view gcc/po/nl.po @ 67:f6334be47118

update gcc from gcc-4.6-20100522 to gcc-4.6-20110318
author nobuyasu <dimolto@cr.ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Tue, 22 Mar 2011 17:18:12 +0900
parents b7f97abdc517
children 04ced10e8804
line wrap: on
line source

# Dutch messages for gcc 4.3.0.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Tim Van Holder <tim.van.holder@telenet.be>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 4.3.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-18 20:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-18 21:16+0100\n"
"Last-Translator: Tim Van Holder <tim.van.holder@telenet.be>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: c-decl.c:4636 c-typeck.c:5849 toplev.c:1013 c-family/c-pretty-print.c:423
#: cp/error.c:610 cp/error.c:889
msgid "<anonymous>"
msgstr "<anoniem>"

#: c-objc-common.c:173
#, fuzzy
msgid "({anonymous})"
msgstr "<anoniem>"

#: c-parser.c:946 cp/parser.c:20888
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected end of line"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:1760 c-parser.c:1774 c-parser.c:4001 c-parser.c:4439
#: c-parser.c:4700 c-parser.c:4856 c-parser.c:4873 c-parser.c:5038
#: c-parser.c:6983 c-parser.c:7019 c-parser.c:7051 c-parser.c:7099
#: c-parser.c:7279 c-parser.c:8031 c-parser.c:8101 c-parser.c:8144
#: c-parser.c:9118 c-parser.c:9263 c-parser.c:9301 c-parser.c:2447
#: c-parser.c:7272 cp/parser.c:20834
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<;%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:1804 c-parser.c:2385 c-parser.c:2675 c-parser.c:3306
#: c-parser.c:3358 c-parser.c:3363 c-parser.c:4483 c-parser.c:4616
#: c-parser.c:4778 c-parser.c:4974 c-parser.c:5100 c-parser.c:6181
#: c-parser.c:6219 c-parser.c:6305 c-parser.c:6345 c-parser.c:6383
#: c-parser.c:6398 c-parser.c:6422 c-parser.c:7560 c-parser.c:7631
#: c-parser.c:8436 c-parser.c:8457 c-parser.c:8507 c-parser.c:8617
#: c-parser.c:8690 c-parser.c:8758 c-parser.c:9226 c-parser.c:8580
#: cp/parser.c:20837
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<(%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:1809 c-parser.c:6189 c-parser.c:6227 c-parser.c:6312
#: c-parser.c:6319 c-parser.c:6356 cp/parser.c:20499 cp/parser.c:20852
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:1830 c-parser.c:2400 c-parser.c:2711 c-parser.c:2919
#: c-parser.c:3083 c-parser.c:3132 c-parser.c:3191 c-parser.c:3313
#: c-parser.c:3484 c-parser.c:3495 c-parser.c:3504 c-parser.c:4486
#: c-parser.c:4620 c-parser.c:4897 c-parser.c:5032 c-parser.c:5112
#: c-parser.c:5673 c-parser.c:5860 c-parser.c:5920 c-parser.c:6126
#: c-parser.c:6144 c-parser.c:6165 c-parser.c:6198 c-parser.c:6299
#: c-parser.c:6327 c-parser.c:6369 c-parser.c:6391 c-parser.c:6414
#: c-parser.c:6435 c-parser.c:6575 c-parser.c:6847 c-parser.c:7363
#: c-parser.c:7384 c-parser.c:7583 c-parser.c:7635 c-parser.c:8003
#: c-parser.c:8439 c-parser.c:8460 c-parser.c:8538 c-parser.c:8623
#: c-parser.c:8739 c-parser.c:8821 c-parser.c:9154 c-parser.c:9271
#: c-parser.c:9312 cp/parser.c:20882
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<)%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:3002 c-parser.c:3789 c-parser.c:3823 c-parser.c:5092
#: c-parser.c:6291 c-parser.c:6455 c-parser.c:6562 cp/parser.c:20846
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<]%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:3168
#, fuzzy
msgid "expected %<;%>, %<,%> or %<)%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:3652 cp/parser.c:20840 cp/parser.c:22438
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<}%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:3942 c-parser.c:7603 c-parser.c:9555 c-parser.c:2267
#: c-parser.c:2467 c-parser.c:7168 cp/parser.c:13502 cp/parser.c:20843
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<{%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:4161 c-parser.c:4170 c-parser.c:4996 c-parser.c:5337
#: c-parser.c:7377 c-parser.c:7742 c-parser.c:7799 c-parser.c:8728
#: cp/parser.c:20876 cp/parser.c:21694
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<:%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:4694 cp/parser.c:20776
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<while%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:6079
#, fuzzy
msgid "expected %<.%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:6857 c-parser.c:6889 c-parser.c:7112 cp/parser.c:22224
#: cp/parser.c:22297
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<@end%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:7518 cp/parser.c:20861
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<>%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:8825 cp/parser.c:20885
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%> or %<)%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:9252 c-parser.c:3846 cp/parser.c:20864
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<=%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:9612 c-parser.c:9602 cp/parser.c:24752
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<#pragma omp section%> or %<}%>"
msgstr "top-level declaratie van %qs specifieert %<auto%>"

#: c-typeck.c:6492
#, fuzzy
msgid "(anonymous)"
msgstr "<anoniem>"

#: cfgrtl.c:2036
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:2164
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:2218
msgid "insn outside basic block"
msgstr ""

# Weet niet wat hier juist bedoeld wordt, dus moeilijk om zinnig te vertalen...
#: cfgrtl.c:2225
msgid "return not followed by barrier"
msgstr "return niet gevolgd door barrière"

#: collect2.c:500
#, c-format
msgid "internal gcc abort in %s, at %s:%d"
msgstr "interne afbreking van gcc in %s, op %s:%d"

#: collect2.c:955
#, c-format
msgid "COLLECT_LTO_WRAPPER must be set"
msgstr ""

#: collect2.c:1270
#, c-format
msgid "no arguments"
msgstr "geen argumenten"

#: collect2.c:1671 collect2.c:1860 collect2.c:1895
#, c-format
msgid "fopen %s"
msgstr "fopen %s"

#: collect2.c:1674 collect2.c:1865 collect2.c:1898
#, c-format
msgid "fclose %s"
msgstr "fclose %s"

#: collect2.c:1683
#, c-format
msgid "collect2 version %s"
msgstr "collect2 versie %s"

#: collect2.c:1795
#, fuzzy, c-format
msgid "%d constructor found\n"
msgid_plural "%d constructors found\n"
msgstr[0] "%d constructor(s) gevonden\n"
msgstr[1] "%d constructor(s) gevonden\n"

#: collect2.c:1799
#, fuzzy, c-format
msgid "%d destructor found\n"
msgid_plural "%d destructors found\n"
msgstr[0] "%d destructor(s) gevonden\n"
msgstr[1] "%d destructor(s) gevonden\n"

#: collect2.c:1803
#, fuzzy, c-format
msgid "%d frame table found\n"
msgid_plural "%d frame tables found\n"
msgstr[0] "%d frame-tabel(len) gevonden\n"
msgstr[1] "%d frame-tabel(len) gevonden\n"

#: collect2.c:1962 lto-wrapper.c:203
#, c-format
msgid "can't get program status"
msgstr "kan programmastatus niet ophalen"

#: collect2.c:2031
#, c-format
msgid "could not open response file %s"
msgstr "kan antwoordbestand %s niet openen"

#: collect2.c:2036
#, c-format
msgid "could not write to response file %s"
msgstr "kan niet schrijven naar antwoordbestand %s"

#: collect2.c:2041
#, c-format
msgid "could not close response file %s"
msgstr "kan antwoordbestand %s niet sluiten"

#: collect2.c:2059
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan %s niet vinden]"

#: collect2.c:2074
#, c-format
msgid "cannot find '%s'"
msgstr "kan '%s' niet vinden"

#: collect2.c:2078 collect2.c:2619 collect2.c:2815 lto-wrapper.c:172
#, c-format
msgid "pex_init failed"
msgstr "pex_init mislukt"

#: collect2.c:2116
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[%s wordt verlaten]\n"

#: collect2.c:2348
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"write_c_file - uitvoernaam is %s, prefix is %s\n"

#: collect2.c:2593
#, c-format
msgid "cannot find 'nm'"
msgstr "kan 'nm' niet vinden"

#: collect2.c:2641
#, c-format
msgid "can't open nm output"
msgstr "kan uitvoer van nm niet openen"

#: collect2.c:2724
#, c-format
msgid "init function found in object %s"
msgstr "init-functie gevonden in object %s"

#: collect2.c:2734
#, c-format
msgid "fini function found in object %s"
msgstr "fini-functie gevonden in object %s"

#: collect2.c:2836
#, c-format
msgid "can't open ldd output"
msgstr "kan uitvoer van ldd niet openen"

#: collect2.c:2839
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
"\n"
"uitvoer van ldd met constructors/destructors.\n"

# 'dependency'? 'afhankelijkheid' klinkt niet echt goed...
#: collect2.c:2854
#, c-format
msgid "dynamic dependency %s not found"
msgstr "dynamische dependency %s niet gevonden"

#: collect2.c:2866
#, c-format
msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
msgstr "kan dynamische dependency '%s' niet openen"

#: collect2.c:3027
#, c-format
msgid "%s: not a COFF file"
msgstr "%s: geen COFF-bestand"

#: collect2.c:3157
#, c-format
msgid "%s: cannot open as COFF file"
msgstr "%s: kan niet openen als COFF-bestand"

# Ik zou 'library' kunnen vertalen, maar ik heb in compiler-manuals nog niet
# dikwijls 'bibliotheek' zien gebruiken.
# De vertaalde boodschappen voor make gebruiken dat op het ogenblik wél, wat
# jammer is (maar misschien is daar verandering in te brengen).
#: collect2.c:3215
#, c-format
msgid "library lib%s not found"
msgstr "library lib%s niet gevonden"

#: diagnostic.c:136
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: all warnings being treated as errors\n"
msgstr "%s: waarschuwing: geen leestoegang voor bestand '%s'\n"

#: diagnostic.c:141
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: some warnings being treated as errors\n"
msgstr "%s: waarschuwing: geen leestoegang voor bestand '%s'\n"

#: diagnostic.c:219
#, c-format
msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
msgstr "compilatie beëindigd ten gevolge van -Wfatal-errors.\n"

#: diagnostic.c:229
#, fuzzy, c-format
msgid "compilation terminated due to -fmax-errors=%u.\n"
msgstr "compilatie beëindigd ten gevolge van -Wfatal-errors.\n"

#: diagnostic.c:240
#, c-format
msgid ""
"Please submit a full bug report,\n"
"with preprocessed source if appropriate.\n"
"See %s for instructions.\n"
msgstr ""

#: diagnostic.c:249
#, c-format
msgid "compilation terminated.\n"
msgstr ""

# mja, kan beter
#: diagnostic.c:508
#, c-format
msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
msgstr "%s:%d: in de war door de voorgaande fouten, ik stop ermee\n"

# misschien beter 'betreden' ofzo dan 'uitgevoerd'
#: diagnostic.c:874
#, c-format
msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
msgstr "Interne compilerfout: De foutrapporteringsroutines werden opnieuw uitgevoerd.\n"

#: final.c:1156
msgid "negative insn length"
msgstr "negatieve insn-lengte"

#: final.c:2633
msgid "could not split insn"
msgstr "kon insn niet splitsen"

#: final.c:3069
msgid "invalid 'asm': "
msgstr "ongeldige 'asm': "

#: final.c:3252
#, c-format
msgid "nested assembly dialect alternatives"
msgstr ""

#: final.c:3269 final.c:3281
#, c-format
msgid "unterminated assembly dialect alternative"
msgstr "onbeëindigd alternatief assembly-dialect"

#: final.c:3328
#, c-format
msgid "operand number missing after %%-letter"
msgstr "operandnummer ontbreekt na %%-letter"

#: final.c:3331 final.c:3372
#, c-format
msgid "operand number out of range"
msgstr "operandnummer buiten bereik"

#: final.c:3389
#, c-format
msgid "invalid %%-code"
msgstr "ongeldige %%-code"

#: final.c:3419
#, c-format
msgid "'%%l' operand isn't a label"
msgstr "operand van '%%l' is geen label"

#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. TARGET_PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#: final.c:3560 config/i386/i386.c:12975 config/pdp11/pdp11.c:1741
#, c-format
msgid "floating constant misused"
msgstr "floating-point constante verkeerd gebruikt"

#: final.c:3619 config/i386/i386.c:13073 config/pdp11/pdp11.c:1782
#, c-format
msgid "invalid expression as operand"
msgstr "ongeldige expressie als operand"

#: gcc.c:1291
#, c-format
msgid "Using built-in specs.\n"
msgstr "Ingebouwde specs worden gebruikt.\n"

#: gcc.c:1476
#, c-format
msgid ""
"Setting spec %s to '%s'\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcc.c:1586
#, c-format
msgid "Reading specs from %s\n"
msgstr "Specs worden gelezen vanuit %s\n"

#: gcc.c:1711
#, c-format
msgid "could not find specs file %s\n"
msgstr ""

#: gcc.c:1780
#, c-format
msgid "rename spec %s to %s\n"
msgstr ""

#: gcc.c:1782
#, c-format
msgid ""
"spec is '%s'\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2199
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"

#: gcc.c:2548
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Go ahead? (y or n) "
msgstr ""

#: gcc.c:2688
#, c-format
msgid "# %s %.2f %.2f\n"
msgstr "# %s %.2f %.2f\n"

#: gcc.c:2889
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] file...\n"
msgstr "Gebruik: %s [opties] bestand...\n"

#: gcc.c:2890
msgid "Options:\n"
msgstr "Opties:\n"

#: gcc.c:2892
msgid " -pass-exit-codes     Exit with highest error code from a phase\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2893
msgid " --help          Display this information\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2894
msgid " --target-help      Display target specific command line options\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2895
msgid " --help={target|optimizers|warnings|params|[^]{joined|separate|undocumented}}[,...]\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2896
msgid "              Display specific types of command line options\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2898
msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2899
msgid " --version        Display compiler version information\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2900
msgid " -dumpspecs        Display all of the built in spec strings\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2901
msgid " -dumpversion       Display the version of the compiler\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2902
msgid " -dumpmachine       Display the compiler's target processor\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2903
msgid " -print-search-dirs    Display the directories in the compiler's search path\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2904
msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2905
msgid " -print-file-name=<lib>  Display the full path to library <lib>\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2906
msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2907
msgid " -print-multi-directory  Display the root directory for versions of libgcc\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2908
msgid ""
" -print-multi-lib     Display the mapping between command line options and\n"
"              multiple library search directories\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2911
msgid " -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2912
msgid " -print-sysroot      Display the target libraries directory\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2913
msgid " -print-sysroot-headers-suffix Display the sysroot suffix used to find headers\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2914
msgid " -Wa,<options>      Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2915
msgid " -Wp,<options>      Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2916
msgid " -Wl,<options>      Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2917
msgid " -Xassembler <arg>    Pass <arg> on to the assembler\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2918
msgid " -Xpreprocessor <arg>   Pass <arg> on to the preprocessor\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2919
msgid " -Xlinker <arg>      Pass <arg> on to the linker\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2920
msgid " -save-temps       Do not delete intermediate files\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2921
msgid " -save-temps=<arg>    Do not delete intermediate files\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2922
msgid ""
" -no-canonical-prefixes  Do not canonicalize paths when building relative\n"
"              prefixes to other gcc components\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2925
msgid " -pipe          Use pipes rather than intermediate files\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2926
msgid " -time          Time the execution of each subprocess\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2927
msgid " -specs=<file>      Override built-in specs with the contents of <file>\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2928
msgid " -std=<standard>     Assume that the input sources are for <standard>\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2929
msgid ""
" --sysroot=<directory>  Use <directory> as the root directory for headers\n"
"              and libraries\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2932
msgid " -B <directory>      Add <directory> to the compiler's search paths\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2933
msgid " -v            Display the programs invoked by the compiler\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2934
msgid " -###           Like -v but options quoted and commands not executed\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2935
msgid " -E            Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2936
msgid " -S            Compile only; do not assemble or link\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2937
msgid " -c            Compile and assemble, but do not link\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2938
msgid " -o <file>        Place the output into <file>\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2939
msgid ""
" -x <language>      Specify the language of the following input files\n"
"              Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
"              'none' means revert to the default behavior of\n"
"              guessing the language based on the file's extension\n"
msgstr ""

#: gcc.c:2946
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
" passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
" other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
msgstr ""

#: gcc.c:5154
#, c-format
msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
msgstr ""

#: gcc.c:6418
#, c-format
msgid "install: %s%s\n"
msgstr ""

#: gcc.c:6421
#, c-format
msgid "programs: %s\n"
msgstr ""

#: gcc.c:6423
#, c-format
msgid "libraries: %s\n"
msgstr ""

#: gcc.c:6498
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
msgstr ""

# moet dit eigenlijk wel een vertaalbare string zijn?
#: gcc.c:6514
#, c-format
msgid "%s %s%s\n"
msgstr "%s %s%s\n"

# Het copyright symbool zit in latin-1 dus lijkt me toepasselijk voor Nederlands (aangezien we ook accenten hebben).
# Maar misschien toch als (C) laten?
#: gcc.c:6517 gcov.c:444 fortran/gfortranspec.c:302 java/jcf-dump.c:1164
msgid "(C)"
msgstr "©"

#: gcc.c:6518 java/jcf-dump.c:1165
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieercondities. Er is GEEN\n"
"garantie; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID voor een bepaald\n"
"doel.\n"
"\n"

#: gcc.c:6535
#, c-format
msgid "Target: %s\n"
msgstr ""

#: gcc.c:6536
#, c-format
msgid "Configured with: %s\n"
msgstr ""

#: gcc.c:6550
#, c-format
msgid "Thread model: %s\n"
msgstr ""

#: gcc.c:6561
#, c-format
msgid "gcc version %s %s\n"
msgstr "gcc versie %s %s\n"

#: gcc.c:6564
#, c-format
msgid "gcc driver version %s %sexecuting gcc version %s\n"
msgstr "gcc stuurprogramma versie %s %svoert gcc versie %s uit\n"

#: gcc.c:6799
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Linker options\n"
"==============\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcc.c:6800
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wl,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the linker.\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcc.c:7991
#, c-format
msgid ""
"Assembler options\n"
"=================\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcc.c:7992
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wa,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the assembler.\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcov.c:416
#, c-format
msgid ""
"Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE...\n"
"\n"
msgstr ""
"Gebruik: gcov [OPTIE]... BRONBESTAND...\n"
"\n"

#: gcov.c:417
#, c-format
msgid ""
"Print code coverage information.\n"
"\n"
msgstr ""

#: gcov.c:418
#, c-format
msgid " -h, --help           Print this help, then exit\n"
msgstr ""

#: gcov.c:419
#, c-format
msgid " -v, --version          Print version number, then exit\n"
msgstr ""

#: gcov.c:420
#, c-format
msgid " -a, --all-blocks        Show information for every basic block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:421
#, c-format
msgid " -b, --branch-probabilities   Include branch probabilities in output\n"
msgstr ""

#: gcov.c:422
#, c-format
msgid ""
" -c, --branch-counts       Given counts of branches taken\n"
"                  rather than percentages\n"
msgstr ""

#: gcov.c:424
#, c-format
msgid " -n, --no-output         Do not create an output file\n"
msgstr ""

#: gcov.c:425
#, c-format
msgid ""
" -l, --long-file-names      Use long output file names for included\n"
"                  source files\n"
msgstr ""

#: gcov.c:427
#, c-format
msgid " -f, --function-summaries    Output summaries for each function\n"
msgstr ""

#: gcov.c:428
#, c-format
msgid " -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
msgstr ""

#: gcov.c:429
#, c-format
msgid " -p, --preserve-paths      Preserve all pathname components\n"
msgstr ""

#: gcov.c:430
#, c-format
msgid " -u, --unconditional-branches  Show unconditional branch counts too\n"
msgstr ""

#: gcov.c:431
#, c-format
msgid " -d, --display-progress     Display progress information\n"
msgstr ""

#: gcov.c:432
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""

# moet dit eigenlijk wel een vertaalbare string zijn?
#: gcov.c:442
#, c-format
msgid "gcov %s%s\n"
msgstr "gcov %s%s\n"

#: gcov.c:446
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieervoorwaarden.\n"
"Er is GEEN garantie; zelfs niet van VERKOOPBAARHEID of\n"
"GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL.\n"
"\n"

#: gcov.c:546
#, c-format
msgid "%s:no functions found\n"
msgstr "%s:geen functies gevonden\n"

# moet dit eigenlijk wel een vertaalbare string zijn?
#: gcov.c:578 gcov.c:606
#, c-format
msgid "\n"
msgstr "\n"

#: gcov.c:593
#, c-format
msgid "%s:creating '%s'\n"
msgstr "%s:'%s' wordt aangemaakt\n"

#: gcov.c:597
#, c-format
msgid "%s:error writing output file '%s'\n"
msgstr "%s:fout bij schrijven van uitvoerbestand '%s'\n"

#: gcov.c:602
#, c-format
msgid "%s:could not open output file '%s'\n"
msgstr "%s:kon uitvoerbestand '%s' niet openen\n"

#: gcov.c:751
#, c-format
msgid "%s:source file is newer than graph file '%s'\n"
msgstr ""

#: gcov.c:756
#, c-format
msgid "(the message is only displayed one per source file)\n"
msgstr ""

# graafbestand is niet verkeerd maar kan dubbelzinnig zijn, dus houd ik het op graphbestand
#: gcov.c:780
#, c-format
msgid "%s:cannot open graph file\n"
msgstr "%s:kan graphbestand niet openen\n"

#: gcov.c:786
#, c-format
msgid "%s:not a gcov graph file\n"
msgstr "%s:geen gcov graphbestand\n"

#: gcov.c:799
#, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
msgstr "%s:versie '%.4s', verkies '%.4s'\n"

#: gcov.c:851
#, c-format
msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
msgstr ""

#: gcov.c:969
#, c-format
msgid "%s:corrupted\n"
msgstr "%s:corrupt\n"

# Niet letterlijk vertaald, maar zou de lading moeten dekken
#: gcov.c:1045
#, c-format
msgid "%s:cannot open data file, assuming not executed\n"
msgstr "%s:kan gegevensbestand niet openen; code zal niet uitgevoerd zijn\n"

#: gcov.c:1052
#, c-format
msgid "%s:not a gcov data file\n"
msgstr "%s:geen gcov gegevensbestand\n"

#: gcov.c:1065
#, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
msgstr "%s:versie '%.4s', verkies versie '%.4s'\n"

#: gcov.c:1071
#, c-format
msgid "%s:stamp mismatch with graph file\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1101
#, c-format
msgid "%s:unknown function '%u'\n"
msgstr "%s:Onbekende functie '%u'\n"

#: gcov.c:1115
#, c-format
msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1134
#, c-format
msgid "%s:overflowed\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1158
#, c-format
msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1163
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1171
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1379
#, c-format
msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
msgstr ""

# moet dit eigenlijk wel een vertaalbare string zijn?
#: gcov.c:1459
#, c-format
msgid "%s '%s'\n"
msgstr "%s '%s'\n"

#: gcov.c:1462
#, c-format
msgid "Lines executed:%s of %d\n"
msgstr "Uitgevoerde lijnen:%s van %d\n"

#: gcov.c:1466
#, c-format
msgid "No executable lines\n"
msgstr "Geen uitvoerbare lijnen\n"

#: gcov.c:1472
#, c-format
msgid "Branches executed:%s of %d\n"
msgstr "Uitgevoerde aftakkingen:%s van %d\n"

#: gcov.c:1476
#, c-format
msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
msgstr "Minstens één keer uitgevoerd:%s van %d\n"

#: gcov.c:1482
#, c-format
msgid "No branches\n"
msgstr "Geen aftakkingen\n"

#: gcov.c:1484
#, c-format
msgid "Calls executed:%s of %d\n"
msgstr "Uitgevoerde calls:%s van %d\n"

#: gcov.c:1488
#, c-format
msgid "No calls\n"
msgstr "Geen calls\n"

#: gcov.c:1648
#, c-format
msgid "%s:no lines for '%s'\n"
msgstr "%s:geen lijnen voor '%s'\n"

#: gcov.c:1843
#, c-format
msgid "call  %2d returned %s\n"
msgstr "call  %2d kwam %s terug\n"

#: gcov.c:1848
#, c-format
msgid "call  %2d never executed\n"
msgstr "call  %2d nooit uitgevoerd\n"

#: gcov.c:1853
#, c-format
msgid "branch %2d taken %s%s\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1857
#, c-format
msgid "branch %2d never executed\n"
msgstr ""

# is me niet helemaal duidelijk wat een 'unconditional' is
#: gcov.c:1862
#, c-format
msgid "unconditional %2d taken %s\n"
msgstr "onvoorwaardelijke tak %2d werd %s genomen\n"

#: gcov.c:1865
#, c-format
msgid "unconditional %2d never executed\n"
msgstr "onvoorwaardelijke tak %2d werd nooit uitgevoerd\n"

#: gcov.c:1901
#, c-format
msgid "%s:cannot open source file\n"
msgstr "%s:kan bronbestand niet openen\n"

#: gcse.c:4066
#, fuzzy
msgid "PRE disabled"
msgstr "GCSE uitgeschakeld"

#: gcse.c:4616
msgid "GCSE disabled"
msgstr "GCSE uitgeschakeld"

#: gcse.c:5137
#, fuzzy
msgid "const/copy propagation disabled"
msgstr "ingeschakelde opties: "

#: gengtype-state.c:150
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:%d: Invalid state file; %s"
msgstr "%s: ongeldige bestandsnaam: %s\n"

#: gengtype-state.c:154
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: Invalid state file; %s"
msgstr "%s: ongeldige bestandsnaam: %s\n"

#. Fatal printf-like message while reading state. This can't be a
#. function, because there is no way to pass a va_arg to a variant of
#. fatal.
#: gengtype-state.c:165
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: Invalid state file; "
msgstr ""

#: gengtype-state.c:170
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: Invalid state file; "
msgstr "%s: ongeldige bestandsnaam: %s\n"

#: gengtype-state.c:695
#, c-format
msgid "Option tag unknown"
msgstr ""

#: gengtype-state.c:750
#, c-format
msgid "Unexpected type in write_state_scalar_type"
msgstr ""

#: gengtype-state.c:765
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected type in write_state_string_type"
msgstr "formaatstring niet beëindigd"

#: gengtype-state.c:969
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected type..."
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: gengtype-state.c:1149
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to write state trailer [%s]"
msgstr "kon exit-status niet ophalen"

#: gengtype-state.c:1175
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open file %s for writing state: %s"
msgstr "%s: kan bestand '%s' niet openen om te lezen: %s\n"

#: gengtype-state.c:1207
#, fuzzy, c-format
msgid "output error when writing state file %s [%s]"
msgstr "%s: fout bij schrijven van bestand '%s': %s\n"

#: gengtype-state.c:1210
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to close state file %s [%s]"
msgstr "kan bestand '%s' niet openen"

#: gengtype-state.c:1213
#, c-format
msgid "failed to rename %s to state file %s [%s]"
msgstr ""

#: gengtype-state.c:2395
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open state file %s for reading [%s]"
msgstr "%s: kan bestand '%s' niet openen om te lezen: %s\n"

#: gengtype-state.c:2433
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to close read state file %s [%s]"
msgstr "kan bestand '%s' niet openen"

#: incpath.c:76
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr "dubbele folder \"%s\" wordt genegeerd\n"

#: incpath.c:79
#, c-format
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr " omdat het een niet-systeemfolder is die reeds als systeemfolder wordt gebruikt\n"

#: incpath.c:83
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "onbestaande folder \"%s\" wordt genegeerd\n"

#: incpath.c:345
#, c-format
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "Zoektocht voor #include \"...\" begint hier:\n"

#: incpath.c:349
#, c-format
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "Zoektocht voor #include <...> begint hier:\n"

#: incpath.c:354
#, c-format
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Einde van opzoekingslijst.\n"

#: input.c:39 c-family/c-opts.c:1288 cp/error.c:1046 fortran/cpp.c:568
msgid "<built-in>"
msgstr "<ingebouwd>"

#. Opening quotation mark.
#: intl.c:63
msgid "`"
msgstr "‘"

#. Closing quotation mark.
#: intl.c:66
msgid "'"
msgstr "’"

#: ipa-pure-const.c:154
#, fuzzy
msgid "function might be candidate for attribute %<%s%>"
msgstr "deze functie is een mogelijke kandidaat voor het %<noreturn%> attribuut"

#: ipa-pure-const.c:155
#, fuzzy
msgid "function might be candidate for attribute %<%s%> if it is known to return normally"
msgstr "deze functie is een mogelijke kandidaat voor het %<noreturn%> attribuut"

#: langhooks.c:374
msgid "At top level:"
msgstr "Op bovenste niveau:"

#: langhooks.c:394 cp/error.c:2814
#, c-format
msgid "In member function %qs"
msgstr "In memberfunctie %qs"

#: langhooks.c:398 cp/error.c:2817
#, c-format
msgid "In function %qs"
msgstr "In functie %qs"

#: langhooks.c:449 cp/error.c:2767
#, c-format
msgid "  inlined from %qs at %s:%d:%d"
msgstr "  inline gemaakt vanuit %qs op %s:%d:%d"

#: langhooks.c:454 cp/error.c:2772
#, c-format
msgid "  inlined from %qs at %s:%d"
msgstr "  inline gemaakt vanuit %qs op %s:%d"

#: langhooks.c:460 cp/error.c:2778
#, c-format
msgid "  inlined from %qs"
msgstr "  inline gemaakt vanuit %qs"

#: loop-iv.c:2966 tree-ssa-loop-niter.c:1912
msgid "assuming that the loop is not infinite"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2967 tree-ssa-loop-niter.c:1913
msgid "cannot optimize possibly infinite loops"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2975 tree-ssa-loop-niter.c:1917
msgid "assuming that the loop counter does not overflow"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2976 tree-ssa-loop-niter.c:1918
msgid "cannot optimize loop, the loop counter may overflow"
msgstr ""

#: lto-wrapper.c:212
#, fuzzy, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s], core dumped"
msgstr "%s beëindigd met signaal %d [%s]"

#: lto-wrapper.c:215
#, fuzzy, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s]"
msgstr "%s beëindigd met signaal %d [%s]"

#: lto-wrapper.c:220 collect2.c:1988
#, gcc-internal-format
msgid "%s returned %d exit status"
msgstr "%s gaf exit-status %d terug"

#: lto-wrapper.c:236
#, c-format
msgid "deleting LTRANS file %s"
msgstr ""

#: lto-wrapper.c:258
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to open %s"
msgstr "kan klasse '%s' niet vinden"

#: lto-wrapper.c:263
#, fuzzy, c-format
msgid "could not write to temporary file %s"
msgstr "kon niet schrijven naar tijdelijk antwoordbestand %s"

#: lto-wrapper.c:302
#, c-format
msgid "environment variable COLLECT_GCC must be set"
msgstr ""

#: lto-wrapper.c:307
#, c-format
msgid "environment variable COLLECT_GCC_OPTIONS must be set"
msgstr ""

#: lto-wrapper.c:316
#, c-format
msgid "malformed COLLECT_GCC_OPTIONS"
msgstr ""

#: lto-wrapper.c:461 lto-wrapper.c:619
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid LTO mode"
msgstr "ongeldige code voor %%xn"

#: lto-wrapper.c:482
#, fuzzy, c-format
msgid "fopen: %s"
msgstr "fopen %s"

#. What to print when a switch has no documentation.
#: opts.c:194
msgid "This switch lacks documentation"
msgstr "Deze optie heeft geen documentatie"

#: opts.c:1004
msgid "[default]"
msgstr ""

#: opts.c:1015
msgid "[enabled]"
msgstr "[ingeschakeld]"

#: opts.c:1015
msgid "[disabled]"
msgstr "[uitgeschakeld]"

#: opts.c:1034
#, c-format
msgid " No options with the desired characteristics were found\n"
msgstr ""

#: opts.c:1043
#, c-format
msgid " None found. Use --help=%s to show *all* the options supported by the %s front-end\n"
msgstr ""

#: opts.c:1049
#, c-format
msgid " All options with the desired characteristics have already been displayed\n"
msgstr ""

#: opts.c:1144
msgid "The following options are target specific"
msgstr "De volgende opties zijn afhankelijk van het doelsysteem"

#: opts.c:1147
msgid "The following options control compiler warning messages"
msgstr "De volgende opties beheren waarschuwingsboodschappen van de compiler"

#: opts.c:1150
msgid "The following options control optimizations"
msgstr "De volgende opties beheren optimalisaties"

#: opts.c:1153 opts.c:1192
msgid "The following options are language-independent"
msgstr "De volgende opties zijn taalafhankelijk"

#: opts.c:1156
msgid "The --param option recognizes the following as parameters"
msgstr "De --param optie herkent de volgende parameters"

# Zou een format spec moeten hebben voor de taalnaam...
#: opts.c:1162
#, fuzzy
msgid "The following options are specific to just the language "
msgstr "De volgende opties enkel van toepassing voor de taal "

# Zou een format spec moeten hebben voor de taalnaam...
# Of beter "voor de taal "?
#: opts.c:1164
msgid "The following options are supported by the language "
msgstr "De volgende opties worden ondersteund door de taal "

#: opts.c:1175
msgid "The following options are not documented"
msgstr "De volgende opties zijn niet gedocumenteerd"

#: opts.c:1177
#, fuzzy
msgid "The following options take separate arguments"
msgstr "De volgende opties zijn niet gedocumenteerd"

#: opts.c:1179
#, fuzzy
msgid "The following options take joined arguments"
msgstr "De volgende opties zijn niet gedocumenteerd"

# Betere vertaling?
#: opts.c:1190
msgid "The following options are language-related"
msgstr "De volgende opties hebben iets met een taal te maken"

#: opts.c:1987
msgid "enabled by default"
msgstr ""

#: plugin.c:789
msgid "Event"
msgstr ""

#: plugin.c:789
msgid "Plugins"
msgstr ""

#: plugin.c:821
#, c-format
msgid "*** WARNING *** there are active plugins, do not report this as a bug unless you can reproduce it without enabling any plugins.\n"
msgstr ""

#: reload.c:3805
msgid "unable to generate reloads for:"
msgstr ""

#: reload1.c:2105
msgid "this is the insn:"
msgstr "dit is de insn:"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:6009
msgid "could not find a spill register"
msgstr ""

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:7863
msgid "VOIDmode on an output"
msgstr ""

#: reload1.c:8618
msgid "failure trying to reload:"
msgstr ""

#: rtl-error.c:117
msgid "unrecognizable insn:"
msgstr "onherkenbare insn:"

#: rtl-error.c:119
msgid "insn does not satisfy its constraints:"
msgstr ""

#: targhooks.c:1440
#, c-format
msgid "created and used with differing settings of '%s'"
msgstr ""

#: targhooks.c:1442
msgid "out of memory"
msgstr ""

#: targhooks.c:1457
msgid "created and used with different settings of -fpic"
msgstr ""

#: targhooks.c:1459
msgid "created and used with different settings of -fpie"
msgstr ""

#: tlink.c:386
#, c-format
msgid "collect: reading %s\n"
msgstr "collect: %s wordt gelezen\n"

#: tlink.c:480
#, c-format
msgid "removing .rpo file"
msgstr ""

#: tlink.c:482
#, c-format
msgid "renaming .rpo file"
msgstr ""

#: tlink.c:536
#, c-format
msgid "collect: recompiling %s\n"
msgstr "collect: %s wordt opnieuw gecompileerd\n"

# betere vertaling van 'to tweak'?
#: tlink.c:743
#, c-format
msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
msgstr "collect: er wordt aan %s geprutst in %s\n"

#: tlink.c:793
#, c-format
msgid "collect: relinking\n"
msgstr ""

#: toplev.c:355
#, c-format
msgid "unrecoverable error"
msgstr "onherstelbare fout"

#: toplev.c:691
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s %sversion %s (%s)\n"
"%s\tcompiled by GNU C version %s, "
msgstr ""
"%s%s%s %sversie %s (%s)\n"
"%s\tgecompileerd door GNU C versie %s, "

#: toplev.c:693
#, c-format
msgid "%s%s%s %sversion %s (%s) compiled by CC, "
msgstr "%s%s%s %sversie %s (%s) gecompileerd door CC, "

#: toplev.c:697
#, fuzzy, c-format
msgid "GMP version %s, MPFR version %s, MPC version %s\n"
msgstr "GMP versie %s, MPFR versie %s.\n"

#: toplev.c:699
#, c-format
msgid "%s%swarning: %s header version %s differs from library version %s.\n"
msgstr "%s%slet op: %s headerversie %s verschilt van bibliotheekversie %s.\n"

#: toplev.c:701
#, c-format
msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
msgstr "%s%sGGC heuristieken: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"

#: toplev.c:863
msgid "options passed: "
msgstr "meegegeven opties: "

#: toplev.c:891
msgid "options enabled: "
msgstr "ingeschakelde opties: "

#: tree-vrp.c:6792
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying && or || to & or |"
msgstr ""

#: tree-vrp.c:6796
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying ==, != or ! to identity or ^"
msgstr ""

#: cif-code.def:39
msgid "function not considered for inlining"
msgstr "functie wordt niet als kandidaat voor inlining beschouwd"

#. Inlining failed owing to unavailable function body.
#: cif-code.def:42
msgid "function body not available"
msgstr "functielichaam niet beschikbaar"

# moet beter kunnen
#: cif-code.def:45
msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
msgstr "functies die als extern inline geherdefinieerd zijn, worden niet als kandidaat voor inlining beschouwd"

#. Function is not inlinable.
#: cif-code.def:49
msgid "function not inlinable"
msgstr "functie kan niet inline gemaakt worden"

#. Function is not an inlining candidate.
#: cif-code.def:52
msgid "function not inline candidate"
msgstr "functie is geen kandidaat om inline gemaakt te worden"

#: cif-code.def:56
msgid "--param large-function-growth limit reached"
msgstr "limiet van --param large-function-growth bereikt"

#: cif-code.def:58
msgid "--param large-stack-frame-growth limit reached"
msgstr "limiet van --param large-stack-frame-growth bereikt"

#: cif-code.def:60
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
msgstr "limiet van --param max-inline-insns-single bereikt"

#: cif-code.def:62
msgid "--param max-inline-insns-auto limit reached"
msgstr "limiet van --param max-inline-insns-auto bereikt"

#: cif-code.def:64
msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
msgstr "limiet van --param inline-unit-growth bereikt"

#. Recursive inlining.
#: cif-code.def:67
msgid "recursive inlining"
msgstr "recursieve inlining"

#. Call is unlikely.
#: cif-code.def:70
msgid "call is unlikely and code size would grow"
msgstr ""

#: cif-code.def:74
msgid "function not declared inline and code size would grow"
msgstr ""

#: cif-code.def:78
msgid "optimizing for size and code size would grow"
msgstr ""

#. Inlining failed because of mismatched options or arguments.
#: cif-code.def:81
msgid "target specific option mismatch"
msgstr ""

# Betere term voor "mismatched"?
#: cif-code.def:82
msgid "mismatched arguments"
msgstr "slechte combinatie van argumenten"

#: cif-code.def:86
msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
msgstr ""

#: cif-code.def:90
msgid "indirect function call with a yet undetermined callee"
msgstr ""

#: cif-code.def:92
#, fuzzy
msgid "function body can be overwriten at linktime"
msgstr "functielichaam niet beschikbaar"

#. The remainder are real diagnostic types.
#: diagnostic.def:33
msgid "fatal error: "
msgstr "fatale fout: "

#: diagnostic.def:34
msgid "internal compiler error: "
msgstr "interne compilerfout: "

#: diagnostic.def:35
msgid "error: "
msgstr "fout: "

#: diagnostic.def:36
msgid "sorry, unimplemented: "
msgstr ""

