log Ordinals.agda @ 339:feb0fcc430a9

age author description
Sun, 12 Jul 2020 19:55:37 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 12 Jul 2020 12:32:42 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 05 Jul 2020 15:49:00 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 05 Jul 2020 12:32:09 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 05 Jul 2020 03:45:41 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 04 Jul 2020 18:18:17 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 03 Jul 2020 22:22:59 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 03 Jul 2020 21:58:01 +0900 Shinji KONO infinite ...
Tue, 30 Jun 2020 00:17:05 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 30 Jun 2020 00:05:16 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 28 Jun 2020 18:09:04 +0900 Shinji KONO HOD and reduction mapping of Ordinals
Wed, 04 Sep 2019 01:12:18 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 15 Aug 2019 04:51:24 +0900 Shinji KONO fix cardinal
Fri, 09 Aug 2019 16:54:30 +0900 Shinji KONO TransFinite induction fixed
Thu, 08 Aug 2019 17:32:21 +0900 Shinji KONO fix Ordinals
Wed, 07 Aug 2019 10:28:33 +0900 Shinji KONO try to separate Ordinals base ordinal.agda@6be79c9d382b