changeset 331:12071f79f3cf

HOD done
author Shinji KONO <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Sun, 05 Jul 2020 16:56:21 +0900
parents 0faa7120e4b5
children fcc65e37e72b
files BAlgbra.agda LEMC.agda ODC.agda cardinal.agda filter.agda
diffstat 5 files changed, 102 insertions(+), 88 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/BAlgbra.agda	Sun Jul 05 15:49:00 2020 +0900
+++ b/BAlgbra.agda	Sun Jul 05 16:56:21 2020 +0900
@@ -19,60 +19,66 @@
 open OD O
 open OD.OD
 open ODAxiom odAxiom
+open HOD
 
 open _∧_
 open _∨_
 open Bool
 
 _∩_ : ( A B : HOD ) → HOD
-A ∩ B = record { def = λ x → def A x ∧ def B x } 
+A ∩ B = record { od = record { def = λ x → odef A x ∧ odef B x } ;
+  odmax = omin (odmax A) (odmax B) ; <odmax = λ y → min1 (<odmax A (proj1 y)) (<odmax B (proj2 y)) }
 
 _∪_ : ( A B : HOD ) → HOD
-A ∪ B = record { def = λ x → def A x ∨ def B x } 
+A ∪ B = record { od = record { def = λ x → odef A x ∨ odef B x } ;
+  odmax = omax (odmax A) (odmax B) ; <odmax = lemma } where
+   lemma : {y : Ordinal} → odef A y ∨ odef B y → y o< omax (odmax A) (odmax B)
+   lemma {y} (case1 a) = ordtrans (<odmax A a) (omax-x _ _)
+   lemma {y} (case2 b) = ordtrans (<odmax B b) (omax-y _ _)
 
 _\_ : ( A B : HOD ) → HOD
-A \ B = record { def = λ x → def A x ∧ ( ¬ ( def B x ) ) }
+A \ B = record { od = record { def = λ x → odef A x ∧ ( ¬ ( odef B x ) ) }; odmax = odmax A ; <odmax = λ y → <odmax A (proj1 y) }
 
 ∪-Union : { A B : HOD } → Union (A , B) ≡ ( A ∪ B )
 ∪-Union {A} {B} = ==→o≡ ( record { eq→ = lemma1 ; eq← = lemma2 } ) where
-  lemma1 : {x : Ordinal} → def (Union (A , B)) x → def (A ∪ B) x
+  lemma1 : {x : Ordinal} → odef (Union (A , B)) x → odef (A ∪ B) x
   lemma1 {x} lt = lemma3 lt where
-    lemma4 : {y : Ordinal} → def (A , B) y ∧ def (ord→od y) x → ¬ (¬ ( def A x ∨ def B x) )
+    lemma4 : {y : Ordinal} → odef (A , B) y ∧ odef (ord→od y) x → ¬ (¬ ( odef A x ∨ odef B x) )
     lemma4 {y} z with proj1 z
-    lemma4 {y} z | case1 refl = double-neg (case1 ( subst (λ k → def k x ) oiso (proj2 z)) )
-    lemma4 {y} z | case2 refl = double-neg (case2 ( subst (λ k → def k x ) oiso (proj2 z)) )
-    lemma3 : (((u : Ordinals.ord O) → ¬ def (A , B) u ∧ def (ord→od u) x) → ⊥) → def (A ∪ B) x
+    lemma4 {y} z | case1 refl = double-neg (case1 ( subst (λ k → odef k x ) oiso (proj2 z)) )
+    lemma4 {y} z | case2 refl = double-neg (case2 ( subst (λ k → odef k x ) oiso (proj2 z)) )
+    lemma3 : (((u : Ordinals.ord O) → ¬ odef (A , B) u ∧ odef (ord→od u) x) → ⊥) → odef (A ∪ B) x
     lemma3 not = ODC.double-neg-eilm O (FExists _ lemma4 not)  -- choice
-  lemma2 : {x : Ordinal} → def (A ∪ B) x → def (Union (A , B)) x
-  lemma2 {x} (case1 A∋x) = subst (λ k → def (Union (A , B)) k) diso ( IsZF.union→ isZF (A , B) (ord→od x) A
-    (record { proj1 = case1 refl ; proj2 = subst (λ k → def A k) (sym diso) A∋x}))
-  lemma2 {x} (case2 B∋x) = subst (λ k → def (Union (A , B)) k) diso ( IsZF.union→ isZF (A , B) (ord→od x) B
-    (record { proj1 = case2 refl ; proj2 = subst (λ k → def B k) (sym diso) B∋x}))
+  lemma2 : {x : Ordinal} → odef (A ∪ B) x → odef (Union (A , B)) x
+  lemma2 {x} (case1 A∋x) = subst (λ k → odef (Union (A , B)) k) diso ( IsZF.union→ isZF (A , B) (ord→od x) A
+    (record { proj1 = case1 refl ; proj2 = subst (λ k → odef A k) (sym diso) A∋x}))
+  lemma2 {x} (case2 B∋x) = subst (λ k → odef (Union (A , B)) k) diso ( IsZF.union→ isZF (A , B) (ord→od x) B
+    (record { proj1 = case2 refl ; proj2 = subst (λ k → odef B k) (sym diso) B∋x}))
 