# Dit zou misschien beter 'warning' blijven
#: diagnostic.def:37
msgid "warning: "
msgstr "let op: "

#: diagnostic.def:38
msgid "anachronism: "
msgstr ""

#: diagnostic.def:39
msgid "note: "
msgstr ""

#: diagnostic.def:40
msgid "debug: "
msgstr ""

# Dit zou misschien beter 'warning' blijven
#. These two would be re-classified as DK_WARNING or DK_ERROR, so the
#. prefix does not matter.
#: diagnostic.def:43
#, fuzzy
msgid "pedwarn: "
msgstr "let op: "

#: diagnostic.def:44
#, fuzzy
msgid "permerror: "
msgstr "fout: "

#: params.def:48
msgid "The threshold ratio between current and hottest structure counts"
msgstr ""

#: params.def:55
msgid "Maximal estimated outcome of branch considered predictable"
msgstr ""

#: params.def:72
msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
msgstr ""

#: params.def:84
msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
msgstr ""

#: params.def:89
msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr ""

#: params.def:94
msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr ""

#: params.def:99
msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions"
msgstr ""

#: params.def:104
msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions"
msgstr ""

#: params.def:109
msgid "Inline recursively only when the probability of call being executed exceeds the parameter"
msgstr ""

#: params.def:117
msgid "The maximum number of nested indirect inlining performed by early inliner"
msgstr ""

#: params.def:123
msgid "Probability that COMDAT function will be shared with different compilatoin unit"
msgstr ""

#: params.def:129
msgid "Maximum probability of the entry BB of split region (in percent relative to entry BB of the function) to make partial inlining happen"
msgstr ""

#: params.def:136
msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of times that an individual variable will be expanded during loop unrolling"
msgstr ""

#: params.def:142
msgid "If -ftree-vectorize is used, the minimal loop bound of a loop to be considered for vectorization"
msgstr ""

#: params.def:153
msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
msgstr ""

#: params.def:164
msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
msgstr ""

#: params.def:174
msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
msgstr ""

#: params.def:179
msgid "The size of function body to be considered large"
msgstr ""

#: params.def:183
msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
msgstr ""

#: params.def:187
msgid "The size of translation unit to be considered large"
msgstr ""

#: params.def:191
msgid "How much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
msgstr ""

#: params.def:195
msgid "How much can given compilation unit grow because of the interprocedural constant propagation (in percent)"
msgstr ""

#: params.def:199
msgid "Maximal estimated growth of function body caused by early inlining of single call"
msgstr ""

#: params.def:203
msgid "The size of stack frame to be considered large"
msgstr ""

#: params.def:207
msgid "Maximal stack frame growth due to inlining (in percent)"
msgstr ""

#: params.def:214
msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
msgstr ""

#: params.def:225
msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload"
msgstr ""

#: params.def:232
msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload"
msgstr ""

#: params.def:240
msgid "Scaling factor in calculation of maximum distance an expression can be moved by GCSE optimizations"
msgstr ""

#: params.def:246
msgid "Cost at which GCSE optimizations will not constraint the distance an expression can travel"
msgstr ""

#: params.def:254
msgid "Maximum depth of search in the dominator tree for expressions to hoist"
msgstr ""

#: params.def:266
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
msgstr ""

#: params.def:272
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
msgstr ""

#: params.def:277
msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
msgstr ""

#: params.def:282
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
msgstr ""

#: params.def:287
msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
msgstr ""

#: params.def:292
msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
msgstr ""

#: params.def:297
msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
msgstr ""

#: params.def:302
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
msgstr ""

#: params.def:307
msgid "The maximum depth of a loop nest we completely peel"
msgstr ""

#: params.def:313
msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
msgstr ""

#: params.def:318
msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
msgstr ""

#: params.def:325
msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates"
msgstr ""

#: params.def:331
msgid "Bound on the cost of an expression to compute the number of iterations"
msgstr ""

#: params.def:337
msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop"
msgstr ""

#: params.def:341
msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when checking conflicts using DFA"
msgstr ""

#: params.def:345
msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler"
msgstr ""

#: params.def:350
msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr ""

#: params.def:354
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr ""

#: params.def:359
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block get alignment"
msgstr ""

#: params.def:364
msgid "Loops iterating at least selected number of iterations will get loop alignement."
msgstr ""

#: params.def:380
msgid "The maximum number of loop iterations we predict statically"
msgstr ""

#: params.def:384
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
msgstr ""

#: params.def:388
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
msgstr ""

#: params.def:392
msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
msgstr ""

#: params.def:396
msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
msgstr ""

#: params.def:400
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
msgstr ""

#: params.def:404
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
msgstr ""

#: params.def:410
msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgstr ""

#: params.def:416
msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping"
msgstr ""

#: params.def:422
msgid "The maximum expansion factor when copying basic blocks"
msgstr ""

#: params.def:428
msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos"
msgstr ""

#: params.def:434
msgid "The maximum length of path considered in cse"
msgstr ""

#: params.def:438
msgid "The maximum instructions CSE process before flushing"
msgstr ""

#: params.def:445
msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion"
msgstr ""

#: params.def:454
msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
msgstr ""

#: params.def:462
msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
msgstr ""

#: params.def:470
msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
msgstr ""

#: params.def:475
msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
msgstr ""

#: params.def:480
msgid "Bound on the number of variables in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:485
msgid "Bound on the number of inequalities in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:490
msgid "Bound on the number of equalities in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:495
msgid "Bound on the number of wild cards in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:500
msgid "Bound on the size of the hash table in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:505
msgid "Bound on the number of keys in Omega constraint systems"
msgstr ""

#: params.def:510
msgid "When set to 1, use expensive methods to eliminate all redundant constraints"
msgstr ""

#: params.def:515
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alignment check"
msgstr ""

#: params.def:520
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alias check"
msgstr ""

#: params.def:525
msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
msgstr ""

#: params.def:538
msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
msgstr ""

#: params.def:543
msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
msgstr ""

#: params.def:551
msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
msgstr ""

#: params.def:556 params.def:566
msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr ""

#: params.def:561 params.def:571
msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr ""

#: params.def:576
msgid "The minimum probability of reaching a source block for interblock speculative scheduling"
msgstr ""

#: params.def:581
msgid "The maximum number of iterations through CFG to extend regions"
msgstr ""

#: params.def:586
msgid "The maximum conflict delay for an insn to be considered for speculative motion"
msgstr ""

#: params.def:591
msgid "The minimal probability of speculation success (in percents), so that speculative insn will be scheduled."
msgstr ""

#: params.def:596
msgid "The maximum size of the lookahead window of selective scheduling"
msgstr ""

#: params.def:601
msgid "Maximum number of times that an insn could be scheduled"
msgstr ""

#: params.def:606
msgid "Maximum number of instructions in the ready list that are considered eligible for renaming"
msgstr ""

#: params.def:611
msgid "Minimal distance between possibly conflicting store and load"
msgstr ""

#: params.def:616
msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
msgstr ""

#: params.def:624
msgid "The upper bound for sharing integer constants"
msgstr ""

#: params.def:643
msgid "Minimum number of virtual mappings to consider switching to full virtual renames"
msgstr ""

#: params.def:648
msgid "Ratio between virtual mappings and virtual symbols to do full virtual renames"
msgstr ""

#: params.def:653
msgid "The lower bound for a buffer to be considered for stack smashing protection"
msgstr ""

#: params.def:671
msgid "Maximum number of statements allowed in a block that needs to be duplicated when threading jumps"
msgstr ""

#: params.def:680
msgid "Maximum number of fields in a structure before pointer analysis treats the structure as a single variable"
msgstr ""

#: params.def:685
msgid "The maximum number of instructions ready to be issued to be considered by the scheduler during the first scheduling pass"
msgstr ""

#: params.def:695
msgid "The number of insns executed before prefetch is completed"
msgstr ""

#: params.def:702
msgid "The number of prefetches that can run at the same time"
msgstr ""

#: params.def:709
msgid "The size of L1 cache"
msgstr ""

#: params.def:716
msgid "The size of L1 cache line"
msgstr ""

#: params.def:723
msgid "The size of L2 cache"
msgstr ""

#: params.def:734
msgid "Whether to use canonical types"
msgstr ""

#: params.def:739
msgid "Maximum length of partial antic set when performing tree pre optimization"
msgstr ""

#: params.def:749
msgid "Maximum size of a SCC before SCCVN stops processing a function"
msgstr ""

#: params.def:754
msgid "Max loops number for regional RA"
msgstr ""

#: params.def:759
msgid "Max size of conflict table in MB"
msgstr ""

#: params.def:764
msgid "The number of registers in each class kept unused by loop invariant motion"
msgstr ""

#: params.def:772
msgid "The maximum ratio between array size and switch branches for a switch conversion to take place"
msgstr ""

#: params.def:780
msgid "size of tiles for loop blocking"
msgstr ""

#: params.def:787
#, fuzzy
msgid "maximum number of parameters in a SCoP"
msgstr "ongeldige macronaam %<%.*s%>"

#: params.def:794
msgid "maximum number of basic blocks per function to be analyzed by Graphite"
msgstr ""

#: params.def:801
msgid "Max basic blocks number in loop for loop invariant motion"
msgstr ""

#: params.def:807
msgid "Maximum number of instructions in basic block to be considered for SLP vectorization"
msgstr ""

#: params.def:812
msgid "Min. ratio of insns to prefetches to enable prefetching for a loop with an unknown trip count"
msgstr ""

#: params.def:818
msgid "Min. ratio of insns to mem ops to enable prefetching in a loop"
msgstr ""

#: params.def:825
msgid "Max. size of var tracking hash tables"
msgstr ""

#: params.def:832
msgid "The minimum UID to be used for a nondebug insn"
msgstr ""

#: params.def:837
msgid "Maximum allowed growth of size of new parameters ipa-sra replaces a pointer to an aggregate with"
msgstr ""

#: params.def:843
msgid "Maximum size of a type list associated with each parameter for devirtualization"
msgstr ""

#: params.def:851
msgid "Number of paritions program should be split to"
msgstr ""

#: params.def:856
msgid "Size of minimal paritition for WHOPR (in estimated instructions)"
msgstr ""

#: params.def:863
msgid "Maximum number of namespaces to search for alternatives when name lookup fails"
msgstr ""

#: c-family/c-format.c:368
msgid "format"
msgstr ""

#: c-family/c-format.c:369
#, fuzzy
msgid "field width specifier"
msgstr "veldbreedte"

#: c-family/c-format.c:370
#, fuzzy
msgid "field precision specifier"
msgstr "veldprecisie"

#: c-family/c-format.c:484 c-family/c-format.c:508 config/i386/msformat-c.c:49
msgid "' ' flag"
msgstr "' ' vlag"

#: c-family/c-format.c:484 c-family/c-format.c:508 config/i386/msformat-c.c:49
msgid "the ' ' printf flag"
msgstr "de ' ' printf-vlag"

#: c-family/c-format.c:485 c-family/c-format.c:509 c-family/c-format.c:543
#: c-family/c-format.c:606 config/i386/msformat-c.c:50
msgid "'+' flag"
msgstr "'+' vlag"

#: c-family/c-format.c:485 c-family/c-format.c:509 c-family/c-format.c:543
#: config/i386/msformat-c.c:50
msgid "the '+' printf flag"
msgstr "de '+' printf-vlag"

#: c-family/c-format.c:486 c-family/c-format.c:510 c-family/c-format.c:544
#: c-family/c-format.c:582 config/i386/msformat-c.c:51
#: config/i386/msformat-c.c:86
msgid "'#' flag"
msgstr "'#' vlag"

#: c-family/c-format.c:486 c-family/c-format.c:510 c-family/c-format.c:544
#: config/i386/msformat-c.c:51
msgid "the '#' printf flag"
msgstr "de '#' printf-vlag"

#: c-family/c-format.c:487 c-family/c-format.c:511 c-family/c-format.c:580
#: config/i386/msformat-c.c:52
msgid "'0' flag"
msgstr "'0' vlag"

#: c-family/c-format.c:487 c-family/c-format.c:511 config/i386/msformat-c.c:52
msgid "the '0' printf flag"
msgstr "de '0' printf-vlag"

#: c-family/c-format.c:488 c-family/c-format.c:512 c-family/c-format.c:579
#: c-family/c-format.c:609 config/i386/msformat-c.c:53
msgid "'-' flag"
msgstr "'-' vlag"

#: c-family/c-format.c:488 c-family/c-format.c:512 config/i386/msformat-c.c:53
msgid "the '-' printf flag"
msgstr "de '-' printf-vlag"

#: c-family/c-format.c:489 c-family/c-format.c:562 config/i386/msformat-c.c:54
#: config/i386/msformat-c.c:74
msgid "''' flag"
msgstr "''' vlag"

#: c-family/c-format.c:489 config/i386/msformat-c.c:54
msgid "the ''' printf flag"
msgstr "de ''' printf-vlag"

#: c-family/c-format.c:490 c-family/c-format.c:563
msgid "'I' flag"
msgstr "'I' vlag"

#: c-family/c-format.c:490
msgid "the 'I' printf flag"
msgstr "de 'I' printf-vlag"

#: c-family/c-format.c:491 c-family/c-format.c:513 c-family/c-format.c:560
#: c-family/c-format.c:583 c-family/c-format.c:610 config/sol2-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:55 config/i386/msformat-c.c:72
msgid "field width"
msgstr "veldbreedte"

#: c-family/c-format.c:491 c-family/c-format.c:513 config/sol2-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:55
msgid "field width in printf format"
msgstr "veldbreedte in printf-formaat"

#: c-family/c-format.c:492 c-family/c-format.c:514 c-family/c-format.c:546
#: config/i386/msformat-c.c:56
msgid "precision"
msgstr "precisie"

#: c-family/c-format.c:492 c-family/c-format.c:514 c-family/c-format.c:546
#: config/i386/msformat-c.c:56
msgid "precision in printf format"
msgstr "precisie in printf-formaat"

# Goede vertaling voor modifier? "aanpasser" en "veranderaar" klinken nogal duf...
#: c-family/c-format.c:493 c-family/c-format.c:515 c-family/c-format.c:547
#: c-family/c-format.c:561 c-family/c-format.c:613 config/sol2-c.c:45
#: config/i386/msformat-c.c:57 config/i386/msformat-c.c:73
msgid "length modifier"
msgstr "lengte-modifier"

#: c-family/c-format.c:493 c-family/c-format.c:515 c-family/c-format.c:547
#: config/sol2-c.c:45 config/i386/msformat-c.c:57
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "lengte-modifier in printf-formaat"

#: c-family/c-format.c:545
msgid "'q' flag"
msgstr "'q' vlag"

# "diagnose-vlag" klinkt niet zo goed...
#: c-family/c-format.c:545
msgid "the 'q' diagnostic flag"
msgstr "de 'q' diagnose-vlag"

# moet beter kunnen...
#: c-family/c-format.c:557 config/i386/msformat-c.c:70
msgid "assignment suppression"
msgstr "toewijzingsonderdrukking"

# dit wringt nogal...
#: c-family/c-format.c:557 config/i386/msformat-c.c:70
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr "de scanf toewijzingsonderdrukking mogelijkheid"

#: c-family/c-format.c:558 config/i386/msformat-c.c:71
msgid "'a' flag"
msgstr "'a' vlag"

#: c-family/c-format.c:558 config/i386/msformat-c.c:71
msgid "the 'a' scanf flag"
msgstr "de 'a' scanf-vlag"

#: c-family/c-format.c:559
msgid "'m' flag"
msgstr "'m' vlag"

#: c-family/c-format.c:559
msgid "the 'm' scanf flag"
msgstr "de 'm' scanf-vlag"

#: c-family/c-format.c:560 config/i386/msformat-c.c:72
msgid "field width in scanf format"
msgstr "veldbreedte in scanf-formaat"

#: c-family/c-format.c:561 config/i386/msformat-c.c:73
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "lengte-modifier in scanf-formaat"

#: c-family/c-format.c:562 config/i386/msformat-c.c:74
msgid "the ''' scanf flag"
msgstr "de ''' scanf-vlag"

#: c-family/c-format.c:563
msgid "the 'I' scanf flag"
msgstr "de 'I' scanf-vlag"

#: c-family/c-format.c:578
msgid "'_' flag"
msgstr "'_' vlag"

#: c-family/c-format.c:578
msgid "the '_' strftime flag"
msgstr "de '_' strftime-vlag"

#: c-family/c-format.c:579
msgid "the '-' strftime flag"
msgstr "de '-' strftime-vlag"

#: c-family/c-format.c:580
msgid "the '0' strftime flag"
msgstr "de '0' strftime-vlag"

#: c-family/c-format.c:581 c-family/c-format.c:605
msgid "'^' flag"
msgstr "'^' vlag"

#: c-family/c-format.c:581
msgid "the '^' strftime flag"
msgstr "de '^' strftime-vlag"

#: c-family/c-format.c:582 config/i386/msformat-c.c:86
msgid "the '#' strftime flag"
msgstr "de '#' strftime-vlag"

#: c-family/c-format.c:583
msgid "field width in strftime format"
msgstr "veldbreedte in strftime-formaat"

#: c-family/c-format.c:584
msgid "'E' modifier"
msgstr "'E' modifier"

#: c-family/c-format.c:584
msgid "the 'E' strftime modifier"
msgstr "de 'E' strftime-modifier"

#: c-family/c-format.c:585
msgid "'O' modifier"
msgstr "'O' modifier"

#: c-family/c-format.c:585
msgid "the 'O' strftime modifier"
msgstr "de 'O' strftime-modifier"

#: c-family/c-format.c:586
msgid "the 'O' modifier"
msgstr "de 'O' modifier"

#: c-family/c-format.c:604
msgid "fill character"
msgstr "opvulkarakter"

#: c-family/c-format.c:604
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "opvulkarakter in strfmon-formaat"

#: c-family/c-format.c:605
msgid "the '^' strfmon flag"
msgstr "de '^' strfmon-vlag"

#: c-family/c-format.c:606
msgid "the '+' strfmon flag"
msgstr "de '+' strfmon-vlag"

#: c-family/c-format.c:607
msgid "'(' flag"
msgstr "'(' vlag"

#: c-family/c-format.c:607
msgid "the '(' strfmon flag"
msgstr "de '(' strfmon-vlag"

#: c-family/c-format.c:608
msgid "'!' flag"
msgstr "'!' vlag"

#: c-family/c-format.c:608
msgid "the '!' strfmon flag"
msgstr "de '!' strfmon-vlag"

#: c-family/c-format.c:609
msgid "the '-' strfmon flag"
msgstr "de '-' strfmon-vlag"

#: c-family/c-format.c:610
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "veldbreedte in strfmon-formaat"

#: c-family/c-format.c:611
msgid "left precision"
msgstr "linkse precisie"

#: c-family/c-format.c:611
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "linkse precisie in strfmon-formaat"

#: c-family/c-format.c:612
msgid "right precision"
msgstr "rechtse precisie"

#: c-family/c-format.c:612
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "rechtse precisie in strfmon-formaat"

#: c-family/c-format.c:613
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "lengte-modifier in strfmon-formaat"

#. Handle deferred options from command-line.
#: c-family/c-opts.c:1306 fortran/cpp.c:573
msgid "<command-line>"
msgstr "<commandolijn>"

#: c-family/c-pretty-print.c:344
msgid "<type-error>"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:383
msgid "<unnamed-unsigned:"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:384
msgid "<unnamed-signed:"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:387
msgid "<unnamed-float:"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:390
msgid "<unnamed-fixed:"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:405
msgid "<typedef-error>"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:418
msgid "<tag-error>"
msgstr ""

#: c-family/c-pretty-print.c:1165
#, fuzzy
msgid "<erroneous-expression>"
msgstr "overflow in constante expressie"

#: c-family/c-pretty-print.c:1169 cp/cxx-pretty-print.c:153
msgid "<return-value>"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.c:5145
#, c-format
msgid "invalid %%H value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%H"

#: config/alpha/alpha.c:5166 config/bfin/bfin.c:1671
#, c-format
msgid "invalid %%J value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%J"

#: config/alpha/alpha.c:5196 config/ia64/ia64.c:5214
#, c-format
msgid "invalid %%r value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%r"

#: config/alpha/alpha.c:5206 config/ia64/ia64.c:5168
#: config/rs6000/rs6000.c:15830 config/xtensa/xtensa.c:2307
#, c-format
msgid "invalid %%R value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%R"

#: config/alpha/alpha.c:5212 config/rs6000/rs6000.c:15749
#: config/xtensa/xtensa.c:2274
#, c-format
msgid "invalid %%N value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%N"

#: config/alpha/alpha.c:5220 config/rs6000/rs6000.c:15777
#, c-format
msgid "invalid %%P value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%P"

#: config/alpha/alpha.c:5228
#, c-format
msgid "invalid %%h value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%h"

#: config/alpha/alpha.c:5236 config/xtensa/xtensa.c:2300
#, c-format
msgid "invalid %%L value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%L"

#: config/alpha/alpha.c:5275 config/rs6000/rs6000.c:15731
#, c-format
msgid "invalid %%m value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%m"

#: config/alpha/alpha.c:5283 config/rs6000/rs6000.c:15739
#, c-format
msgid "invalid %%M value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%M"

#: config/alpha/alpha.c:5327
#, c-format
msgid "invalid %%U value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%U"

#: config/alpha/alpha.c:5339 config/alpha/alpha.c:5353
#: config/rs6000/rs6000.c:15838
#, c-format
msgid "invalid %%s value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%s"

#: config/alpha/alpha.c:5376
#, c-format
msgid "invalid %%C value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%C"

#: config/alpha/alpha.c:5413 config/rs6000/rs6000.c:15596
#, c-format
msgid "invalid %%E value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%E"

# mja, is nogal technisch - ikke nie snap nie
#: config/alpha/alpha.c:5438 config/alpha/alpha.c:5486
#, c-format
msgid "unknown relocation unspec"
msgstr "onbekende 'unspec' relocatie"

#: config/alpha/alpha.c:5447 config/crx/crx.c:1119
#: config/rs6000/rs6000.c:16193 config/spu/spu.c:1721
#, c-format
msgid "invalid %%xn code"
msgstr "ongeldige code voor %%xn"

#: config/arc/arc.c:1743 config/m32r/m32r.c:2149
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R code"
msgstr "ongeldige operand voor %%R-code"

#: config/arc/arc.c:1775 config/m32r/m32r.c:2172
#, c-format
msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
msgstr "ongeldige operand voor %%H/%%L-code"

#: config/arc/arc.c:1797 config/m32r/m32r.c:2243
#, c-format
msgid "invalid operand to %%U code"
msgstr "ongeldige operand voor %%U-code"

#: config/arc/arc.c:1808
#, c-format
msgid "invalid operand to %%V code"
msgstr "ongeldige operand voor %%V-code"

#. Unknown flag.
#. Undocumented flag.
#: config/arc/arc.c:1815 config/m32r/m32r.c:2270 config/sparc/sparc.c:7616
#, c-format
msgid "invalid operand output code"
msgstr "ongeldige code voor operanduitvoer"

#: config/arm/arm.c:15891 config/arm/arm.c:15909
#, c-format
msgid "predicated Thumb instruction"
msgstr "Thumb-instructie met predicaat"

# mja. snappen wie snappen kan ^^
#: config/arm/arm.c:15897
#, c-format
msgid "predicated instruction in conditional sequence"
msgstr "instructie met predicaat in voorwaardelijke sequentie"

#: config/arm/arm.c:16067
#, c-format
msgid "invalid shift operand"
msgstr "ongeldige shift-operand"

#: config/arm/arm.c:16124 config/arm/arm.c:16146 config/arm/arm.c:16156
#: config/arm/arm.c:16166 config/arm/arm.c:16176 config/arm/arm.c:16215
#: config/arm/arm.c:16233 config/arm/arm.c:16268 config/arm/arm.c:16287
#: config/arm/arm.c:16302 config/arm/arm.c:16329 config/arm/arm.c:16336
#: config/arm/arm.c:16354 config/arm/arm.c:16361 config/arm/arm.c:16369
#: config/arm/arm.c:16390 config/arm/arm.c:16397 config/arm/arm.c:16522
#: config/arm/arm.c:16529 config/arm/arm.c:16547 config/arm/arm.c:16554
#: config/bfin/bfin.c:1684 config/bfin/bfin.c:1691 config/bfin/bfin.c:1698
#: config/bfin/bfin.c:1705 config/bfin/bfin.c:1714 config/bfin/bfin.c:1721
#: config/bfin/bfin.c:1728 config/bfin/bfin.c:1735
#, c-format
msgid "invalid operand for code '%c'"
msgstr "ongeldige operand voor code '%c'"

#: config/arm/arm.c:16228
#, c-format
msgid "instruction never executed"
msgstr "instructie wordt nooit uitgevoerd"

#: config/arm/arm.c:16566
#, c-format
msgid "missing operand"
msgstr "operand ontbreekt"

#: config/arm/arm.c:18996
#, fuzzy
msgid "function parameters cannot have __fp16 type"
msgstr "de terugkeerwaarde van een functie kan geen funtie zijn"

#: config/arm/arm.c:19006
#, fuzzy
msgid "functions cannot return __fp16 type"
msgstr "functie geeft geen string-type terug"

#: config/avr/avr.c:1096
#, c-format
msgid "address operand requires constraint for X, Y, or Z register"
msgstr ""

#: config/avr/avr.c:1222
#, fuzzy
msgid "bad address, not a constant):"
msgstr "adres-offset is geen constante"

#: config/avr/avr.c:1235
msgid "bad address, not (reg+disp):"
msgstr ""

#: config/avr/avr.c:1242
msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
msgstr ""

#: config/avr/avr.c:1253
msgid "internal compiler error. Bad address:"
msgstr "interne compilerfout. Slecht adres:"

#: config/avr/avr.c:1278
msgid "internal compiler error. Unknown mode:"
msgstr "interne compilerfout. Onbekende modus:"

#: config/avr/avr.c:1859 config/avr/avr.c:2547
msgid "invalid insn:"
msgstr "ongeldige insn:"

#: config/avr/avr.c:1898 config/avr/avr.c:1984 config/avr/avr.c:2033
#: config/avr/avr.c:2061 config/avr/avr.c:2156 config/avr/avr.c:2325
#: config/avr/avr.c:2586 config/avr/avr.c:2698
msgid "incorrect insn:"
msgstr ""

#: config/avr/avr.c:2080 config/avr/avr.c:2241 config/avr/avr.c:2396
#: config/avr/avr.c:2764
msgid "unknown move insn:"
msgstr "onbekende move-insn:"

#: config/avr/avr.c:2994
msgid "bad shift insn:"
msgstr ""

#: config/avr/avr.c:3110 config/avr/avr.c:3530 config/avr/avr.c:3888
msgid "internal compiler error. Incorrect shift:"
msgstr "interne compilerfout. Verkeerde shift:"

#: config/bfin/bfin.c:1633
#, c-format
msgid "invalid %%j value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%j"

#: config/bfin/bfin.c:1826
#, c-format
msgid "invalid const_double operand"
msgstr "ongeldige const_double operand"

#: config/cris/cris.c:575 config/moxie/moxie.c:111 final.c:3074 final.c:3076
#: fold-const.c:281 gcc.c:4527 gcc.c:4541 loop-iv.c:2968 loop-iv.c:2977
#: rtl-error.c:102 toplev.c:359 tree-ssa-loop-niter.c:1921 tree-vrp.c:5992
#: cp/typeck.c:5229 java/expr.c:384 lto/lto-object.c:184 lto/lto-object.c:269
#: lto/lto-object.c:326 lto/lto-object.c:350
#, gcc-internal-format
msgid "%s"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:626
msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:643
msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:708
msgid "invalid operand for 'b' modifier"
msgstr "ongeldige operand voor 'b' modifier"

#: config/cris/cris.c:725
msgid "invalid operand for 'o' modifier"
msgstr "ongeldige operand voor 'o' modifier"

#: config/cris/cris.c:744
msgid "invalid operand for 'O' modifier"
msgstr "ongeldige operand voor 'O' modifier"

#: config/cris/cris.c:777
msgid "invalid operand for 'p' modifier"
msgstr "ongeldige operand voor 'p' modifier"

#: config/cris/cris.c:816
msgid "invalid operand for 'z' modifier"
msgstr "ongeldige operand voor 'z' modifier"

#: config/cris/cris.c:880 config/cris/cris.c:914
msgid "invalid operand for 'H' modifier"
msgstr "ongeldige operand voor 'H' modifier"

#: config/cris/cris.c:890
msgid "bad register"
msgstr "slecht register"

#: config/cris/cris.c:934
msgid "invalid operand for 'e' modifier"
msgstr "ongeldige operand voor 'e' modifier"

#: config/cris/cris.c:951
msgid "invalid operand for 'm' modifier"
msgstr "ongeldige operand voor 'm' modifier"

#: config/cris/cris.c:976
msgid "invalid operand for 'A' modifier"
msgstr "ongeldige operand voor 'A' modifier"

#: config/cris/cris.c:999
msgid "invalid operand for 'D' modifier"
msgstr "ongeldige operand voor 'D' modifier"

#: config/cris/cris.c:1013
msgid "invalid operand for 'T' modifier"
msgstr "ongeldige operand voor 'T' modifier"

#: config/cris/cris.c:1033 config/moxie/moxie.c:181
msgid "invalid operand modifier letter"
msgstr "ongeldige letter gebruikt als operand-modifier"

#: config/cris/cris.c:1090
msgid "unexpected multiplicative operand"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:1110 config/moxie/moxie.c:206
msgid "unexpected operand"
msgstr "onverwachte operand"

#: config/cris/cris.c:1149 config/cris/cris.c:1159
msgid "unrecognized address"
msgstr "adres niet herkend"

# betere vertaling voor "supposed"? "denkelijk"?
#: config/cris/cris.c:2283
msgid "unrecognized supposed constant"
msgstr "vermoedelijke constante niet herkend"

#: config/cris/cris.c:2712 config/cris/cris.c:2776
msgid "unexpected side-effects in address"
msgstr ""

#. Can't possibly get a GOT-needing-fixup for a function-call,
#. right?
#: config/cris/cris.c:3611
msgid "unidentifiable call op"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:3663
#, c-format
msgid "PIC register isn't set up"
msgstr ""

#: config/fr30/fr30.c:513
#, c-format
msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
msgstr ""

#: config/fr30/fr30.c:537
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
msgstr "fr30_print_operand: %%p-code niet herkend"

#: config/fr30/fr30.c:557
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
msgstr "fr30_print_operand: %%b-code niet herkend"

#: config/fr30/fr30.c:578
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
msgstr "fr30_print_operand: %%B-code niet herkend"

#: config/fr30/fr30.c:586
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
msgstr "fr30_print_operand: ongeldige operand voor %%A-code"

#: config/fr30/fr30.c:603
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
msgstr "fr30_print_operand: ongeldige %%x-code"

#: config/fr30/fr30.c:610
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
msgstr "fr30_print_operand: ongeldige %%F-code"

#: config/fr30/fr30.c:627
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unknown code"
msgstr "fr30_print_operand: onbekende code"

#: config/fr30/fr30.c:655 config/fr30/fr30.c:664 config/fr30/fr30.c:675
#: config/fr30/fr30.c:688
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:2608
msgid "bad insn to frv_print_operand_address:"
msgstr "slechte insn gegeven aan frv_print_operand_address:"

#: config/frv/frv.c:2619
msgid "bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
msgstr "slecht register gegeven aan frv_print_operand_memory_reference_reg:"

#: config/frv/frv.c:2658 config/frv/frv.c:2668 config/frv/frv.c:2677
#: config/frv/frv.c:2698 config/frv/frv.c:2703
msgid "bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
msgstr "slechte insn gegeven aan frv_print_memory_reference:"

#: config/frv/frv.c:2789
#, c-format
msgid "bad condition code"
msgstr "slechte conditiecode"

#: config/frv/frv.c:2865
msgid "bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
msgstr "slechte insn in frv_print_operandm slechte const_double"

#: config/frv/frv.c:2926
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
msgstr "slechte insn in frv_print_operand, 'e' modifier:"

#: config/frv/frv.c:2934
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
msgstr "slechte insn in frv_print_operand, 'F' modifier:"

#: config/frv/frv.c:2950
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
msgstr "slechte insn in frv_print_operand, 'f' modifier:"

#: config/frv/frv.c:2964
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
msgstr "slechte insn in frv_print_operand, 'g' modifier:"

#: config/frv/frv.c:3012
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
msgstr "slechte insn in frv_print_operand, 'L' modifier:"

#: config/frv/frv.c:3025
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
msgstr "slechte insn in frv_print_operand, 'M/N' modifier:"

#: config/frv/frv.c:3046
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
msgstr "slechte insn in frv_print_operand, 'O' modifier:"

#: config/frv/frv.c:3064
msgid "bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
msgstr "slechte insn in frv_print_operand, P modifier:"

# gaat "case" hier wel over "geval"?
#: config/frv/frv.c:3084
msgid "bad insn in frv_print_operand, z case"
msgstr "slechte insn in frv_print_operand, z-geval"

#: config/frv/frv.c:3115
msgid "bad insn in frv_print_operand, 0 case"
msgstr "slechte insn in frv_print_operand, 0-geval"

#: config/frv/frv.c:3120
msgid "frv_print_operand: unknown code"
msgstr "frv_print_operand: onbekende code"

#: config/frv/frv.c:4521
msgid "bad output_move_single operand"
msgstr "ongeldige output_move_single operand"

#: config/frv/frv.c:4648
msgid "bad output_move_double operand"
msgstr "ongeldige output_move_double operand"

#: config/frv/frv.c:4790
msgid "bad output_condmove_single operand"
msgstr "ongeldige output_condmove_single operand"

#. This macro is a C statement to print on `stderr' a string describing the
#. particular machine description choice. Every machine description should
#. define `TARGET_VERSION'. For example:
#.
#. #ifdef MOTOROLA
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, Motorola syntax)");
#. #else
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
#. #endif
#: config/frv/frv.h:295
#, c-format
msgid " (frv)"
msgstr " (frv)"

#: config/i386/i386.c:13067
#, c-format
msgid "invalid UNSPEC as operand"
msgstr "ongeldige UNSPEC als operand"

#: config/i386/i386.c:13664
#, c-format
msgid "'%%&' used without any local dynamic TLS references"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:13755 config/i386/i386.c:13830
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand size for operand code '%c'"
msgstr "ongeldige operand voor code '%c'"

#: config/i386/i386.c:13825
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand type used with operand code '%c'"
msgstr "ongeldige operand voor code '%c'"

#: config/i386/i386.c:13905 config/i386/i386.c:13945
#, fuzzy, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'D'"
msgstr "operand is noch een constante, noch een conditiecode ⇒ ongeldige operandcode 'c'"

#: config/i386/i386.c:13971
#, fuzzy, c-format
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'C'"
msgstr "operand is noch een constante, noch een conditiecode ⇒ ongeldige operandcode 'c'"

#: config/i386/i386.c:13981
#, fuzzy, c-format
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'F'"
msgstr "operand is noch een constante, noch een conditiecode ⇒ ongeldige operandcode 'c'"

#: config/i386/i386.c:13999
#, c-format
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
msgstr "operand is noch een constante, noch een conditiecode ⇒ ongeldige operandcode 'c'"

#: config/i386/i386.c:14009
#, fuzzy, c-format
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'f'"
msgstr "operand is noch een constante, noch een conditiecode ⇒ ongeldige operandcode 'c'"

#: config/i386/i386.c:14112
#, fuzzy, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'Y'"
msgstr "operand is noch een constante, noch een conditiecode ⇒ ongeldige operandcode 'c'"

#: config/i386/i386.c:14138
#, c-format
msgid "invalid operand code '%c'"
msgstr "ongeldige operand voor '%c'"

# "constraints" hier te vertalen ("beperkingen"/"restricties") of niet?
#: config/i386/i386.c:14188
#, c-format
msgid "invalid constraints for operand"
msgstr "ongeldige constraints voor operand"

#: config/i386/i386.c:22086
msgid "unknown insn mode"
msgstr "onbekende insn-modus"

#. If the environment variable DJDIR is not defined, then DJGPP is not    installed correctly and GCC will quickly become confused with the    default prefix settings. Report the problem now so the user doesn't    receive deceptive "file not found" error messages later.
#. DJDIR is automatically defined by the DJGPP environment config      file pointed to by the environment variable DJGPP. Examine DJGPP      to try and figure out what's wrong.
#: config/i386/xm-djgpp.h:61
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP not defined"
msgstr ""

#: config/i386/xm-djgpp.h:63
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
msgstr ""

#: config/i386/xm-djgpp.h:66
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.c:5096
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%G mode"
msgstr "ongeldige code voor %%xn"

#: config/ia64/ia64.c:5266
#, c-format
msgid "ia64_print_operand: unknown code"
msgstr "ia64_print_operand: onbekende code"

#: config/ia64/ia64.c:10946
msgid "invalid conversion from %<__fpreg%>"
msgstr "ongeldige conversie van %<__fpreg%>"

#: config/ia64/ia64.c:10949
msgid "invalid conversion to %<__fpreg%>"
msgstr "ongeldige conversie naar %<__fpreg%>"

#: config/ia64/ia64.c:10962 config/ia64/ia64.c:10973
msgid "invalid operation on %<__fpreg%>"
msgstr "ongeldige bewerking met %<__fpreg%>"

#: config/iq2000/iq2000.c:3184
#, c-format
msgid "invalid %%P operand"
msgstr "ongeldige operand voor %%P"

#: config/iq2000/iq2000.c:3192 config/rs6000/rs6000.c:15767
#, c-format
msgid "invalid %%p value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%p"

#: config/iq2000/iq2000.c:3249
#, c-format
msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
msgstr "ongeldig gebruik van %%d, %%x, of %%X"

#: config/lm32/lm32.c:525
#, c-format
msgid "only 0.0 can be loaded as an immediate"
msgstr ""

#: config/lm32/lm32.c:595
#, fuzzy
msgid "bad operand"
msgstr "ongeldige operand voor %P"

#: config/lm32/lm32.c:607
msgid "can't use non gp relative absolute address"
msgstr ""

#: config/lm32/lm32.c:611
#, fuzzy
msgid "invalid addressing mode"
msgstr "ongeldig adres"

#: config/m32r/m32r.c:2119
#, c-format
msgid "invalid operand to %%s code"
msgstr "ongeldige operand voor %%s-code"

#: config/m32r/m32r.c:2126
#, c-format
msgid "invalid operand to %%p code"
msgstr "ongeldige operand voor %%p-code"

#: config/m32r/m32r.c:2181
msgid "bad insn for 'A'"
msgstr "slechte insn voor 'A'"

#: config/m32r/m32r.c:2228
#, c-format
msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
msgstr "ongeldige operand voor %%T/%%B-code"

#: config/m32r/m32r.c:2251
#, c-format
msgid "invalid operand to %%N code"
msgstr "ongeldige operand voor %%N-code"

# pre-increment vertalen? zoja, als wat?
#: config/m32r/m32r.c:2284
msgid "pre-increment address is not a register"
msgstr "pre-increment adres is geen register"

# pre-decrement vertalen? zoja, als wat?
#: config/m32r/m32r.c:2291
msgid "pre-decrement address is not a register"
msgstr "pre-decrement adres is geen register"

# post-increment vertalen? zoja, als wat?
#: config/m32r/m32r.c:2298
msgid "post-increment address is not a register"
msgstr "post-increment adres is geen register"

#: config/m32r/m32r.c:2374 config/m32r/m32r.c:2388
#: config/rs6000/rs6000.c:25201
msgid "bad address"
msgstr "slecht adres"

#: config/m32r/m32r.c:2393
msgid "lo_sum not of register"
msgstr ""

