view TL1/TL1.txt @ 161:91447c3ccd58

fix
author Shinji KONO <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Tue, 12 Feb 2019 09:16:24 +0900
parents 694412798333
children
line wrap: on
line source

1000 *******TL/1*************
1010 GAME EQU $B503
1020 TXTTOP EQU $FB7E
1030 BASE EQU $FB
1040 DPAGE EQU BASE*$100
1050 SETDP BASE
1060 MSTACK EQU $FE52-$100
1070 INEEE EQU $B003
1080 OUTEEE EQU $B006
1090 ** DPAGE DEFINE
1100 ORG DPAGE+$10
1110 INDN RMB 1
1120 OUTDN RMB 1
1130 LB RMB 2
1140 GB RMB 2
1150 MHIGH RMB 1
1160 MOD RMB 1
1170 WT1 RMB 1
1180 WT2 RMB 1
1190 RNDH RMB 1
1200 RNDL RMB 1
1210 DREG RMB 1 
1220 DBUF RMB 3
1230 XR RMB 2
1240 YR RMB 2
1250 ZR RMB 2
1260 PFTBEG RMB 2
1270 PC RMB 2
1280 SREG RMB 2
1290 SP RMB 2
1300 PFMAX RMB 2 
1310 LSW RMB 1 
1320 SY RMB 1
1330 CH RMB 1 
1340 VAL RMB 1 
1350 GL RMB 1 
1360 OPER RMB 1 
1370 GLL RMB 1 
1380 INDEX RMB 1
1390 RMCODE RMB 1
1400 ACC RMB 1
1410 LSIZE RMB 1
1420 TCOUNT RMB 1 
1430 TEND RMB 2 
1440 WEND RMB 2
1450 AMODE RMB 1
1460 RSW RMB 1
1470 GEND RMB 2
1480 SSW RMB 1
1490
1500 ORG $5000
1510 **
1520 COMP LDA #BASE
1530 TFR A,DP
1540 CLRA
1550 STA OUTDN
1560 STA LSW
1570 STA INDEX
1580 STA AMODE
1590 STA LSIZE
1600 STA RSW
1610 STA PFMAX
1620 LDX #MSTACK
1630 STX SP
1640 LEAX 2,x
1650 STX PFTBEG
1660 CLRB
1670 C1 STA ,X+
1680 DECB
1690 BNE C1
1700 INCA
1710 STA TCOUNT
1720 LDA #' '
1730 STA CH
1740 LDX TXTTOP 
1750 LEAX 2,X 
1760 STX SREG
1770 LEAX WTBLE,PCR
1780 STX TEND
1790 LEAX OBJECT,PCR
1800 STX PC
1810 STX OBJMP+1,PCR
1820 ** 
1830 LBSR CRLF
1840 BSR REG0
1850 LBSR WORD
1860 CMPA #$30 PROC?
1870 BNE *+4
1880 BSR REGNAM 
1890 BSR REG0
1900 CMPA #$31 FUNC?
1910 BNE *+4
1920 BSR REGNAM
1930 CLR LSIZE
1940 BSR REG0
1950 LBSR PROG 
1960 LBSR STPOUT
1970 LDX TEND
1980 STX GEND
1990 PLOOP LDA SY
2000 CMPA #$8F /END CODE
2010 LBEQ ENDL
2020 CMPA #$4
2030 BCC ERR4
2040 DECA
2050 STA AMODE
2060 LDA VAL
2070 LBSR DEFPF
2080 LBSR PUTHS
2090 FDB $03BD
2100 FDB PSHLB
2110 BSR REG0
2120 CLR LSIZE
2130 LBSR WORD
2140 CMPA #$37 
2150 BNE PL1
2160 BSR REGNAM
2170 LDA #$38 )
2180 LBSR CHECK
2190 PL1 BSR PROG
2200 LDB AMODE
2210 CMPB #1
2220 BNE *+5
2230 LBSR RETP
2240 LDX GEND 
2250 STX TEND
2260 LDB #5
2270 STB TCOUNT
2280 BRA PLOOP
2290 **
2300 * REGIST ZERO
2310 **
2320 REG0 LDX TEND
2330 CLR ,X+
2340 STX TEND
2350 INC TCOUNT
2360 RTS
2370 **
2380 * REGIST NAME