 ∩-Select : { A B : HOD } → Select A ( λ x → ( A ∋ x ) ∧ ( B ∋ x ) ) ≡ ( A ∩ B )
 ∩-Select {A} {B} = ==→o≡ ( record { eq→ = lemma1 ; eq← = lemma2 } ) where
-  lemma1 : {x : Ordinal} → def (Select A (λ x₁ → (A ∋ x₁) ∧ (B ∋ x₁))) x → def (A ∩ B) x
-  lemma1 {x} lt = record { proj1 = proj1 lt ; proj2 = subst (λ k → def B k ) diso (proj2 (proj2 lt)) }
-  lemma2 : {x : Ordinal} → def (A ∩ B) x → def (Select A (λ x₁ → (A ∋ x₁) ∧ (B ∋ x₁))) x
+  lemma1 : {x : Ordinal} → odef (Select A (λ x₁ → (A ∋ x₁) ∧ (B ∋ x₁))) x → odef (A ∩ B) x
+  lemma1 {x} lt = record { proj1 = proj1 lt ; proj2 = subst (λ k → odef B k ) diso (proj2 (proj2 lt)) }
+  lemma2 : {x : Ordinal} → odef (A ∩ B) x → odef (Select A (λ x₁ → (A ∋ x₁) ∧ (B ∋ x₁))) x
   lemma2 {x} lt = record { proj1 = proj1 lt ; proj2 =
-    record { proj1 = subst (λ k → def A k) (sym diso) (proj1 lt) ; proj2 = subst (λ k → def B k ) (sym diso) (proj2 lt) } }
+    record { proj1 = subst (λ k → odef A k) (sym diso) (proj1 lt) ; proj2 = subst (λ k → odef B k ) (sym diso) (proj2 lt) } }
 
 dist-ord : {p q r : HOD } → p ∩ ( q ∪ r ) ≡  ( p ∩ q ) ∪ ( p ∩ r )
 dist-ord {p} {q} {r} = ==→o≡ ( record { eq→ = lemma1 ; eq← = lemma2 } ) where
-  lemma1 : {x : Ordinal} → def (p ∩ (q ∪ r)) x → def ((p ∩ q) ∪ (p ∩ r)) x
+  lemma1 : {x : Ordinal} → odef (p ∩ (q ∪ r)) x → odef ((p ∩ q) ∪ (p ∩ r)) x
   lemma1 {x} lt with proj2 lt
   lemma1 {x} lt | case1 q∋x = case1 ( record { proj1 = proj1 lt ; proj2 = q∋x } )
   lemma1 {x} lt | case2 r∋x = case2 ( record { proj1 = proj1 lt ; proj2 = r∋x } )
-  lemma2 : {x : Ordinal} → def ((p ∩ q) ∪ (p ∩ r)) x → def (p ∩ (q ∪ r)) x
+  lemma2 : {x : Ordinal} → odef ((p ∩ q) ∪ (p ∩ r)) x → odef (p ∩ (q ∪ r)) x
   lemma2 {x} (case1 p∩q) = record { proj1 = proj1 p∩q ; proj2 = case1 (proj2 p∩q ) } 
   lemma2 {x} (case2 p∩r) = record { proj1 = proj1 p∩r ; proj2 = case2 (proj2 p∩r ) } 
 
