgid "  inlined from %qs"
msgstr "I filen inkluderet af %s:%u"

#: loop-iv.c:2966 tree-ssa-loop-niter.c:1912
msgid "assuming that the loop is not infinite"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2967 tree-ssa-loop-niter.c:1913
msgid "cannot optimize possibly infinite loops"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2975 tree-ssa-loop-niter.c:1917
msgid "assuming that the loop counter does not overflow"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2976 tree-ssa-loop-niter.c:1918
msgid "cannot optimize loop, the loop counter may overflow"
msgstr ""

#: lto-wrapper.c:212
#, fuzzy, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s], core dumped"
msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"

#: lto-wrapper.c:215
#, fuzzy, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s]"
msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"

#: lto-wrapper.c:220 collect2.c:1988
#, gcc-internal-format
msgid "%s returned %d exit status"
msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"

#: lto-wrapper.c:236
#, c-format
msgid "deleting LTRANS file %s"
msgstr ""

#: lto-wrapper.c:258
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to open %s"
msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"

#: lto-wrapper.c:263
#, fuzzy, c-format
msgid "could not write to temporary file %s"
msgstr "kan ikke oprette midlertidig fil"

#: lto-wrapper.c:302
#, fuzzy, c-format
msgid "environment variable COLLECT_GCC must be set"
msgstr "miljøvariablen DJGPP er ikke defineret"

#: lto-wrapper.c:307
#, fuzzy, c-format
msgid "environment variable COLLECT_GCC_OPTIONS must be set"
msgstr "miljøvariablen DJGPP er ikke defineret"

#: lto-wrapper.c:316
#, c-format
msgid "malformed COLLECT_GCC_OPTIONS"
msgstr ""

#: lto-wrapper.c:461 lto-wrapper.c:619
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid LTO mode"
msgstr "ugyldig %%j-kode"

#: lto-wrapper.c:482
#, fuzzy, c-format
msgid "fopen: %s"
msgstr "fopen %s"

#. What to print when a switch has no documentation.
#: opts.c:194
msgid "This switch lacks documentation"
msgstr "Denne switch mangler dokumentation"

#: opts.c:1004
msgid "[default]"
msgstr ""

#: opts.c:1015
msgid "[enabled]"
msgstr ""

#: opts.c:1015
#, fuzzy
msgid "[disabled]"
msgstr "GCSE deaktiveret"

#: opts.c:1034
#, c-format
msgid " No options with the desired characteristics were found\n"
msgstr ""

#: opts.c:1043
#, c-format
msgid " None found. Use --help=%s to show *all* the options supported by the %s front-end\n"
msgstr ""

#: opts.c:1049
#, c-format
msgid " All options with the desired characteristics have already been displayed\n"
msgstr ""

#: opts.c:1144
#, fuzzy
msgid "The following options are target specific"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1147
#, fuzzy
msgid "The following options control compiler warning messages"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1150
#, fuzzy
msgid "The following options control optimizations"
msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#: opts.c:1153 opts.c:1192
#, fuzzy
msgid "The following options are language-independent"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1156
#, fuzzy
msgid "The --param option recognizes the following as parameters"
msgstr "Tilvalget --param genkender følgende som parametre:\n"

#: opts.c:1162
#, fuzzy
msgid "The following options are specific to just the language "
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1164
#, fuzzy
msgid "The following options are supported by the language "
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1175
#, fuzzy
msgid "The following options are not documented"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1177
#, fuzzy
msgid "The following options take separate arguments"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1179
#, fuzzy
msgid "The following options take joined arguments"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1190
#, fuzzy
msgid "The following options are language-related"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1987
#, fuzzy
msgid "enabled by default"
msgstr "Lad 'char' være med fortegn som standard"

#: plugin.c:789
msgid "Event"
msgstr ""

#: plugin.c:789
msgid "Plugins"
msgstr ""

#: plugin.c:821
#, c-format
msgid "*** WARNING *** there are active plugins, do not report this as a bug unless you can reproduce it without enabling any plugins.\n"
msgstr ""

#: reload.c:3805
msgid "unable to generate reloads for:"
msgstr "kunne ikke generere genindlæsninger for:"

#: reload1.c:2105
msgid "this is the insn:"
msgstr "dette er instruktionen:"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:6009
msgid "could not find a spill register"
msgstr "kunne ikke finde et register at bortødsle"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:7863
msgid "VOIDmode on an output"
msgstr "VOID-tilstand ved uddata"

#: reload1.c:8618
msgid "failure trying to reload:"
msgstr ""

#: rtl-error.c:117
msgid "unrecognizable insn:"
msgstr "ukendt instruktion:"

#: rtl-error.c:119
msgid "insn does not satisfy its constraints:"
msgstr "instruktion tilfredsstiller ikke sine begrænsninger:"

#: targhooks.c:1440
#, fuzzy, c-format
msgid "created and used with differing settings of '%s'"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: targhooks.c:1442
msgid "out of memory"
msgstr "løbet tør for hukommelse"

#: targhooks.c:1457
msgid "created and used with different settings of -fpic"
msgstr ""

#: targhooks.c:1459
msgid "created and used with different settings of -fpie"
msgstr ""

#: tlink.c:386
#, c-format
msgid "collect: reading %s\n"
msgstr "collect: læser %s\n"

#: tlink.c:480
#, c-format
msgid "removing .rpo file"
msgstr ""

#: tlink.c:482
#, c-format
msgid "renaming .rpo file"
msgstr ""

#: tlink.c:536
#, c-format
msgid "collect: recompiling %s\n"
msgstr "collect: genoversætter '%s'\n"

# RETMIG: rigtigt?
#: tlink.c:743
#, c-format
msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
msgstr "collect: presser %s i %s\n"

#: tlink.c:793
#, c-format
msgid "collect: relinking\n"
msgstr "collect: kæder sammen igen\n"

#: toplev.c:355
#, fuzzy, c-format
msgid "unrecoverable error"
msgstr "intern fejl"

#: toplev.c:691
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s%s%s %sversion %s (%s)\n"
"%s\tcompiled by GNU C version %s, "
msgstr ""
"%s%s%s version %s (%s)\n"
"%s\toversat af GNU C version %s.\n"
"%s%s%s version %s (%s) oversat af CC.\n"

#: toplev.c:693
#, c-format
msgid "%s%s%s %sversion %s (%s) compiled by CC, "
msgstr ""

#: toplev.c:697
#, c-format
msgid "GMP version %s, MPFR version %s, MPC version %s\n"
msgstr ""

#: toplev.c:699
#, c-format
msgid "%s%swarning: %s header version %s differs from library version %s.\n"
msgstr ""

#: toplev.c:701
#, c-format
msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
msgstr "%s%sGGC-heuristikker: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"

#: toplev.c:863
msgid "options passed: "
msgstr "tilvalg overbragt: "

#: toplev.c:891
msgid "options enabled: "
msgstr "tilvalg slået til: "

#: tree-vrp.c:6792
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying && or || to & or |"
msgstr ""

#: tree-vrp.c:6796
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying ==, != or ! to identity or ^"
msgstr ""

#: cif-code.def:39
#, fuzzy
msgid "function not considered for inlining"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#. Inlining failed owing to unavailable function body.
#: cif-code.def:42
#, fuzzy
msgid "function body not available"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: cif-code.def:45
#, fuzzy
msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#. Function is not inlinable.
#: cif-code.def:49
#, fuzzy
msgid "function not inlinable"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#. Function is not an inlining candidate.
#: cif-code.def:52
#, fuzzy
msgid "function not inline candidate"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: cif-code.def:56
msgid "--param large-function-growth limit reached"
msgstr ""

#: cif-code.def:58
msgid "--param large-stack-frame-growth limit reached"
msgstr ""

#: cif-code.def:60
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
msgstr ""

#: cif-code.def:62
msgid "--param max-inline-insns-auto limit reached"
msgstr ""

#: cif-code.def:64
msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
msgstr ""

#. Recursive inlining.
#: cif-code.def:67
msgid "recursive inlining"
msgstr ""

#. Call is unlikely.
#: cif-code.def:70
msgid "call is unlikely and code size would grow"
msgstr ""

#: cif-code.def:74
msgid "function not declared inline and code size would grow"
msgstr ""

#: cif-code.def:78
msgid "optimizing for size and code size would grow"
msgstr ""

#. Inlining failed because of mismatched options or arguments.
#: cif-code.def:81
#, fuzzy
msgid "target specific option mismatch"
msgstr ""
"\n"
"Målspecifikke tilvalg:\n"

#: cif-code.def:82
#, fuzzy
msgid "mismatched arguments"
msgstr "uafbalancerede krøllede paranteser i specifikationer"

#: cif-code.def:86
#, fuzzy
msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#: cif-code.def:90
msgid "indirect function call with a yet undetermined callee"
msgstr ""

#: cif-code.def:92
#, fuzzy
msgid "function body can be overwriten at linktime"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#. The remainder are real diagnostic types.
#: diagnostic.def:33
msgid "fatal error: "
msgstr "fatal fejl: "

#: diagnostic.def:34
msgid "internal compiler error: "
msgstr "intern oversætterfejl: "

#: diagnostic.def:35
msgid "error: "
msgstr "fejl: "

#: diagnostic.def:36
msgid "sorry, unimplemented: "
msgstr "desværre, ikke implementeret: "

#: diagnostic.def:37
msgid "warning: "
msgstr "advarsel: "

#: diagnostic.def:38
msgid "anachronism: "
msgstr "anakronisme: "

#: diagnostic.def:39
msgid "note: "
msgstr "bemærk: "

#: diagnostic.def:40
msgid "debug: "
msgstr "fejlfinding: "

#. These two would be re-classified as DK_WARNING or DK_ERROR, so the
#. prefix does not matter.
#: diagnostic.def:43
#, fuzzy
msgid "pedwarn: "
msgstr "advarsel: "

#: diagnostic.def:44
#, fuzzy
msgid "permerror: "
msgstr "fejl: "

#: params.def:48
msgid "The threshold ratio between current and hottest structure counts"
msgstr ""

#: params.def:55
msgid "Maximal estimated outcome of branch considered predictable"
msgstr ""

#: params.def:72
msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:84
msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner ved automatisk indbygning"

#: params.def:89
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:94
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:99
msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions"
msgstr ""

#: params.def:104
msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions"
msgstr ""

#: params.def:109
msgid "Inline recursively only when the probability of call being executed exceeds the parameter"
msgstr ""

#: params.def:117
#, fuzzy
msgid "The maximum number of nested indirect inlining performed by early inliner"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:123
msgid "Probability that COMDAT function will be shared with different compilatoin unit"
msgstr ""

#: params.def:129
msgid "Maximum probability of the entry BB of split region (in percent relative to entry BB of the function) to make partial inlining happen"
msgstr ""

#: params.def:136
msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of times that an individual variable will be expanded during loop unrolling"
msgstr ""

#: params.def:142
msgid "If -ftree-vectorize is used, the minimal loop bound of a loop to be considered for vectorization"
msgstr ""

#: params.def:153
msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:164
msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes under søgning efter præcis registerinfo"

#: params.def:174
msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"

#: params.def:179
msgid "The size of function body to be considered large"
msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor"

#: params.def:183
msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af indlejring af stor funktion (i procent)"

#: params.def:187
#, fuzzy
msgid "The size of translation unit to be considered large"
msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor"

#: params.def:191
#, fuzzy
msgid "How much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
msgstr "Hvor meget en oversættelsesenhed kan vokse pga. indlejring (i procent)"

#: params.def:195
#, fuzzy
msgid "How much can given compilation unit grow because of the interprocedural constant propagation (in percent)"
msgstr "Hvor meget en oversættelsesenhed kan vokse pga. indlejring (i procent)"

#: params.def:199
msgid "Maximal estimated growth of function body caused by early inlining of single call"
msgstr ""

#: params.def:203
#, fuzzy
msgid "The size of stack frame to be considered large"
msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor"

#: params.def:207
#, fuzzy
msgid "Maximal stack frame growth due to inlining (in percent)"
msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af indlejring af stor funktion (i procent)"

#: params.def:214
msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
msgstr "Den maksimale mængde hukommelse som skal allokeres af GCSE"

#: params.def:225
msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload"
msgstr ""

#: params.def:232
msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload"
msgstr ""

#: params.def:240
msgid "Scaling factor in calculation of maximum distance an expression can be moved by GCSE optimizations"
msgstr ""

#: params.def:246
msgid "Cost at which GCSE optimizations will not constraint the distance an expression can travel"
msgstr ""

#: params.def:254
msgid "Maximum depth of search in the dominator tree for expressions to hoist"
msgstr ""

#: params.def:266
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:272
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:277
#, fuzzy
msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:282
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:287
#, fuzzy
msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"

#: params.def:292
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:297
#, fuzzy
msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:302
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:307
#, fuzzy
msgid "The maximum depth of a loop nest we completely peel"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:313
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:318
#, fuzzy
msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:325
msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates"
msgstr ""

#: params.def:331
msgid "Bound on the cost of an expression to compute the number of iterations"
msgstr ""

#: params.def:337
msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop"
msgstr ""

#: params.def:341
msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when checking conflicts using DFA"
msgstr ""

#: params.def:345
msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler"
msgstr ""

#: params.def:350
msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr "Vælg den andel af det maksimale antal gentagelser af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""

#: params.def:354
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr "Vælg den andel af den maksimale frekvens af udførsler af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""

#: params.def:359
#, fuzzy
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block get alignment"
msgstr "Vælg den andel af den maksimale frekvens af udførsler af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""

#: params.def:364
msgid "Loops iterating at least selected number of iterations will get loop alignement."
msgstr ""

#: params.def:380
#, fuzzy
msgid "The maximum number of loop iterations we predict statically"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner ved automatisk indbygning"

#: params.def:384
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"

#: params.def:388
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"

#: params.def:392
#, fuzzy
msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af haleduplikering (i procent)"

#: params.def:396
#, fuzzy
msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
msgstr "Stop omvendt vækst hvis den omvendte sandsynlighed for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent)"

#: params.def:400
#, fuzzy
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"

#: params.def:404
#, fuzzy
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"

#: params.def:410
msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:416
#, fuzzy
msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:422
msgid "The maximum expansion factor when copying basic blocks"
msgstr ""

#: params.def:428
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:434
#, fuzzy
msgid "The maximum length of path considered in cse"
msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"

#: params.def:438
#, fuzzy
msgid "The maximum instructions CSE process before flushing"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:445
msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion"
msgstr ""

#: params.def:454
msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
msgstr ""

#: params.def:462
#, fuzzy
msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
msgstr "Udfør et antal mindre, dyre optimeringer"

#: params.def:470
msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
msgstr ""

#: params.def:475
msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
msgstr ""

#: params.def:480
msgid "Bound on the number of variables in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:485
msgid "Bound on the number of inequalities in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:490
msgid "Bound on the number of equalities in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:495
msgid "Bound on the number of wild cards in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:500
msgid "Bound on the size of the hash table in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:505
msgid "Bound on the number of keys in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:510
msgid "When set to 1, use expensive methods to eliminate all redundant constraints"
msgstr ""

#: params.def:515
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alignment check"
msgstr ""

#: params.def:520
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alias check"
msgstr ""

#: params.def:525
#, fuzzy
msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:538
#, fuzzy
msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
msgstr "Minimal heap-udvidelse for at udløse garbage collection, som en procentdel af den totale heap"

#: params.def:543
#, fuzzy
msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
msgstr "Minimal heap-størrelse før garbage collection startes, i kilobyte."

#: params.def:551
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:556 params.def:566
#, fuzzy
msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:561 params.def:571
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:576
msgid "The minimum probability of reaching a source block for interblock speculative scheduling"
msgstr ""

#: params.def:581
#, fuzzy
msgid "The maximum number of iterations through CFG to extend regions"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:586
#, fuzzy
msgid "The maximum conflict delay for an insn to be considered for speculative motion"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:591
msgid "The minimal probability of speculation success (in percents), so that speculative insn will be scheduled."
msgstr ""

#: params.def:596
msgid "The maximum size of the lookahead window of selective scheduling"
msgstr ""

#: params.def:601
msgid "Maximum number of times that an insn could be scheduled"
msgstr ""

#: params.def:606
#, fuzzy
msgid "Maximum number of instructions in the ready list that are considered eligible for renaming"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:611
msgid "Minimal distance between possibly conflicting store and load"
msgstr ""

#: params.def:616
msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
msgstr ""

#: params.def:624
#, fuzzy
msgid "The upper bound for sharing integer constants"
msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: params.def:643
#, fuzzy
msgid "Minimum number of virtual mappings to consider switching to full virtual renames"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:648
msgid "Ratio between virtual mappings and virtual symbols to do full virtual renames"
msgstr ""

#: params.def:653
msgid "The lower bound for a buffer to be considered for stack smashing protection"
msgstr ""

#: params.def:671
msgid "Maximum number of statements allowed in a block that needs to be duplicated when threading jumps"
msgstr ""

#: params.def:680
msgid "Maximum number of fields in a structure before pointer analysis treats the structure as a single variable"
msgstr ""

#: params.def:685
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions ready to be issued to be considered by the scheduler during the first scheduling pass"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:695
msgid "The number of insns executed before prefetch is completed"
msgstr ""

#: params.def:702
msgid "The number of prefetches that can run at the same time"
msgstr ""

#: params.def:709
msgid "The size of L1 cache"
msgstr ""

#: params.def:716
msgid "The size of L1 cache line"
msgstr ""

#: params.def:723
msgid "The size of L2 cache"
msgstr ""

#: params.def:734
msgid "Whether to use canonical types"
msgstr ""

#: params.def:739
msgid "Maximum length of partial antic set when performing tree pre optimization"
msgstr ""

#: params.def:749
msgid "Maximum size of a SCC before SCCVN stops processing a function"
msgstr ""

#: params.def:754
msgid "Max loops number for regional RA"
msgstr ""

#: params.def:759
msgid "Max size of conflict table in MB"
msgstr ""

#: params.def:764
msgid "The number of registers in each class kept unused by loop invariant motion"
msgstr ""

#: params.def:772
msgid "The maximum ratio between array size and switch branches for a switch conversion to take place"
msgstr ""

#: params.def:780
msgid "size of tiles for loop blocking"
msgstr ""

#: params.def:787
#, fuzzy
msgid "maximum number of parameters in a SCoP"
msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"

#: params.def:794
msgid "maximum number of basic blocks per function to be analyzed by Graphite"
msgstr ""

#: params.def:801
msgid "Max basic blocks number in loop for loop invariant motion"
msgstr ""

#: params.def:807
#, fuzzy
msgid "Maximum number of instructions in basic block to be considered for SLP vectorization"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:812
msgid "Min. ratio of insns to prefetches to enable prefetching for a loop with an unknown trip count"
msgstr ""

#: params.def:818
msgid "Min. ratio of insns to mem ops to enable prefetching in a loop"
msgstr ""

#: params.def:825
msgid "Max. size of var tracking hash tables"
msgstr ""

#: params.def:832
msgid "The minimum UID to be used for a nondebug insn"
msgstr ""

#: params.def:837
msgid "Maximum allowed growth of size of new parameters ipa-sra replaces a pointer to an aggregate with"
msgstr ""

#: params.def:843
msgid "Maximum size of a type list associated with each parameter for devirtualization"
msgstr ""

#: params.def:851
msgid "Number of paritions program should be split to"
msgstr ""

#: params.def:856
msgid "Size of minimal paritition for WHOPR (in estimated instructions)"
msgstr ""

#: params.def:863
msgid "Maximum number of namespaces to search for alternatives when name lookup fails"
msgstr ""

#: c-family/c-format.c:368
msgid "format"
msgstr ""

#: c-family/c-format.c:369
#, fuzzy
msgid "field width specifier"
msgstr "feltbredde"

#: c-family/c-format.c:370
#, fuzzy
msgid "field precision specifier"
msgstr "feltpræcision"

# her er der tale om en signalering
#: c-family/c-format.c:484 c-family/c-format.c:508 config/i386/msformat-c.c:49
#, fuzzy
msgid "' ' flag"
msgstr "' '-flag"

#: c-family/c-format.c:484 c-family/c-format.c:508 config/i386/msformat-c.c:49
#, fuzzy
msgid "the ' ' printf flag"
msgstr "' '-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:485 c-family/c-format.c:509 c-family/c-format.c:543
#: c-family/c-format.c:606 config/i386/msformat-c.c:50
#, fuzzy
msgid "'+' flag"
msgstr "'+'-flag"

#: c-family/c-format.c:485 c-family/c-format.c:509 c-family/c-format.c:543
#: config/i386/msformat-c.c:50
#, fuzzy
msgid "the '+' printf flag"
msgstr "'+'-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:486 c-family/c-format.c:510 c-family/c-format.c:544
#: c-family/c-format.c:582 config/i386/msformat-c.c:51
#: config/i386/msformat-c.c:86
#, fuzzy
msgid "'#' flag"
msgstr "'#'-flag"

#: c-family/c-format.c:486 c-family/c-format.c:510 c-family/c-format.c:544
#: config/i386/msformat-c.c:51
#, fuzzy
msgid "the '#' printf flag"
msgstr "'#'-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:487 c-family/c-format.c:511 c-family/c-format.c:580
#: config/i386/msformat-c.c:52
#, fuzzy
msgid "'0' flag"
msgstr "'0'-flag"

#: c-family/c-format.c:487 c-family/c-format.c:511 config/i386/msformat-c.c:52
#, fuzzy
msgid "the '0' printf flag"
msgstr "'0'-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:488 c-family/c-format.c:512 c-family/c-format.c:579
#: c-family/c-format.c:609 config/i386/msformat-c.c:53
#, fuzzy
msgid "'-' flag"
msgstr "'-'-flag"

#: c-family/c-format.c:488 c-family/c-format.c:512 config/i386/msformat-c.c:53
#, fuzzy
msgid "the '-' printf flag"
msgstr "'-'-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:489 c-family/c-format.c:562 config/i386/msformat-c.c:54
#: config/i386/msformat-c.c:74
#, fuzzy
msgid "''' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-family/c-format.c:489 config/i386/msformat-c.c:54
#, fuzzy
msgid "the ''' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:490 c-family/c-format.c:563
#, fuzzy
msgid "'I' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-family/c-format.c:490
#, fuzzy
msgid "the 'I' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:491 c-family/c-format.c:513 c-family/c-format.c:560
#: c-family/c-format.c:583 c-family/c-format.c:610 config/sol2-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:55 config/i386/msformat-c.c:72
msgid "field width"
msgstr "feltbredde"

#: c-family/c-format.c:491 c-family/c-format.c:513 config/sol2-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:55
msgid "field width in printf format"
msgstr "feltbredde i printf-formatering"

#: c-family/c-format.c:492 c-family/c-format.c:514 c-family/c-format.c:546
#: config/i386/msformat-c.c:56
msgid "precision"
msgstr "præcision"

#: c-family/c-format.c:492 c-family/c-format.c:514 c-family/c-format.c:546
#: config/i386/msformat-c.c:56
msgid "precision in printf format"
msgstr "præcision i printf-formatering"

#: c-family/c-format.c:493 c-family/c-format.c:515 c-family/c-format.c:547
#: c-family/c-format.c:561 c-family/c-format.c:613 config/sol2-c.c:45
#: config/i386/msformat-c.c:57 config/i386/msformat-c.c:73
msgid "length modifier"
msgstr "længdetilpasning"

#: c-family/c-format.c:493 c-family/c-format.c:515 c-family/c-format.c:547
#: config/sol2-c.c:45 config/i386/msformat-c.c:57
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"

#: c-family/c-format.c:545
#, fuzzy
msgid "'q' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-family/c-format.c:545
#, fuzzy
msgid "the 'q' diagnostic flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:557 config/i386/msformat-c.c:70
msgid "assignment suppression"
msgstr "tildelingsundertrykkelse"

#: c-family/c-format.c:557 config/i386/msformat-c.c:70
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"

#: c-family/c-format.c:558 config/i386/msformat-c.c:71
#, fuzzy
msgid "'a' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-family/c-format.c:558 config/i386/msformat-c.c:71
#, fuzzy
msgid "the 'a' scanf flag"
msgstr "'a'-scanf-flaget"

#: c-family/c-format.c:559
#, fuzzy
msgid "'m' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-family/c-format.c:559
#, fuzzy
msgid "the 'm' scanf flag"
msgstr "'''-scanf-flaget"

#: c-family/c-format.c:560 config/i386/msformat-c.c:72
msgid "field width in scanf format"
msgstr "feltbredde i scanf-formatering"

#: c-family/c-format.c:561 config/i386/msformat-c.c:73
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"

#: c-family/c-format.c:562 config/i386/msformat-c.c:74
#, fuzzy
msgid "the ''' scanf flag"
msgstr "'''-scanf-flaget"

#: c-family/c-format.c:563
#, fuzzy
msgid "the 'I' scanf flag"
msgstr "'''-scanf-flaget"

#: c-family/c-format.c:578
#, fuzzy
msgid "'_' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-family/c-format.c:578
#, fuzzy
msgid "the '_' strftime flag"
msgstr "'_'-strftime-flaget"

#: c-family/c-format.c:579
#, fuzzy
msgid "the '-' strftime flag"
msgstr "'-'-strftime-flaget"

#: c-family/c-format.c:580
#, fuzzy
msgid "the '0' strftime flag"
msgstr "'0'-strftime-flaget"

#: c-family/c-format.c:581 c-family/c-format.c:605
#, fuzzy
msgid "'^' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-family/c-format.c:581
#, fuzzy
msgid "the '^' strftime flag"
msgstr "'^'-strftime-flaget"

#: c-family/c-format.c:582 config/i386/msformat-c.c:86
#, fuzzy
msgid "the '#' strftime flag"
msgstr "'#'-strftime-flaget"

#: c-family/c-format.c:583
msgid "field width in strftime format"
msgstr "feltbredde i strftime-formatering"

#: c-family/c-format.c:584
#, fuzzy
msgid "'E' modifier"
msgstr "'E'-modifikation"

#: c-family/c-format.c:584
#, fuzzy
msgid "the 'E' strftime modifier"
msgstr "'E'-strftime-modifikationen"

#: c-family/c-format.c:585
#, fuzzy
msgid "'O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"

#: c-family/c-format.c:585
#, fuzzy
msgid "the 'O' strftime modifier"
msgstr "'O'-strftime-modifikationen"

#: c-family/c-format.c:586
#, fuzzy
msgid "the 'O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"

#: c-family/c-format.c:604
msgid "fill character"
msgstr "udfyldningstegn"

#: c-family/c-format.c:604
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"

#: c-family/c-format.c:605
#, fuzzy
msgid "the '^' strfmon flag"
msgstr "'^'-strfmon-flaget"

#: c-family/c-format.c:606
#, fuzzy
msgid "the '+' strfmon flag"
msgstr "'+'-strfmon-flaget"

#: c-family/c-format.c:607
#, fuzzy
msgid "'(' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-family/c-format.c:607
#, fuzzy
msgid "the '(' strfmon flag"
msgstr "'('-strfmon-flaget"

#: c-family/c-format.c:608
#, fuzzy
msgid "'!' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-family/c-format.c:608
#, fuzzy
msgid "the '!' strfmon flag"
msgstr "'!'-strfmon-flaget"

#: c-family/c-format.c:609
#, fuzzy
msgid "the '-' strfmon flag"
msgstr "'-'-strfmon-flaget"

#: c-family/c-format.c:610
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"

#: c-family/c-format.c:611
msgid "left precision"
msgstr "venstrepræcision"

#: c-family/c-format.c:611
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"

#: c-family/c-format.c:612
msgid "right precision"
msgstr "højrepræcision"

#: c-family/c-format.c:612
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"

#: c-family/c-format.c:613
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"

#. Handle deferred options from command-line.
#: c-family/c-opts.c:1306 fortran/cpp.c:573
#, fuzzy
msgid "<command-line>"
msgstr "<kommandolinje>"

#: c-family/c-pretty-print.c:344
#, fuzzy
msgid "<type-error>"
msgstr "tolkningsfejl"

#: c-family/c-pretty-print.c:383
msgid "<unnamed-unsigned:"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:384
msgid "<unnamed-signed:"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:387
msgid "<unnamed-float:"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:390
msgid "<unnamed-fixed:"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:405
msgid "<typedef-error>"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:418
#, fuzzy
msgid "<tag-error>"
msgstr "syntaksfejl"

#: c-family/c-pretty-print.c:1165
#, fuzzy
msgid "<erroneous-expression>"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: c-family/c-pretty-print.c:1169 cp/cxx-pretty-print.c:153
#, fuzzy
msgid "<return-value>"
msgstr "returnering"

#: config/alpha/alpha.c:5145
#, c-format
msgid "invalid %%H value"
msgstr "ugyldig %%H-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5166 config/bfin/bfin.c:1671
#, c-format
msgid "invalid %%J value"
msgstr "ugyldig %%J-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5196 config/ia64/ia64.c:5214
#, c-format
msgid "invalid %%r value"
msgstr "ugyldig %%r-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5206 config/ia64/ia64.c:5168
#: config/rs6000/rs6000.c:15830 config/xtensa/xtensa.c:2307
#, c-format
msgid "invalid %%R value"
msgstr "ugyldig %%R-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5212 config/rs6000/rs6000.c:15749
#: config/xtensa/xtensa.c:2274
#, c-format
msgid "invalid %%N value"
msgstr "ugyldig %%N-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5220 config/rs6000/rs6000.c:15777
#, c-format
msgid "invalid %%P value"
msgstr "ugyldig %%P-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5228
#, c-format
msgid "invalid %%h value"
msgstr "ugyldig %%h-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5236 config/xtensa/xtensa.c:2300
#, c-format
msgid "invalid %%L value"
msgstr "ugyldig %%L-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5275 config/rs6000/rs6000.c:15731
#, c-format
msgid "invalid %%m value"
msgstr "ugyldig %%m-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5283 config/rs6000/rs6000.c:15739
#, c-format
msgid "invalid %%M value"
msgstr "ugyldig %%M-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5327
#, c-format
msgid "invalid %%U value"
msgstr "ugyldig %%U-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5339 config/alpha/alpha.c:5353
#: config/rs6000/rs6000.c:15838
#, c-format
msgid "invalid %%s value"
msgstr "ugyldig %%s-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5376
#, c-format
msgid "invalid %%C value"
msgstr "ugyldig %%C-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5413 config/rs6000/rs6000.c:15596
#, c-format
msgid "invalid %%E value"
msgstr "ugyldig %%E-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5438 config/alpha/alpha.c:5486
#, c-format
msgid "unknown relocation unspec"
msgstr "ukendt relokaliserings-unspec"

#: config/alpha/alpha.c:5447 config/crx/crx.c:1119
#: config/rs6000/rs6000.c:16193 config/spu/spu.c:1721
#, c-format
msgid "invalid %%xn code"
msgstr "ugyldig %%xn-kode"

#: config/arc/arc.c:1743 config/m32r/m32r.c:2149
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R code"
msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"

#: config/arc/arc.c:1775 config/m32r/m32r.c:2172
#, c-format
msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
msgstr "ugyldig operand til %%H/%%L-koden"

#: config/arc/arc.c:1797 config/m32r/m32r.c:2243
#, c-format
msgid "invalid operand to %%U code"
msgstr "ugyldig operand til %%U-koden"

#: config/arc/arc.c:1808
#, c-format
msgid "invalid operand to %%V code"
msgstr "ugyldig operand til %%V-koden"

#. Unknown flag.
#. Undocumented flag.
#: config/arc/arc.c:1815 config/m32r/m32r.c:2270 config/sparc/sparc.c:7616
#, c-format
msgid "invalid operand output code"
msgstr "ugyldig operand-uddatakode"

#: config/arm/arm.c:15891 config/arm/arm.c:15909
#, fuzzy, c-format
msgid "predicated Thumb instruction"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/arm/arm.c:15897
#, fuzzy, c-format
msgid "predicated instruction in conditional sequence"
msgstr "ret-instruktion ikke implementeret"

#: config/arm/arm.c:16067
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid shift operand"
msgstr "ugyldig %%f-operand"

#: config/arm/arm.c:16124 config/arm/arm.c:16146 config/arm/arm.c:16156
#: config/arm/arm.c:16166 config/arm/arm.c:16176 config/arm/arm.c:16215
#: config/arm/arm.c:16233 config/arm/arm.c:16268 config/arm/arm.c:16287
#: config/arm/arm.c:16302 config/arm/arm.c:16329 config/arm/arm.c:16336
#: config/arm/arm.c:16354 config/arm/arm.c:16361 config/arm/arm.c:16369
#: config/arm/arm.c:16390 config/arm/arm.c:16397 config/arm/arm.c:16522
#: config/arm/arm.c:16529 config/arm/arm.c:16547 config/arm/arm.c:16554
#: config/bfin/bfin.c:1684 config/bfin/bfin.c:1691 config/bfin/bfin.c:1698
#: config/bfin/bfin.c:1705 config/bfin/bfin.c:1714 config/bfin/bfin.c:1721
#: config/bfin/bfin.c:1728 config/bfin/bfin.c:1735
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand for code '%c'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#: config/arm/arm.c:16228
#, fuzzy, c-format
msgid "instruction never executed"
msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"

#: config/arm/arm.c:16566
#, fuzzy, c-format
msgid "missing operand"
msgstr "manglende startparantes"

#: config/arm/arm.c:18996
#, fuzzy
msgid "function parameters cannot have __fp16 type"
msgstr "funktion returnerer en værdi af en sammensat type"

#: config/arm/arm.c:19006
#, fuzzy
msgid "functions cannot return __fp16 type"
msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"

#: config/avr/avr.c:1096
#, fuzzy, c-format
msgid "address operand requires constraint for X, Y, or Z register"
msgstr "hexadecimal tegnkonstant kan ikke være i en byte"

#: config/avr/avr.c:1222
#, fuzzy
msgid "bad address, not a constant):"
msgstr "adresseafsæt er ikke en konstant"

#: config/avr/avr.c:1235
msgid "bad address, not (reg+disp):"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/avr/avr.c:1242
#, fuzzy
msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/avr/avr.c:1253
msgid "internal compiler error. Bad address:"
msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig adresse:"

#: config/avr/avr.c:1278
msgid "internal compiler error. Unknown mode:"
msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig tilstand:"

#: config/avr/avr.c:1859 config/avr/avr.c:2547
msgid "invalid insn:"
msgstr "ugyldig instruktion:"

#: config/avr/avr.c:1898 config/avr/avr.c:1984 config/avr/avr.c:2033
#: config/avr/avr.c:2061 config/avr/avr.c:2156 config/avr/avr.c:2325
#: config/avr/avr.c:2586 config/avr/avr.c:2698
msgid "incorrect insn:"
msgstr "ukorrekt instruktion:"

#: config/avr/avr.c:2080 config/avr/avr.c:2241 config/avr/avr.c:2396
#: config/avr/avr.c:2764
msgid "unknown move insn:"
msgstr "ukendt flytteinstruktion:"

#: config/avr/avr.c:2994
msgid "bad shift insn:"
msgstr "ugyldig skifteinstruktion:"

#: config/avr/avr.c:3110 config/avr/avr.c:3530 config/avr/avr.c:3888
msgid "internal compiler error. Incorrect shift:"
msgstr "intern oversætterfejl - ukorrekt skift:"

#: config/bfin/bfin.c:1633
#, c-format
msgid "invalid %%j value"
msgstr "ugyldig %%j-værdi"

#: config/bfin/bfin.c:1826
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid const_double operand"
msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"

#: config/cris/cris.c:575 config/moxie/moxie.c:111 final.c:3074 final.c:3076
#: fold-const.c:281 gcc.c:4527 gcc.c:4541 loop-iv.c:2968 loop-iv.c:2977
#: rtl-error.c:102 toplev.c:359 tree-ssa-loop-niter.c:1921 tree-vrp.c:5992
#: cp/typeck.c:5229 java/expr.c:384 lto/lto-object.c:184 lto/lto-object.c:269
#: lto/lto-object.c:326 lto/lto-object.c:350
#, gcc-internal-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: config/cris/cris.c:626
msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
msgstr "uventet indekstype i cris_print_index"

#: config/cris/cris.c:643
msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
msgstr "uventet grundtype in cris_print_base"

#: config/cris/cris.c:708
msgid "invalid operand for 'b' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/cris/cris.c:725
#, fuzzy
msgid "invalid operand for 'o' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/cris/cris.c:744
#, fuzzy
msgid "invalid operand for 'O' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/cris/cris.c:777
msgid "invalid operand for 'p' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'p'-ændring"

#: config/cris/cris.c:816
msgid "invalid operand for 'z' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'z'-ændring"