2390 **
2400 REGNAM COM RSW
2410 LBSR WORD
2420 LDB RSW
2430 BEQ *+5
2440 ERR4 LBRA ERROR
2450 LDX TEND
2460 LDA LSIZE
2470 STA ,X
2480 INC LSIZE
2490 LDX WEND
2500 STX TEND
2510 BSR WORD1
2520 CMPA #$36 
2530 BNE REG2
2540 BSR WORD1
2550 BNE ERR4
2560 LDA VAL
2570 ADDA LSIZE
2580 BSR WORD1 
2590 LDA #$3A
2600 LBSR CHECK
2610 REG2 CMPA #$3C
2620 BEQ REGNAM
2630 RTS
2640 **
2650 * PROGRAM
2660 **
2670 PROG CMPA #$32 VAR?
2680 BNE *+4
2690 BSR REGNAM
2700 BSR REG0
2710 CMPA #$33 ARRAY?
2720 BNE *+4
2730 BSR REGNAM
2740 LDB #-1 
2750 STB INDEX
2760 **
2770 * STATEMENT 
2780 **
2790 STAT BSR SSTAT
2800 LDB SSW
2810 BEQ RTS1
2820 LBRA ERROR 
2830 **
2840 * STATEMENTS LIST
2850 **
2860 STLIST BSR SSTAT 
2870 LDB SSW
2880 BEQ STLIST
2890 RTS1 RTS
2900 **
2910 * SINGLE STATEMENT
2920 **
2930 SSTAT CLRA
2940 STA ACC 
2950 STA SSW 
2960 LDA SY
2970 **
2980 * MULTIPLE STATEMENTS
2990 **
3000 SS1 CMPA #$34
3010 BCS SS2
3020 CMPA #$38
3030 BCC SS2
3040 ADDA #4
3050 PSHS A
3060 BSR WORD1
3070 BSR STLIST
3080 PULS A
3090 CLR SSW
3100 LBRA CHECK
3110 **
3120 * STOP
3130 **
3140 SS2 CMPA #$50
3150 BNE SS3
3160 BSR STPOUT
3170 WORD1 LBRA WORD
3180 **
3190 STPOUT LBSR PUTHS
3200 FCB 3,$7E
3210 FDB MONIT
3220 RTS
3230 **
3240 * RETURN
3250 **
3260 SS3 CMPA #$51
3270 BNE SS4
3280 LDB AMODE
3290 LBEQ ERR4
3300 PSHS B
3310 BSR WORD1
3320 PULS B
3330 DECB 
3340 BEQ RETP
3350 LBSR EXPR
3360 RETP LBSR PUTHS
3370 FDB $037E
3380 FDB PULLB
3390 RTS
3400 **
3410 * PROC CALL
3420 **
3430 SS4 CMPA #2
3440 LBEQ PFCALL
3450 CMPA #$E0
3460 BCS SS5
3470 LBRA PFCALL
3480 **
3490 * ASSIGNMENT STATEMENT 
3500 **
3510 SS5 CMPA #7
3520 BCS ASSIGN
3530 LBRA SS6
3540 ASSIGN LDB GL 
3550 PSHS B
3560 LDB VAL
3570 PSHS B
3580 CMPA #5
3590 BNE ASS1
3600 LBSR SUBSC1
3610 LDB ,S
3620 LDA LSW 
3630 BNE AS0
3640 LDA #$8B 
3650 LBSR PUTAB
3660 LDA #1
3670 BRA  AS2
3680 AS0 ADDB OPER 
3690 STB ,S
3700 CLR LSW
3710 BRA  AS1
3720 ASS1 CMPA #6
3730 BNE ASS2 
3740 LBSR DSUBSC 
3750 LDA #2
3760 BRA AS2 
3770 ASS2 CMPA #4
3780 BEQ *+5 
3790 LBRA ERROR 
3800 LBSR WORD 
3810 AS1 CLRA 
3820 AS2 PSHS A 
3830 LDA SY
3840 CMPA #$3C
3850 BNE *+9
3860 LBSR WORD 
3870 BSR  ASSIGN
3880 BRA  AS3
3890 LDA  #$3D 
3900 LBSR CHECK
3910 LDA  #$27 
3920 LBSR CHECK
3930 LBSR EXPR
3940 AS3 PULS D
3950 STB  OPER   4--
3960 PULS B
3970 STB GLL
3980 TSTA 
3990 BNE  AS4
4000 LBSR PUTX 
4010 LDA  #$A7 