 dist-ord2 : {p q r : HOD } → p ∪ ( q ∩ r ) ≡  ( p ∪ q ) ∩ ( p ∪ r )
 dist-ord2 {p} {q} {r} = ==→o≡ ( record { eq→ = lemma1 ; eq← = lemma2 } ) where
-  lemma1 : {x : Ordinal} → def (p ∪ (q ∩ r)) x → def ((p ∪ q) ∩ (p ∪ r)) x
+  lemma1 : {x : Ordinal} → odef (p ∪ (q ∩ r)) x → odef ((p ∪ q) ∩ (p ∪ r)) x
   lemma1 {x} (case1 cp) = record { proj1 = case1 cp ; proj2 = case1 cp }
   lemma1 {x} (case2 cqr) = record { proj1 = case2 (proj1 cqr) ; proj2 = case2 (proj2 cqr) }
-  lemma2 : {x : Ordinal} → def ((p ∪ q) ∩ (p ∪ r)) x → def (p ∪ (q ∩ r)) x
+  lemma2 : {x : Ordinal} → odef ((p ∪ q) ∩ (p ∪ r)) x → odef (p ∪ (q ∩ r)) x
   lemma2 {x} lt with proj1 lt | proj2 lt
   lemma2 {x} lt | case1 cp | _ = case1 cp
   lemma2 {x} lt | _ | case1 cp = case1 cp 
--- a/LEMC.agda	Sun Jul 05 15:49:00 2020 +0900
+++ b/LEMC.agda	Sun Jul 05 16:56:21 2020 +0900
@@ -112,7 +112,7 @@
         lemma : {y : Ordinal} → OD.def (od x) y ∧ OD.def (od u) y → y o< omin (odmax x) (odmax u)
         lemma {y} lt = min1 (<odmax x (proj1 lt)) (<odmax u (proj2 lt))
        np : ¬ (p =h= od∅)
-       np p∅ = NP (λ y p∋y → ∅< p∋y p∅ ) 
+       np p∅ = NP (λ y p∋y → ∅< {p} {_} p∋y p∅ ) 
        y1choice : choiced p
        y1choice = choice-func p np
        y1 : HOD
@@ -126,9 +126,9 @@
     cx : {x : HOD} → ¬ (x =h= od∅ ) → choiced x 
     cx {x} nx = choice-func x nx
     minimal : (x : HOD ) → ¬ (x =h= od∅ ) → HOD 
-     minimal x not = min (Min2 (a-choice (cx not) ) x (is-in (cx not))) 
+     minimal x ne = min (Min2 (a-choice (cx {x} ne) ) x (is-in (cx ne))) 
     x∋minimal : (x : HOD ) → ( ne : ¬ (x =h= od∅ ) ) → odef x ( od→ord ( minimal x ne ) )
-     x∋minimal x ne = x∋min (Min2 (a-choice (cx ne) ) x (is-in (cx ne))) 
+     x∋minimal x ne = x∋min (Min2 (a-choice (cx {x} ne) ) x (is-in (cx ne))) 
     minimal-1 : (x : HOD ) → ( ne : ¬ (x =h= od∅ ) ) → (y : HOD ) → ¬ ( odef (minimal x ne) (od→ord y)) ∧ (odef x (od→ord y) )
     minimal-1 x ne y = min-empty (Min2 (a-choice (cx ne) ) x (is-in (cx ne))) y
 