#: config/cris/cris.c:880 config/cris/cris.c:914
msgid "invalid operand for 'H' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'H'-ændring"

#: config/cris/cris.c:890
msgid "bad register"
msgstr "ugyldigt register"

#: config/cris/cris.c:934
msgid "invalid operand for 'e' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'e'-ændring"

#: config/cris/cris.c:951
msgid "invalid operand for 'm' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'm'-ændring"

#: config/cris/cris.c:976
msgid "invalid operand for 'A' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'A'-ændring"

#: config/cris/cris.c:999
msgid "invalid operand for 'D' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'D'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1013
msgid "invalid operand for 'T' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'T'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1033 config/moxie/moxie.c:181
msgid "invalid operand modifier letter"
msgstr "ugyldigt operandændringsbogstav"

#: config/cris/cris.c:1090
msgid "unexpected multiplicative operand"
msgstr "uventet multiplikativ operand"

#: config/cris/cris.c:1110 config/moxie/moxie.c:206
msgid "unexpected operand"
msgstr "uventet operand"

#: config/cris/cris.c:1149 config/cris/cris.c:1159
msgid "unrecognized address"
msgstr "ukendt adresse"

#: config/cris/cris.c:2283
msgid "unrecognized supposed constant"
msgstr "ukendt formodet konstant"

#: config/cris/cris.c:2712 config/cris/cris.c:2776
msgid "unexpected side-effects in address"
msgstr "uventede bivirkninger i adresse"

#. Can't possibly get a GOT-needing-fixup for a function-call,
#. right?
#: config/cris/cris.c:3611
msgid "unidentifiable call op"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:3663
#, c-format
msgid "PIC register isn't set up"
msgstr "PIC-register er ikke sat op"

#: config/fr30/fr30.c:513
#, c-format
msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
msgstr "fr30_print_operand_address: ikke-håndteret adresse"

#: config/fr30/fr30.c:537
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%p'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:557
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%b'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:578
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%B'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:586
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig operand til '%%A'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:603
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%x'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:610
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%F'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:627
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unknown code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt kode"

#: config/fr30/fr30.c:655 config/fr30/fr30.c:664 config/fr30/fr30.c:675
#: config/fr30/fr30.c:688
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
msgstr "fr30_print_operand: ikke-håndteret MEM"

#: config/frv/frv.c:2608
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand_address:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_address:"

#: config/frv/frv.c:2619
#, fuzzy
msgid "bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
msgstr "Ugyldigt register til frv_print_operand_memory_reference_reg:"

#: config/frv/frv.c:2658 config/frv/frv.c:2668 config/frv/frv.c:2677
#: config/frv/frv.c:2698 config/frv/frv.c:2703
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_memory_reference:"

#: config/frv/frv.c:2789
#, fuzzy, c-format
msgid "bad condition code"
msgstr "ugyldig indbygget fcode"

#: config/frv/frv.c:2865
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, ugyldig const_double"

#: config/frv/frv.c:2926
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'e'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2934
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'F'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2950
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'f'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2964
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktionen til frv_print_operand, 'C'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:3012
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'L'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:3025
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'M/N'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:3046
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'O'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:3064
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, P-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:3084
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, z case"
msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet z"

#: config/frv/frv.c:3115
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, 0 case"
msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet 0"

#: config/frv/frv.c:3120
msgid "frv_print_operand: unknown code"
msgstr "fr_print_operand: ukendt kode"

#: config/frv/frv.c:4521
#, fuzzy
msgid "bad output_move_single operand"
msgstr "Ugyldig output_move_single-operand"

#: config/frv/frv.c:4648
#, fuzzy
msgid "bad output_move_double operand"
msgstr "Ugyldig output_move_double-operand"

#: config/frv/frv.c:4790
#, fuzzy
msgid "bad output_condmove_single operand"
msgstr "Ugyldig output_condmove_single-operand"

#. This macro is a C statement to print on `stderr' a string describing the
#. particular machine description choice. Every machine description should
#. define `TARGET_VERSION'. For example:
#.
#. #ifdef MOTOROLA
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, Motorola syntax)");
#. #else
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
#. #endif
#: config/frv/frv.h:295
#, c-format
msgid " (frv)"
msgstr " (frv)"

#: config/i386/i386.c:13067
#, c-format
msgid "invalid UNSPEC as operand"
msgstr "ugyldig UNSPEC som operand"

#: config/i386/i386.c:13664
#, c-format
msgid "'%%&' used without any local dynamic TLS references"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:13755 config/i386/i386.c:13830
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand size for operand code '%c'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#: config/i386/i386.c:13825
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand type used with operand code '%c'"
msgstr "ugyldig operand-uddatakode"

#: config/i386/i386.c:13905 config/i386/i386.c:13945
#, fuzzy, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'D'"
msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"

#: config/i386/i386.c:13971
#, fuzzy, c-format
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'C'"
msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"

#: config/i386/i386.c:13981
#, fuzzy, c-format
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'F'"
msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"

#: config/i386/i386.c:13999
#, c-format
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"

#: config/i386/i386.c:14009
#, fuzzy, c-format
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'f'"
msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"

#: config/i386/i386.c:14112
#, fuzzy, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'Y'"
msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"

#: config/i386/i386.c:14138
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand code '%c'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#: config/i386/i386.c:14188
#, c-format
msgid "invalid constraints for operand"
msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"

#: config/i386/i386.c:22086
msgid "unknown insn mode"
msgstr "ukendt instruktionstilstand"

#. If the environment variable DJDIR is not defined, then DJGPP is not    installed correctly and GCC will quickly become confused with the    default prefix settings. Report the problem now so the user doesn't    receive deceptive "file not found" error messages later.
#. DJDIR is automatically defined by the DJGPP environment config      file pointed to by the environment variable DJGPP. Examine DJGPP      to try and figure out what's wrong.
#: config/i386/xm-djgpp.h:61
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP not defined"
msgstr "miljøvariablen DJGPP er ikke defineret"

#: config/i386/xm-djgpp.h:63
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den manglende fil '%s'"

#: config/i386/xm-djgpp.h:66
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den ødelagte fil '%s'"

#: config/ia64/ia64.c:5096
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%G mode"
msgstr "ugyldig %%j-kode"

#: config/ia64/ia64.c:5266
#, c-format
msgid "ia64_print_operand: unknown code"
msgstr "ia64_print_operand: ukendt kode"

#: config/ia64/ia64.c:10946
#, fuzzy
msgid "invalid conversion from %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig konvertering fra '%T' til '%T'"

#: config/ia64/ia64.c:10949
#, fuzzy
msgid "invalid conversion to %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig omdannelse til typen '%T' fra typen '%T'"

#: config/ia64/ia64.c:10962 config/ia64/ia64.c:10973
#, fuzzy
msgid "invalid operation on %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig operand til %%p-koden"

#: config/iq2000/iq2000.c:3184
#, c-format
msgid "invalid %%P operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/iq2000/iq2000.c:3192 config/rs6000/rs6000.c:15767
#, c-format
msgid "invalid %%p value"
msgstr "ugyldig %%p-værdi"

#: config/iq2000/iq2000.c:3249
#, c-format
msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
msgstr "ugyldigt brug af %%d, %%x eller %%X"

#: config/lm32/lm32.c:525
#, c-format
msgid "only 0.0 can be loaded as an immediate"
msgstr ""

#: config/lm32/lm32.c:595
msgid "bad operand"
msgstr "ugyldig operand"

#: config/lm32/lm32.c:607
msgid "can't use non gp relative absolute address"
msgstr ""

#: config/lm32/lm32.c:611
msgid "invalid addressing mode"
msgstr "ugyldig adresseringstilstand"

#: config/m32r/m32r.c:2119
#, c-format
msgid "invalid operand to %%s code"
msgstr "ugyldig operand til %%s-koden"

#: config/m32r/m32r.c:2126
#, c-format
msgid "invalid operand to %%p code"
msgstr "ugyldig operand til %%p-koden"

#: config/m32r/m32r.c:2181
msgid "bad insn for 'A'"
msgstr "ugyldig instruktion for 'A'"

#: config/m32r/m32r.c:2228
#, c-format
msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
msgstr "ugyldig operand til %%T/%%B-koden"

#: config/m32r/m32r.c:2251
#, c-format
msgid "invalid operand to %%N code"
msgstr "ugyldig operand til %%N-koden"

#: config/m32r/m32r.c:2284
msgid "pre-increment address is not a register"
msgstr "præfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:2291
msgid "pre-decrement address is not a register"
msgstr "præfiks formindskelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:2298
msgid "post-increment address is not a register"
msgstr "postfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:2374 config/m32r/m32r.c:2388
#: config/rs6000/rs6000.c:25201
msgid "bad address"
msgstr "ugyldig adresse"

#: config/m32r/m32r.c:2393
msgid "lo_sum not of register"
msgstr "lo_sum ikke af register"

#. !!!! SCz wrong here.
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3256 config/m68hc11/m68hc11.c:3634
msgid "move insn not handled"
msgstr "flytteinstruktion ikke håndteret"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3480 config/m68hc11/m68hc11.c:3564
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3837
msgid "invalid register in the move instruction"
msgstr "ugyldigt register i flytteinstruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3514
msgid "invalid operand in the instruction"
msgstr "ugyldig operand i instruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3811
msgid "invalid register in the instruction"
msgstr "ugyldigt register i instruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3844
msgid "operand 1 must be a hard register"
msgstr "operand 1 skal være et hårdt register"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3858
msgid "invalid rotate insn"
msgstr "ugyldig roteringsinstruktion"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4286
msgid "registers IX, IY and Z used in the same INSN"
msgstr "registrene IX, IY og Z benyttet i samme INSN"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4619 config/m68hc11/m68hc11.c:4923
msgid "cannot do z-register replacement"
msgstr "kan ikke udføre Z-registererstatning"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4986
msgid "invalid Z register replacement for insn"
msgstr "ugyldig Z-registererstatning for instruktion"

#: config/mep/mep.c:3321
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%L code"
msgstr "ugyldig %%j-kode"

#: config/microblaze/microblaze.c:1747
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown punctuation '%c'"
msgstr "PRINT_OPERAND: ukendt tegnsætning '%c'"

#: config/microblaze/microblaze.c:1756
#, fuzzy, c-format
msgid "null pointer"
msgstr "henvisning"

#: config/microblaze/microblaze.c:1791
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%C"
msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"

#: config/microblaze/microblaze.c:1820
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%N"
msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"

#: config/microblaze/microblaze.c:1840 config/microblaze/microblaze.c:2001
#, fuzzy
msgid "insn contains an invalid address !"
msgstr "ugyldig adresse"

#: config/microblaze/microblaze.c:1854 config/microblaze/microblaze.c:2041
#: config/xtensa/xtensa.c:2394
msgid "invalid address"
msgstr "ugyldig adresse"

#: config/microblaze/microblaze.c:1953
#, fuzzy, c-format
msgid "letter %c was found & insn was not CONST_INT"
msgstr "PRINT_OPERAND: bogstavet %c blev fundet og instruktionen var ikke CONST_INT"

#: config/mips/mips.c:7454 config/mips/mips.c:7475 config/mips/mips.c:7595
#, fuzzy, c-format
msgid "'%%%c' is not a valid operand prefix"
msgstr "'%T' er ikke et gyldigt udtryk"

#: config/mips/mips.c:7532 config/mips/mips.c:7539 config/mips/mips.c:7546
#: config/mips/mips.c:7553 config/mips/mips.c:7613 config/mips/mips.c:7627
#: config/mips/mips.c:7640 config/mips/mips.c:7649
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid use of '%%%c'"
msgstr "ugyldig brug af '%D"

#: config/mips/mips.c:7871
msgid "mips_debugger_offset called with non stack/frame/arg pointer"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:1589 config/mmix/mmix.c:1719
msgid "MMIX Internal: Expected a CONST_INT, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede en CONST_INT, ikke dette"

#: config/mmix/mmix.c:1668
msgid "MMIX Internal: Bad value for 'm', not a CONST_INT"
msgstr "MMIX-intern: Ugyldigt værdi for 'm', ikke en CONST_INT"

#: config/mmix/mmix.c:1687
msgid "MMIX Internal: Expected a register, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede et register, ikke dette"

#: config/mmix/mmix.c:1697
msgid "MMIX Internal: Expected a constant, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede en konstant, ikke dette"

#. We need the original here.
#: config/mmix/mmix.c:1781
msgid "MMIX Internal: Cannot decode this operand"
msgstr "MMIX-intern: Kan ikke dekode denne operand"

#: config/mmix/mmix.c:1838
msgid "MMIX Internal: This is not a recognized address"
msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en genkendt adresse"

#: config/mmix/mmix.c:2713
msgid "MMIX Internal: Trying to output invalidly reversed condition:"
msgstr "MMIX-intern: Forsøger at udskrive ugyldigt omvendt betingelse:"

#: config/mmix/mmix.c:2720
msgid "MMIX Internal: What's the CC of this?"
msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#: config/mmix/mmix.c:2724
msgid "MMIX Internal: What is the CC of this?"
msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#: config/mmix/mmix.c:2788
msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en konstant:"

#: config/picochip/picochip.c:2687
msgid "picochip_print_memory_address - Operand isn't memory based"
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.c:2946
msgid "Unknown mode in print_operand (CONST_DOUBLE) :"
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.c:2992 config/picochip/picochip.c:3024
#, fuzzy
msgid "Bad address, not (reg+disp):"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/picochip/picochip.c:3038
#, fuzzy
msgid "Bad address, not register:"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/rs6000/host-darwin.c:95
#, c-format
msgid "Out of stack space.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:116
#, c-format
msgid "Try running '%s' in the shell to raise its limit.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:2787
#, fuzzy
msgid "-mvsx requires hardware floating point"
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/rs6000/rs6000.c:2792
#, fuzzy
msgid "-mvsx and -mpaired are incompatible"
msgstr "-msystem-v og -mthreads er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/rs6000.c:2797
#, fuzzy
msgid "-mvsx used with little endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/rs6000/rs6000.c:2799
#, fuzzy
msgid "-mvsx needs indexed addressing"
msgstr "Deaktivér indekseret adressering"

#: config/rs6000/rs6000.c:2803
#, fuzzy
msgid "-mvsx and -mno-altivec are incompatible"
msgstr "-f%s og -msdata=%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/rs6000.c:2805
msgid "-mno-altivec disables vsx"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:7750
#, fuzzy
msgid "bad move"
msgstr "ugyldig operand"

#: config/rs6000/rs6000.c:15577
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%c value"
msgstr "ugyldig %%H-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:15605
#, c-format
msgid "invalid %%f value"
msgstr "ugyldig %%f-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:15614
#, c-format
msgid "invalid %%F value"
msgstr "ugyldig %%F-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:15623
#, c-format
msgid "invalid %%G value"
msgstr "ugyldig %%G-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:15658
#, c-format
msgid "invalid %%j code"
msgstr "ugyldig %%j-kode"

#: config/rs6000/rs6000.c:15668
#, c-format
msgid "invalid %%J code"
msgstr "ugyldig %%J-kode"

#: config/rs6000/rs6000.c:15678
#, c-format
msgid "invalid %%k value"
msgstr "ugyldig %%k-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:15693 config/xtensa/xtensa.c:2293
#, c-format
msgid "invalid %%K value"
msgstr "ugyldig %%K-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:15757
#, c-format
msgid "invalid %%O value"
msgstr "ugyldig %%O-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:15804
#, c-format
msgid "invalid %%q value"
msgstr "ugyldig %%q-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:15848
#, c-format
msgid "invalid %%S value"
msgstr "ugyldig %%S-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:15888
#, c-format
msgid "invalid %%T value"
msgstr "ugyldig %%T-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:15898
#, c-format
msgid "invalid %%u value"
msgstr "ugyldig %%u-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:15907 config/xtensa/xtensa.c:2263
#, c-format
msgid "invalid %%v value"
msgstr "ugyldig %%v-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:16006 config/xtensa/xtensa.c:2314
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%x value"
msgstr "ugyldig %%x/X-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:16152
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%y value, try using the 'Z' constraint"
msgstr "ugyldig punktuering '%c' i begrænsning"

#: config/rs6000/rs6000.c:27228
#, fuzzy
msgid "AltiVec argument passed to unprototyped function"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#: config/s390/s390.c:5144
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot decompose address"
msgstr "Kan ikke adskille adresse."

#: config/score/score3.c:1284 config/score/score3.c:1304
#: config/score/score7.c:1272
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand for code: '%c'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#: config/sh/sh.c:1188
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand to %%R"
msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"

#: config/sh/sh.c:1215
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand to %%S"
msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"

#: config/sh/sh.c:9254
#, fuzzy
msgid "created and used with different architectures / ABIs"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: config/sh/sh.c:9256
#, fuzzy
msgid "created and used with different ABIs"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: config/sh/sh.c:9258
#, fuzzy
msgid "created and used with different endianness"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: config/sparc/sparc.c:7424 config/sparc/sparc.c:7430
#, c-format
msgid "invalid %%Y operand"
msgstr "ugyldig %%Y-operand"

#: config/sparc/sparc.c:7500
#, c-format
msgid "invalid %%A operand"
msgstr "ugyldig %%A-operand"

#: config/sparc/sparc.c:7510
#, c-format
msgid "invalid %%B operand"
msgstr "ugyldig %%B-operand"

#: config/sparc/sparc.c:7549
#, c-format
msgid "invalid %%c operand"
msgstr "ugyldig %%c-operand"

#: config/sparc/sparc.c:7571
#, c-format
msgid "invalid %%d operand"
msgstr "ugyldig %%d-operand"

#: config/sparc/sparc.c:7588
#, c-format
msgid "invalid %%f operand"
msgstr "ugyldig %%f-operand"

#: config/sparc/sparc.c:7602
#, c-format
msgid "invalid %%s operand"
msgstr "ugyldig %%s-operand"

#: config/sparc/sparc.c:7656
#, c-format
msgid "long long constant not a valid immediate operand"
msgstr "long long-konstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#: config/sparc/sparc.c:7659
#, c-format
msgid "floating point constant not a valid immediate operand"
msgstr "kommatalskonstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#: config/stormy16/stormy16.c:1748 config/stormy16/stormy16.c:1819
#, fuzzy, c-format
msgid "'B' operand is not constant"
msgstr "'B'-operanden er ikke konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1775
#, fuzzy, c-format
msgid "'B' operand has multiple bits set"
msgstr "'B'-operanden har flere bit sat"

#: config/stormy16/stormy16.c:1801
#, fuzzy, c-format
msgid "'o' operand is not constant"
msgstr "'o'-operanden er ikke konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1833
#, c-format
msgid "xstormy16_print_operand: unknown code"
msgstr "xstormy16_print_operand: ukendt kode"

#: config/v850/v850.c:338
msgid "const_double_split got a bad insn:"
msgstr "const_double_split modtog en ugyldig instruktion:"

#: config/v850/v850.c:920
msgid "output_move_single:"
msgstr "output_move_single:"

#: config/vax/vax.c:418
#, c-format
msgid "symbol used with both base and indexed registers"
msgstr ""

#: config/vax/vax.c:427
#, fuzzy, c-format
msgid "symbol with offset used in PIC mode"
msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i PIC-tilstand"

#: config/vax/vax.c:513
#, fuzzy, c-format
msgid "symbol used as immediate operand"
msgstr "long long-konstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#: config/vax/vax.c:1536
#, fuzzy
msgid "illegal operand detected"
msgstr "ugyldigt operandændringsbogstav"

#: config/xtensa/xtensa.c:740 config/xtensa/xtensa.c:772
#: config/xtensa/xtensa.c:781
msgid "bad test"
msgstr "ugyldig test"

#: config/xtensa/xtensa.c:2251
#, c-format
msgid "invalid %%D value"
msgstr "ugyldig %%D-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:2288
msgid "invalid mask"
msgstr "ugyldig maske"

#: config/xtensa/xtensa.c:2321
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%d value"
msgstr "ugyldig %%V-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:2342 config/xtensa/xtensa.c:2352
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%t/%%b value"
msgstr "ugyldig %%b-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:2419
msgid "no register in address"
msgstr "ingen registre i adresse"

#: config/xtensa/xtensa.c:2427
msgid "address offset not a constant"
msgstr "adresseafsæt er ikke en konstant"

#: cp/call.c:7841
#, fuzzy
msgid "candidate 1:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/call.c:7842
#, fuzzy
msgid "candidate 2:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/cxx-pretty-print.c:172 objc/objc-act.c:8958
msgid "<unnamed>"
msgstr ""

#: cp/cxx-pretty-print.c:2118
#, fuzzy
msgid "template-parameter-"
msgstr "skabelonsparameter '%#D'"

#: cp/decl2.c:725
#, fuzzy
msgid "candidates are: %+#D"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/decl2.c:727 cp/pt.c:1726
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "candidate is: %+#D"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/error.c:298
#, fuzzy
msgid "<missing>"
msgstr "manglende tal"

#: cp/error.c:358
#, fuzzy
msgid "<brace-enclosed initializer list>"
msgstr "startværdi i krøllede paranteser benyttet til at klargøre '%T'"

#: cp/error.c:360
#, fuzzy
msgid "<unresolved overloaded function type>"
msgstr "%s kan ikke finde adressen af flertydiggjort funktion"

#: cp/error.c:512
#, fuzzy
msgid "<type error>"
msgstr "tolkningsfejl"

#: cp/error.c:612
#, fuzzy, c-format
msgid "<anonymous %s>"
msgstr "<anonym %s>"

#. A lambda's "type" is essentially its signature.
#: cp/error.c:617
msgid "<lambda"
msgstr ""

#: cp/error.c:744
msgid "<typeprefixerror>"
msgstr ""

#: cp/error.c:856
#, fuzzy, c-format
msgid "(static initializers for %s)"
msgstr "(statisk %s for %s)"

#: cp/error.c:858
#, fuzzy, c-format
msgid "(static destructors for %s)"
msgstr "(statisk %s for %s)"

#: cp/error.c:945
msgid "vtable for "
msgstr ""

#: cp/error.c:957
msgid "<return value> "
msgstr ""

#: cp/error.c:970
#, fuzzy
msgid "{anonymous}"
msgstr "<anonym %s>"

#: cp/error.c:1085
msgid "<enumerator>"
msgstr ""

#: cp/error.c:1125
#, fuzzy
msgid "<declaration error>"
msgstr "omerklæring af '%#D'"

#: cp/error.c:1369
msgid "with"
msgstr ""

#: cp/error.c:1541 cp/error.c:1561
#, fuzzy
msgid "<template parameter error>"
msgstr "skabelonsparameter '%#D'"

#: cp/error.c:1687
msgid "<statement>"
msgstr ""

#. While waiting for caret diagnostics, avoid printing
#. __cxa_allocate_exception, __cxa_throw, and the like.
#: cp/error.c:1717
#, fuzzy
msgid "<throw-expression>"
msgstr " i kastet udtryk"

#: cp/error.c:2222
msgid "<unparsed>"
msgstr ""

#: cp/error.c:2371
#, fuzzy
msgid "<expression error>"
msgstr "tolkningsfejl"

#: cp/error.c:2385
msgid "<unknown operator>"
msgstr ""

#: cp/error.c:2594
msgid "<unknown>"
msgstr ""

#: cp/error.c:2614
msgid "{unknown}"
msgstr ""

#: cp/error.c:2698
msgid "At global scope:"
msgstr ""

#: cp/error.c:2804
#, fuzzy, c-format
msgid "In static member function %qs"
msgstr "I medlemsfunktionen '%s':"

#: cp/error.c:2806
#, fuzzy, c-format
msgid "In copy constructor %qs"
msgstr "I konstruktionen"

#: cp/error.c:2808
#, fuzzy, c-format
msgid "In constructor %qs"
msgstr "I konstruktionen"

#: cp/error.c:2810
#, fuzzy, c-format
msgid "In destructor %qs"
msgstr "I konstruktionen"

#: cp/error.c:2812
#, fuzzy
msgid "In lambda function"
msgstr "I funktionen"

#: cp/error.c:2842
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: In instantiation of %qs:\n"
msgstr "%s: i instantiering af '%s':\n"

#: cp/error.c:2874
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:%d:  recursively instantiated from %qs\n"
msgstr "%s:%d:  instantieret fra '%s'\n"

#: cp/error.c:2875
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:%d:  instantiated from %qs\n"
msgstr "%s:%d:  instantieret fra '%s'\n"

#: cp/error.c:2880 cp/error.c:2881
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:  recursively instantiated from %qs\n"
msgstr "%s:%d:  instantieret fra '%s'\n"

#: cp/error.c:2889
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:%d:  recursively instantiated from here"
msgstr "%s:%d:  instantieret herfra\n"

#: cp/error.c:2890
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:%d:  instantiated from here"
msgstr "%s:%d:  instantieret herfra\n"

#: cp/error.c:2895
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:  recursively instantiated from here"
msgstr "%s:%d:  instantieret herfra\n"

#: cp/error.c:2896
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:  instantiated from here"
msgstr "%s:%d:  instantieret herfra\n"

#: cp/error.c:2939
#, c-format
msgid "%s:%d:%d:  [ skipping %d instantiation contexts ]\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:2943
#, c-format
msgid "%s:%d:  [ skipping %d instantiation contexts ]\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:3005
#, c-format
msgid "%s:%d:%d:  in constexpr expansion of %qs"
msgstr ""

#: cp/error.c:3009
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:  in constexpr expansion of %qs"
msgstr "%s:%d:  instantieret fra '%s'\n"

#: cp/pt.c:1730
#, fuzzy
msgid "candidates are:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/pt.c:16515 cp/call.c:3072
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "candidate is:"
msgid_plural "candidates are:"
msgstr[0] "candidate%s: %+#D"
msgstr[1] "candidate%s: %+#D"

#: cp/rtti.c:536
#, fuzzy
msgid "target is not pointer or reference to class"
msgstr " overskriver '%#D' (skal være en henvisning eller reference til klasse)"

#: cp/rtti.c:541
#, fuzzy
msgid "target is not pointer or reference to complete type"
msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"

#: cp/rtti.c:547
#, fuzzy
msgid "target is not pointer or reference"
msgstr "kan ikke erklære henvisninger til referencer"

#: cp/rtti.c:560
#, fuzzy
msgid "source is not a pointer"
msgstr "grundoperanden til '->' er ikke en henvisning"

#: cp/rtti.c:565
#, fuzzy
msgid "source is not a pointer to class"
msgstr "Antag at henvisninger ikke kan være aliaser"

#: cp/rtti.c:570
#, fuzzy
msgid "source is a pointer to incomplete type"
msgstr "kan ikke %s en henvisning til en ufuldstændig type '%T'"

#: cp/rtti.c:585
#, fuzzy
msgid "source is not of class type"
msgstr "'%T' er ikke af en klasse- eller union-type"

#: cp/rtti.c:590
#, fuzzy
msgid "source is of incomplete class type"
msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"

#: cp/rtti.c:603
msgid "conversion casts away constness"
msgstr ""

#: cp/rtti.c:761
msgid "source type is not polymorphic"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:5001 c-typeck.c:3468
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr "forkert parametertype til unært minus"

#: cp/typeck.c:5002 c-typeck.c:3455
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr "forkert parametertype til unært plus"

#: cp/typeck.c:5025 c-typeck.c:3494
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"

#: cp/typeck.c:5032 c-typeck.c:3502
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "forkert parametertype til abs"

#: cp/typeck.c:5040 c-typeck.c:3514
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr "forkert parametertype til konjugation"

#: cp/typeck.c:5051
#, fuzzy
msgid "in argument to unary !"
msgstr "forkert parametertype til unært plus"

#: cp/typeck.c:5100
msgid "no pre-increment operator for type"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:5102
msgid "no post-increment operator for type"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:5104
msgid "no pre-decrement operator for type"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:5106
msgid "no post-decrement operator for type"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:96
msgid "Arithmetic OK at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:99
msgid "Arithmetic overflow at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:102
msgid "Arithmetic underflow at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:105
msgid "Arithmetic NaN at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:108
#, fuzzy
msgid "Division by zero at %L"
msgstr "division med nul"

#: fortran/arith.c:111
msgid "Array operands are incommensurate at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:115
msgid "Integer outside symmetric range implied by Standard Fortran at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:1346
#, fuzzy
msgid "elemental binary operation"
msgstr "manglende binær operator"

#: fortran/check.c:1473 fortran/check.c:2351 fortran/check.c:2405
#, c-format
msgid "arguments '%s' and '%s' for intrinsic %s"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2157
#, c-format
msgid "arguments 'a%d' and 'a%d' for intrinsic '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2633 fortran/intrinsic.c:3912
#, c-format
msgid "arguments '%s' and '%s' for intrinsic '%s'"
msgstr ""

#: fortran/error.c:738 fortran/error.c:792 fortran/error.c:827
#: fortran/error.c:902
#, fuzzy
msgid "Warning:"
msgstr "advarsel: "

#: fortran/error.c:794 fortran/error.c:882 fortran/error.c:932
#, fuzzy
msgid "Error:"
msgstr "fejl: "

#: fortran/error.c:956
#, fuzzy
msgid "Fatal Error:"
msgstr "fatal fejl: "

#: fortran/expr.c:607
#, c-format
msgid "Constant expression required at %C"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:610
#, c-format
msgid "Integer expression required at %C"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:615
#, fuzzy, c-format
msgid "Integer value too large in expression at %C"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/expr.c:3141
#, fuzzy
msgid "array assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/gfortranspec.c:303
#, c-format
msgid ""
"GNU Fortran comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute copies of GNU Fortran\n"
"under the terms of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING\n"
"\n"
msgstr ""

#: fortran/gfortranspec.c:459
#, fuzzy, c-format
msgid "Driving:"
msgstr "advarsel: "

#: fortran/interface.c:2238 fortran/intrinsic.c:3621
msgid "actual argument to INTENT = OUT/INOUT"
msgstr ""

#: fortran/io.c:549
#, fuzzy
msgid "Positive width required"
msgstr " men %d påkrævet"

#: fortran/io.c:550
#, fuzzy
msgid "Nonnegative width required"
msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"

#: fortran/io.c:551
msgid "Unexpected element '%c' in format string at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:553
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of format string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: fortran/io.c:554
#, fuzzy
msgid "Zero width in format descriptor"
msgstr "bredde på nul i %s-formatering"

#: fortran/io.c:574
#, fuzzy
msgid "Missing leading left parenthesis"
msgstr "manglende startparantes"

#: fortran/io.c:603
#, fuzzy
msgid "Left parenthesis required after '*'"
msgstr "skabelonsparameter er påkrævet for '%T'"

#: fortran/io.c:634
msgid "Expected P edit descriptor"
msgstr ""

#. P requires a prior number.
#: fortran/io.c:642
msgid "P descriptor requires leading scale factor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:737 fortran/io.c:751
msgid "Comma required after P descriptor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:765
msgid "Positive width required with T descriptor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:844
#, fuzzy
msgid "E specifier not allowed with g0 descriptor"
msgstr "typeangivelsen '%s' er ikke tilladt efter struct eller class"

#: fortran/io.c:914
msgid "Positive exponent width required"
msgstr ""

#: fortran/io.c:944
#, fuzzy
msgid "Period required in format specifier"
msgstr "ukendt formateringsanvisning"

#: fortran/io.c:1521
#, fuzzy, c-format
msgid "%s tag"
msgstr "%s "

#: fortran/io.c:2818
msgid "internal unit in WRITE"
msgstr ""

#. For INQUIRE, all tags except FILE, ID and UNIT are variable definition
#. contexts. Thus, use an extended RESOLVE_TAG macro for that.
#: fortran/io.c:3999
#, c-format
msgid "%s tag with INQUIRE"
msgstr ""

#: fortran/matchexp.c:28
#, fuzzy, c-format
msgid "Syntax error in expression at %C"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/module.c:985
#, fuzzy
msgid "Unexpected EOF"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1017
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of module in string constant"
msgstr "forældet konvertering fra strengkonstant til '%T'"

#: fortran/module.c:1071
#, fuzzy
msgid "Integer overflow"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/module.c:1102
msgid "Name too long"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1209
msgid "Bad name"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1253
#, fuzzy
msgid "Expected name"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1256
#, fuzzy
msgid "Expected left parenthesis"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1259
msgid "Expected right parenthesis"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1262
#, fuzzy
msgid "Expected integer"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1265
#, fuzzy
msgid "Expected string"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1289
msgid "find_enum(): Enum not found"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1908
#, fuzzy
msgid "Expected attribute bit name"
msgstr "packed-egenskab er unødvendig"

#: fortran/module.c:2777
#, fuzzy
msgid "Expected integer string"
msgstr "sektionshenvisning mangler"

#: fortran/module.c:2781
msgid "Error converting integer"
msgstr ""

#: fortran/module.c:2803
#, fuzzy
msgid "Expected real string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: fortran/module.c:3020
#, fuzzy
msgid "Expected expression type"
msgstr "uventet adresseudtryk"

#: fortran/module.c:3074
#, fuzzy
msgid "Bad operator"
msgstr "ugyldig operand"

#: fortran/module.c:3163
#, fuzzy
msgid "Bad type in constant expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/module.c:5669
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of module"
msgstr "uventet PIC-symbol"

#: fortran/parse.c:1166
msgid "arithmetic IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1175
#, fuzzy
msgid "attribute declaration"
msgstr "Ugyldig erklæring"

#: fortran/parse.c:1211
#, fuzzy
msgid "data declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: fortran/parse.c:1220
#, fuzzy
msgid "derived type declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: fortran/parse.c:1314
msgid "block IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1323
msgid "implied END DO"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1408 fortran/resolve.c:8930
msgid "assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/parse.c:1411 fortran/resolve.c:8969 fortran/resolve.c:8971
#, fuzzy
msgid "pointer assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/parse.c:1429
msgid "simple IF"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:499
msgid "module procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:500
#, fuzzy
msgid "internal function"
msgstr "I funktionen"

#: fortran/resolve.c:1896
msgid "elemental procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3654
#, c-format
msgid "Invalid context for NULL() pointer at %%L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3670
#, c-format
msgid "Operand of unary numeric operator '%s' at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3686
#, c-format
msgid "Operands of binary numeric operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3701
#, c-format
msgid "Operands of string concatenation operator at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3720
#, c-format
msgid "Operands of logical operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3734
#, c-format
msgid "Operand of .not. operator at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3748
#, fuzzy
msgid "COMPLEX quantities cannot be compared at %L"
msgstr "modifikationerne '%V' kan ikke anvendes på '%T'"

#: fortran/resolve.c:3777
#, c-format
msgid "Logicals at %%L must be compared with %s instead of %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3783
#, c-format
msgid "Operands of comparison operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3791
#, c-format
msgid "Unknown operator '%s' at %%L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3793
#, c-format
msgid "Operand of user operator '%s' at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3796
#, c-format
msgid "Operands of user operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3882
#, c-format
msgid "Inconsistent ranks for operator at %%L and %%L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6148
msgid "Loop variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6152
msgid "iterator variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6157
msgid "Start expression in DO loop"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6161
#, fuzzy
msgid "End expression in DO loop"
msgstr "ugyldigt udtryk som operand"

#: fortran/resolve.c:6165
msgid "Step expression in DO loop"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6412 fortran/resolve.c:6414
msgid "DEALLOCATE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6715 fortran/resolve.c:6717
msgid "ALLOCATE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6896
msgid "STAT variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6939
msgid "ERRMSG variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7954
msgid "item in READ"
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:1137
#, c-format
msgid "Different CHARACTER lengths (%ld/%ld) in array constructor"
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:4303
msgid "Integer overflow when calculating the amount of memory to allocate"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:4120
#, c-format
msgid "Actual string length does not match the declared one for dummy argument '%s' (%ld/%ld)"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:4128
#, c-format
msgid "Actual string length is shorter than the declared one for dummy argument '%s' (%ld/%ld)"
msgstr ""

#: fortran/trans-expr.c:5135
#, c-format
msgid "Target of rank remapping is too small (%ld < %ld)"
msgstr ""

#: fortran/trans-intrinsic.c:890
#, c-format
msgid "Unequal character lengths (%ld/%ld) in %s"
msgstr ""

#: fortran/trans-intrinsic.c:5413
#, c-format
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is negative (its value is %lld)"
msgstr ""

#: fortran/trans-intrinsic.c:5445
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is too large"
msgstr ""

#: fortran/trans-io.c:529
#, fuzzy
msgid "Unit number in I/O statement too small"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/trans-io.c:538
#, fuzzy
msgid "Unit number in I/O statement too large"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/trans-stmt.c:155
msgid "Assigned label is not a target label"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:655
#, c-format
msgid "Invalid image number %d in SYNC IMAGES"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:1079 fortran/trans-stmt.c:1360
#, fuzzy
msgid "Loop variable has been modified"
msgstr "uddataledningen er blevet lukket"