4020 LDB  OPER 
4030 LBRA PUTAB
4040 AS4  DECA 
4050 BNE  AS5
4060 LBSR PUTX 
4070 LDA  #$33 
4080 LBSR PUTA 
4090 LBRA STABX 
4100 AS5 LBSR PUTHS
4110 FCB 10
4120 FDB  $33D7     PULB; STB WT2
4130 FCB  WT2
4140 FDB  $33D7     PULB; STB WT
4150 FCB  WT1 $DE,WT2  LDX WT2
4160 FDB  $A700     STA X
4170 CLR  INDEX
4180 RTS
4190 **
4200 ** NON-STATEMENT
4210 **
4220 SSEND COM SSW
4230 RTS
4240 **
4250 SS6 CMPA #$58 
4260 BCC SSEND 
4270 CMPA #$52
4280 BCS SSEND
4290 SUBA #$51
4300 PSHS A
4310 LBSR WORD
4320 PULS B
4330 **
4340 * REPEAT UNTIL 
4350 **
4360 DECB
4370 BNE SS7
4380 STB INDEX
4390 BSR ASTOUT
4400 LBSR STLIST
4410 LDA #$60
4420 LBSR CHECK
4430 LBSR EXPR
4440 LBSR PUTHS
4450 FCB 2
4460 FDB $2603
4470 CLR SSW
4480 BRA  MINOUT 
4490 **
4500 * FOR-TO
4510 **
4520 SS7 DECB
4530 BNE SS8
4540 CMPA #4
4550 BEQ *+5
4560 LBRA ERROR
4570 LDB VAL
4580 PSHS B
4590 LDB GL
4600 PSHS B
4610 LBSR ASSIGN
4620 LDA #$61
4630 LBSR CHECK
4640 CLR ACC
4650 LBSR EXPR
4660 LDA #$64
4670 LBSR CHECK
4680 BSR ASTOUT
4690 LDA  #$36
4700 LBSR PUTA
4710 CLR  INDEX
4720 LBSR STAT
4730 LDA #$32
4740 LBSR PUTA
4750 PULS D
4760 STA GLL
4770 STB OPER
4780 LDA #$A1
4790 LBSR PUTABX
4800 LBSR PUTHS
4810 FCB 2
4820 FDB $2305
4830 LDA #$6C
4840 LDB OPER
4850 LBSR PUTAB
4860 MINOUT LBRA PULJMP
4870 ASTOUT LBRA PSHDEF 
4880 **
4890 * WHILE-DO
4900 **
4910 SS8 DECB
4920 BNE SS9
4930 STB INDEX
4940 BSR ASTOUT
4950 LBSR EXPR
4960 LDA #$64
4970 LBSR CHECK
4980 LBSR PUTHS
4990 FCB 2
5000 FDB $2603
5010 BSR SLAOUT 
5020 LDB INDEX 
5030 PSHS B
5040 LBSR STAT
5050 PULS B
5060 STB INDEX
5070 BSR PEROUT 
5080 BSR MINOUT
5090 PLUOUT LBRA PULDEF
5100 **
5110 ** IF—THEN
5120 **
5130 SS9 DECB
5140 BNE SS10
5150 LBSR EXPR
5160 LDA #$65 
5170 LBSR CHECK
5180 LBSR PUTHS
5190 FCB 2
5200 FDB $2603
5210 BSR SLAOUT 
5220 LDB INDEX
5230 PSHS B
5240 LBSR STAT
5250 PULS B
5260 CMPB INDEX 
5270 BEQ *+4
5280 CLR INDEX 
5290 BRA PLUOUT 
5300 SLAOUT LBRA PSHJMP
5310 PEROUT LBRA STCHG
5320 ***
5330 * CASE—OF
5340 SS10 DECB
5350 BNE SS11
5360 LBSR EXPR
5370 LDA #$66
5380 LBSR CHECK
5390 CLRB
5400 S10A INCB
5410 PSHS B
5420 STB ACC 
5430 LBSR LEXPR 
5440 LDA #$81 
5450 LBSR AOPER
5460 LBSR PUTHS
5470 FCB 2
5480 FDB $2703
5490 BSR SLAOUT
5500 LDB INDEX
5510 PSHS B
5520 LBSR STAT
5530 BSR SLAOUT
5540 BSR PEROUT
5550 BSR PLUOUT
5560 PULS B
5570 STB INDEX 
5580 PULS B
5590 LDA SY