--- a/ODC.agda	Sun Jul 05 15:49:00 2020 +0900
+++ b/ODC.agda	Sun Jul 05 16:56:21 2020 +0900
@@ -23,6 +23,8 @@
 
 open HOD
 
+open _∧_
+
 _=h=_ : (x y : HOD) → Set n
 x =h= y = od x == od y
 
@@ -40,26 +42,29 @@
 --   https://plato.stanford.edu/entries/axiom-choice/#AxiChoLog
 --
 
-ppp : { p : Set n } { a : HOD } → record { od = record { def = λ x → p } ; odmax = {!!} ; <odmax = {!!} } ∋ a → p
-ppp {p} {a} d = d
+pred-od : ( p : Set n ) → HOD
+pred-od p = record { od = record { def = λ x → (x ≡ o∅) ∧ p } ;
+  odmax = osuc o∅; <odmax = λ x → subst (λ k → k o< osuc o∅) (sym (proj1 x)) <-osuc } 
+
+ppp : { p : Set n } { a : HOD } → pred-od p ∋ a → p
+ppp {p} {a} d = proj2 d
 
--- p∨¬p : ( p : Set n ) → p ∨ ( ¬ p )     -- assuming axiom of choice
--- p∨¬p p with is-o∅ ( od→ord ( record { odef = λ x → p } ))
--- p∨¬p p | yes eq = case2 (¬p eq) where
---  ps = record { odef = λ x → p }
---  lemma : ps =h= od∅ → p → ⊥
---  lemma eq p0 = ¬x<0 {od→ord ps} (eq→ eq p0 )
---  ¬p : (od→ord ps ≡ o∅) → p → ⊥
---  ¬p eq = lemma ( subst₂ (λ j k → j =h= k ) oiso o∅≡od∅ ( o≡→== eq ))
--- p∨¬p p | no ¬p = case1 (ppp {p} {minimal ps (λ eq → ¬p (eqo∅ eq))} lemma) where
---  ps = record { odef = λ x → p }
---  eqo∅ : ps =h= od∅ → od→ord ps ≡ o∅ 
---  eqo∅ eq = subst (λ k → od→ord ps ≡ k) ord-od∅ ( cong (λ k → od→ord k ) (==→o≡ eq)) 
---  lemma : ps ∋ minimal ps (λ eq → ¬p (eqo∅ eq)) 
---  lemma = x∋minimal ps (λ eq → ¬p (eqo∅ eq))
-
-postulate 
-  p∨¬p : ( p : Set n ) → p ∨ ( ¬ p )     -- assuming axiom of choice
+p∨¬p : ( p : Set n ) → p ∨ ( ¬ p )     -- assuming axiom of choice
+p∨¬p p with is-o∅ ( od→ord (pred-od p ))
+p∨¬p p | yes eq = case2 (¬p eq) where
+  ps = pred-od p 
+  eqo∅ : ps =h= od∅ → od→ord ps ≡ o∅ 
+  eqo∅ eq = subst (λ k → od→ord ps ≡ k) ord-od∅ ( cong (λ k → od→ord k ) (==→o≡ eq)) 
+  lemma : ps =h= od∅ → p → ⊥
+  lemma eq p0 = ¬x<0 {od→ord ps} (eq→ eq record { proj1 = eqo∅ eq ; proj2 = p0 } )
+  ¬p : (od→ord ps ≡ o∅) → p → ⊥
+  ¬p eq = lemma ( subst₂ (λ j k → j =h= k ) oiso o∅≡od∅ ( o≡→== eq ))
+p∨¬p p | no ¬p = case1 (ppp {p} {minimal ps (λ eq → ¬p (eqo∅ eq))} lemma) where
+  ps = pred-od p 
+  eqo∅ : ps =h= od∅ → od→ord ps ≡ o∅ 
+  eqo∅ eq = subst (λ k → od→ord ps ≡ k) ord-od∅ ( cong (λ k → od→ord k ) (==→o≡ eq)) 
+  lemma : ps ∋ minimal ps (λ eq → ¬p (eqo∅ eq)) 
+  lemma = x∋minimal ps (λ eq → ¬p (eqo∅ eq))
 