#: fortran/trans-stmt.c:1219
msgid "DO step value is zero"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:48
#, fuzzy
msgid "Array reference out of bounds"
msgstr "danner reference til void"

#: fortran/trans.c:49
#, fuzzy
msgid "Incorrect function return value"
msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"

#: fortran/trans.c:556
msgid "Memory allocation failed"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:639 fortran/trans.c:1039
msgid "Allocation would exceed memory limit"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:729
#, c-format
msgid "Attempting to allocate already allocated variable '%s'"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:735
msgid "Attempting to allocate already allocated variable"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:848 fortran/trans.c:928
#, c-format
msgid "Attempt to DEALLOCATE unallocated '%s'"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1062
#, fuzzy, c-format
msgid "Not a valid Java .class file.\n"
msgstr "ikke en gyldig Java .class-fil"

#: java/jcf-dump.c:1068
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing constant pool\n"
msgstr "fejl ved tolkning af konstant område"

#: java/jcf-dump.c:1074 java/jcf-parse.c:1433
#, gcc-internal-format
msgid "error in constant pool entry #%d\n"
msgstr "fejl i konstantområdelement nr. %d\n"

#: java/jcf-dump.c:1084
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing fields\n"
msgstr "fejl ved tolkning af felter"

#: java/jcf-dump.c:1090
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing methods\n"
msgstr "fejl ved tolkning af metoder"

#: java/jcf-dump.c:1096
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing final attributes\n"
msgstr "fejl ved tolkning af endelige egenskaber"

#: java/jcf-dump.c:1133
#, c-format
msgid "Try 'jcf-dump --help' for more information.\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1140
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: jcf-dump [OPTION]... CLASS...\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
"\n"

#: java/jcf-dump.c:1141
#, c-format
msgid ""
"Display contents of a class file in readable form.\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1142
#, fuzzy, c-format
msgid " -c           Disassemble method bodies\n"
msgstr " -W           Aktivér ekstra advarsler\n"

#: java/jcf-dump.c:1143
#, fuzzy, c-format
msgid " --javap         Generate output in 'javap' format\n"
msgstr " --help          Vis disse oplysninger\n"

#: java/jcf-dump.c:1145
#, c-format
msgid " --classpath PATH    Set path to find .class files\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1146
#, fuzzy, c-format
msgid " -IDIR          Append directory to class path\n"
msgstr " -B <katalog>       Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"

#: java/jcf-dump.c:1147
#, c-format
msgid " --bootclasspath PATH  Override built-in class path\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1148
#, c-format
msgid " --extdirs PATH     Set extensions directory path\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1149
#, fuzzy, c-format
msgid " -o FILE         Set output file name\n"
msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>\n"

#: java/jcf-dump.c:1151
#, fuzzy, c-format
msgid " --help         Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help           Udskriv denne hjælp og afslut\n"

#: java/jcf-dump.c:1152
#, fuzzy, c-format
msgid " --version        Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: java/jcf-dump.c:1153
#, fuzzy, c-format
msgid " -v, --verbose      Print extra information while running\n"
msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: java/jcf-dump.c:1155
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
"%s.\n"

#: java/jcf-dump.c:1183 java/jcf-dump.c:1251
#, c-format
msgid "jcf-dump: no classes specified\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1271
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open '%s' for output.\n"
msgstr "kan ikke åbne %s"

#: java/jcf-dump.c:1316
#, c-format
msgid "bad format of .zip/.jar archive\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1434
#, fuzzy, c-format
msgid "Bad byte codes.\n"
msgstr "ugyldig indbygget fcode"

#: java/jvgenmain.c:47
#, fuzzy, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS]... CLASSNAMEmain [OUTFILE]\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
"\n"

#: java/jvgenmain.c:111
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Cannot open output file: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"

#: java/jvgenmain.c:157
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Failed to close output file %s\n"
msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"

#: java/lang-specs.h:33
msgid "-fjni and -femit-class-files are incompatible"
msgstr "-fjni og -femit-class-files er indbyrdes uforenelige"

#: java/lang-specs.h:34
msgid "-fjni and -femit-class-file are incompatible"
msgstr "-fjni og -femit-class-file er indbyrdes uforenelige"

#: java/lang-specs.h:35 java/lang-specs.h:36
msgid "-femit-class-file should used along with -fsyntax-only"
msgstr "-femit-class-file skal bruges sammen med -fsyntax-only"

#: config/i386/linux-unwind.h:186
msgid "ax ; {int $0x80 | syscall"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.h:120
#, fuzzy
msgid "static is not supported on TPF-OS"
msgstr "-traditional understøttes ikke i C++"

#: config/mcore/mcore.h:54
msgid "the m210 does not have little endian support"
msgstr "m210 har ikke understøttelse for lilleendet"

#: config/darwin.h:241
msgid "-current_version only allowed with -dynamiclib"
msgstr "-current_version er kun tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:243
msgid "-install_name only allowed with -dynamiclib"
msgstr "-install_name er kun tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:248
msgid "-bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-bundle er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:249
msgid "-bundle_loader not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-bundle_loader er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:250
msgid "-client_name not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-client_name er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:255
msgid "-force_flat_namespace not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-force_flat_namespace er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:257
msgid "-keep_private_externs not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-keep_private_externs er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:258
msgid "-private_bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-private_bundle er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: fortran/lang-specs.h:55 fortran/lang-specs.h:69
#, fuzzy
msgid "gfortran does not support -E without -cpp"
msgstr "GNU C understøtter ikke -C uden -E"

#: config/sparc/freebsd.h:35 config/rs6000/sysv4.h:830
#: config/i386/freebsd.h:98 config/ia64/freebsd.h:26 config/alpha/freebsd.h:34
#: config/arm/freebsd.h:31
msgid "consider using '-pg' instead of '-p' with gprof(1)"
msgstr ""

#: config/arc/arc.h:62 config/mips/mips.h:1172
msgid "may not use both -EB and -EL"
msgstr "kan ikke bruge både -EB og -EL"

#: config/vax/netbsd-elf.h:51
#, fuzzy
msgid "the -shared option is not currently supported for VAX ELF"
msgstr "Tilvalget -shared understøttes i øjeblikket ikke for VAX ELF."

#: config/vax/vax.h:50 config/vax/vax.h:51
#, fuzzy
msgid "profiling not supported with -mg"
msgstr "profilgenerering understøttes ikke med -mg\n"

#: config/i386/mingw-w64.h:75 config/i386/mingw32.h:101
#: config/i386/cygwin.h:116
msgid "shared and mdll are not compatible"
msgstr "shared og mdll er indbyrdes uforenelige"

#: ada/gcc-interface/lang-specs.h:33 gcc.c:746 java/jvspec.c:80
msgid "-pg and -fomit-frame-pointer are incompatible"
msgstr "-pg og -fomit-frame-pointer er indbyrdes uforenelige"

#: ada/gcc-interface/lang-specs.h:34
msgid "-c or -S required for Ada"
msgstr "-c eller -S kræves til Ada"

#: config/vxworks.h:71
#, fuzzy
msgid "-Xbind-now and -Xbind-lazy are incompatible"
msgstr "-membedded-pic og -mabicalls er indbyrdes uforenelige"

#: config/sparc/linux64.h:157 config/sparc/linux64.h:168
#: config/sparc/netbsd-elf.h:122 config/sparc/netbsd-elf.h:141
#: config/sparc/sol2-bi.h:240 config/sparc/sol2-bi.h:250
msgid "may not use both -m32 and -m64"
msgstr "-m32 og -m64 er indbyrdes uforenelige"

#: config/sparc/sol2-bi.h:212 config/sparc/sol2-bi.h:217
#: config/sparc/sol2-gld-bi.h:50 config/sparc/sol2-gld-bi.h:55
#, fuzzy
msgid "does not support multilib"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: config/bfin/elf.h:54
#, fuzzy
msgid "no processor type specified for linking"
msgstr "specifikationsfil har ingen specifikation til sammenkædning"

#: config/arm/arm.h:178
msgid "-msoft-float and -mhard_float may not be used together"
msgstr "-msoft-float og -mhard_float kan ikke bruges på samme tid"

#: config/arm/arm.h:180
msgid "-mbig-endian and -mlittle-endian may not be used together"
msgstr "-mbig-endian og -mlittle-endian kan ikke bruges på samme tid"

#: objc/lang-specs.h:31 objc/lang-specs.h:42
msgid "GNU Objective C no longer supports traditional compilation"
msgstr ""

#: objc/lang-specs.h:56
msgid "objc-cpp-output is deprecated; please use objective-c-cpp-output instead"
msgstr ""

#: objcp/lang-specs.h:58
msgid "objc++-cpp-output is deprecated; please use objective-c++-cpp-output instead"
msgstr ""

#: config/i386/nwld.h:34
#, fuzzy
msgid "static linking is not supported"
msgstr "stakgrænseudtryk understøttes ikke"

#: config/pa/pa-hpux10.h:87 config/pa/pa-hpux10.h:90 config/pa/pa-hpux10.h:98
#: config/pa/pa-hpux10.h:101 config/pa/pa-hpux11.h:108
#: config/pa/pa-hpux11.h:111 config/pa/pa64-hpux.h:30 config/pa/pa64-hpux.h:33
#: config/pa/pa64-hpux.h:42 config/pa/pa64-hpux.h:45
msgid "warning: consider linking with '-static' as system libraries with"
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux10.h:88 config/pa/pa-hpux10.h:91 config/pa/pa-hpux10.h:99
#: config/pa/pa-hpux10.h:102 config/pa/pa-hpux11.h:109
#: config/pa/pa-hpux11.h:112 config/pa/pa64-hpux.h:31 config/pa/pa64-hpux.h:34
#: config/pa/pa64-hpux.h:43 config/pa/pa64-hpux.h:46
msgid " profiling support are only provided in archive format"
msgstr ""

#: config/rs6000/darwin.h:99
msgid " conflicting code gen style switches are used"
msgstr " konfliktende kodegenereringstilvalg er benyttet"

#: config/mips/r3900.h:34
msgid "-mhard-float not supported"
msgstr "-mhard-float understøttes ikke"

#: config/mips/r3900.h:36
#, fuzzy
msgid "-msingle-float and -msoft-float cannot both be specified"
msgstr "-msingle-float og -msoft-float er indbyrdes uforenelige"

#: config/cris/cris.h:196
#, fuzzy
msgid "do not specify both -march=... and -mcpu=..."
msgstr "-C og -o er indbyrdes uforenelige"

#: gcc.c:908
#, fuzzy
msgid "GNU C no longer supports -traditional without -E"
msgstr "GNU C understøtter ikke -CC uden -E"

#: gcc.c:917
#, fuzzy
msgid "-E or -x required when input is from standard input"
msgstr "-E påkrævet når inddata kommer fra standardind"

#: config/i386/i386.h:557
msgid "'-msse5' was removed"
msgstr ""

#: config/sh/sh.h:424
#, fuzzy
msgid "SH2a does not support little-endian"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: config/rx/rx.h:66
#, fuzzy
msgid "-mas100-syntax is incompatible with -gdwarf"
msgstr "-mapcs-stack-check og -mno-apcs-frame er indbyrdes uforenelige"

#: config/rx/rx.h:67
msgid "rx200 cpu does not have FPU hardware"
msgstr ""

#: config/lynx.h:70
msgid "cannot use mthreads and mlegacy-threads together"
msgstr ""

#: config/lynx.h:95
msgid "cannot use mshared and static together"
msgstr ""

#: java/lang.opt:122
msgid "Warn if deprecated empty statements are found"
msgstr "Advar hvis forældede tomme sætninger bliver fundet"

#: java/lang.opt:126
msgid "Warn if .class files are out of date"
msgstr "Advar hvis .class-filer er forældede"

#: java/lang.opt:130
msgid "Warn if modifiers are specified when not necessary"
msgstr "Advar hvis modifikationer angives når det ikke er nødvendigt"

#: java/lang.opt:150
#, fuzzy
msgid "--CLASSPATH\tDeprecated; use --classpath instead"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: java/lang.opt:157
msgid "Permit the use of the assert keyword"
msgstr ""

#: java/lang.opt:179
#, fuzzy
msgid "--bootclasspath=<path>\tReplace system path"
msgstr "Erstat systemsti"

#: java/lang.opt:183
#, fuzzy
msgid "Generate checks for references to NULL"
msgstr "Generér kode til en DLL"

#: java/lang.opt:187
msgid "--classpath=<path>\tSet class path"
msgstr ""

#: java/lang.opt:194
msgid "Output a class file"
msgstr ""

#: java/lang.opt:198
msgid "Alias for -femit-class-file"
msgstr ""

#: java/lang.opt:202
#, fuzzy
msgid "--encoding=<encoding>\tChoose input encoding (defaults from your locale)"
msgstr "Vælg inddatakodning (standardværdi kommer fra regionalindstillinger)"

#: java/lang.opt:206
msgid "--extdirs=<path>\tSet the extension directory path"
msgstr ""

#: java/lang.opt:216
msgid "Input file is a file with a list of filenames to compile"
msgstr ""

#: java/lang.opt:223
msgid "Always check for non gcj generated classes archives"
msgstr "Kontrollér altid for ikke-GCJ-genererede klassearkiver"

#: java/lang.opt:227
msgid "Assume the runtime uses a hash table to map an object to its synchronization structure"
msgstr ""

#: java/lang.opt:231
msgid "Generate instances of Class at runtime"
msgstr ""

#: java/lang.opt:235
msgid "Use offset tables for virtual method calls"
msgstr "Benyt afsætstabeller til virtuelle metodekald"

#: java/lang.opt:242
msgid "Assume native functions are implemented using JNI"
msgstr "Antag at indfødte funktioner er implementeret vha. JNI"

#: java/lang.opt:246
#, fuzzy
msgid "Enable optimization of static class initialization code"
msgstr "Optimér aldrig statiske klassers klargøringskode"

#: java/lang.opt:253
msgid "Reduce the amount of reflection meta-data generated"
msgstr ""

#: java/lang.opt:257
#, fuzzy
msgid "Enable assignability checks for stores into object arrays"
msgstr "Deaktivér tildelingstjek for lagringer i objekttabeller"

#: java/lang.opt:261
#, fuzzy
msgid "Generate code for the Boehm GC"
msgstr "Generér kode til en C400"

#: java/lang.opt:265
msgid "Call a library routine to do integer divisions"
msgstr ""

#: java/lang.opt:269
#, fuzzy
msgid "Generate code for built-in atomic operations"
msgstr "Generér kode til en bit-manipuleringsenhed"

#: java/lang.opt:273
msgid "Generated should be loaded by bootstrap loader"
msgstr ""

#: java/lang.opt:277
msgid "Set the source language version"
msgstr ""

#: java/lang.opt:281
#, fuzzy
msgid "Set the target VM version"
msgstr "ugyldig version af hovedet"

#: ada/gcc-interface/lang.opt:117
msgid "-gnat<options>\tSpecify options to GNAT"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:147
msgid "-J<directory>\tPut MODULE files in 'directory'"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:199
#, fuzzy
msgid "Warn about possible aliasing of dummy arguments"
msgstr "Advar om mulige manglende paranteser"

#: fortran/lang.opt:203
msgid "Warn about alignment of COMMON blocks"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:207
#, fuzzy
msgid "Warn about missing ampersand in continued character constants"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: fortran/lang.opt:211
#, fuzzy
msgid "Warn about creation of array temporaries"
msgstr "Advar om beregninger på funktionshenvisninger"

#: fortran/lang.opt:215
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated character expressions"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: fortran/lang.opt:223
#, fuzzy
msgid "Warn about most implicit conversions"
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: fortran/lang.opt:227
#, fuzzy
msgid "Warn about calls with implicit interface"
msgstr "Advar om typeomtvingninger som forkaster modifikationer"

#: fortran/lang.opt:231
msgid "Warn about called procedures not explicitly declared"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:235
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated source lines"
msgstr "Advar om funktionserklæringer uden prototype"

#: fortran/lang.opt:239
msgid "Warn on intrinsics not part of the selected standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:247
#, fuzzy
msgid "Warn about \"suspicious\" constructs"
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: fortran/lang.opt:251
msgid "Permit nonconforming uses of the tab character"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:255
#, fuzzy
msgid "Warn about underflow of numerical constant expressions"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/lang.opt:259
msgid "Warn if a user-procedure has the same name as an intrinsic"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:263
#, fuzzy
msgid "Warn about unused dummy arguments."
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: fortran/lang.opt:267
#, fuzzy
msgid "Enable preprocessing"
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: fortran/lang.opt:275
#, fuzzy
msgid "Disable preprocessing"
msgstr "Deaktivér indekseret adressering"

#: fortran/lang.opt:283
msgid "Enable alignment of COMMON blocks"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:287
msgid "All intrinsics procedures are available regardless of selected standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:295
#, fuzzy
msgid "Do not treat local variables and COMMON blocks as if they were named in SAVE statements"
msgstr "Behandl lokale variable og COMMON-blokke som om de var nævnt i SAVE-sætninger"

#: fortran/lang.opt:299
msgid "Specify that backslash in string introduces an escape character"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:303
msgid "Produce a backtrace when a runtime error is encountered"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:307
msgid "-fblas-matmul-limit=<n>\tSize of the smallest matrix for which matmul will use BLAS"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:311
msgid "Produce a warning at runtime if a array temporary has been created for a procedure argument"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:315
#, fuzzy
msgid "Use big-endian format for unformatted files"
msgstr "Benyt storendet byteordning"

#: fortran/lang.opt:319
#, fuzzy
msgid "Use little-endian format for unformatted files"
msgstr "Benyt lilleendet byte-orden til data"

#: fortran/lang.opt:323
msgid "Use native format for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:327
msgid "Swap endianness for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:331
#, fuzzy
msgid "Use the Cray Pointer extension"
msgstr "Benyt Cygwin-grænsefladen"

#: fortran/lang.opt:335
msgid "Ignore 'D' in column one in fixed form"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:339
msgid "Treat lines with 'D' in column one as comments"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:343
msgid "Set the default double precision kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:347
msgid "Set the default integer kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:351
msgid "Set the default real kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:355
msgid "Allow dollar signs in entity names"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:359
msgid "Dump a core file when a runtime error occurs"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:363
msgid "Display the code tree after parsing"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:367
#, fuzzy
msgid "Display the code tree after front end optimization"
msgstr "Foretag en komplet registerflytningsoptimering"

#: fortran/lang.opt:371
msgid "Display the code tree after parsing; deprecated option"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:375
msgid "Specify that an external BLAS library should be used for matmul calls on large-size arrays"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:379
#, fuzzy
msgid "Use f2c calling convention"
msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#: fortran/lang.opt:383
#, fuzzy
msgid "Assume that the source file is fixed form"
msgstr "Antag at henvisninger ikke kan være aliaser"

#: fortran/lang.opt:387
msgid "Specify where to find the compiled intrinsic modules"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:391
msgid "Allow arbitrary character line width in fixed mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:395
msgid "-ffixed-line-length-<n>\tUse n as character line width in fixed mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:399
msgid "-ffpe-trap=[...]\tStop on following floating point exceptions"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:403
msgid "Assume that the source file is free form"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:407
msgid "Allow arbitrary character line width in free mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:411
msgid "-ffree-line-length-<n>\tUse n as character line width in free mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:415
msgid "Specify that no implicit typing is allowed, unless overridden by explicit IMPLICIT statements"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:419
msgid "-finit-character=<n>\tInitialize local character variables to ASCII value n"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:423
msgid "-finit-integer=<n>\tInitialize local integer variables to n"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:427
#, fuzzy
msgid "Initialize local variables to zero (from g77)"
msgstr "Klargør lokale variable og tabeller til nul"

#: fortran/lang.opt:431
msgid "-finit-logical=<true|false>\tInitialize local logical variables"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:435
msgid "-finit-real=<zero|nan|inf|-inf>\tInitialize local real variables"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:439
msgid "-fmax-array-constructor=<n>\tMaximum number of objects in an array constructor"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:443
msgid "-fmax-identifier-length=<n>\tMaximum identifier length"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:447
msgid "-fmax-subrecord-length=<n>\tMaximum length for subrecords"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:451
msgid "-fmax-stack-var-size=<n>\tSize in bytes of the largest array that will be put on the stack"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:455
msgid "Set default accessibility of module entities to PRIVATE."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:463
msgid "Try to lay out derived types as compactly as possible"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:471
#, fuzzy
msgid "Protect parentheses in expressions"
msgstr "uventet adresseudtryk"

#: fortran/lang.opt:475
msgid "Enable range checking during compilation"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:479
#, fuzzy
msgid "Reallocate the LHS in assignments"
msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"

#: fortran/lang.opt:483
msgid "Use a 4-byte record marker for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:487
msgid "Use an 8-byte record marker for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:491
msgid "Allocate local variables on the stack to allow indirect recursion"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:495
msgid "Copy array sections into a contiguous block on procedure entry"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:499
msgid "-fcoarray=[...]\tSpecify which coarray parallelization should be used"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:503
msgid "-fcheck=[...]\tSpecify which runtime checks are to be performed"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:507
msgid "Append a second underscore if the name already contains an underscore"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:515
msgid "Apply negative sign to zero values"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:519
#, fuzzy
msgid "Append underscores to externally visible names"
msgstr "Tilføj aldrig en anden understreg til eksterne variable"

#: fortran/lang.opt:523
#, fuzzy
msgid "Compile all program units at once and check all interfaces"
msgstr "Oversæt som hvis programmet var skrevet med små bogstaver"

#: fortran/lang.opt:563
msgid "Statically link the GNU Fortran helper library (libgfortran)"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:567
msgid "Conform to the ISO Fortran 2003 standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:571
msgid "Conform to the ISO Fortran 2008 standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:575
msgid "Conform to the ISO Fortran 95 standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:579
msgid "Conform to nothing in particular"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:583
msgid "Accept extensions to support legacy code"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:23 config/i386/i386.opt:209
msgid "Do not use hardware fp"
msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"

#: config/alpha/alpha.opt:27
msgid "Use fp registers"
msgstr "Brug kommatalsregistre"

#: config/alpha/alpha.opt:31
msgid "Assume GAS"
msgstr "Antag GAS"

#: config/alpha/alpha.opt:35
msgid "Do not assume GAS"
msgstr "Antag ikke GAS"

#: config/alpha/alpha.opt:39
msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
msgstr "Påkræv at matematiksbibliotekrutiner opfylder IEEE-standarden (OSF/1)"

#: config/alpha/alpha.opt:43
msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, uden ineksakte undtagelser"

#: config/alpha/alpha.opt:50
msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
msgstr "Udsend ikke komplekse heltalskonstanter til skrivebeskyttet hukommelse"

#: config/alpha/alpha.opt:54
msgid "Use VAX fp"
msgstr "Benyt VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.opt:58
msgid "Do not use VAX fp"
msgstr "Benyt ikke VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.opt:62
msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
msgstr "Udsend kode for byte/word-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:66
msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
msgstr "Udsend kode for video-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:70
msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
msgstr "Udsend kode for kommatalsflytning og kvadratrod-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:74
msgid "Emit code for the counting ISA extension"
msgstr "Udsend kode for tæller-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:78
msgid "Emit code using explicit relocation directives"
msgstr "Udsend kode der bruger eksplicitte relokaliseringsdirektiver"

#: config/alpha/alpha.opt:82
msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
msgstr "Udsend 16-bit relokalisering til det lille dataområde"

#: config/alpha/alpha.opt:86
msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
msgstr "Udsend 32-bit relokalisering til det lille dataområde"

#: config/alpha/alpha.opt:90
#, fuzzy
msgid "Emit direct branches to local functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/alpha/alpha.opt:94
#, fuzzy
msgid "Emit indirect branches to local functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/alpha/alpha.opt:98
msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
msgstr "Udsend rdval i stedet for rduniq for trådhenvisning"

#: config/alpha/alpha.opt:102 config/s390/s390.opt:55
#: config/sparc/long-double-switch.opt:23
#, fuzzy
msgid "Use 128-bit long double"
msgstr "Benyt 128 bit long double"

#: config/alpha/alpha.opt:106 config/s390/s390.opt:59
#: config/sparc/long-double-switch.opt:27
#, fuzzy
msgid "Use 64-bit long double"
msgstr "Benyt 64 bit long double"

#: config/alpha/alpha.opt:110
msgid "Use features of and schedule given CPU"
msgstr "Brug faciliteter fra og planlæg mht. den givne processor"

#: config/alpha/alpha.opt:114
msgid "Schedule given CPU"
msgstr "Planlæg til en given processor"

#: config/alpha/alpha.opt:118
msgid "Control the generated fp rounding mode"
msgstr "Kontrollér den genererede kommatalsafrundingstilstand"

#: config/alpha/alpha.opt:122
msgid "Control the IEEE trap mode"
msgstr "Kontrollér IEEE-fældetilstanden"

#: config/alpha/alpha.opt:126
msgid "Control the precision given to fp exceptions"
msgstr "Kontrollér den præcision der gives til kommatalsundtagelser"

#: config/alpha/alpha.opt:130
msgid "Tune expected memory latency"
msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"

#: config/alpha/alpha.opt:134 config/ia64/ia64.opt:111
#: config/rs6000/sysv4.opt:32
msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
msgstr "Angiv bitstørrelse for umiddelbar TLS-afsæt"

# hvad så det er...
#: config/frv/frv.opt:23
#, fuzzy
msgid "Use 4 media accumulators"
msgstr "Benyt multiplikationsakkumulering"

# hvad så det er...
#: config/frv/frv.opt:27
#, fuzzy
msgid "Use 8 media accumulators"
msgstr "Benyt multiplikationsakkumulering"

#: config/frv/frv.opt:31
#, fuzzy
msgid "Enable label alignment optimizations"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: config/frv/frv.opt:35
#, fuzzy
msgid "Dynamically allocate cc registers"
msgstr "Allokér ikke BK-registeret"

#: config/frv/frv.opt:42
msgid "Set the cost of branches"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:46
msgid "Enable conditional execution other than moves/scc"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:50
#, fuzzy
msgid "Change the maximum length of conditionally-executed sequences"
msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"

#: config/frv/frv.opt:54
msgid "Change the number of temporary registers that are available to conditionally-executed sequences"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:58
#, fuzzy
msgid "Enable conditional moves"
msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: config/frv/frv.opt:62
#, fuzzy
msgid "Set the target CPU type"
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/frv/frv.opt:84
#, fuzzy
msgid "Use fp double instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/frv/frv.opt:88
msgid "Change the ABI to allow double word insns"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:92 config/bfin/bfin.opt:73
#, fuzzy
msgid "Enable Function Descriptor PIC mode"
msgstr "MIPS16-funktionsprofilering"

#: config/frv/frv.opt:96
msgid "Just use icc0/fcc0"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:100
msgid "Only use 32 FPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:104
msgid "Use 64 FPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:108
msgid "Only use 32 GPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:112
msgid "Use 64 GPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:116
msgid "Enable use of GPREL for read-only data in FDPIC"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:120 config/rs6000/rs6000.opt:216
#: config/pdp11/pdp11.opt:67
msgid "Use hardware floating point"
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/frv/frv.opt:124 config/bfin/bfin.opt:77
#, fuzzy
msgid "Enable inlining of PLT in function calls"
msgstr "Aktivér brug af RTPS-instruktionen"

#: config/frv/frv.opt:128
#, fuzzy
msgid "Enable PIC support for building libraries"
msgstr "Aktivér understøttelse af enorme objekter"

#: config/frv/frv.opt:132
msgid "Follow the EABI linkage requirements"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:136
#, fuzzy
msgid "Disallow direct calls to global functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/frv/frv.opt:140
#, fuzzy
msgid "Use media instructions"
msgstr "Benyt bitfeltinstruktioner"

#: config/frv/frv.opt:144
#, fuzzy
msgid "Use multiply add/subtract instructions"
msgstr "Benyt kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#: config/frv/frv.opt:148
#, fuzzy
msgid "Enable optimizing &&/|| in conditional execution"
msgstr "Optimér aldrig statiske klassers klargøringskode"

#: config/frv/frv.opt:152
#, fuzzy
msgid "Enable nested conditional execution optimizations"
msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: config/frv/frv.opt:157
msgid "Do not mark ABI switches in e_flags"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:161
msgid "Remove redundant membars"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:165
#, fuzzy
msgid "Pack VLIW instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/frv/frv.opt:169
msgid "Enable setting GPRs to the result of comparisons"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:173
msgid "Change the amount of scheduler lookahead"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:177 config/pa/pa.opt:104
msgid "Use software floating point"
msgstr "Benyt softwarekommatal"

#: config/frv/frv.opt:181
msgid "Assume a large TLS segment"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:185
#, fuzzy
msgid "Do not assume a large TLS segment"
msgstr "Antag ikke GAS"

#: config/frv/frv.opt:190
msgid "Cause gas to print tomcat statistics"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:195
msgid "Link with the library-pic libraries"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:199
msgid "Allow branches to be packed with other instructions"
msgstr ""

#: config/mn10300/mn10300.opt:23
msgid "Target the AM33 processor"
msgstr "Målret mod AM33-processoren"

#: config/mn10300/mn10300.opt:27
#, fuzzy
msgid "Target the AM33/2.0 processor"
msgstr "Målret mod AM33-processoren"

#: config/mn10300/mn10300.opt:31
#, fuzzy
msgid "Target the AM34 processor"
msgstr "Målret mod AM33-processoren"

#: config/mn10300/mn10300.opt:35 config/arm/arm.opt:154
#, fuzzy
msgid "Tune code for the given processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/mn10300/mn10300.opt:39
msgid "Work around hardware multiply bug"
msgstr "Arbejd omkring hardware-multiplikationsfejl"

#: config/mn10300/mn10300.opt:44
msgid "Enable linker relaxations"
msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"

#: config/mn10300/mn10300.opt:48
msgid "Return pointers in both a0 and d0"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.opt:23
msgid "Enable TPF-OS tracing code"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.opt:27
#, fuzzy
msgid "Specify main object for TPF-OS"
msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"

#: config/s390/s390.opt:23
#, fuzzy
msgid "31 bit ABI"
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/s390/s390.opt:27
#, fuzzy
msgid "64 bit ABI"
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/s390/s390.opt:31 config/i386/i386.opt:102 config/spu/spu.opt:80
msgid "Generate code for given CPU"
msgstr "Generér kode til en given processor"

#: config/s390/s390.opt:35
msgid "Maintain backchain pointer"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:39
msgid "Additional debug prints"
msgstr "Udskriv ekstra fejlanalyseringsinfo"

#: config/s390/s390.opt:43
msgid "ESA/390 architecture"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:47
#, fuzzy
msgid "Enable decimal floating point hardware support"
msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"

#: config/s390/s390.opt:51
#, fuzzy
msgid "Enable hardware floating point"
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/s390/s390.opt:63
msgid "Use packed stack layout"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:67
msgid "Use bras for executable < 64k"
msgstr "Benyt bras til kørbar fil < 64k"

#: config/s390/s390.opt:71
#, fuzzy
msgid "Disable hardware floating point"
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/s390/s390.opt:75
msgid "Set the max. number of bytes which has to be left to stack size before a trap instruction is triggered"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:79
msgid "Emit extra code in the function prologue in order to trap if the stack size exceeds the given limit"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:83 config/ia64/ia64.opt:115 config/sparc/sparc.opt:91
#: config/i386/i386.opt:237 config/spu/spu.opt:84
msgid "Schedule code for given CPU"
msgstr "Planlæg koden til en given processor"

#: config/s390/s390.opt:87
msgid "mvcle use"
msgstr "Benyt mvcle"

#: config/s390/s390.opt:91
msgid "Warn if a function uses alloca or creates an array with dynamic size"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:95
msgid "Warn if a single function's framesize exceeds the given framesize"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:99
msgid "z/Architecture"
msgstr ""

#: config/ia64/ilp32.opt:3
#, fuzzy
msgid "Generate ILP32 code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#: config/ia64/ilp32.opt:7
#, fuzzy
msgid "Generate LP64 code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

#: config/ia64/ia64.opt:21
msgid "Generate big endian code"
msgstr "Generér storendet kode"

#: config/ia64/ia64.opt:25
msgid "Generate little endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/ia64/ia64.opt:29
msgid "Generate code for GNU as"
msgstr "Generér kode til GNU as"

#: config/ia64/ia64.opt:33
msgid "Generate code for GNU ld"
msgstr "Generér kode til GNU ld"

#: config/ia64/ia64.opt:37
msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms"
msgstr "Udsend stopbit før og efter volatile udvidede asm-sætninger"

#: config/ia64/ia64.opt:41
msgid "Use in/loc/out register names"
msgstr "Benyt in/loc/out-registernavne"

#: config/ia64/ia64.opt:48
msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss"
msgstr "Aktivér brug af sdata/scommon/sbss"

#: config/ia64/ia64.opt:52
msgid "Generate code without GP reg"
msgstr "Generér kode uden GP-registeret"

#: config/ia64/ia64.opt:56
msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)"
msgstr "gp er konstant (men gem/gendan gp ved indirekte kald)"

#: config/ia64/ia64.opt:60
msgid "Generate self-relocatable code"
msgstr "Generér selvflyttende kode"

#: config/ia64/ia64.opt:64
msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency"
msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:68
msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput"
msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:75
msgid "Generate inline integer division, optimize for latency"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:79
msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:83
#, fuzzy
msgid "Do not inline integer division"
msgstr "Advar ikke om heltalsdivision på oversættelsestidspunktet med nul"

#: config/ia64/ia64.opt:87
#, fuzzy
msgid "Generate inline square root, optimize for latency"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:91
#, fuzzy
msgid "Generate inline square root, optimize for throughput"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:95
#, fuzzy
msgid "Do not inline square root"
msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#: config/ia64/ia64.opt:99
msgid "Enable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
msgstr "Aktivér Dwarf 2-linjefejlanalyseringsinfo via GNU as"

#: config/ia64/ia64.opt:103
msgid "Enable earlier placing stop bits for better scheduling"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:107 config/spu/spu.opt:72 config/sh/sh.opt:258
#: config/pa/pa.opt:51
msgid "Specify range of registers to make fixed"
msgstr "Angiv interval af registre der skal gøres faste"

#: config/ia64/ia64.opt:119
#, fuzzy
msgid "Use data speculation before reload"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

#: config/ia64/ia64.opt:123
msgid "Use data speculation after reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:127
#, fuzzy
msgid "Use control speculation"
msgstr "Opret konsolprogram"

#: config/ia64/ia64.opt:131
msgid "Use in block data speculation before reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:135
msgid "Use in block data speculation after reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:139
msgid "Use in block control speculation"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:143
msgid "Use simple data speculation check"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:147
msgid "Use simple data speculation check for control speculation"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:151
msgid "If set, data speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:155
msgid "If set, control speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:159
msgid "Count speculative dependencies while calculating priority of instructions"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:163
msgid "Place a stop bit after every cycle when scheduling"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:167
msgid "Assume that floating-point stores and loads are not likely to cause conflict when placed into one instruction group"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:171
msgid "Soft limit on number of memory insns per instruction group, giving lower priority to subsequent memory insns attempting to schedule in the same insn group. Frequently useful to prevent cache bank conflicts. Default value is 1"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:175
msgid "Disallow more than 'msched-max-memory-insns' in instruction group. Otherwise, limit is 'soft' (prefer non-memory operations when limit is reached)"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:179
msgid "Don't generate checks for control speculation in selective scheduling"
msgstr ""

#: config/ia64/vms_symvec_libgcc_s.opt:3
msgid "! It would be better to auto-generate this file."
msgstr ""

#: config/ia64/vms_symvec_libgcc_s.opt:7
msgid "SYMBOL_VECTOR=(__divdi3=PROCEDURE)"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:24
msgid "-msim\tUse simulator runtime"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:28
msgid "-mcpu=r8c\tCompile code for R8C variants"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:32
msgid "-mcpu=m16c\tCompile code for M16C variants"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:36
msgid "-mcpu=m32cm\tCompile code for M32CM variants"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:40
msgid "-mcpu=m32c\tCompile code for M32C variants"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:44
msgid "-memregs=\tNumber of memreg bytes (default: 16, range: 0..16)"
msgstr ""

#: config/sparc/little-endian.opt:23
#, fuzzy
msgid "Generate code for little-endian"
msgstr "Generér kode til lilleendet"

#: config/sparc/little-endian.opt:27
#, fuzzy
msgid "Generate code for big-endian"
msgstr "Generér kode til storendet"

#: config/sparc/sparc.opt:23 config/sparc/sparc.opt:27
#, fuzzy
msgid "Use hardware FP"
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/sparc/sparc.opt:31
#, fuzzy
msgid "Do not use hardware FP"
msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"