5600 CMPA #$67
5610 BNE S10A
5620 PSHS B 
5630 LBSR WORD
5640 LBSR STAT
5650 CLR INDEX
5660 PULS A
5670 LBRA PLDFN 
5680 **
5690 * WRITE STATEMENT
5700 **
5710 SS11 LDA #$37
5720 LBSR CHECK
5730 LBSR EXPR
5740 LBSR PUTHS
5750 FDB $0297
5760 FCB OUTDN
5770 LDA #$3D
5780 LBSR CHECK
5790 WTLP CLR ACC
5800 BSR WTERM
5810 LDA SY
5820 CMPA #$3C
5830 BNE WTEN
5840 LBSR WORD
5850 BRA WTLP
5860 WTEN LDA #$36
5870 LBRA CHECK
5880 **
5890 WTERM CMPA #$6C
5900 BNE WR1
5910 LBSR PUTHS
5920 FDB $03BD
5930 FDB PUTSTR
5940 LDA CH
5950 WR01 CMPA #'"'
5960 BEQ WR02
5970 LBSR PUTA
5980 LBSR GETCH
5990 BRA WR01
6000 WR02 CLRA
6010 STA INDEX
6020 LBSR PUTA
6030 LBSR GETCH
6040 LBRA WORD
6050 **
6060 WR1 CMPA #$6B
6070 BNE WR3
6080 LBSR WORD
6090 CMPA #$37
6100 BEQ WR2
6110 LBSR PUTHS
6120 FDB $03BD
6130 FDB CRLFA
6140 RTS
6150 **
6160 WR2 LBSR WEXPR
6170 BSR WTEN
6180 LBSR PUTHS
6190 FDB $03BD
6200 FDB CRLFA
6210 RTS
6220 **
6230 WR3 CMPA #$6A
6240 BNE WR4
6250 LBSR SUBSC
6260 LBSR PUTHS
6270 FDB $03BD
6280 FDB SPACEA
6290 RTS
6300 **
6310 WR4 CMPA #$A9
6320 BNE WR5
6330 LBSR SUBSC
6340 LBSR PUTHS
6350 FDB $03BD
6360 FDB PUTCA
6370 RTS
6380 **
6390 WR5 CMPA #$26
6400 BNE WR6
6410 LBSR DSUBSC
6420 LBSR PUTPLB
6430 LBSR PUTHS
6440 FDB $03BD
6450 FDB PUTDA+1
6460 BRA WR66
6470 **
6480 WR6 LBSR EXPR
6490 LBSR PUTHS
6500 FDB $03BD
6510 FDB PUTDA
6520 WR66 CLR INDEX
6530 RTS11 RTS
6540 **
6550 * PUTX & PUTB
6560 **
6570 PUTABX PSHS D
6580 BSR PUTX
6590 PULS D 
6600 BRA PUTAB
6610 **
6620 * PUT LP, OR GB BY INDEX
6630 **
6640 PUTX LDB GLL 
6650 CMPB INDEX 
6660 BEQ RTS11 
6670 STB INDEX 
6680 ADDB #LB+1
6690 LDA #$DE 
6700 ***
6710 * PUT ACC A&B
6720 **
6730 PUTAB  BSR PUTA
6740 TFR B,A
6750 **
6760 * PUT ACCA RS AN OBJECT
6770 **
6780 PUTA STX RNDH
6790 LBSR AOUT
6800 LDX RNDH
6810 RTS
6820 **
6830 * PUTHS STRING
6840 **
6850 PUTHS LDX ,S++
6860 LDB ,X+
6870 PS1 LDA ,X+
6880 BSR PUTA
6890 DECB
6900 BNE PS1
6910 JMP ,X
6920 **
6930 ** CHECK ACC
6940 **
6950 CHECK CMPA SY
6960 BEQ WORD
6970 **
6980 * ERROR
6990 **
7000 ERROR LBSR PUTSTR
7010 FDB $0D0A
7020 FCC "ERROR ",0
7030 LDX TEND
7040 LEAX 1,X
7050 NEG ,X
7060 ER0 LDA ,X+
7070 LBSR PUTCA
7080 CMPX WEND
7090 BNE ER0
7100 JMP GAME
7110 **
7120 * WORD DECORDER
7130 **
7140 WORD BSR WORDS
7150 LDA SY
7160 RTS
7170 WORDS CLRB
7180 STB SY
7190 STB VAL
7200 LDA CH
7210 ** SKIP CONT ,SPACE.;