 decp : ( p : Set n ) → Dec p  -- assuming axiom of choice  
 decp p with p∨¬p p
--- a/cardinal.agda	Sun Jul 05 15:49:00 2020 +0900
+++ b/cardinal.agda	Sun Jul 05 16:56:21 2020 +0900
@@ -29,49 +29,48 @@
 -- we have to work on Ordinal to keep OD Level n
 -- since we use p∨¬p which works only on Level n
 
-  
-∋-p : (A x : OD ) → Dec ( A ∋ x ) 
+∋-p : (A x : HOD ) → Dec ( A ∋ x ) 
 ∋-p A x with ODC.p∨¬p O ( A ∋ x )
 ∋-p A x | case1 t = yes t
 ∋-p A x | case2 t = no t
 
-_⊗_ : (A B : OD) → OD
-A ⊗ B = record { def = λ x → def ZFProduct x ∧ ( { x : Ordinal } → (p : def ZFProduct x ) → checkAB p ) } where
+_⊗_ : (A B : HOD) → HOD
+A ⊗ B = record { od = record { def = λ x → def ZFProduct x ∧ ( { x : Ordinal } → (p : def ZFProduct x ) → checkAB p ) } } where
   checkAB : { p : Ordinal } → def ZFProduct p → Set n
-  checkAB (pair x y) = def A x ∧ def B y
+  checkAB (pair x y) = odef A x ∧ odef B y
 
-func→od0 : (f : Ordinal → Ordinal ) → OD
-func→od0 f = record { def = λ x → def ZFProduct x ∧ ( { x : Ordinal } → (p : def ZFProduct x ) → checkfunc p ) } where
+func→od0 : (f : Ordinal → Ordinal ) → HOD
+func→od0 f = record { od = record { def = λ x → def ZFProduct x ∧ ( { x : Ordinal } → (p : def ZFProduct x ) → checkfunc p ) }} where
   checkfunc : { p : Ordinal } → def ZFProduct p → Set n
   checkfunc (pair x y) = f x ≡ y
 
 -- Power (Power ( A ∪ B )) ∋ ( A ⊗ B )
 
-Func : ( A B : OD ) → OD
-Func A B = record { def = λ x → def (Power (A ⊗ B)) x } 
+Func : ( A B : HOD ) → HOD
+Func A B = record { od = record { def = λ x → odef (Power (A ⊗ B)) x } }
 
 -- power→ : ( A t : OD) → Power A ∋ t → {x : OD} → t ∋ x → ¬ ¬ (A ∋ x)
 
-func→od : (f : Ordinal → Ordinal ) → ( dom : OD ) → OD 
+func→od : (f : Ordinal → Ordinal ) → ( dom : HOD ) → HOD 
 func→od f dom = Replace dom ( λ x → < x , ord→od (f (od→ord x)) > )
 
-record Func←cd { dom cod : OD } {f : Ordinal } : Set n where
+record Func←cd { dom cod : HOD } {f : Ordinal } : Set n where
  field
    func-1 : Ordinal → Ordinal
    func→od∈Func-1 : Func dom cod ∋ func→od func-1 dom
 
