log

age author description
Sat, 15 Jan 2022 01:12:43 +0900 Shinji KONO root2 fulcomp default tip
Fri, 14 Jan 2022 22:58:25 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 14 Jan 2022 22:39:40 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 14 Jan 2022 21:47:24 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 14 Jan 2022 19:11:12 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 14 Jan 2022 14:39:36 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 12 Jan 2022 21:20:16 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 06 Jan 2022 07:27:52 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 03 Jan 2022 18:50:01 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 03 Jan 2022 11:41:58 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 03 Jan 2022 00:55:06 +0900 Shinji KONO clean up
Mon, 03 Jan 2022 00:30:01 +0900 Shinji KONO tra-phase1 done
Mon, 03 Jan 2022 00:22:46 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 02 Jan 2022 23:18:15 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 02 Jan 2022 19:28:01 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 02 Jan 2022 18:51:36 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 02 Jan 2022 15:27:17 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 02 Jan 2022 06:52:35 +0900 Shinji KONO tra-04
Sun, 02 Jan 2022 06:04:32 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 01 Jan 2022 22:08:42 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 01 Jan 2022 18:52:42 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 01 Jan 2022 12:27:39 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 01 Jan 2022 11:00:41 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 01 Jan 2022 10:36:52 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 31 Dec 2021 23:06:08 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 31 Dec 2021 20:02:54 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 31 Dec 2021 17:27:58 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 31 Dec 2021 17:02:31 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 31 Dec 2021 15:42:27 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 31 Dec 2021 14:36:44 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 30 Dec 2021 17:42:44 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 29 Dec 2021 19:08:28 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 29 Dec 2021 11:50:34 +0900 Shinji KONO fin side done
Wed, 29 Dec 2021 11:20:49 +0900 Shinji KONO fless
Wed, 29 Dec 2021 03:50:04 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Dec 2021 15:56:48 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Dec 2021 15:25:22 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Dec 2021 12:38:16 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Dec 2021 03:17:29 +0900 Shinji KONO fix decrement case
Tue, 28 Dec 2021 02:43:07 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Dec 2021 00:28:29 +0900 Shinji KONO remove ls<n
Mon, 27 Dec 2021 21:45:00 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 27 Dec 2021 19:48:00 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 27 Dec 2021 12:45:14 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 27 Dec 2021 10:29:59 +0900 Shinji KONO fix gcd and root
Mon, 27 Dec 2021 09:51:21 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 26 Dec 2021 18:36:48 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 26 Dec 2021 12:38:37 +0900 Shinji KONO dup in finiteSet in long list
Sat, 25 Dec 2021 19:16:59 +0900 Shinji KONO non-regular
Mon, 20 Dec 2021 07:54:09 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 18 Dec 2021 19:34:19 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 18 Dec 2021 16:27:46 +0900 Shinji KONO fixes
Sat, 27 Nov 2021 11:08:59 +0900 Shinji KONO depth first trace in nfa
Sat, 27 Nov 2021 02:50:06 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 26 Nov 2021 22:33:25 +0900 Shinji KONO regex cmp
Fri, 26 Nov 2021 20:02:06 +0900 Shinji KONO derive worked but finiteness is difficult
Fri, 26 Nov 2021 09:58:19 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 25 Nov 2021 12:19:36 +0900 Shinji KONO fix concat dfa
Thu, 25 Nov 2021 08:48:41 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 17 Nov 2021 16:12:30 +0900 Shinji KONO ...