7220 WD1 CMPA #$21
7230 BCS SKIP
7240 CMPA #'.'
7250 BEQ SKIP
7260 CMPA #';'
7270 BNE WD2
7280 SKIP BSR GETCH
7290 BRA WD1
7300 **
7310 * COMMENT
7320 **
7330 WD2 CMPA #'%'
7340 BNE WD3
7350 BSR GETCH
7360 CMPA #$20
7370 BCC *--4
7380 BRA WD1
7390 **
7400 * ASCC CONST
7410 **
7420 WD3 CMPA #'\''
7430 BNE WD4
7440 BSR GETCH
7450 STA VAL
7460 BSR GETCH
7470 GETCH PSHS X
7480 LBSR MEMIN
7490 STA CH
7500 PULS X,PC
7510 * HEX CONSTANT
7520 WD4 CMPA #'$'
7530 BNE WD5
7540 WD40 BSR GETCH
7550 BSR TSTNA
7560 BEQ WD41
7570 BCC RTS2
7580 CMPA #'F'+1
7590 BCC RTS2
7600 SUBA #7
7610 WD41 SUBA #'0'
7620 LDB VAL
7630 ASLB
7640 ASLB
7650 ASLB
7660 ASLB
7670 PSHS B
7680 ADDA ,S+
7690 STA VAL
7700 BRA WD40
7710 **
7720 * TEST ALPHA NUMERIC
7730 TSTNA CMPA #'0'
7740 BCS NAF
7750 CMPA #'9'+1
7760 BCS NT
7770 CMPA #'A'
7780 BCS NAF
7790 CMPA #'Z'+1
7800 BCS AT
7810 NAF CLRB CLEAR C
7820 AT LDB #-1
7830 RTS2 RTS
7840 NT CLRB
7850 RTS
7860 ** DECIMAL CONSTANT
7870 WD5 BSR TSTNA
7880 BNE WD6
7890 WD50 SUBA #'0'
7900 PSHS A
7910 LDA VAL
7920 LDB #10
7930 MUL
7940 ADDA ,S+
7950 STA VAL
7960 BSR GETCH
7970 BSR TSTNA
7980 BEQ WD50
7990 RTS
8000 * THE OTHER WORDS
8010 WD6 LDX TEND
8020 PSHS A
8030 NEGA
8040 LEAX 1,X
8050 BSR STAONE
8060 PULS A
8070 BSR TSTNA
8080 BCC TLOOK1
8090 WD61 LDA CH
8100 BSR TSTNA
8110 BCS *+4
8120 BNE TLOOK1
8130 BSR STAONE
8140 BRA WD61
8150 STAONE STA ,X+
8160 STX WEND
8170 BRA GETCH 
8180 TLOOK1 LDA RSW
8190 BEQ TLOOK
8200 COM RSW
8210 RTS
8220 **
8230 * WORD TABLE SEARCH
8240 **
8250 TLOOK LDA TCOUNT 
8260 STA SY
8270 LDX TEND 
8280 S01 LDU WEND 
8290 S02 LDA ,-U
8300 CMPA ,-X 
8310 BEQ S06
8320 S03 TST ,X
8330 BEQ S05 
8340 BMI S04 
8350 LEAX -1,X
8360 BRA S03 
8370 S04 LEAX -1,X 
8380 BRA S01 
8390 S05 DEC SY
8400 BNE S01
8410 LBRA ERROR
8420 S06 TSTA 
8430 BPL S02
8440 LDB ,-X
8450 STB VAL
8460 LDA SY
8470 CMPA #1
8480 BNE *+6
8490 TFR B,A 
8500 BRA S07 
8510 CMPA #4 
8520 BCS RTSS
8530 LDB #1
8540 TST AMODE
8550 BEQ *+6
8560 CMPA #6
8570 BCS *+3 
8580 NEGB 
8590 STB GL
8600 ANDA #$FD
8610 S07 STA SY
8620 RTSS RTS
8630 **
8640 * ARITHMATIC EXPRESSION
8650 **
8660 WEXPR LBSR WORD
8670 EXPR BSR LEXPR
8680 BSR OLOAD 
8690 RTE RTS
8700 ** WORD * LEXPR
8710 WLEXPR LBSR WORD