#: config/sparc/sparc.opt:35
msgid "Assume possible double misalignment"
msgstr "Antag at double-variabler kan være ujusterede"

#: config/sparc/sparc.opt:39
msgid "Use ABI reserved registers"
msgstr "Benyt ABI-reserverede registre"

#: config/sparc/sparc.opt:43
#, fuzzy
msgid "Use hardware quad FP instructions"
msgstr "Benyt hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:47
msgid "Do not use hardware quad fp instructions"
msgstr "Benyt ikke hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:51
#, fuzzy
msgid "Compile for V8+ ABI"
msgstr "Oversæt for v8plus-ABI"

#: config/sparc/sparc.opt:55
#, fuzzy
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set extensions"
msgstr "Benyt Visual Instruction Set"

#: config/sparc/sparc.opt:59
msgid "Pointers are 64-bit"
msgstr "Henvisninger er 64 bit"

#: config/sparc/sparc.opt:63
msgid "Pointers are 32-bit"
msgstr "Henvisninger er 32 bit"

#: config/sparc/sparc.opt:67
msgid "Use 64-bit ABI"
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/sparc/sparc.opt:71
msgid "Use 32-bit ABI"
msgstr "Benyt 32 bit-API"

#: config/sparc/sparc.opt:75
msgid "Use stack bias"
msgstr "Benyt stakafsæt"

#: config/sparc/sparc.opt:79
msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies"
msgstr "Benyt strukturer på stærkere justering til dobbelt-ord kopier"

#: config/sparc/sparc.opt:83
msgid "Optimize tail call instructions in assembler and linker"
msgstr "Optimér halekaldsinstruktioner i maskinkodeoversætteren og sammenkæderen"

#: config/sparc/sparc.opt:87
msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#: config/sparc/sparc.opt:95
#, fuzzy
msgid "Use given SPARC-V9 code model"
msgstr "Benyt given SPARC-kodemodel"

#: config/sparc/sparc.opt:99
msgid "Enable strict 32-bit psABI struct return checking."
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:23
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32rx"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:27
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32r2"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:31
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32r"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:35
msgid "Align all loops to 32 byte boundary"
msgstr "Justér alle løkker til 32 byte-grænserne"

#: config/m32r/m32r.opt:39
msgid "Prefer branches over conditional execution"
msgstr "Foretræk forgrening frem for betinget udførelse"

#: config/m32r/m32r.opt:43
msgid "Give branches their default cost"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:47
msgid "Display compile time statistics"
msgstr "Vis oversættelsesstatistikker"

#: config/m32r/m32r.opt:51
msgid "Specify cache flush function"
msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:55
#, fuzzy
msgid "Specify cache flush trap number"
msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:59
msgid "Only issue one instruction per cycle"
msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"

#: config/m32r/m32r.opt:63
#, fuzzy
msgid "Allow two instructions to be issued per cycle"
msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"

#: config/m32r/m32r.opt:67
msgid "Code size: small, medium or large"
msgstr "Kodestørrelse: small, medium eller large"

#: config/m32r/m32r.opt:71
msgid "Don't call any cache flush functions"
msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:75
#, fuzzy
msgid "Don't call any cache flush trap"
msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:82
msgid "Small data area: none, sdata, use"
msgstr "Område til små data: none, sdata, use"

#: config/m68k/m68k.opt:23
msgid "Generate code for a 520X"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:27
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5206e"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:31
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 528x"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:35
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5307"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:39
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5407"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:43 config/m68k/m68k.opt:104
msgid "Generate code for a 68000"
msgstr "Generér kode til en 68000"

#: config/m68k/m68k.opt:47
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 68010"
msgstr "Generér kode til en 68020"

#: config/m68k/m68k.opt:51 config/m68k/m68k.opt:108
msgid "Generate code for a 68020"
msgstr "Generér kode til en 68020"

#: config/m68k/m68k.opt:55
msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions"
msgstr "Generér kode til en 68040 uden nogen nye instruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:59
msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions"
msgstr "Generér kode til en 68060 uden nogen nye instruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:63
msgid "Generate code for a 68030"
msgstr "Generér kode til en 68030"

#: config/m68k/m68k.opt:67
msgid "Generate code for a 68040"
msgstr "Generér kode til en 68040"

#: config/m68k/m68k.opt:71
msgid "Generate code for a 68060"
msgstr "Generér kode til en 68060"

#: config/m68k/m68k.opt:75
msgid "Generate code for a 68302"
msgstr "Generér kode til en 68302"

#: config/m68k/m68k.opt:79
msgid "Generate code for a 68332"
msgstr "Generér kode til en 68332"

#: config/m68k/m68k.opt:84
msgid "Generate code for a 68851"
msgstr "Generér kode til en 68851"

#: config/m68k/m68k.opt:88
#, fuzzy
msgid "Generate code that uses 68881 floating-point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:92
msgid "Align variables on a 32-bit boundary"
msgstr "Justér variabler til 32 bit-grænserne"

#: config/m68k/m68k.opt:96 config/arm/arm.opt:49 config/score/score.opt:63
msgid "Specify the name of the target architecture"
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#: config/m68k/m68k.opt:100
msgid "Use the bit-field instructions"
msgstr "Benyt bitfeltinstruktionerne"

#: config/m68k/m68k.opt:112
#, fuzzy
msgid "Generate code for a ColdFire v4e"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/m68k/m68k.opt:116
#, fuzzy
msgid "Specify the target CPU"
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/m68k/m68k.opt:120
msgid "Generate code for a cpu32"
msgstr "Generér kode til en cpu32"

#: config/m68k/m68k.opt:124
#, fuzzy
msgid "Use hardware division instructions on ColdFire"
msgstr "Benyt hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:128
#, fuzzy
msgid "Generate code for a Fido A"
msgstr "Generér kode til en Sun FPA"

#: config/m68k/m68k.opt:132
#, fuzzy
msgid "Generate code which uses hardware floating point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:136
msgid "Enable ID based shared library"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:140
msgid "Do not use the bit-field instructions"
msgstr "Benyt ikke bitfeltinstruktionerne"

#: config/m68k/m68k.opt:144
msgid "Use normal calling convention"
msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#: config/m68k/m68k.opt:148
#, fuzzy
msgid "Consider type 'int' to be 32 bits wide"
msgstr "Lad typen 'int' være 32 bit bred"

#: config/m68k/m68k.opt:152
msgid "Generate pc-relative code"
msgstr "Generér pc-relativ kode"

#: config/m68k/m68k.opt:156
msgid "Use different calling convention using 'rtd'"
msgstr "Benyt anden kaldekonvention vha. 'rtd'"

#: config/m68k/m68k.opt:160 config/bfin/bfin.opt:61
msgid "Enable separate data segment"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:164 config/bfin/bfin.opt:57
msgid "ID of shared library to build"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:168
#, fuzzy
msgid "Consider type 'int' to be 16 bits wide"
msgstr "Lad typen 'int' være 16 bit bred"

#: config/m68k/m68k.opt:172
msgid "Generate code with library calls for floating point"
msgstr "Generér kode med bibliotekskald for kommatalsoperationer"

#: config/m68k/m68k.opt:176
msgid "Do not use unaligned memory references"
msgstr "Benyt ikke ikke-justerede hukommelsesreferencer"

#: config/m68k/m68k.opt:180
#, fuzzy
msgid "Tune for the specified target CPU or architecture"
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#: config/m68k/m68k.opt:184
msgid "Support more than 8192 GOT entries on ColdFire"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:188
msgid "Support TLS segment larger than 64K"
msgstr ""

#: config/m68k/ieee.opt:24 config/i386/i386.opt:145
msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
msgstr "Brug IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"

#: config/i386/djgpp.opt:25
msgid "Ignored (obsolete)"
msgstr ""

#: config/i386/mingw.opt:23
msgid "Warn about none ISO msvcrt scanf/printf width extensions"
msgstr ""

#: config/i386/mingw.opt:27
msgid "For nested functions on stack executable permission is set."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:66
msgid "sizeof(long double) is 16"
msgstr "sizeof(long double) er 16"

#: config/i386/i386.opt:70 config/i386/i386.opt:141
msgid "Use hardware fp"
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/i386/i386.opt:74
msgid "sizeof(long double) is 12"
msgstr "sizeof(long double) er 12"

#: config/i386/i386.opt:78 config/sh/sh.opt:206
msgid "Reserve space for outgoing arguments in the function prologue"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:82
msgid "Align some doubles on dword boundary"
msgstr "Justér nogle double-variabler til dword-grænserne"

#: config/i386/i386.opt:86
msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
msgstr "Funktionsbegyndelser justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:90
msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
msgstr "Steder der skal springes til, justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:94
msgid "Loop code aligned to this power of 2"
msgstr "Løkkekode skal justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:98
msgid "Align destination of the string operations"
msgstr "Justér strengoperationernes destination"

#: config/i386/i386.opt:106
msgid "Use given assembler dialect"
msgstr "Benyt den givne maskinkodedialekt"

#: config/i386/i386.opt:110
msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
msgstr "Forgreninger koster dette (1-5, vilkårlige enheder)"

#: config/i386/i386.opt:114
msgid "Data greater than given threshold will go into .ldata section in x86-64 medium model"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:118
msgid "Use given x86-64 code model"
msgstr "Benyt den givne x86-64-kodemodel"

#: config/i386/i386.opt:121
#, fuzzy
msgid "%<-mcpu=%> is deprecated; use %<-mtune=%> or %<-march=%> instead"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: config/i386/i386.opt:125
msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
msgstr "Generér sin, cos og sqrt til fpu"

#: config/i386/i386.opt:129
msgid "Always use Dynamic Realigned Argument Pointer (DRAP) to realign stack"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:133
msgid "Return values of functions in FPU registers"
msgstr "Returnér værdier fra funktioner i fpu-registre"

#: config/i386/i386.opt:137
msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
msgstr "Generér kommatalsmatematik vha. givent instruktionssæt"

#: config/i386/i386.opt:149
msgid "Inline all known string operations"
msgstr "Indbyg alle kendte strengoperationer"

#: config/i386/i386.opt:153
msgid "Inline memset/memcpy string operations, but perform inline version only for small blocks"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:156
msgid "%<-mintel-syntax%> and %<-mno-intel-syntax%> are deprecated; use %<-masm=intel%> and %<-masm=att%> instead"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:161
msgid "Use native (MS) bitfield layout"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:177
msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/i386/i386.opt:181
msgid "Set 80387 floating-point precision (-mpc32, -mpc64, -mpc80)"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:185
msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2"
msgstr "Forsøg at holde stakken justeret til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:189
#, fuzzy
msgid "Assume incoming stack aligned to this power of 2"
msgstr "Forsøg at holde stakken justeret til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:193
msgid "Use push instructions to save outgoing arguments"
msgstr "Brug push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

#: config/i386/i386.opt:197
msgid "Use red-zone in the x86-64 code"
msgstr "Benyt rødzone i x86-64-koden"

#: config/i386/i386.opt:201
msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
msgstr "Antallet af registre der skal bruges til at overbringe heltalsparametre"

#: config/i386/i386.opt:205
msgid "Alternate calling convention"
msgstr "Alternativ kaldekonvention"

#: config/i386/i386.opt:213
msgid "Use SSE register passing conventions for SF and DF mode"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:217
msgid "Realign stack in prologue"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:221
msgid "Enable stack probing"
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: config/i386/i386.opt:225
#, fuzzy
msgid "Chose strategy to generate stringop using"
msgstr "muligvis begyndelsen af uafsluttet strengkonstant"

#: config/i386/i386.opt:229
msgid "Use given thread-local storage dialect"
msgstr "Benyt den givne tråd-lokale lagringsdialekt"

#: config/i386/i386.opt:233
#, c-format
msgid "Use direct references against %gs when accessing tls data"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:241
#, fuzzy
msgid "Generate code that conforms to the given ABI"
msgstr "Generér kode til en given processor"

#: config/i386/i386.opt:245 config/rs6000/rs6000.opt:228
#, fuzzy
msgid "Vector library ABI to use"
msgstr "Angiv ABI der skal bruges"

#: config/i386/i386.opt:249
#, fuzzy
msgid "Return 8-byte vectors in memory"
msgstr "Returnér kommatalsresultater i hukommelse"

#: config/i386/i386.opt:253
msgid "Generate reciprocals instead of divss and sqrtss."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:257
#, fuzzy
msgid "Generate cld instruction in the function prologue."
msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"

#: config/i386/i386.opt:261
msgid "Generate vzeroupper instruction before a transfer of control flow out of"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:266
msgid "Do dispatch scheduling if processor is bdver1 and Haifa scheduling"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:273
msgid "Generate 32bit i386 code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#: config/i386/i386.opt:277
msgid "Generate 64bit x86-64 code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:281
msgid "Support MMX built-in functions"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:285
msgid "Support 3DNow! built-in functions"
msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:289
#, fuzzy
msgid "Support Athlon 3Dnow! built-in functions"
msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"

#: config/i386/i386.opt:293
msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:297
msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:301
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:305
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSSE3 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:309
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 and SSE4.1 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:313 config/i386/i386.opt:317
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:321
#, fuzzy
msgid "Do not support SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:325
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 and AVX built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:329
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX and FMA built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:333
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSE4A built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:337
#, fuzzy
msgid "Support FMA4 built-in functions and code generation "
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:341
#, fuzzy
msgid "Support XOP built-in functions and code generation "
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:345
#, fuzzy
msgid "Support LWP built-in functions and code generation "
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:349
msgid "Support code generation of Advanced Bit Manipulation (ABM) instructions."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:353
#, fuzzy
msgid "Support code generation of popcnt instruction."
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#: config/i386/i386.opt:357
#, fuzzy
msgid "Support BMI built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:361
#, fuzzy
msgid "Support TBM built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:365
#, fuzzy
msgid "Support code generation of cmpxchg16b instruction."
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#: config/i386/i386.opt:369
msgid "Support code generation of sahf instruction in 64bit x86-64 code."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:373
#, fuzzy
msgid "Support code generation of movbe instruction."
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#: config/i386/i386.opt:377
#, fuzzy
msgid "Support code generation of crc32 instruction."
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#: config/i386/i386.opt:381
#, fuzzy
msgid "Support AES built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:385
#, fuzzy
msgid "Support PCLMUL built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:389
msgid "Encode SSE instructions with VEX prefix"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:393
#, fuzzy
msgid "Support FSGSBASE built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:397
#, fuzzy
msgid "Support RDRND built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:401
#, fuzzy
msgid "Support F16C built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:405
#, fuzzy
msgid "Emit profiling counter call at function entry before prologue."
msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"

#: config/i386/i386.opt:409
msgid "Expand 32bit/64bit integer divide into 8bit unsigned integer divide with run-time check"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:23
msgid "Create console application"
msgstr "Opret konsolprogram"

#: config/i386/cygming.opt:27
msgid "Generate code for a DLL"
msgstr "Generér kode til en DLL"

#: config/i386/cygming.opt:31
msgid "Ignore dllimport for functions"
msgstr "Ignorér dllimport til funktioner"

#: config/i386/cygming.opt:35
msgid "Use Mingw-specific thread support"
msgstr "Benyt Mingw-specifik trådunderstøttelse"

#: config/i386/cygming.opt:39
msgid "Set Windows defines"
msgstr "Angiv Windows-definitioner"

#: config/i386/cygming.opt:43
msgid "Create GUI application"
msgstr "Opret grafisk program"

#: config/i386/cygming.opt:47
msgid "Use the GNU extension to the PE format for aligned common data"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:51
msgid "Compile code that relies on Cygwin DLL wrappers to support C++ operator new/delete replacement"
msgstr ""

#: config/i386/mingw-w64.opt:23
msgid "Use unicode startup and define UNICODE macro"
msgstr ""

#: config/rs6000/aix.opt:24 config/rs6000/rs6000.opt:307
msgid "Conform more closely to IBM XLC semantics"
msgstr ""

#: config/rs6000/darwin.opt:38 config/rs6000/sysv4.opt:129
#, fuzzy
msgid "Generate 64-bit code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

#: config/rs6000/darwin.opt:42 config/rs6000/sysv4.opt:133
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#: config/rs6000/rs6000.opt:128
msgid "Use POWER instruction set"
msgstr "Benyt POWER-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:132
msgid "Do not use POWER instruction set"
msgstr "Benyt ikke POWER-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:136
msgid "Use POWER2 instruction set"
msgstr "Benyt POWER2-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:140
msgid "Use PowerPC instruction set"
msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:144
msgid "Do not use PowerPC instruction set"
msgstr "Benyt ikke PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:148
msgid "Use PowerPC-64 instruction set"
msgstr "Benyt PowerPC-64-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:152
msgid "Use PowerPC General Purpose group optional instructions"
msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC General Purpose-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:156
msgid "Use PowerPC Graphics group optional instructions"
msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC Graphics-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:160
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.01 single field mfcr instruction"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:164
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.02 popcntb instruction"
msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:168
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.02 floating point rounding instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:172
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.05 compare bytes instruction"
msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:176
#, fuzzy
msgid "Use extended PowerPC V2.05 move floating point to/from GPR instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:180
msgid "Use AltiVec instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:184
#, fuzzy
msgid "Use decimal floating point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:188
#, fuzzy
msgid "Use 4xx half-word multiply instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:192
#, fuzzy
msgid "Use 4xx string-search dlmzb instruction"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:196
msgid "Generate load/store multiple instructions"
msgstr "Generér flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:200
msgid "Generate string instructions for block moves"
msgstr "Generér strengoperationer til blokflytninger"

#: config/rs6000/rs6000.opt:204
msgid "Use new mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr "Benyt nye aliaser for PowerPC-arkitekturen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:208
msgid "Use old mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr "Benyt tidligere aliaser for PowerPC-arkitekturen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:212 config/pdp11/pdp11.opt:79
msgid "Do not use hardware floating point"
msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"

#: config/rs6000/rs6000.opt:220
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.06 popcntd instruction"
msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:224
msgid "Under -ffast-math, generate a FRIZ instruction for (double)(long long) conversions"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:232
#, fuzzy
msgid "Use vector/scalar (VSX) instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:272
msgid "Do not generate load/store with update instructions"
msgstr "Generér ikke indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:276
msgid "Generate load/store with update instructions"
msgstr "Generér indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:280 config/arm/arm.opt:122
msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
msgstr "Indlæs ikke PIC-registeret i funktionsbegyndelser"

#: config/rs6000/rs6000.opt:284
#, fuzzy
msgid "Avoid generation of indexed load/store instructions when possible"
msgstr "Generér ikke flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:288
#, fuzzy
msgid "Mark __tls_get_addr calls with argument info"
msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"

#: config/rs6000/rs6000.opt:295
#, fuzzy
msgid "Schedule the start and end of the procedure"
msgstr "Planlæg ikke begyndelsen og slutningen af proceduren"

#: config/rs6000/rs6000.opt:299
msgid "Return all structures in memory (AIX default)"
msgstr "Returnér alle strukturer i hukommelse (SVR4-standard)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:303
msgid "Return small structures in registers (SVR4 default)"
msgstr "Returnér små strukturer i registre (SVR4-standard)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:311 config/rs6000/rs6000.opt:315
#, fuzzy
msgid "Generate software reciprocal divide and square root for better throughput."
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/rs6000/rs6000.opt:319
msgid "Assume that the reciprocal estimate instructions provide more accuracy."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:323
#, fuzzy
msgid "Do not place floating point constants in TOC"
msgstr "Anbring ikke kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:327
msgid "Place floating point constants in TOC"
msgstr "Anbring kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:331
#, fuzzy
msgid "Do not place symbol+offset constants in TOC"
msgstr "Anbring ikke symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:335
msgid "Place symbol+offset constants in TOC"
msgstr "Anbring symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:346
msgid "Use only one TOC entry per procedure"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:350
msgid "Put everything in the regular TOC"
msgstr "Anbring alting i den regulære indholdsfortegnelse"

#: config/rs6000/rs6000.opt:354
#, fuzzy
msgid "Generate VRSAVE instructions when generating AltiVec code"
msgstr "Angiv yes/no hvis VRSAVE-instruktioner skal genereres til AltiVec"

#: config/rs6000/rs6000.opt:358
msgid "-mvrsave=yes/no\tDeprecated option. Use -mvrsave/-mno-vrsave instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:362
msgid "Specify how many bytes should be moved inline before calling out to memcpy/memmove"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:366
#, fuzzy
msgid "Generate isel instructions"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:370
msgid "-misel=yes/no\tDeprecated option. Use -misel/-mno-isel instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:374
#, fuzzy
msgid "Generate SPE SIMD instructions on E500"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:378
#, fuzzy
msgid "Generate PPC750CL paired-single instructions"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:382
msgid "-mspe=yes/no\tDeprecated option. Use -mspe/-mno-spe instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:386
#, fuzzy
msgid "-mdebug=\tEnable debug output"
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsuddata"

#: config/rs6000/rs6000.opt:390
#, fuzzy
msgid "-mabi=\tSpecify ABI to use"
msgstr "Angiv ABI der skal bruges"

#: config/rs6000/rs6000.opt:394
#, fuzzy
msgid "-mcpu=\tUse features of and schedule code for given CPU"
msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#: config/rs6000/rs6000.opt:398
#, fuzzy
msgid "-mtune=\tSchedule code for given CPU"
msgstr "Planlæg koden til en given processor"

#: config/rs6000/rs6000.opt:402
#, fuzzy
msgid "-mtraceback=\tSelect full, part, or no traceback table"
msgstr "Vælg komplet, partiel eller ingen tilbagesporingstabel"

#: config/rs6000/rs6000.opt:406
msgid "Avoid all range limits on call instructions"
msgstr "Undgå alle områdegrænser ved kaldeinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:410
#, fuzzy
msgid "Generate Cell microcode"
msgstr "Generér MC-kode"

#: config/rs6000/rs6000.opt:414
#, fuzzy
msgid "Warn when a Cell microcoded instruction is emitted"
msgstr "Advar ikke når alle konstruktions-/destruktionsfunktioner er private"

#: config/rs6000/rs6000.opt:418
msgid "Warn about deprecated 'vector long ...' AltiVec type usage"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:422
msgid "-mfloat-gprs=\tSelect GPR floating point method"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:426
#, fuzzy
msgid "-mlong-double-<n>\tSpecify size of long double (64 or 128 bits)"
msgstr "Angiv størrelsen af long double (64 eller 128 bit)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:430
msgid "Determine which dependences between insns are considered costly"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:434
msgid "Specify which post scheduling nop insertion scheme to apply"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:438
#, fuzzy
msgid "Specify alignment of structure fields default/natural"
msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"

#: config/rs6000/rs6000.opt:442
msgid "Specify scheduling priority for dispatch slot restricted insns"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:446
#, fuzzy
msgid "Single-precision floating point unit"
msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"

#: config/rs6000/rs6000.opt:450
#, fuzzy
msgid "Double-precision floating point unit"
msgstr "Benyt ikke kommatalsenheden til Xtensa"

#: config/rs6000/rs6000.opt:454
msgid "Floating point unit does not support divide & sqrt"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:458
msgid "-mfpu=\tSpecify FP (sp, dp, sp-lite, dp-lite) (implies -mxilinx-fpu)"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:462
#, fuzzy
msgid "Specify Xilinx FPU."
msgstr "Angiv en ABI"

#: config/rs6000/aix64.opt:24
msgid "Compile for 64-bit pointers"
msgstr "Oversæt for 64 bit-henvisninger"

#: config/rs6000/aix64.opt:28
msgid "Compile for 32-bit pointers"
msgstr "Oversæt for 32 bit-henvisninger"

#: config/rs6000/aix64.opt:32
msgid "Support message passing with the Parallel Environment"
msgstr "Understøt meddelelsesoverbringelse med Parallel Environment"

#: config/rs6000/linux64.opt:24
#, fuzzy
msgid "Call mcount for profiling before a function prologue"
msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"

#: config/rs6000/linux64.opt:28
#, fuzzy
msgid "Select code model"
msgstr "Benyt given SPARC-kodemodel"

#: config/rs6000/sysv4.opt:24
msgid "Select ABI calling convention"
msgstr "Angiv ABI-kaldekonvention"

#: config/rs6000/sysv4.opt:28
msgid "Select method for sdata handling"
msgstr "Angiv metode for sdata-håndtering"

#: config/rs6000/sysv4.opt:36 config/rs6000/sysv4.opt:40
msgid "Align to the base type of the bit-field"
msgstr "Justér til grundtypen for bitfeltet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:45 config/rs6000/sysv4.opt:49
msgid "Produce code relocatable at runtime"
msgstr "Generér kode som kan flyttes på kørselstidspunktet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:53 config/rs6000/sysv4.opt:57
msgid "Produce little endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/rs6000/sysv4.opt:61 config/rs6000/sysv4.opt:65
msgid "Produce big endian code"
msgstr "Generér storendet kode"

#: config/rs6000/sysv4.opt:70 config/rs6000/sysv4.opt:74
#: config/rs6000/sysv4.opt:83 config/rs6000/sysv4.opt:125
#: config/rs6000/sysv4.opt:137
msgid "no description yet"
msgstr "ingen beskrivelse endnu"

#: config/rs6000/sysv4.opt:78
msgid "Assume all variable arg functions are prototyped"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:87
msgid "Use EABI"
msgstr "Benyt EABI"

#: config/rs6000/sysv4.opt:91
#, fuzzy
msgid "Allow bit-fields to cross word boundaries"
msgstr "Tillad ikke bitfelter at krydse ordgrænser"

#: config/rs6000/sysv4.opt:95
msgid "Use alternate register names"
msgstr "Benyt alternative registernavne"

#: config/rs6000/sysv4.opt:101
#, fuzzy
msgid "Use default method for sdata handling"
msgstr "Angiv metode for sdata-håndtering"

#: config/rs6000/sysv4.opt:105
msgid "Link with libsim.a, libc.a and sim-crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libsim.a, libc.a og sim-crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:109
msgid "Link with libads.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libads.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:113
msgid "Link with libyk.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libyk.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:117
msgid "Link with libmvme.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libmvme.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:121
msgid "Set the PPC_EMB bit in the ELF flags header"
msgstr "Sæt PPC_EMB-bitten i ELF-tilvalgshovedet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:141
#, fuzzy
msgid "Generate code to use a non-exec PLT and GOT"
msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"

#: config/rs6000/sysv4.opt:145
#, fuzzy
msgid "Generate code for old exec BSS PLT"
msgstr "Generér kode til en Sun FPA"

#: config/spu/spu.opt:20
msgid "Emit warnings when run-time relocations are generated"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:24
msgid "Emit errors when run-time relocations are generated"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:28
msgid "Specify cost of branches (Default 20)"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:32
#, fuzzy
msgid "Make sure loads and stores are not moved past DMA instructions"
msgstr "Generér indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/spu/spu.opt:36
msgid "volatile must be specified on any memory that is effected by DMA"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:40 config/spu/spu.opt:44
msgid "Insert nops when it might improve performance by allowing dual issue (default)"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:48
#, fuzzy
msgid "Use standard main function as entry for startup"
msgstr "Benyt jsr og rts til funktionskald og returneringer"

#: config/spu/spu.opt:52
#, fuzzy
msgid "Generate branch hints for branches"
msgstr "Generér strengoperationer til blokflytninger"

#: config/spu/spu.opt:56
#, fuzzy
msgid "Maximum number of nops to insert for a hint (Default 2)"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: config/spu/spu.opt:60
#, fuzzy
msgid "Approximate maximum number of instructions to allow between a hint and its branch [125]"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: config/spu/spu.opt:64
#, fuzzy
msgid "Generate code for 18 bit addressing"
msgstr "Generér kode til storendet"

#: config/spu/spu.opt:68
#, fuzzy
msgid "Generate code for 32 bit addressing"
msgstr "Generér kode til storendet"

#: config/spu/spu.opt:76
msgid "Insert hbrp instructions after hinted branch targets to avoid the SPU hang issue"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:88
#, fuzzy
msgid "Access variables in 32-bit PPU objects (default)"
msgstr "Overbring parametre i registre (standard)"

#: config/spu/spu.opt:92
msgid "Access variables in 64-bit PPU objects"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:96
msgid "Allow conversions between __ea and generic pointers (default)"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:100
msgid "Size (in KB) of software data cache"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:104
msgid "Atomically write back software data cache lines (default)"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:23
#, fuzzy
msgid "Generate code for the M*Core M210"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.opt:27
msgid "Generate code for the M*Core M340"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.opt:31
msgid "Force functions to be aligned to a 4 byte boundary"
msgstr "Tving funktioner til at blive justeret til en 4 byte-grænse"

#: config/mcore/mcore.opt:35 config/score/score.opt:23
#, fuzzy
msgid "Generate big-endian code"
msgstr "Generér storendet kode"

#: config/mcore/mcore.opt:39
msgid "Emit call graph information"
msgstr "Udsend kaldegrafinfo"

#: config/mcore/mcore.opt:43
#, fuzzy
msgid "Use the divide instruction"
msgstr "Benyt ikke divisionsinstruktionen"

#: config/mcore/mcore.opt:47
msgid "Inline constants if it can be done in 2 insns or less"
msgstr "Indlejr konstanter hvis det kan gøres med 2 instruktioner eller mindre"

#: config/mcore/mcore.opt:51 config/score/score.opt:27
#, fuzzy
msgid "Generate little-endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/mcore/mcore.opt:56 config/fr30/fr30.opt:27
msgid "Assume that run-time support has been provided, so omit -lsim from the linker command line"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:60
#, fuzzy
msgid "Use arbitrary sized immediates in bit operations"
msgstr "Benyt ikke vilkårlige størrelsers umiddelbare værdier i bitoperationer"

#: config/mcore/mcore.opt:64
msgid "Prefer word accesses over byte accesses"
msgstr "Foretræk ord-tilgange frem for byte-tilgange"

#: config/mcore/mcore.opt:71
#, fuzzy
msgid "Set the maximum amount for a single stack increment operation"
msgstr "Maksimalt antal for en enkelt stakforøgelsesoperation"

#: config/mcore/mcore.opt:75
#, fuzzy
msgid "Always treat bitfields as int-sized"
msgstr "Behandl altid bitfelter som af størrelsen int"

#: config/arc/arc.opt:32
msgid "Prepend the name of the cpu to all public symbol names"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:42
msgid "-mcpu=CPU\tCompile code for ARC variant CPU"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:46
msgid "-mtext=SECTION\tPut functions in SECTION"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:50
msgid "-mdata=SECTION\tPut data in SECTION"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:54
msgid "-mrodata=SECTION\tPut read-only data in SECTION"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:45
#, fuzzy
msgid "Generate SH1 code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:49
#, fuzzy
msgid "Generate SH2 code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:53
msgid "Generate default double-precision SH2a-FPU code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:57
#, fuzzy
msgid "Generate SH2a FPU-less code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:61
msgid "Generate default single-precision SH2a-FPU code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:65
msgid "Generate only single-precision SH2a-FPU code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:69
#, fuzzy
msgid "Generate SH2e code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:73
#, fuzzy
msgid "Generate SH3 code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:77
#, fuzzy
msgid "Generate SH3e code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:81
#, fuzzy
msgid "Generate SH4 code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:85
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-100 code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:89
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-200 code"
msgstr "Generér 29050-kode"

#: config/sh/sh.opt:95
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-300 code"
msgstr "Generér H8/300H-kode"

#: config/sh/sh.opt:99
#, fuzzy
msgid "Generate SH4 FPU-less code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:103
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-100 FPU-less code"
msgstr "Generér H8/300H-kode"

#: config/sh/sh.opt:107
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-200 FPU-less code"
msgstr "Generér 29050-kode"

#: config/sh/sh.opt:111
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-300 FPU-less code"
msgstr "Generér H8/300H-kode"

#: config/sh/sh.opt:115
#, fuzzy
msgid "Generate code for SH4 340 series (MMU/FPU-less)"
msgstr "Generér kode til en C30-processor"

#: config/sh/sh.opt:120
#, fuzzy
msgid "Generate code for SH4 400 series (MMU/FPU-less)"
msgstr "Generér kode til en C40-processor"

#: config/sh/sh.opt:125
#, fuzzy
msgid "Generate code for SH4 500 series (FPU-less)."
msgstr "Generér kode til en C40-processor"

#: config/sh/sh.opt:130
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH4 code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:134
msgid "Generate default single-precision SH4-100 code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:138
msgid "Generate default single-precision SH4-200 code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:142
msgid "Generate default single-precision SH4-300 code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:146
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4 code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:150
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4-100 code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:154
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4-200 code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:158
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4-300 code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:162
#, fuzzy
msgid "Generate SH4a code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:166
#, fuzzy
msgid "Generate SH4a FPU-less code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:170
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH4a code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:174
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4a code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:178
#, fuzzy
msgid "Generate SH4al-dsp code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:182
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit SHmedia code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#: config/sh/sh.opt:186
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit FPU-less SHmedia code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:190
#, fuzzy
msgid "Generate 64-bit SHmedia code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

#: config/sh/sh.opt:194
#, fuzzy
msgid "Generate 64-bit FPU-less SHmedia code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:198
#, fuzzy
msgid "Generate SHcompact code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:202
#, fuzzy
msgid "Generate FPU-less SHcompact code"
msgstr "Generér pc-relativ kode"

#: config/sh/sh.opt:210
msgid "Throttle unrolling to avoid thrashing target registers unless the unroll benefit outweighs this"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:214
#, fuzzy
msgid "Generate code in big endian mode"
msgstr "Generér kode til storendet"

#: config/sh/sh.opt:218
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit offsets in switch tables"
msgstr "Benyt 4 byte-elementer i switch-tabeller"

#: config/sh/sh.opt:222
#, fuzzy
msgid "Generate bit instructions"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/sh/sh.opt:226
msgid "Cost to assume for a branch insn"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:230
#, fuzzy
msgid "Enable cbranchdi4 pattern"
msgstr "ingen mulige kandidater"

#: config/sh/sh.opt:234
msgid "Emit cmpeqdi_t pattern even when -mcbranchdi is in effect."
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:238
msgid "Enable SH5 cut2 workaround"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:242
#, fuzzy
msgid "Align doubles at 64-bit boundaries"
msgstr "Justér variabler til 16 bit-grænserne"

#: config/sh/sh.opt:246
msgid "Division strategy, one of: call, call2, fp, inv, inv:minlat, inv20u, inv20l, inv:call, inv:call2, inv:fp, call-div1, call-fp, call-table"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:250
#, fuzzy
msgid "Specify name for 32 bit signed division function"
msgstr "Angiv alternativt navn til bss-sektionen"

#: config/sh/sh.opt:254
msgid "Enable the use of 64-bit floating point registers in fmov instructions. See -mdalign if 64-bit alignment is required."
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:262
#, fuzzy
msgid "Enable the use of the fused floating point multiply-accumulate operation"
msgstr "Aktivér brug af short load-instruktioner"

#: config/sh/sh.opt:266
msgid "Cost to assume for gettr insn"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:270 config/sh/sh.opt:320
msgid "Follow Renesas (formerly Hitachi) / SuperH calling conventions"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:274
msgid "Increase the IEEE compliance for floating-point code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:278
msgid "Enable the use of the indexed addressing mode for SHmedia32/SHcompact"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:282
msgid "inline code to invalidate instruction cache entries after setting up nested function trampolines"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:286
msgid "Assume symbols might be invalid"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:290
msgid "Annotate assembler instructions with estimated addresses"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:294
#, fuzzy
msgid "Generate code in little endian mode"
msgstr "Generér kode til lilleendet"

#: config/sh/sh.opt:298
#, fuzzy
msgid "Mark MAC register as call-clobbered"
msgstr "ukendt registernavn '%s' i 'asm'"

#: config/sh/sh.opt:304
msgid "Make structs a multiple of 4 bytes (warning: ABI altered)"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:308
msgid "Emit function-calls using global offset table when generating PIC"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:312
#, fuzzy
msgid "Assume pt* instructions won't trap"
msgstr "Kommatalsoperationer kan fange"

#: config/sh/sh.opt:316
msgid "Shorten address references during linking"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:324
#, fuzzy
msgid "Deprecated. Use -Os instead"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: config/sh/sh.opt:328
msgid "Cost to assume for a multiply insn"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:332
msgid "Don't generate privileged-mode only code; implies -mno-inline-ic_invalidate if the inline code would not work in user mode."
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:338
msgid "Pretend a branch-around-a-move is a conditional move."
msgstr ""

#: config/sh/superh.opt:6
msgid "Board name [and memory region]."
msgstr ""

#: config/sh/superh.opt:10
#, fuzzy
msgid "Runtime name."
msgstr "Intet inddatafilnavn."