#. !!!! SCz wrong here.
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3256 config/m68hc11/m68hc11.c:3634
msgid "move insn not handled"
msgstr "move insn niet opgevangen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3480 config/m68hc11/m68hc11.c:3564
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3837
msgid "invalid register in the move instruction"
msgstr "ongeldig register in de move-instructie"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3514
msgid "invalid operand in the instruction"
msgstr "ongeldige operand in de instructie"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3811
msgid "invalid register in the instruction"
msgstr "ongeldig register in de instructie"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3844
msgid "operand 1 must be a hard register"
msgstr "operand 1 moet een hard register zijn"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3858
msgid "invalid rotate insn"
msgstr "ongeldige rotate insn"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4286
msgid "registers IX, IY and Z used in the same INSN"
msgstr "registers IX, IY en Z gebruikt in dezelfde INSN"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4619 config/m68hc11/m68hc11.c:4923
msgid "cannot do z-register replacement"
msgstr "kan geen z-register vervanging uitvoeren"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4986
msgid "invalid Z register replacement for insn"
msgstr "ongeldige Z-register vervanging voor insn"

#: config/mep/mep.c:3321
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%L code"
msgstr "ongeldige code voor %%xn"

#: config/microblaze/microblaze.c:1747
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown punctuation '%c'"
msgstr "onbekende spec-functie '%s'"

#: config/microblaze/microblaze.c:1756
#, c-format
msgid "null pointer"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.c:1791
#, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%C"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.c:1820
#, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%N"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.c:1840 config/microblaze/microblaze.c:2001
#, fuzzy
msgid "insn contains an invalid address !"
msgstr "ongeldig adres"

#: config/microblaze/microblaze.c:1854 config/microblaze/microblaze.c:2041
#: config/xtensa/xtensa.c:2394
msgid "invalid address"
msgstr "ongeldig adres"

#: config/microblaze/microblaze.c:1953
#, c-format
msgid "letter %c was found & insn was not CONST_INT"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:7454 config/mips/mips.c:7475 config/mips/mips.c:7595
#, c-format
msgid "'%%%c' is not a valid operand prefix"
msgstr "'%%%c' is geen geldige operand-prefix"

#: config/mips/mips.c:7532 config/mips/mips.c:7539 config/mips/mips.c:7546
#: config/mips/mips.c:7553 config/mips/mips.c:7613 config/mips/mips.c:7627
#: config/mips/mips.c:7640 config/mips/mips.c:7649
#, c-format
msgid "invalid use of '%%%c'"
msgstr "ongeldig gebruik van '%%%c'"

#: config/mips/mips.c:7871
msgid "mips_debugger_offset called with non stack/frame/arg pointer"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:1589 config/mmix/mmix.c:1719
msgid "MMIX Internal: Expected a CONST_INT, not this"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:1668
msgid "MMIX Internal: Bad value for 'm', not a CONST_INT"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:1687
msgid "MMIX Internal: Expected a register, not this"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:1697
msgid "MMIX Internal: Expected a constant, not this"
msgstr ""

#. We need the original here.
#: config/mmix/mmix.c:1781
msgid "MMIX Internal: Cannot decode this operand"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:1838
msgid "MMIX Internal: This is not a recognized address"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:2713
msgid "MMIX Internal: Trying to output invalidly reversed condition:"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:2720
msgid "MMIX Internal: What's the CC of this?"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:2724
msgid "MMIX Internal: What is the CC of this?"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:2788
msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
msgstr "MMIX Intern: Dit is geen constante:"

#: config/picochip/picochip.c:2687
msgid "picochip_print_memory_address - Operand isn't memory based"
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.c:2946
msgid "Unknown mode in print_operand (CONST_DOUBLE) :"
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.c:2992 config/picochip/picochip.c:3024
msgid "Bad address, not (reg+disp):"
msgstr ""

# pre-decrement vertalen? zoja, als wat?
#: config/picochip/picochip.c:3038
#, fuzzy
msgid "Bad address, not register:"
msgstr "pre-decrement adres is geen register"

#: config/rs6000/host-darwin.c:95
#, c-format
msgid "Out of stack space.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:116
#, c-format
msgid "Try running '%s' in the shell to raise its limit.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:2787
#, fuzzy
msgid "-mvsx requires hardware floating point"
msgstr "lege declaratie"

#: config/rs6000/rs6000.c:2792
#, fuzzy
msgid "-mvsx and -mpaired are incompatible"
msgstr "-fpic en -mapcs-reent zijn niet compatibel"

#: config/rs6000/rs6000.c:2797
#, fuzzy
msgid "-mvsx used with little endian code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/rs6000/rs6000.c:2799
#, fuzzy
msgid "-mvsx needs indexed addressing"
msgstr "Schakel geïndexeerde adressering uit"

#: config/rs6000/rs6000.c:2803
#, fuzzy
msgid "-mvsx and -mno-altivec are incompatible"
msgstr "-fpic en -mapcs-reent zijn niet compatibel"

#: config/rs6000/rs6000.c:2805
msgid "-mno-altivec disables vsx"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:7750
#, fuzzy
msgid "bad move"
msgstr "slechte test"

#: config/rs6000/rs6000.c:15577
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%c value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%H"

#: config/rs6000/rs6000.c:15605
#, c-format
msgid "invalid %%f value"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:15614
#, c-format
msgid "invalid %%F value"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:15623
#, c-format
msgid "invalid %%G value"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:15658
#, c-format
msgid "invalid %%j code"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:15668
#, c-format
msgid "invalid %%J code"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:15678
#, c-format
msgid "invalid %%k value"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:15693 config/xtensa/xtensa.c:2293
#, c-format
msgid "invalid %%K value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%K"

#: config/rs6000/rs6000.c:15757
#, c-format
msgid "invalid %%O value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%O"

#: config/rs6000/rs6000.c:15804
#, c-format
msgid "invalid %%q value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%q"

#: config/rs6000/rs6000.c:15848
#, c-format
msgid "invalid %%S value"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:15888
#, c-format
msgid "invalid %%T value"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:15898
#, c-format
msgid "invalid %%u value"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:15907 config/xtensa/xtensa.c:2263
#, c-format
msgid "invalid %%v value"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:16006 config/xtensa/xtensa.c:2314
#, c-format
msgid "invalid %%x value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%x"

#: config/rs6000/rs6000.c:16152
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%y value, try using the 'Z' constraint"
msgstr "twee %<u%>s in integerconstante"

#: config/rs6000/rs6000.c:27228
msgid "AltiVec argument passed to unprototyped function"
msgstr "AltiVec argument doorgegeven aan functie zonder prototype"

# Betere vertaling voor 'decompose'?
#: config/s390/s390.c:5144
#, c-format
msgid "cannot decompose address"
msgstr "kan adres niet ontleden"

#: config/score/score3.c:1284 config/score/score3.c:1304
#: config/score/score7.c:1272
#, c-format
msgid "invalid operand for code: '%c'"
msgstr "ongeldige operand voor code: '%c'"

#: config/sh/sh.c:1188
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R"
msgstr "ongeldige operand voor %%R"

#: config/sh/sh.c:1215
#, c-format
msgid "invalid operand to %%S"
msgstr "ongeldige operand voor %%N"

#: config/sh/sh.c:9254
msgid "created and used with different architectures / ABIs"
msgstr "aangemaakt en gebruikt met verschillende architecturen / ABIs"

#: config/sh/sh.c:9256
msgid "created and used with different ABIs"
msgstr "aangemaakt en gebruikt met verschillende ABIs"

# Vertaling voor "endianness"? Of niet nodig?
#: config/sh/sh.c:9258
msgid "created and used with different endianness"
msgstr "aangemaakt en gebruikt met verschillende \"endianness\""

#: config/sparc/sparc.c:7424 config/sparc/sparc.c:7430
#, c-format
msgid "invalid %%Y operand"
msgstr "ongeldige operand voor %%Y"

#: config/sparc/sparc.c:7500
#, c-format
msgid "invalid %%A operand"
msgstr "ongeldige operand voor %%A"

#: config/sparc/sparc.c:7510
#, c-format
msgid "invalid %%B operand"
msgstr "ongeldige operand voor %%B"

#: config/sparc/sparc.c:7549
#, c-format
msgid "invalid %%c operand"
msgstr "ongeldige operand voor %%c"

#: config/sparc/sparc.c:7571
#, c-format
msgid "invalid %%d operand"
msgstr "ongeldige operand voor %%d"

#: config/sparc/sparc.c:7588
#, c-format
msgid "invalid %%f operand"
msgstr "ongeldige operand voor %%f"

#: config/sparc/sparc.c:7602
#, c-format
msgid "invalid %%s operand"
msgstr "ongeldige operand voor %%s"

#: config/sparc/sparc.c:7656
#, c-format
msgid "long long constant not a valid immediate operand"
msgstr "een long long constante is geen geldige onmiddellijke operand"

#: config/sparc/sparc.c:7659
#, c-format
msgid "floating point constant not a valid immediate operand"
msgstr "een floating-point constante is geen geldige onmiddellijke operand"

#: config/stormy16/stormy16.c:1748 config/stormy16/stormy16.c:1819
#, c-format
msgid "'B' operand is not constant"
msgstr "'B' operand is geen constante"

#: config/stormy16/stormy16.c:1775
#, c-format
msgid "'B' operand has multiple bits set"
msgstr ""

#: config/stormy16/stormy16.c:1801
#, c-format
msgid "'o' operand is not constant"
msgstr "'o' operand is geen constante"

#: config/stormy16/stormy16.c:1833
#, c-format
msgid "xstormy16_print_operand: unknown code"
msgstr ""

#: config/v850/v850.c:338
msgid "const_double_split got a bad insn:"
msgstr "const_double_split kreeg een slechte insn:"

#: config/v850/v850.c:920
msgid "output_move_single:"
msgstr "output_move_single:"

#: config/vax/vax.c:418
#, c-format
msgid "symbol used with both base and indexed registers"
msgstr ""

#: config/vax/vax.c:427
#, c-format
msgid "symbol with offset used in PIC mode"
msgstr ""

#: config/vax/vax.c:513
#, fuzzy, c-format
msgid "symbol used as immediate operand"
msgstr "een long long constante is geen geldige onmiddellijke operand"

#: config/vax/vax.c:1536
#, fuzzy
msgid "illegal operand detected"
msgstr "ongeldige letter gebruikt als operand-modifier"

#: config/xtensa/xtensa.c:740 config/xtensa/xtensa.c:772
#: config/xtensa/xtensa.c:781
msgid "bad test"
msgstr "slechte test"

#: config/xtensa/xtensa.c:2251
#, c-format
msgid "invalid %%D value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%D"

#: config/xtensa/xtensa.c:2288
msgid "invalid mask"
msgstr "ongeldig masker"

#: config/xtensa/xtensa.c:2321
#, c-format
msgid "invalid %%d value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%d"

#: config/xtensa/xtensa.c:2342 config/xtensa/xtensa.c:2352
#, c-format
msgid "invalid %%t/%%b value"
msgstr "ongeldige waarde voor %%t/%%b"

#: config/xtensa/xtensa.c:2419
msgid "no register in address"
msgstr "geen register in adres"

#: config/xtensa/xtensa.c:2427
msgid "address offset not a constant"
msgstr "adres-offset is geen constante"

#: cp/call.c:7841
msgid "candidate 1:"
msgstr "kandidaat 1:"

#: cp/call.c:7842
msgid "candidate 2:"
msgstr "kandidaat 2:"

#: cp/cxx-pretty-print.c:172 objc/objc-act.c:8958
msgid "<unnamed>"
msgstr ""

#: cp/cxx-pretty-print.c:2118
#, fuzzy
msgid "template-parameter-"
msgstr "meerdere parameters hebben de naam %qs"

#: cp/decl2.c:725
msgid "candidates are: %+#D"
msgstr "kandidaten zijn: %+#D"

#: cp/decl2.c:727 cp/pt.c:1726
#, gcc-internal-format
msgid "candidate is: %+#D"
msgstr "kandidaat is: %+#D"

#: cp/error.c:298
#, fuzzy
msgid "<missing>"
msgstr "beginwaarde ontbreekt"

#: cp/error.c:358
#, fuzzy
msgid "<brace-enclosed initializer list>"
msgstr "accolades rond scalaire beginwaarde"

#: cp/error.c:360
#, fuzzy
msgid "<unresolved overloaded function type>"
msgstr "einde van niet-void functie werd bereikt zonder teruggeefwaarde"

#: cp/error.c:512
msgid "<type error>"
msgstr ""

#: cp/error.c:612
#, fuzzy, c-format
msgid "<anonymous %s>"
msgstr "<anoniem>"

#. A lambda's "type" is essentially its signature.
#: cp/error.c:617
msgid "<lambda"
msgstr ""

#: cp/error.c:744
msgid "<typeprefixerror>"
msgstr ""

#: cp/error.c:856
#, fuzzy, c-format
msgid "(static initializers for %s)"
msgstr "ongeldige beginwaarde voor veld %qs"

#: cp/error.c:858
#, c-format
msgid "(static destructors for %s)"
msgstr ""

#: cp/error.c:945
msgid "vtable for "
msgstr ""

#: cp/error.c:957
msgid "<return value> "
msgstr ""

#: cp/error.c:970
#, fuzzy
msgid "{anonymous}"
msgstr "<anoniem>"

#: cp/error.c:1085
msgid "<enumerator>"
msgstr ""

#: cp/error.c:1125
#, fuzzy
msgid "<declaration error>"
msgstr "herdeclaratie van %qs"

#: cp/error.c:1369
msgid "with"
msgstr ""

#: cp/error.c:1541 cp/error.c:1561
#, fuzzy
msgid "<template parameter error>"
msgstr "meerdere parameters hebben de naam %qs"

#: cp/error.c:1687
#, fuzzy
msgid "<statement>"
msgstr "ongeldige beginwaarde"

#. While waiting for caret diagnostics, avoid printing
#. __cxa_allocate_exception, __cxa_throw, and the like.
#: cp/error.c:1717
msgid "<throw-expression>"
msgstr ""

#: cp/error.c:2222
msgid "<unparsed>"
msgstr ""

#: cp/error.c:2371
msgid "<expression error>"
msgstr ""

#: cp/error.c:2385
#, fuzzy
msgid "<unknown operator>"
msgstr "onbekende operator '%s' in %%:version-compare"

#: cp/error.c:2594
#, fuzzy
msgid "<unknown>"
msgstr "onbekende machine-modus %qs"

#: cp/error.c:2614
#, fuzzy
msgid "{unknown}"
msgstr "onbekende machine-modus %qs"

#: cp/error.c:2698
msgid "At global scope:"
msgstr ""

#: cp/error.c:2804
#, fuzzy, c-format
msgid "In static member function %qs"
msgstr "In memberfunctie %qs"

#: cp/error.c:2806
#, c-format
msgid "In copy constructor %qs"
msgstr ""

#: cp/error.c:2808
#, fuzzy, c-format
msgid "In constructor %qs"
msgstr "In functie %qs"

#: cp/error.c:2810
#, fuzzy, c-format
msgid "In destructor %qs"
msgstr "In functie %qs"

#: cp/error.c:2812
#, fuzzy
msgid "In lambda function"
msgstr "In memberfunctie %qs"

#: cp/error.c:2842
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: In instantiation of %qs:\n"
msgstr "impliciete declaratie van functie %qs"

#: cp/error.c:2874
#, c-format
msgid "%s:%d:%d:  recursively instantiated from %qs\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:2875
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:%d:  instantiated from %qs\n"
msgstr "  inline gemaakt vanuit %qs"

#: cp/error.c:2880 cp/error.c:2881
#, c-format
msgid "%s:%d:  recursively instantiated from %qs\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:2889
#, c-format
msgid "%s:%d:%d:  recursively instantiated from here"
msgstr ""

#: cp/error.c:2890
#, c-format
msgid "%s:%d:%d:  instantiated from here"
msgstr ""

#: cp/error.c:2895
#, c-format
msgid "%s:%d:  recursively instantiated from here"
msgstr ""

#: cp/error.c:2896
#, c-format
msgid "%s:%d:  instantiated from here"
msgstr ""

#: cp/error.c:2939
#, c-format
msgid "%s:%d:%d:  [ skipping %d instantiation contexts ]\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:2943
#, c-format
msgid "%s:%d:  [ skipping %d instantiation contexts ]\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:3005
#, c-format
msgid "%s:%d:%d:  in constexpr expansion of %qs"
msgstr ""

#: cp/error.c:3009
#, c-format
msgid "%s:%d:  in constexpr expansion of %qs"
msgstr ""

#: cp/pt.c:1730
msgid "candidates are:"
msgstr "kandidaten zijn:"

#: cp/pt.c:16515 cp/call.c:3072
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "candidate is:"
msgid_plural "candidates are:"
msgstr[0] "kandidaat 1:"
msgstr[1] "kandidaat 1:"

#: cp/rtti.c:536
#, fuzzy
msgid "target is not pointer or reference to class"
msgstr "herhaald lid %qs"

# 'Arithmetic'?? 'rekensom' is wel correct, maar het klinkt zo stom.
#: cp/rtti.c:541
#, fuzzy
msgid "target is not pointer or reference to complete type"
msgstr "rekensom met pointer naar onvolledig type"

#: cp/rtti.c:547
#, fuzzy
msgid "target is not pointer or reference"
msgstr "herhaald lid %qs"

#: cp/rtti.c:560
#, fuzzy
msgid "source is not a pointer"
msgstr "grootte van array %qs is van een niet-integraal type"

#: cp/rtti.c:565
msgid "source is not a pointer to class"
msgstr ""

#: cp/rtti.c:570
#, fuzzy
msgid "source is a pointer to incomplete type"
msgstr "dereferentie van pointer naar onvolledig type"

#: cp/rtti.c:585
#, fuzzy
msgid "source is not of class type"
msgstr "%qs is smaller dan waarden van zijn type"

#: cp/rtti.c:590
#, fuzzy
msgid "source is of incomplete class type"
msgstr "teruggeeftype is onvolledig"

#: cp/rtti.c:603
#, fuzzy
msgid "conversion casts away constness"
msgstr "ongeldige registernaam voor %qs"

#: cp/rtti.c:761
msgid "source type is not polymorphic"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:5001 c-typeck.c:3468
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr "argument van verkeerd type voor unaire min"

# 'unary' = 'unair'?
#: cp/typeck.c:5002 c-typeck.c:3455
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr "argument van verkeerd type voor unaire plus"

#: cp/typeck.c:5025 c-typeck.c:3494
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr "argument van verkeerd type voor bit-complement"

#: cp/typeck.c:5032 c-typeck.c:3502
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "argument van verkeerd type voor abs"

# OK, ik geef het op: wat is hier een goede vertaling voor 'conjugation'?
#: cp/typeck.c:5040 c-typeck.c:3514
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr "argument van verkeerd type voor vervoeging"

# 'unary' = 'unair'?
#: cp/typeck.c:5051
#, fuzzy
msgid "in argument to unary !"
msgstr "argument van verkeerd type voor unaire plus"

#: cp/typeck.c:5100
#, fuzzy
msgid "no pre-increment operator for type"
msgstr "parameter %qs wijst naar een onvolledig type"

#: cp/typeck.c:5102
msgid "no post-increment operator for type"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:5104
#, fuzzy
msgid "no pre-decrement operator for type"
msgstr "parameter %qs wijst naar een onvolledig type"

#: cp/typeck.c:5106
msgid "no post-decrement operator for type"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:96
msgid "Arithmetic OK at %L"
msgstr "Arithmetische OK op %L"

#: fortran/arith.c:99
msgid "Arithmetic overflow at %L"
msgstr "Arithmetische overflow op %L"

#: fortran/arith.c:102
msgid "Arithmetic underflow at %L"
msgstr "Arithmetische underflow op %L"

#: fortran/arith.c:105
msgid "Arithmetic NaN at %L"
msgstr "Arithmetische NaN op %L"

#: fortran/arith.c:108
msgid "Division by zero at %L"
msgstr "Deling door nul op %L"

#: fortran/arith.c:111
msgid "Array operands are incommensurate at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:115
msgid "Integer outside symmetric range implied by Standard Fortran at %L"
msgstr ""

# Is 'elementair' wel een goede vertaling voor 'elemental'?
#: fortran/arith.c:1346
msgid "elemental binary operation"
msgstr "elementaire binaire operatie"

#: fortran/check.c:1473 fortran/check.c:2351 fortran/check.c:2405
#, fuzzy, c-format
msgid "arguments '%s' and '%s' for intrinsic %s"
msgstr "Ontbrekende argumenten voor intrinsic %s op %L"

#: fortran/check.c:2157
#, c-format
msgid "arguments 'a%d' and 'a%d' for intrinsic '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2633 fortran/intrinsic.c:3912
#, fuzzy, c-format
msgid "arguments '%s' and '%s' for intrinsic '%s'"
msgstr "Ontbrekende argumenten voor intrinsic %s op %L"

# Dit zou misschien beter 'warning' blijven
#: fortran/error.c:738 fortran/error.c:792 fortran/error.c:827
#: fortran/error.c:902
#, fuzzy
msgid "Warning:"
msgstr "let op: "

#: fortran/error.c:794 fortran/error.c:882 fortran/error.c:932
#, fuzzy
msgid "Error:"
msgstr "fout: "

#: fortran/error.c:956
#, fuzzy
msgid "Fatal Error:"
msgstr "fatale fout: "

#: fortran/expr.c:607
#, fuzzy, c-format
msgid "Constant expression required at %C"
msgstr "overflow in constante expressie"

#: fortran/expr.c:610
#, fuzzy, c-format
msgid "Integer expression required at %C"
msgstr "overflow in constante expressie"

#: fortran/expr.c:615
#, fuzzy, c-format
msgid "Integer value too large in expression at %C"
msgstr "integer overflow in expressie"

#: fortran/expr.c:3141
#, fuzzy
msgid "array assignment"
msgstr "beginwaarde ontbreekt"

#: fortran/gfortranspec.c:303
#, c-format
msgid ""
"GNU Fortran comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute copies of GNU Fortran\n"
"under the terms of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING\n"
"\n"
msgstr ""

#: fortran/gfortranspec.c:459
#, c-format
msgid "Driving:"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:2238 fortran/intrinsic.c:3621
msgid "actual argument to INTENT = OUT/INOUT"
msgstr ""

#: fortran/io.c:549
msgid "Positive width required"
msgstr ""

#: fortran/io.c:550
#, fuzzy
msgid "Nonnegative width required"
msgstr "bitveld %qs heeft een negatieve breedte"

#: fortran/io.c:551
#, fuzzy
msgid "Unexpected element '%c' in format string at %L"
msgstr "formaatstring niet beëindigd"

#: fortran/io.c:553
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of format string"
msgstr "formaatstring niet beëindigd"

#: fortran/io.c:554
#, fuzzy
msgid "Zero width in format descriptor"
msgstr "breedte van nul in %s formaat"

#: fortran/io.c:574
#, fuzzy
msgid "Missing leading left parenthesis"
msgstr "beginwaarde ontbreekt"

#: fortran/io.c:603
msgid "Left parenthesis required after '*'"
msgstr ""

#: fortran/io.c:634
msgid "Expected P edit descriptor"
msgstr ""

#. P requires a prior number.
#: fortran/io.c:642
msgid "P descriptor requires leading scale factor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:737 fortran/io.c:751
msgid "Comma required after P descriptor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:765
#, fuzzy
msgid "Positive width required with T descriptor"
msgstr "overflow in constante expressie"

#: fortran/io.c:844
msgid "E specifier not allowed with g0 descriptor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:914
#, fuzzy
msgid "Positive exponent width required"
msgstr "overflow in constante expressie"

#: fortran/io.c:944
#, fuzzy
msgid "Period required in format specifier"
msgstr "onbekende formaatspecificatie"

#: fortran/io.c:1521
#, fuzzy, c-format
msgid "%s tag"
msgstr "%s voor %qs"

#: fortran/io.c:2818
msgid "internal unit in WRITE"
msgstr ""

#. For INQUIRE, all tags except FILE, ID and UNIT are variable definition
#. contexts. Thus, use an extended RESOLVE_TAG macro for that.
#: fortran/io.c:3999
#, c-format
msgid "%s tag with INQUIRE"
msgstr ""

#: fortran/matchexp.c:28
#, fuzzy, c-format
msgid "Syntax error in expression at %C"
msgstr "integer overflow in expressie"

#: fortran/module.c:985
#, fuzzy
msgid "Unexpected EOF"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: fortran/module.c:1017
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of module in string constant"
msgstr "ongeldige registernaam voor %qs"

#: fortran/module.c:1071
#, fuzzy
msgid "Integer overflow"
msgstr "integer overflow in expressie"

#: fortran/module.c:1102
msgid "Name too long"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1209
msgid "Bad name"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1253
#, fuzzy
msgid "Expected name"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: fortran/module.c:1256
msgid "Expected left parenthesis"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1259
msgid "Expected right parenthesis"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1262
#, fuzzy
msgid "Expected integer"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: fortran/module.c:1265
#, fuzzy
msgid "Expected string"
msgstr "ongeldige operand van %s"

# Ik zou 'library' kunnen vertalen, maar ik heb in compiler-manuals nog niet
# dikwijls 'bibliotheek' zien gebruiken.
# De vertaalde boodschappen voor make gebruiken dat op het ogenblik wél, maar
# ik ben van plan daar verandering in te brengen.
#: fortran/module.c:1289
#, fuzzy
msgid "find_enum(): Enum not found"
msgstr "veld %qs niet gevonden"

#: fortran/module.c:1908
msgid "Expected attribute bit name"
msgstr ""

#: fortran/module.c:2777
msgid "Expected integer string"
msgstr ""

#: fortran/module.c:2781
msgid "Error converting integer"
msgstr ""

#: fortran/module.c:2803
#, fuzzy
msgid "Expected real string"
msgstr "formaatstring niet beëindigd"

#: fortran/module.c:3020
msgid "Expected expression type"
msgstr ""

#: fortran/module.c:3074
#, fuzzy
msgid "Bad operator"
msgstr "ongeldige operand voor %P"

#: fortran/module.c:3163
#, fuzzy
msgid "Bad type in constant expression"
msgstr "overflow in constante expressie"

#: fortran/module.c:5669
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of module"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: fortran/parse.c:1166
msgid "arithmetic IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1175
#, fuzzy
msgid "attribute declaration"
msgstr "lege declaratie"

#: fortran/parse.c:1211
#, fuzzy
msgid "data declaration"
msgstr "lege declaratie"

#: fortran/parse.c:1220
#, fuzzy
msgid "derived type declaration"
msgstr "lege declaratie"

#: fortran/parse.c:1314
msgid "block IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1323
msgid "implied END DO"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1408 fortran/resolve.c:8930
#, fuzzy
msgid "assignment"
msgstr "beginwaarde ontbreekt"

#: fortran/parse.c:1411 fortran/resolve.c:8969 fortran/resolve.c:8971
#, fuzzy
msgid "pointer assignment"
msgstr "ongeldige lvalue in toewijzing"

#: fortran/parse.c:1429
msgid "simple IF"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:499
#, fuzzy
msgid "module procedure"
msgstr "%qs is geen bestand, pipe of tty"

#: fortran/resolve.c:500
#, fuzzy
msgid "internal function"
msgstr "%qs gedeclareerd als een functie die een functie teruggeeft"

#: fortran/resolve.c:1896
msgid "elemental procedure"
msgstr ""

# Ongeldig soort wat?
#: fortran/resolve.c:3654
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid context for NULL() pointer at %%L"
msgstr "Ongeldige soort voor %s op %L"

#: fortran/resolve.c:3670
#, c-format
msgid "Operand of unary numeric operator '%s' at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3686
#, c-format
msgid "Operands of binary numeric operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3701
#, c-format
msgid "Operands of string concatenation operator at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3720
#, c-format
msgid "Operands of logical operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3734
#, fuzzy, c-format
msgid "Operand of .not. operator at %%L is %s"
msgstr "incompatibele operands voor %s"

#: fortran/resolve.c:3748
msgid "COMPLEX quantities cannot be compared at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3777
#, c-format
msgid "Logicals at %%L must be compared with %s instead of %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3783
#, c-format
msgid "Operands of comparison operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3791
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown operator '%s' at %%L"
msgstr "onbekende operator '%s' in %%:version-compare"

#: fortran/resolve.c:3793
#, c-format
msgid "Operand of user operator '%s' at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3796
#, c-format
msgid "Operands of user operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3882
#, fuzzy, c-format
msgid "Inconsistent ranks for operator at %%L and %%L"
msgstr "incompatibele operands voor %s"

#: fortran/resolve.c:6148
msgid "Loop variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6152
#, fuzzy
msgid "iterator variable"
msgstr "statische variable %qs is als dllimport aangeduid"

#: fortran/resolve.c:6157
msgid "Start expression in DO loop"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6161
#, fuzzy
msgid "End expression in DO loop"
msgstr "ongeldige expressie als operand"

#: fortran/resolve.c:6165
msgid "Step expression in DO loop"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6412 fortran/resolve.c:6414
msgid "DEALLOCATE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6715 fortran/resolve.c:6717
msgid "ALLOCATE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6896
msgid "STAT variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6939
msgid "ERRMSG variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7954
msgid "item in READ"
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:1137
#, c-format
msgid "Different CHARACTER lengths (%ld/%ld) in array constructor"
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:4303
msgid "Integer overflow when calculating the amount of memory to allocate"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:4120
#, fuzzy, c-format
msgid "Actual string length does not match the declared one for dummy argument '%s' (%ld/%ld)"
msgstr "doorgeven van argument %d van %qs"

#: fortran/trans-decl.c:4128
#, fuzzy, c-format
msgid "Actual string length is shorter than the declared one for dummy argument '%s' (%ld/%ld)"
msgstr "doorgeven van argument %d van %qs"

#: fortran/trans-expr.c:5135
#, c-format
msgid "Target of rank remapping is too small (%ld < %ld)"
msgstr ""

#: fortran/trans-intrinsic.c:890
#, c-format
msgid "Unequal character lengths (%ld/%ld) in %s"
msgstr ""

#: fortran/trans-intrinsic.c:5413
#, c-format
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is negative (its value is %lld)"
msgstr ""

#: fortran/trans-intrinsic.c:5445
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is too large"
msgstr ""

#: fortran/trans-io.c:529
#, fuzzy
msgid "Unit number in I/O statement too small"
msgstr "%s voor %qs"

#: fortran/trans-io.c:538
#, fuzzy
msgid "Unit number in I/O statement too large"
msgstr "%s voor %qs"

#: fortran/trans-stmt.c:155
msgid "Assigned label is not a target label"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:655
#, c-format
msgid "Invalid image number %d in SYNC IMAGES"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:1079 fortran/trans-stmt.c:1360
msgid "Loop variable has been modified"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:1219
msgid "DO step value is zero"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:48
msgid "Array reference out of bounds"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:49
#, fuzzy
msgid "Incorrect function return value"
msgstr "%<noreturn%> functie geeft niet-void waarde terug"

#: fortran/trans.c:556
msgid "Memory allocation failed"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:639 fortran/trans.c:1039
msgid "Allocation would exceed memory limit"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:729
#, c-format
msgid "Attempting to allocate already allocated variable '%s'"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:735
msgid "Attempting to allocate already allocated variable"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:848 fortran/trans.c:928
#, c-format
msgid "Attempt to DEALLOCATE unallocated '%s'"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1062
#, fuzzy, c-format
msgid "Not a valid Java .class file.\n"
msgstr "ongeldige basisklasse"

#: java/jcf-dump.c:1068
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing constant pool\n"
msgstr "%s voor stringconstante"

#: java/jcf-dump.c:1074 java/jcf-parse.c:1433
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "error in constant pool entry #%d\n"
msgstr "constant object wordt beschreven (argument %d)"

#: java/jcf-dump.c:1084
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing fields\n"
msgstr "%s voor stringconstante"

#: java/jcf-dump.c:1090
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing methods\n"
msgstr "%s voor stringconstante"

#: java/jcf-dump.c:1096
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing final attributes\n"
msgstr "%s voor stringconstante"

#: java/jcf-dump.c:1133
#, c-format
msgid "Try 'jcf-dump --help' for more information.\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1140
#, c-format
msgid ""
"Usage: jcf-dump [OPTION]... CLASS...\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1141
#, c-format
msgid ""
"Display contents of a class file in readable form.\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1142
#, c-format
msgid " -c           Disassemble method bodies\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1143
#, c-format
msgid " --javap         Generate output in 'javap' format\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1145
#, c-format
msgid " --classpath PATH    Set path to find .class files\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1146
#, c-format
msgid " -IDIR          Append directory to class path\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1147
#, c-format
msgid " --bootclasspath PATH  Override built-in class path\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1148
#, c-format
msgid " --extdirs PATH     Set extensions directory path\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1149
#, c-format
msgid " -o FILE         Set output file name\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1151
#, c-format
msgid " --help         Print this help, then exit\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1152
#, c-format
msgid " --version        Print version number, then exit\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1153
#, c-format
msgid " -v, --verbose      Print extra information while running\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1155
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1183 java/jcf-dump.c:1251
#, c-format
msgid "jcf-dump: no classes specified\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1271
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open '%s' for output.\n"
msgstr "open %s"

#: java/jcf-dump.c:1316
#, c-format
msgid "bad format of .zip/.jar archive\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1434
#, c-format
msgid "Bad byte codes.\n"
msgstr ""

#: java/jvgenmain.c:47
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS]... CLASSNAMEmain [OUTFILE]\n"
msgstr ""

#: java/jvgenmain.c:111
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Cannot open output file: %s\n"
msgstr "kan bestand '%s' niet openen"

#: java/jvgenmain.c:157
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Failed to close output file %s\n"
msgstr "kan bestand '%s' niet openen"

#: java/lang-specs.h:33
msgid "-fjni and -femit-class-files are incompatible"
msgstr "-fini en -femit-class-files zijn niet compatibel"

#: java/lang-specs.h:34
msgid "-fjni and -femit-class-file are incompatible"
msgstr "-fini en -femit-class-file zijn niet compatibel"

#: java/lang-specs.h:35 java/lang-specs.h:36
msgid "-femit-class-file should used along with -fsyntax-only"
msgstr "-femit-class-file zou in combinatie met -fsyntax-only gebruikt moeten worden"

#: config/i386/linux-unwind.h:186
msgid "ax ; {int $0x80 | syscall"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.h:120
#, fuzzy
msgid "static is not supported on TPF-OS"
msgstr "sectie-attributen worden niet ondersteund op dit doelsysteem"

#: config/mcore/mcore.h:54
msgid "the m210 does not have little endian support"
msgstr ""

#: config/darwin.h:241
msgid "-current_version only allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:243
msgid "-install_name only allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:248
msgid "-bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:249
msgid "-bundle_loader not allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:250
msgid "-client_name not allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:255
msgid "-force_flat_namespace not allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:257
msgid "-keep_private_externs not allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:258
msgid "-private_bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: fortran/lang-specs.h:55 fortran/lang-specs.h:69
#, fuzzy
msgid "gfortran does not support -E without -cpp"
msgstr "GCC ondersteunt -C of -CC niet zonder -E"

#: config/sparc/freebsd.h:35 config/rs6000/sysv4.h:830
#: config/i386/freebsd.h:98 config/ia64/freebsd.h:26 config/alpha/freebsd.h:34
#: config/arm/freebsd.h:31
msgid "consider using '-pg' instead of '-p' with gprof(1)"
msgstr ""

#: config/arc/arc.h:62 config/mips/mips.h:1172
msgid "may not use both -EB and -EL"
msgstr "-EB en -EL mogen niet samen gebruikt worden"

#: config/vax/netbsd-elf.h:51
#, fuzzy
msgid "the -shared option is not currently supported for VAX ELF"
msgstr "De -shared optie wordt op het ogenblik niet ondersteund voor VAX ELF."

#: config/vax/vax.h:50 config/vax/vax.h:51
#, fuzzy
msgid "profiling not supported with -mg"
msgstr "profileren wordt niet ondersteund wanneer -mg gebruikt wordt\n"

#: config/i386/mingw-w64.h:75 config/i386/mingw32.h:101
#: config/i386/cygwin.h:116
msgid "shared and mdll are not compatible"
msgstr "-shared en -mdll zijn niet compatibel"

#: ada/gcc-interface/lang-specs.h:33 gcc.c:746 java/jvspec.c:80
msgid "-pg and -fomit-frame-pointer are incompatible"
msgstr "-pg en -fomit-frame-pointer zijn niet compatibel"

#: ada/gcc-interface/lang-specs.h:34
msgid "-c or -S required for Ada"
msgstr "-c of -S is vereist voor Ada"

#: config/vxworks.h:71
#, fuzzy
msgid "-Xbind-now and -Xbind-lazy are incompatible"
msgstr "-fini en -femit-class-file zijn niet compatibel"

#: config/sparc/linux64.h:157 config/sparc/linux64.h:168
#: config/sparc/netbsd-elf.h:122 config/sparc/netbsd-elf.h:141
#: config/sparc/sol2-bi.h:240 config/sparc/sol2-bi.h:250
msgid "may not use both -m32 and -m64"
msgstr "-m32 en -m64 mogen niet samen gebruikt worden"

#: config/sparc/sol2-bi.h:212 config/sparc/sol2-bi.h:217
#: config/sparc/sol2-gld-bi.h:50 config/sparc/sol2-gld-bi.h:55
msgid "does not support multilib"
msgstr "ondersteunt geen multilib"

#: config/bfin/elf.h:54
#, fuzzy
msgid "no processor type specified for linking"
msgstr "specbestand heeft geen spec voor het linken"

#: config/arm/arm.h:178
msgid "-msoft-float and -mhard_float may not be used together"
msgstr "-msoft-float en -mhard_float mogen niet samen gebruikt worden"

#: config/arm/arm.h:180
msgid "-mbig-endian and -mlittle-endian may not be used together"
msgstr "-mbig-endian en -mlittle-endian mogen niet samen gebruikt worden"

#: objc/lang-specs.h:31 objc/lang-specs.h:42
msgid "GNU Objective C no longer supports traditional compilation"
msgstr ""

#: objc/lang-specs.h:56
msgid "objc-cpp-output is deprecated; please use objective-c-cpp-output instead"
msgstr ""

#: objcp/lang-specs.h:58
msgid "objc++-cpp-output is deprecated; please use objective-c++-cpp-output instead"
msgstr ""

#: config/i386/nwld.h:34
#, fuzzy
msgid "static linking is not supported"
msgstr "Statisch linken wordt niet ondersteund.\n"

#: config/pa/pa-hpux10.h:87 config/pa/pa-hpux10.h:90 config/pa/pa-hpux10.h:98
#: config/pa/pa-hpux10.h:101 config/pa/pa-hpux11.h:108
#: config/pa/pa-hpux11.h:111 config/pa/pa64-hpux.h:30 config/pa/pa64-hpux.h:33
#: config/pa/pa64-hpux.h:42 config/pa/pa64-hpux.h:45
msgid "warning: consider linking with '-static' as system libraries with"
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux10.h:88 config/pa/pa-hpux10.h:91 config/pa/pa-hpux10.h:99
#: config/pa/pa-hpux10.h:102 config/pa/pa-hpux11.h:109
#: config/pa/pa-hpux11.h:112 config/pa/pa64-hpux.h:31 config/pa/pa64-hpux.h:34
#: config/pa/pa64-hpux.h:43 config/pa/pa64-hpux.h:46
msgid " profiling support are only provided in archive format"
msgstr ""

#: config/rs6000/darwin.h:99
msgid " conflicting code gen style switches are used"
msgstr " conflicterende opties voor codegeneratie gebruikt"

#: config/mips/r3900.h:34
msgid "-mhard-float not supported"
msgstr "-mhard-float wordt niet ondersteund"

#: config/mips/r3900.h:36
msgid "-msingle-float and -msoft-float cannot both be specified"
msgstr "-msingle-float en -msoft-float kunnen niet samen gebruikt worden."