8720 **
8730 * LOGICAL EXPRESSION
8740 **
8750 LEXPR BSR REXPR
8760 LE1 LDY SY
8770 CMPA #$82
8780 BCS RTE
8790 CMPA #$8A+1
8800 BCC RTE
8810 PSHS A
8820 LBSR WORD
8830 BSR REXPR
8840 LDB LSW
8850 BNE LE2
8860 LBSR PUTHS
8870 FDB $0397 
8880 FCB WT1
8890 FCB $32
8900 PULS A
8910 ADDA #$10
8920 LDB #WT1
8930 LBSR PUTAB 
8940 BRA LE1
8950 LE2 PULS A
8960 BSR OCORD 
8970 BRA LE1
8980 **
8990 * RELATIONAL EXPRESS 
9000 **
9010 REXPR BSR AEXPR
9020 RE1 LDA SY
9030 CMPA #$21 
9040 BCS   RTE 
9050 CMPA #$30 
9060 BCC RTE
9070 PSHS A
9080 LBSR WORD 
9090 ASR AEXPR 
9100 LDA #$80 
9110 BSR AOPER 
9120 PULS A
9130 LBSR PUTHS
9140 FCB 6
9150 FCB $3,$4F,$20,$02,$86,$FF
9160 BRA RE1
9170 ** ADDING OPERATFR
9180 AOPER LDB LSW
9190 BNE OCORD 
9200 PSHS A
9210 CMPA #$80 
9220 BEQ *+5 
9230 BSR PUTPUL
9240 FCB $8C 
9250 BSR PUTPLB
9260 PULS A
9270 SUBA #$70
9280 PUTA1 LBRA PUTA
9290 ** OUTPUT SAVED L-CC 
9300 OLOAD LDA LSW 
9310 BEQ RTE 
9320 LDA ACC
9330 BEQ *+6 
9340 LDA #$36
9350 BSR PUTA1 
9360 LDA #$86
9370 OCORD PSHS A
9380 CLRA
9390 STA LSW
9400 COMA
9410 STA ACC
9420 LDA AMODE
9430 CMPA #$20
9440 BNE *+5
9450 LBSR PUTX
9460 CLR LSW
9470 PULS A
9480 ADDA AMODE
9490 LDB OPER
9500 LBRA PUTAB
9510 * PUT 'TAB:PULS A'
9520 PUTPUL LBSR PUTHS
9530 FCB 2
9540 FDB $1632
9550 RTE1 RTS 
9560 * PUT 'PULS B'
9570 PUTPLB LDA #$33
9580 BRA PUTA1
9590 **
9600 * ADDING EXPRESSION
9610 **
9620 AEXPR BSR MEXPR
9630 AE1 LDA SY
9640 CMPA #$80
9650 BEQ AE2
9660 CMPA #$8B 
9670 BNE RTE1
9680 AE2 PSHS A
9690 LBSR WORD
9700 BSR MEXPR
9710 PULS A
9720 BSR AOPER
9730 BRA AE1
9740 **
9750 * MUTIPLYING EXPRESSION
9760 **
9770 MEXPR BSR TERM 
9780 ME1 LDA SY
9790 CMPA #$8E
9800 BEQ ME2
9810 CMPA #$8F
9820 BNE RTE1
9830 ME2 PSHS A
9840 LBSR WORD
9850 BSR TERM
9860 LDB LSW 
9870 BEQ ME3
9880 LDA #$C6
9890 BSR OCORD
9900 FCB $8C
9910 ME3 BSR PUTPUL 
9920 PULS A
9930 CMPA #$8E 
9940 BHS ME4
9950 LBSR PUTHS
9960 FCB 3
9970 FCB $BD
9980 FDB MULT
9990 BRA ME1
10000 ME4 LBSR PUTHS
10010 FCB 3
10020 FCB $BD
10030 FDB DIV
10040 BRA ME1
10050 **
10060 * TERM
10070 **
10080 TERM LDA SY
10090 BNE TM1
10100 * SAVE L-COMMAND 
10110 SLOAD PSHS A
10120 LBSR OLOAD
10130 LDA VAL 
10140 STA OPER 
10150 LDA GL
10160 STA GLL
10170 PULS A