#: config/arm/arm.opt:23
msgid "Specify an ABI"
msgstr "Angiv en ABI"

#: config/arm/arm.opt:27
msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
msgstr "Generér et kald til abort hvis en noreturn-funktion returnerer"

#: config/arm/arm.opt:34
msgid "Pass FP arguments in FP registers"
msgstr "Videregiv kommatalsparametre i kommatalsregistre"

#: config/arm/arm.opt:38
msgid "Generate APCS conformant stack frames"
msgstr "Generér APCS-overholdende stakrammer"

#: config/arm/arm.opt:42
msgid "Generate re-entrant, PIC code"
msgstr "Generér genindtrædelig PIC-kode"

#: config/arm/arm.opt:56
msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som storendet"

#: config/arm/arm.opt:60
msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
msgstr "Thumb: Antag at ikke-statiske funktioner kan kaldes fra ARM-kode"

#: config/arm/arm.opt:64
msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
msgstr "Thumb: Antag at funktionshenvisninger kan gå til kode der ikke er opmærksom på Thumb"

#: config/arm/arm.opt:68
msgid "Cirrus: Place NOPs to avoid invalid instruction combinations"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:72 config/bfin/bfin.opt:27
msgid "Specify the name of the target CPU"
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/arm/arm.opt:76
#, fuzzy
msgid "Specify if floating point hardware should be used"
msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#: config/arm/arm.opt:83
#, fuzzy
msgid "Specify the __fp16 floating-point format"
msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#: config/arm/arm.opt:94
#, fuzzy
msgid "Specify the name of the target floating point hardware/format"
msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#: config/arm/arm.opt:98
msgid "Alias for -mfloat-abi=hard"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:102
msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som lilleendet"

#: config/arm/arm.opt:106
msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
msgstr "Generér kaldeinstruktioner som indirekte kald, om nødvendigt"

#: config/arm/arm.opt:110
msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
msgstr "Angiv det register der skal bruges til PIC-adressering"

#: config/arm/arm.opt:114
msgid "Store function names in object code"
msgstr "Gem funktionsnavne i objektkode"

#: config/arm/arm.opt:118
#, fuzzy
msgid "Permit scheduling of a function's prologue sequence"
msgstr "Benyt stubbe til funktionsindledninger"

#: config/arm/arm.opt:126
msgid "Alias for -mfloat-abi=soft"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:130
msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"

#: config/arm/arm.opt:134
msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
msgstr "Oversæt til Thymb, ikke til ARM"

#: config/arm/arm.opt:138
msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
msgstr "Understøt kald mellem Thumb- og ARM-instruktionssættene"

#: config/arm/arm.opt:142
#, fuzzy
msgid "Specify how to access the thread pointer"
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#: config/arm/arm.opt:146
msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
msgstr "Thumb: Generér (ikke-yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"

#: config/arm/arm.opt:150
msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
msgstr "Thumb: Generér (yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"

#: config/arm/arm.opt:158
msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
msgstr "Antag storendede byte og lilleendede word"

#: config/arm/arm.opt:162
msgid "Use Neon quad-word (rather than double-word) registers for vectorization"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:166
msgid "Only generate absolute relocations on word sized values."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:170
msgid "Avoid overlapping destination and address registers on LDRD instructions"
msgstr ""

#: config/arm/pe.opt:23
msgid "Ignore dllimport attribute for functions"
msgstr "Ignorér dllimport-egenskaben for funktioner"

#: config/pdp11/pdp11.opt:23
msgid "Generate code for an 11/10"
msgstr "Generér kode til en 11/10"

#: config/pdp11/pdp11.opt:27
msgid "Generate code for an 11/40"
msgstr "Generér kode til en 11/40"

#: config/pdp11/pdp11.opt:31
msgid "Generate code for an 11/45"
msgstr "Generér kode til en 11/45"

#: config/pdp11/pdp11.opt:35
#, fuzzy
msgid "Return floating-point results in ac0 (fr0 in Unix assembler syntax)"
msgstr "Returnér kommatalsresultater i ac0"

#: config/pdp11/pdp11.opt:39
msgid "Do not use inline patterns for copying memory"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:43
msgid "Use inline patterns for copying memory"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:47
msgid "Do not pretend that branches are expensive"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:51
msgid "Pretend that branches are expensive"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:55
#, fuzzy
msgid "Use the DEC assembler syntax"
msgstr "Benyt DEC-maskinkodesyntaks"

#: config/pdp11/pdp11.opt:59
msgid "Use 32 bit float"
msgstr "Benyt 32 bit float"

#: config/pdp11/pdp11.opt:63
msgid "Use 64 bit float"
msgstr "Benyt 64 bit float"

#: config/pdp11/pdp11.opt:71
msgid "Use 16 bit int"
msgstr "Benyt 16 bit int"

#: config/pdp11/pdp11.opt:75
msgid "Use 32 bit int"
msgstr "Benyt 32 bit int"

#: config/pdp11/pdp11.opt:83
msgid "Target has split I&D"
msgstr "Målarkitektur har delt I&D"

#: config/pdp11/pdp11.opt:87
msgid "Use UNIX assembler syntax"
msgstr "Benyt UNIX-maskinkodesyntaks"

#: config/avr/avr.opt:23
#, fuzzy
msgid "Use subroutines for function prologues and epilogues"
msgstr "Benyt subrutiner for funktionsindledning/-afslutninger"

#: config/avr/avr.opt:27
msgid "-mmcu=MCU\tSelect the target MCU"
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:34
#, fuzzy
msgid "Use an 8-bit 'int' type"
msgstr "Benyt 64 bit int-type"

#: config/avr/avr.opt:38
msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts"
msgstr "Ændr stakhenvisningen uden at deaktivere afbrydelser"

#: config/avr/avr.opt:48
msgid "Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices"
msgstr "Benyt rjmp/rcall (begrænset omfang) på >8K-enheder"

#: config/avr/avr.opt:52
msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
msgstr "Ændr kun de laveste 8 bit af stakhenvisningen"

#: config/avr/avr.opt:56
#, fuzzy
msgid "Relax branches"
msgstr "Ingen forgreninger i %s %s\n"

#: config/avr/avr.opt:60
msgid "Make the linker relaxation machine assume that a program counter wrap-around occurs."
msgstr ""

#: config/crx/crx.opt:23
#, fuzzy
msgid "Support multiply accumulate instructions"
msgstr "Benyt kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#: config/crx/crx.opt:27
#, fuzzy
msgid "Do not use push to store function arguments"
msgstr "Brug ikke push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

#: config/crx/crx.opt:31
msgid "Restrict doloop to the given nesting level"
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux.opt:23
msgid "Generate cpp defines for server IO"
msgstr "Generér CPP-defineringer til server-IO"

#: config/pa/pa-hpux.opt:27 config/pa/pa-hpux1010.opt:23
#: config/pa/pa-hpux1111.opt:23
msgid "Specify UNIX standard for predefines and linking"
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux.opt:31
msgid "Generate cpp defines for workstation IO"
msgstr "Generér CPP-defineringer til arbejdsstation-IO"

#: config/pa/pa.opt:23 config/pa/pa.opt:76 config/pa/pa.opt:84
msgid "Generate PA1.0 code"
msgstr "Generér PA1.0-kode"

#: config/pa/pa.opt:27 config/pa/pa.opt:88 config/pa/pa.opt:108
msgid "Generate PA1.1 code"
msgstr "Generér PA1.1-kode"

#: config/pa/pa.opt:31 config/pa/pa.opt:92
msgid "Generate PA2.0 code (requires binutils 2.10 or later)"
msgstr "Generér PA2.0-kode (kræver binutils 2.10 eller nyere)"

#: config/pa/pa.opt:35
msgid "Generate code for huge switch statements"
msgstr "Generér kode til store switch-sætninger"

#: config/pa/pa.opt:39
msgid "Disable FP regs"
msgstr "Deaktivér kommatalsregistre"

#: config/pa/pa.opt:43
msgid "Disable indexed addressing"
msgstr "Deaktivér indekseret adressering"

#: config/pa/pa.opt:47
msgid "Generate fast indirect calls"
msgstr "Generér hurtige indirekte kald"

#: config/pa/pa.opt:55
msgid "Assume code will be assembled by GAS"
msgstr "Antag at koden bliver oversat af GAS"

#: config/pa/pa.opt:59
msgid "Put jumps in call delay slots"
msgstr "Anbring spring på kaldeventetidspladser"

#: config/pa/pa.opt:64
msgid "Enable linker optimizations"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: config/pa/pa.opt:68
msgid "Always generate long calls"
msgstr "Generér altid lange kalde"

#: config/pa/pa.opt:72
msgid "Emit long load/store sequences"
msgstr "Udsend lange load/store-sekvenser"

#: config/pa/pa.opt:80
msgid "Disable space regs"
msgstr "Deaktivér pladsregistre"

#: config/pa/pa.opt:96
msgid "Use portable calling conventions"
msgstr "Benyt portable kaldekonventioner"

#: config/pa/pa.opt:100
#, fuzzy
msgid "Specify CPU for scheduling purposes. Valid arguments are 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300, and 8000"
msgstr ""
"ukendt parameter til -mschedule= (%s).\n"
"Gyldige parametre er 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300 og 8000\n"

#: config/pa/pa.opt:112
msgid "Do not disable space regs"
msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#: config/pa/pa64-hpux.opt:23
msgid "Assume code will be linked by GNU ld"
msgstr "Antag at kode vil blive sammenkædet med GNU ld"

#: config/pa/pa64-hpux.opt:27
msgid "Assume code will be linked by HP ld"
msgstr "Antag at kode vil blive sammenkædet med HP ld"

#: config/xtensa/xtensa.opt:23
#, fuzzy
msgid "Use CONST16 instruction to load constants"
msgstr "Brug push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

#: config/xtensa/xtensa.opt:27
#, fuzzy
msgid "Disable position-independent code (PIC) for use in OS kernel code"
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: config/xtensa/xtensa.opt:31
msgid "Use indirect CALLXn instructions for large programs"
msgstr "Benyt indirekte CALLXn-instruktioner for store programmer"

#: config/xtensa/xtensa.opt:35
msgid "Automatically align branch targets to reduce branch penalties"
msgstr "Justér automatisk forgreningsmål for at reducere forgreningsstraffe"

#: config/xtensa/xtensa.opt:39
msgid "Intersperse literal pools with code in the text section"
msgstr "Fordel konstanter med kode i tekstsektionen"

#: config/xtensa/xtensa.opt:43
#, fuzzy
msgid "-mno-serialize-volatile\tDo not serialize volatile memory references with MEMW instructions"
msgstr "Serialisér ikke volatile hukommelsesreference med MEMW-instruktioner"

#: config/stormy16/stormy16.opt:24
msgid "Provide libraries for the simulator"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:23
msgid "-mabi=ABI\tGenerate code that conforms to the given ABI"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:27
msgid "Generate code that can be used in SVR4-style dynamic objects"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:31
#, fuzzy
msgid "Use PMC-style 'mad' instructions"
msgstr "Benyt bitfeltinstruktioner"

#: config/mips/mips.opt:35
#, fuzzy
msgid "-march=ISA\tGenerate code for the given ISA"
msgstr "Generér kode til en given processor"

#: config/mips/mips.opt:39
msgid "-mbranch-cost=COST\tSet the cost of branches to roughly COST instructions"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:43
#, fuzzy
msgid "Use Branch Likely instructions, overriding the architecture default"
msgstr "Benyt Branch Likely-instruktioner, overskrivende forvalget for arkitektur"

#: config/mips/mips.opt:47
msgid "Switch on/off MIPS16 ASE on alternating functions for compiler testing"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:51
msgid "Trap on integer divide by zero"
msgstr "Forårsag undtagelse ved heltalsdivision med nul"

#: config/mips/mips.opt:55
msgid "-mcode-readable=SETTING\tSpecify when instructions are allowed to access code"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:59
msgid "Use branch-and-break sequences to check for integer divide by zero"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:63
#, fuzzy
msgid "Use trap instructions to check for integer divide by zero"
msgstr "Forårsag undtagelse ved heltalsdivision med nul"

#: config/mips/mips.opt:67
#, fuzzy
msgid "Allow the use of MDMX instructions"
msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:71
msgid "Allow hardware floating-point instructions to cover both 32-bit and 64-bit operations"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:75
#, fuzzy
msgid "Use MIPS-DSP instructions"
msgstr "Benyt ikke MIPS16-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:79
#, fuzzy
msgid "Use MIPS-DSP REV 2 instructions"
msgstr "Benyt POWER2-instruktionssættet"

#: config/mips/mips.opt:89 config/mep/mep.opt:80
msgid "Use big-endian byte order"
msgstr "Benyt storendet byteordning"

#: config/mips/mips.opt:93 config/mep/mep.opt:84
msgid "Use little-endian byte order"
msgstr "Benyt lilleendet byteordning"

#: config/mips/mips.opt:97 config/iq2000/iq2000.opt:31
msgid "Use ROM instead of RAM"
msgstr "Benyt ROM i stedet for RAM"

#: config/mips/mips.opt:101
msgid "Use NewABI-style %reloc() assembly operators"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:105
msgid "Use -G for data that is not defined by the current object"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:109
#, fuzzy
msgid "Work around certain R4000 errata"
msgstr "Arbejd rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"

#: config/mips/mips.opt:113
#, fuzzy
msgid "Work around certain R4400 errata"
msgstr "Arbejd rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"

#: config/mips/mips.opt:117
msgid "Work around certain R10000 errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:121
msgid "Work around errata for early SB-1 revision 2 cores"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:125
msgid "Work around certain VR4120 errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:129
msgid "Work around VR4130 mflo/mfhi errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:133
#, fuzzy
msgid "Work around an early 4300 hardware bug"
msgstr "Arbejd rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"

#: config/mips/mips.opt:137
#, fuzzy
msgid "FP exceptions are enabled"
msgstr "tilvalg slået til: "

#: config/mips/mips.opt:141
#, fuzzy
msgid "Use 32-bit floating-point registers"
msgstr "Benyt 32 bit almene registre"

#: config/mips/mips.opt:145
#, fuzzy
msgid "Use 64-bit floating-point registers"
msgstr "Benyt 64 bit almene registre"

#: config/mips/mips.opt:149
msgid "-mflush-func=FUNC\tUse FUNC to flush the cache before calling stack trampolines"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:153
#, fuzzy
msgid "Generate floating-point multiply-add instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:157
msgid "Use 32-bit general registers"
msgstr "Benyt 32 bit almene registre"

#: config/mips/mips.opt:161
msgid "Use 64-bit general registers"
msgstr "Benyt 64 bit almene registre"

#: config/mips/mips.opt:165
msgid "Use GP-relative addressing to access small data"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:169
msgid "When generating -mabicalls code, allow executables to use PLTs and copy relocations"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:173
#, fuzzy
msgid "Allow the use of hardware floating-point ABI and instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/mips/mips.opt:177
msgid "Generate code that can be safely linked with MIPS16 code."
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:181
#, fuzzy
msgid "-mipsN\tGenerate code for ISA level N"
msgstr "Generér kode til Intel as"

#: config/mips/mips.opt:185
#, fuzzy
msgid "Generate MIPS16 code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/mips/mips.opt:189
#, fuzzy
msgid "Use MIPS-3D instructions"
msgstr "Benyt ikke MIPS16-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:193
#, fuzzy
msgid "Use ll, sc and sync instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:197
msgid "Use -G for object-local data"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:201
msgid "Use indirect calls"
msgstr "Benyt indirekte kald"

#: config/mips/mips.opt:205
#, fuzzy
msgid "Use a 32-bit long type"
msgstr "Benyt 32 bit long-type"

#: config/mips/mips.opt:209
#, fuzzy
msgid "Use a 64-bit long type"
msgstr "Benyt 64 bit long-type"

#: config/mips/mips.opt:213
msgid "Pass the address of the ra save location to _mcount in $12"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:217
msgid "Don't optimize block moves"
msgstr "Optimér ikke blokflytninger"

#: config/mips/mips.opt:221
#, fuzzy
msgid "Use the mips-tfile postpass"
msgstr "Benyt mips-tfile-maskinkodeefterfase"

#: config/mips/mips.opt:225
#, fuzzy
msgid "Allow the use of MT instructions"
msgstr "Aktivér brug af RTPS-instruktionen"

#: config/mips/mips.opt:229
#, fuzzy
msgid "Prevent the use of all floating-point operations"
msgstr "booleske registre er påkrævet til kommatalsindstillingen"

#: config/mips/mips.opt:233
msgid "Do not use a cache-flushing function before calling stack trampolines"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:237
#, fuzzy
msgid "Do not use MDMX instructions"
msgstr "Benyt ikke AltiVec-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:241
#, fuzzy
msgid "Generate normal-mode code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/mips/mips.opt:245
#, fuzzy
msgid "Do not use MIPS-3D instructions"
msgstr "Benyt ikke MIPS16-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:249
#, fuzzy
msgid "Use paired-single floating-point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/mips/mips.opt:253
msgid "-mr10k-cache-barrier=SETTING\tSpecify when r10k cache barriers should be inserted"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:257
msgid "Try to allow the linker to turn PIC calls into direct calls"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:261
msgid "When generating -mabicalls code, make the code suitable for use in shared libraries"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:265
#, fuzzy
msgid "Restrict the use of hardware floating-point instructions to 32-bit operations"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/mips/mips.opt:269
#, fuzzy
msgid "Use SmartMIPS instructions"
msgstr "Benyt ikke MIPS16-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:273
#, fuzzy
msgid "Prevent the use of all hardware floating-point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/mips/mips.opt:277
msgid "Optimize lui/addiu address loads"
msgstr "Optimér lui/addiu-adresseindlæsninger"

#: config/mips/mips.opt:281
#, fuzzy
msgid "Assume all symbols have 32-bit values"
msgstr "Antag at alle double-variabler er justerede"

#: config/mips/mips.opt:285
msgid "Use synci instruction to invalidate i-cache"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:289
msgid "-mtune=PROCESSOR\tOptimize the output for PROCESSOR"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:293 config/iq2000/iq2000.opt:44
msgid "Put uninitialized constants in ROM (needs -membedded-data)"
msgstr "Anbring konstanter uden startværdi i ROM (behøver -membedded-data)"

#: config/mips/mips.opt:297
#, fuzzy
msgid "Perform VR4130-specific alignment optimizations"
msgstr "Udfør springtrådningsoptimeringer"

#: config/mips/mips.opt:301
msgid "Lift restrictions on GOT size"
msgstr ""

#: config/fr30/fr30.opt:23
msgid "Assume small address space"
msgstr "Antag lille adresserum"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:23 config/m68hc11/m68hc11.opt:31
msgid "Compile for a 68HC11"
msgstr "Oversæt til en 68HC11"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:27 config/m68hc11/m68hc11.opt:35
msgid "Compile for a 68HC12"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:41 config/m68hc11/m68hc11.opt:45
msgid "Compile for a 68HCS12"
msgstr "Oversæt til en 68HCS12"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:49
msgid "Auto pre/post decrement increment allowed"
msgstr "Selvformindskelse tilladt"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:53
msgid "Min/max instructions allowed"
msgstr "Min/max-instruktioner tilladt"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:57
msgid "Use call and rtc for function calls and returns"
msgstr "Benyt call og rtc til funktionskald og returneringer"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:61
msgid "Auto pre/post decrement increment not allowed"
msgstr "Selvforøgelse ikke tilladt"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:65
msgid "Use jsr and rts for function calls and returns"
msgstr "Benyt jsr og rts til funktionskald og returneringer"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:69
msgid "Min/max instructions not allowed"
msgstr "Min/max-instruktioner ikke tilladt"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:73
msgid "Use direct addressing mode for soft registers"
msgstr "Benyt direkte adresseringstilstand til bløde registre"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:77
msgid "Compile with 32-bit integer mode"
msgstr "Oversæt med 32 bit-heltalstilstand"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:82
msgid "Specify the register allocation order"
msgstr "Angiv registerallokeringsordnen"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:86
msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
msgstr "Benyt ikke direkte adresseringstilstand til bløde registre"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:90
msgid "Compile with 16-bit integer mode"
msgstr "Oversæt med 16 bit-heltalstilstand"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:94
msgid "Indicate the number of soft registers available"
msgstr "Angiv antallet af bløde registre der er til rådighed"

#: config/vax/vax.opt:23 config/vax/vax.opt:27
msgid "Target DFLOAT double precision code"
msgstr ""

#: config/vax/vax.opt:31 config/vax/vax.opt:35
#, fuzzy
msgid "Generate GFLOAT double precision code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/vax/vax.opt:39
#, fuzzy
msgid "Generate code for GNU assembler (gas)"
msgstr "Generér kode til GNU as"

#: config/vax/vax.opt:43
#, fuzzy
msgid "Generate code for UNIX assembler"
msgstr "Generér kode til GNU as"

#: config/vax/vax.opt:47
#, fuzzy
msgid "Use VAXC structure conventions"
msgstr "Benyt portable kaldekonventioner"

#: config/vax/vax.opt:51
msgid "Use new adddi3/subdi3 patterns"
msgstr ""

#: config/cris/linux.opt:27
msgid "Together with -fpic and -fPIC, do not use GOTPLT references"
msgstr "Benyt ikke GOTPLT-referencer sammen med -fpic og -fPIC"

#: config/cris/cris.opt:45
#, fuzzy
msgid "Work around bug in multiplication instruction"
msgstr "Benyt ikke kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#: config/cris/cris.opt:51
msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)"
msgstr "Oversæt for ETRAX 4 (CRIS v3)"

#: config/cris/cris.opt:56
msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)"
msgstr "Oversæt for ETRAX 100 (CRIS v8)"

#: config/cris/cris.opt:64
msgid "Emit verbose debug information in assembly code"
msgstr "Udsend fejlanalyseringsinfo i maskinkode"

#: config/cris/cris.opt:71
msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
msgstr "Benyt ikke betingelseskoder fra normale instruktioner"

#: config/cris/cris.opt:80
msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment"
msgstr "Udsend ikke adresseringstilstande med bivirkningstildeling"

#: config/cris/cris.opt:89
msgid "Do not tune stack alignment"
msgstr "Finjustér ikke stakjustering"

#: config/cris/cris.opt:98
msgid "Do not tune writable data alignment"
msgstr "Finjustér ikke justering af skrivbare data"

#: config/cris/cris.opt:107
msgid "Do not tune code and read-only data alignment"
msgstr "Finjustér ikke justering af kode og skrivebeskyttet data"

#: config/cris/cris.opt:116
msgid "Align code and data to 32 bits"
msgstr "Justér kode og data til 32 bit"

#: config/cris/cris.opt:133
msgid "Don't align items in code or data"
msgstr "Justér ikke elementer i kode eller data"

#: config/cris/cris.opt:142
msgid "Do not emit function prologue or epilogue"
msgstr "Udsend ikke funktionsindledning eller -afslutning"

#: config/cris/cris.opt:149
msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options"
msgstr "Benyt de tilvalg der giver de fleste faciliteter tilladt af andre tilvalg"

#: config/cris/cris.opt:158
msgid "Override -mbest-lib-options"
msgstr "Overskriv -mbest-lib-options"

#: config/cris/cris.opt:165
#, fuzzy
msgid "-march=ARCH\tGenerate code for the specified chip or CPU version"
msgstr "Generér kode til en given chip- eller processorversion"

#: config/cris/cris.opt:169
#, fuzzy
msgid "-mtune=ARCH\tTune alignment for the specified chip or CPU version"
msgstr "Finjustér justering til en given chip- eller processorversion"

#: config/cris/cris.opt:173
#, fuzzy
msgid "-mmax-stackframe=SIZE\tWarn when a stackframe is larger than the specified size"
msgstr "Advar når en stakramme er større end den angivne størrelse"

#: config/h8300/h8300.opt:23
msgid "Generate H8S code"
msgstr "Generér H8S-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:27
#, fuzzy
msgid "Generate H8SX code"
msgstr "Generér H8S-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:31
msgid "Generate H8S/2600 code"
msgstr "Generér H8S/2600-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:35
msgid "Make integers 32 bits wide"
msgstr "Gør heltal 32 bit brede"

#: config/h8300/h8300.opt:42
msgid "Use registers for argument passing"
msgstr "Benyt registre til parameteroverbringning"

#: config/h8300/h8300.opt:46
msgid "Consider access to byte sized memory slow"
msgstr "Betragt tilgang til bytestørrelseshukommelse som langsomt"

#: config/h8300/h8300.opt:50
msgid "Enable linker relaxing"
msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"

#: config/h8300/h8300.opt:54
msgid "Generate H8/300H code"
msgstr "Generér H8/300H-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:58
msgid "Enable the normal mode"
msgstr "Aktivér den normale tilstand"

#: config/h8300/h8300.opt:62
msgid "Use H8/300 alignment rules"
msgstr "Benyt H8/300-justeringsregler"

#: config/v850/v850.opt:23
#, fuzzy
msgid "Use registers r2 and r5"
msgstr "Benyt ikke registrene r2 og r5"

#: config/v850/v850.opt:27
msgid "Use 4 byte entries in switch tables"
msgstr "Benyt 4 byte-elementer i switch-tabeller"

#: config/v850/v850.opt:31
msgid "Enable backend debugging"
msgstr "Aktivér bagendefejlanalyseringsinfo"

#: config/v850/v850.opt:35
msgid "Do not use the callt instruction"
msgstr "Benyt ikke callt-instruktionen"

#: config/v850/v850.opt:39
msgid "Reuse r30 on a per function basis"
msgstr "Genbrug r30 på et pr. funktionsgrundlag"

#: config/v850/v850.opt:43
msgid "Support Green Hills ABI"
msgstr "Understøt Green Hills-ABI"

#: config/v850/v850.opt:47
msgid "Prohibit PC relative function calls"
msgstr "Forbyd PC-relative funktionskald"

#: config/v850/v850.opt:51
msgid "Use stubs for function prologues"
msgstr "Benyt stubbe til funktionsindledninger"

#: config/v850/v850.opt:55
msgid "Set the max size of data eligible for the SDA area"
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til SDA-området"

#: config/v850/v850.opt:59
msgid "Enable the use of the short load instructions"
msgstr "Aktivér brug af short load-instruktioner"

#: config/v850/v850.opt:63
msgid "Same as: -mep -mprolog-function"
msgstr "Samme som: -mep -mprolog-function"

#: config/v850/v850.opt:67
msgid "Set the max size of data eligible for the TDA area"
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til TDA-området"

#: config/v850/v850.opt:71
msgid "Enforce strict alignment"
msgstr "Gennemtving streng justering"

#: config/v850/v850.opt:75
msgid "Enforce table jump"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:82
msgid "Compile for the v850 processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:86
#, fuzzy
msgid "Compile for the v850e processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:90
#, fuzzy
msgid "Compile for the v850e1 processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:94
#, fuzzy
msgid "Compile for the v850e2 processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:98
#, fuzzy
msgid "Compile for the v850e2v3 processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:102
msgid "Set the max size of data eligible for the ZDA area"
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til ZDA-området"

#: config/mmix/mmix.opt:24
msgid "For intrinsics library: pass all parameters in registers"
msgstr "For indbyggede biblioteker: overbring alle parametre i registre"

#: config/mmix/mmix.opt:28
msgid "Use register stack for parameters and return value"
msgstr "Benyt registerstakken til parametre og returværdier"

#: config/mmix/mmix.opt:32
msgid "Use call-clobbered registers for parameters and return value"
msgstr "Benyt kaldeoptagne registre til parametre og returværdier"

#: config/mmix/mmix.opt:37
msgid "Use epsilon-respecting floating point compare instructions"
msgstr "Benyt epsilon-respekterende instruktioner til kommatalssammenligning"

#: config/mmix/mmix.opt:41
msgid "Use zero-extending memory loads, not sign-extending ones"
msgstr "Benyt nul-udvidende hukommelsesindlæsninger, ikke fortegnsudvidende"

#: config/mmix/mmix.opt:45
msgid "Generate divide results with reminder having the same sign as the divisor (not the dividend)"
msgstr "Generér divisionsresultater med rest som har det samme fortegn som nævneren (ikke tælleren)"

#: config/mmix/mmix.opt:49
msgid "Prepend global symbols with \":\" (for use with PREFIX)"
msgstr "Tilføj \":\" til starten af globale symboler (til brug sammen med PREFIX)"

#: config/mmix/mmix.opt:53
msgid "Do not provide a default start-address 0x100 of the program"
msgstr "Tilbyd ikke standardstartadressen 0x100 for programmet"

#: config/mmix/mmix.opt:57
msgid "Link to emit program in ELF format (rather than mmo)"
msgstr "Lad sammenkædningen udsende programmet i ELF-format (i stedet for mmo)"

#: config/mmix/mmix.opt:61
msgid "Use P-mnemonics for branches statically predicted as taken"
msgstr "Benyt P-aliaser for forgreninger som statistisk forudses at blive taget"

#: config/mmix/mmix.opt:65
msgid "Don't use P-mnemonics for branches"
msgstr "Benyt ikke P-aliaser for forgreninger"

#: config/mmix/mmix.opt:79
msgid "Use addresses that allocate global registers"
msgstr "Benyt adresser der allokerer globale registre"

#: config/mmix/mmix.opt:83
msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
msgstr "Benyt ikke adresser der allokerer globale registre"

#: config/mmix/mmix.opt:87
msgid "Generate a single exit point for each function"
msgstr "Generér et enkelt afslutningspunkt for hver funktion"

#: config/mmix/mmix.opt:91
msgid "Do not generate a single exit point for each function"
msgstr "Generér ikke et enkelt afslutningspunkt for hver funktion"

#: config/mmix/mmix.opt:95
msgid "Set start-address of the program"
msgstr "Angiv startadressen for programmet"

#: config/mmix/mmix.opt:99
msgid "Set start-address of data"
msgstr "Angiv startadressen for data"

#: config/iq2000/iq2000.opt:23
msgid "Specify CPU for code generation purposes"
msgstr "Angiv processor til kodegenereringsformål"

#: config/iq2000/iq2000.opt:27
msgid "Specify CPU for scheduling purposes"
msgstr "Angiv processor til planlægningsformål"

#: config/iq2000/iq2000.opt:35 config/microblaze/microblaze.opt:65
msgid "Use GP relative sdata/sbss sections"
msgstr "Benyt GP-relative sdata/sbss-sektioner"

#: config/iq2000/iq2000.opt:40
msgid "No default crt0.o"
msgstr "Ingen standard crt0.o"

#: config/bfin/bfin.opt:23 config/mep/mep.opt:141
msgid "Use simulator runtime"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:31
#, fuzzy
msgid "Omit frame pointer for leaf functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/bfin/bfin.opt:35
msgid "Program is entirely located in low 64k of memory"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:39
msgid "Work around a hardware anomaly by adding a number of NOPs before a"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:44
msgid "Avoid speculative loads to work around a hardware anomaly."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:48
msgid "Enabled ID based shared library"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:52
msgid "Generate code that won't be linked against any other ID shared libraries,"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:65
msgid "Avoid generating pc-relative calls; use indirection"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:69
#, fuzzy
msgid "Link with the fast floating-point library"
msgstr "Benyt kommatalsenheden til Xtensa"

#: config/bfin/bfin.opt:81
msgid "Do stack checking using bounds in L1 scratch memory"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:85
msgid "Enable multicore support"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:89
msgid "Build for Core A"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:93
msgid "Build for Core B"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:97
msgid "Build for SDRAM"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:101
msgid "Assume ICPLBs are enabled at runtime."
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.opt:23
msgid "Specify which type of AE to target. This option sets the mul-type and byte-access."
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.opt:27
msgid "Specify which type of multiplication to use. Can be mem, mac or none."
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.opt:31
#, fuzzy
msgid "Specify whether the byte access instructions should be used. Enabled by default."
msgstr "Angiv yes/no hvis isel-instruktioner skal genereres"

#: config/picochip/picochip.opt:35
#, fuzzy
msgid "Enable debug output to be generated."
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsuddata"

#: config/picochip/picochip.opt:39
msgid "Allow a symbol value to be used as an immediate value in an instruction."
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.opt:43
msgid "Generate warnings when inefficient code is known to be generated."
msgstr ""

#: config/vxworks.opt:24
#, fuzzy
msgid "Assume the VxWorks RTP environment"
msgstr "Antag normalt C-kørselsmiljø"

#: config/vxworks.opt:31
#, fuzzy
msgid "Assume the VxWorks vThreads environment"
msgstr "Antag normalt C-kørselsmiljø"

#: config/darwin.opt:50 c-family/c.opt:71 c-family/c.opt:74 c-family/c.opt:77
#: c-family/c.opt:80 c-family/c.opt:179 c-family/c.opt:182 c-family/c.opt:220
#: c-family/c.opt:224 c-family/c.opt:236 c-family/c.opt:1053
#: c-family/c.opt:1061 common.opt:285 common.opt:288 common.opt:2175
#, fuzzy, c-format
msgid "missing filename after %qs"
msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"

#: config/darwin.opt:111
#, fuzzy
msgid "Generate compile-time CFString objects"
msgstr "Generér kode der bruger byte-skrivninger"

#: config/darwin.opt:205
msgid "Warn if constant CFString objects contain non-portable characters"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:210
msgid "Generate AT&T-style stubs for Mach-O"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:214
msgid "Generate code suitable for executables (NOT shared libs)"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:218
#, fuzzy
msgid "Generate code suitable for fast turn around debugging"
msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"

#: config/darwin.opt:226
msgid "The earliest MacOS X version on which this program will run"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:230
#, fuzzy
msgid "Set sizeof(bool) to 1"
msgstr "sizeof(long double) er 16"

#: config/darwin.opt:234
#, fuzzy
msgid "Generate code for darwin loadable kernel extensions"
msgstr "Generér kode til lilleendet"

#: config/darwin.opt:238
#, fuzzy
msgid "Generate code for the kernel or loadable kernel extensions"
msgstr "Generér kode til en given chip- eller processorversion"

#: config/darwin.opt:242
msgid "-iframework <dir>\tAdd <dir> to the end of the system framework include path"
msgstr ""

#: config/lynx.opt:23
msgid "Support legacy multi-threading"
msgstr ""

#: config/lynx.opt:27
#, fuzzy
msgid "Use shared libraries"
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/lynx.opt:31
msgid "Support multi-threading"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:31
#, fuzzy
msgid "Disable bcnz instruction"
msgstr "Deaktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/score/score.opt:35
#, fuzzy
msgid "Enable unaligned load/store instruction"
msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/score/score.opt:39
msgid "Support SCORE 5 ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:43
msgid "Support SCORE 5U ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:47
msgid "Support SCORE 7 ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:51
msgid "Support SCORE 7D ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:55
msgid "Support SCORE 3 ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:59
msgid "Support SCORE 3d ISA"
msgstr ""

#: config/linux.opt:24
msgid "Use Bionic C library"
msgstr ""

#: config/linux.opt:28
#, fuzzy
msgid "Use GNU C library"
msgstr "Benyt GNU as"

#: config/linux.opt:32
msgid "Use uClibc C library"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:21
#, fuzzy
msgid "Enable absolute difference instructions"
msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/mep/mep.opt:25
#, fuzzy
msgid "Enable all optional instructions"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/mep/mep.opt:29
#, fuzzy
msgid "Enable average instructions"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/mep/mep.opt:33
msgid "Variables this size and smaller go in the based section. (default 0)"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:37
#, fuzzy
msgid "Enable bit manipulation instructions"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/mep/mep.opt:41
msgid "Section to put all const variables in (tiny, near, far) (no default)"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:45
#, fuzzy
msgid "Enable clip instructions"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/mep/mep.opt:49
msgid "Configuration name"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:53
msgid "Enable MeP Coprocessor"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:57
msgid "Enable MeP Coprocessor with 32-bit registers"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:61
msgid "Enable MeP Coprocessor with 64-bit registers"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:65
#, fuzzy
msgid "Enable IVC2 scheduling"
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsinfo"

#: config/mep/mep.opt:69
msgid "Const variables default to the near section"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:76
#, fuzzy
msgid "Enable 32-bit divide instructions"
msgstr "Benyt ikke divisionsinstruktionen"

#: config/mep/mep.opt:91
msgid "__io vars are volatile by default"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:95
msgid "All variables default to the far section"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:99
#, fuzzy
msgid "Enable leading zero instructions"
msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/mep/mep.opt:106
#, fuzzy
msgid "All variables default to the near section"
msgstr "placér dataelementer i deres egen sektion"

#: config/mep/mep.opt:110
#, fuzzy
msgid "Enable min/max instructions"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/mep/mep.opt:114
#, fuzzy
msgid "Enable 32-bit multiply instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/mep/mep.opt:118
#, fuzzy
msgid "Disable all optional instructions"
msgstr "Deaktivér parallelle instruktioner"