-od→func : { dom cod : OD } → {f : Ordinal } → def (Func dom cod ) f → Func←cd {dom} {cod} {f} 
-od→func {dom} {cod} {f} lt = record { func-1 = λ x → sup-o ( λ y → lemma x {!!} ) ; func→od∈Func-1 = record { proj1 = {!!} ; proj2 = {!!} } } where
+od→func : { dom cod : HOD } → {f : Ordinal } → odef (Func dom cod ) f → Func←cd {dom} {cod} {f} 
+od→func {dom} {cod} {f} lt = record { func-1 = λ x → sup-o {!!} ( λ y lt → lemma x {!!} ) ; func→od∈Func-1 = record { proj1 = {!!} ; proj2 = {!!} } } where
  lemma : Ordinal → Ordinal → Ordinal
-  lemma x y with IsZF.power→ isZF (dom ⊗ cod) (ord→od f) (subst (λ k → def (Power (dom ⊗ cod)) k ) (sym diso) lt ) | ∋-p (ord→od f) (ord→od y)
+  lemma x y with IsZF.power→ isZF (dom ⊗ cod) (ord→od f) (subst (λ k → odef (Power (dom ⊗ cod)) k ) (sym diso) lt ) | ∋-p (ord→od f) (ord→od y)
  lemma x y | p | no n = o∅
  lemma x y | p | yes f∋y = lemma2 (proj1 (ODC.double-neg-eilm O ( p {ord→od y} f∋y ))) where -- p : {y : OD} → f ∋ y → ¬ ¬ (dom ⊗ cod ∋ y) 
      lemma2 : {p : Ordinal} → ord-pair p → Ordinal
      lemma2 (pair x1 y1) with ODC.decp O ( x1 ≡ x)
      lemma2 (pair x1 y1) | yes p = y1
      lemma2 (pair x1 y1) | no ¬p = o∅
-  fod : OD
-  fod = Replace dom ( λ x → < x , ord→od (sup-o ( λ y → lemma (od→ord x) {!!} )) > )
+  fod : HOD
+  fod = Replace dom ( λ x → < x , ord→od (sup-o {!!} ( λ y lt → lemma (od→ord x) {!!} )) > )
 
 
 open Func←cd
@@ -91,18 +90,18 @@
 --   X ---------------------------> Y
 --     ymap  <- def Y y
 --
-record Onto (X Y : OD ) : Set n where
+record Onto (X Y : HOD ) : Set n where
  field
    xmap : Ordinal 
    ymap : Ordinal 
-    xfunc : def (Func X Y) xmap 
-    yfunc : def (Func Y X) ymap 
-    onto-iso  : {y : Ordinal } → (lty : def Y y ) →
+    xfunc : odef (Func X Y) xmap 
+    yfunc : odef (Func Y X) ymap 
+    onto-iso  : {y : Ordinal } → (lty : odef Y y ) →
      func-1 ( od→func {X} {Y} {xmap} xfunc ) ( func-1 (od→func yfunc) y ) ≡ y 
 
 open Onto
 
-onto-restrict : {X Y Z : OD} → Onto X Y → Z ⊆ Y → Onto X Z
+onto-restrict : {X Y Z : HOD} → Onto X Y → Z ⊆ Y → Onto X Z
 onto-restrict {X} {Y} {Z} onto Z⊆Y = record {
   xmap = xmap1
  ; ymap = zmap
@@ -114,23 +113,23 @@
    xmap1 = od→ord (Select (ord→od (xmap onto)) {!!} ) 
    zmap : Ordinal 
    zmap = {!!}
-    xfunc1 : def (Func X Z) xmap1
+    xfunc1 : odef (Func X Z) xmap1
    xfunc1 = {!!}
-    zfunc : def (Func Z X) zmap 
+    zfunc : odef (Func Z X) zmap 
    zfunc = {!!}
-    onto-iso1  : {z : Ordinal } → (ltz : def Z z ) → func-1 (od→func xfunc1 ) (func-1 (od→func zfunc ) z ) ≡ z
+    onto-iso1  : {z : Ordinal } → (ltz : odef Z z ) → func-1 (od→func xfunc1 ) (func-1 (od→func zfunc ) z ) ≡ z
    onto-iso1  = {!!}
 
 
-record Cardinal (X : OD ) : Set n where
+record Cardinal (X : HOD ) : Set n where
  field
    cardinal : Ordinal 
    conto : Onto X (Ord cardinal) 
    cmax : ( y : Ordinal ) → cardinal o< y → ¬ Onto X (Ord y) 
 