#: config/cris/cris.h:196
#, fuzzy
msgid "do not specify both -march=... and -mcpu=..."
msgstr "-EB en -EL mogen niet samen gebruikt worden"

#: gcc.c:908
#, fuzzy
msgid "GNU C no longer supports -traditional without -E"
msgstr "GCC ondersteunt -C of -CC niet zonder -E"

#: gcc.c:917
msgid "-E or -x required when input is from standard input"
msgstr "-E of -x is nodig wanneer de invoer van standaardinvoer komt"

#: config/i386/i386.h:557
msgid "'-msse5' was removed"
msgstr ""

#: config/sh/sh.h:424
msgid "SH2a does not support little-endian"
msgstr "SH2a ondersteunt little-endian niet"

#: config/rx/rx.h:66
#, fuzzy
msgid "-mas100-syntax is incompatible with -gdwarf"
msgstr "case-selector niet compatibel met label"

#: config/rx/rx.h:67
msgid "rx200 cpu does not have FPU hardware"
msgstr ""

#: config/lynx.h:70
msgid "cannot use mthreads and mlegacy-threads together"
msgstr ""

#: config/lynx.h:95
msgid "cannot use mshared and static together"
msgstr ""

#: java/lang.opt:122
msgid "Warn if deprecated empty statements are found"
msgstr ""

#: java/lang.opt:126
msgid "Warn if .class files are out of date"
msgstr ""

#: java/lang.opt:130
msgid "Warn if modifiers are specified when not necessary"
msgstr ""

#: java/lang.opt:150
msgid "--CLASSPATH\tDeprecated; use --classpath instead"
msgstr ""

#: java/lang.opt:157
msgid "Permit the use of the assert keyword"
msgstr ""

#: java/lang.opt:179
msgid "--bootclasspath=<path>\tReplace system path"
msgstr ""

#: java/lang.opt:183
msgid "Generate checks for references to NULL"
msgstr ""

#: java/lang.opt:187
msgid "--classpath=<path>\tSet class path"
msgstr ""

#: java/lang.opt:194
msgid "Output a class file"
msgstr ""

#: java/lang.opt:198
msgid "Alias for -femit-class-file"
msgstr ""

#: java/lang.opt:202
msgid "--encoding=<encoding>\tChoose input encoding (defaults from your locale)"
msgstr ""

#: java/lang.opt:206
msgid "--extdirs=<path>\tSet the extension directory path"
msgstr ""

#: java/lang.opt:216
msgid "Input file is a file with a list of filenames to compile"
msgstr ""

#: java/lang.opt:223
msgid "Always check for non gcj generated classes archives"
msgstr ""

#: java/lang.opt:227
msgid "Assume the runtime uses a hash table to map an object to its synchronization structure"
msgstr ""

#: java/lang.opt:231
msgid "Generate instances of Class at runtime"
msgstr ""

#: java/lang.opt:235
msgid "Use offset tables for virtual method calls"
msgstr ""

#: java/lang.opt:242
msgid "Assume native functions are implemented using JNI"
msgstr ""

#: java/lang.opt:246
msgid "Enable optimization of static class initialization code"
msgstr ""

#: java/lang.opt:253
msgid "Reduce the amount of reflection meta-data generated"
msgstr ""

#: java/lang.opt:257
msgid "Enable assignability checks for stores into object arrays"
msgstr ""

#: java/lang.opt:261
msgid "Generate code for the Boehm GC"
msgstr ""

#: java/lang.opt:265
msgid "Call a library routine to do integer divisions"
msgstr ""

#: java/lang.opt:269
#, fuzzy
msgid "Generate code for built-in atomic operations"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: java/lang.opt:273
msgid "Generated should be loaded by bootstrap loader"
msgstr ""

#: java/lang.opt:277
msgid "Set the source language version"
msgstr ""

#: java/lang.opt:281
msgid "Set the target VM version"
msgstr ""

#: ada/gcc-interface/lang.opt:117
msgid "-gnat<options>\tSpecify options to GNAT"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:147
msgid "-J<directory>\tPut MODULE files in 'directory'"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:199
#, fuzzy
msgid "Warn about possible aliasing of dummy arguments"
msgstr "accolades ontbreken rond beginwaarde"

#: fortran/lang.opt:203
msgid "Warn about alignment of COMMON blocks"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:207
#, fuzzy
msgid "Warn about missing ampersand in continued character constants"
msgstr "karakterconstante met meer dan één karakter"

#: fortran/lang.opt:211
#, fuzzy
msgid "Warn about creation of array temporaries"
msgstr "pointer naar functie gebruikt in rekensom"

#: fortran/lang.opt:215
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated character expressions"
msgstr "niet-prototype definitie hier"

#: fortran/lang.opt:223
#, fuzzy
msgid "Warn about most implicit conversions"
msgstr "parameternamen (zonder types) in functiedeclaratie"

#: fortran/lang.opt:227
#, fuzzy
msgid "Warn about calls with implicit interface"
msgstr "parameternamen (zonder types) in functiedeclaratie"

#: fortran/lang.opt:231
#, fuzzy
msgid "Warn about called procedures not explicitly declared"
msgstr "parameternamen (zonder types) in functiedeclaratie"

#: fortran/lang.opt:235
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated source lines"
msgstr "niet-prototype definitie hier"

#: fortran/lang.opt:239
msgid "Warn on intrinsics not part of the selected standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:247
#, fuzzy
msgid "Warn about \"suspicious\" constructs"
msgstr "geen eerdere declaratie voor %qs"

#: fortran/lang.opt:251
msgid "Permit nonconforming uses of the tab character"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:255
#, fuzzy
msgid "Warn about underflow of numerical constant expressions"
msgstr "overflow in constante expressie"

#: fortran/lang.opt:259
msgid "Warn if a user-procedure has the same name as an intrinsic"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:263
#, fuzzy
msgid "Warn about unused dummy arguments."
msgstr "accolades ontbreken rond beginwaarde"

# of "preprocessing" behouden?
#: fortran/lang.opt:267
#, fuzzy
msgid "Enable preprocessing"
msgstr "Schakel traditionele voorverwerking in"

#: fortran/lang.opt:275
#, fuzzy
msgid "Disable preprocessing"
msgstr "Schakel geïndexeerde adressering uit"

#: fortran/lang.opt:283
msgid "Enable alignment of COMMON blocks"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:287
msgid "All intrinsics procedures are available regardless of selected standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:295
msgid "Do not treat local variables and COMMON blocks as if they were named in SAVE statements"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:299
msgid "Specify that backslash in string introduces an escape character"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:303
msgid "Produce a backtrace when a runtime error is encountered"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:307
msgid "-fblas-matmul-limit=<n>\tSize of the smallest matrix for which matmul will use BLAS"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:311
msgid "Produce a warning at runtime if a array temporary has been created for a procedure argument"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:315
msgid "Use big-endian format for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:319
msgid "Use little-endian format for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:323
msgid "Use native format for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:327
msgid "Swap endianness for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:331
msgid "Use the Cray Pointer extension"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:335
msgid "Ignore 'D' in column one in fixed form"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:339
msgid "Treat lines with 'D' in column one as comments"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:343
msgid "Set the default double precision kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:347
msgid "Set the default integer kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:351
msgid "Set the default real kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:355
msgid "Allow dollar signs in entity names"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:359
msgid "Dump a core file when a runtime error occurs"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:363
msgid "Display the code tree after parsing"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:367
msgid "Display the code tree after front end optimization"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:371
msgid "Display the code tree after parsing; deprecated option"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:375
msgid "Specify that an external BLAS library should be used for matmul calls on large-size arrays"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:379
#, fuzzy
msgid "Use f2c calling convention"
msgstr "Onbeëindigde stringconstante"

#: fortran/lang.opt:383
msgid "Assume that the source file is fixed form"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:387
msgid "Specify where to find the compiled intrinsic modules"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:391
msgid "Allow arbitrary character line width in fixed mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:395
msgid "-ffixed-line-length-<n>\tUse n as character line width in fixed mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:399
#, fuzzy
msgid "-ffpe-trap=[...]\tStop on following floating point exceptions"
msgstr "ISO C staat het testen van asserties niet toe"

#: fortran/lang.opt:403
msgid "Assume that the source file is free form"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:407
msgid "Allow arbitrary character line width in free mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:411
msgid "-ffree-line-length-<n>\tUse n as character line width in free mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:415
msgid "Specify that no implicit typing is allowed, unless overridden by explicit IMPLICIT statements"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:419
msgid "-finit-character=<n>\tInitialize local character variables to ASCII value n"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:423
msgid "-finit-integer=<n>\tInitialize local integer variables to n"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:427
msgid "Initialize local variables to zero (from g77)"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:431
msgid "-finit-logical=<true|false>\tInitialize local logical variables"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:435
msgid "-finit-real=<zero|nan|inf|-inf>\tInitialize local real variables"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:439
msgid "-fmax-array-constructor=<n>\tMaximum number of objects in an array constructor"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:443
#, fuzzy
msgid "-fmax-identifier-length=<n>\tMaximum identifier length"
msgstr "beginwaarde ontbreekt"

#: fortran/lang.opt:447
msgid "-fmax-subrecord-length=<n>\tMaximum length for subrecords"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:451
msgid "-fmax-stack-var-size=<n>\tSize in bytes of the largest array that will be put on the stack"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:455
msgid "Set default accessibility of module entities to PRIVATE."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:463
msgid "Try to lay out derived types as compactly as possible"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:471
#, fuzzy
msgid "Protect parentheses in expressions"
msgstr "gebruik liefst haakjes rond && binnen ||"

#: fortran/lang.opt:475
msgid "Enable range checking during compilation"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:479
#, fuzzy
msgid "Reallocate the LHS in assignments"
msgstr "incompatibele types bij %s"

#: fortran/lang.opt:483
msgid "Use a 4-byte record marker for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:487
msgid "Use an 8-byte record marker for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:491
msgid "Allocate local variables on the stack to allow indirect recursion"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:495
msgid "Copy array sections into a contiguous block on procedure entry"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:499
msgid "-fcoarray=[...]\tSpecify which coarray parallelization should be used"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:503
msgid "-fcheck=[...]\tSpecify which runtime checks are to be performed"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:507
msgid "Append a second underscore if the name already contains an underscore"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:515
msgid "Apply negative sign to zero values"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:519
msgid "Append underscores to externally visible names"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:523
msgid "Compile all program units at once and check all interfaces"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:563
msgid "Statically link the GNU Fortran helper library (libgfortran)"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:567
#, fuzzy
msgid "Conform to the ISO Fortran 2003 standard"
msgstr "Volg de ISO 1990 C standaard"

#: fortran/lang.opt:571
#, fuzzy
msgid "Conform to the ISO Fortran 2008 standard"
msgstr "Volg de ISO 1990 C standaard"

#: fortran/lang.opt:575
#, fuzzy
msgid "Conform to the ISO Fortran 95 standard"
msgstr "Volg de ISO 1990 C standaard"

#: fortran/lang.opt:579
msgid "Conform to nothing in particular"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:583
msgid "Accept extensions to support legacy code"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:23 config/i386/i386.opt:209
msgid "Do not use hardware fp"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:27
msgid "Use fp registers"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:31
msgid "Assume GAS"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:35
msgid "Do not assume GAS"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:39
msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:43
msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:50
msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
msgstr "Plaats complexe integerconstantes niet in alleen-lezen geheugen"

#: config/alpha/alpha.opt:54
msgid "Use VAX fp"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:58
msgid "Do not use VAX fp"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:62
msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:66
msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:70
msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:74
msgid "Emit code for the counting ISA extension"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:78
msgid "Emit code using explicit relocation directives"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:82
msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:86
msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:90
msgid "Emit direct branches to local functions"
msgstr "Genereer directe aftakkingen naar locale functies"

#: config/alpha/alpha.opt:94
#, fuzzy
msgid "Emit indirect branches to local functions"
msgstr "Genereer directe aftakkingen naar locale functies"

#: config/alpha/alpha.opt:98
msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:102 config/s390/s390.opt:55
#: config/sparc/long-double-switch.opt:23
msgid "Use 128-bit long double"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:106 config/s390/s390.opt:59
#: config/sparc/long-double-switch.opt:27
msgid "Use 64-bit long double"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:110
msgid "Use features of and schedule given CPU"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:114
msgid "Schedule given CPU"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:118
msgid "Control the generated fp rounding mode"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:122
msgid "Control the IEEE trap mode"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:126
msgid "Control the precision given to fp exceptions"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:130
msgid "Tune expected memory latency"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:134 config/ia64/ia64.opt:111
#: config/rs6000/sysv4.opt:32
msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:23
msgid "Use 4 media accumulators"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:27
msgid "Use 8 media accumulators"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:31
#, fuzzy
msgid "Enable label alignment optimizations"
msgstr "lege declaratie"

#: config/frv/frv.opt:35
msgid "Dynamically allocate cc registers"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:42
msgid "Set the cost of branches"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:46
msgid "Enable conditional execution other than moves/scc"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:50
msgid "Change the maximum length of conditionally-executed sequences"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:54
msgid "Change the number of temporary registers that are available to conditionally-executed sequences"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:58
msgid "Enable conditional moves"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:62
msgid "Set the target CPU type"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:84
msgid "Use fp double instructions"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:88
msgid "Change the ABI to allow double word insns"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:92 config/bfin/bfin.opt:73
msgid "Enable Function Descriptor PIC mode"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:96
msgid "Just use icc0/fcc0"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:100
msgid "Only use 32 FPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:104
msgid "Use 64 FPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:108
msgid "Only use 32 GPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:112
msgid "Use 64 GPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:116
msgid "Enable use of GPREL for read-only data in FDPIC"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:120 config/rs6000/rs6000.opt:216
#: config/pdp11/pdp11.opt:67
msgid "Use hardware floating point"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:124 config/bfin/bfin.opt:77
msgid "Enable inlining of PLT in function calls"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:128
msgid "Enable PIC support for building libraries"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:132
msgid "Follow the EABI linkage requirements"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:136
msgid "Disallow direct calls to global functions"
msgstr "Verbied rechtstreekse oproepen van globale functies"

#: config/frv/frv.opt:140
msgid "Use media instructions"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:144
msgid "Use multiply add/subtract instructions"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:148
msgid "Enable optimizing &&/|| in conditional execution"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:152
msgid "Enable nested conditional execution optimizations"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:157
msgid "Do not mark ABI switches in e_flags"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:161
msgid "Remove redundant membars"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:165
msgid "Pack VLIW instructions"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:169
msgid "Enable setting GPRs to the result of comparisons"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:173
msgid "Change the amount of scheduler lookahead"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:177 config/pa/pa.opt:104
msgid "Use software floating point"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:181
msgid "Assume a large TLS segment"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:185
msgid "Do not assume a large TLS segment"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:190
msgid "Cause gas to print tomcat statistics"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:195
msgid "Link with the library-pic libraries"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:199
msgid "Allow branches to be packed with other instructions"
msgstr ""

#: config/mn10300/mn10300.opt:23
msgid "Target the AM33 processor"
msgstr ""

#: config/mn10300/mn10300.opt:27
msgid "Target the AM33/2.0 processor"
msgstr ""

#: config/mn10300/mn10300.opt:31
msgid "Target the AM34 processor"
msgstr ""

#: config/mn10300/mn10300.opt:35 config/arm/arm.opt:154
msgid "Tune code for the given processor"
msgstr ""

#: config/mn10300/mn10300.opt:39
msgid "Work around hardware multiply bug"
msgstr ""

#: config/mn10300/mn10300.opt:44
msgid "Enable linker relaxations"
msgstr ""

#: config/mn10300/mn10300.opt:48
msgid "Return pointers in both a0 and d0"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.opt:23
#, fuzzy
msgid "Enable TPF-OS tracing code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/s390/tpf.opt:27
msgid "Specify main object for TPF-OS"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:23
msgid "31 bit ABI"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:27
msgid "64 bit ABI"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:31 config/i386/i386.opt:102 config/spu/spu.opt:80
msgid "Generate code for given CPU"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:35
msgid "Maintain backchain pointer"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:39
msgid "Additional debug prints"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:43
msgid "ESA/390 architecture"
msgstr ""

# is niet helemaal exact, maar moet er maar voor doen
#: config/s390/s390.opt:47
#, fuzzy
msgid "Enable decimal floating point hardware support"
msgstr "Geef de naam op van hardware/formaat voor floating-point getallen op het doelplatform"

#: config/s390/s390.opt:51
#, fuzzy
msgid "Enable hardware floating point"
msgstr "lege declaratie"

#: config/s390/s390.opt:63
msgid "Use packed stack layout"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:67
msgid "Use bras for executable < 64k"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:71
msgid "Disable hardware floating point"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:75
msgid "Set the max. number of bytes which has to be left to stack size before a trap instruction is triggered"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:79
msgid "Emit extra code in the function prologue in order to trap if the stack size exceeds the given limit"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:83 config/ia64/ia64.opt:115 config/sparc/sparc.opt:91
#: config/i386/i386.opt:237 config/spu/spu.opt:84
msgid "Schedule code for given CPU"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:87
msgid "mvcle use"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:91
msgid "Warn if a function uses alloca or creates an array with dynamic size"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:95
msgid "Warn if a single function's framesize exceeds the given framesize"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:99
msgid "z/Architecture"
msgstr ""

#: config/ia64/ilp32.opt:3
#, fuzzy
msgid "Generate ILP32 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/ia64/ilp32.opt:7
#, fuzzy
msgid "Generate LP64 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/ia64/ia64.opt:21
msgid "Generate big endian code"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:25
msgid "Generate little endian code"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:29
msgid "Generate code for GNU as"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:33
msgid "Generate code for GNU ld"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:37
msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:41
#, fuzzy
msgid "Use in/loc/out register names"
msgstr "ongeldige registernaam voor %qs"

#: config/ia64/ia64.opt:48
msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:52
msgid "Generate code without GP reg"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:56
msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:60
msgid "Generate self-relocatable code"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:64
msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:68
msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:75
msgid "Generate inline integer division, optimize for latency"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:79
msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:83
msgid "Do not inline integer division"
msgstr "Maak deling van gehele getallen niet \"inline\""

#: config/ia64/ia64.opt:87
msgid "Generate inline square root, optimize for latency"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:91
msgid "Generate inline square root, optimize for throughput"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:95
msgid "Do not inline square root"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:99
msgid "Enable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:103
msgid "Enable earlier placing stop bits for better scheduling"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:107 config/spu/spu.opt:72 config/sh/sh.opt:258
#: config/pa/pa.opt:51
msgid "Specify range of registers to make fixed"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:119
msgid "Use data speculation before reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:123
msgid "Use data speculation after reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:127
msgid "Use control speculation"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:131
msgid "Use in block data speculation before reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:135
msgid "Use in block data speculation after reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:139
msgid "Use in block control speculation"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:143
msgid "Use simple data speculation check"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:147
msgid "Use simple data speculation check for control speculation"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:151
msgid "If set, data speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:155
msgid "If set, control speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:159
msgid "Count speculative dependencies while calculating priority of instructions"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:163
msgid "Place a stop bit after every cycle when scheduling"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:167
msgid "Assume that floating-point stores and loads are not likely to cause conflict when placed into one instruction group"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:171
msgid "Soft limit on number of memory insns per instruction group, giving lower priority to subsequent memory insns attempting to schedule in the same insn group. Frequently useful to prevent cache bank conflicts. Default value is 1"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:175
msgid "Disallow more than 'msched-max-memory-insns' in instruction group. Otherwise, limit is 'soft' (prefer non-memory operations when limit is reached)"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:179
msgid "Don't generate checks for control speculation in selective scheduling"
msgstr ""

#: config/ia64/vms_symvec_libgcc_s.opt:3
msgid "! It would be better to auto-generate this file."
msgstr ""

#: config/ia64/vms_symvec_libgcc_s.opt:7
msgid "SYMBOL_VECTOR=(__divdi3=PROCEDURE)"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:24
msgid "-msim\tUse simulator runtime"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:28
msgid "-mcpu=r8c\tCompile code for R8C variants"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:32
msgid "-mcpu=m16c\tCompile code for M16C variants"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:36
msgid "-mcpu=m32cm\tCompile code for M32CM variants"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:40
msgid "-mcpu=m32c\tCompile code for M32C variants"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:44
msgid "-memregs=\tNumber of memreg bytes (default: 16, range: 0..16)"
msgstr ""

#: config/sparc/little-endian.opt:23
#, fuzzy
msgid "Generate code for little-endian"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/sparc/little-endian.opt:27
#, fuzzy
msgid "Generate code for big-endian"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/sparc/sparc.opt:23 config/sparc/sparc.opt:27
msgid "Use hardware FP"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:31
msgid "Do not use hardware FP"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:35
msgid "Assume possible double misalignment"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:39
msgid "Use ABI reserved registers"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:43
#, fuzzy
msgid "Use hardware quad FP instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/sparc/sparc.opt:47
msgid "Do not use hardware quad fp instructions"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:51
msgid "Compile for V8+ ABI"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:55
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set extensions"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:59
msgid "Pointers are 64-bit"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:63
msgid "Pointers are 32-bit"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:67
msgid "Use 64-bit ABI"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:71
msgid "Use 32-bit ABI"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:75
msgid "Use stack bias"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:79
msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:83
msgid "Optimize tail call instructions in assembler and linker"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:87
msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:95
msgid "Use given SPARC-V9 code model"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:99
msgid "Enable strict 32-bit psABI struct return checking."
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:23
msgid "Compile for the m32rx"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:27
msgid "Compile for the m32r2"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:31
msgid "Compile for the m32r"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:35
msgid "Align all loops to 32 byte boundary"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:39
#, fuzzy
msgid "Prefer branches over conditional execution"
msgstr "types in voorwaardelijke expressie komen niet overeen"

#: config/m32r/m32r.opt:43
msgid "Give branches their default cost"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:47
msgid "Display compile time statistics"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:51
msgid "Specify cache flush function"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:55
msgid "Specify cache flush trap number"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:59
msgid "Only issue one instruction per cycle"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:63
msgid "Allow two instructions to be issued per cycle"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:67
msgid "Code size: small, medium or large"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:71
msgid "Don't call any cache flush functions"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:75
msgid "Don't call any cache flush trap"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:82
msgid "Small data area: none, sdata, use"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:23
msgid "Generate code for a 520X"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:27
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5206e"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/m68k/m68k.opt:31
msgid "Generate code for a 528x"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:35
msgid "Generate code for a 5307"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:39
msgid "Generate code for a 5407"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:43 config/m68k/m68k.opt:104
msgid "Generate code for a 68000"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:47
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 68010"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/m68k/m68k.opt:51 config/m68k/m68k.opt:108
msgid "Generate code for a 68020"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:55
msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:59
msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:63
msgid "Generate code for a 68030"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:67
msgid "Generate code for a 68040"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:71
msgid "Generate code for a 68060"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:75
msgid "Generate code for a 68302"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:79
msgid "Generate code for a 68332"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:84
msgid "Generate code for a 68851"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:88
msgid "Generate code that uses 68881 floating-point instructions"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:92
msgid "Align variables on a 32-bit boundary"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:96 config/arm/arm.opt:49 config/score/score.opt:63
msgid "Specify the name of the target architecture"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:100
msgid "Use the bit-field instructions"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:112
#, fuzzy
msgid "Generate code for a ColdFire v4e"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/m68k/m68k.opt:116
msgid "Specify the target CPU"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:120
msgid "Generate code for a cpu32"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:124
#, fuzzy
msgid "Use hardware division instructions on ColdFire"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/m68k/m68k.opt:128
#, fuzzy
msgid "Generate code for a Fido A"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/m68k/m68k.opt:132
#, fuzzy
msgid "Generate code which uses hardware floating point instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/m68k/m68k.opt:136
msgid "Enable ID based shared library"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:140
msgid "Do not use the bit-field instructions"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:144
msgid "Use normal calling convention"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:148
msgid "Consider type 'int' to be 32 bits wide"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:152
msgid "Generate pc-relative code"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:156
msgid "Use different calling convention using 'rtd'"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:160 config/bfin/bfin.opt:61
msgid "Enable separate data segment"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:164 config/bfin/bfin.opt:57
msgid "ID of shared library to build"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:168
msgid "Consider type 'int' to be 16 bits wide"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:172
msgid "Generate code with library calls for floating point"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:176
msgid "Do not use unaligned memory references"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:180
#, fuzzy
msgid "Tune for the specified target CPU or architecture"
msgstr "er kan geen alignment opgegeven worden voor %qs"

#: config/m68k/m68k.opt:184
msgid "Support more than 8192 GOT entries on ColdFire"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:188
msgid "Support TLS segment larger than 64K"
msgstr ""

#: config/m68k/ieee.opt:24 config/i386/i386.opt:145
msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
msgstr ""

#: config/i386/djgpp.opt:25
msgid "Ignored (obsolete)"
msgstr ""

#: config/i386/mingw.opt:23
msgid "Warn about none ISO msvcrt scanf/printf width extensions"
msgstr ""

#: config/i386/mingw.opt:27
msgid "For nested functions on stack executable permission is set."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:66
msgid "sizeof(long double) is 16"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:70 config/i386/i386.opt:141
msgid "Use hardware fp"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:74
msgid "sizeof(long double) is 12"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:78 config/sh/sh.opt:206
msgid "Reserve space for outgoing arguments in the function prologue"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:82
msgid "Align some doubles on dword boundary"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:86
msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
msgstr "Startadressen van functies worden uiteglijnd op deze macht van 2"

#: config/i386/i386.opt:90
msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
msgstr "Doeladressen van jumps worden uiteglijnd op deze macht van 2"

#: config/i386/i386.opt:94
msgid "Loop code aligned to this power of 2"
msgstr "Luscode wordt uiteglijnd op deze macht van 2"

#: config/i386/i386.opt:98
msgid "Align destination of the string operations"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:106
msgid "Use given assembler dialect"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:110
msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:114
msgid "Data greater than given threshold will go into .ldata section in x86-64 medium model"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:118
msgid "Use given x86-64 code model"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:121
msgid "%<-mcpu=%> is deprecated; use %<-mtune=%> or %<-march=%> instead"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:125
msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:129
msgid "Always use Dynamic Realigned Argument Pointer (DRAP) to realign stack"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:133
msgid "Return values of functions in FPU registers"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:137
msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:149
msgid "Inline all known string operations"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:153
msgid "Inline memset/memcpy string operations, but perform inline version only for small blocks"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:156
msgid "%<-mintel-syntax%> and %<-mno-intel-syntax%> are deprecated; use %<-masm=intel%> and %<-masm=att%> instead"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:161
msgid "Use native (MS) bitfield layout"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:177
msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:181
msgid "Set 80387 floating-point precision (-mpc32, -mpc64, -mpc80)"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:185
msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:189
#, fuzzy
msgid "Assume incoming stack aligned to this power of 2"
msgstr "Startadressen van functies worden uiteglijnd op deze macht van 2"

#: config/i386/i386.opt:193
msgid "Use push instructions to save outgoing arguments"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:197
msgid "Use red-zone in the x86-64 code"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:201
msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:205
msgid "Alternate calling convention"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:213
msgid "Use SSE register passing conventions for SF and DF mode"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:217
msgid "Realign stack in prologue"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:221
msgid "Enable stack probing"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:225
msgid "Chose strategy to generate stringop using"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:229
msgid "Use given thread-local storage dialect"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:233
#, c-format
msgid "Use direct references against %gs when accessing tls data"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:241
msgid "Generate code that conforms to the given ABI"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:245 config/rs6000/rs6000.opt:228
msgid "Vector library ABI to use"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:249
msgid "Return 8-byte vectors in memory"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:253
msgid "Generate reciprocals instead of divss and sqrtss."
msgstr ""

# mja. snappen wie snappen kan ^^
#: config/i386/i386.opt:257
#, fuzzy
msgid "Generate cld instruction in the function prologue."
msgstr "instructie met predicaat in voorwaardelijke sequentie"

#: config/i386/i386.opt:261
msgid "Generate vzeroupper instruction before a transfer of control flow out of"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:266
msgid "Do dispatch scheduling if processor is bdver1 and Haifa scheduling"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:273
msgid "Generate 32bit i386 code"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:277
msgid "Generate 64bit x86-64 code"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:281
#, fuzzy
msgid "Support MMX built-in functions"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:285
#, fuzzy
msgid "Support 3DNow! built-in functions"
msgstr "ingebouwde functie %qs wordt verborgen"

#: config/i386/i386.opt:289
#, fuzzy
msgid "Support Athlon 3Dnow! built-in functions"
msgstr "ingebouwde functie %qs wordt verborgen"

#: config/i386/i386.opt:293
msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:297
msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:301
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:305
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSSE3 built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:309
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 and SSE4.1 built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:313 config/i386/i386.opt:317
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:321
#, fuzzy
msgid "Do not support SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:325
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 and AVX built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:329
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX and FMA built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:333
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSE4A built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:337
#, fuzzy
msgid "Support FMA4 built-in functions and code generation "
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:341
#, fuzzy
msgid "Support XOP built-in functions and code generation "
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:345
#, fuzzy
msgid "Support LWP built-in functions and code generation "
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:349
msgid "Support code generation of Advanced Bit Manipulation (ABM) instructions."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:353
msgid "Support code generation of popcnt instruction."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:357
#, fuzzy
msgid "Support BMI built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:361
#, fuzzy
msgid "Support TBM built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:365
msgid "Support code generation of cmpxchg16b instruction."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:369
msgid "Support code generation of sahf instruction in 64bit x86-64 code."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:373
msgid "Support code generation of movbe instruction."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:377
msgid "Support code generation of crc32 instruction."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:381
#, fuzzy
msgid "Support AES built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:385
#, fuzzy
msgid "Support PCLMUL built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:389
msgid "Encode SSE instructions with VEX prefix"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:393
#, fuzzy
msgid "Support FSGSBASE built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:397
#, fuzzy
msgid "Support RDRND built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:401
#, fuzzy
msgid "Support F16C built-in functions and code generation"
msgstr "ingebouwde functie %qs is niet geïmplementeerd"

#: config/i386/i386.opt:405
msgid "Emit profiling counter call at function entry before prologue."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:409
msgid "Expand 32bit/64bit integer divide into 8bit unsigned integer divide with run-time check"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:23
msgid "Create console application"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:27
msgid "Generate code for a DLL"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:31
msgid "Ignore dllimport for functions"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:35
msgid "Use Mingw-specific thread support"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:39
msgid "Set Windows defines"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:43
msgid "Create GUI application"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:47
msgid "Use the GNU extension to the PE format for aligned common data"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:51
msgid "Compile code that relies on Cygwin DLL wrappers to support C++ operator new/delete replacement"
msgstr ""

#: config/i386/mingw-w64.opt:23
msgid "Use unicode startup and define UNICODE macro"
msgstr ""

#: config/rs6000/aix.opt:24 config/rs6000/rs6000.opt:307
msgid "Conform more closely to IBM XLC semantics"
msgstr ""

#: config/rs6000/darwin.opt:38 config/rs6000/sysv4.opt:129
msgid "Generate 64-bit code"
msgstr ""

#: config/rs6000/darwin.opt:42 config/rs6000/sysv4.opt:133
msgid "Generate 32-bit code"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:128
msgid "Use POWER instruction set"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:132
msgid "Do not use POWER instruction set"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:136
msgid "Use POWER2 instruction set"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:140
msgid "Use PowerPC instruction set"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:144
msgid "Do not use PowerPC instruction set"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:148
msgid "Use PowerPC-64 instruction set"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:152
msgid "Use PowerPC General Purpose group optional instructions"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:156
msgid "Use PowerPC Graphics group optional instructions"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:160
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.01 single field mfcr instruction"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rs6000/rs6000.opt:164
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.02 popcntb instruction"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rs6000/rs6000.opt:168
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.02 floating point rounding instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rs6000/rs6000.opt:172
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.05 compare bytes instruction"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rs6000/rs6000.opt:176
#, fuzzy
msgid "Use extended PowerPC V2.05 move floating point to/from GPR instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rs6000/rs6000.opt:180
msgid "Use AltiVec instructions"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:184
#, fuzzy
msgid "Use decimal floating point instructions"
msgstr "ISO C staat het testen van asserties niet toe"

#: config/rs6000/rs6000.opt:188
#, fuzzy
msgid "Use 4xx half-word multiply instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rs6000/rs6000.opt:192
#, fuzzy
msgid "Use 4xx string-search dlmzb instruction"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rs6000/rs6000.opt:196
msgid "Generate load/store multiple instructions"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:200
msgid "Generate string instructions for block moves"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:204
msgid "Use new mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:208
msgid "Use old mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:212 config/pdp11/pdp11.opt:79
msgid "Do not use hardware floating point"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:220
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.06 popcntd instruction"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rs6000/rs6000.opt:224
msgid "Under -ffast-math, generate a FRIZ instruction for (double)(long long) conversions"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:232
#, fuzzy
msgid "Use vector/scalar (VSX) instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rs6000/rs6000.opt:272
msgid "Do not generate load/store with update instructions"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:276
msgid "Generate load/store with update instructions"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:280 config/arm/arm.opt:122
msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:284
msgid "Avoid generation of indexed load/store instructions when possible"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:288
#, fuzzy
msgid "Mark __tls_get_addr calls with argument info"
msgstr "%<__builtin_next_arg%> opgeroepen zonder argument"

#: config/rs6000/rs6000.opt:295
msgid "Schedule the start and end of the procedure"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:299
msgid "Return all structures in memory (AIX default)"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:303
msgid "Return small structures in registers (SVR4 default)"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:311 config/rs6000/rs6000.opt:315
msgid "Generate software reciprocal divide and square root for better throughput."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:319
msgid "Assume that the reciprocal estimate instructions provide more accuracy."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:323
#, fuzzy
msgid "Do not place floating point constants in TOC"
msgstr "misvormde floating-point constante"

#: config/rs6000/rs6000.opt:327
#, fuzzy
msgid "Place floating point constants in TOC"
msgstr "misvormde floating-point constante"

#: config/rs6000/rs6000.opt:331
#, fuzzy
msgid "Do not place symbol+offset constants in TOC"
msgstr "misvormde floating-point constante"

#: config/rs6000/rs6000.opt:335
msgid "Place symbol+offset constants in TOC"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:346
msgid "Use only one TOC entry per procedure"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:350
msgid "Put everything in the regular TOC"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:354
msgid "Generate VRSAVE instructions when generating AltiVec code"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:358
msgid "-mvrsave=yes/no\tDeprecated option. Use -mvrsave/-mno-vrsave instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:362
msgid "Specify how many bytes should be moved inline before calling out to memcpy/memmove"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:366
#, fuzzy
msgid "Generate isel instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rs6000/rs6000.opt:370
msgid "-misel=yes/no\tDeprecated option. Use -misel/-mno-isel instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:374
msgid "Generate SPE SIMD instructions on E500"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:378
#, fuzzy
msgid "Generate PPC750CL paired-single instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rs6000/rs6000.opt:382
msgid "-mspe=yes/no\tDeprecated option. Use -mspe/-mno-spe instead"
msgstr ""

# kan beter
#: config/rs6000/rs6000.opt:386
#, fuzzy
msgid "-mdebug=\tEnable debug output"
msgstr "Schakel uitgebreide boodschappen in"

#: config/rs6000/rs6000.opt:390
msgid "-mabi=\tSpecify ABI to use"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:394
msgid "-mcpu=\tUse features of and schedule code for given CPU"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:398
msgid "-mtune=\tSchedule code for given CPU"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:402
msgid "-mtraceback=\tSelect full, part, or no traceback table"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:406
msgid "Avoid all range limits on call instructions"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:410
#, fuzzy
msgid "Generate Cell microcode"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/rs6000/rs6000.opt:414
msgid "Warn when a Cell microcoded instruction is emitted"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:418
msgid "Warn about deprecated 'vector long ...' AltiVec type usage"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:422
msgid "-mfloat-gprs=\tSelect GPR floating point method"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:426
msgid "-mlong-double-<n>\tSpecify size of long double (64 or 128 bits)"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:430
msgid "Determine which dependences between insns are considered costly"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:434
msgid "Specify which post scheduling nop insertion scheme to apply"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:438
msgid "Specify alignment of structure fields default/natural"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:442
msgid "Specify scheduling priority for dispatch slot restricted insns"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:446
#, fuzzy
msgid "Single-precision floating point unit"
msgstr "geordende vergelijking van een pointer met integer nul"

#: config/rs6000/rs6000.opt:450
#, fuzzy
msgid "Double-precision floating point unit"
msgstr "geordende vergelijking van een pointer met integer nul"

#: config/rs6000/rs6000.opt:454
#, fuzzy
msgid "Floating point unit does not support divide & sqrt"
msgstr "sectie-attributen worden niet ondersteund voor dit doelsysteem"

#: config/rs6000/rs6000.opt:458
msgid "-mfpu=\tSpecify FP (sp, dp, sp-lite, dp-lite) (implies -mxilinx-fpu)"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:462
msgid "Specify Xilinx FPU."
msgstr ""

#: config/rs6000/aix64.opt:24
msgid "Compile for 64-bit pointers"
msgstr ""

#: config/rs6000/aix64.opt:28
msgid "Compile for 32-bit pointers"
msgstr ""

#: config/rs6000/aix64.opt:32
msgid "Support message passing with the Parallel Environment"
msgstr ""

#: config/rs6000/linux64.opt:24
msgid "Call mcount for profiling before a function prologue"
msgstr ""

#: config/rs6000/linux64.opt:28
msgid "Select code model"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:24
msgid "Select ABI calling convention"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:28
msgid "Select method for sdata handling"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:36 config/rs6000/sysv4.opt:40
#, fuzzy
msgid "Align to the base type of the bit-field"
msgstr "%<__alignof%> toegepast op bitveld"