#: config/mep/mep.opt:125
#, fuzzy
msgid "Allow gcc to use the repeat/erepeat instructions"
msgstr "Benyt ikke callt-instruktionen"

#: config/mep/mep.opt:129
#, fuzzy
msgid "All variables default to the tiny section"
msgstr "placér dataelementer i deres egen sektion"

#: config/mep/mep.opt:133
#, fuzzy
msgid "Enable saturation instructions"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/mep/mep.opt:137
msgid "Use sdram version of runtime"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:145
msgid "Use simulator runtime without vectors"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:149
#, fuzzy
msgid "All functions default to the far section"
msgstr "placér hver funktion i dens egen sektion"

#: config/mep/mep.opt:153
msgid "Variables this size and smaller go in the tiny section. (default 4)"
msgstr ""

#: config/vms/vms.opt:21
msgid "Malloc data into P2 space"
msgstr ""

#: config/vms/vms.opt:25
msgid "Set name of main routine for the debugger"
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:26
msgid "Store doubles in 64 bits."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:30
msgid "Stores doubles in 32 bits. This is the default."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:34
#, fuzzy
msgid "Disable the use of RX FPU instructions. "
msgstr "Deaktivér brug af RTPS-instruktionen"

#: config/rx/rx.opt:41
#, fuzzy
msgid "Enable the use of RX FPU instructions. This is the default."
msgstr "Aktivér brug af RTPS-instruktionen"

#: config/rx/rx.opt:47
msgid "Specify the target RX cpu type."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:53
msgid "Data is stored in big-endian format."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:57
msgid "Data is stored in little-endian format. (Default)."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:63
msgid "Maximum size of global and static variables which can be placed into the small data area."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:69
#, fuzzy
msgid "Use the simulator runtime."
msgstr "Benyt WindISS-simulatoren"

#: config/rx/rx.opt:75
msgid "Generate assembler output that is compatible with the Renesas AS100 assembler. This may restrict some of the compiler's capabilities. The default is to generate GAS compatable syntax."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:81
#, fuzzy
msgid "Enable linker relaxation."
msgstr "Aktivér tolerant sammenkæder"

#: config/rx/rx.opt:87
msgid "Maximum size in bytes of constant values allowed as operands."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:93
#, fuzzy
msgid "Specifies the number of registers to reserve for interrupt handlers."
msgstr "Angiv det register der skal bruges til PIC-adressering"

#: config/rx/rx.opt:99
msgid "Specifies whether interrupt functions should save and restore the accumulator register."
msgstr ""

#: config/lm32/lm32.opt:24
#, fuzzy
msgid "Enable multiply instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/lm32/lm32.opt:28
#, fuzzy
msgid "Enable divide and modulus instructions"
msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/lm32/lm32.opt:32
#, fuzzy
msgid "Enable barrel shift instructions"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/lm32/lm32.opt:36
#, fuzzy
msgid "Enable sign extend instructions"
msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/lm32/lm32.opt:40
#, fuzzy
msgid "Enable user-defined instructions"
msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/microblaze/microblaze.opt:25
#, fuzzy
msgid "Use software emulation for floating point (default)"
msgstr "Benyt softwarekommatal"

#: config/microblaze/microblaze.opt:29
msgid "Use hardware floating point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/microblaze/microblaze.opt:33
msgid "Use table lookup optimization for small signed integer divisions"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:37
#, fuzzy
msgid "-mcpu=PROCESSOR\t\tUse features of and schedule code for given CPU"
msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#: config/microblaze/microblaze.opt:41
#, fuzzy
msgid "Don't optimize block moves, use memcpy"
msgstr "Optimér ikke blokflytninger"

#: config/microblaze/microblaze.opt:45
#, fuzzy
msgid "Use the soft multiply emulation (default)"
msgstr "Benyt datamellemlager for volatile hukommelsesreferencer (standard)"

#: config/microblaze/microblaze.opt:49
#, fuzzy
msgid "Use the software emulation for divides (default)"
msgstr "Benyt datamellemlager for volatile hukommelsesreferencer (standard)"

#: config/microblaze/microblaze.opt:53
#, fuzzy
msgid "Use the hardware barrel shifter instead of emulation"
msgstr "Benyt hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/microblaze/microblaze.opt:57
#, fuzzy
msgid "Use pattern compare instructions"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/microblaze/microblaze.opt:61
#, fuzzy
msgid "Check for stack overflow at runtime"
msgstr "Kontrollér syntaks og stop derefter"

#: config/microblaze/microblaze.opt:69
msgid "Clear the BSS to zero and place zero initialized in BSS"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:73
msgid "Use multiply high instructions for high part of 32x32 multiply"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:77
#, fuzzy
msgid "Use hardware floating point converstion instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/microblaze/microblaze.opt:81
#, fuzzy
msgid "Use hardware floating point square root instruction"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/microblaze/microblaze.opt:85
msgid "Description for mxl-mode-executable"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:89
msgid "Description for mxl-mode-xmdstub"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:93
msgid "Description for mxl-mode-bootstrap"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:97
msgid "Description for mxl-mode-novectors"
msgstr ""

#: config/linux-android.opt:23
#, fuzzy
msgid "Generate code for the Android platform."
msgstr "Generér kode til lilleendet"

#: config/g.opt:28
#, fuzzy
msgid "-G<number>\tPut global and static data smaller than <number> bytes into a special section (on some targets)"
msgstr " -G <str>        Anbring globale og statiske data mindre end <tal> byte i en specialsektion (på nogle målarkitekturer)\n"

#: config/sol2.opt:23
#, fuzzy
msgid "Pass -z text to linker"
msgstr "Overbring -assert pure-text til sammenkæderen"

#: config/fused-madd.opt:23
#, fuzzy
msgid "%<-mfused-madd%> is deprecated; use %<-ffp-contract=%> instead"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: c-family/c.opt:44 c-family/c.opt:47 c-family/c.opt:185
#, fuzzy, c-format
msgid "assertion missing after %qs"
msgstr "et postulat mangler efter %s"

#: c-family/c.opt:56 c-family/c.opt:59 c-family/c.opt:167 c-family/c.opt:170
#: c-family/c.opt:197 c-family/c.opt:256
#, fuzzy, c-format
msgid "macro name missing after %qs"
msgstr "et makronavn mangler efter %s"

#: c-family/c.opt:86 c-family/c.opt:89 c-family/c.opt:92 c-family/c.opt:95
#: c-family/c.opt:204 c-family/c.opt:212 c-family/c.opt:1049
#: c-family/c.opt:1069 c-family/c.opt:1073 c-family/c.opt:1077
#, fuzzy, c-format
msgid "missing path after %qs"
msgstr "et mål mangler efter '-%s'"

#: c-family/c.opt:186
msgid "-A<question>=<answer>\tAssert the <answer> to <question>. Putting '-' before <question> disables the <answer> to <question>"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:190
#, fuzzy
msgid "Do not discard comments"
msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#: c-family/c.opt:194
msgid "Do not discard comments in macro expansions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:198
msgid "-D<macro>[=<val>]\tDefine a <macro> with <val> as its value. If just <macro> is given, <val> is taken to be 1"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:205
msgid "-F <dir>\tAdd <dir> to the end of the main framework include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:209
#, fuzzy
msgid "Print the name of header files as they are used"
msgstr "Udskriv navne på programenheder efterhånden som de oversættes"

#: c-family/c.opt:213
msgid "-I <dir>\tAdd <dir> to the end of the main include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:217
#, fuzzy
msgid "Generate make dependencies"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: c-family/c.opt:221
#, fuzzy
msgid "Generate make dependencies and compile"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: c-family/c.opt:225
msgid "-MF <file>\tWrite dependency output to the given file"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:229
msgid "Treat missing header files as generated files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:233
msgid "Like -M but ignore system header files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:237
msgid "Like -MD but ignore system header files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:241
#, fuzzy
msgid "Generate phony targets for all headers"
msgstr "Generér kode til Intel as"

#: c-family/c.opt:244 c-family/c.opt:248
#, fuzzy, c-format
msgid "missing makefile target after %qs"
msgstr "et mål mangler efter '-%s'"

#: c-family/c.opt:245
msgid "-MQ <target>\tAdd a MAKE-quoted target"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:249
msgid "-MT <target>\tAdd an unquoted target"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:253
#, fuzzy
msgid "Do not generate #line directives"
msgstr "Generér ikke .size-direktiver"

#: c-family/c.opt:257
msgid "-U<macro>\tUndefine <macro>"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:261
msgid "Warn about things that will change when compiling with an ABI-compliant compiler"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:268
#, fuzzy
msgid "Warn about suspicious uses of memory addresses"
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: c-family/c.opt:272
msgid "Enable most warning messages"
msgstr "Aktivér de fleste advarselsbeskeder"

#: c-family/c.opt:276
msgid "Warn whenever an Objective-C assignment is being intercepted by the garbage collector"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:280
msgid "Warn about casting functions to incompatible types"
msgstr "Advar om omtvingning af funktioner til ikke-kompatible typer"

#: c-family/c.opt:284
msgid "Warn when a built-in preprocessor macro is undefined or redefined"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:288
msgid "Warn about C constructs that are not in the common subset of C and C++"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:292
#, fuzzy
msgid "Warn about C++ constructs whose meaning differs between ISO C++ 1998 and ISO C++ 200x"
msgstr "Advar om konstruktioner hvis betydning er ændret i ISO C"

#: c-family/c.opt:296
msgid "Warn about casts which discard qualifiers"
msgstr "Advar om typeomtvingninger som forkaster modifikationer"

#: c-family/c.opt:300
#, fuzzy
msgid "Warn about subscripts whose type is \"char\""
msgstr "Advar som tabelindeksering hvis type er 'char'"

#: c-family/c.opt:304
#, fuzzy
msgid "Warn about variables that might be changed by \"longjmp\" or \"vfork\""
msgstr "variablen '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"

#: c-family/c.opt:308
msgid "Warn about possibly nested block comments, and C++ comments spanning more than one physical line"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:312
msgid "Synonym for -Wcomment"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:316
msgid "Warn for implicit type conversions that may change a value"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:320
#, fuzzy
msgid "Warn for converting NULL from/to a non-pointer type"
msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"

#: c-family/c.opt:324
#, fuzzy
msgid "Warn for implicit type conversions between signed and unsigned integers"
msgstr "sammenlign mellem signed og unsigned heltalsudtryk"

#: c-family/c.opt:328
#, fuzzy
msgid "Warn when all constructors and destructors are private"
msgstr "Advar ikke når alle konstruktions-/destruktionsfunktioner er private"

#: c-family/c.opt:332
#, fuzzy
msgid "Warn when a declaration is found after a statement"
msgstr "Advar når en erklæring ikke angiver en type"

#: c-family/c.opt:336
#, fuzzy
msgid "Warn if a deprecated compiler feature, class, method, or field is used"
msgstr "Advar hvis forældede tomme sætninger bliver fundet"

#: c-family/c.opt:340
#, fuzzy
msgid "Warn about compile-time integer division by zero"
msgstr "Advar ikke om heltalsdivision på oversættelsestidspunktet med nul"

#: c-family/c.opt:344
msgid "Warn about violations of Effective C++ style rules"
msgstr "Advar om overtrædelser af stilreglerne fra Effective C++"

#: c-family/c.opt:348
#, fuzzy
msgid "Warn about an empty body in an if or else statement"
msgstr "tom krop i en else-sætning"

#: c-family/c.opt:352
msgid "Warn about stray tokens after #elif and #endif"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:356
#, fuzzy
msgid "Warn about comparison of different enum types"
msgstr "Advar om inkonsistente returtyper"

#: c-family/c.opt:364
#, fuzzy
msgid "This switch is deprecated; use -Werror=implicit-function-declaration instead"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: c-family/c.opt:368
#, fuzzy
msgid "Warn if testing floating point numbers for equality"
msgstr "Advar om lighedssammenligninger mellem kommatal"

#: c-family/c.opt:372
#, fuzzy
msgid "Warn about printf/scanf/strftime/strfmon format string anomalies"
msgstr "Advar om printf/scanf/strftime/strfmon-formateringsanormaliteter"

#: c-family/c.opt:376
#, fuzzy
msgid "Warn if passing too many arguments to a function for its format string"
msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"

#: c-family/c.opt:380
#, fuzzy
msgid "Warn about format strings that are not literals"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: c-family/c.opt:384
#, fuzzy
msgid "Warn about format strings that contain NUL bytes"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: c-family/c.opt:388
msgid "Warn about possible security problems with format functions"
msgstr "Advar om mulige sikkerhedsproblemer i forbindelse med formateringsfunktioner"

#: c-family/c.opt:392
#, fuzzy
msgid "Warn about strftime formats yielding 2-digit years"
msgstr "Advar ikke om strftime-formateringer med 2-cifres år"

#: c-family/c.opt:396
#, fuzzy
msgid "Warn about zero-length formats"
msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"

#: c-family/c.opt:403
#, fuzzy
msgid "Warn whenever type qualifiers are ignored."
msgstr "Advar når trigrafer mødes"

#: c-family/c.opt:407
msgid "Warn about variables which are initialized to themselves"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:411
#, fuzzy
msgid "Warn about implicit declarations"
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: c-family/c.opt:415
msgid "Warn about implicit conversions from \"float\" to \"double\""
msgstr ""

#: c-family/c.opt:419
msgid "Warn about implicit function declarations"
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: c-family/c.opt:423
msgid "Warn when a declaration does not specify a type"
msgstr "Advar når en erklæring ikke angiver en type"

#: c-family/c.opt:430
#, fuzzy
msgid "Warn when there is a cast to a pointer from an integer of a different size"
msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"

#: c-family/c.opt:434
#, fuzzy
msgid "Warn about invalid uses of the \"offsetof\" macro"
msgstr "Advar om brug af #import-direktivet"

#: c-family/c.opt:438
msgid "Warn about PCH files that are found but not used"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:442
msgid "Warn when a jump misses a variable initialization"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:446
msgid "Warn when a logical operator is suspiciously always evaluating to true or false"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:450
#, fuzzy
msgid "Do not warn about using \"long long\" when -pedantic"
msgstr "Advar ikke om brug af 'long long' når -pedantic benyttes"

#: c-family/c.opt:454
#, fuzzy
msgid "Warn about suspicious declarations of \"main\""
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: c-family/c.opt:458
msgid "Warn about possibly missing braces around initializers"
msgstr "Advar om mulige manglende krøllede paranteser omkring startværdier"

#: c-family/c.opt:462
#, fuzzy
msgid "Warn about global functions without previous declarations"
msgstr "Advar om globale funktioner uden tidligere erklæringer"

#: c-family/c.opt:466
#, fuzzy
msgid "Warn about missing fields in struct initializers"
msgstr "Advar om mulige manglende krøllede paranteser omkring startværdier"

#: c-family/c.opt:470
msgid "Warn about functions which might be candidates for format attributes"
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til formateringsegenskaber"

#: c-family/c.opt:474
msgid "Warn about user-specified include directories that do not exist"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:478
msgid "Warn about function parameters declared without a type specifier in K&R-style functions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:482
#, fuzzy
msgid "Warn about global functions without prototypes"
msgstr "Advar om globale funktioner uden prototyper"

#: c-family/c.opt:486
#, fuzzy
msgid "Warn about use of multi-character character constants"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: c-family/c.opt:490
#, fuzzy
msgid "Warn about \"extern\" declarations not at file scope"
msgstr "Advar om extern-erklæringer som ikke er ved filvirkefeltsniveauet"

#: c-family/c.opt:494
msgid "Warn when a noexcept expression evaluates to false even though the expression can't actually throw"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:498
#, fuzzy
msgid "Warn when non-templatized friend functions are declared within a template"
msgstr "Advar ikke når ikke-skabelonsvennefunktioner erklæres inde i en skabelon"

#: c-family/c.opt:502
#, fuzzy
msgid "Warn about non-virtual destructors"
msgstr "Advar om ikke-virtuelle destruktionsfunktioner"

#: c-family/c.opt:506
msgid "Warn about NULL being passed to argument slots marked as requiring non-NULL"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:510
msgid "-Wnormalized=<id|nfc|nfkc>\tWarn about non-normalised Unicode strings"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:514
#, fuzzy
msgid "Warn if a C-style cast is used in a program"
msgstr "Advar hvis en typeomtvingning i C-stil benyttes"

#: c-family/c.opt:518
#, fuzzy
msgid "Warn for obsolescent usage in a declaration"
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: c-family/c.opt:522
#, fuzzy
msgid "Warn if an old-style parameter definition is used"
msgstr "Advar når en funktionsparameter ikke benyttes"

#: c-family/c.opt:526
msgid "Warn if a string is longer than the maximum portable length specified by the standard"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:530
msgid "Warn about overloaded virtual function names"
msgstr "Advar om flertydige virtuelle funktionsnavne"

#: c-family/c.opt:534
#, fuzzy
msgid "Warn about overriding initializers without side effects"
msgstr "Advar om ikke-klargjorte automatiske variabler"

#: c-family/c.opt:538
#, fuzzy
msgid "Warn about packed bit-fields whose offset changed in GCC 4.4"
msgstr "Advar om konstruktioner hvis betydning er ændret i ISO C"

#: c-family/c.opt:542
#, fuzzy
msgid "Warn about possibly missing parentheses"
msgstr "Advar om mulige manglende paranteser"

#: c-family/c.opt:546
#, fuzzy
msgid "Warn when converting the type of pointers to member functions"
msgstr "Advar ikke ved typeomdannelse af henvisninger til medlemsfunktioner"

#: c-family/c.opt:550
msgid "Warn about function pointer arithmetic"
msgstr "Advar om beregninger på funktionshenvisninger"

#: c-family/c.opt:554
#, fuzzy
msgid "Warn when a pointer is cast to an integer of a different size"
msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"

#: c-family/c.opt:558
#, fuzzy
msgid "Warn about misuses of pragmas"
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: c-family/c.opt:562
msgid "Warn if a property for an Objective-C object has no assign semantics specified"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:566
#, fuzzy
msgid "Warn if inherited methods are unimplemented"
msgstr "Advar ikk hvis nedarvede metoder ikke implementeres"

#: c-family/c.opt:570
msgid "Warn about multiple declarations of the same object"
msgstr "Advar om flere erklæring af det samme objekt"

#: c-family/c.opt:574
msgid "Warn when the compiler reorders code"
msgstr "Advar når oversætteren ændrer på ordenen af kode"

#: c-family/c.opt:578
#, fuzzy
msgid "Warn whenever a function's return type defaults to \"int\" (C), or about inconsistent return types (C++)"
msgstr "Advar når en funktions returtype antages at være int"

#: c-family/c.opt:582
msgid "Warn if a selector has multiple methods"
msgstr "Advar hvis en vælger har flere metoder"

#: c-family/c.opt:586
msgid "Warn about possible violations of sequence point rules"
msgstr "Advar om mulige brud på sekvenspunktreglerne"

#: c-family/c.opt:590
#, fuzzy
msgid "Warn about signed-unsigned comparisons"
msgstr "Advar om sammenligninger mellem typer med og uden fortegn"

#: c-family/c.opt:594
msgid "Warn when overload promotes from unsigned to signed"
msgstr "Advar når flertydiggørelse forfremmer fra unsigned til signed"

#: c-family/c.opt:598
msgid "Warn about uncasted NULL used as sentinel"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:602
#, fuzzy
msgid "Warn about unprototyped function declarations"
msgstr "Advar om funktionserklæringer uden prototype"

#: c-family/c.opt:606
msgid "Warn if type signatures of candidate methods do not match exactly"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:610
msgid "Warn when __sync_fetch_and_nand and __sync_nand_and_fetch built-in functions are used"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:614
msgid "Deprecated. This switch has no effect"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:622
#, fuzzy
msgid "Warn about features not present in traditional C"
msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"

#: c-family/c.opt:626
msgid "Warn of prototypes causing type conversions different from what would happen in the absence of prototype"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:630
msgid "Warn if trigraphs are encountered that might affect the meaning of the program"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:634
#, fuzzy
msgid "Warn about @selector()s without previously declared methods"
msgstr "Advar om globale funktioner uden tidligere erklæringer"

#: c-family/c.opt:638
#, fuzzy
msgid "Warn if an undefined macro is used in an #if directive"
msgstr "ugyldigt eller ikke-defineret #-direktiv"

#: c-family/c.opt:642
msgid "Warn about unrecognized pragmas"
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: c-family/c.opt:646
#, fuzzy
msgid "Warn about unsuffixed float constants"
msgstr "både 'f'- og 'l'-endelser i kommatalskonstant"

#: c-family/c.opt:650
msgid "Warn about macros defined in the main file that are not used"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:654
#, fuzzy
msgid "Warn if a caller of a function, marked with attribute warn_unused_result, does not use its return value"
msgstr "%Hignorerer returværdi af funktion erklæret med egenskaben warn_unused_result"

#: c-family/c.opt:658
#, fuzzy
msgid "Do not warn about using variadic macros when -pedantic"
msgstr "Advar ikke om brug af 'long long' når -pedantic benyttes"

#: c-family/c.opt:662
#, fuzzy
msgid "Warn if a variable length array is used"
msgstr "Advar når en variabel ikke benyttes"

#: c-family/c.opt:666
#, fuzzy
msgid "Warn when a register variable is declared volatile"
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret privat"

#: c-family/c.opt:670
msgid "In C++, nonzero means warn about deprecated conversion from string literals to 'char *'. In C, similar warning, except that the conversion is of course not deprecated by the ISO C standard."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:674
#, fuzzy
msgid "Warn when a pointer differs in signedness in an assignment"
msgstr "Advar når flertydiggørelse forfremmer fra unsigned til signed"

#: c-family/c.opt:678
msgid "A synonym for -std=c89 (for C) or -std=c++98 (for C++)"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:686
#, fuzzy
msgid "Enforce class member access control semantics"
msgstr "Adlyd ikke tilgangskontrolsemantikker"

#: c-family/c.opt:689 c-family/c.opt:692 c-family/c.opt:746 c-family/c.opt:762
#: c-family/c.opt:785 c-family/c.opt:791 c-family/c.opt:798 c-family/c.opt:818
#: c-family/c.opt:829 c-family/c.opt:832 c-family/c.opt:846 c-family/c.opt:949
#: c-family/c.opt:960 c-family/c.opt:974 c-family/c.opt:1005
#: c-family/c.opt:1009 c-family/c.opt:1025 c-family/c-opts.c:561
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "switch %qs is no longer supported"
msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"

#: c-family/c.opt:693 c-family/c.opt:799 c-family/c.opt:1006
#: c-family/c.opt:1010 c-family/c.opt:1026
#, fuzzy
msgid "No longer supported"
msgstr "--driver understøttes ikke længere"

#: c-family/c.opt:697
#, fuzzy
msgid "Recognize the \"asm\" keyword"
msgstr "Genkend ikke det reserverede ord 'asm'"

#: c-family/c.opt:701
#, fuzzy
msgid "Recognize built-in functions"
msgstr "Genkend ikke nogen indbyggede funktioner"

#: c-family/c.opt:708
msgid "Check the return value of new"
msgstr "Kontrollér returværdien for new"

#: c-family/c.opt:712
#, fuzzy
msgid "Allow the arguments of the '?' operator to have different types"
msgstr "operander til ?: har forskellige typer"

#: c-family/c.opt:716
#, fuzzy
msgid "Reduce the size of object files"
msgstr "Reducér størrelsen af objektfiler"

#: c-family/c.opt:719
#, fuzzy, c-format
msgid "no class name specified with %qs"
msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"

#: c-family/c.opt:720
msgid "-fconst-string-class=<name>\tUse class <name> for constant strings"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:724
msgid "-fno-deduce-init-list\tdisable deduction of std::initializer_list for a template type parameter from a brace-enclosed initializer-list"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:728 c-family/c.opt:891 common.opt:874 common.opt:1032
#: common.opt:1303 common.opt:1569 common.opt:1605 common.opt:1690
#: common.opt:1761 common.opt:1839 common.opt:1855 common.opt:1931
msgid "Does nothing. Preserved for backward compatibility."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:732
#, fuzzy
msgid "Preprocess directives only."
msgstr "Behandl #ident-direktiver"

#: c-family/c.opt:736
#, fuzzy
msgid "Permit '$' as an identifier character"
msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"

#: c-family/c.opt:743
#, fuzzy
msgid "Generate code to check exception specifications"
msgstr "Generér ikke kode til at kontrollere undtagelsesspecifikationer"

#: c-family/c.opt:750
msgid "-fexec-charset=<cset>\tConvert all strings and character constants to character set <cset>"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:754
#, fuzzy
msgid "Permit universal character names (\\u and \\U) in identifiers"
msgstr "universelt tegn '\\u%04x' er ikke gyldigt i kaldenavne"

#: c-family/c.opt:758
msgid "-finput-charset=<cset>\tSpecify the default character set for source files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:766
#, fuzzy
msgid "Scope of for-init-statement variables is local to the loop"
msgstr "Udvid virkefeltet for variabler i for-klargøringssætninger"

#: c-family/c.opt:770
#, fuzzy
msgid "Do not assume that standard C libraries and \"main\" exist"
msgstr "Antag at standardbibliotekerne og main måske ikke eksisterer"

#: c-family/c.opt:774
#, fuzzy
msgid "Recognize GNU-defined keywords"
msgstr "Genkend ikke GNU-definerede reserverede ord"

#: c-family/c.opt:778
msgid "Generate code for GNU runtime environment"
msgstr "Generér kode til GNU-kørselmiljø"

#: c-family/c.opt:782
#, fuzzy
msgid "Use traditional GNU semantics for inline functions"
msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"

#: c-family/c.opt:788
#, fuzzy
msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"

#: c-family/c.opt:795
msgid "Assume normal C execution environment"
msgstr "Antag normalt C-kørselsmiljø"

#: c-family/c.opt:803
msgid "Export functions even if they can be inlined"
msgstr "Eksportér funktioner også selvom de kan integreres"

#: c-family/c.opt:807
#, fuzzy
msgid "Emit implicit instantiations of inline templates"
msgstr "Udsend kun eksplicitte instatieringer af indlejrede skabeloner"

#: c-family/c.opt:811
#, fuzzy
msgid "Emit implicit instantiations of templates"
msgstr "Udsend kun eksplicitte instatieringer af indlejrede skabeloner"

#: c-family/c.opt:815
#, fuzzy
msgid "Inject friend functions into enclosing namespace"
msgstr "Integrér simple funktioner i deres kaldere"

#: c-family/c.opt:822
msgid "Allow implicit conversions between vectors with differing numbers of subparts and/or differing element types."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:826
#, fuzzy
msgid "Don't warn about uses of Microsoft extensions"
msgstr "Udsend ikke pedantiske advarsler om brug af Microsoft-udvidelser"

#: c-family/c.opt:836
#, fuzzy
msgid "Generate code for NeXT (Apple Mac OS X) runtime environment"
msgstr "Generér kode til NeXT-kørselmiljø"

#: c-family/c.opt:840
msgid "Assume that receivers of Objective-C messages may be nil"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:850
msgid "Treat a throw() exception specification as noexcept to improve code size"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:856
msgid "Generate special Objective-C methods to initialize/destroy non-POD C++ ivars, if needed"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:860
msgid "Allow fast jumps to the message dispatcher"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:866
msgid "Enable Objective-C exception and synchronization syntax"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:870
msgid "Enable garbage collection (GC) in Objective-C/Objective-C++ programs"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:875
#, fuzzy
msgid "Enable Objective-C setjmp exception handling runtime"
msgstr "Aktivér undtagelseshåndtering"

#: c-family/c.opt:879
msgid "Conform to the Objective-C 1.0 language as implemented in GCC 4.0"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:883
msgid "Enable OpenMP (implies -frecursive in Fortran)"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:887
msgid "Recognize C++ keywords like \"compl\" and \"xor\""
msgstr ""

#: c-family/c.opt:898
msgid "Look for and use PCH files even when preprocessing"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:902
msgid "Downgrade conformance errors to warnings"
msgstr "Nedgradér standardoverholdelsesfejl til advarsler"

#: c-family/c.opt:906
#, fuzzy
msgid "Enable Plan 9 language extensions"
msgstr "Aktivér Transmeta picoJava-udvidelser"

#: c-family/c.opt:910
msgid "Treat the input file as already preprocessed"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:914
msgid "-fno-pretty-templates Do not pretty-print template specializations as the template signature followed by the arguments"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:918
msgid "Used in Fix-and-Continue mode to indicate that object files may be swapped in at runtime"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:922
msgid "Enable automatic template instantiation"
msgstr "Aktivér automatisk skabelonsinstantiering"

#: c-family/c.opt:926
#, fuzzy
msgid "Generate run time type descriptor information"
msgstr "Generér ikke typebeskrivelsesoplysninger til kørselstidspunktet"

#: c-family/c.opt:930
msgid "Use the same size for double as for float"
msgstr "Benyt den samme størrelse til double som til float"

#: c-family/c.opt:934
msgid "Use the narrowest integer type possible for enumeration types"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:938
#, fuzzy
msgid "Force the underlying type for \"wchar_t\" to be \"unsigned short\""
msgstr "Overskriv den underliggende type af wchar_t til 'unsigned short'"

#: c-family/c.opt:942
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield signed"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:946
#, fuzzy
msgid "Make \"char\" signed by default"
msgstr "Lad 'char' være med fortegn som standard"

#: c-family/c.opt:953
msgid "Display statistics accumulated during compilation"
msgstr "Vis statistik som indsamles under oversættelsen"

#: c-family/c.opt:957
msgid "Assume that values of enumeration type are always within the minimum range of that type"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:964
msgid "-ftabstop=<number>\tDistance between tab stops for column reporting"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:971
#, fuzzy
msgid "-ftemplate-depth=<number>\tSpecify maximum template instantiation depth"
msgstr "Angiv maksimal skabelonsinstantieringsdybde"

#: c-family/c.opt:978
msgid "-fno-threadsafe-statics\tDo not generate thread-safe code for initializing local statics"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:982
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield unsigned"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:986
#, fuzzy
msgid "Make \"char\" unsigned by default"
msgstr "Lad 'char' være uden fortegn som standard"

#: c-family/c.opt:990
msgid "Use __cxa_atexit to register destructors"
msgstr "Benyt __cxa_atexit til at registrere destruktionsfunktioner"

#: c-family/c.opt:994
msgid "Use __cxa_get_exception_ptr in exception handling"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:998
msgid "Marks all inlined methods as having hidden visibility"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1002
msgid "Changes visibility to match Microsoft Visual Studio by default"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1014
msgid "Emit common-like symbols as weak symbols"
msgstr "Udsend almindelige symboler som svage symboler"

#: c-family/c.opt:1018
msgid "-fwide-exec-charset=<cset>\tConvert all wide strings and character constants to character set <cset>"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1022
msgid "Generate a #line directive pointing at the current working directory"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1030
msgid "Generate lazy class lookup (via objc_getClass()) for use in Zero-Link mode"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1034
#, fuzzy
msgid "Dump declarations to a .decl file"
msgstr "Udskriv erklæringer i en .decl-fil"

#: c-family/c.opt:1038
msgid "-femit-struct-debug-baseonly\tAggressive reduced debug info for structs"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1042
msgid "-femit-struct-debug-reduced\tConservative reduced debug info for structs"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1046
msgid "-femit-struct-debug-detailed=<spec-list>\tDetailed reduced debug info for structs"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1050
msgid "-idirafter <dir>\tAdd <dir> to the end of the system include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1054
msgid "-imacros <file>\tAccept definition of macros in <file>"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1058
msgid "-imultilib <dir>\tSet <dir> to be the multilib include subdirectory"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1062
msgid "-include <file>\tInclude the contents of <file> before other files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1066
msgid "-iprefix <path>\tSpecify <path> as a prefix for next two options"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1070
msgid "-isysroot <dir>\tSet <dir> to be the system root directory"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1074
msgid "-isystem <dir>\tAdd <dir> to the start of the system include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1078
msgid "-iquote <dir>\tAdd <dir> to the end of the quote include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1082
msgid "-iwithprefix <dir>\tAdd <dir> to the end of the system include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1086
msgid "-iwithprefixbefore <dir>\tAdd <dir> to the end of the main include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1096
msgid "Do not search standard system include directories (those specified with -isystem will still be used)"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1100
msgid "Do not search standard system include directories for C++"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1116
#, fuzzy
msgid "Generate C header of platform-specific features"
msgstr "Generér C-inkluderingsfil med platformspecifikke faciliteter"

#: c-family/c.opt:1120
#, fuzzy
msgid "Remap file names when including files"
msgstr "tomt filnavn i #%s"

#: c-family/c.opt:1124
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1128
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard, with extensions that are likely to"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1135
msgid "Conform to the ISO 201X C standard draft (experimental and incomplete support)"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1139 c-family/c.opt:1143 c-family/c.opt:1186
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1147 c-family/c.opt:1194
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1151
msgid "Deprecated in favor of -std=c99"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1155
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard with GNU extensions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1159
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard, with GNU extensions and"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1166
msgid "Conform to the ISO 201X C standard draft with GNU extensions (experimental and incomplete support)"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1170 c-family/c.opt:1174
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard with GNU extensions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1178
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard with GNU extensions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1182
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu99"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1190
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard as amended in 1994"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1198
msgid "Deprecated in favor of -std=iso9899:1999"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1205
#, fuzzy
msgid "Enable traditional preprocessing"
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: c-family/c.opt:1209
msgid "-trigraphs\tSupport ISO C trigraphs"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1213
msgid "Do not predefine system-specific and GCC-specific macros"
msgstr ""

#: go/lang.opt:42
msgid "-fgo-dump-<type>\tDump Go frontend internal information"
msgstr ""

#: go/lang.opt:46
msgid "-fgo-prefix=<string>\tSet package-specific prefix for exported Go names"
msgstr ""

#: go/lang.opt:50
#, fuzzy
msgid "Functions which return values must end with return statements"
msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"

#: lto/lang.opt:29
msgid "Run the link-time optimizer in local transformation (LTRANS) mode."
msgstr ""

#: lto/lang.opt:33
msgid "Specify a file to which a list of files output by LTRANS is written."
msgstr ""

#: lto/lang.opt:37
msgid "Run the link-time optimizer in whole program analysis (WPA) mode."
msgstr ""

#: lto/lang.opt:41
msgid "The resolution file"
msgstr ""

#: common.opt:254
#, fuzzy
msgid "Display this information"
msgstr " --help         Vis disse oplysninger\n"

#: common.opt:258
msgid "--help=<class>\tDisplay descriptions of a specific class of options. <class> is one or more of optimizers, target, warnings, undocumented, params"
msgstr ""

#: common.opt:370
msgid "Alias for --help=target"
msgstr ""

#: common.opt:395
msgid "--param <param>=<value>\tSet parameter <param> to value. See below for a complete list of parameters"
msgstr ""

#: common.opt:423
#, fuzzy
msgid "-O<number>\tSet optimization level to <number>"
msgstr " -O[tal]         Sæt optimeringsniveauet til [tal]\n"

#: common.opt:427
#, fuzzy
msgid "Optimize for space rather than speed"
msgstr " -Os           Optimér mht. plads i stedet for hastighed\n"

#: common.opt:431
msgid "Optimize for speed disregarding exact standards compliance"
msgstr ""

#: common.opt:462
#, fuzzy
msgid "This switch is deprecated; use -Wextra instead"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: common.opt:475
msgid "Warn about returning structures, unions or arrays"
msgstr "Advar om returnering af struct, union og tabeller"

#: common.opt:479
#, fuzzy
msgid "Warn if an array is accessed out of bounds"
msgstr "Advar hvis .class-filer er forældede"

#: common.opt:483
#, fuzzy
msgid "Warn about inappropriate attribute usage"
msgstr "Advar om beregninger på funktionshenvisninger"

#: common.opt:487
msgid "Warn about pointer casts which increase alignment"
msgstr "Advar om typeomtvingning af henvisninger som forøger justeringen"

#: common.opt:491
#, fuzzy
msgid "Warn when a #warning directive is encountered"
msgstr "Advar når trigrafer mødes"

#: common.opt:495
msgid "Warn about uses of __attribute__((deprecated)) declarations"
msgstr "Advar om brug af __attribute__((deprecated))-erklæringer"

#: common.opt:499
msgid "Warn when an optimization pass is disabled"
msgstr "Advar når en optimeringsfase deaktiveres"

#: common.opt:503
msgid "Treat all warnings as errors"
msgstr "Behandl alle advarsler som fejl"

#: common.opt:507
#, fuzzy
msgid "Treat specified warning as error"
msgstr "Behandl alle advarsler som fejl"

#: common.opt:511
msgid "Print extra (possibly unwanted) warnings"
msgstr ""