-cardinal : (X : OD ) → Cardinal X
+cardinal : (X : HOD ) → Cardinal X
 cardinal X = record {
-    cardinal = sup-o ( λ x → proj1 ( cardinal-p {!!}) )
+    cardinal = sup-o {!!} ( λ x lt → proj1 ( cardinal-p {!!}) )
   ; conto = onto
   ; cmax = cmax
  } where
@@ -138,24 +137,24 @@
   cardinal-p x with ODC.p∨¬p O ( Onto X (Ord x) ) 
   cardinal-p x | case1 True = record { proj1 = x ; proj2 = yes True }
   cardinal-p x | case2 False = record { proj1 = o∅ ; proj2 = no False }
-  S = sup-o (λ x → proj1 (cardinal-p {!!}))
-  lemma1 : (x : Ordinal) → ((y : Ordinal) → y o< x → Lift (suc n) (y o< (osuc S) → Onto X (Ord y))) →
-          Lift (suc n) (x o< (osuc S) → Onto X (Ord x) )
+  S = sup-o {!!} (λ x lt → proj1 (cardinal-p {!!}))
+  lemma1 : (x : Ordinal) → ((y : Ordinal) → y o< x → (y o< (osuc S) → Onto X (Ord y))) →
+           (x o< (osuc S) → Onto X (Ord x) )
   lemma1 x prev with trio< x (osuc S)
   lemma1 x prev | tri< a ¬b ¬c with osuc-≡< a
-  lemma1 x prev | tri< a ¬b ¬c | case1 x=S = lift ( λ lt → {!!} )
-  lemma1 x prev | tri< a ¬b ¬c | case2 x<S = lift ( λ lt → lemma2 ) where
+  lemma1 x prev | tri< a ¬b ¬c | case1 x=S = ( λ lt → {!!} )
+  lemma1 x prev | tri< a ¬b ¬c | case2 x<S = ( λ lt → lemma2 ) where
     lemma2 : Onto X (Ord x) 
     lemma2 with prev {!!} {!!}
-     ... | lift t = t {!!}
-  lemma1 x prev | tri≈ ¬a b ¬c = lift ( λ lt → ⊥-elim ( o<¬≡ b lt ))
-  lemma1 x prev | tri> ¬a ¬b c = lift ( λ lt → ⊥-elim ( o<> c lt ))
+     ... | t = {!!}
+  lemma1 x prev | tri≈ ¬a b ¬c = ( λ lt → ⊥-elim ( o<¬≡ b lt ))
+  lemma1 x prev | tri> ¬a ¬b c = ( λ lt → ⊥-elim ( o<> c lt ))
   onto : Onto X (Ord S) 
-  onto with TransFinite {λ x → Lift (suc n) ( x o< osuc S → Onto X (Ord x) ) } lemma1 S 
-  ... | lift t = t <-osuc 
+  onto with TransFinite {λ x → ( x o< osuc S → Onto X (Ord x) ) } lemma1 S 
+  ... | t = t <-osuc 
   cmax : (y : Ordinal) → S o< y → ¬ Onto X (Ord y) 
-  cmax y lt ontoy = o<> lt (o<-subst {_} {_} {y} {S}
-    (sup-o< {λ x → proj1 ( cardinal-p {!!})}{{!!}} ) lemma refl ) where
+  cmax y lt ontoy = o<> lt (o<-subst {_} {_} {y} {S} {!!} lemma refl ) where
+    -- (sup-o< ? {λ x lt → proj1 ( cardinal-p {!!})}{{!!}} ) lemma refl ) where
      lemma : proj1 (cardinal-p y) ≡ y
      lemma with ODC.p∨¬p O ( Onto X (Ord y) )
      lemma | case1 x = refl
--- a/filter.agda	Sun Jul 05 15:49:00 2020 +0900
+++ b/filter.agda	Sun Jul 05 16:56:21 2020 +0900
@@ -54,7 +54,7 @@
 trans-⊆ A⊆B B⊆C = record { incl = λ x → incl B⊆C (incl A⊆B x) }
 