#: config/rs6000/sysv4.opt:45 config/rs6000/sysv4.opt:49
msgid "Produce code relocatable at runtime"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:53 config/rs6000/sysv4.opt:57
msgid "Produce little endian code"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:61 config/rs6000/sysv4.opt:65
msgid "Produce big endian code"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:70 config/rs6000/sysv4.opt:74
#: config/rs6000/sysv4.opt:83 config/rs6000/sysv4.opt:125
#: config/rs6000/sysv4.opt:137
msgid "no description yet"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:78
msgid "Assume all variable arg functions are prototyped"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:87
msgid "Use EABI"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:91
msgid "Allow bit-fields to cross word boundaries"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:95
msgid "Use alternate register names"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:101
msgid "Use default method for sdata handling"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:105
msgid "Link with libsim.a, libc.a and sim-crt0.o"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:109
msgid "Link with libads.a, libc.a and crt0.o"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:113
msgid "Link with libyk.a, libc.a and crt0.o"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:117
msgid "Link with libmvme.a, libc.a and crt0.o"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:121
msgid "Set the PPC_EMB bit in the ELF flags header"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:141
msgid "Generate code to use a non-exec PLT and GOT"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:145
#, fuzzy
msgid "Generate code for old exec BSS PLT"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/spu/spu.opt:20
msgid "Emit warnings when run-time relocations are generated"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:24
msgid "Emit errors when run-time relocations are generated"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:28
msgid "Specify cost of branches (Default 20)"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:32
msgid "Make sure loads and stores are not moved past DMA instructions"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:36
msgid "volatile must be specified on any memory that is effected by DMA"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:40 config/spu/spu.opt:44
msgid "Insert nops when it might improve performance by allowing dual issue (default)"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:48
msgid "Use standard main function as entry for startup"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:52
#, fuzzy
msgid "Generate branch hints for branches"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/spu/spu.opt:56
msgid "Maximum number of nops to insert for a hint (Default 2)"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:60
msgid "Approximate maximum number of instructions to allow between a hint and its branch [125]"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:64
#, fuzzy
msgid "Generate code for 18 bit addressing"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/spu/spu.opt:68
#, fuzzy
msgid "Generate code for 32 bit addressing"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/spu/spu.opt:76
msgid "Insert hbrp instructions after hinted branch targets to avoid the SPU hang issue"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:88
msgid "Access variables in 32-bit PPU objects (default)"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:92
msgid "Access variables in 64-bit PPU objects"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:96
msgid "Allow conversions between __ea and generic pointers (default)"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:100
msgid "Size (in KB) of software data cache"
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:104
msgid "Atomically write back software data cache lines (default)"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:23
#, fuzzy
msgid "Generate code for the M*Core M210"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/mcore/mcore.opt:27
msgid "Generate code for the M*Core M340"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:31
msgid "Force functions to be aligned to a 4 byte boundary"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:35 config/score/score.opt:23
#, fuzzy
msgid "Generate big-endian code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/mcore/mcore.opt:39
msgid "Emit call graph information"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:43
#, fuzzy
msgid "Use the divide instruction"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mcore/mcore.opt:47
msgid "Inline constants if it can be done in 2 insns or less"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:51 config/score/score.opt:27
#, fuzzy
msgid "Generate little-endian code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/mcore/mcore.opt:56 config/fr30/fr30.opt:27
msgid "Assume that run-time support has been provided, so omit -lsim from the linker command line"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:60
msgid "Use arbitrary sized immediates in bit operations"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:64
msgid "Prefer word accesses over byte accesses"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:71
msgid "Set the maximum amount for a single stack increment operation"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:75
msgid "Always treat bitfields as int-sized"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:32
msgid "Prepend the name of the cpu to all public symbol names"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:42
msgid "-mcpu=CPU\tCompile code for ARC variant CPU"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:46
msgid "-mtext=SECTION\tPut functions in SECTION"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:50
msgid "-mdata=SECTION\tPut data in SECTION"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:54
msgid "-mrodata=SECTION\tPut read-only data in SECTION"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:45
#, fuzzy
msgid "Generate SH1 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:49
#, fuzzy
msgid "Generate SH2 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:53
#, fuzzy
msgid "Generate default double-precision SH2a-FPU code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:57
#, fuzzy
msgid "Generate SH2a FPU-less code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:61
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH2a-FPU code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:65
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH2a-FPU code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:69
#, fuzzy
msgid "Generate SH2e code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:73
#, fuzzy
msgid "Generate SH3 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:77
#, fuzzy
msgid "Generate SH3e code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:81
#, fuzzy
msgid "Generate SH4 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:85
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-100 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:89
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-200 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:95
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-300 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:99
#, fuzzy
msgid "Generate SH4 FPU-less code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:103
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-100 FPU-less code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:107
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-200 FPU-less code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:111
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-300 FPU-less code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:115
#, fuzzy
msgid "Generate code for SH4 340 series (MMU/FPU-less)"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/sh/sh.opt:120
#, fuzzy
msgid "Generate code for SH4 400 series (MMU/FPU-less)"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/sh/sh.opt:125
#, fuzzy
msgid "Generate code for SH4 500 series (FPU-less)."
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/sh/sh.opt:130
msgid "Generate default single-precision SH4 code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:134
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH4-100 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:138
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH4-200 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:142
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH4-300 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:146
msgid "Generate only single-precision SH4 code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:150
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4-100 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:154
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4-200 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:158
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4-300 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:162
#, fuzzy
msgid "Generate SH4a code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:166
#, fuzzy
msgid "Generate SH4a FPU-less code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:170
msgid "Generate default single-precision SH4a code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:174
msgid "Generate only single-precision SH4a code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:178
#, fuzzy
msgid "Generate SH4al-dsp code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:182
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit SHmedia code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:186
msgid "Generate 32-bit FPU-less SHmedia code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:190
#, fuzzy
msgid "Generate 64-bit SHmedia code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:194
msgid "Generate 64-bit FPU-less SHmedia code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:198
#, fuzzy
msgid "Generate SHcompact code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/sh/sh.opt:202
msgid "Generate FPU-less SHcompact code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:210
msgid "Throttle unrolling to avoid thrashing target registers unless the unroll benefit outweighs this"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:214
#, fuzzy
msgid "Generate code in big endian mode"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/sh/sh.opt:218
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit offsets in switch tables"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/sh/sh.opt:222
#, fuzzy
msgid "Generate bit instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/sh/sh.opt:226
msgid "Cost to assume for a branch insn"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:230
msgid "Enable cbranchdi4 pattern"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:234
msgid "Emit cmpeqdi_t pattern even when -mcbranchdi is in effect."
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:238
msgid "Enable SH5 cut2 workaround"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:242
msgid "Align doubles at 64-bit boundaries"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:246
msgid "Division strategy, one of: call, call2, fp, inv, inv:minlat, inv20u, inv20l, inv:call, inv:call2, inv:fp, call-div1, call-fp, call-table"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:250
msgid "Specify name for 32 bit signed division function"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:254
msgid "Enable the use of 64-bit floating point registers in fmov instructions. See -mdalign if 64-bit alignment is required."
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:262
#, fuzzy
msgid "Enable the use of the fused floating point multiply-accumulate operation"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/sh/sh.opt:266
msgid "Cost to assume for gettr insn"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:270 config/sh/sh.opt:320
msgid "Follow Renesas (formerly Hitachi) / SuperH calling conventions"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:274
msgid "Increase the IEEE compliance for floating-point code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:278
msgid "Enable the use of the indexed addressing mode for SHmedia32/SHcompact"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:282
msgid "inline code to invalidate instruction cache entries after setting up nested function trampolines"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:286
msgid "Assume symbols might be invalid"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:290
msgid "Annotate assembler instructions with estimated addresses"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:294
#, fuzzy
msgid "Generate code in little endian mode"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/sh/sh.opt:298
msgid "Mark MAC register as call-clobbered"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:304
msgid "Make structs a multiple of 4 bytes (warning: ABI altered)"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:308
msgid "Emit function-calls using global offset table when generating PIC"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:312
#, fuzzy
msgid "Assume pt* instructions won't trap"
msgstr "floating-point constante buiten bereik"

#: config/sh/sh.opt:316
msgid "Shorten address references during linking"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:324
msgid "Deprecated. Use -Os instead"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:328
msgid "Cost to assume for a multiply insn"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:332
msgid "Don't generate privileged-mode only code; implies -mno-inline-ic_invalidate if the inline code would not work in user mode."
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:338
msgid "Pretend a branch-around-a-move is a conditional move."
msgstr ""

#: config/sh/superh.opt:6
msgid "Board name [and memory region]."
msgstr ""

#: config/sh/superh.opt:10
msgid "Runtime name."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:23
msgid "Specify an ABI"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:27
msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:34
msgid "Pass FP arguments in FP registers"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:38
msgid "Generate APCS conformant stack frames"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:42
msgid "Generate re-entrant, PIC code"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:56
msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:60
msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:64
msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:68
msgid "Cirrus: Place NOPs to avoid invalid instruction combinations"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:72 config/bfin/bfin.opt:27
msgid "Specify the name of the target CPU"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:76
msgid "Specify if floating point hardware should be used"
msgstr ""

# is niet helemaal exact, maar moet er maar voor doen
#: config/arm/arm.opt:83
#, fuzzy
msgid "Specify the __fp16 floating-point format"
msgstr "Geef de naam op van hardware/formaat voor floating-point getallen op het doelplatform"

# is niet helemaal exact, maar moet er maar voor doen
#: config/arm/arm.opt:94
msgid "Specify the name of the target floating point hardware/format"
msgstr "Geef de naam op van hardware/formaat voor floating-point getallen op het doelplatform"

#: config/arm/arm.opt:98
msgid "Alias for -mfloat-abi=hard"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:102
msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:106
msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:110
msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
msgstr "Geef het register op dat voor PIC-adressering gebruikt moet worden"

#: config/arm/arm.opt:114
msgid "Store function names in object code"
msgstr "Sla functienamen op in objectcode"

#: config/arm/arm.opt:118
msgid "Permit scheduling of a function's prologue sequence"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:126
msgid "Alias for -mfloat-abi=soft"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:130
msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:134
msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:138
msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:142
msgid "Specify how to access the thread pointer"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:146
msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:150
msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:158
msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:162
msgid "Use Neon quad-word (rather than double-word) registers for vectorization"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:166
msgid "Only generate absolute relocations on word sized values."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:170
msgid "Avoid overlapping destination and address registers on LDRD instructions"
msgstr ""

#: config/arm/pe.opt:23
msgid "Ignore dllimport attribute for functions"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:23
msgid "Generate code for an 11/10"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:27
msgid "Generate code for an 11/40"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:31
msgid "Generate code for an 11/45"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:35
#, fuzzy
msgid "Return floating-point results in ac0 (fr0 in Unix assembler syntax)"
msgstr "floating-point constante buiten bereik"

#: config/pdp11/pdp11.opt:39
msgid "Do not use inline patterns for copying memory"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:43
msgid "Use inline patterns for copying memory"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:47
msgid "Do not pretend that branches are expensive"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:51
msgid "Pretend that branches are expensive"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:55
msgid "Use the DEC assembler syntax"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:59
msgid "Use 32 bit float"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:63
msgid "Use 64 bit float"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:71
msgid "Use 16 bit int"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:75
msgid "Use 32 bit int"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:83
msgid "Target has split I&D"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:87
msgid "Use UNIX assembler syntax"
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:23
msgid "Use subroutines for function prologues and epilogues"
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:27
msgid "-mmcu=MCU\tSelect the target MCU"
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:34
msgid "Use an 8-bit 'int' type"
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:38
msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts"
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:48
msgid "Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices"
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:52
msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:56
#, fuzzy
msgid "Relax branches"
msgstr "Geen aftakkingen\n"

#: config/avr/avr.opt:60
msgid "Make the linker relaxation machine assume that a program counter wrap-around occurs."
msgstr ""

#: config/crx/crx.opt:23
#, fuzzy
msgid "Support multiply accumulate instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/crx/crx.opt:27
#, fuzzy
msgid "Do not use push to store function arguments"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/crx/crx.opt:31
msgid "Restrict doloop to the given nesting level"
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux.opt:23
msgid "Generate cpp defines for server IO"
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux.opt:27 config/pa/pa-hpux1010.opt:23
#: config/pa/pa-hpux1111.opt:23
msgid "Specify UNIX standard for predefines and linking"
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux.opt:31
msgid "Generate cpp defines for workstation IO"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:23 config/pa/pa.opt:76 config/pa/pa.opt:84
msgid "Generate PA1.0 code"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:27 config/pa/pa.opt:88 config/pa/pa.opt:108
msgid "Generate PA1.1 code"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:31 config/pa/pa.opt:92
msgid "Generate PA2.0 code (requires binutils 2.10 or later)"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:35
#, fuzzy
msgid "Generate code for huge switch statements"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/pa/pa.opt:39
msgid "Disable FP regs"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:43
msgid "Disable indexed addressing"
msgstr "Schakel geïndexeerde adressering uit"

#: config/pa/pa.opt:47
msgid "Generate fast indirect calls"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:55
msgid "Assume code will be assembled by GAS"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:59
msgid "Put jumps in call delay slots"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:64
#, fuzzy
msgid "Enable linker optimizations"
msgstr "lege declaratie"

#: config/pa/pa.opt:68
msgid "Always generate long calls"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:72
msgid "Emit long load/store sequences"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:80
msgid "Disable space regs"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:96
#, fuzzy
msgid "Use portable calling conventions"
msgstr "Onbeëindigde stringconstante"

#: config/pa/pa.opt:100
msgid "Specify CPU for scheduling purposes. Valid arguments are 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300, and 8000"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:112
msgid "Do not disable space regs"
msgstr ""

#: config/pa/pa64-hpux.opt:23
msgid "Assume code will be linked by GNU ld"
msgstr ""

#: config/pa/pa64-hpux.opt:27
msgid "Assume code will be linked by HP ld"
msgstr ""

#: config/xtensa/xtensa.opt:23
msgid "Use CONST16 instruction to load constants"
msgstr ""

#: config/xtensa/xtensa.opt:27
#, fuzzy
msgid "Disable position-independent code (PIC) for use in OS kernel code"
msgstr "Positie-onafhankelijke code wordt niet ondersteund. Genegeerd"

#: config/xtensa/xtensa.opt:31
msgid "Use indirect CALLXn instructions for large programs"
msgstr ""

#: config/xtensa/xtensa.opt:35
msgid "Automatically align branch targets to reduce branch penalties"
msgstr ""

#: config/xtensa/xtensa.opt:39
msgid "Intersperse literal pools with code in the text section"
msgstr ""

#: config/xtensa/xtensa.opt:43
msgid "-mno-serialize-volatile\tDo not serialize volatile memory references with MEMW instructions"
msgstr ""

#: config/stormy16/stormy16.opt:24
msgid "Provide libraries for the simulator"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:23
#, fuzzy
msgid "-mabi=ABI\tGenerate code that conforms to the given ABI"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/mips/mips.opt:27
msgid "Generate code that can be used in SVR4-style dynamic objects"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:31
#, fuzzy
msgid "Use PMC-style 'mad' instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:35
#, fuzzy
msgid "-march=ISA\tGenerate code for the given ISA"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/mips/mips.opt:39
#, fuzzy
msgid "-mbranch-cost=COST\tSet the cost of branches to roughly COST instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:43
msgid "Use Branch Likely instructions, overriding the architecture default"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:47
msgid "Switch on/off MIPS16 ASE on alternating functions for compiler testing"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:51
msgid "Trap on integer divide by zero"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:55
msgid "-mcode-readable=SETTING\tSpecify when instructions are allowed to access code"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:59
msgid "Use branch-and-break sequences to check for integer divide by zero"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:63
msgid "Use trap instructions to check for integer divide by zero"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:67
#, fuzzy
msgid "Allow the use of MDMX instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:71
msgid "Allow hardware floating-point instructions to cover both 32-bit and 64-bit operations"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:75
#, fuzzy
msgid "Use MIPS-DSP instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:79
#, fuzzy
msgid "Use MIPS-DSP REV 2 instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:89 config/mep/mep.opt:80
msgid "Use big-endian byte order"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:93 config/mep/mep.opt:84
msgid "Use little-endian byte order"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:97 config/iq2000/iq2000.opt:31
msgid "Use ROM instead of RAM"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:101
msgid "Use NewABI-style %reloc() assembly operators"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:105
msgid "Use -G for data that is not defined by the current object"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:109
msgid "Work around certain R4000 errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:113
msgid "Work around certain R4400 errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:117
msgid "Work around certain R10000 errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:121
msgid "Work around errata for early SB-1 revision 2 cores"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:125
msgid "Work around certain VR4120 errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:129
msgid "Work around VR4130 mflo/mfhi errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:133
msgid "Work around an early 4300 hardware bug"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:137
#, fuzzy
msgid "FP exceptions are enabled"
msgstr "ingeschakelde opties: "

#: config/mips/mips.opt:141
#, fuzzy
msgid "Use 32-bit floating-point registers"
msgstr "Ongeldige optie voor floating-point emulatie: -mfpe-%s"

#: config/mips/mips.opt:145
#, fuzzy
msgid "Use 64-bit floating-point registers"
msgstr "Ongeldige optie voor floating-point emulatie: -mfpe-%s"

#: config/mips/mips.opt:149
msgid "-mflush-func=FUNC\tUse FUNC to flush the cache before calling stack trampolines"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:153
#, fuzzy
msgid "Generate floating-point multiply-add instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:157
msgid "Use 32-bit general registers"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:161
msgid "Use 64-bit general registers"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:165
msgid "Use GP-relative addressing to access small data"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:169
msgid "When generating -mabicalls code, allow executables to use PLTs and copy relocations"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:173
#, fuzzy
msgid "Allow the use of hardware floating-point ABI and instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:177
msgid "Generate code that can be safely linked with MIPS16 code."
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:181
#, fuzzy
msgid "-mipsN\tGenerate code for ISA level N"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/mips/mips.opt:185
#, fuzzy
msgid "Generate MIPS16 code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/mips/mips.opt:189
#, fuzzy
msgid "Use MIPS-3D instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:193
#, fuzzy
msgid "Use ll, sc and sync instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:197
msgid "Use -G for object-local data"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:201
msgid "Use indirect calls"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:205
msgid "Use a 32-bit long type"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:209
msgid "Use a 64-bit long type"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:213
msgid "Pass the address of the ra save location to _mcount in $12"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:217
msgid "Don't optimize block moves"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:221
msgid "Use the mips-tfile postpass"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:225
#, fuzzy
msgid "Allow the use of MT instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:229
#, fuzzy
msgid "Prevent the use of all floating-point operations"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:233
msgid "Do not use a cache-flushing function before calling stack trampolines"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:237
#, fuzzy
msgid "Do not use MDMX instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:241
#, fuzzy
msgid "Generate normal-mode code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/mips/mips.opt:245
#, fuzzy
msgid "Do not use MIPS-3D instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:249
#, fuzzy
msgid "Use paired-single floating-point instructions"
msgstr "ISO C staat het testen van asserties niet toe"

#: config/mips/mips.opt:253
msgid "-mr10k-cache-barrier=SETTING\tSpecify when r10k cache barriers should be inserted"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:257
msgid "Try to allow the linker to turn PIC calls into direct calls"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:261
msgid "When generating -mabicalls code, make the code suitable for use in shared libraries"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:265
msgid "Restrict the use of hardware floating-point instructions to 32-bit operations"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:269
#, fuzzy
msgid "Use SmartMIPS instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:273
#, fuzzy
msgid "Prevent the use of all hardware floating-point instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mips/mips.opt:277
msgid "Optimize lui/addiu address loads"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:281
msgid "Assume all symbols have 32-bit values"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:285
msgid "Use synci instruction to invalidate i-cache"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:289
msgid "-mtune=PROCESSOR\tOptimize the output for PROCESSOR"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:293 config/iq2000/iq2000.opt:44
msgid "Put uninitialized constants in ROM (needs -membedded-data)"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:297
msgid "Perform VR4130-specific alignment optimizations"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:301
msgid "Lift restrictions on GOT size"
msgstr ""

#: config/fr30/fr30.opt:23
msgid "Assume small address space"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:23 config/m68hc11/m68hc11.opt:31
msgid "Compile for a 68HC11"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:27 config/m68hc11/m68hc11.opt:35
msgid "Compile for a 68HC12"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:41 config/m68hc11/m68hc11.opt:45
msgid "Compile for a 68HCS12"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:49
msgid "Auto pre/post decrement increment allowed"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:53
msgid "Min/max instructions allowed"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:57
msgid "Use call and rtc for function calls and returns"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:61
msgid "Auto pre/post decrement increment not allowed"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:65
msgid "Use jsr and rts for function calls and returns"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:69
msgid "Min/max instructions not allowed"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:73
#, fuzzy
msgid "Use direct addressing mode for soft registers"
msgstr "operand %<%d%> is geen register"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:77
msgid "Compile with 32-bit integer mode"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:82
msgid "Specify the register allocation order"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:86
msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
msgstr "Gebruik geen directe adressering voor zachte registers"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:90
msgid "Compile with 16-bit integer mode"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:94
msgid "Indicate the number of soft registers available"
msgstr ""

#: config/vax/vax.opt:23 config/vax/vax.opt:27
msgid "Target DFLOAT double precision code"
msgstr ""

#: config/vax/vax.opt:31 config/vax/vax.opt:35
msgid "Generate GFLOAT double precision code"
msgstr ""

#: config/vax/vax.opt:39
#, fuzzy
msgid "Generate code for GNU assembler (gas)"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/vax/vax.opt:43
#, fuzzy
msgid "Generate code for UNIX assembler"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/vax/vax.opt:47
#, fuzzy
msgid "Use VAXC structure conventions"
msgstr "Onbeëindigde stringconstante"

#: config/vax/vax.opt:51
msgid "Use new adddi3/subdi3 patterns"
msgstr ""

#: config/cris/linux.opt:27
msgid "Together with -fpic and -fPIC, do not use GOTPLT references"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:45
msgid "Work around bug in multiplication instruction"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:51
msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:56
msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:64
msgid "Emit verbose debug information in assembly code"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:71
msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:80
msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:89
msgid "Do not tune stack alignment"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:98
msgid "Do not tune writable data alignment"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:107
msgid "Do not tune code and read-only data alignment"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:116
msgid "Align code and data to 32 bits"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:133
msgid "Don't align items in code or data"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:142
msgid "Do not emit function prologue or epilogue"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:149
msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:158
msgid "Override -mbest-lib-options"
msgstr ""

#: config/cris/cris.opt:165
#, fuzzy
msgid "-march=ARCH\tGenerate code for the specified chip or CPU version"
msgstr "er kan geen alignment opgegeven worden voor %qs"

#: config/cris/cris.opt:169
#, fuzzy
msgid "-mtune=ARCH\tTune alignment for the specified chip or CPU version"
msgstr "er kan geen alignment opgegeven worden voor %qs"

#: config/cris/cris.opt:173
msgid "-mmax-stackframe=SIZE\tWarn when a stackframe is larger than the specified size"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.opt:23
msgid "Generate H8S code"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.opt:27
msgid "Generate H8SX code"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.opt:31
msgid "Generate H8S/2600 code"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.opt:35
msgid "Make integers 32 bits wide"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.opt:42
msgid "Use registers for argument passing"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.opt:46
msgid "Consider access to byte sized memory slow"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.opt:50
msgid "Enable linker relaxing"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.opt:54
msgid "Generate H8/300H code"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.opt:58
#, fuzzy
msgid "Enable the normal mode"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: config/h8300/h8300.opt:62
msgid "Use H8/300 alignment rules"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:23
msgid "Use registers r2 and r5"
msgstr "Gebruik registers r2 en r5"

#: config/v850/v850.opt:27
msgid "Use 4 byte entries in switch tables"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:31
msgid "Enable backend debugging"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:35
#, fuzzy
msgid "Do not use the callt instruction"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/v850/v850.opt:39
msgid "Reuse r30 on a per function basis"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:43
msgid "Support Green Hills ABI"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:47
msgid "Prohibit PC relative function calls"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:51
msgid "Use stubs for function prologues"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:55
msgid "Set the max size of data eligible for the SDA area"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:59
#, fuzzy
msgid "Enable the use of the short load instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/v850/v850.opt:63
msgid "Same as: -mep -mprolog-function"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:67
msgid "Set the max size of data eligible for the TDA area"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:71
msgid "Enforce strict alignment"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:75
msgid "Enforce table jump"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:82
msgid "Compile for the v850 processor"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:86
msgid "Compile for the v850e processor"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:90
msgid "Compile for the v850e1 processor"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:94
msgid "Compile for the v850e2 processor"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:98
msgid "Compile for the v850e2v3 processor"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:102
msgid "Set the max size of data eligible for the ZDA area"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:24
msgid "For intrinsics library: pass all parameters in registers"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:28
msgid "Use register stack for parameters and return value"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:32
msgid "Use call-clobbered registers for parameters and return value"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:37
msgid "Use epsilon-respecting floating point compare instructions"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:41
msgid "Use zero-extending memory loads, not sign-extending ones"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:45
msgid "Generate divide results with reminder having the same sign as the divisor (not the dividend)"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:49
msgid "Prepend global symbols with \":\" (for use with PREFIX)"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:53
msgid "Do not provide a default start-address 0x100 of the program"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:57
msgid "Link to emit program in ELF format (rather than mmo)"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:61
msgid "Use P-mnemonics for branches statically predicted as taken"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:65
msgid "Don't use P-mnemonics for branches"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:79
msgid "Use addresses that allocate global registers"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:83
msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:87
msgid "Generate a single exit point for each function"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:91
#, fuzzy
msgid "Do not generate a single exit point for each function"
msgstr "interne fout - slechte ingebouwde functie %qs"

#: config/mmix/mmix.opt:95
msgid "Set start-address of the program"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.opt:99
msgid "Set start-address of data"
msgstr ""

#: config/iq2000/iq2000.opt:23
msgid "Specify CPU for code generation purposes"
msgstr ""

#: config/iq2000/iq2000.opt:27
msgid "Specify CPU for scheduling purposes"
msgstr ""

#: config/iq2000/iq2000.opt:35 config/microblaze/microblaze.opt:65
msgid "Use GP relative sdata/sbss sections"
msgstr ""

#: config/iq2000/iq2000.opt:40
msgid "No default crt0.o"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:23 config/mep/mep.opt:141
msgid "Use simulator runtime"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:31
#, fuzzy
msgid "Omit frame pointer for leaf functions"
msgstr "Genereer directe aftakkingen naar locale functies"

#: config/bfin/bfin.opt:35
msgid "Program is entirely located in low 64k of memory"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:39
msgid "Work around a hardware anomaly by adding a number of NOPs before a"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:44
msgid "Avoid speculative loads to work around a hardware anomaly."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:48
msgid "Enabled ID based shared library"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:52
msgid "Generate code that won't be linked against any other ID shared libraries,"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:65
msgid "Avoid generating pc-relative calls; use indirection"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:69
msgid "Link with the fast floating-point library"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:81
msgid "Do stack checking using bounds in L1 scratch memory"
msgstr ""

# is niet helemaal exact, maar moet er maar voor doen
#: config/bfin/bfin.opt:85
#, fuzzy
msgid "Enable multicore support"
msgstr "Geef de naam op van hardware/formaat voor floating-point getallen op het doelplatform"

#: config/bfin/bfin.opt:89
msgid "Build for Core A"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:93
msgid "Build for Core B"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:97
msgid "Build for SDRAM"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:101
msgid "Assume ICPLBs are enabled at runtime."
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.opt:23
msgid "Specify which type of AE to target. This option sets the mul-type and byte-access."
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.opt:27
msgid "Specify which type of multiplication to use. Can be mem, mac or none."
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.opt:31
msgid "Specify whether the byte access instructions should be used. Enabled by default."
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.opt:35
msgid "Enable debug output to be generated."
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.opt:39
msgid "Allow a symbol value to be used as an immediate value in an instruction."
msgstr ""

#: config/picochip/picochip.opt:43
msgid "Generate warnings when inefficient code is known to be generated."
msgstr ""

#: config/vxworks.opt:24
msgid "Assume the VxWorks RTP environment"
msgstr ""

#: config/vxworks.opt:31
msgid "Assume the VxWorks vThreads environment"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:50 c-family/c.opt:71 c-family/c.opt:74 c-family/c.opt:77
#: c-family/c.opt:80 c-family/c.opt:179 c-family/c.opt:182 c-family/c.opt:220
#: c-family/c.opt:224 c-family/c.opt:236 c-family/c.opt:1053
#: c-family/c.opt:1061 common.opt:285 common.opt:288 common.opt:2175
#, fuzzy, c-format
msgid "missing filename after %qs"
msgstr "beginwaarde ontbreekt"

#: config/darwin.opt:111
msgid "Generate compile-time CFString objects"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:205
msgid "Warn if constant CFString objects contain non-portable characters"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:210
msgid "Generate AT&T-style stubs for Mach-O"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:214
msgid "Generate code suitable for executables (NOT shared libs)"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:218
msgid "Generate code suitable for fast turn around debugging"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:226
msgid "The earliest MacOS X version on which this program will run"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:230
msgid "Set sizeof(bool) to 1"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:234
#, fuzzy
msgid "Generate code for darwin loadable kernel extensions"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/darwin.opt:238
msgid "Generate code for the kernel or loadable kernel extensions"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:242
msgid "-iframework <dir>\tAdd <dir> to the end of the system framework include path"
msgstr ""

#: config/lynx.opt:23
msgid "Support legacy multi-threading"
msgstr ""

#: config/lynx.opt:27
msgid "Use shared libraries"
msgstr ""

#: config/lynx.opt:31
msgid "Support multi-threading"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:31
#, fuzzy
msgid "Disable bcnz instruction"
msgstr "Thumb-instructie met predicaat"

#: config/score/score.opt:35
#, fuzzy
msgid "Enable unaligned load/store instruction"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/score/score.opt:39
msgid "Support SCORE 5 ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:43
msgid "Support SCORE 5U ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:47
msgid "Support SCORE 7 ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:51
msgid "Support SCORE 7D ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:55
msgid "Support SCORE 3 ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:59
msgid "Support SCORE 3d ISA"
msgstr ""

#: config/linux.opt:24
msgid "Use Bionic C library"
msgstr ""

#: config/linux.opt:28
msgid "Use GNU C library"
msgstr ""

#: config/linux.opt:32
msgid "Use uClibc C library"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:21
#, fuzzy
msgid "Enable absolute difference instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mep/mep.opt:25
#, fuzzy
msgid "Enable all optional instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mep/mep.opt:29
#, fuzzy
msgid "Enable average instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mep/mep.opt:33
msgid "Variables this size and smaller go in the based section. (default 0)"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:37
#, fuzzy
msgid "Enable bit manipulation instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mep/mep.opt:41
msgid "Section to put all const variables in (tiny, near, far) (no default)"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:45
#, fuzzy
msgid "Enable clip instructions"
msgstr "Thumb-instructie met predicaat"

#: config/mep/mep.opt:49
msgid "Configuration name"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:53
msgid "Enable MeP Coprocessor"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:57
msgid "Enable MeP Coprocessor with 32-bit registers"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:61
msgid "Enable MeP Coprocessor with 64-bit registers"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:65
#, fuzzy
msgid "Enable IVC2 scheduling"
msgstr "ongeldige const_double operand"

#: config/mep/mep.opt:69
#, fuzzy
msgid "Const variables default to the near section"
msgstr "te weinig argumenten om een sentinel in te passen"

#: config/mep/mep.opt:76
#, fuzzy
msgid "Enable 32-bit divide instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mep/mep.opt:91
msgid "__io vars are volatile by default"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:95
msgid "All variables default to the far section"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:99
#, fuzzy
msgid "Enable leading zero instructions"
msgstr "ongeldige operand in de instructie"

#: config/mep/mep.opt:106
#, fuzzy
msgid "All variables default to the near section"
msgstr "keer vermeld voor elke functie waarin hij staat.)"

#: config/mep/mep.opt:110
#, fuzzy
msgid "Enable min/max instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mep/mep.opt:114
#, fuzzy
msgid "Enable 32-bit multiply instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mep/mep.opt:118
#, fuzzy
msgid "Disable all optional instructions"
msgstr "Thumb-instructie met predicaat"

#: config/mep/mep.opt:125
#, fuzzy
msgid "Allow gcc to use the repeat/erepeat instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mep/mep.opt:129
#, fuzzy
msgid "All variables default to the tiny section"
msgstr "keer vermeld voor elke functie waarin hij staat.)"

#: config/mep/mep.opt:133
#, fuzzy
msgid "Enable saturation instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/mep/mep.opt:137
msgid "Use sdram version of runtime"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:145
msgid "Use simulator runtime without vectors"
msgstr ""

#: config/mep/mep.opt:149
#, fuzzy
msgid "All functions default to the far section"
msgstr "keer vermeld voor elke functie waarin hij staat.)"

#: config/mep/mep.opt:153
msgid "Variables this size and smaller go in the tiny section. (default 4)"
msgstr ""

#: config/vms/vms.opt:21
msgid "Malloc data into P2 space"
msgstr ""

#: config/vms/vms.opt:25
msgid "Set name of main routine for the debugger"
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:26
msgid "Store doubles in 64 bits."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:30
msgid "Stores doubles in 32 bits. This is the default."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:34
#, fuzzy
msgid "Disable the use of RX FPU instructions. "
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rx/rx.opt:41
#, fuzzy
msgid "Enable the use of RX FPU instructions. This is the default."
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/rx/rx.opt:47
msgid "Specify the target RX cpu type."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:53
msgid "Data is stored in big-endian format."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:57
msgid "Data is stored in little-endian format. (Default)."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:63
msgid "Maximum size of global and static variables which can be placed into the small data area."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:69
msgid "Use the simulator runtime."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:75
msgid "Generate assembler output that is compatible with the Renesas AS100 assembler. This may restrict some of the compiler's capabilities. The default is to generate GAS compatable syntax."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:81
#, fuzzy
msgid "Enable linker relaxation."
msgstr "lege declaratie"

#: config/rx/rx.opt:87
msgid "Maximum size in bytes of constant values allowed as operands."
msgstr ""

#: config/rx/rx.opt:93
#, fuzzy
msgid "Specifies the number of registers to reserve for interrupt handlers."
msgstr "Geef het register op dat voor PIC-adressering gebruikt moet worden"

#: config/rx/rx.opt:99
msgid "Specifies whether interrupt functions should save and restore the accumulator register."
msgstr ""

#: config/lm32/lm32.opt:24
#, fuzzy
msgid "Enable multiply instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/lm32/lm32.opt:28
#, fuzzy
msgid "Enable divide and modulus instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/lm32/lm32.opt:32
#, fuzzy
msgid "Enable barrel shift instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/lm32/lm32.opt:36
#, fuzzy
msgid "Enable sign extend instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/lm32/lm32.opt:40
#, fuzzy
msgid "Enable user-defined instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/microblaze/microblaze.opt:25
msgid "Use software emulation for floating point (default)"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:29
#, fuzzy
msgid "Use hardware floating point instructions"
msgstr "ISO C staat het testen van asserties niet toe"

#: config/microblaze/microblaze.opt:33
#, fuzzy
msgid "Use table lookup optimization for small signed integer divisions"
msgstr "lege declaratie"

#: config/microblaze/microblaze.opt:37
msgid "-mcpu=PROCESSOR\t\tUse features of and schedule code for given CPU"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:41
msgid "Don't optimize block moves, use memcpy"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:45
msgid "Use the soft multiply emulation (default)"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:49
msgid "Use the software emulation for divides (default)"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:53
msgid "Use the hardware barrel shifter instead of emulation"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:57
#, fuzzy
msgid "Use pattern compare instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: config/microblaze/microblaze.opt:61
msgid "Check for stack overflow at runtime"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:69
msgid "Clear the BSS to zero and place zero initialized in BSS"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:73
msgid "Use multiply high instructions for high part of 32x32 multiply"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:77
#, fuzzy
msgid "Use hardware floating point converstion instructions"
msgstr "ISO C staat het testen van asserties niet toe"

#: config/microblaze/microblaze.opt:81
#, fuzzy
msgid "Use hardware floating point square root instruction"
msgstr "ISO C staat het testen van asserties niet toe"

#: config/microblaze/microblaze.opt:85
msgid "Description for mxl-mode-executable"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:89
msgid "Description for mxl-mode-xmdstub"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:93
msgid "Description for mxl-mode-bootstrap"
msgstr ""

#: config/microblaze/microblaze.opt:97
msgid "Description for mxl-mode-novectors"
msgstr ""

#: config/linux-android.opt:23
#, fuzzy
msgid "Generate code for the Android platform."
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: config/g.opt:28
msgid "-G<number>\tPut global and static data smaller than <number> bytes into a special section (on some targets)"
msgstr ""

#: config/sol2.opt:23
msgid "Pass -z text to linker"
msgstr ""

#: config/fused-madd.opt:23
msgid "%<-mfused-madd%> is deprecated; use %<-ffp-contract=%> instead"
msgstr ""

# Assertie? Dat moet beter kunnen!
#: c-family/c.opt:44 c-family/c.opt:47 c-family/c.opt:185
#, fuzzy, c-format
msgid "assertion missing after %qs"
msgstr "Assertie ontbreekt na -A optie"

#: c-family/c.opt:56 c-family/c.opt:59 c-family/c.opt:167 c-family/c.opt:170
#: c-family/c.opt:197 c-family/c.opt:256
#, fuzzy, c-format
msgid "macro name missing after %qs"
msgstr "Macro-naam ontbreekt na -U optie"

# 'whitespace' -> 'witruimte'?
#: c-family/c.opt:86 c-family/c.opt:89 c-family/c.opt:92 c-family/c.opt:95
#: c-family/c.opt:204 c-family/c.opt:212 c-family/c.opt:1049
#: c-family/c.opt:1069 c-family/c.opt:1073 c-family/c.opt:1077
#, fuzzy, c-format
msgid "missing path after %qs"
msgstr "ontbrekende witruimte na getal %qs"

#: c-family/c.opt:186
msgid "-A<question>=<answer>\tAssert the <answer> to <question>. Putting '-' before <question> disables the <answer> to <question>"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:190
#, fuzzy
msgid "Do not discard comments"
msgstr "niet-beëindigde commentaar"

#: c-family/c.opt:194
msgid "Do not discard comments in macro expansions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:198
msgid "-D<macro>[=<val>]\tDefine a <macro> with <val> as its value. If just <macro> is given, <val> is taken to be 1"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:205
msgid "-F <dir>\tAdd <dir> to the end of the main framework include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:209
msgid "Print the name of header files as they are used"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:213
msgid "-I <dir>\tAdd <dir> to the end of the main include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:217
#, fuzzy
msgid "Generate make dependencies"
msgstr "Positie-onafhankelijke code wordt niet ondersteund. Genegeerd"

#: c-family/c.opt:221
#, fuzzy
msgid "Generate make dependencies and compile"
msgstr "Positie-onafhankelijke code wordt niet ondersteund. Genegeerd"

#: c-family/c.opt:225
msgid "-MF <file>\tWrite dependency output to the given file"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:229
msgid "Treat missing header files as generated files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:233
msgid "Like -M but ignore system header files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:237
msgid "Like -MD but ignore system header files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:241
#, fuzzy
msgid "Generate phony targets for all headers"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

# 'whitespace' -> 'witruimte'?
#: c-family/c.opt:244 c-family/c.opt:248
#, fuzzy, c-format
msgid "missing makefile target after %qs"
msgstr "ontbrekende witruimte na getal %qs"

#: c-family/c.opt:245
msgid "-MQ <target>\tAdd a MAKE-quoted target"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:249
msgid "-MT <target>\tAdd an unquoted target"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:253
#, fuzzy
msgid "Do not generate #line directives"
msgstr "interne fout - slechte ingebouwde functie %qs"

#: c-family/c.opt:257
msgid "-U<macro>\tUndefine <macro>"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:261
msgid "Warn about things that will change when compiling with an ABI-compliant compiler"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:268
#, fuzzy
msgid "Warn about suspicious uses of memory addresses"
msgstr "geen eerdere declaratie voor %qs"

#: c-family/c.opt:272
msgid "Enable most warning messages"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:276
msgid "Warn whenever an Objective-C assignment is being intercepted by the garbage collector"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:280
#, fuzzy
msgid "Warn about casting functions to incompatible types"
msgstr "parameter wijst naar een onvolledig type"

#: c-family/c.opt:284
msgid "Warn when a built-in preprocessor macro is undefined or redefined"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:288
msgid "Warn about C constructs that are not in the common subset of C and C++"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:292
msgid "Warn about C++ constructs whose meaning differs between ISO C++ 1998 and ISO C++ 200x"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:296
msgid "Warn about casts which discard qualifiers"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:300
#, fuzzy
msgid "Warn about subscripts whose type is \"char\""
msgstr "array subscript is van het type %<char%>"

#: c-family/c.opt:304
msgid "Warn about variables that might be changed by \"longjmp\" or \"vfork\""
msgstr ""

#: c-family/c.opt:308
msgid "Warn about possibly nested block comments, and C++ comments spanning more than one physical line"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:312
msgid "Synonym for -Wcomment"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:316
msgid "Warn for implicit type conversions that may change a value"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:320
msgid "Warn for converting NULL from/to a non-pointer type"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:324
#, fuzzy
msgid "Warn for implicit type conversions between signed and unsigned integers"
msgstr "vergelijking tussen signed en unsigned"

#: c-family/c.opt:328
msgid "Warn when all constructors and destructors are private"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:332
msgid "Warn when a declaration is found after a statement"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:336
msgid "Warn if a deprecated compiler feature, class, method, or field is used"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:340
msgid "Warn about compile-time integer division by zero"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:344
msgid "Warn about violations of Effective C++ style rules"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:348
#, fuzzy
msgid "Warn about an empty body in an if or else statement"
msgstr "leeg body in een else-statement"

#: c-family/c.opt:352
msgid "Warn about stray tokens after #elif and #endif"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:356
#, fuzzy
msgid "Warn about comparison of different enum types"
msgstr "parameter wijst naar een onvolledig type"

#: c-family/c.opt:364
msgid "This switch is deprecated; use -Werror=implicit-function-declaration instead"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:368
msgid "Warn if testing floating point numbers for equality"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:372
#, fuzzy
msgid "Warn about printf/scanf/strftime/strfmon format string anomalies"
msgstr "formaatstring niet beëindigd"

#: c-family/c.opt:376
msgid "Warn if passing too many arguments to a function for its format string"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:380
msgid "Warn about format strings that are not literals"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:384
msgid "Warn about format strings that contain NUL bytes"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:388
msgid "Warn about possible security problems with format functions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:392
msgid "Warn about strftime formats yielding 2-digit years"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:396
#, fuzzy
msgid "Warn about zero-length formats"
msgstr "%s formaatstring van lengte 0"

#: c-family/c.opt:403
msgid "Warn whenever type qualifiers are ignored."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:407
msgid "Warn about variables which are initialized to themselves"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:411
#, fuzzy
msgid "Warn about implicit declarations"
msgstr "parameternamen (zonder types) in functiedeclaratie"

#: c-family/c.opt:415
#, fuzzy
msgid "Warn about implicit conversions from \"float\" to \"double\""
msgstr "parameternamen (zonder types) in functiedeclaratie"

#: c-family/c.opt:419
#, fuzzy
msgid "Warn about implicit function declarations"
msgstr "parameternamen (zonder types) in functiedeclaratie"

#: c-family/c.opt:423
msgid "Warn when a declaration does not specify a type"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:430
#, fuzzy
msgid "Warn when there is a cast to a pointer from an integer of a different size"
msgstr "cast naar pointer van integer met andere grootte"

#: c-family/c.opt:434
#, fuzzy
msgid "Warn about invalid uses of the \"offsetof\" macro"
msgstr "lijnnummer buiten bereik in %<#line%>-commando"

#: c-family/c.opt:438
msgid "Warn about PCH files that are found but not used"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:442
#, fuzzy
msgid "Warn when a jump misses a variable initialization"
msgstr "statische variable %qs is als dllimport aangeduid"

#: c-family/c.opt:446
msgid "Warn when a logical operator is suspiciously always evaluating to true or false"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:450
msgid "Do not warn about using \"long long\" when -pedantic"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:454
#, fuzzy
msgid "Warn about suspicious declarations of \"main\""
msgstr "geen eerdere declaratie voor %qs"

#: c-family/c.opt:458
#, fuzzy
msgid "Warn about possibly missing braces around initializers"
msgstr "accolades ontbreken rond beginwaarde"

#: c-family/c.opt:462
#, fuzzy
msgid "Warn about global functions without previous declarations"
msgstr "sectie van %qs geeft een conflict met een eerdere declaratie"

#: c-family/c.opt:466
#, fuzzy
msgid "Warn about missing fields in struct initializers"
msgstr "accolades ontbreken rond beginwaarde"

#: c-family/c.opt:470
#, fuzzy
msgid "Warn about functions which might be candidates for format attributes"
msgstr "deze functie is een mogelijke kandidaat voor het %<noreturn%> attribuut"

#: c-family/c.opt:474
msgid "Warn about user-specified include directories that do not exist"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:478
msgid "Warn about function parameters declared without a type specifier in K&R-style functions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:482
#, fuzzy
msgid "Warn about global functions without prototypes"
msgstr "sectie van %qs geeft een conflict met een eerdere declaratie"

#: c-family/c.opt:486
#, fuzzy
msgid "Warn about use of multi-character character constants"
msgstr "karakterconstante met meer dan één karakter"

#: c-family/c.opt:490
#, fuzzy
msgid "Warn about \"extern\" declarations not at file scope"
msgstr "overbodige herdeclaratie van %qs in zelfde bereik"

#: c-family/c.opt:494
msgid "Warn when a noexcept expression evaluates to false even though the expression can't actually throw"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:498
#, fuzzy
msgid "Warn when non-templatized friend functions are declared within a template"
msgstr "geneste functie %qs is als %<extern%> gedeclareerd"

#: c-family/c.opt:502
#, fuzzy
msgid "Warn about non-virtual destructors"
msgstr "niet-prototype definitie hier"

#: c-family/c.opt:506
msgid "Warn about NULL being passed to argument slots marked as requiring non-NULL"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:510
#, fuzzy
msgid "-Wnormalized=<id|nfc|nfkc>\tWarn about non-normalised Unicode strings"
msgstr "niet-prototype definitie hier"

#: c-family/c.opt:514
msgid "Warn if a C-style cast is used in a program"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:518
#, fuzzy
msgid "Warn for obsolescent usage in a declaration"
msgstr "parameternamen (zonder types) in functiedeclaratie"

#: c-family/c.opt:522
msgid "Warn if an old-style parameter definition is used"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:526
msgid "Warn if a string is longer than the maximum portable length specified by the standard"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:530
msgid "Warn about overloaded virtual function names"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:534
msgid "Warn about overriding initializers without side effects"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:538
msgid "Warn about packed bit-fields whose offset changed in GCC 4.4"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:542
#, fuzzy
msgid "Warn about possibly missing parentheses"
msgstr "accolades ontbreken rond beginwaarde"

#: c-family/c.opt:546
msgid "Warn when converting the type of pointers to member functions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:550
#, fuzzy
msgid "Warn about function pointer arithmetic"
msgstr "pointer naar functie gebruikt in rekensom"

#: c-family/c.opt:554
#, fuzzy
msgid "Warn when a pointer is cast to an integer of a different size"
msgstr "cast van pointer naar integer met andere grootte"

# Moet 'signature-string' vertaald worden?
#: c-family/c.opt:558
#, fuzzy
msgid "Warn about misuses of pragmas"
msgstr "Brol aan einde van signature-string."