#: common.opt:515
msgid "Exit on the first error occurred"
msgstr ""

#: common.opt:519
#, fuzzy
msgid "-Wframe-larger-than=<number>\tWarn if a function's stack frame requires more than <number> bytes"
msgstr " -Wlarger-than-<tal>   Advar hvis et objekt er større end <tal> byte\n"

#: common.opt:523
msgid "Warn when an inlined function cannot be inlined"
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#: common.opt:530
#, fuzzy
msgid "-Wlarger-than=<number>\tWarn if an object is larger than <number> bytes"
msgstr " -Wlarger-than-<tal>   Advar hvis et objekt er større end <tal> byte\n"

#: common.opt:534
msgid "Warn if the loop cannot be optimized due to nontrivial assumptions."
msgstr ""

#: common.opt:538 common.opt:590
#, fuzzy
msgid "Warn about functions which might be candidates for __attribute__((noreturn))"
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til egenskaben noreturn"

#: common.opt:542
#, fuzzy
msgid "Warn about constructs not instrumented by -fmudflap"
msgstr "Advar om konstruktioner med overraskende betydninger"

#: common.opt:546
#, fuzzy
msgid "Warn about overflow in arithmetic expressions"
msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"

#: common.opt:550
msgid "Warn when the packed attribute has no effect on struct layout"
msgstr "Advar når packed-egenskaben ikke har nogen effekt på struct-layoutet"

#: common.opt:554
#, fuzzy
msgid "Warn when padding is required to align structure members"
msgstr "Advar når udfyldning er påkrævet for at justere struct-medlemmer"

#: common.opt:558
msgid "Warn when one local variable shadows another"
msgstr "Advar når en lokal variabel skygger for en anden"

#: common.opt:562
msgid "Warn when not issuing stack smashing protection for some reason"
msgstr ""

#: common.opt:566 common.opt:570
#, fuzzy
msgid "Warn about code which might break strict aliasing rules"
msgstr "Advar om kode som kan bryde strenge aliasregler"

#: common.opt:574 common.opt:578
msgid "Warn about optimizations that assume that signed overflow is undefined"
msgstr ""

#: common.opt:582
#, fuzzy
msgid "Warn about functions which might be candidates for __attribute__((const))"
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til egenskaben noreturn"

#: common.opt:586
#, fuzzy
msgid "Warn about functions which might be candidates for __attribute__((pure))"
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til egenskaben noreturn"

#: common.opt:594
msgid "Warn about enumerated switches, with no default, missing a case"
msgstr "Advar om switch-sætninger over enum-typer som mangler et tilfælde og ikke har default"

#: common.opt:598
#, fuzzy
msgid "Warn about enumerated switches missing a \"default:\" statement"
msgstr "Advar om switch-sætninger over enum-typer som mangler default"

#: common.opt:602
msgid "Warn about all enumerated switches missing a specific case"
msgstr "Advar om alle switch-sætninger over enum-typer som mangler et bestemt tilfælde"

#: common.opt:606
msgid "Do not suppress warnings from system headers"
msgstr "Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler"

#: common.opt:610
#, fuzzy
msgid "Warn whenever a trampoline is generated"
msgstr "Advar når en variabel ikke benyttes"

#: common.opt:614
#, fuzzy
msgid "Warn if a comparison is always true or always false due to the limited range of the data type"
msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"

#: common.opt:618
msgid "Warn about uninitialized automatic variables"
msgstr "Advar om ikke-klargjorte automatiske variabler"

#: common.opt:622 common.opt:767 common.opt:771 common.opt:775 common.opt:779
msgid "Does nothing. Preserved for backward compatibility."
msgstr ""

#: common.opt:626
msgid "Enable all -Wunused- warnings"
msgstr ""

#: common.opt:630
#, fuzzy
msgid "Warn when a function parameter is only set, otherwise unused"
msgstr "Advar når en funktionsparameter ikke benyttes"

#: common.opt:634
#, fuzzy
msgid "Warn when a variable is only set, otherwise unused"
msgstr "Advar når en variabel ikke benyttes"

#: common.opt:638
msgid "Warn when a function is unused"
msgstr "Advar når en funktion ikke benyttes"

#: common.opt:642
msgid "Warn when a label is unused"
msgstr "Advar når en etiket ikke benyttes"

#: common.opt:646
msgid "Warn when a function parameter is unused"
msgstr "Advar når en funktionsparameter ikke benyttes"

#: common.opt:650
msgid "Warn when an expression value is unused"
msgstr "Advar når værdien af et udtryk ikke benyttes"

#: common.opt:654
msgid "Warn when a variable is unused"
msgstr "Advar når en variabel ikke benyttes"

#: common.opt:658
msgid "Warn in case profiles in -fprofile-use do not match"
msgstr ""

#: common.opt:674
#, fuzzy
msgid "-aux-info <file>\tEmit declaration information into <file>"
msgstr " -aux-info <fil>     Udskriv erklæringsoplysninger til <fil>\n"

#: common.opt:693
#, fuzzy
msgid "-d<letters>\tEnable dumps from specific passes of the compiler"
msgstr " -d[bogstaver]      Aktivér dump fra specifikke faser i oversætteren\n"

#: common.opt:697
#, fuzzy
msgid "-dumpbase <file>\tSet the file basename to be used for dumps"
msgstr " -dumpbase <fil>     Basisnavn til brug for dump fra specifikke faser\n"

#: common.opt:701
#, fuzzy
msgid "-dumpdir <dir>\tSet the directory name to be used for dumps"
msgstr " -dumpbase <fil>     Basisnavn til brug for dump fra specifikke faser\n"

#: common.opt:739
msgid "Align the start of functions"
msgstr "Justér begyndelsen af funktioner"

#: common.opt:746
msgid "Align labels which are only reached by jumping"
msgstr "Justér etiketter som kun nås ved spring"

#: common.opt:753
msgid "Align all labels"
msgstr "Justér alle etiketter"

#: common.opt:760
msgid "Align the start of loops"
msgstr "Justér begyndelsen af løkker"

#: common.opt:783
#, fuzzy
msgid "Generate unwind tables that are exact at each instruction boundary"
msgstr "Generér afvindingstabeller eksakt for hver instruktionsgrænse"

#: common.opt:787
#, fuzzy
msgid "Generate auto-inc/dec instructions"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: common.opt:795
msgid "Generate code to check bounds before indexing arrays"
msgstr "Generér kode til at kontrollere grænserne før tabeller indekseres"

# RETMIG: rigtig?
#: common.opt:799
#, fuzzy
msgid "Replace add, compare, branch with branch on count register"
msgstr "Erstat tilføj,sammenlign,forgrening med forgrening på tælleregister"

#: common.opt:803
msgid "Use profiling information for branch probabilities"
msgstr "Benyt profileringsoplysninger til forgreningssandsynligheder"

#: common.opt:807
msgid "Perform branch target load optimization before prologue / epilogue threading"
msgstr ""

#: common.opt:811
msgid "Perform branch target load optimization after prologue / epilogue threading"
msgstr ""

#: common.opt:815
msgid "Restrict target load migration not to re-use registers in any basic block"
msgstr ""

#: common.opt:819
#, fuzzy
msgid "-fcall-saved-<register>\tMark <register> as being preserved across functions"
msgstr " -fcall-saved-<register> Markér <register> som værende bevaret over funktioner\n"

#: common.opt:823
#, fuzzy
msgid "-fcall-used-<register>\tMark <register> as being corrupted by function calls"
msgstr " -fcall-used-<register> Markér <register> som værende benyttet af funktionskald\n"

#: common.opt:830
#, fuzzy
msgid "Save registers around function calls"
msgstr "Aktivér gemning af registrer omkring funktionskald"

#: common.opt:834
msgid "Compare the results of several data dependence analyzers."
msgstr ""

#: common.opt:838
msgid "Looks for opportunities to reduce stack adjustments and stack references."
msgstr ""

#: common.opt:842
msgid "Do not put uninitialized globals in the common section"
msgstr "Anbring ikke uklargjorte globale variabler i den fælles sektion"

#: common.opt:850
msgid "-fcompare-debug[=<opts>]\tCompile with and without e.g. -gtoggle, and compare the final-insns dump"
msgstr ""

#: common.opt:854
msgid "Run only the second compilation of -fcompare-debug"
msgstr ""

#: common.opt:858
msgid "Do not perform optimizations increasing noticeably stack usage"
msgstr ""

#: common.opt:862
#, fuzzy
msgid "Perform a register copy-propagation optimization pass"
msgstr "Foretag registerkopipropageringsoptimering"

#: common.opt:866
msgid "Perform cross-jumping optimization"
msgstr "Udfør krydsspringsoptimering"

# RETMIG: hvad er CSE?
#: common.opt:870
msgid "When running CSE, follow jumps to their targets"
msgstr "Ved kørsel af CSE følg spring til deres mål"

#: common.opt:878
msgid "Omit range reduction step when performing complex division"
msgstr ""

#: common.opt:882
msgid "Complex multiplication and division follow Fortran rules"
msgstr ""

#: common.opt:886
#, fuzzy
msgid "Place data items into their own section"
msgstr "placér dataelementer i deres egen sektion"

#: common.opt:890
msgid "List all available debugging counters with their limits and counts."
msgstr ""

#: common.opt:894
msgid "-fdbg-cnt=<counter>:<limit>[,<counter>:<limit>,...]\tSet the debug counter limit.  "
msgstr ""

#: common.opt:898
msgid "Map one directory name to another in debug information"
msgstr ""

#: common.opt:904
msgid "Defer popping functions args from stack until later"
msgstr "Vent med fjernelse af funktionsparametre fra stakken til senere"

#: common.opt:908
msgid "Attempt to fill delay slots of branch instructions"
msgstr "Forsøg at udfylde ventepladser med forgreningsinstruktioner"

#: common.opt:912
msgid "Delete useless null pointer checks"
msgstr "Fjern ubrugelige nul-henvisningstjek"

#: common.opt:916
#, fuzzy
msgid "-fdiagnostics-show-location=[once|every-line]\tHow often to emit source location at the beginning of line-wrapped diagnostics"
msgstr " -fdiagnostics-show-location=[once | every-line] Indikerer hvor ofte kildeplaceringsoplysninger skal udsendes som præfiks til begyndelsen af meddelelserne ved linjeombrydning\n"

#: common.opt:933
msgid "Amend appropriate diagnostic messages with the command line option that controls them"
msgstr ""

#: common.opt:937
msgid "-fdump-<type>\tDump various compiler internals to a file"
msgstr ""

#: common.opt:944
msgid "-fdump-final-insns=filename\tDump to filename the insns at the end of translation"
msgstr ""

#: common.opt:948
msgid "-fdump-go-spec=filename\tWrite all declarations to file as Go code"
msgstr ""

#: common.opt:952
#, fuzzy
msgid "Suppress output of addresses in debugging dumps"
msgstr "Undtryk udskrift af instruktionstal og linjenummernoter i fejlfindingsdump"

#: common.opt:956
#, fuzzy
msgid "Suppress output of instruction numbers, line number notes and addresses in debugging dumps"
msgstr "Undtryk udskrift af instruktionstal og linjenummernoter i fejlfindingsdump"

#: common.opt:960
#, fuzzy
msgid "Suppress output of previous and next insn numbers in debugging dumps"
msgstr "Undtryk udskrift af instruktionstal og linjenummernoter i fejlfindingsdump"

#: common.opt:964
msgid "Enable CFI tables via GAS assembler directives."
msgstr ""

#: common.opt:968
#, fuzzy
msgid "Perform early inlining"
msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#: common.opt:972
msgid "Perform DWARF2 duplicate elimination"
msgstr "Udfør DWARF2-eliminering af dubletter"

#: common.opt:976
msgid "Perform interprocedural reduction of aggregates"
msgstr ""

#: common.opt:980 common.opt:984
msgid "Perform unused type elimination in debug info"
msgstr ""

#: common.opt:988
msgid "Do not suppress C++ class debug information."
msgstr ""

#: common.opt:992
#, fuzzy
msgid "Generate debug information to support Identical Code Folding (ICF)"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet standardformat"

#: common.opt:996
msgid "Enable exception handling"
msgstr "Aktivér undtagelseshåndtering"

#: common.opt:1000
msgid "Perform a number of minor, expensive optimizations"
msgstr "Udfør et antal mindre, dyre optimeringer"

#: common.opt:1004
msgid "-fexcess-precision=[fast|standard]\tSpecify handling of excess floating-point precision"
msgstr ""

#: common.opt:1007
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown excess precision style %qs"
msgstr "ukendt strengsymbol %s\n"

#: common.opt:1020
#, fuzzy
msgid "Assume no NaNs or infinities are generated"
msgstr "Antag at ingen NaN eller +-Inf bliver genereret"

#: common.opt:1024
#, fuzzy
msgid "-ffixed-<register>\tMark <register> as being unavailable to the compiler"
msgstr " -ffixed-<register>   Markér <register> som værende utilgængeligt for oversætteren\n"

#: common.opt:1028
#, fuzzy
msgid "Don't allocate floats and doubles in extended-precision registers"
msgstr "Kontrollér tildelingsordenen for heltalsregistrene"

#: common.opt:1036
#, fuzzy
msgid "Perform a forward propagation pass on RTL"
msgstr "Foretag registerkopipropageringsoptimering"

#: common.opt:1040
msgid "-ffp-contract=[off|on|fast] Perform floating-point expression contraction."
msgstr ""

#: common.opt:1043
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown floating point contraction style %qs"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: common.opt:1060
msgid "Allow function addresses to be held in registers"
msgstr "Tillad funktionsadresser at blive opbevaret i registre"

#: common.opt:1064
#, fuzzy
msgid "Place each function into its own section"
msgstr "placér hver funktion i dens egen sektion"

#: common.opt:1068
#, fuzzy
msgid "Perform global common subexpression elimination"
msgstr "Udfør global eliminering af fælles underudtryk"

#: common.opt:1072
#, fuzzy
msgid "Perform enhanced load motion during global common subexpression elimination"
msgstr "Udfør forbedret indlæsningsbevægelse under eliminering af fælles underudtryk"

#: common.opt:1076
#, fuzzy
msgid "Perform store motion after global common subexpression elimination"
msgstr "Udfør lagringsbevægelse efter eliminering af fælles underudtryk"

#: common.opt:1080
#, fuzzy
msgid "Perform redundant load after store elimination in global common subexpression"
msgstr "Udfør forbedret indlæsningsbevægelse under eliminering af fælles underudtryk"

#: common.opt:1085
#, fuzzy
msgid "Perform global common subexpression elimination after register allocation"
msgstr "Udfør global eliminering af fælles underudtryk"

#: common.opt:1091
#, fuzzy
msgid "Enable in and out of Graphite representation"
msgstr "Aktivér automatisk skabelonsinstantiering"

#: common.opt:1095
#, fuzzy
msgid "Enable Graphite Identity transformation"
msgstr "Udsend kaldegrafinfo"

#: common.opt:1099
msgid "Mark all loops as parallel"
msgstr ""

#: common.opt:1103
msgid "Enable Loop Strip Mining transformation"
msgstr ""

#: common.opt:1107
msgid "Enable Loop Interchange transformation"
msgstr ""

#: common.opt:1111
#, fuzzy
msgid "Enable Loop Blocking transformation"
msgstr "Aktivér tolerant sammenkæder"

#: common.opt:1115
#, fuzzy
msgid "Enable Loop Flattening transformation"
msgstr "Aktivér automatisk skabelonsinstantiering"

#: common.opt:1119
msgid "Force bitfield accesses to match their type width"
msgstr ""

#: common.opt:1123
#, fuzzy
msgid "Enable guessing of branch probabilities"
msgstr "Aktivér gæt af forgreningssandsynligheder"

#: common.opt:1131
msgid "Process #ident directives"
msgstr "Behandl #ident-direktiver"

#: common.opt:1135
msgid "Perform conversion of conditional jumps to branchless equivalents"
msgstr "Udfør konvertering af betingede spring til forgreningsløse ækvivalenter"

#: common.opt:1139
msgid "Perform conversion of conditional jumps to conditional execution"
msgstr "Udfør konvertering af betingede spring til betinget udførsel"

#: common.opt:1143
#, fuzzy
msgid "Convert conditional jumps in innermost loops to branchless equivalents"
msgstr "Udfør konvertering af betingede spring til forgreningsløse ækvivalenter"

#: common.opt:1147
msgid "Also if-convert conditional jumps containing memory writes"
msgstr ""

#: common.opt:1155
msgid "Do not generate .size directives"
msgstr "Generér ikke .size-direktiver"

#: common.opt:1159
msgid "Perform indirect inlining"
msgstr ""

#: common.opt:1168
#, fuzzy
msgid "Pay attention to the \"inline\" keyword"
msgstr "Læg mærke til 'inline'-nøgleordet"

#: common.opt:1172
#, fuzzy
msgid "Integrate simple functions into their callers when code size is known to not growth"
msgstr "Integrér simple funktioner i deres kaldere"

#: common.opt:1176
msgid "Integrate simple functions into their callers"
msgstr "Integrér simple funktioner i deres kaldere"

#: common.opt:1180
#, fuzzy
msgid "Integrate functions called once into their callers"
msgstr "Integrér simple funktioner i deres kaldere"

#: common.opt:1187
#, fuzzy
msgid "-finline-limit=<number>\tLimit the size of inlined functions to <number>"
msgstr " -finline-limit=<str>  Begræns størrelsen af inlie funktion til <str>\n"

#: common.opt:1191
#, fuzzy
msgid "Instrument function entry and exit with profiling calls"
msgstr "Instrumentér funktionsindgange/-afslutninger med profileringskald"

#: common.opt:1195
msgid "-finstrument-functions-exclude-function-list=name,... Do not instrument listed functions"
msgstr ""

#: common.opt:1199
msgid "-finstrument-functions-exclude-file-list=filename,... Do not instrument functions listed in files"
msgstr ""

#: common.opt:1203
#, fuzzy
msgid "Perform Interprocedural constant propagation"
msgstr "Aktivér betinget konstant SSA-propagering"

#: common.opt:1207
msgid "Perform cloning to make Interprocedural constant propagation stronger"
msgstr ""

#: common.opt:1211
msgid "Perform interprocedural profile propagation"
msgstr ""

#: common.opt:1215
msgid "Perform interprocedural points-to analysis"
msgstr ""

#: common.opt:1219
#, fuzzy
msgid "Discover pure and const functions"
msgstr "Kassér ubrugte virtuelle funktioner"

#: common.opt:1223
msgid "Discover readonly and non addressable static variables"
msgstr ""

#: common.opt:1227
msgid "Perform matrix layout flattening and transposing based"
msgstr ""

#: common.opt:1232
#, fuzzy
msgid "Perform structure layout optimizations based"
msgstr "Udfør styrkereduceringsoptimeringer"

#: common.opt:1237
msgid "-fira-algorithm=[CB|priority] Set the used IRA algorithm"
msgstr ""

#: common.opt:1240
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown IRA algorithm %qs"
msgstr "ukendt registernavn: %s"

#: common.opt:1250
msgid "-fira-region=[one|all|mixed] Set regions for IRA"
msgstr ""

#: common.opt:1253
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown IRA region %qs"
msgstr "ukendt registernavn: %s"

#: common.opt:1266
msgid "Use IRA based register pressure calculation"
msgstr ""

#: common.opt:1271
#, fuzzy
msgid "Share slots for saving different hard registers."
msgstr "Gem lokale variable i parameterregistre"

#: common.opt:1275
msgid "Share stack slots for spilled pseudo-registers."
msgstr ""

#: common.opt:1279
msgid "-fira-verbose=<number>\tControl IRA's level of diagnostic messages."
msgstr ""

#: common.opt:1283
msgid "Optimize induction variables on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1287
#, fuzzy
msgid "Use jump tables for sufficiently large switch statements"
msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#: common.opt:1291
#, fuzzy
msgid "Generate code for functions even if they are fully inlined"
msgstr "Generér kode for funktioner selv hvis de indlejres helt"

#: common.opt:1295
msgid "Emit static const variables even if they are not used"
msgstr "Konstruér statiske, konstante variabler selv hvis de ikke bruges"

#: common.opt:1299
#, fuzzy
msgid "Give external symbols a leading underscore"
msgstr "Eksterne symboler har indledende understreg"

#: common.opt:1307
#, fuzzy
msgid "Enable link-time optimization."
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: common.opt:1311
msgid "Link-time optimization with number of parallel jobs or jobserver."
msgstr ""

#: common.opt:1315
msgid "Partition functions and vars at linktime based on object files they originate from"
msgstr ""

#: common.opt:1319
msgid "Partition functions and vars at linktime into approximately same sized buckets"
msgstr ""

#: common.opt:1323
#, fuzzy
msgid "Disable partioning and streaming"
msgstr "Deaktivér pladsregistre"

#: common.opt:1328
msgid "-flto-compression-level=<number>\tUse zlib compression level <number> for IL"
msgstr ""

#: common.opt:1332
#, fuzzy
msgid "Report various link-time optimization statistics"
msgstr "Foretag registeromdøbningsoptimering"

#: common.opt:1336
msgid "Set errno after built-in math functions"
msgstr "Sæt errno efter indbyggede matematikfunktioner"

#: common.opt:1340
msgid "-fmax-errors=<number>\tMaximum number of errors to report"
msgstr ""

#: common.opt:1344
#, fuzzy
msgid "Report on permanent memory allocation"
msgstr "Rapportér om permanente hukommelsesallokering ved afslutningen af kørslen"

#: common.opt:1351
msgid "Attempt to merge identical constants and constant variables"
msgstr "Forsøg at forene identiske konstanter og konstante variabler"

#: common.opt:1355
msgid "Attempt to merge identical constants across compilation units"
msgstr "Forsøg at forene identiske konstanter over forskellige oversættelsesenheder"

#: common.opt:1359
#, fuzzy
msgid "Attempt to merge identical debug strings across compilation units"
msgstr "Forsøg at forene identiske konstanter over forskellige oversættelsesenheder"

#: common.opt:1363
#, fuzzy
msgid "-fmessage-length=<number>\tLimit diagnostics to <number> characters per line. 0 suppresses line-wrapping"
msgstr " -fmessage-length=<antal> Begræns længden af diagnosticeringmeddelelser til længden <antal> tegn/linje. 0 undertrykker linjeombrydning\n"

#: common.opt:1367
msgid "Perform SMS based modulo scheduling before the first scheduling pass"
msgstr ""

#: common.opt:1371
msgid "Perform SMS based modulo scheduling with register moves allowed"
msgstr ""

#: common.opt:1375
#, fuzzy
msgid "Move loop invariant computations out of loops"
msgstr "Tving alle løkkeinvariansberegninger ud af løkker"

#: common.opt:1379
msgid "Add mudflap bounds-checking instrumentation for single-threaded program"
msgstr ""

#: common.opt:1383
msgid "Add mudflap bounds-checking instrumentation for multi-threaded program"
msgstr ""

#: common.opt:1387
msgid "Ignore read operations when inserting mudflap instrumentation"
msgstr ""

#: common.opt:1391
#, fuzzy
msgid "Use the RTL dead code elimination pass"
msgstr "Aktivér aggressiv SSA-eliminering af ubrugt kode"

#: common.opt:1395
#, fuzzy
msgid "Use the RTL dead store elimination pass"
msgstr "Foretag en komplet registerflytningsoptimering"

#: common.opt:1399
msgid "Enable/Disable the traditional scheduling in loops that already passed modulo scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:1403
msgid "Support synchronous non-call exceptions"
msgstr "Understøt synkrone ikke-kaldende undtagelser"

#: common.opt:1407
msgid "When possible do not generate stack frames"
msgstr "Generér ikke stakrammer når det kan undgås"

#: common.opt:1411
#, fuzzy
msgid "Do the full register move optimization pass"
msgstr "Foretag en komplet registerflytningsoptimering"

#: common.opt:1415
msgid "Optimize sibling and tail recursive calls"
msgstr "Optimér søskende- og halerekursive kald"

#: common.opt:1419
#, fuzzy
msgid "Perform partial inlining"
msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#: common.opt:1423 common.opt:1427
msgid "Report on memory allocation before interprocedural optimization"
msgstr ""

#: common.opt:1431
msgid "Pack structure members together without holes"
msgstr "Pak strukturmedlemmer sammen uden mellemrum"

#: common.opt:1435
msgid "-fpack-struct=<number>\tSet initial maximum structure member alignment"
msgstr ""

#: common.opt:1439
#, fuzzy
msgid "Return small aggregates in memory, not registers"
msgstr "Returnér små sammensatte værdier i hukommelsen, ikke i registre"

#: common.opt:1443
#, fuzzy
msgid "Perform loop peeling"
msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#: common.opt:1447
msgid "Enable machine specific peephole optimizations"
msgstr "Aktivér maskinspecifikke kighulsoptimeringer"

#: common.opt:1451
#, fuzzy
msgid "Enable an RTL peephole pass before sched2"
msgstr "Aktivér en RTL-kikhulsfase før sched2"

#: common.opt:1455
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code if possible (large mode)"
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: common.opt:1459
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code for executables if possible (large mode)"
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: common.opt:1463
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code if possible (small mode)"
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: common.opt:1467
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code for executables if possible (small mode)"
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: common.opt:1471
msgid "Specify a plugin to load"
msgstr ""

#: common.opt:1475
msgid "-fplugin-arg-<name>-<key>[=<value>]\tSpecify argument <key>=<value> for plugin <name>"
msgstr ""

#: common.opt:1479
#, fuzzy
msgid "Run predictive commoning optimization."
msgstr "Aktivér en registerflytningsoptimering"

#: common.opt:1483
msgid "Generate prefetch instructions, if available, for arrays in loops"
msgstr "Generér præhentningsinstruktioner, hvis tilgængelige, for tabeller i løkker"

#: common.opt:1487
msgid "Enable basic program profiling code"
msgstr "Aktivér basal programprofileringskode"

#: common.opt:1491
#, fuzzy
msgid "Insert arc-based program profiling code"
msgstr "Indsæt buebaseret programprofileringskode"

#: common.opt:1495
msgid "Set the top-level directory for storing the profile data."
msgstr ""

#: common.opt:1500
#, fuzzy
msgid "Enable correction of flow inconsistent profile data input"
msgstr "Aktivér betinget konstant SSA-propagering"

#: common.opt:1504
msgid "Enable common options for generating profile info for profile feedback directed optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:1508
msgid "Enable common options for generating profile info for profile feedback directed optimizations, and set -fprofile-dir="
msgstr ""

#: common.opt:1512
msgid "Enable common options for performing profile feedback directed optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:1516
msgid "Enable common options for performing profile feedback directed optimizations, and set -fprofile-dir="
msgstr ""

#: common.opt:1520
msgid "Insert code to profile values of expressions"
msgstr ""

#: common.opt:1527
msgid "-frandom-seed=<string>\tMake compile reproducible using <string>"
msgstr ""

#: common.opt:1537
msgid "Record gcc command line switches in the object file."
msgstr ""

#: common.opt:1541
#, fuzzy
msgid "Return small aggregates in registers"
msgstr "Returnér små sammensatte værdier i registre"

#: common.opt:1545
msgid "Enables a register move optimization"
msgstr "Aktivér en registerflytningsoptimering"

#: common.opt:1549
#, fuzzy
msgid "Perform a register renaming optimization pass"
msgstr "Foretag registeromdøbningsoptimering"

#: common.opt:1553
msgid "Reorder basic blocks to improve code placement"
msgstr "Omordn basisblokke for at forbedre kodeplacering"

#: common.opt:1557
#, fuzzy
msgid "Reorder basic blocks and partition into hot and cold sections"
msgstr "Omordn basisblokke for at forbedre kodeplacering"

#: common.opt:1561
msgid "Reorder functions to improve code placement"
msgstr "Omordn funktioner for at forbedre kodeplacering"

#: common.opt:1565
#, fuzzy
msgid "Add a common subexpression elimination pass after loop optimizations"
msgstr "Kør CSE-fase efter løkkeoptimeringer"

#: common.opt:1573
msgid "Disable optimizations that assume default FP rounding behavior"
msgstr ""

#: common.opt:1577
msgid "Enable scheduling across basic blocks"
msgstr "Aktivér planlægning over basisblokke"

#: common.opt:1581
msgid "Enable register pressure sensitive insn scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:1585
msgid "Allow speculative motion of non-loads"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af ikke-indlæsninger"

#: common.opt:1589
msgid "Allow speculative motion of some loads"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af nogle indlæsninger"

#: common.opt:1593
msgid "Allow speculative motion of more loads"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

#: common.opt:1597
#, fuzzy
msgid "-fsched-verbose=<number>\tSet the verbosity level of the scheduler"
msgstr " -fsched-verbose=<tal>  Angiv hvor meget planlæggeren skal fortælle\n"

#: common.opt:1601
msgid "If scheduling post reload, do superblock scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:1609
msgid "Reschedule instructions before register allocation"
msgstr "Omplanlæg instruktioner før registerallokering"

#: common.opt:1613
msgid "Reschedule instructions after register allocation"
msgstr "Omplanlæg instruktioner efter registerallokering"

#: common.opt:1620
msgid "Schedule instructions using selective scheduling algorithm"
msgstr ""

#: common.opt:1624
msgid "Run selective scheduling after reload"
msgstr ""

#: common.opt:1628
msgid "Perform software pipelining of inner loops during selective scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:1632
msgid "Perform software pipelining of outer loops during selective scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:1636
msgid "Reschedule pipelined regions without pipelining"
msgstr ""

#: common.opt:1642
msgid "Allow premature scheduling of queued insns"
msgstr ""

#: common.opt:1646
msgid "-fsched-stalled-insns=<number>\tSet number of queued insns that can be prematurely scheduled"
msgstr ""

#: common.opt:1654
msgid "Set dependence distance checking in premature scheduling of queued insns"
msgstr ""

#: common.opt:1658
msgid "-fsched-stalled-insns-dep=<number>\tSet dependence distance checking in premature scheduling of queued insns"
msgstr ""

#: common.opt:1662
msgid "Enable the group heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1666
msgid "Enable the critical path heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1670
msgid "Enable the speculative instruction heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1674
msgid "Enable the rank heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1678
msgid "Enable the last instruction heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1682
msgid "Enable the dependent count heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1686
msgid "Access data in the same section from shared anchor points"
msgstr ""

#: common.opt:1694
msgid "Eliminate redundant zero extensions on targets that support implicit extensions."
msgstr ""

#: common.opt:1698
msgid "Show column numbers in diagnostics, when available. Default on"
msgstr ""

#: common.opt:1702
msgid "Disable optimizations observable by IEEE signaling NaNs"
msgstr "Deaktivér optimeringer som kan opdages ved IEEE-signalerende NaN'er"

#: common.opt:1706
msgid "Disable floating point optimizations that ignore the IEEE signedness of zero"
msgstr ""

#: common.opt:1710
#, fuzzy
msgid "Convert floating point constants to single precision constants"
msgstr "Konvertér kommatalskonstanter til enkeltpræcisionskonstanter"

#: common.opt:1714
msgid "Split lifetimes of induction variables when loops are unrolled"
msgstr ""

#: common.opt:1718
#, fuzzy
msgid "Generate discontiguous stack frames"
msgstr "Generér APCS-overholdende stakrammer"

#: common.opt:1722
msgid "Split wide types into independent registers"
msgstr ""

#: common.opt:1726
msgid "Apply variable expansion when loops are unrolled"
msgstr ""

#: common.opt:1730
#, fuzzy
msgid "-fstack-check=[no|generic|specific]\tInsert stack checking code into the program"
msgstr "Indsæt stakkontrolleringskode i programmet"

#: common.opt:1734
#, fuzzy
msgid "Insert stack checking code into the program. Same as -fstack-check=specific"
msgstr "Indsæt stakkontrolleringskode i programmet"

#: common.opt:1741
msgid "-fstack-limit-register=<register>\tTrap if the stack goes past <register>"
msgstr ""

#: common.opt:1745
msgid "-fstack-limit-symbol=<name>\tTrap if the stack goes past symbol <name>"
msgstr ""

#: common.opt:1749
msgid "Use propolice as a stack protection method"
msgstr ""

#: common.opt:1753
msgid "Use a stack protection method for every function"
msgstr ""

#: common.opt:1757
#, fuzzy
msgid "Output stack usage information on a per-function basis"
msgstr "Genbrug r30 på et pr. funktionsgrundlag"

#: common.opt:1769
msgid "Assume strict aliasing rules apply"
msgstr "Antag at strenge aliasregler skal anvendes"

#: common.opt:1773
#, fuzzy
msgid "Treat signed overflow as undefined"
msgstr "Angiv Windows-definitioner"

#: common.opt:1777
msgid "Check for syntax errors, then stop"
msgstr "Kontrollér syntaks og stop derefter"

#: common.opt:1781
#, fuzzy
msgid "Create data files needed by \"gcov\""
msgstr "Opret datafiler som gcov har brug for"

#: common.opt:1785
msgid "Perform jump threading optimizations"
msgstr "Udfør springtrådningsoptimeringer"

#: common.opt:1789
#, fuzzy
msgid "Report the time taken by each compiler pass"
msgstr "Rapportér den tid det tager for hver oversættelsesfase ved afslutningen af kørslen"

#: common.opt:1793
#, fuzzy
msgid "-ftls-model=[global-dynamic|local-dynamic|initial-exec|local-exec]\tSet the default thread-local storage code generation model"
msgstr " -ftls-model=[global-dynamic | local-dynamic | initial-exec | local-exec] Indikerer den forvalgte tråd-lokale lagringsmodel for kodegenerering\n"

#: common.opt:1796
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown TLS model %qs"
msgstr "'%s': ukendt tls-model-tilvalg"

#: common.opt:1812
msgid "Reorder top level functions, variables, and asms"
msgstr ""

#: common.opt:1816
msgid "Perform superblock formation via tail duplication"
msgstr "Udfør superbloksformering vha. haleduplikering"

#: common.opt:1823
#, fuzzy
msgid "Assume floating-point operations can trap"
msgstr "Kommatalsoperationer kan fange"

#: common.opt:1827
#, fuzzy
msgid "Trap for signed overflow in addition, subtraction and multiplication"
msgstr "Opsæt fælde for overløb med fortegn i addition/subtraktion/multiplikation"

#: common.opt:1831
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-CCP optimization on trees"
msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#: common.opt:1835
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-BIT-CCP optimization on trees"
msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#: common.opt:1843
msgid "Enable loop header copying on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1847
msgid "Replace SSA temporaries with better names in copies"
msgstr ""

#: common.opt:1851
msgid "Enable copy propagation on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1859
#, fuzzy
msgid "Transform condition stores into unconditional ones"
msgstr "Udfør konvertering af betingede spring til betinget udførsel"

#: common.opt:1863
#, fuzzy
msgid "Perform conversions of switch initializations."
msgstr "Udfør konvertering af betingede spring til betinget udførsel"

#: common.opt:1867
#, fuzzy
msgid "Enable SSA dead code elimination optimization on trees"
msgstr "Aktivér aggressiv SSA-eliminering af ubrugt kode"

#: common.opt:1871
#, fuzzy
msgid "Enable dominator optimizations"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: common.opt:1875
#, fuzzy
msgid "Enable dead store elimination"
msgstr "Aktivér aggressiv SSA-eliminering af ubrugt kode"

#: common.opt:1879
msgid "Enable forward propagation on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1883
msgid "Enable Full Redundancy Elimination (FRE) on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1887
#, fuzzy
msgid "Enable loop distribution on trees"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: common.opt:1891
msgid "Enable loop distribution for patterns transformed into a library call"
msgstr ""

#: common.opt:1895
#, fuzzy
msgid "Enable loop invariant motion on trees"
msgstr "Tving alle løkkeinvariansberegninger ud af løkker"

#: common.opt:1899
#, fuzzy
msgid "Enable linear loop transforms on trees"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: common.opt:1903
#, fuzzy
msgid "Create canonical induction variables in loops"
msgstr "Styrkereducér alle generelle løkkeinduktionsvariabler"

#: common.opt:1907
#, fuzzy
msgid "Enable loop optimizations on tree level"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: common.opt:1911
#, fuzzy
msgid "Enable automatic parallelization of loops"
msgstr "Aktivér automatisk skabelonsinstantiering"

#: common.opt:1915
#, fuzzy
msgid "Enable hoisting loads from conditional pointers."
msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: common.opt:1919
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-PRE optimization on trees"
msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#: common.opt:1923
msgid "Perform function-local points-to analysis on trees."
msgstr ""

#: common.opt:1927
msgid "Enable reassociation on tree level"
msgstr ""

#: common.opt:1935
#, fuzzy
msgid "Enable SSA code sinking on trees"
msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#: common.opt:1939
msgid "Perform scalar replacement of aggregates"
msgstr ""