10180 STA AMODE 
10190 COM LSW 
10200 LBRA WORD 
10210 * CONST TRUE & FALSE
10220 TM1 CMPA #$A0
10230  BEQ TM01
10240  CMPA #$A1
10250  BNE TM2
10260 TM01 SUBA #$A1
10270  STA VAL
10280  CLRA
10290  BRA SLOAD
10300 * SYSTEM VAR MHIGH & MOD
10310 TM2  CMPA #$16
10320  BRA *+6
10330  CMPA #$17
10340  BNE TM3
10350  STA VAL
10360  LDA #$10
10370  BRA SLOAD
10380 * SIMPLE VARIABLE 
10390 TM3  CMPA #4
10400  BNE TM4
10410  LDA #$20
10420  BRA SLOAD
10430 * ( EXPTRSSION ) 
10440 TM4  CMPA #$35
10450  BCS TM5
10460  CMPA #$38
10470  BCC TM5
10480  PSHS A
10490  LBSR WLEXPR
10500  PULS A
10510  ADDA #4
10520  LBRA CHECK
10530 ** FUNCTION CALL
10540 TM5  CMPA #3
10550  BMI *+6
10560  CMPA #$E0
10570  BCS TM6
10580  BSR OLP 
10590 PFCALL LDA VAL
10600  PSHS A 
10610  LBSR WORD
10620  CMPA #$37 
10630  BNE PFC1 
10640  LDA LSIZE
10650  PSHS A 
10660  INC LSIZE 
10670 PFC2   INC LSIZE 
10680  LBSR WEXPR
10690  CLRB
10700  STB ACC 
10710  DECB
10720  STB  GLL
10730  LDA #$A7 
10740  LDB LSIZE 
10750  LBSR PUTABX 
10760  LDA SY 
10770  CMPA #$3C 
10780  BEQ PFC2 
10790  PULS A
10800  STA LSIZE 
10810  LDA #$3B 
10820  LBSR CHECK 
10830 PFC1 LDB #-1 
10840  STB ACC 
10850  STB INDEX 
10860  LDA #$86 
10870  LDB LSIZE
10880 LBSR PUTAB
10890 PULS A
10900 CMPA #$C0
10910 BCC *+5
10920 LBRA CALPF
10930 LDX #LIBR
10940 SUBA #$C0
10950 PFC3 BEQ PFC4
10960 LEAX 2,X
10970 DECA
10980 BRA PFC3
10990 PFC4 LDA #$BD
11000 LBSR PUTA
11010 LDD ,X
11020 LBRA PUTAB
11030 **
11040 OLP LBSR OLOAD
11050 LDB ACC 
11060 BEQ RTS4
11070 LDA #$36 
11080 LBSR PUTA
11090 CLR ACC 
11100 RTS4 RTS
11110 ** FUNCTION RND
11120 TM6 CMPA #$70 
11130 BNE TM61 
11140 BSR SUBSC
11150 LBSR PUTHS
11160 FCB $03BD
11170 FDB RND
11180 RTS
11190 * FUNTION GET
11200 TM61 CMPA #$71
11210 BNE TM62 
11220 BSR SUBSC
11230 LBSR PUTHS
11240 FDB $0597
11250 FCB INDN,$BD
11260 FDB GETCH
11270 RTS
11280 * FUNCTION READ 
11290 TM62 CMPA #$72 
11300 BNE TM7
11310 BSR SUBSC
11320 LBSR PUTHS
11330 FDB $0597
11340 FDB INDN
11350 FCB $8D
11360 FDB GETDA
11370 RTS
11380 * FUNCTION NOTASL ET AL
11390 TM7 CMPA #$40
11400 BCS TM8
11410 CMPA #$49+1
11420 BCC TM8
11430 PSHS A
11440 BSR SUBSC
11450 PULS A
11460 LBRA PUTA
11470 * ARRAY
11480 TM8 CMPA #$5