#: c-family/c.opt:562
msgid "Warn if a property for an Objective-C object has no assign semantics specified"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:566
msgid "Warn if inherited methods are unimplemented"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:570
#, fuzzy
msgid "Warn about multiple declarations of the same object"
msgstr "overbodige herdeclaratie van %qs in zelfde bereik"

#: c-family/c.opt:574
#, fuzzy
msgid "Warn when the compiler reorders code"
msgstr "incompatibele record-modus"

#: c-family/c.opt:578
#, fuzzy
msgid "Warn whenever a function's return type defaults to \"int\" (C), or about inconsistent return types (C++)"
msgstr "teruggeefwaarde krijgt standaardtype %<int%>"

#: c-family/c.opt:582
msgid "Warn if a selector has multiple methods"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:586
msgid "Warn about possible violations of sequence point rules"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:590
#, fuzzy
msgid "Warn about signed-unsigned comparisons"
msgstr "formaatstring niet beëindigd"

#: c-family/c.opt:594
#, fuzzy
msgid "Warn when overload promotes from unsigned to signed"
msgstr "vergelijking van gepromoveerde ~unsigned met unsigned"

#: c-family/c.opt:598
msgid "Warn about uncasted NULL used as sentinel"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:602
#, fuzzy
msgid "Warn about unprototyped function declarations"
msgstr "niet-prototype definitie hier"

#: c-family/c.opt:606
msgid "Warn if type signatures of candidate methods do not match exactly"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:610
msgid "Warn when __sync_fetch_and_nand and __sync_nand_and_fetch built-in functions are used"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:614
msgid "Deprecated. This switch has no effect"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:622
msgid "Warn about features not present in traditional C"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:626
msgid "Warn of prototypes causing type conversions different from what would happen in the absence of prototype"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:630
msgid "Warn if trigraphs are encountered that might affect the meaning of the program"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:634
#, fuzzy
msgid "Warn about @selector()s without previously declared methods"
msgstr "sectie van %qs geeft een conflict met een eerdere declaratie"

#: c-family/c.opt:638
#, fuzzy
msgid "Warn if an undefined macro is used in an #if directive"
msgstr "ongedefinieerd of ongeldig #-commando"

#: c-family/c.opt:642
msgid "Warn about unrecognized pragmas"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:646
#, fuzzy
msgid "Warn about unsuffixed float constants"
msgstr "geen eerdere declaratie voor %qs"

#: c-family/c.opt:650
msgid "Warn about macros defined in the main file that are not used"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:654
#, fuzzy
msgid "Warn if a caller of a function, marked with attribute warn_unused_result, does not use its return value"
msgstr "%Hde returnwaarde van een functie, gedeclareerd met het %<warn_unused_result%> atribuut, wordt genegeerd"

#: c-family/c.opt:658
msgid "Do not warn about using variadic macros when -pedantic"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:662
msgid "Warn if a variable length array is used"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:666
#, fuzzy
msgid "Warn when a register variable is declared volatile"
msgstr "statische variable %qs is als dllimport aangeduid"

#: c-family/c.opt:670
msgid "In C++, nonzero means warn about deprecated conversion from string literals to 'char *'. In C, similar warning, except that the conversion is of course not deprecated by the ISO C standard."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:674
#, fuzzy
msgid "Warn when a pointer differs in signedness in an assignment"
msgstr "vergelijking van gepromoveerde ~unsigned met unsigned"

#: c-family/c.opt:678
msgid "A synonym for -std=c89 (for C) or -std=c++98 (for C++)"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:686
msgid "Enforce class member access control semantics"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:689 c-family/c.opt:692 c-family/c.opt:746 c-family/c.opt:762
#: c-family/c.opt:785 c-family/c.opt:791 c-family/c.opt:798 c-family/c.opt:818
#: c-family/c.opt:829 c-family/c.opt:832 c-family/c.opt:846 c-family/c.opt:949
#: c-family/c.opt:960 c-family/c.opt:974 c-family/c.opt:1005
#: c-family/c.opt:1009 c-family/c.opt:1025 c-family/c-opts.c:561
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "switch %qs is no longer supported"
msgstr "-pipe wordt niet ondersteund"

#: c-family/c.opt:693 c-family/c.opt:799 c-family/c.opt:1006
#: c-family/c.opt:1010 c-family/c.opt:1026
#, fuzzy
msgid "No longer supported"
msgstr "-pipe wordt niet ondersteund"

#: c-family/c.opt:697
msgid "Recognize the \"asm\" keyword"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:701
#, fuzzy
msgid "Recognize built-in functions"
msgstr "interne fout - slechte ingebouwde functie %qs"

#: c-family/c.opt:708
msgid "Check the return value of new"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:712
msgid "Allow the arguments of the '?' operator to have different types"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:716
msgid "Reduce the size of object files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:719
#, fuzzy, c-format
msgid "no class name specified with %qs"
msgstr "Bestandsnaam voor uitvoer twee keer opgegeven"

#: c-family/c.opt:720
#, fuzzy
msgid "-fconst-string-class=<name>\tUse class <name> for constant strings"
msgstr "offset buiten de grenzen van een constante string"

#: c-family/c.opt:724
msgid "-fno-deduce-init-list\tdisable deduction of std::initializer_list for a template type parameter from a brace-enclosed initializer-list"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:728 c-family/c.opt:891 common.opt:874 common.opt:1032
#: common.opt:1303 common.opt:1569 common.opt:1605 common.opt:1690
#: common.opt:1761 common.opt:1839 common.opt:1855 common.opt:1931
msgid "Does nothing. Preserved for backward compatibility."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:732
#, fuzzy
msgid "Preprocess directives only."
msgstr "ongeldig preprocessing-commando"

# "brede string"? "string met brede karakters/tekens"?
#: c-family/c.opt:736
#, fuzzy
msgid "Permit '$' as an identifier character"
msgstr "formaat is een wide-character string"

#: c-family/c.opt:743
#, fuzzy
msgid "Generate code to check exception specifications"
msgstr "%qs gedeclareerd als een functie die een functie teruggeeft"

#: c-family/c.opt:750
msgid "-fexec-charset=<cset>\tConvert all strings and character constants to character set <cset>"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:754
msgid "Permit universal character names (\\u and \\U) in identifiers"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:758
msgid "-finput-charset=<cset>\tSpecify the default character set for source files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:766
msgid "Scope of for-init-statement variables is local to the loop"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:770
msgid "Do not assume that standard C libraries and \"main\" exist"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:774
msgid "Recognize GNU-defined keywords"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:778
msgid "Generate code for GNU runtime environment"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:782
msgid "Use traditional GNU semantics for inline functions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:788
msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:795
msgid "Assume normal C execution environment"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:803
#, fuzzy
msgid "Export functions even if they can be inlined"
msgstr "de terugkeerwaarde van een functie kan geen funtie zijn"

#: c-family/c.opt:807
#, fuzzy
msgid "Emit implicit instantiations of inline templates"
msgstr "impliciete declaratie van functie %qs"

#: c-family/c.opt:811
#, fuzzy
msgid "Emit implicit instantiations of templates"
msgstr "impliciete declaratie van functie %qs"

#: c-family/c.opt:815
msgid "Inject friend functions into enclosing namespace"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:822
msgid "Allow implicit conversions between vectors with differing numbers of subparts and/or differing element types."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:826
msgid "Don't warn about uses of Microsoft extensions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:836
msgid "Generate code for NeXT (Apple Mac OS X) runtime environment"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:840
msgid "Assume that receivers of Objective-C messages may be nil"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:850
msgid "Treat a throw() exception specification as noexcept to improve code size"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:856
msgid "Generate special Objective-C methods to initialize/destroy non-POD C++ ivars, if needed"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:860
msgid "Allow fast jumps to the message dispatcher"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:866
msgid "Enable Objective-C exception and synchronization syntax"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:870
msgid "Enable garbage collection (GC) in Objective-C/Objective-C++ programs"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:875
msgid "Enable Objective-C setjmp exception handling runtime"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:879
#, fuzzy
msgid "Conform to the Objective-C 1.0 language as implemented in GCC 4.0"
msgstr "Volg de ISO 1990 C standaard zoals aangepast in 1994"

#: c-family/c.opt:883
msgid "Enable OpenMP (implies -frecursive in Fortran)"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:887
msgid "Recognize C++ keywords like \"compl\" and \"xor\""
msgstr ""

#: c-family/c.opt:898
msgid "Look for and use PCH files even when preprocessing"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:902
msgid "Downgrade conformance errors to warnings"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:906
msgid "Enable Plan 9 language extensions"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:910
msgid "Treat the input file as already preprocessed"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:914
msgid "-fno-pretty-templates Do not pretty-print template specializations as the template signature followed by the arguments"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:918
msgid "Used in Fix-and-Continue mode to indicate that object files may be swapped in at runtime"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:922
msgid "Enable automatic template instantiation"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:926
msgid "Generate run time type descriptor information"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:930
msgid "Use the same size for double as for float"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:934
msgid "Use the narrowest integer type possible for enumeration types"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:938
msgid "Force the underlying type for \"wchar_t\" to be \"unsigned short\""
msgstr ""

#: c-family/c.opt:942
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield signed"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:946
msgid "Make \"char\" signed by default"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:953
msgid "Display statistics accumulated during compilation"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:957
msgid "Assume that values of enumeration type are always within the minimum range of that type"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:964
msgid "-ftabstop=<number>\tDistance between tab stops for column reporting"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:971
msgid "-ftemplate-depth=<number>\tSpecify maximum template instantiation depth"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:978
msgid "-fno-threadsafe-statics\tDo not generate thread-safe code for initializing local statics"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:982
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield unsigned"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:986
msgid "Make \"char\" unsigned by default"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:990
msgid "Use __cxa_atexit to register destructors"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:994
msgid "Use __cxa_get_exception_ptr in exception handling"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:998
msgid "Marks all inlined methods as having hidden visibility"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1002
msgid "Changes visibility to match Microsoft Visual Studio by default"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1014
msgid "Emit common-like symbols as weak symbols"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1018
msgid "-fwide-exec-charset=<cset>\tConvert all wide strings and character constants to character set <cset>"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1022
msgid "Generate a #line directive pointing at the current working directory"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1030
msgid "Generate lazy class lookup (via objc_getClass()) for use in Zero-Link mode"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1034
msgid "Dump declarations to a .decl file"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1038
msgid "-femit-struct-debug-baseonly\tAggressive reduced debug info for structs"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1042
msgid "-femit-struct-debug-reduced\tConservative reduced debug info for structs"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1046
msgid "-femit-struct-debug-detailed=<spec-list>\tDetailed reduced debug info for structs"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1050
msgid "-idirafter <dir>\tAdd <dir> to the end of the system include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1054
msgid "-imacros <file>\tAccept definition of macros in <file>"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1058
msgid "-imultilib <dir>\tSet <dir> to be the multilib include subdirectory"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1062
msgid "-include <file>\tInclude the contents of <file> before other files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1066
msgid "-iprefix <path>\tSpecify <path> as a prefix for next two options"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1070
msgid "-isysroot <dir>\tSet <dir> to be the system root directory"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1074
msgid "-isystem <dir>\tAdd <dir> to the start of the system include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1078
msgid "-iquote <dir>\tAdd <dir> to the end of the quote include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1082
msgid "-iwithprefix <dir>\tAdd <dir> to the end of the system include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1086
msgid "-iwithprefixbefore <dir>\tAdd <dir> to the end of the main include path"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1096
msgid "Do not search standard system include directories (those specified with -isystem will still be used)"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1100
msgid "Do not search standard system include directories for C++"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1116
msgid "Generate C header of platform-specific features"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1120
msgid "Remap file names when including files"
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1124
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard"
msgstr "Volg de ISO 1998 C++ standaard"

#: c-family/c.opt:1128
#, fuzzy
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard, with extensions that are likely to"
msgstr "Volg de ISO 1998 C++ standaard met GNU uitbreidingen"

#: c-family/c.opt:1135
#, fuzzy
msgid "Conform to the ISO 201X C standard draft (experimental and incomplete support)"
msgstr "Volg de ISO 1990 C standaard zoals aangepast in 1994"

#: c-family/c.opt:1139 c-family/c.opt:1143 c-family/c.opt:1186
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard"
msgstr "Volg de ISO 1990 C standaard"

#: c-family/c.opt:1147 c-family/c.opt:1194
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard"
msgstr "Volg de ISO 1999 C standaard"

#: c-family/c.opt:1151
msgid "Deprecated in favor of -std=c99"
msgstr "Verouderd; gebruik liever -std=c99"

#: c-family/c.opt:1155
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard with GNU extensions"
msgstr "Volg de ISO 1998 C++ standaard met GNU uitbreidingen"

#: c-family/c.opt:1159
#, fuzzy
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard, with GNU extensions and"
msgstr "Volg de ISO 1998 C++ standaard met GNU uitbreidingen"

#: c-family/c.opt:1166
#, fuzzy
msgid "Conform to the ISO 201X C standard draft with GNU extensions (experimental and incomplete support)"
msgstr "Volg de ISO 1998 C++ standaard met GNU uitbreidingen"

#: c-family/c.opt:1170 c-family/c.opt:1174
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard with GNU extensions"
msgstr "Volg de ISO 1990 C standaard met GNU uitbreidingen"

#: c-family/c.opt:1178
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard with GNU extensions"
msgstr "Volg de ISO 1999 C standaard met GNU uitbreidingen"

#: c-family/c.opt:1182
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu99"
msgstr "Verouderd; gebruik liever -std=gnu99"

#: c-family/c.opt:1190
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard as amended in 1994"
msgstr "Volg de ISO 1990 C standaard zoals aangepast in 1994"

#: c-family/c.opt:1198
msgid "Deprecated in favor of -std=iso9899:1999"
msgstr "Verouderd; gebruik liever -std=iso9899:1999"

# of "preprocessing" behouden?
#: c-family/c.opt:1205
msgid "Enable traditional preprocessing"
msgstr "Schakel traditionele voorverwerking in"

#: c-family/c.opt:1209
#, fuzzy
msgid "-trigraphs\tSupport ISO C trigraphs"
msgstr "-trigraphs\tOndersteun ISO C trigraphs"

#: c-family/c.opt:1213
msgid "Do not predefine system-specific and GCC-specific macros"
msgstr "Definieer geen systeem-specifieke of GCC-specifieke macros op voorhand"

#: go/lang.opt:42
msgid "-fgo-dump-<type>\tDump Go frontend internal information"
msgstr ""

#: go/lang.opt:46
msgid "-fgo-prefix=<string>\tSet package-specific prefix for exported Go names"
msgstr ""

#: go/lang.opt:50
#, fuzzy
msgid "Functions which return values must end with return statements"
msgstr "als %<noreturn%> gedeclareerde functie bevat een %<return%> statement"

#: lto/lang.opt:29
msgid "Run the link-time optimizer in local transformation (LTRANS) mode."
msgstr ""

#: lto/lang.opt:33
msgid "Specify a file to which a list of files output by LTRANS is written."
msgstr ""

#: lto/lang.opt:37
msgid "Run the link-time optimizer in whole program analysis (WPA) mode."
msgstr ""

#: lto/lang.opt:41
msgid "The resolution file"
msgstr ""

#: common.opt:254
msgid "Display this information"
msgstr ""

#: common.opt:258
msgid "--help=<class>\tDisplay descriptions of a specific class of options. <class> is one or more of optimizers, target, warnings, undocumented, params"
msgstr ""

#: common.opt:370
msgid "Alias for --help=target"
msgstr ""

#: common.opt:395
msgid "--param <param>=<value>\tSet parameter <param> to value. See below for a complete list of parameters"
msgstr ""

#: common.opt:423
msgid "-O<number>\tSet optimization level to <number>"
msgstr ""

#: common.opt:427
msgid "Optimize for space rather than speed"
msgstr ""

#: common.opt:431
msgid "Optimize for speed disregarding exact standards compliance"
msgstr ""

#: common.opt:462
msgid "This switch is deprecated; use -Wextra instead"
msgstr ""

#: common.opt:475
msgid "Warn about returning structures, unions or arrays"
msgstr ""

#: common.opt:479
msgid "Warn if an array is accessed out of bounds"
msgstr ""

#: common.opt:483
#, fuzzy
msgid "Warn about inappropriate attribute usage"
msgstr "pointer naar functie gebruikt in rekensom"

#: common.opt:487
msgid "Warn about pointer casts which increase alignment"
msgstr ""

#: common.opt:491
msgid "Warn when a #warning directive is encountered"
msgstr ""

#: common.opt:495
msgid "Warn about uses of __attribute__((deprecated)) declarations"
msgstr ""

#: common.opt:499
msgid "Warn when an optimization pass is disabled"
msgstr ""

#: common.opt:503
msgid "Treat all warnings as errors"
msgstr ""

#: common.opt:507
msgid "Treat specified warning as error"
msgstr ""

#: common.opt:511
msgid "Print extra (possibly unwanted) warnings"
msgstr ""

#: common.opt:515
msgid "Exit on the first error occurred"
msgstr ""

#: common.opt:519
msgid "-Wframe-larger-than=<number>\tWarn if a function's stack frame requires more than <number> bytes"
msgstr ""

#: common.opt:523
#, fuzzy
msgid "Warn when an inlined function cannot be inlined"
msgstr "kan functie %<main%> niet inline maken"

#: common.opt:530
msgid "-Wlarger-than=<number>\tWarn if an object is larger than <number> bytes"
msgstr ""

#: common.opt:534
msgid "Warn if the loop cannot be optimized due to nontrivial assumptions."
msgstr ""

#: common.opt:538 common.opt:590
#, fuzzy
msgid "Warn about functions which might be candidates for __attribute__((noreturn))"
msgstr "deze functie is een mogelijke kandidaat voor het %<noreturn%> attribuut"

#: common.opt:542
msgid "Warn about constructs not instrumented by -fmudflap"
msgstr ""

#: common.opt:546
#, fuzzy
msgid "Warn about overflow in arithmetic expressions"
msgstr "overflow in constante expressie"

#: common.opt:550
msgid "Warn when the packed attribute has no effect on struct layout"
msgstr ""

#: common.opt:554
msgid "Warn when padding is required to align structure members"
msgstr ""

#: common.opt:558
#, fuzzy
msgid "Warn when one local variable shadows another"
msgstr "De locale variabele %<insn%> heeft de waarde:"

#: common.opt:562
msgid "Warn when not issuing stack smashing protection for some reason"
msgstr ""

#: common.opt:566 common.opt:570
#, fuzzy
msgid "Warn about code which might break strict aliasing rules"
msgstr "deze functie is een mogelijke kandidaat voor het %<noreturn%> attribuut"

#: common.opt:574 common.opt:578
msgid "Warn about optimizations that assume that signed overflow is undefined"
msgstr ""

#: common.opt:582
#, fuzzy
msgid "Warn about functions which might be candidates for __attribute__((const))"
msgstr "deze functie is een mogelijke kandidaat voor het %<noreturn%> attribuut"

#: common.opt:586
#, fuzzy
msgid "Warn about functions which might be candidates for __attribute__((pure))"
msgstr "deze functie is een mogelijke kandidaat voor het %<noreturn%> attribuut"

#: common.opt:594
msgid "Warn about enumerated switches, with no default, missing a case"
msgstr ""

#: common.opt:598
msgid "Warn about enumerated switches missing a \"default:\" statement"
msgstr ""

#: common.opt:602
msgid "Warn about all enumerated switches missing a specific case"
msgstr ""

#: common.opt:606
msgid "Do not suppress warnings from system headers"
msgstr ""

#: common.opt:610
#, fuzzy
msgid "Warn whenever a trampoline is generated"
msgstr "statische variable %qs is als dllimport aangeduid"

#: common.opt:614
#, fuzzy
msgid "Warn if a comparison is always true or always false due to the limited range of the data type"
msgstr "vergelijking is altijd vals omwille van het beperkte bereik van het datatype"

#: common.opt:618
msgid "Warn about uninitialized automatic variables"
msgstr ""

#: common.opt:622 common.opt:767 common.opt:771 common.opt:775 common.opt:779
msgid "Does nothing. Preserved for backward compatibility."
msgstr ""

#: common.opt:626
msgid "Enable all -Wunused- warnings"
msgstr ""

#: common.opt:630
msgid "Warn when a function parameter is only set, otherwise unused"
msgstr ""

#: common.opt:634
#, fuzzy
msgid "Warn when a variable is only set, otherwise unused"
msgstr "De locale variabele %<insn%> heeft de waarde:"

#: common.opt:638
msgid "Warn when a function is unused"
msgstr ""

#: common.opt:642
msgid "Warn when a label is unused"
msgstr ""

#: common.opt:646
msgid "Warn when a function parameter is unused"
msgstr ""

#: common.opt:650
msgid "Warn when an expression value is unused"
msgstr ""

#: common.opt:654
msgid "Warn when a variable is unused"
msgstr ""

#: common.opt:658
msgid "Warn in case profiles in -fprofile-use do not match"
msgstr ""

#: common.opt:674
msgid "-aux-info <file>\tEmit declaration information into <file>"
msgstr ""

#: common.opt:693
msgid "-d<letters>\tEnable dumps from specific passes of the compiler"
msgstr ""

#: common.opt:697
#, fuzzy
msgid "-dumpbase <file>\tSet the file basename to be used for dumps"
msgstr "Geef het register op dat voor PIC-adressering gebruikt moet worden"

#: common.opt:701
#, fuzzy
msgid "-dumpdir <dir>\tSet the directory name to be used for dumps"
msgstr "Geef het register op dat voor PIC-adressering gebruikt moet worden"

#: common.opt:739
#, fuzzy
msgid "Align the start of functions"
msgstr "impliciete declaratie van functie %qs"

#: common.opt:746
msgid "Align labels which are only reached by jumping"
msgstr ""

#: common.opt:753
msgid "Align all labels"
msgstr ""

#: common.opt:760
msgid "Align the start of loops"
msgstr ""

#: common.opt:783
msgid "Generate unwind tables that are exact at each instruction boundary"
msgstr ""

#: common.opt:787
#, fuzzy
msgid "Generate auto-inc/dec instructions"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: common.opt:795
msgid "Generate code to check bounds before indexing arrays"
msgstr ""

#: common.opt:799
msgid "Replace add, compare, branch with branch on count register"
msgstr ""

#: common.opt:803
msgid "Use profiling information for branch probabilities"
msgstr ""

#: common.opt:807
msgid "Perform branch target load optimization before prologue / epilogue threading"
msgstr ""

#: common.opt:811
msgid "Perform branch target load optimization after prologue / epilogue threading"
msgstr ""

#: common.opt:815
msgid "Restrict target load migration not to re-use registers in any basic block"
msgstr ""

#: common.opt:819
#, fuzzy
msgid "-fcall-saved-<register>\tMark <register> as being preserved across functions"
msgstr "registervariabele %qs gebruikt in geneste functie"

#: common.opt:823
#, fuzzy
msgid "-fcall-used-<register>\tMark <register> as being corrupted by function calls"
msgstr "registervariabele %qs gebruikt in geneste functie"

#: common.opt:830
msgid "Save registers around function calls"
msgstr ""

#: common.opt:834
msgid "Compare the results of several data dependence analyzers."
msgstr ""

#: common.opt:838
msgid "Looks for opportunities to reduce stack adjustments and stack references."
msgstr ""

#: common.opt:842
msgid "Do not put uninitialized globals in the common section"
msgstr ""

#: common.opt:850
msgid "-fcompare-debug[=<opts>]\tCompile with and without e.g. -gtoggle, and compare the final-insns dump"
msgstr ""

#: common.opt:854
msgid "Run only the second compilation of -fcompare-debug"
msgstr ""

#: common.opt:858
msgid "Do not perform optimizations increasing noticeably stack usage"
msgstr ""

#: common.opt:862
msgid "Perform a register copy-propagation optimization pass"
msgstr ""

#: common.opt:866
msgid "Perform cross-jumping optimization"
msgstr ""

#: common.opt:870
msgid "When running CSE, follow jumps to their targets"
msgstr ""

#: common.opt:878
msgid "Omit range reduction step when performing complex division"
msgstr ""

#: common.opt:882
msgid "Complex multiplication and division follow Fortran rules"
msgstr ""

#: common.opt:886
#, fuzzy
msgid "Place data items into their own section"
msgstr "keer vermeld voor elke functie waarin hij staat.)"

#: common.opt:890
msgid "List all available debugging counters with their limits and counts."
msgstr ""

#: common.opt:894
msgid "-fdbg-cnt=<counter>:<limit>[,<counter>:<limit>,...]\tSet the debug counter limit.  "
msgstr ""

#: common.opt:898
msgid "Map one directory name to another in debug information"
msgstr ""

#: common.opt:904
msgid "Defer popping functions args from stack until later"
msgstr ""

#: common.opt:908
msgid "Attempt to fill delay slots of branch instructions"
msgstr ""

#: common.opt:912
msgid "Delete useless null pointer checks"
msgstr ""

#: common.opt:916
msgid "-fdiagnostics-show-location=[once|every-line]\tHow often to emit source location at the beginning of line-wrapped diagnostics"
msgstr ""

#: common.opt:933
msgid "Amend appropriate diagnostic messages with the command line option that controls them"
msgstr ""

#: common.opt:937
msgid "-fdump-<type>\tDump various compiler internals to a file"
msgstr ""

#: common.opt:944
msgid "-fdump-final-insns=filename\tDump to filename the insns at the end of translation"
msgstr ""

#: common.opt:948
msgid "-fdump-go-spec=filename\tWrite all declarations to file as Go code"
msgstr ""

#: common.opt:952
msgid "Suppress output of addresses in debugging dumps"
msgstr ""

#: common.opt:956
msgid "Suppress output of instruction numbers, line number notes and addresses in debugging dumps"
msgstr ""

#: common.opt:960
msgid "Suppress output of previous and next insn numbers in debugging dumps"
msgstr ""

#: common.opt:964
msgid "Enable CFI tables via GAS assembler directives."
msgstr ""

#: common.opt:968
#, fuzzy
msgid "Perform early inlining"
msgstr "recursieve inlining"

#: common.opt:972
msgid "Perform DWARF2 duplicate elimination"
msgstr ""

#: common.opt:976
msgid "Perform interprocedural reduction of aggregates"
msgstr ""

#: common.opt:980 common.opt:984
msgid "Perform unused type elimination in debug info"
msgstr ""

#: common.opt:988
msgid "Do not suppress C++ class debug information."
msgstr ""

#: common.opt:992
msgid "Generate debug information to support Identical Code Folding (ICF)"
msgstr ""

#: common.opt:996
msgid "Enable exception handling"
msgstr ""

#: common.opt:1000
msgid "Perform a number of minor, expensive optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:1004
msgid "-fexcess-precision=[fast|standard]\tSpecify handling of excess floating-point precision"
msgstr ""

#: common.opt:1007
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown excess precision style %qs"
msgstr "onbekende machine-modus %qs"

#: common.opt:1020
msgid "Assume no NaNs or infinities are generated"
msgstr ""

#: common.opt:1024
msgid "-ffixed-<register>\tMark <register> as being unavailable to the compiler"
msgstr ""

#: common.opt:1028
msgid "Don't allocate floats and doubles in extended-precision registers"
msgstr ""

#: common.opt:1036
msgid "Perform a forward propagation pass on RTL"
msgstr ""

#: common.opt:1040
msgid "-ffp-contract=[off|on|fast] Perform floating-point expression contraction."
msgstr ""

#: common.opt:1043
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown floating point contraction style %qs"
msgstr "niet-floating-point argument voor functie %qs"

#: common.opt:1060
msgid "Allow function addresses to be held in registers"
msgstr ""

#: common.opt:1064
#, fuzzy
msgid "Place each function into its own section"
msgstr "keer vermeld voor elke functie waarin hij staat.)"

#: common.opt:1068
msgid "Perform global common subexpression elimination"
msgstr ""

#: common.opt:1072
msgid "Perform enhanced load motion during global common subexpression elimination"
msgstr ""

#: common.opt:1076
msgid "Perform store motion after global common subexpression elimination"
msgstr ""

#: common.opt:1080
msgid "Perform redundant load after store elimination in global common subexpression"
msgstr ""

#: common.opt:1085
msgid "Perform global common subexpression elimination after register allocation"
msgstr ""

#: common.opt:1091
#, fuzzy
msgid "Enable in and out of Graphite representation"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1095
msgid "Enable Graphite Identity transformation"
msgstr ""

#: common.opt:1099
msgid "Mark all loops as parallel"
msgstr ""

#: common.opt:1103
msgid "Enable Loop Strip Mining transformation"
msgstr ""

#: common.opt:1107
msgid "Enable Loop Interchange transformation"
msgstr ""

#: common.opt:1111
#, fuzzy
msgid "Enable Loop Blocking transformation"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1115
msgid "Enable Loop Flattening transformation"
msgstr ""

#: common.opt:1119
msgid "Force bitfield accesses to match their type width"
msgstr ""

#: common.opt:1123
msgid "Enable guessing of branch probabilities"
msgstr ""

#: common.opt:1131
#, fuzzy
msgid "Process #ident directives"
msgstr "ongeldig preprocessing-commando"

#: common.opt:1135
msgid "Perform conversion of conditional jumps to branchless equivalents"
msgstr ""

#: common.opt:1139
#, fuzzy
msgid "Perform conversion of conditional jumps to conditional execution"
msgstr "types in voorwaardelijke expressie komen niet overeen"

#: common.opt:1143
msgid "Convert conditional jumps in innermost loops to branchless equivalents"
msgstr ""

#: common.opt:1147
msgid "Also if-convert conditional jumps containing memory writes"
msgstr ""

#: common.opt:1155
msgid "Do not generate .size directives"
msgstr ""

#: common.opt:1159
#, fuzzy
msgid "Perform indirect inlining"
msgstr "recursieve inlining"

#: common.opt:1168
msgid "Pay attention to the \"inline\" keyword"
msgstr ""

#: common.opt:1172
#, fuzzy
msgid "Integrate simple functions into their callers when code size is known to not growth"
msgstr "pointer naar lid-functie gebruikt in rekensom"

#: common.opt:1176
#, fuzzy
msgid "Integrate simple functions into their callers"
msgstr "pointer naar lid-functie gebruikt in rekensom"

#: common.opt:1180
msgid "Integrate functions called once into their callers"
msgstr ""

#: common.opt:1187
msgid "-finline-limit=<number>\tLimit the size of inlined functions to <number>"
msgstr ""

#: common.opt:1191
msgid "Instrument function entry and exit with profiling calls"
msgstr ""

#: common.opt:1195
msgid "-finstrument-functions-exclude-function-list=name,... Do not instrument listed functions"
msgstr ""

#: common.opt:1199
msgid "-finstrument-functions-exclude-file-list=filename,... Do not instrument functions listed in files"
msgstr ""

#: common.opt:1203
msgid "Perform Interprocedural constant propagation"
msgstr ""

#: common.opt:1207
msgid "Perform cloning to make Interprocedural constant propagation stronger"
msgstr ""

#: common.opt:1211
msgid "Perform interprocedural profile propagation"
msgstr ""

#: common.opt:1215
msgid "Perform interprocedural points-to analysis"
msgstr ""

#: common.opt:1219
msgid "Discover pure and const functions"
msgstr ""

#: common.opt:1223
msgid "Discover readonly and non addressable static variables"
msgstr ""

#: common.opt:1227
msgid "Perform matrix layout flattening and transposing based"
msgstr ""

#: common.opt:1232
#, fuzzy
msgid "Perform structure layout optimizations based"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1237
msgid "-fira-algorithm=[CB|priority] Set the used IRA algorithm"
msgstr ""

#: common.opt:1240
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown IRA algorithm %qs"
msgstr "onbekende machine-modus %qs"

#: common.opt:1250
msgid "-fira-region=[one|all|mixed] Set regions for IRA"
msgstr ""

# mja, is nogal technisch - ikke nie snap nie
#: common.opt:1253
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown IRA region %qs"
msgstr "onbekende 'unspec' relocatie"

#: common.opt:1266
msgid "Use IRA based register pressure calculation"
msgstr ""

#: common.opt:1271
msgid "Share slots for saving different hard registers."
msgstr ""

#: common.opt:1275
msgid "Share stack slots for spilled pseudo-registers."
msgstr ""

#: common.opt:1279
msgid "-fira-verbose=<number>\tControl IRA's level of diagnostic messages."
msgstr ""

#: common.opt:1283
msgid "Optimize induction variables on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1287
#, fuzzy
msgid "Use jump tables for sufficiently large switch statements"
msgstr "case-label niet in een switch-statement"

#: common.opt:1291
#, fuzzy
msgid "Generate code for functions even if they are fully inlined"
msgstr "de terugkeerwaarde van een functie kan geen funtie zijn"

#: common.opt:1295
msgid "Emit static const variables even if they are not used"
msgstr ""

#: common.opt:1299
msgid "Give external symbols a leading underscore"
msgstr ""

#: common.opt:1307
#, fuzzy
msgid "Enable link-time optimization."
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1311
msgid "Link-time optimization with number of parallel jobs or jobserver."
msgstr ""

#: common.opt:1315
msgid "Partition functions and vars at linktime based on object files they originate from"
msgstr ""

#: common.opt:1319
msgid "Partition functions and vars at linktime into approximately same sized buckets"
msgstr ""

#: common.opt:1323
#, fuzzy
msgid "Disable partioning and streaming"
msgstr "Schakel geïndexeerde adressering uit"

#: common.opt:1328
msgid "-flto-compression-level=<number>\tUse zlib compression level <number> for IL"
msgstr ""

#: common.opt:1332
msgid "Report various link-time optimization statistics"
msgstr ""

#: common.opt:1336
#, fuzzy
msgid "Set errno after built-in math functions"
msgstr "interne fout - slechte ingebouwde functie %qs"

#: common.opt:1340
msgid "-fmax-errors=<number>\tMaximum number of errors to report"
msgstr ""

#: common.opt:1344
msgid "Report on permanent memory allocation"
msgstr ""

#: common.opt:1351
msgid "Attempt to merge identical constants and constant variables"
msgstr ""

#: common.opt:1355
msgid "Attempt to merge identical constants across compilation units"
msgstr ""

#: common.opt:1359
msgid "Attempt to merge identical debug strings across compilation units"
msgstr ""

#: common.opt:1363
msgid "-fmessage-length=<number>\tLimit diagnostics to <number> characters per line. 0 suppresses line-wrapping"
msgstr ""

#: common.opt:1367
msgid "Perform SMS based modulo scheduling before the first scheduling pass"
msgstr ""

#: common.opt:1371
msgid "Perform SMS based modulo scheduling with register moves allowed"
msgstr ""

#: common.opt:1375
msgid "Move loop invariant computations out of loops"
msgstr ""

#: common.opt:1379
msgid "Add mudflap bounds-checking instrumentation for single-threaded program"
msgstr ""

#: common.opt:1383
msgid "Add mudflap bounds-checking instrumentation for multi-threaded program"
msgstr ""