#: common.opt:1943
msgid "Replace temporary expressions in the SSA->normal pass"
msgstr ""

#: common.opt:1947
msgid "Perform live range splitting during the SSA->normal pass"
msgstr ""

#: common.opt:1951
#, fuzzy
msgid "Perform Value Range Propagation on trees"
msgstr "Foretag registerkopipropageringsoptimering"

#: common.opt:1955
#, fuzzy
msgid "Compile whole compilation unit at a time"
msgstr "Anbring hele oversættelsesenheden i en fil"

#: common.opt:1959
msgid "Perform loop unrolling when iteration count is known"
msgstr "Udfør løkkeudrulning når iterationsantallet er kendt"

#: common.opt:1963
msgid "Perform loop unrolling for all loops"
msgstr "Udfør løkkeudrulning for alle løkker"

#: common.opt:1970
msgid "Allow loop optimizations to assume that the loops behave in normal way"
msgstr ""

#: common.opt:1974
msgid "Allow optimization for floating-point arithmetic which may change the"
msgstr ""

#: common.opt:1979
msgid "Same as -fassociative-math for expressions which include division."
msgstr ""

#: common.opt:1987
#, fuzzy
msgid "Allow math optimizations that may violate IEEE or ISO standards"
msgstr "Tillad matematikoptimeringer der kan overtræde IEEE- eller ANSI-standarderne"

#: common.opt:1991
#, fuzzy
msgid "Perform loop unswitching"
msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#: common.opt:1995
msgid "Just generate unwind tables for exception handling"
msgstr "Generér blot afvindingstabeller for undtagelseshåndtering"

#: common.opt:2007
#, fuzzy
msgid "Perform variable tracking"
msgstr "Udfør halekaldsoptimering"

#: common.opt:2015
#, fuzzy
msgid "Perform variable tracking by annotating assignments"
msgstr "Foretag registeromdøbningsoptimering"

#: common.opt:2021
msgid "Toggle -fvar-tracking-assignments"
msgstr ""

#: common.opt:2025
msgid "Perform variable tracking and also tag variables that are uninitialized"
msgstr ""

#: common.opt:2029
#, fuzzy
msgid "Enable loop vectorization on trees"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: common.opt:2033
msgid "Enable basic block vectorization (SLP) on trees"
msgstr ""

#: common.opt:2037
#, fuzzy
msgid "Enable use of cost model in vectorization"
msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: common.opt:2041
msgid "Enable loop versioning when doing loop vectorization on trees"
msgstr ""

#: common.opt:2045
#, fuzzy
msgid "-ftree-vectorizer-verbose=<number>\tSet the verbosity level of the vectorizer"
msgstr " -fsched-verbose=<tal>  Angiv hvor meget planlæggeren skal fortælle\n"

#: common.opt:2049
msgid "Enable copy propagation of scalar-evolution information."
msgstr ""

#: common.opt:2059
msgid "Add extra commentary to assembler output"
msgstr "Tilføj ekstra kommentarer til menneskeligt læsbar maskinkodeuddata"

#: common.opt:2063
msgid "-fvisibility=[default|internal|hidden|protected]\tSet the default symbol visibility"
msgstr ""

#: common.opt:2066
#, fuzzy, c-format
msgid "unrecognized visibility value %qs"
msgstr "ukendt registernavn '%s'"

#: common.opt:2082
#, fuzzy
msgid "Use expression value profiles in optimizations"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: common.opt:2086
msgid "Construct webs and split unrelated uses of single variable"
msgstr ""

#: common.opt:2090
#, fuzzy
msgid "Enable conditional dead code elimination for builtin calls"
msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: common.opt:2094
#, fuzzy
msgid "Perform whole program optimizations"
msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#: common.opt:2098
msgid "Assume signed arithmetic overflow wraps around"
msgstr ""

#: common.opt:2102
msgid "Put zero initialized data in the bss section"
msgstr "Anbring nul-klargjorte data i bss-sektionen"

#: common.opt:2106
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in default format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:2110
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in COFF format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:2114
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in DWARF v2 (or later) format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:2118
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in default extended format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet standardformat"

#: common.opt:2122
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in STABS format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:2126
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in extended STABS format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet standardformat"

#: common.opt:2130
msgid "Emit DWARF additions beyond selected version"
msgstr ""

#: common.opt:2134
msgid "Don't emit DWARF additions beyond selected version"
msgstr ""

#: common.opt:2138
#, fuzzy
msgid "Toggle debug information generation"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:2142
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in VMS format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:2146
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in XCOFF format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:2150
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in extended XCOFF format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet standardformat"

#: common.opt:2157
msgid "-iplugindir=<dir>\tSet <dir> to be the default plugin directory"
msgstr ""

#: common.opt:2176
#, fuzzy
msgid "-o <file>\tPlace output into <file>"
msgstr " -o <fil>        Anbring uddata i <fil>\n"

#: common.opt:2180
#, fuzzy
msgid "Enable function profiling"
msgstr "MIPS16-funktionsprofilering"

#: common.opt:2187
#, fuzzy
msgid "Issue warnings needed for strict compliance to the standard"
msgstr " -pedantic        Udsend advarsler som er nødvendige for streng overholdelse af ISO C\n"

#: common.opt:2191
msgid "Like -pedantic but issue them as errors"
msgstr ""

#: common.opt:2228
#, fuzzy
msgid "Do not display functions compiled or elapsed time"
msgstr " -quiet         Vis ikke funktioner der oversættes eller forløbet tid\n"

#: common.opt:2260
#, fuzzy
msgid "Enable verbose output"
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsuddata"

#: common.opt:2264
#, fuzzy
msgid "Display the compiler's version"
msgstr " -version        Udskriv oversætterens version\n"

#: common.opt:2268
#, fuzzy
msgid "Suppress warnings"
msgstr "%s: advarsel: "

#: common.opt:2278
msgid "Create a shared library"
msgstr ""

#: common.opt:2311
#, fuzzy
msgid "Create a position independent executable"
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: go/gofrontend/expressions.cc:876
#, fuzzy
msgid "invalid use of type"
msgstr "ugyldig brug af '::'"

#: go/gofrontend/expressions.cc:1974 go/gofrontend/expressions.cc:2628
#, fuzzy
msgid "floating point constant truncated to integer"
msgstr "kommatalskonstant er uden for det gyldige interval"

#: go/gofrontend/expressions.cc:2533 go/gofrontend/expressions.cc:2606
msgid "constant refers to itself"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:3962
#, fuzzy
msgid "expected numeric type"
msgstr "uventet operand"

#: go/gofrontend/expressions.cc:3969
msgid "expected integer or boolean type"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:3974
#, fuzzy
msgid "invalid operand for unary %<&%>"
msgstr "ugyldige operander til binær %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:3982
#, fuzzy
msgid "expected pointer"
msgstr "uventet operand"

#: go/gofrontend/expressions.cc:5608 go/gofrontend/expressions.cc:5624
#, fuzzy
msgid "incompatible types in binary expression"
msgstr "uforenelige typer i %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:5637
msgid "shift of non-integer operand"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:5642
#, fuzzy
msgid "shift count not unsigned integer"
msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"

#: go/gofrontend/expressions.cc:5651
#, fuzzy
msgid "negative shift count"
msgstr "negativ instruktionslængde"

#: go/gofrontend/expressions.cc:6299
#, fuzzy
msgid "object is not a method"
msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"

#: go/gofrontend/expressions.cc:6308
#, fuzzy
msgid "method type does not match object type"
msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"

#: go/gofrontend/expressions.cc:6552 go/gofrontend/expressions.cc:6571
#: go/gofrontend/expressions.cc:7192 go/gofrontend/expressions.cc:7331
#: go/gofrontend/expressions.cc:7374 go/gofrontend/expressions.cc:7409
#: go/gofrontend/expressions.cc:8468 go/gofrontend/expressions.cc:8489
#, fuzzy
msgid "not enough arguments"
msgstr "ingen parametre"

#: go/gofrontend/expressions.cc:6554 go/gofrontend/expressions.cc:7197
#: go/gofrontend/expressions.cc:7314 go/gofrontend/expressions.cc:7336
#: go/gofrontend/expressions.cc:7411 go/gofrontend/expressions.cc:8157
#: go/gofrontend/expressions.cc:8471 go/gofrontend/expressions.cc:8482
#, fuzzy
msgid "too many arguments"
msgstr "for mange parametre til formatering"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7239
#, fuzzy
msgid "argument must be array or slice or channel"
msgstr "1. parameter skal være en 5 bit-konstant med fortegn"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7249
msgid "argument must be string or array or slice or map or channel"
msgstr ""

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: go/gofrontend/expressions.cc:7290
#, fuzzy
msgid "unsupported argument type to builtin function"
msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7302
#, fuzzy
msgid "argument must be channel"
msgstr "2. parameter skal være en 5 bit-konstant uden fortegn"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7322
#, fuzzy
msgid "argument must be a field reference"
msgstr "1. parameter skal være en 5 bit-konstant med fortegn"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7349
#, fuzzy
msgid "left argument must be a slice"
msgstr "1. parameter skal være en 5 bit-konstant med fortegn"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7360
#, fuzzy
msgid "right argument must be a slice or a string"
msgstr "1. parameter skal være en 5 bit-konstant med fortegn"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7365
msgid "element types must be the same"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:7384
#, fuzzy
msgid "arguments 1 and 2 have different types"
msgstr "operander til ?: har forskellige typer"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7401
#, fuzzy
msgid "argument must have complex type"
msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7419
#, fuzzy
msgid "cmplx arguments must have identical types"
msgstr "makronavne skal være kaldenavne"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7421
#, fuzzy
msgid "cmplx arguments must have floating-point type"
msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"

#: go/gofrontend/expressions.cc:8425
#, fuzzy
msgid "expected function"
msgstr "I funktionen"

#: go/gofrontend/expressions.cc:8436
msgid "method call without object"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:8449
#, fuzzy
msgid "incompatible type for receiver"
msgstr "uforenelige typer i %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:8827
#, fuzzy
msgid "number of results does not match number of values"
msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"

#: go/gofrontend/expressions.cc:9071 go/gofrontend/expressions.cc:9443
#, fuzzy
msgid "index must be integer"
msgstr "makronavne skal være kaldenavne"

#: go/gofrontend/expressions.cc:9075 go/gofrontend/expressions.cc:9447
#, fuzzy
msgid "slice end must be integer"
msgstr "Antag at int er 8 bit-heltal"

#: go/gofrontend/expressions.cc:9126
msgid "array is not addressable"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:9654
#, fuzzy
msgid "incompatible type for map index"
msgstr "uforenelige typer i %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:9933
msgid "expected interface or pointer to interface"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:10231
#, fuzzy
msgid "invalid new of function type"
msgstr "ugyldig omtvingelse til funktionstypen '%T'"

#: go/gofrontend/expressions.cc:10332
#, fuzzy
msgid "invalid type for make function"
msgstr "ugyldig returtype for medlemsfunktionen '%#D'"

#: go/gofrontend/expressions.cc:10487
#, fuzzy
msgid "too many expressions for struct"
msgstr "for mange parametre til formatering"

#: go/gofrontend/expressions.cc:10500
#, fuzzy
msgid "too few expressions for struct"
msgstr "for få parametre til formatering"

#: go/gofrontend/expressions.cc:10764
msgid "too many elements in composite literal"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:11828 go/gofrontend/expressions.cc:11836
#, fuzzy
msgid "invalid unsafe.Pointer conversion"
msgstr "ugyldig endelse i heltalskonstant"

#: go/gofrontend/expressions.cc:11841 go/gofrontend/statements.cc:1312
#, fuzzy
msgid "type assertion only valid for interface types"
msgstr "Ugyldig grænsefladetype"

#: go/gofrontend/expressions.cc:11853
msgid "impossible type assertion: type does not implement interface"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:12009 go/gofrontend/statements.cc:1163
#, fuzzy
msgid "expected channel"
msgstr "uventet operand"

#: go/gofrontend/expressions.cc:12014 go/gofrontend/statements.cc:1168
msgid "invalid receive on send-only channel"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:12101
#, fuzzy
msgid "incompatible types in send"
msgstr "uforenelige typer i %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:12106
msgid "invalid send on receive-only channel"
msgstr ""

#: go/gofrontend/statements.cc:488
#, fuzzy
msgid "invalid left hand side of assignment"
msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"

#: go/gofrontend/statements.cc:897
msgid "expected map index on right hand side"
msgstr ""

#: go/gofrontend/statements.cc:1041
msgid "expected map index on left hand side"
msgstr ""

#: go/gofrontend/statements.cc:1765
msgid "no object for method call"
msgstr ""

#: go/gofrontend/statements.cc:2518
#, fuzzy
msgid "return with value in function with no return type"
msgstr "return-sætning med en værdi i en funktion der er erklæret med en void returtype"

#: go/gofrontend/statements.cc:2531
#, fuzzy
msgid "too many values in return statement"
msgstr "for mange 'l'-endelser i heltalskonstant"

#: go/gofrontend/statements.cc:2560
#, fuzzy
msgid "not enough values in return statement"
msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"

#: go/gofrontend/statements.cc:2932
#, fuzzy
msgid "expected boolean expression"
msgstr "uventet adresseudtryk"

#: go/gofrontend/statements.cc:4517
msgid "too many variables for range clause with channel"
msgstr ""

#: go/gofrontend/statements.cc:4524
msgid "range clause must have array, slice, setring, map, or channel type"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:559
msgid "need explicit conversion"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:561
msgid "multiple value function call in single value context"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:569
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot use type %s as type %s"
msgstr "kan ikke konvertere typen '%T' til typen '%T'"

#: go/gofrontend/types.cc:2432
#, fuzzy
msgid "different receiver types"
msgstr "anden type"

#: go/gofrontend/types.cc:2452 go/gofrontend/types.cc:2465
#: go/gofrontend/types.cc:2480
#, fuzzy
msgid "different number of parameters"
msgstr "destruktionsfunktioner kan ikke have parametre"

#: go/gofrontend/types.cc:2473
#, fuzzy
msgid "different parameter types"
msgstr "anden type"

#: go/gofrontend/types.cc:2488
#, fuzzy
msgid "different varargs"
msgstr "anden type"

#: go/gofrontend/types.cc:2497 go/gofrontend/types.cc:2510
#: go/gofrontend/types.cc:2525
msgid "different number of results"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:2518
#, fuzzy
msgid "different result types"
msgstr "anden type"

#: go/gofrontend/types.cc:3500
#, c-format
msgid "implicit assignment of %s%s%s hidden field %s%s%s"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:4313
msgid "bad length when making slice"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:4319
msgid "bad capacity when making slice"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:4981
msgid "bad size when making map"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:5266
msgid "bad buffer size when making channel"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:5714
#, c-format
msgid "need explicit conversion; missing method %s%s%s"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:5731 go/gofrontend/types.cc:5866
#, fuzzy, c-format
msgid "incompatible type for method %s%s%s"
msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"

#: go/gofrontend/types.cc:5735 go/gofrontend/types.cc:5870
#, fuzzy, c-format
msgid "incompatible type for method %s%s%s (%s)"
msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"

#: go/gofrontend/types.cc:5807 go/gofrontend/types.cc:5820
msgid "pointer to interface type has no methods"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:5809 go/gofrontend/types.cc:5822
#, fuzzy
msgid "type has no methods"
msgstr "fejl ved tolkning af metoder"

#: go/gofrontend/types.cc:5843
#, fuzzy, c-format
msgid "ambiguous method %s%s%s"
msgstr "tvetydig forkortelse %s"

#: go/gofrontend/types.cc:5846
#, fuzzy, c-format
msgid "missing method %s%s%s"
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '-%s'"

#: go/gofrontend/types.cc:5886
#, c-format
msgid "method %s%s%s requires a pointer"
msgstr ""

#: attribs.c:306 objc/objc-act.c:7712
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute directive ignored"
msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"

#: attribs.c:314
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong number of arguments specified for %qE attribute"
msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"

#: attribs.c:332
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute does not apply to types"
msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"

#: attribs.c:384
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute only applies to function types"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"

#: attribs.c:394
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type attributes ignored after type is already defined"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes med klassedefinitioner"

#: bb-reorder.c:1886
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple hot/cold transitions found (bb %i)"
msgstr "mere end én erklæring af metoden '%s'"

#: bt-load.c:1547
#, gcc-internal-format
msgid "branch target register load optimization is not intended to be run twice"
msgstr ""

#: builtins.c:554
#, gcc-internal-format
msgid "offset outside bounds of constant string"
msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"

#: builtins.c:1118
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "second argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"

#: builtins.c:1125
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid second argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"

#: builtins.c:1133
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "third argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"

#: builtins.c:1140
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid third argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"

#: builtins.c:4665 gimplify.c:2328
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to function %<va_start%>"
msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"

#: builtins.c:4827
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "first argument to %<va_arg%> not of type %<va_list%>"
msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"

#: builtins.c:4843
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is promoted to %qT when passed through %<...%>"
msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"

#: builtins.c:4848
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(so you should pass %qT not %qT to %<va_arg%>)"
msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"

#. We can, however, treat "undefined" any way we please.
#. Call abort to encourage the user to fix the program.
#: builtins.c:4855 c-typeck.c:2775
#, gcc-internal-format
msgid "if this code is reached, the program will abort"
msgstr ""

#: builtins.c:4982
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid argument to %<__builtin_frame_address%>"
msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"

#: builtins.c:4984
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid argument to %<__builtin_return_address%>"
msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"

#: builtins.c:4997
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unsupported argument to %<__builtin_frame_address%>"
msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"

#: builtins.c:4999
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unsupported argument to %<__builtin_return_address%>"
msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"

#: builtins.c:5234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both arguments to %<__builtin___clear_cache%> must be pointers"
msgstr "parameteren til '__builtin_eh_return_regno' skal være konstant"

#: builtins.c:5332
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "trampoline generated for nested function %qD"
msgstr "startværdi angivet for ikke-medlemsfunktion '%D'"

#: builtins.c:5609 builtins.c:5623
#, gcc-internal-format
msgid "%qD changed semantics in GCC 4.4"
msgstr ""

#. All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
#. inlining.
#: builtins.c:6018 expr.c:9274
#, gcc-internal-format
msgid "%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>"
msgstr ""

#. All valid uses of __builtin_va_arg_pack_len () are removed during
#. inlining.
#: builtins.c:6024
#, gcc-internal-format
msgid "%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack_len ()%>"
msgstr ""

#: builtins.c:6254
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__builtin_longjmp%> second argument must be 1"
msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"

#: builtins.c:6849
#, gcc-internal-format
msgid "target format does not support infinity"
msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"

#: builtins.c:11753
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<va_start%> used in function with fixed args"
msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"

#: builtins.c:11761
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong number of arguments to function %<va_start%>"
msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"

#. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
#. va_start's second argument, but can still work as intended.
#: builtins.c:11774
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__builtin_next_arg%> called without an argument"
msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"

#: builtins.c:11779
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong number of arguments to function %<__builtin_next_arg%>"
msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"

#. FIXME: Sometimes with the tree optimizers we can get the
#. not the last argument even though the user used the last
#. argument. We just warn and set the arg to be the last
#. argument so that we will get wrong-code because of
#. it.
#: builtins.c:11809
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "second parameter of %<va_start%> not last named argument"
msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"

#: builtins.c:11819
#, gcc-internal-format
msgid "undefined behaviour when second parameter of %<va_start%> is declared with %<register%> storage"
msgstr ""

#: builtins.c:11935
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Kfirst argument of %D must be a pointer, second integer constant"
msgstr "parameteren til egenskaben '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: builtins.c:11948
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Klast argument of %D is not integer constant between 0 and 3"
msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"

#: builtins.c:11993 builtins.c:12145 builtins.c:12202
#, gcc-internal-format
msgid "%Kcall to %D will always overflow destination buffer"
msgstr ""

#: builtins.c:12135
#, gcc-internal-format
msgid "%Kcall to %D might overflow destination buffer"
msgstr ""

#: builtins.c:12223
#, gcc-internal-format
msgid "%Kattempt to free a non-heap object %qD"
msgstr ""

#: builtins.c:12226
#, gcc-internal-format
msgid "%Kattempt to free a non-heap object"
msgstr ""

#. Except for passing an argument to an unprototyped function,
#. this is a constraint violation. When passing an argument to
#. an unprototyped function, it is compile-time undefined;
#. making it a constraint in that case was rejected in
#. DR#252.
#: c-convert.c:101 c-typeck.c:1976 c-typeck.c:5222 cp/typeck.c:1826
#: cp/typeck.c:6521 cp/typeck.c:7200 fortran/convert.c:88
#, gcc-internal-format
msgid "void value not ignored as it ought to be"
msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"

#: c-convert.c:155 fortran/convert.c:122 java/typeck.c:150
#, gcc-internal-format
msgid "conversion to non-scalar type requested"
msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"

#: c-decl.c:685
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array %q+D assumed to have one element"
msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"

#: c-decl.c:726
#, gcc-internal-format
msgid "%qD is static but used in inline function %qD which is not static"
msgstr ""

#: c-decl.c:731
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D is static but declared in inline function %qD which is not static"
msgstr ""

#: c-decl.c:943
#, gcc-internal-format
msgid "GCC supports only %u nested scopes"
msgstr ""

#: c-decl.c:1086 cp/decl.c:372
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %q+D used but not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: c-decl.c:1131
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested function %q+D declared but never defined"
msgstr "indbygget funktion '%D' benyttet, men aldrig defineret"

#: c-decl.c:1143
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D declared but never defined"
msgstr "indbygget funktion '%D' benyttet, men aldrig defineret"

#: c-decl.c:1160 cp/decl.c:627
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unused variable %q+D"
msgstr "ubrugt variabel '%s'"

#: c-decl.c:1164
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %qD set but not used"
msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"

#: c-decl.c:1169
#, gcc-internal-format
msgid "type of array %q+D completed incompatibly with implicit initialization"
msgstr ""

#: c-decl.c:1448 c-decl.c:5756 c-decl.c:6553 c-decl.c:7260
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "originally defined here"
msgstr " oprindelig definition er her"

#: c-decl.c:1519
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "a parameter list with an ellipsis can%'t match an empty parameter name list declaration"
msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"

#: c-decl.c:1526
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "an argument type that has a default promotion can%'t match an empty parameter name list declaration"
msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"

#: c-decl.c:1567
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares more arguments than previous old-style definition"
msgstr "følger definition uden prototype her"

#: c-decl.c:1573
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares fewer arguments than previous old-style definition"
msgstr "følger definition uden prototype her"

#: c-decl.c:1582
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares argument %d with incompatible type"
msgstr "prototypen for '%s' følger og den %d. parameter passer ikke"

#. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
#. for this poor-style construct.
#: c-decl.c:1595
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D follows non-prototype definition"
msgstr "følger definition uden prototype her"

#: c-decl.c:1610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous definition of %q+D was here"
msgstr "tidligere definition her"

#: c-decl.c:1612
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous implicit declaration of %q+D was here"
msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"

#: c-decl.c:1614
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+D was here"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D' her"

#: c-decl.c:1654
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D redeclared as different kind of symbol"
msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"

#: c-decl.c:1658
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "built-in function %q+D declared as non-function"
msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"

#: c-decl.c:1661 c-decl.c:1838 c-decl.c:2528
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a built-in function"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en global erklæring"

#: c-decl.c:1670
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of enumerator %q+D"
msgstr "omerklæring af 'enum %s'"

#. If types don't match for a built-in, throw away the
#. built-in. No point in calling locate_old_decl here, it
#. won't print anything.
#: c-decl.c:1691
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting types for built-in function %q+D"
msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"

#: c-decl.c:1716 c-decl.c:1729 c-decl.c:1765
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting types for %q+D"
msgstr "modstridende typer for '%#D'"

#: c-decl.c:1745
#, gcc-internal-format
msgid "conflicting named address spaces (generic vs %s) for %q+D"
msgstr ""

#: c-decl.c:1749
#, gcc-internal-format
msgid "conflicting named address spaces (%s vs generic) for %q+D"
msgstr ""

#: c-decl.c:1753
#, gcc-internal-format
msgid "conflicting named address spaces (%s vs %s) for %q+D"
msgstr ""

#: c-decl.c:1762
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting type qualifiers for %q+D"
msgstr "modstridende typer for '%#D'"

#: c-decl.c:1787
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of typedef %q+D with different type"
msgstr "omdefinering af '%s'"

#: c-decl.c:1801
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of typedef %q+D"
msgstr "omdefinering af '%s'"

#. Whether there is a constraint violation for the types not
#. being the same cannot be determined at compile time; a
#. warning that there may be one at runtime is considered
#. appropriate (WG14 reflector message 11743, 8 May 2009).
#: c-decl.c:1810
#, gcc-internal-format
msgid "redefinition of typedef %q+D may be a constraint violation at runtime"
msgstr ""

#: c-decl.c:1864 c-decl.c:1967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %q+D"
msgstr "omdefinering af '%s'"

# anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
#: c-decl.c:1899 c-decl.c:2005
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static declaration of %q+D follows non-static declaration"
msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"

#: c-decl.c:1909 c-decl.c:1917 c-decl.c:1995 c-decl.c:2002
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static declaration of %q+D follows static declaration"
msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"

#: c-decl.c:1933
#, gcc-internal-format
msgid "%<gnu_inline%> attribute present on %q+D"
msgstr ""

#: c-decl.c:1936
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "but not here"
msgstr " herfra"

#: c-decl.c:1954
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "thread-local declaration of %q+D follows non-thread-local declaration"
msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"

#: c-decl.c:1957
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-thread-local declaration of %q+D follows thread-local declaration"
msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"

#: c-decl.c:1987
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extern declaration of %q+D follows declaration with no linkage"
msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"

#: c-decl.c:2023
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D with no linkage follows extern declaration"
msgstr "erklæring af '%F' kaster forskellige undtagelser"

#: c-decl.c:2029
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %q+D with no linkage"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D' med %L-kædning"

#: c-decl.c:2055
#, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %q+D with different visibility (old visibility preserved)"
msgstr ""

#: c-decl.c:2066
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline declaration of %qD follows declaration with attribute noinline"
msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"

#: c-decl.c:2073
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D with attribute noinline follows inline declaration "
msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:2091
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of parameter %q+D"
msgstr "omdefinering af '%s'"

#: c-decl.c:2118
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redundant redeclaration of %q+D"
msgstr "overflødig omerklæring af '%D' i samme virkefelt"

#: c-decl.c:2515
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows previous non-variable"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en tidligere lokal variabel"

#: c-decl.c:2520
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a parameter"
msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"

#: c-decl.c:2523
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a global declaration"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en global erklæring"

#: c-decl.c:2533
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a previous local"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en tidligere lokal variabel"

#: c-decl.c:2537 cp/name-lookup.c:1089 cp/name-lookup.c:1131
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "shadowed declaration is here"
msgstr "%Jskygget erklæring er her"

#: c-decl.c:2664
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested extern declaration of %qD"
msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"

#: c-decl.c:2832 c-decl.c:2835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "implicit declaration of function %qE"
msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"

#: c-decl.c:2898
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible implicit declaration of built-in function %qD"
msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%#D'"

#: c-decl.c:2907
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible implicit declaration of function %qD"
msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%#D'"

#: c-decl.c:2960
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE undeclared here (not in a function)"
msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"

#: c-decl.c:2966
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE undeclared (first use in this function)"
msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"

# dækkende, og pænere end original i praktisk brug
#: c-decl.c:2969
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in"
msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang per funktion)"

#: c-decl.c:3019 cp/decl.c:2529
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %qE referenced outside of any function"
msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"

#: c-decl.c:3055
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump into scope of identifier with variably modified type"
msgstr "skabelonsparameter '%T' er en variabelt ændret type"

#: c-decl.c:3058
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump skips variable initialization"
msgstr "Manglende variabelstartværdi"

#: c-decl.c:3059 c-decl.c:3115 c-decl.c:3198
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %qD defined here"
msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"

#: c-decl.c:3060 c-decl.c:3322
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD declared here"
msgstr " '%#D' erklæret her"

#: c-decl.c:3114 c-decl.c:3197
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump into statement expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: c-decl.c:3136
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate label declaration %qE"
msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"

#: c-decl.c:3228 cp/decl.c:2839
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate label %qD"
msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:3259
#, gcc-internal-format
msgid "traditional C lacks a separate namespace for labels, identifier %qE conflicts"
msgstr ""

#: c-decl.c:3320
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "switch jumps over variable initialization"
msgstr "Manglende variabelstartværdi"

#: c-decl.c:3321 c-decl.c:3332
#, gcc-internal-format
msgid "switch starts here"
msgstr ""

#: c-decl.c:3331
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "switch jumps into statement expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: c-decl.c:3402
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE defined as wrong kind of tag"
msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"

#: c-decl.c:3624 c-typeck.c:10669 c-family/c-common.c:4025
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<restrict%>"
msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"

#: c-decl.c:3634
#, gcc-internal-format
msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"

#: c-decl.c:3644
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "empty declaration with storage class specifier does not redeclare tag"
msgstr "lagringsklasseanvisning i tabelerklæring"

#: c-decl.c:3658
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "empty declaration with type qualifier does not redeclare tag"
msgstr "erklæring erklærer ikke noget"

#: c-decl.c:3680 c-decl.c:3687
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless type name in empty declaration"
msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"

#: c-decl.c:3695
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<inline%> in empty declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: c-decl.c:3701
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<auto%> in file-scope empty declaration"
msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"

#: c-decl.c:3707
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<register%> in file-scope empty declaration"
msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"

#: c-decl.c:3713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless storage class specifier in empty declaration"
msgstr "lagringsklasseanvisning i tabelerklæring"

#: c-decl.c:3719
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless %<__thread%> in empty declaration"
msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"

#: c-decl.c:3728
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless type qualifier in empty declaration"
msgstr "dobbelte typemodifikationer i %s-erklæring"

#: c-decl.c:3735 c-parser.c:1471
#, gcc-internal-format
msgid "empty declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: c-decl.c:3806
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<static%> or type qualifiers in parameter array declarators"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"

#: c-decl.c:3810
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<[*]%> array declarators"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"

#. C99 6.7.5.2p4
#. A function definition isn't function prototype scope C99 6.2.1p4.
#. C99 6.7.5.2p4
#: c-decl.c:3817 c-decl.c:6124
#, gcc-internal-format
msgid "%<[*]%> not allowed in other than function prototype scope"
msgstr ""

#: c-decl.c:3930
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D is usually a function"
msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"

# init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
#: c-decl.c:3939
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "typedef %qD is initialized (use __typeof__ instead)"
msgstr "typedef '%D' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"

#: c-decl.c:3944
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %qD is initialized like a variable"
msgstr "funktionen '%#D' bliver tildelt en startværdi som en variabel"

#. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
#: c-decl.c:3950
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD is initialized"
msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"

#. Although C99 is unclear about whether incomplete arrays
#. of VLAs themselves count as VLAs, it does not make
#. sense to permit them to be initialized given that
#. ordinary VLAs may not be initialized.
#: c-decl.c:3969 c-decl.c:3984 c-typeck.c:6279
#, gcc-internal-format
msgid "variable-sized object may not be initialized"
msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"

#: c-decl.c:3975
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %qD has initializer but incomplete type"
msgstr "variablen '%#D' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4064 cp/decl.c:4282 cp/decl.c:12101
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D given attribute noinline"
msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"

#: c-decl.c:4115
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "uninitialized const member in %qT is invalid in C++"
msgstr "konstant medlem '%D' uden startværdi"

#: c-decl.c:4117 cp/init.c:1882 cp/init.c:1897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD should be initialized"
msgstr "'%D' vil blive klargjort efter"

#: c-decl.c:4195
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer fails to determine size of %q+D"
msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%D'"

#: c-decl.c:4200
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array size missing in %q+D"
msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%D'"

#: c-decl.c:4212
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero or negative size array %q+D"
msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"

#: c-decl.c:4267 varasm.c:1934
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %q+D isn%'t known"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"

#: c-decl.c:4278
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %q+D isn%'t constant"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke konstant"

#: c-decl.c:4328
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable %q+D"
msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"

#: c-decl.c:4356
#, gcc-internal-format
msgid "cannot put object with volatile field into register"
msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"

#: c-decl.c:4449
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "uninitialized const %qD is invalid in C++"
msgstr "konstant '%D' uden startværdi"

#: c-decl.c:4500
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"

#: c-decl.c:4590
#, gcc-internal-format
msgid "defining a type in a compound literal is invalid in C++"
msgstr ""

#: c-decl.c:4642 c-decl.c:4657
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qs width not an integer constant"
msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: c-decl.c:4652
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qs width not an integer constant expression"
msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: c-decl.c:4663
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "negative width in bit-field %qs"
msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"

#: c-decl.c:4668
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero width for bit-field %qs"
msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"

#: c-decl.c:4678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qs has invalid type"
msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4688
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type of bit-field %qs is a GCC extension"
msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"

#: c-decl.c:4694
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "width of %qs exceeds its type"
msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"

# RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
#: c-decl.c:4707
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is narrower than values of its type"
msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"

#: c-decl.c:4726
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids array %qE whose size can%'t be evaluated"
msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"

#: c-decl.c:4730
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids array whose size can%'t be evaluated"
msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"

#: c-decl.c:4737
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids variable length array %qE"
msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"

#: c-decl.c:4740
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids variable length array"
msgstr "ISO C++ forbyder tabel med variabel størrelse"

#: c-decl.c:4749
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the size of array %qE can%'t be evaluated"
msgstr "det er ikke muligt eksplicit at finde typens størrelse"

#: c-decl.c:4753
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the size of array can %'t be evaluated"
msgstr "det er ikke muligt eksplicit at finde typens størrelse"

#: c-decl.c:4759
#, gcc-internal-format
msgid "variable length array %qE is used"
msgstr ""

#: c-decl.c:4763 cp/decl.c:7633
#, gcc-internal-format
msgid "variable length array is used"
msgstr ""

#: c-decl.c:4943 c-decl.c:5289 c-decl.c:5299
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variably modified %qE at file scope"
msgstr "skabelonsparameter '%T' er en variabelt ændret type"

#: c-decl.c:4945
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variably modified field at file scope"
msgstr "skabelonsparameter '%T' er en variabelt ændret type"

#: c-decl.c:4965
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type defaults to %<int%> in declaration of %qE"
msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"

#: c-decl.c:4969
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type defaults to %<int%> in type name"
msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"

#: c-decl.c:5002
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<const%>"
msgstr "'const' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:5004
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<restrict%>"
msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:5006
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<volatile%>"
msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:5010
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting named address spaces (%s vs %s)"
msgstr "modstridende superklassenavn '%s'"

#: c-decl.c:5032
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<auto%>"
msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:5034
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<register%>"
msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:5036
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<typedef%>"
msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:5038
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<__thread%>"
msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:5055
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for structure field %qE"
msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"

#: c-decl.c:5058
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for structure field"
msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"

#: c-decl.c:5062
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for parameter %qE"
msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"

#: c-decl.c:5065
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for unnamed parameter"
msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"

#: c-decl.c:5068 cp/decl.c:8576
#, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for typename"
msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"

#: c-decl.c:5085
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE initialized and declared %<extern%>"
msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"

#: c-decl.c:5089
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE has both %<extern%> and initializer"
msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"

#: c-decl.c:5094
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "file-scope declaration of %qE specifies %<auto%>"
msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"

#: c-decl.c:5098
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "file-scope declaration of %qE specifies %<register%>"
msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"

#: c-decl.c:5103
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested function %qE declared %<extern%>"
msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"

#: c-decl.c:5106
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function-scope %qE implicitly auto and declared %<__thread%>"
msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"

#. Only the innermost declarator (making a parameter be of
#. array type which is converted to pointer type)
#. may have static or type qualifiers.
#: c-decl.c:5153 c-decl.c:5485
#, gcc-internal-format
msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"

#: c-decl.c:5201
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qE as array of voids"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"

#: c-decl.c:5203
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of type name as array of voids"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"

#: c-decl.c:5210
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qE as array of functions"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"

#: c-decl.c:5213
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of type name as array of functions"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"

#: c-decl.c:5220 c-decl.c:7044
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"

#: c-decl.c:5246
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qE has non-integer type"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"

#: c-decl.c:5250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of unnamed array has non-integer type"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"

#: c-decl.c:5260
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids zero-size array %qE"
msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"

#: c-decl.c:5263
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids zero-size array"
msgstr "ISO C++ forbyder tabel med størrelsen nul"

#: c-decl.c:5272