 power→⊆ : ( A t : HOD) → Power A ∋ t → t ⊆ A
-power→⊆ A t PA∋t = record { incl = λ {x} t∋x → HODC.double-neg-eilm O (t1 t∋x) } where
+power→⊆ A t PA∋t = record { incl = λ {x} t∋x → ODC.double-neg-eilm O (t1 t∋x) } where
  t1 : {x : HOD } → t ∋ x → ¬ ¬ (A ∋ x)
  t1 = zf.IsZF.power→ isZF A t PA∋t
 
@@ -70,6 +70,10 @@
 q∩q⊆q : {p q : HOD } → (q ∩ p) ⊆ q 
 q∩q⊆q = record { incl = λ lt → proj1 lt } 
 
+open HOD
+_=h=_ : (x y : HOD) → Set n
+x =h= y = od x == od y
+
 -----
 --
 -- ultra filter is prime
@@ -84,11 +88,11 @@
  lemma3 {p} {q} lt with ultra-filter.ultra u (∪-lemma1 (∈-filter P lt) )
  ... | case1 p∈P = case1 p∈P
  ... | case2 ¬p∈P = case2 (filter1 P {q ∩ (L \ p)} (∪-lemma2 (∈-filter P lt)) lemma7 lemma8) where
-  lemma5 : ((p ∪ q ) ∩ (L \ p)) == (q ∩ (L \ p))
+  lemma5 : ((p ∪ q ) ∩ (L \ p)) =h= (q ∩ (L \ p))
   lemma5 = record { eq→ = λ {x} lt → record { proj1 = lemma4 x lt ; proj2 = proj2 lt }
    ; eq← = λ {x} lt → record { proj1 = case2 (proj1 lt) ; proj2 = proj2 lt }
    } where
-     lemma4 : (x : Ordinal ) → def ((p ∪ q) ∩ (L \ p)) x → def q x
+     lemma4 : (x : Ordinal ) → odef ((p ∪ q) ∩ (L \ p)) x → odef q x
     lemma4 x lt with proj1 lt
     lemma4 x lt | case1 px = ⊥-elim ( proj2 (proj2 lt) px )
     lemma4 x lt | case2 qx = qx
@@ -110,11 +114,11 @@
    ; ultra = λ {p} p⊆L → prime-filter.prime prime (lemma p p⊆L)
  } where
     open _==_
-    p+1-p=1 : {p : HOD} → p ⊆ L → L == (p ∪ (L \ p)) 
-    eq→ (p+1-p=1 {p} p⊆L) {x} lt with HODC.decp O (def p x)
+    p+1-p=1 : {p : HOD} → p ⊆ L → L =h= (p ∪ (L \ p)) 
+    eq→ (p+1-p=1 {p} p⊆L) {x} lt with ODC.decp O (odef p x)
     eq→ (p+1-p=1 {p} p⊆L) {x} lt | yes p∋x = case1 p∋x
     eq→ (p+1-p=1 {p} p⊆L) {x} lt | no ¬p = case2 (record { proj1 = lt ; proj2 = ¬p })
-    eq← (p+1-p=1 {p} p⊆L) {x} ( case1 p∋x ) = subst (λ k → def L k ) diso (incl p⊆L ( subst (λ k → def p k) (sym diso) p∋x )) 
+    eq← (p+1-p=1 {p} p⊆L) {x} ( case1 p∋x ) = subst (λ k → odef L k ) diso (incl p⊆L ( subst (λ k → odef p k) (sym diso) p∋x )) 
     eq← (p+1-p=1 {p} p⊆L) {x} ( case2 ¬p ) = proj1 ¬p
     lemma : (p : HOD) → p ⊆ L  → filter P ∋ (p ∪ (L \ p))
     lemma p p⊆L = subst (λ k → filter P ∋ k ) (==→o≡ (p+1-p=1 p⊆L)) f∋L