#: common.opt:1387
msgid "Ignore read operations when inserting mudflap instrumentation"
msgstr ""

#: common.opt:1391
#, fuzzy
msgid "Use the RTL dead code elimination pass"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1395
#, fuzzy
msgid "Use the RTL dead store elimination pass"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1399
msgid "Enable/Disable the traditional scheduling in loops that already passed modulo scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:1403
msgid "Support synchronous non-call exceptions"
msgstr ""

#: common.opt:1407
msgid "When possible do not generate stack frames"
msgstr ""

#: common.opt:1411
msgid "Do the full register move optimization pass"
msgstr ""

#: common.opt:1415
msgid "Optimize sibling and tail recursive calls"
msgstr ""

#: common.opt:1419
#, fuzzy
msgid "Perform partial inlining"
msgstr "recursieve inlining"

#: common.opt:1423 common.opt:1427
msgid "Report on memory allocation before interprocedural optimization"
msgstr ""

#: common.opt:1431
msgid "Pack structure members together without holes"
msgstr ""

#: common.opt:1435
msgid "-fpack-struct=<number>\tSet initial maximum structure member alignment"
msgstr ""

#: common.opt:1439
msgid "Return small aggregates in memory, not registers"
msgstr ""

#: common.opt:1443
msgid "Perform loop peeling"
msgstr ""

#: common.opt:1447
msgid "Enable machine specific peephole optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:1451
msgid "Enable an RTL peephole pass before sched2"
msgstr ""

#: common.opt:1455
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code if possible (large mode)"
msgstr "Positie-onafhankelijke code wordt niet ondersteund. Genegeerd"

#: common.opt:1459
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code for executables if possible (large mode)"
msgstr "Positie-onafhankelijke code wordt niet ondersteund. Genegeerd"

#: common.opt:1463
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code if possible (small mode)"
msgstr "Positie-onafhankelijke code wordt niet ondersteund. Genegeerd"

#: common.opt:1467
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code for executables if possible (small mode)"
msgstr "Positie-onafhankelijke code wordt niet ondersteund. Genegeerd"

#: common.opt:1471
msgid "Specify a plugin to load"
msgstr ""

#: common.opt:1475
msgid "-fplugin-arg-<name>-<key>[=<value>]\tSpecify argument <key>=<value> for plugin <name>"
msgstr ""

#: common.opt:1479
msgid "Run predictive commoning optimization."
msgstr ""

#: common.opt:1483
msgid "Generate prefetch instructions, if available, for arrays in loops"
msgstr ""

#: common.opt:1487
msgid "Enable basic program profiling code"
msgstr ""

#: common.opt:1491
msgid "Insert arc-based program profiling code"
msgstr ""

#: common.opt:1495
msgid "Set the top-level directory for storing the profile data."
msgstr ""

#: common.opt:1500
msgid "Enable correction of flow inconsistent profile data input"
msgstr ""

#: common.opt:1504
msgid "Enable common options for generating profile info for profile feedback directed optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:1508
msgid "Enable common options for generating profile info for profile feedback directed optimizations, and set -fprofile-dir="
msgstr ""

#: common.opt:1512
msgid "Enable common options for performing profile feedback directed optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:1516
msgid "Enable common options for performing profile feedback directed optimizations, and set -fprofile-dir="
msgstr ""

#: common.opt:1520
msgid "Insert code to profile values of expressions"
msgstr ""

#: common.opt:1527
msgid "-frandom-seed=<string>\tMake compile reproducible using <string>"
msgstr ""

#: common.opt:1537
msgid "Record gcc command line switches in the object file."
msgstr ""

#: common.opt:1541
msgid "Return small aggregates in registers"
msgstr ""

#: common.opt:1545
msgid "Enables a register move optimization"
msgstr ""

#: common.opt:1549
msgid "Perform a register renaming optimization pass"
msgstr ""

#: common.opt:1553
msgid "Reorder basic blocks to improve code placement"
msgstr ""

#: common.opt:1557
msgid "Reorder basic blocks and partition into hot and cold sections"
msgstr ""

#: common.opt:1561
msgid "Reorder functions to improve code placement"
msgstr ""

#: common.opt:1565
msgid "Add a common subexpression elimination pass after loop optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:1573
msgid "Disable optimizations that assume default FP rounding behavior"
msgstr ""

#: common.opt:1577
msgid "Enable scheduling across basic blocks"
msgstr ""

#: common.opt:1581
msgid "Enable register pressure sensitive insn scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:1585
msgid "Allow speculative motion of non-loads"
msgstr ""

#: common.opt:1589
msgid "Allow speculative motion of some loads"
msgstr ""

#: common.opt:1593
msgid "Allow speculative motion of more loads"
msgstr ""

#: common.opt:1597
msgid "-fsched-verbose=<number>\tSet the verbosity level of the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1601
msgid "If scheduling post reload, do superblock scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:1609
msgid "Reschedule instructions before register allocation"
msgstr ""

#: common.opt:1613
msgid "Reschedule instructions after register allocation"
msgstr ""

#: common.opt:1620
msgid "Schedule instructions using selective scheduling algorithm"
msgstr ""

#: common.opt:1624
msgid "Run selective scheduling after reload"
msgstr ""

#: common.opt:1628
msgid "Perform software pipelining of inner loops during selective scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:1632
msgid "Perform software pipelining of outer loops during selective scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:1636
msgid "Reschedule pipelined regions without pipelining"
msgstr ""

#: common.opt:1642
msgid "Allow premature scheduling of queued insns"
msgstr ""

#: common.opt:1646
msgid "-fsched-stalled-insns=<number>\tSet number of queued insns that can be prematurely scheduled"
msgstr ""

#: common.opt:1654
msgid "Set dependence distance checking in premature scheduling of queued insns"
msgstr ""

#: common.opt:1658
msgid "-fsched-stalled-insns-dep=<number>\tSet dependence distance checking in premature scheduling of queued insns"
msgstr ""

#: common.opt:1662
msgid "Enable the group heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1666
msgid "Enable the critical path heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1670
msgid "Enable the speculative instruction heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1674
msgid "Enable the rank heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1678
msgid "Enable the last instruction heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1682
msgid "Enable the dependent count heuristic in the scheduler"
msgstr ""

#: common.opt:1686
msgid "Access data in the same section from shared anchor points"
msgstr ""

#: common.opt:1694
msgid "Eliminate redundant zero extensions on targets that support implicit extensions."
msgstr ""

#: common.opt:1698
msgid "Show column numbers in diagnostics, when available. Default on"
msgstr ""

#: common.opt:1702
msgid "Disable optimizations observable by IEEE signaling NaNs"
msgstr ""

#: common.opt:1706
msgid "Disable floating point optimizations that ignore the IEEE signedness of zero"
msgstr ""

#: common.opt:1710
#, fuzzy
msgid "Convert floating point constants to single precision constants"
msgstr "floating-point fout bij het uitschrijven van een constante"

#: common.opt:1714
msgid "Split lifetimes of induction variables when loops are unrolled"
msgstr ""

#: common.opt:1718
msgid "Generate discontiguous stack frames"
msgstr ""

#: common.opt:1722
msgid "Split wide types into independent registers"
msgstr ""

#: common.opt:1726
msgid "Apply variable expansion when loops are unrolled"
msgstr ""

#: common.opt:1730
msgid "-fstack-check=[no|generic|specific]\tInsert stack checking code into the program"
msgstr ""

#: common.opt:1734
msgid "Insert stack checking code into the program. Same as -fstack-check=specific"
msgstr ""

#: common.opt:1741
msgid "-fstack-limit-register=<register>\tTrap if the stack goes past <register>"
msgstr ""

#: common.opt:1745
msgid "-fstack-limit-symbol=<name>\tTrap if the stack goes past symbol <name>"
msgstr ""

#: common.opt:1749
msgid "Use propolice as a stack protection method"
msgstr ""

#: common.opt:1753
msgid "Use a stack protection method for every function"
msgstr ""

#: common.opt:1757
msgid "Output stack usage information on a per-function basis"
msgstr ""

#: common.opt:1769
msgid "Assume strict aliasing rules apply"
msgstr ""

#: common.opt:1773
msgid "Treat signed overflow as undefined"
msgstr ""

#: common.opt:1777
msgid "Check for syntax errors, then stop"
msgstr ""

#: common.opt:1781
msgid "Create data files needed by \"gcov\""
msgstr ""

#: common.opt:1785
msgid "Perform jump threading optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:1789
msgid "Report the time taken by each compiler pass"
msgstr ""

#: common.opt:1793
msgid "-ftls-model=[global-dynamic|local-dynamic|initial-exec|local-exec]\tSet the default thread-local storage code generation model"
msgstr ""

#: common.opt:1796
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown TLS model %qs"
msgstr "onbekende machine-modus %qs"

#: common.opt:1812
msgid "Reorder top level functions, variables, and asms"
msgstr ""

#: common.opt:1816
msgid "Perform superblock formation via tail duplication"
msgstr ""

#: common.opt:1823
#, fuzzy
msgid "Assume floating-point operations can trap"
msgstr "floating-point constante buiten bereik"

#: common.opt:1827
msgid "Trap for signed overflow in addition, subtraction and multiplication"
msgstr ""

#: common.opt:1831
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-CCP optimization on trees"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1835
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-BIT-CCP optimization on trees"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1843
msgid "Enable loop header copying on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1847
msgid "Replace SSA temporaries with better names in copies"
msgstr ""

#: common.opt:1851
#, fuzzy
msgid "Enable copy propagation on trees"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1859
#, fuzzy
msgid "Transform condition stores into unconditional ones"
msgstr "types in voorwaardelijke expressie komen niet overeen"

#: common.opt:1863
#, fuzzy
msgid "Perform conversions of switch initializations."
msgstr "types in voorwaardelijke expressie komen niet overeen"

#: common.opt:1867
msgid "Enable SSA dead code elimination optimization on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1871
#, fuzzy
msgid "Enable dominator optimizations"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1875
#, fuzzy
msgid "Enable dead store elimination"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1879
#, fuzzy
msgid "Enable forward propagation on trees"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1883
msgid "Enable Full Redundancy Elimination (FRE) on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1887
#, fuzzy
msgid "Enable loop distribution on trees"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1891
msgid "Enable loop distribution for patterns transformed into a library call"
msgstr ""

#: common.opt:1895
msgid "Enable loop invariant motion on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1899
#, fuzzy
msgid "Enable linear loop transforms on trees"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1903
msgid "Create canonical induction variables in loops"
msgstr ""

#: common.opt:1907
#, fuzzy
msgid "Enable loop optimizations on tree level"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1911
msgid "Enable automatic parallelization of loops"
msgstr ""

#: common.opt:1915
msgid "Enable hoisting loads from conditional pointers."
msgstr ""

#: common.opt:1919
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-PRE optimization on trees"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1923
msgid "Perform function-local points-to analysis on trees."
msgstr ""

#: common.opt:1927
#, fuzzy
msgid "Enable reassociation on tree level"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1935
#, fuzzy
msgid "Enable SSA code sinking on trees"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:1939
msgid "Perform scalar replacement of aggregates"
msgstr ""

#: common.opt:1943
msgid "Replace temporary expressions in the SSA->normal pass"
msgstr ""

#: common.opt:1947
msgid "Perform live range splitting during the SSA->normal pass"
msgstr ""

#: common.opt:1951
msgid "Perform Value Range Propagation on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1955
msgid "Compile whole compilation unit at a time"
msgstr ""

#: common.opt:1959
msgid "Perform loop unrolling when iteration count is known"
msgstr ""

#: common.opt:1963
msgid "Perform loop unrolling for all loops"
msgstr ""

#: common.opt:1970
msgid "Allow loop optimizations to assume that the loops behave in normal way"
msgstr ""

#: common.opt:1974
msgid "Allow optimization for floating-point arithmetic which may change the"
msgstr ""

#: common.opt:1979
msgid "Same as -fassociative-math for expressions which include division."
msgstr ""

#: common.opt:1987
msgid "Allow math optimizations that may violate IEEE or ISO standards"
msgstr ""

#: common.opt:1991
msgid "Perform loop unswitching"
msgstr ""

#: common.opt:1995
msgid "Just generate unwind tables for exception handling"
msgstr ""

#: common.opt:2007
msgid "Perform variable tracking"
msgstr ""

#: common.opt:2015
msgid "Perform variable tracking by annotating assignments"
msgstr ""

#: common.opt:2021
msgid "Toggle -fvar-tracking-assignments"
msgstr ""

#: common.opt:2025
msgid "Perform variable tracking and also tag variables that are uninitialized"
msgstr ""

#: common.opt:2029
msgid "Enable loop vectorization on trees"
msgstr ""

#: common.opt:2033
#, fuzzy
msgid "Enable basic block vectorization (SLP) on trees"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:2037
#, fuzzy
msgid "Enable use of cost model in vectorization"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: common.opt:2041
#, fuzzy
msgid "Enable loop versioning when doing loop vectorization on trees"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:2045
msgid "-ftree-vectorizer-verbose=<number>\tSet the verbosity level of the vectorizer"
msgstr ""

#: common.opt:2049
#, fuzzy
msgid "Enable copy propagation of scalar-evolution information."
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:2059
msgid "Add extra commentary to assembler output"
msgstr ""

#: common.opt:2063
msgid "-fvisibility=[default|internal|hidden|protected]\tSet the default symbol visibility"
msgstr ""

#: common.opt:2066
#, fuzzy, c-format
msgid "unrecognized visibility value %qs"
msgstr "signature-string niet herkend"

#: common.opt:2082
msgid "Use expression value profiles in optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:2086
msgid "Construct webs and split unrelated uses of single variable"
msgstr ""

#: common.opt:2090
msgid "Enable conditional dead code elimination for builtin calls"
msgstr ""

#: common.opt:2094
#, fuzzy
msgid "Perform whole program optimizations"
msgstr "lege declaratie"

#: common.opt:2098
msgid "Assume signed arithmetic overflow wraps around"
msgstr ""

#: common.opt:2102
msgid "Put zero initialized data in the bss section"
msgstr ""

#: common.opt:2106
msgid "Generate debug information in default format"
msgstr ""

#: common.opt:2110
msgid "Generate debug information in COFF format"
msgstr ""

#: common.opt:2114
msgid "Generate debug information in DWARF v2 (or later) format"
msgstr ""

#: common.opt:2118
msgid "Generate debug information in default extended format"
msgstr ""

#: common.opt:2122
msgid "Generate debug information in STABS format"
msgstr ""

#: common.opt:2126
msgid "Generate debug information in extended STABS format"
msgstr ""

#: common.opt:2130
msgid "Emit DWARF additions beyond selected version"
msgstr ""

#: common.opt:2134
msgid "Don't emit DWARF additions beyond selected version"
msgstr ""

#: common.opt:2138
msgid "Toggle debug information generation"
msgstr ""

#: common.opt:2142
msgid "Generate debug information in VMS format"
msgstr ""

#: common.opt:2146
msgid "Generate debug information in XCOFF format"
msgstr ""

#: common.opt:2150
msgid "Generate debug information in extended XCOFF format"
msgstr ""

#: common.opt:2157
msgid "-iplugindir=<dir>\tSet <dir> to be the default plugin directory"
msgstr ""

#: common.opt:2176
msgid "-o <file>\tPlace output into <file>"
msgstr ""

#: common.opt:2180
msgid "Enable function profiling"
msgstr ""

#: common.opt:2187
msgid "Issue warnings needed for strict compliance to the standard"
msgstr "Geef waarschuwingen om stricte opvolging van de standaard te garanderen"

#: common.opt:2191
msgid "Like -pedantic but issue them as errors"
msgstr "Zoals -pedantic, maar beschouw problemen als fouten"

#: common.opt:2228
msgid "Do not display functions compiled or elapsed time"
msgstr ""

# kan beter
#: common.opt:2260
msgid "Enable verbose output"
msgstr "Schakel uitgebreide boodschappen in"

#: common.opt:2264
msgid "Display the compiler's version"
msgstr ""

#: common.opt:2268
msgid "Suppress warnings"
msgstr "Onderdruk waarschuwingen"

#: common.opt:2278
msgid "Create a shared library"
msgstr ""

#: common.opt:2311
#, fuzzy
msgid "Create a position independent executable"
msgstr "Positie-onafhankelijke code wordt niet ondersteund. Genegeerd"

#: go/gofrontend/expressions.cc:876
#, fuzzy
msgid "invalid use of type"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: go/gofrontend/expressions.cc:1974 go/gofrontend/expressions.cc:2628
#, fuzzy
msgid "floating point constant truncated to integer"
msgstr "floating-point constante verkeerd gebruikt"

#: go/gofrontend/expressions.cc:2533 go/gofrontend/expressions.cc:2606
#, fuzzy
msgid "constant refers to itself"
msgstr "sectie-pointer ontbreekt"

#: go/gofrontend/expressions.cc:3962
#, fuzzy
msgid "expected numeric type"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:3969
#, fuzzy
msgid "expected integer or boolean type"
msgstr "ongeldige waarheidsexpressie"

#: go/gofrontend/expressions.cc:3974
#, fuzzy
msgid "invalid operand for unary %<&%>"
msgstr "ongeldige operanden voor binaire %s-operator"

#: go/gofrontend/expressions.cc:3982
#, fuzzy
msgid "expected pointer"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:5608 go/gofrontend/expressions.cc:5624
#, fuzzy
msgid "incompatible types in binary expression"
msgstr "incompatibele types bij %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:5637
#, fuzzy
msgid "shift of non-integer operand"
msgstr "grootte van array %qs is van een niet-integer type"

#: go/gofrontend/expressions.cc:5642
#, fuzzy
msgid "shift count not unsigned integer"
msgstr "switch-waarde is geen integer"

#: go/gofrontend/expressions.cc:5651
#, fuzzy
msgid "negative shift count"
msgstr "negatieve insn-lengte"

#: go/gofrontend/expressions.cc:6299
#, fuzzy
msgid "object is not a method"
msgstr "opgeroepen object is geen functie"

#: go/gofrontend/expressions.cc:6308
#, fuzzy
msgid "method type does not match object type"
msgstr "argument %qs komt niet overeen met prototype"

#: go/gofrontend/expressions.cc:6552 go/gofrontend/expressions.cc:6571
#: go/gofrontend/expressions.cc:7192 go/gofrontend/expressions.cc:7331
#: go/gofrontend/expressions.cc:7374 go/gofrontend/expressions.cc:7409
#: go/gofrontend/expressions.cc:8468 go/gofrontend/expressions.cc:8489
#, fuzzy
msgid "not enough arguments"
msgstr "geen argumenten"

#: go/gofrontend/expressions.cc:6554 go/gofrontend/expressions.cc:7197
#: go/gofrontend/expressions.cc:7314 go/gofrontend/expressions.cc:7336
#: go/gofrontend/expressions.cc:7411 go/gofrontend/expressions.cc:8157
#: go/gofrontend/expressions.cc:8471 go/gofrontend/expressions.cc:8482
#, fuzzy
msgid "too many arguments"
msgstr "te veel argumenten voor formaat"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7239
#, fuzzy
msgid "argument must be array or slice or channel"
msgstr "het argument van %<asm%> is geen constante string"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7249
msgid "argument must be string or array or slice or map or channel"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:7290
#, fuzzy
msgid "unsupported argument type to builtin function"
msgstr "ongeldig argument voor %<__builtin_return_address%>"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7302
#, fuzzy
msgid "argument must be channel"
msgstr "het argument van %<asm%> is geen constante string"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7322
#, fuzzy
msgid "argument must be a field reference"
msgstr "%<defined%> zonder een naam"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7349
#, fuzzy
msgid "left argument must be a slice"
msgstr "%<defined%> zonder een naam"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7360
#, fuzzy
msgid "right argument must be a slice or a string"
msgstr "het argument van %<asm%> is geen constante string"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7365
msgid "element types must be the same"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:7384
#, fuzzy
msgid "arguments 1 and 2 have different types"
msgstr "vergelijking tussen pointer en integer"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7401
#, fuzzy
msgid "argument must have complex type"
msgstr "%Jparameter %u heeft een onvolledig type"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7419
#, fuzzy
msgid "cmplx arguments must have identical types"
msgstr "%<defined%> zonder een naam"

#: go/gofrontend/expressions.cc:7421
msgid "cmplx arguments must have floating-point type"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:8425
#, fuzzy
msgid "expected function"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:8436
msgid "method call without object"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:8449
#, fuzzy
msgid "incompatible type for receiver"
msgstr "incompatibele types bij %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:8827
#, fuzzy
msgid "number of results does not match number of values"
msgstr "aantal argumenten kom niet overeen met prototype"

#: go/gofrontend/expressions.cc:9071 go/gofrontend/expressions.cc:9443
#, fuzzy
msgid "index must be integer"
msgstr "%<defined%> zonder een naam"

#: go/gofrontend/expressions.cc:9075 go/gofrontend/expressions.cc:9447
msgid "slice end must be integer"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:9126
msgid "array is not addressable"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:9654
#, fuzzy
msgid "incompatible type for map index"
msgstr "incompatibele types bij %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:9933
msgid "expected interface or pointer to interface"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:10231
#, fuzzy
msgid "invalid new of function type"
msgstr "ongeldige opslagklasse voor functie %qs"

#: go/gofrontend/expressions.cc:10332
#, fuzzy
msgid "invalid type for make function"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: go/gofrontend/expressions.cc:10487
#, fuzzy
msgid "too many expressions for struct"
msgstr "te veel argumenten voor formaat"

#: go/gofrontend/expressions.cc:10500
#, fuzzy
msgid "too few expressions for struct"
msgstr "te weinig argumenten voor formaat"

#: go/gofrontend/expressions.cc:10764
msgid "too many elements in composite literal"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:11828 go/gofrontend/expressions.cc:11836
#, fuzzy
msgid "invalid unsafe.Pointer conversion"
msgstr "ongeldige operand in de instructie"

#: go/gofrontend/expressions.cc:11841 go/gofrontend/statements.cc:1312
msgid "type assertion only valid for interface types"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:11853
msgid "impossible type assertion: type does not implement interface"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:12009 go/gofrontend/statements.cc:1163
#, fuzzy
msgid "expected channel"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:12014 go/gofrontend/statements.cc:1168
msgid "invalid receive on send-only channel"
msgstr ""

#: go/gofrontend/expressions.cc:12101
#, fuzzy
msgid "incompatible types in send"
msgstr "incompatibele types bij %s"

#: go/gofrontend/expressions.cc:12106
#, fuzzy
msgid "invalid send on receive-only channel"
msgstr "ongeldige operand in de instructie"

#: go/gofrontend/statements.cc:488
#, fuzzy
msgid "invalid left hand side of assignment"
msgstr "ongeldige lvalue in toewijzing"

#: go/gofrontend/statements.cc:897
msgid "expected map index on right hand side"
msgstr ""

#: go/gofrontend/statements.cc:1041
msgid "expected map index on left hand side"
msgstr ""

#: go/gofrontend/statements.cc:1765
msgid "no object for method call"
msgstr ""

#: go/gofrontend/statements.cc:2518
#, fuzzy
msgid "return with value in function with no return type"
msgstr "%<return%> met waarde in een functie die void teruggeeft"

#: go/gofrontend/statements.cc:2531
#, fuzzy
msgid "too many values in return statement"
msgstr "ongeldige lvalue in asm-statement"

#: go/gofrontend/statements.cc:2560
#, fuzzy
msgid "not enough values in return statement"
msgstr "ongeldige lvalue in asm-statement"

#: go/gofrontend/statements.cc:2932
#, fuzzy
msgid "expected boolean expression"
msgstr "ongeldige waarheidsexpressie"

#: go/gofrontend/statements.cc:4517
msgid "too many variables for range clause with channel"
msgstr ""

#: go/gofrontend/statements.cc:4524
msgid "range clause must have array, slice, setring, map, or channel type"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:559
#, fuzzy
msgid "need explicit conversion"
msgstr "parameternamen (zonder types) in functiedeclaratie"

#: go/gofrontend/types.cc:561
msgid "multiple value function call in single value context"
msgstr ""

# 'regio' klinkt niet echt, maar 'streek' lijkt me nog slechter
#: go/gofrontend/types.cc:569
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot use type %s as type %s"
msgstr "kon 0x%l.8x niet naar een regio omzetten"

#: go/gofrontend/types.cc:2432
#, fuzzy
msgid "different receiver types"
msgstr "ongeldige operand voor %p-code"

#: go/gofrontend/types.cc:2452 go/gofrontend/types.cc:2465
#: go/gofrontend/types.cc:2480
#, fuzzy
msgid "different number of parameters"
msgstr "%Jherdefinitie van parameter %qD"

#: go/gofrontend/types.cc:2473
#, fuzzy
msgid "different parameter types"
msgstr "ongeldige operand voor %p-code"

#: go/gofrontend/types.cc:2488
msgid "different varargs"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:2497 go/gofrontend/types.cc:2510
#: go/gofrontend/types.cc:2525
msgid "different number of results"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:2518
msgid "different result types"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:3500
#, c-format
msgid "implicit assignment of %s%s%s hidden field %s%s%s"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:4313
msgid "bad length when making slice"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:4319
msgid "bad capacity when making slice"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:4981
msgid "bad size when making map"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:5266
msgid "bad buffer size when making channel"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:5714
#, c-format
msgid "need explicit conversion; missing method %s%s%s"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:5731 go/gofrontend/types.cc:5866
#, fuzzy, c-format
msgid "incompatible type for method %s%s%s"
msgstr "incompatibel type voor argument %d van %qs"

#: go/gofrontend/types.cc:5735 go/gofrontend/types.cc:5870
#, fuzzy, c-format
msgid "incompatible type for method %s%s%s (%s)"
msgstr "incompatibel type voor argument %d van %qs"

#: go/gofrontend/types.cc:5807 go/gofrontend/types.cc:5820
msgid "pointer to interface type has no methods"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:5809 go/gofrontend/types.cc:5822
#, fuzzy
msgid "type has no methods"
msgstr "struct heeft geen leden"

#: go/gofrontend/types.cc:5843
#, c-format
msgid "ambiguous method %s%s%s"
msgstr ""

#: go/gofrontend/types.cc:5846
#, fuzzy, c-format
msgid "missing method %s%s%s"
msgstr "Bestandsnaam ontbreekt na %qs optie"

#: go/gofrontend/types.cc:5886
#, c-format
msgid "method %s%s%s requires a pointer"
msgstr ""

#: attribs.c:306 objc/objc-act.c:7712
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute directive ignored"
msgstr "attribuut-commando %qs wordt genegeerd"

#: attribs.c:314
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong number of arguments specified for %qE attribute"
msgstr "verkeerd aantal argumenten opgegeven voor het %qs attribuut"

#: attribs.c:332
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute does not apply to types"
msgstr "het %qs attribuut heeft geen betekenis voor types"

#: attribs.c:384
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute only applies to function types"
msgstr "het %qs attribuut heeft enkel betekenis voor functie-types"

#: attribs.c:394
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type attributes ignored after type is already defined"
msgstr "het %qs attribuut heeft enkel betekenis voor functies"

#: bb-reorder.c:1886
#, gcc-internal-format
msgid "multiple hot/cold transitions found (bb %i)"
msgstr ""

#: bt-load.c:1547
#, gcc-internal-format
msgid "branch target register load optimization is not intended to be run twice"
msgstr ""

#: builtins.c:554
#, gcc-internal-format
msgid "offset outside bounds of constant string"
msgstr "offset buiten de grenzen van een constante string"

#: builtins.c:1118
#, gcc-internal-format
msgid "second argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
msgstr "tweede argument voor %<__builtin_prefetch%> moet een constante zijn"

#: builtins.c:1125
#, gcc-internal-format
msgid "invalid second argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
msgstr "ongeldig tweede argument voor %<__builtin_prefetch%>; zal nul gebruiken"

#: builtins.c:1133
#, gcc-internal-format
msgid "third argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
msgstr "derde argument voor %<__builtin_prefetch%> moet een constante zijn"

#: builtins.c:1140
#, gcc-internal-format
msgid "invalid third argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
msgstr "ongeldig derde argument voor __builtin_prefetch; zal nul gebruiken"

#: builtins.c:4665 gimplify.c:2328
#, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to function %<va_start%>"
msgstr "te weinig argumenten voor functie %<va_start%>"

# Of misschien beter "... niet van het %<va_list%> type"?
#: builtins.c:4827
#, gcc-internal-format
msgid "first argument to %<va_arg%> not of type %<va_list%>"
msgstr "het eerste argument van %<va_arg%> is geen %<va_list%>"

#: builtins.c:4843
#, gcc-internal-format
msgid "%qT is promoted to %qT when passed through %<...%>"
msgstr "%qT wordt tot %qT gepromoveerd indien het via %<...%> wordt doorgegeven"

#: builtins.c:4848
#, gcc-internal-format
msgid "(so you should pass %qT not %qT to %<va_arg%>)"
msgstr "(dus U zou %qT, en niet %qT, moeten doorgeven aan %<va_arg%>)"

#. We can, however, treat "undefined" any way we please.
#. Call abort to encourage the user to fix the program.
#: builtins.c:4855 c-typeck.c:2775
#, gcc-internal-format
msgid "if this code is reached, the program will abort"
msgstr "indien deze code bereikt wordt, zal het programma afgebroken worden"

#: builtins.c:4982
#, gcc-internal-format
msgid "invalid argument to %<__builtin_frame_address%>"
msgstr "ongeldig argument voor %<__builtin_frame_address%>"

#: builtins.c:4984
#, gcc-internal-format
msgid "invalid argument to %<__builtin_return_address%>"
msgstr "ongeldig argument voor %<__builtin_return_address%>"

#: builtins.c:4997
#, gcc-internal-format
msgid "unsupported argument to %<__builtin_frame_address%>"
msgstr "niet-ondersteund argument voor %<__builtin_frame_address%>"

#: builtins.c:4999
#, gcc-internal-format
msgid "unsupported argument to %<__builtin_return_address%>"
msgstr "niet-ondersteund argument voor %<__builtin_return_address%>"

#: builtins.c:5234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both arguments to %<__builtin___clear_cache%> must be pointers"
msgstr "derde argument voor %<__builtin_prefetch%> moet een constante zijn"

#: builtins.c:5332
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "trampoline generated for nested function %qD"
msgstr "ISO C verbiedt geneste functies"

#: builtins.c:5609 builtins.c:5623
#, gcc-internal-format
msgid "%qD changed semantics in GCC 4.4"
msgstr ""

#. All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
#. inlining.
#: builtins.c:6018 expr.c:9274
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>"
msgstr "ongeldig argument voor %<__builtin_frame_address%>"

#. All valid uses of __builtin_va_arg_pack_len () are removed during
#. inlining.
#: builtins.c:6024
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack_len ()%>"
msgstr "ongeldig argument voor %<__builtin_frame_address%>"

#: builtins.c:6254
#, gcc-internal-format
msgid "%<__builtin_longjmp%> second argument must be 1"
msgstr "tweede argument van %<__builtin_longjmp%> moet 1 zijn"

#: builtins.c:6849
#, gcc-internal-format
msgid "target format does not support infinity"
msgstr "doelformaat ondersteunt geen oneindige waarde"

#: builtins.c:11753
#, gcc-internal-format
msgid "%<va_start%> used in function with fixed args"
msgstr "%<va_start%> gebruikt in functie met vaste argumenten"

#: builtins.c:11761
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong number of arguments to function %<va_start%>"
msgstr "te weinig argumenten voor functie %<va_start%>"

#. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
#. va_start's second argument, but can still work as intended.
#: builtins.c:11774
#, gcc-internal-format
msgid "%<__builtin_next_arg%> called without an argument"
msgstr "%<__builtin_next_arg%> opgeroepen zonder argument"

#: builtins.c:11779
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong number of arguments to function %<__builtin_next_arg%>"
msgstr "te weinig argumenten voor functie %<va_start%>"

#. FIXME: Sometimes with the tree optimizers we can get the
#. not the last argument even though the user used the last
#. argument. We just warn and set the arg to be the last
#. argument so that we will get wrong-code because of
#. it.
#: builtins.c:11809
#, gcc-internal-format
msgid "second parameter of %<va_start%> not last named argument"
msgstr "de tweede parameter van %<va_start%> is niet het laatste benoemde argument"

#: builtins.c:11819
#, gcc-internal-format
msgid "undefined behaviour when second parameter of %<va_start%> is declared with %<register%> storage"
msgstr ""

#: builtins.c:11935
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Kfirst argument of %D must be a pointer, second integer constant"
msgstr "herhalings-aantal is geen integerconstante"

#: builtins.c:11948
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Klast argument of %D is not integer constant between 0 and 3"
msgstr "herhalings-aantal is geen integerconstante"

#: builtins.c:11993 builtins.c:12145 builtins.c:12202
#, gcc-internal-format
msgid "%Kcall to %D will always overflow destination buffer"
msgstr ""

#: builtins.c:12135
#, gcc-internal-format
msgid "%Kcall to %D might overflow destination buffer"
msgstr ""

#: builtins.c:12223
#, gcc-internal-format
msgid "%Kattempt to free a non-heap object %qD"
msgstr ""

#: builtins.c:12226
#, gcc-internal-format
msgid "%Kattempt to free a non-heap object"
msgstr ""

#. Except for passing an argument to an unprototyped function,
#. this is a constraint violation. When passing an argument to
#. an unprototyped function, it is compile-time undefined;
#. making it a constraint in that case was rejected in
#. DR#252.
#: c-convert.c:101 c-typeck.c:1976 c-typeck.c:5222 cp/typeck.c:1826
#: cp/typeck.c:6521 cp/typeck.c:7200 fortran/convert.c:88
#, gcc-internal-format
msgid "void value not ignored as it ought to be"
msgstr "void-waarde niet genegeerd zoals het hoort"

#: c-convert.c:155 fortran/convert.c:122 java/typeck.c:150
#, gcc-internal-format
msgid "conversion to non-scalar type requested"
msgstr "conversie naar niet-scalair type gevraagd"

#: c-decl.c:685
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array %q+D assumed to have one element"
msgstr "%Jarray %qD wordt aangenomen één element te bevatten"

#: c-decl.c:726
#, gcc-internal-format
msgid "%qD is static but used in inline function %qD which is not static"
msgstr ""

#: c-decl.c:731
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D is static but declared in inline function %qD which is not static"
msgstr ""

# goede vertaling voor scopes?
#: c-decl.c:943
#, gcc-internal-format
msgid "GCC supports only %u nested scopes"
msgstr "GCC ondersteunt maar %u geneste bereiken (scopes)"

#: c-decl.c:1086 cp/decl.c:372
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %q+D used but not defined"
msgstr "label %qs gebruikt maar niet gedefinieerd"

#: c-decl.c:1131
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested function %q+D declared but never defined"
msgstr "%Jgeneste functie %qD gedeclareerd maar niet gedefinieerd"

#: c-decl.c:1143
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D declared but never defined"
msgstr "%Jgeneste functie %qD gedeclareerd maar niet gedefinieerd"

#: c-decl.c:1160 cp/decl.c:627
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unused variable %q+D"
msgstr "%Jniet-gebruikte variabele %qD"

#: c-decl.c:1164
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %qD set but not used"
msgstr "label %qs gedefinieerd maar niet gebruikt"

#: c-decl.c:1169
#, gcc-internal-format
msgid "type of array %q+D completed incompatibly with implicit initialization"
msgstr ""

#: c-decl.c:1448 c-decl.c:5756 c-decl.c:6553 c-decl.c:7260
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "originally defined here"
msgstr "functie-definitie als %<typdef%> gedeclareerd"

#: c-decl.c:1519
#, gcc-internal-format
msgid "a parameter list with an ellipsis can%'t match an empty parameter name list declaration"
msgstr "een parameterlijst met een beletselteken kan niet overeenkomen met een declaratie met lege parameterlijst"

#: c-decl.c:1526
#, gcc-internal-format
msgid "an argument type that has a default promotion can%'t match an empty parameter name list declaration"
msgstr "een argumenttype dat een standaardpromotie heeft kan niet overeenkomen met een declaratie met lege parameterlijst"

#: c-decl.c:1567
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares more arguments than previous old-style definition"
msgstr "%Jprototype voor %qD delcareert argument %d met een onverenigbaar type"

#: c-decl.c:1573
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares fewer arguments than previous old-style definition"
msgstr "%Jprototype voor %qD delcareert argument %d met een onverenigbaar type"

#: c-decl.c:1582
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares argument %d with incompatible type"
msgstr "%Jprototype voor %qD delcareert argument %d met een onverenigbaar type"

# wringt een beetje...
#. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
#. for this poor-style construct.
#: c-decl.c:1595
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D follows non-prototype definition"
msgstr "%Jprototype voor %qD volgt niet-prototype definitie"

#: c-decl.c:1610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous definition of %q+D was here"
msgstr "%Jeerdere definitie van %qD was hier"

#: c-decl.c:1612
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous implicit declaration of %q+D was here"
msgstr "%Jeerdere impliciete declaratie van %qD was hier"

#: c-decl.c:1614
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+D was here"
msgstr "%Jeerdere declaratie van %qD was hier"

#: c-decl.c:1654
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D redeclared as different kind of symbol"
msgstr "%qs als ander soort symbool geherdeclareerd"

#: c-decl.c:1658
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "built-in function %q+D declared as non-function"
msgstr "%Jingebouwde functie %qD gedeclareerd als niet-functie"

# "verbergt" is niet verkeerd, maar "schaduwt" of iets dergelijks is misschien toch beter
#: c-decl.c:1661 c-decl.c:1838 c-decl.c:2528
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a built-in function"
msgstr "%Jdeclaratie van %qD verbergt een ingebouwde functie"

#: c-decl.c:1670
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of enumerator %q+D"
msgstr "%Jherdeclaratie van enum %qD"

#. If types don't match for a built-in, throw away the
#. built-in. No point in calling locate_old_decl here, it
#. won't print anything.
#: c-decl.c:1691
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting types for built-in function %q+D"
msgstr "%Jonverenigbare types voor ingebouwde functie %qD"

#: c-decl.c:1716 c-decl.c:1729 c-decl.c:1765
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting types for %q+D"
msgstr "%Jonverenigbare types voor %qD"

#: c-decl.c:1745
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting named address spaces (generic vs %s) for %q+D"
msgstr "conflicterende types voor %qs"

#: c-decl.c:1749
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting named address spaces (%s vs generic) for %q+D"
msgstr "conflicterende types voor %qs"

#: c-decl.c:1753
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting named address spaces (%s vs %s) for %q+D"
msgstr "conflicterende types voor %qs"

# misschien toch houden op type-qualifiers?
#: c-decl.c:1762
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting type qualifiers for %q+D"
msgstr "%J onverenigbare typekwalificaties voor %qD"

#: c-decl.c:1787
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of typedef %q+D with different type"
msgstr "%Jherdefinitie van typedef %qD"

#: c-decl.c:1801
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of typedef %q+D"
msgstr "%Jherdefinitie van typedef %qD"

#. Whether there is a constraint violation for the types not
#. being the same cannot be determined at compile time; a
#. warning that there may be one at runtime is considered
#. appropriate (WG14 reflector message 11743, 8 May 2009).
#: c-decl.c:1810
#, gcc-internal-format
msgid "redefinition of typedef %q+D may be a constraint violation at runtime"
msgstr ""

#: c-decl.c:1864 c-decl.c:1967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %q+D"
msgstr "%Jherdefinitie van %qD"

#: c-decl.c:1899 c-decl.c:2005
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static declaration of %q+D follows non-static declaration"
msgstr "%Jdeclaratie van %qD als static volgt declaratie als niet-static"

#: c-decl.c:1909 c-decl.c:1917 c-decl.c:1995 c-decl.c:2002
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static declaration of %q+D follows static declaration"
msgstr "%Jdeclaratie van %qD als niet-static volgt declaratie als static"

#: c-decl.c:1933
#, gcc-internal-format
msgid "%<gnu_inline%> attribute present on %q+D"
msgstr ""

#: c-decl.c:1936
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "but not here"
msgstr "van hieruit opgeroepen"

#: c-decl.c:1954
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "thread-local declaration of %q+D follows non-thread-local declaration"
msgstr "%Jdeclaratie van %qD als thread-local volgt declaratie als niet-thread-local"

#: c-decl.c:1957
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-thread-local declaration of %q+D follows thread-local declaration"
msgstr "%Jdeclaratie van %qD als niet-thread-local volgt declaratie als thread-local"

#: c-decl.c:1987
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extern declaration of %q+D follows declaration with no linkage"
msgstr "%Jdeclaratie van %qD as extern volgt declaratie zonder specifieke linkage"

#: c-decl.c:2023
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D with no linkage follows extern declaration"
msgstr "%Jdeclaratie van %qD zonder specifieke linkage volgt declaratie als extern"

#: c-decl.c:2029
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %q+D with no linkage"
msgstr "%Jherdeclaratie van %qD zonder specifieke linkage"

#: c-decl.c:2055
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %q+D with different visibility (old visibility preserved)"
msgstr "%Jherdeclaratie van %qD met andere zichtbaarheid (oude zichtbaarheid blijft behouden)"

#: c-decl.c:2066
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline declaration of %qD follows declaration with attribute noinline"
msgstr "%Jdeclaratie van %qD als inline volgt declaratie met %<noinline%> attribuut"

#: c-decl.c:2073
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D with attribute noinline follows inline declaration "
msgstr "%Jdeclaratie van %qD met %<noinline%> attribuut volgt declaratie als inline"

#: c-decl.c:2091
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of parameter %q+D"
msgstr "%Jherdefinitie van parameter %qD"

#: c-decl.c:2118
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redundant redeclaration of %q+D"
msgstr "%Joverbodige herdeclaratie van %qD"

#: c-decl.c:2515
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows previous non-variable"
msgstr "%Jdeclaratie van %qD verbergt een eerdere niet-variabele"

#: c-decl.c:2520
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a parameter"
msgstr "de declaratie van %qs verbergt een parameter"

#: c-decl.c:2523
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a global declaration"
msgstr "de declaratie van %qs verbergt een parameter"

#: c-decl.c:2533
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a previous local"
msgstr "de declaratie van %qs verbergt een parameter"

#: c-decl.c:2537 cp/name-lookup.c:1089 cp/name-lookup.c:1131
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "shadowed declaration is here"
msgstr "%Jde verborgen declaratie is hier"

#: c-decl.c:2664
#, gcc-internal-format
msgid "nested extern declaration of %qD"
msgstr "geneste declaratie van %qD als extern"

#: c-decl.c:2832 c-decl.c:2835
#, gcc-internal-format
msgid "implicit declaration of function %qE"
msgstr "impliciete declaratie van functie %qE"

#: c-decl.c:2898
#, gcc-internal-format
msgid "incompatible implicit declaration of built-in function %qD"
msgstr "onverenigbare impliciete declaratie van ingebouwde functie %qD"

#: c-decl.c:2907
#, gcc-internal-format
msgid "incompatible implicit declaration of function %qD"
msgstr "onverenigbare impliciete declaratie van functie %qD"

#: c-decl.c:2960
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE undeclared here (not in a function)"
msgstr "%qE is hier niet gedeclareerd (niet in een functie)"

#: c-decl.c:2966
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE undeclared (first use in this function)"
msgstr "%qE is hier niet gedeclareerd (eerste gebruik in deze functie)"

#: c-decl.c:2969
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in"
msgstr "(Elke niet-gedeclareerde naam wordt slechts één"

#: c-decl.c:3019 cp/decl.c:2529
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %qE referenced outside of any function"
msgstr "naar label %s gerefereerd buiten enige functie"

# Ik weet het, 'alleen-lezen' is lelijk, maar het is de min of meer geijkte vertaling.
#: c-decl.c:3055
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump into scope of identifier with variably modified type"
msgstr "argument %d is alleen-lezen"

#: c-decl.c:3058
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump skips variable initialization"
msgstr "(dicht bij initialisatie van %qs)"

#: c-decl.c:3059 c-decl.c:3115 c-decl.c:3198
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %qD defined here"
msgstr "label %qs gedefinieerd maar niet gebruikt"

#: c-decl.c:3060 c-decl.c:3322
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD declared here"
msgstr "%qs tevoren hier gedeclareerd"

#: c-decl.c:3114 c-decl.c:3197
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump into statement expression"
msgstr "overflow in constante expressie"

#: c-decl.c:3136
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate label declaration %qE"
msgstr "herhaalde label-declaratie %qs"

#: c-decl.c:3228 cp/decl.c:2839
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate label %qD"
msgstr "herhaald label %qs"

#: c-decl.c:3259
#, gcc-internal-format
msgid "traditional C lacks a separate namespace for labels, identifier %qE conflicts"
msgstr ""

#: c-decl.c:3320
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "switch jumps over variable initialization"
msgstr "incompatibele types bij %s"

#: c-decl.c:3321 c-decl.c:3332
#, gcc-internal-format
msgid "switch starts here"
msgstr ""

#: c-decl.c:3331
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "switch jumps into statement expression"
msgstr "overflow in constante expressie"

#: c-decl.c:3402
#, gcc-internal-format
msgid "%qE defined as wrong kind of tag"
msgstr ""

#: c-decl.c:3624 c-typeck.c:10669 c-family/c-common.c:4025
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<restrict%>"
msgstr "ongeldig gebruik van %<restrict%>"

#: c-decl.c:3634
#, gcc-internal-format
msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
msgstr "naamloze struct/union die geen instanties definieert"

#: c-decl.c:3644
#, gcc-internal-format
msgid "empty declaration with storage class specifier does not redeclare tag"
msgstr ""

#: c-decl.c:3658
#, gcc-internal-format
msgid "empty declaration with type qualifier does not redeclare tag"
msgstr ""

#: c-decl.c:3680 c-decl.c:3687
#, gcc-internal-format
msgid "useless type name in empty declaration"
msgstr "nutteloze typenaam in lege declaratie"

#: c-decl.c:3695
#, gcc-internal-format
msgid "%<inline%> in empty declaration"
msgstr "%<inline%> bij lege declaratie"

# betere vertaling voor "file-scope"?
#: c-decl.c:3701
#, gcc-internal-format
msgid "%<auto%> in file-scope empty declaration"
msgstr "%<auto%> in lege declaratie op bestandsniveau"

#: c-decl.c:3707
#, gcc-internal-format
msgid "%<register%> in file-scope empty declaration"
msgstr "%<register%> in lege declaratie op bestandsniveau"

# vertaling voor "storage class specifier"?
#: c-decl.c:3713
#, gcc-internal-format
msgid "useless storage class specifier in empty declaration"
msgstr "nutteloze storage class specifier in lege declaratie"

#: c-decl.c:3719
#, gcc-internal-format
msgid "useless %<__thread%> in empty declaration"
msgstr "nutteloze %<__thread%> in lege declaratie"

#: c-decl.c:3728
#, gcc-internal-format
msgid "useless type qualifier in empty declaration"
msgstr "nutteloze type-kwalificatie in lege declaratie"

#: c-decl.c:3735 c-parser.c:1471
#, gcc-internal-format
msgid "empty declaration"
msgstr "lege declaratie"

#: c-decl.c:3806
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<static%> or type qualifiers in parameter array declarators"
msgstr "ISO C90 ondersteunt geen %<static%> of type-qualificaties in declaratoren van parameter arrays"

#: c-decl.c:3810
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<[*]%> array declarators"
msgstr "ISO C90 ondersteunt geen %<[*]%> declaratoren van arrays"

#. C99 6.7.5.2p4
#. A function definition isn't function prototype scope C99 6.2.1p4.
#. C99 6.7.5.2p4
#: c-decl.c:3817 c-decl.c:6124
#, gcc-internal-format
msgid "%<[*]%> not allowed in other than function prototype scope"
msgstr ""

#: c-decl.c:3930
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D is usually a function"
msgstr "%J%qD is meestal een functie"

#: c-decl.c:3939
#, gcc-internal-format
msgid "typedef %qD is initialized (use __typeof__ instead)"
msgstr "typedef %qD krijgt beginwaarde (gebruik beter __typeof__)"

#: c-decl.c:3944
#, gcc-internal-format
msgid "function %qD is initialized like a variable"
msgstr "functie %qD krijgt beginwaarde alsof het een variabele is"

#. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
#: c-decl.c:3950
#, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD is initialized"
msgstr "parameter %qD krijgt beginwaarde"

#. Although C99 is unclear about whether incomplete arrays
#. of VLAs themselves count as VLAs, it does not make
#. sense to permit them to be initialized given that
#. ordinary VLAs may not be initialized.
#: c-decl.c:3969 c-decl.c:3984 c-typeck.c:6279
#, gcc-internal-format
msgid "variable-sized object may not be initialized"
msgstr "object van variabele lengte mag geen beginwaarde krijgen"

#: c-decl.c:3975
#, gcc-internal-format
msgid "variable %qD has initializer but incomplete type"
msgstr "variabele %qD heeft beginwaarde, maar een onvolledig type"

#: c-decl.c:4064 cp/decl.c:4282 cp/decl.c:12101
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D given attribute noinline"
msgstr "%J%<noinline%> attribuut gegeven aan ingebouwde functie %qD"

#: c-decl.c:4115
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "uninitialized const member in %qT is invalid in C++"
msgstr "ongeldige beginwaarde voor member %qs"

#: c-decl.c:4117 cp/init.c:1882 cp/init.c:1897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD should be initialized"
msgstr "parameter %qs krijgt beginwaarde"

#: c-decl.c:4195
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer fails to determine size of %q+D"
msgstr "beginwaarde legt grootte van %qs niet vast"

#: c-decl.c:4200
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array size missing in %q+D"
msgstr "array-grootte ontbreekt in %qs"

#: c-decl.c:4212
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero or negative size array %q+D"
msgstr "%Jarray %qD heeft grootte die negatief of nul is"

#: c-decl.c:4267 varasm.c:1934
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %q+D isn%'t known"
msgstr "opslaggrootte van %qs is onbekend"

#: c-decl.c:4278
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %q+D isn%'t constant"
msgstr "opslaggrootte van %qs is niet constant"

#: c-decl.c:4328
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable %q+D"
msgstr "%Jasm-specificatie wordt genegeerd voor niet-static locale variabele %qD"

#: c-decl.c:4356
#, gcc-internal-format
msgid "cannot put object with volatile field into register"
msgstr "een object met een volatile veld kan niet in een register geplaatst worden"

#: c-decl.c:4449
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "uninitialized const %qD is invalid in C++"
msgstr "niet-constante beginwaarde voor %qs"

# Of is 'verbiedt parameterdeclaraties op voorhand' beter?
#: c-decl.c:4500
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
msgstr "ISO C verbiedt voorwaartse declaraties van parameters"

#: c-decl.c:4590
#, gcc-internal-format
msgid "defining a type in a compound literal is invalid in C++"
msgstr ""

#: c-decl.c:4642 c-decl.c:4657
#, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qs width not an integer constant"
msgstr "breedte van bitveld %qs is geen integerconstante"

#: c-decl.c:4652
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qs width not an integer constant expression"
msgstr "breedte van bitveld %qs is geen integerconstante"

#: c-decl.c:4663
#, gcc-internal-format
msgid "negative width in bit-field %qs"
msgstr "bitveld %qs heeft een negatieve breedte"

#: c-decl.c:4668
#, gcc-internal-format
msgid "zero width for bit-field %qs"
msgstr "bitveld %qs heeft breedte 0"

#: c-decl.c:4678
#, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qs has invalid type"
msgstr "bitveld %qs heeft een ongeldig type"

#: c-decl.c:4688
#, gcc-internal-format
msgid "type of bit-field %qs is a GCC extension"
msgstr "het type van bitveld %qs is een uitbreiding van GCC"

#: c-decl.c:4694
#, gcc-internal-format
msgid "width of %qs exceeds its type"
msgstr "breedte van %qs overschrijdt zijn type"

#: c-decl.c:4707
#, gcc-internal-format
msgid "%qs is narrower than values of its type"
msgstr "%qs is smaller dan waarden van zijn type"

#: c-decl.c:4726
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids array %qE whose size can%'t be evaluated"
msgstr "ISO C90 verbiedt array %qs, wiens grootte niet geëvalueerd kan worden"

#: c-decl.c:4730
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids array whose size can%'t be evaluated"
msgstr "ISO C90 verbiedt array %qs, wiens grootte niet geëvalueerd kan worden"

#: c-decl.c:4737
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids variable length array %qE"
msgstr "ISO C90 verbiedt array %qs van variabele grootte"

#: c-decl.c:4740
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids variable length array"
msgstr "ISO C90 verbiedt array %qs van variabele grootte"

#: c-decl.c:4749
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the size of array %qE can%'t be evaluated"
msgstr "ISO C90 verbiedt array %qs, wiens grootte niet geëvalueerd kan worden"

#: c-decl.c:4753
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the size of array can %'t be evaluated"
msgstr "grootte van array %qs is negatief"

#: c-decl.c:4759
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable length array %qE is used"
msgstr "ISO C90 verbiedt array %qs van variabele grootte"

#: c-decl.c:4763 cp/decl.c:7633
#, gcc-internal-format
msgid "variable length array is used"
msgstr ""

# Ik weet het, 'alleen-lezen' is lelijk, maar het is de min of meer geijkte vertaling.
#: c-decl.c:4943 c-decl.c:5289 c-decl.c:5299
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variably modified %qE at file scope"
msgstr "argument %d is alleen-lezen"

# Ik weet het, 'alleen-lezen' is lelijk, maar het is de min of meer geijkte vertaling.
#: c-decl.c:4945
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variably modified field at file scope"
msgstr "argument %d is alleen-lezen"

#: c-decl.c:4965
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type defaults to %<int%> in declaration of %qE"
msgstr "type krijgt standaardwaarde %<int%> in de declaratie van %qs"

#: c-decl.c:4969
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type defaults to %<int%> in type name"
msgstr "type krijgt standaardwaarde %<int%> in de declaratie van %qs"

#: c-decl.c:5002
#, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<const%>"
msgstr "herhaalde %<const%>"

#: c-decl.c:5004
#, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<restrict%>"
msgstr "herhaalde %<restrict%>"

#: c-decl.c:5006
#, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<volatile%>"
msgstr "herhaalde %<volatile%>"

#: c-decl.c:5010
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting named address spaces (%s vs %s)"
msgstr "conflicterende declaraties van %qs"

#: c-decl.c:5032
#, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<auto%>"
msgstr "functie-definitie als %<auto%> gedeclareerd"

#: c-decl.c:5034
#, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<register%>"
msgstr "functie-definitie als %<register%> gedeclareerd"

#: c-decl.c:5036
#, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<typedef%>"
msgstr "functie-definitie als %<typdef%> gedeclareerd"

#: c-decl.c:5038
#, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<__thread%>"
msgstr "functie-definitie als %<__thread%> gedeclareerd"

#: c-decl.c:5055
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for structure field %qE"
msgstr "opslagklasse opgegeven voor structure-veld %qs"

#: c-decl.c:5058
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for structure field"
msgstr "opslagklasse opgegeven voor structure-veld %qs"

#: c-decl.c:5062
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for parameter %qE"
msgstr "opslagklasse opgegeven voor parameter %qs"

#: c-decl.c:5065
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for unnamed parameter"
msgstr "opslagklasse opgegeven voor parameter %qs"

#: c-decl.c:5068 cp/decl.c:8576
#, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for typename"
msgstr "opslagklasse opgegeven voor typenaam"

#: c-decl.c:5085
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE initialized and declared %<extern%>"
msgstr "%qs krijgt beginwaarde en is als %<extern%> gedeclareerd"

#: c-decl.c:5089
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE has both %<extern%> and initializer"
msgstr "%qs heeft zowel %<extern%> als een beginwaarde"

#: c-decl.c:5094
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "file-scope declaration of %qE specifies %<auto%>"
msgstr "declaratie van %qs op bestandsniveau specifieert %<auto%>"

#: c-decl.c:5098
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "file-scope declaration of %qE specifies %<register%>"
msgstr "declaratie van %qs op bestandsniveau specifieert %<auto%>"

#: c-decl.c:5103
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested function %qE declared %<extern%>"
msgstr "geneste functie %qs is als %<extern%> gedeclareerd"

#: c-decl.c:5106
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function-scope %qE implicitly auto and declared %<__thread%>"
msgstr "functie-definitie als %<__thread%> gedeclareerd"

#. Only the innermost declarator (making a parameter be of
#. array type which is converted to pointer type)
#. may have static or type qualifiers.
#: c-decl.c:5153 c-decl.c:5485
#, gcc-internal-format
msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
msgstr ""

#: c-decl.c:5201
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qE as array of voids"
msgstr "%qs wordt gedeclareerd als een array van voids"

#: c-decl.c:5203
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of type name as array of voids"
msgstr "%qs wordt gedeclareerd als een array van voids"

#: c-decl.c:5210
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qE as array of functions"
msgstr "%qs wordt gedeclareerd als een array van functies"

#: c-decl.c:5213
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of type name as array of functions"
msgstr "%qs wordt gedeclareerd als een array van functies"

#: c-decl.c:5220 c-decl.c:7044
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ongeldig gebruik van strcture met flexibel array-lid"

#: c-decl.c:5246
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qE has non-integer type"
msgstr "grootte van array %qs is van een niet-integer type"

#: c-decl.c:5250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of unnamed array has non-integer type"
msgstr "grootte van array %qs is van een niet-integer type"

#: c-decl.c:5260
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids zero-size array %qE"
msgstr "ISO C verbiedt array %qs met grootte 0"

#: c-decl.c:5263
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids zero-size array"
msgstr "ISO C++ verbiedt array %qs met lengte 0"

#: c-decl.c:5272
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qE is negative"
msgstr "grootte van array %qs is negatief"

#: c-decl.c:5274
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of unnamed array is negative"
msgstr "grootte van array %qs is negatief"

#: c-decl.c:5350 c-decl.c:5715
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qE is too large"
msgstr "omvang van array %qs is te groot"

#: c-decl.c:5353 c-decl.c:5717
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of unnamed array is too large"
msgstr "omvang van array %qs is te groot"

#: c-decl.c:5390
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
msgstr "ISO C90 ondersteunt geen flexibele array-leden"

#. C99 6.7.5.2p4
#: c-decl.c:5411
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<[*]%> not in a declaration"
msgstr "%qs staat niet aan het begin van een declaratie"

#: c-decl.c:5424
#, gcc-internal-format
msgid "array type has incomplete element type"
msgstr "arraytype heeft onvolledig elementtype"

#: c-decl.c:5518
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE declared as function returning a function"
msgstr "%qs gedeclareerd als een functie die een functie teruggeeft"

#: c-decl.c:5521
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type name declared as function returning a function"
msgstr "%qs gedeclareerd als een functie die een functie teruggeeft"

#: c-decl.c:5528
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE declared as function returning an array"
msgstr "%qs gedeclareerd als een functie die een array teruggeeft"

#: c-decl.c:5531
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type name declared as function returning an array"
msgstr "%qs gedeclareerd als een functie die een array teruggeeft"

#: c-decl.c:5561
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition has qualified void return type"
msgstr "functiedefinitie heeft een gekwalificeerde %<void%> als teruggeeftype"

#: c-decl.c:5564 cp/decl.c:8682
#, gcc-internal-format
msgid "type qualifiers ignored on function return type"
msgstr "typekwalificaties op teruggeeftypes van functies worden genegeerd"

#: c-decl.c:5593 c-decl.c:5731 c-decl.c:5841 c-decl.c:5934
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids qualified function types"
msgstr "ISO C verbiedt gekwalificeerde functie-types"

# misschien toch houden op type-qualifiers?
#: c-decl.c:5660
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs combined with %<auto%> qualifier for %qE"
msgstr "%J onverenigbare typekwalificaties voor %qD"

#: c-decl.c:5664
#, gcc-internal-format
msgid "%qs combined with %<register%> qualifier for %qE"
msgstr ""

#: c-decl.c:5670
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs specified for auto variable %qE"
msgstr "ongeldig vector-type voor attribuut %qs"

#: c-decl.c:5686
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs specified for parameter %qE"
msgstr "opslagklasse opgegeven voor parameter %qs"

#: c-decl.c:5689
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs specified for unnamed parameter"
msgstr "opslagklasse opgegeven voor parameter %qs"

#: c-decl.c:5695
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs specified for structure field %qE"
msgstr "opslagklasse opgegeven voor structure-veld %qs"

#: c-decl.c:5698
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs specified for structure field"
msgstr "opslagklasse opgegeven voor structure-veld %qs"

#: c-decl.c:5739
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "typedef %q+D declared %<inline%>"
msgstr "%Jtypedef %qD als %<inline%> gedeclareerd"

#: c-decl.c:5775
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
msgstr "ISO C verbiedt %<const%> of %<volatile%> functie-types"

# Ik weet het, 'alleen-lezen' is lelijk, maar het is de min of meer geijkte vertaling.
#. C99 6.7.2.1p8
#: c-decl.c:5785
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "a member of a structure or union cannot have a variably modified type"
msgstr "argument %d is alleen-lezen"

#: c-decl.c:5802 cp/decl.c:7855
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable or field %qE declared void"
msgstr "variabele of veld %qs als void gedeclareerd"

#: c-decl.c:5833
#, gcc-internal-format
msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
msgstr "attributen genegeerd in declarator van parameter-array"

#: c-decl.c:5867
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %q+D declared %<inline%>"
msgstr "%Jparameter %qD als %<inline%> gedeclareerd"

#: c-decl.c:5880
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %qE declared as a function"
msgstr "veld %qs als een functie gedeclareerd"

#: c-decl.c:5887
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %qE has incomplete type"
msgstr "veld %qs heeft een onvolledig type"

#: c-decl.c:5889
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unnamed field has incomplete type"
msgstr "parameter %qs heeft een onvolledig type"

#: c-decl.c:5906 c-decl.c:5917 c-decl.c:5920
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid storage class for function %qE"
msgstr "ongeldige opslagklasse voor functie %qs"

#: c-decl.c:5970
#, gcc-internal-format
msgid "cannot inline function %<main%>"
msgstr "kan functie %<main%> niet %<inline%> maken"

#: c-decl.c:5999
#, gcc-internal-format
msgid "variable previously declared %<static%> redeclared %<extern%>"
msgstr "eerder als %<static%> gedeclareerde variabele als %<extern%> geherdeclareerd"

#: c-decl.c:6009
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %q+D declared %<inline%>"
msgstr "%Jvariabele %qD als %<inline%> gedeclareerd"

# Ik weet het, 'alleen-lezen' is lelijk, maar het is de min of meer geijkte vertaling.
#: c-decl.c:6044
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-nested function with variably modified type"
msgstr "argument %d is alleen-lezen"

#: c-decl.c:6046
#, gcc-internal-format
msgid "object with variably modified type must have no linkage"
msgstr ""

#: c-decl.c:6129 c-decl.c:7680
#, gcc-internal-format
msgid "function declaration isn%'t a prototype"
msgstr "functie-declaratie is geen prototype"

#: c-decl.c:6138
#, gcc-internal-format
msgid "parameter names (without types) in function declaration"
msgstr "parameternamen (zonder types) in functiedeclaratie"

#: c-decl.c:6176
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %u (%q+D) has incomplete type"
msgstr "%Jparameter %u (%qD) heeft een onvolledig type"

#: c-decl.c:6180
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %u has incomplete type"
msgstr "%Jparameter %u heeft een onvolledig type"

#: c-decl.c:6191
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %u (%q+D) has void type"
msgstr "%Jparameter %u (%qD) heeft %<void%> als type"

#: c-decl.c:6195
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %u has void type"
msgstr "%Jparameter %u heeft %<void%> als type"

#: c-decl.c:6277
#, gcc-internal-format
msgid "%<void%> as only parameter may not be qualified"
msgstr "%<void%> als enige parameter mag niet gekwalificeerd worden"

#: c-decl.c:6281 c-decl.c:6316
#, gcc-internal-format
msgid "%<void%> must be the only parameter"
msgstr "%<void%> moet de enige parameter zijn"

#: c-decl.c:6310
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %q+D has just a forward declaration"
msgstr "%Jparameter %qD heeft enkel een voorwaartse declaratie"

#. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
#: c-decl.c:6355
#, gcc-internal-format
msgid "%<%s %E%> declared inside parameter list"
msgstr "%<%s %E%> gedeclareerd binnen parameterlijst"

#. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
#: c-decl.c:6359
#, gcc-internal-format
msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
msgstr "anonieme %s gedeclareerd binnen parameterlijst"

#: c-decl.c:6364
#, gcc-internal-format
msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
msgstr "het bereik ervan is enkel deze definitie of declaratie, hetgeen waarschijnlijk niet de bedoeling is"

#: c-decl.c:6464
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "enum type defined here"
msgstr "%qs tevoren hier gedefinieerd"

#: c-decl.c:6470
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "struct defined here"
msgstr "%qs tevoren hier gedefinieerd"

#: c-decl.c:6476
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "union defined here"
msgstr "%qs tevoren hier gedefinieerd"

#: c-decl.c:6549
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %<union %E%>"
msgstr "herdefinitie van %<union %s%>"

#: c-decl.c:6551
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %<struct %E%>"
msgstr "herdefinitie van %<struct %s%>"

#: c-decl.c:6560
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested redefinition of %<union %E%>"
msgstr "geneste herdefinitie van %<union %s%>"

#: c-decl.c:6562
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested redefinition of %<struct %E%>"
msgstr "geneste herdefinitie van %<struct %s%>"

#: c-decl.c:6594 c-decl.c:7278
#, gcc-internal-format
msgid "defining type in %qs expression is invalid in C++"
msgstr ""

#: c-decl.c:6660 cp/decl.c:4020
#, gcc-internal-format
msgid "declaration does not declare anything"
msgstr "declaratie declareert niets"

#: c-decl.c:6667
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C99 doesn%'t support unnamed structs/unions"
msgstr "ISO C ondersteunt geen naamloze structs/unions"

#: c-decl.c:6670
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 doesn%'t support unnamed structs/unions"
msgstr "ISO C ondersteunt geen naamloze structs/unions"

#: c-decl.c:6762 c-decl.c:6781 c-decl.c:6842 objcp/objcp-decl.c:91
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate member %q+D"
msgstr "%Jherhaald lid %qD"

#: c-decl.c:6952
#, gcc-internal-format
msgid "union has no named members"
msgstr "union heeft geen benoemde leden"

#: c-decl.c:6954
#, gcc-internal-format
msgid "union has no members"
msgstr "union heeft geen leden"

#: c-decl.c:6959
#, gcc-internal-format
msgid "struct has no named members"
msgstr "struct heeft geen benoemde leden"

#: c-decl.c:6961
#, gcc-internal-format
msgid "struct has no members"
msgstr "struct heeft geen leden"

#: c-decl.c:7024
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "flexible array member in union"
msgstr "%Jflexibel array-lid in union"

#: c-decl.c:7030
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "flexible array member not at end of struct"
msgstr "%Jflexibel array-lid niet aan het eind van de struct"

#: c-decl.c:7036
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
msgstr "%Jflexibel array-lid in overigens lege struct"

#: c-decl.c:7155
#, gcc-internal-format
msgid "union cannot be made transparent"
msgstr "union kan niet transparant gemaakt worden"

#: c-decl.c:7251
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested redefinition of %<enum %E%>"
msgstr "geneste herdefinitie van %<enum %qs%>"

#. This enum is a named one that has been declared already.
#: c-decl.c:7258
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %<enum %E%>"
msgstr "herdeclaratie van %<enum %qs%>"

#: c-decl.c:7333
#, gcc-internal-format
msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
msgstr "enumeratiewaarden overschrijden het bereik van de grootste integer"

#: c-decl.c:7350
#, gcc-internal-format
msgid "specified mode too small for enumeral values"
msgstr "opgegeven modus is te klein voor enumeratiewaarden"

#: c-decl.c:7455 c-decl.c:7471
#, gcc-internal-format
msgid "enumerator value for %qE is not an integer constant"
msgstr "enumeratiewaarde voor %qE is geen integerconstante"

#: c-decl.c:7466
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "enumerator value for %qE is not an integer constant expression"
msgstr "enumeratiewaarde voor %qE is geen integerconstante"

#: c-decl.c:7490
#, gcc-internal-format
msgid "overflow in enumeration values"
msgstr "overflow in enumeratiewaarden"

#: c-decl.c:7498
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C restricts enumerator values to range of %<int%>"
msgstr "ISO C beperkt enumeratiewaarden tot het bereik van het %<int%> type"

#: c-decl.c:7582
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %qD given attribute noinline"
msgstr "%J%<noinline%> attribuut gegeven aan ingebouwde functie %qD"

#: c-decl.c:7600
#, gcc-internal-format
msgid "return type is an incomplete type"
msgstr "teruggeeftype is onvolledig"

#: c-decl.c:7610
#, gcc-internal-format
msgid "return type defaults to %<int%>"
msgstr "teruggeeftype krijgt standaardwaarde %<int%>"

#: c-decl.c:7688
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no previous prototype for %qD"
msgstr "%Jgeen eerder prototype voor %qD"

#: c-decl.c:7697
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD was used with no prototype before its definition"
msgstr "%J%qD werd voor haar definitie gebruikt zonder protoype"

#: c-decl.c:7704
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no previous declaration for %qD"
msgstr "%Jgeen eerdere declaratie voor %qD"

#: c-decl.c:7714
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD was used with no declaration before its definition"
msgstr "%J%qD werd voor haar definitie gebruikt zonder declaratie"

#: c-decl.c:7733
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return type of %qD is not %<int%>"
msgstr "%Jteruggeeftype van %qD is niet %<int%>"

#: c-decl.c:7739
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is normally a non-static function"
msgstr "%J%qD is gewoonlijk een niet-static funtie"

#: c-decl.c:7776
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "old-style parameter declarations in prototyped function definition"
msgstr "%Jparameterdeclaraties in oude stijl gebruikt in de definitie van een functie die een prototype heeft"

#: c-decl.c:7790
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
msgstr "%Jtraditionele C verwerpt functiedefinities in de stijl van ISO C"

#: c-decl.c:7806
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter name omitted"
msgstr "%Jparameternaam weggelaten"

#: c-decl.c:7843
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "old-style function definition"
msgstr "%Jfunctiedefinitie in oude stijl"

#: c-decl.c:7852
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter name missing from parameter list"
msgstr "%Jparameternaam ontbreekt in parameterlijst"

#: c-decl.c:7867
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD declared as a non-parameter"
msgstr "%J%qD als niet-parameter gedeclareerd"

#: c-decl.c:7873
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple parameters named %qD"
msgstr "%Jmeerdere parameters hebben de naam %qD"

#: c-decl.c:7882
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD declared with void type"
msgstr "%Jparameter %qD als void gedeclareerd"

#: c-decl.c:7911 c-decl.c:7915
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type of %qD defaults to %<int%>"
msgstr "%Jtype van %qD krijgt standaardtype %<int%>"

#: c-decl.c:7935
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD has incomplete type"
msgstr "%Jparameter %qD heeft een onvolledig type"

#: c-decl.c:7942
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration for parameter %qD but no such parameter"
msgstr "%Jdeclaratie voor parameter %qD maar er is zo geen parameter"

#: c-decl.c:7994
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "number of arguments doesn%'t match built-in prototype"
msgstr "aantal argumenten kom niet overeen met prototype"

#: c-decl.c:8005
#, gcc-internal-format
msgid "number of arguments doesn%'t match prototype"
msgstr "aantal argumenten kom niet overeen met prototype"

#: c-decl.c:8008 c-decl.c:8050 c-decl.c:8064
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype declaration"
msgstr "%Hdeclaratie van prototype"

#: c-decl.c:8042
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "promoted argument %qD doesn%'t match built-in prototype"
msgstr "gepromoveerd argument %qD komt niet overeen met prototype"

#: c-decl.c:8047
#, gcc-internal-format
msgid "promoted argument %qD doesn%'t match prototype"
msgstr "gepromoveerd argument %qD komt niet overeen met prototype"

#: c-decl.c:8057
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %qD doesn%'t match built-in prototype"
msgstr "argument %qs komt niet overeen met prototype"

#: c-decl.c:8062
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %qD doesn%'t match prototype"
msgstr "argument %qs komt niet overeen met prototype"

#: c-decl.c:8254 cp/decl.c:12978
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no return statement in function returning non-void"
msgstr "%<return%> zonder waarde in een functie die een niet-void waarde teruggeeft"

#: c-decl.c:8274
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD set but not used"
msgstr "parameter %qD krijgt beginwaarde"

#. If we get here, declarations have been used in a for loop without
#. the C99 for loop scope. This doesn't make much sense, so don't
#. allow it.
#: c-decl.c:8353
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<for%> loop initial declarations are only allowed in C99 mode"
msgstr "initiële declaratie voor %<for%> lus gebruikt buiten C99 modus"

#: c-decl.c:8358
#, gcc-internal-format
msgid "use option -std=c99 or -std=gnu99 to compile your code"
msgstr ""

#: c-decl.c:8392
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of static variable %qD in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "de declaratie van %qs verbergt een globale declaratie"

#: c-decl.c:8396
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %<extern%> variable %qD in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "de declaratie van %qs verbergt een globale declaratie"

#: c-decl.c:8403
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<struct %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "%qs als 'inline' gedeclareerd na de definitie"

#: c-decl.c:8408
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<union %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "%qs als 'inline' gedeclareerd na de definitie"

#: c-decl.c:8412
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<enum %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "%qs als 'inline' gedeclareerd na de definitie"

#: c-decl.c:8416
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of non-variable %qD in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "de declaratie van %qs verbergt een globale declaratie"

#: c-decl.c:8666
#, gcc-internal-format
msgid "incompatible address space qualifiers %qs and %qs"
msgstr ""

#: c-decl.c:8705 c-decl.c:9016 c-decl.c:9405
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %qE"
msgstr "herhaalde %qs"

#: c-decl.c:8731 c-decl.c:9027 c-decl.c:9284
#, gcc-internal-format
msgid "two or more data types in declaration specifiers"
msgstr "twee of meer data types opgegeven bij declaratie"

#: c-decl.c:8743 cp/parser.c:2459
#, gcc-internal-format
msgid "%<long long long%> is too long for GCC"
msgstr "%<long long long%> is te lang voor GCC"

#: c-decl.c:8756
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<long long%>"
msgstr "ISO C90 ondersteunt %<long long%> niet"

#: c-decl.c:8922
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support complex types"
msgstr "ISO C90 ondersteunt geen complexe types"

#: c-decl.c:8961
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support saturating types"
msgstr "ISO C ondersteunt %<long long%> niet"

#: c-decl.c:9035
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__int128%> is not supported for this target"
msgstr "sectie-attributen worden niet ondersteund voor dit doelsysteem"

#: c-decl.c:9040
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support %<__int128%> type"
msgstr "ISO C ondersteunt %<long long%> niet"

#: c-decl.c:9243
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support decimal floating point"
msgstr "ISO C90 ondersteunt %<long long%> niet"

#: c-decl.c:9265 c-decl.c:9470 c-parser.c:6032
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "fixed-point types not supported for this target"
msgstr "sectie-attributen worden niet ondersteund voor dit doelsysteem"

#: c-decl.c:9267
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support fixed-point types"
msgstr "ISO C ondersteunt %<long long%> niet"

#: c-decl.c:9301
#, gcc-internal-format
msgid "C++ lookup of %qD would return a field, not a type"
msgstr ""

# is letterlijke vertaling maar klinkt zo vreemd...
#: c-decl.c:9314
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE fails to be a typedef or built in type"
msgstr "%qs slaagt er niet in een typedef of ingebouwd type te zijn"

#: c-decl.c:9356
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not at beginning of declaration"
msgstr "%qs staat niet aan het begin van een declaratie"

#: c-decl.c:9370
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %<auto%>"
msgstr "%<__thread%> samen met %<auto%> gebruikt"

#: c-decl.c:9372
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %<register%>"
msgstr "%<__thread%> samen met %<register%> gebruikt"

#: c-decl.c:9374
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %<typedef%>"
msgstr "%<__thread%> samen met %<typedef%> gebruikt"

#: c-decl.c:9385
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> before %<extern%>"
msgstr "%<__thread%> vóór %<extern%> gebruikt"

#: c-decl.c:9394
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> before %<static%>"
msgstr "%<__thread%> vóór %<static%> gebruikt"

#: c-decl.c:9410
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple storage classes in declaration specifiers"
msgstr "meerdere opslagklassen in declaratie van %qs"

#: c-decl.c:9417
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %qE"
msgstr "%<__thread%> samen met %s gebruikt"

#: c-decl.c:9468
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<_Sat%> is used without %<_Fract%> or %<_Accum%>"
msgstr "%<__thread%> samen met %<auto%> gebruikt"

#: c-decl.c:9482
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support plain %<complex%> meaning %<double complex%>"
msgstr "ISO C ondersteunt simpele %<complex%> niet in de betekenis van %<double complex%>"

#: c-decl.c:9527 c-decl.c:9540 c-decl.c:9566
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support complex integer types"
msgstr "ISO C ondersteunt %<long long%> niet"

#: c-decl.c:9720 toplev.c:497
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+F used but never defined"
msgstr "label %qs gebruikt maar niet gedefinieerd"

#: c-parser.c:241
#, gcc-internal-format
msgid "identifier %qE conflicts with C++ keyword"
msgstr ""

#: c-parser.c:1215
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids an empty translation unit"
msgstr "ISO C verbiedt een leeg bronbestand"

#: c-parser.c:1313 c-parser.c:7215
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not allow extra %<;%> outside of a function"
msgstr "ISO C staat geen extra %<;%> buiten een functie toe"

#: c-parser.c:1439 c-parser.c:2005 c-parser.c:3218
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown type name %qE"
msgstr "onbekende machine-modus %qs"

#: c-parser.c:1459 c-parser.c:8219 cp/parser.c:25145
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected declaration specifiers"
msgstr "meerdere opslagklassen in declaratie van %qs"

#: c-parser.c:1484 c-parser.c:2578
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<;%>, identifier or %<(%>"
msgstr "ongeldige operand van %s"

#: c-parser.c:1502 cp/parser.c:22213 cp/parser.c:22286
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prefix attributes are ignored for methods"
msgstr "het %qs attribuut wordt genegeerd voor %qs"

#: c-parser.c:1537
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prefix attributes are ignored for implementations"
msgstr "herhaalde definitie %qs"

#: c-parser.c:1559
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attributes may not be specified before"
msgstr "%Jer kan geen alignment opgegeven worden voor %qD"

#: c-parser.c:1601
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "data definition has no type or storage class"
msgstr "datadefinitie heeft geen type of opslagklasse"

#: c-parser.c:1676 cp/parser.c:9727
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%> or %<;%>"
msgstr ""

#. This can appear in many cases looking nothing like a
#. function definition, so we don't give a more specific
#. error suggesting there was one.
#: c-parser.c:1683 c-parser.c:1699
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<=%>, %<,%>, %<;%>, %<asm%> or %<__attribute__%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:1691
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids nested functions"
msgstr "ISO C verbiedt geneste functies"

#: c-parser.c:1798
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C99 does not support %<_Static_assert%>"
msgstr "ISO C90 ondersteunt %<long long%> niet"

#: c-parser.c:1801
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<_Static_assert%>"
msgstr "ISO C90 ondersteunt %<long long%> niet"

#: c-parser.c:1826 c-parser.c:3283 c-parser.c:8274 cp/parser.c:25032
#, gcc-internal-format
msgid "expected string literal"
msgstr ""

#: c-parser.c:1834
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expression in static assertion is not an integer"
msgstr "array subscript is geen integer"

#: c-parser.c:1841
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expression in static assertion is not an integer constant expression"
msgstr "ongeldig gebruik van een void-expressie"

#: c-parser.c:1846
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expression in static assertion is not constant"
msgstr "beginwaarde-element is niet constant"

#. Report the error.