11490 BNE TM9
11500 LDB VAL
11510 PSHS B
11520 LDB GL
11530 PSHS B
11540 BSR SUBSC1
11550 PULS B
11560 STB GLL
11570 PULS B
11580 LDA LSW
11590 BEQ ARY1
11600 ADDB OPER 
11610 STB OPER
11620 LDA #$20 
11630 STA AMODE
11640 RTS 
11650 ARY1 LDA #$8B
11660 LBSR PUTABX
11670 LBRA LDAAX
11680 **
11690 DSUBSC LDA #$3C
11700 BSR SUBS1
11710 LDA #$3B
11720 PSHS A
11730 BRA SUBS2
11740 SUBSC LDA #$3E
11750 SUBS1 PSHS A
11760 LBSR WORD
11770 LDA #$37
11780 LBSR CHECK
11790 SUBS2 LBSR EXPR
11800 PULS A 
11810 LBRA CHECK
11820 SUBSC1 LBSR WORD
11830 LDA #$36
11840 LBSR CHECK
11850 LBSR LEXPR
11860 LDB LSW
11870 BEQ SBS5
11880 LDB AMODE
11890 BEQ SBS5
11900 LBSR OLOAD
11910 SBS5 LDA #$3A
11920 LBRA CHECK
11930 * MEM FUNCTION
11940 TM9 CMPA #6
11950 BNE TM10
11960 BSR DSUBSC
11970 LBSR PUTHS
11980 FDB $0997
11990 FCB WT2
12000 FDB $3297
12010 FCB WT1,$DE,WT1
12020 FDB $A600
12030 CLR INDEX 
12040 RTS
12050 ** FOR EXPANTION
12060 TM10 LBRA ERROR
12070 **
12080 * LIBRARY ADDRESSS TABLE
12090 **
12100 LIBR RMB 80
12110 **
12120 * ADDRESS DEPENDENT CODE
12130 * GENARATION
12140 **
12150 * SET PRC—FUNC TABLE
12160 **
12170 SETPFT PSHS A 
12180 LDB #3
12190 MUL
12200 ADDD PFTBEG
12210 STD XR 
12220 PULS A,PC
12230 **
12240 TWICE LBSR PUTSTR
12250 FCB $0D,$0A
12260 FCC "TWICE!",0
12270 JMP GAME
12280 **
12290 * DEF PROC-FUNC
12300 **
12310 DEFPF BSR SETPFT
12320 LDX XR
12330 TST ,X
12340 BNE TWICE
12350 COM ,X
12360 LDX 1,X
12370 STX YR 
12380 LDX XR 
12390 LEAX 1,X
12400 BSR PCST 
12410 LDX YR
12420 DP1 BEQ RT10
12430 LDX ,X
12440 STX ZR
12450 LDX YR
12460 BSR PCST 
12470 LDX ZR
12480 STX YR
12490 BRA DP1
12500 **
12510 * CALL PORC-FUNC
12520 **
12530 CALPF BSR SETPFT
12540 INCA
12550 CMPA PFMAX
12560 BCS *+4
12570 STA PFMAX
12580 LDA #$BD
12590 BSR AOUT
12600 LDX XR
12610 LDD 1,X
12620 LDX PC
12630 BSR STAABX 
12640 LDX XR
12650 TST ,X
12660 BNE PC2ADD
12670 LEAX 1,X
12680 BSR PCST
12690 BRA PC2ADD
12700 **
12710 * PUL-DEF N TIMES
12720 **
12730 PLDFN PSHS A
12740 BSR PULDEF
12750 DEC ,S
12760 BNE *-4
12770 PULS A,PC
12780 **
12790 * PULL AND DEFINE
12800 **
12810 PULDEF BSR PULSTK
12820 PCST LDD PC
12830 STAABX STD ,X
12840 RT10 RTS
12850 **
12860 JMPOUT LDA #$7E
12870 AOUT LDX PC
12880 STA ,X
12890 BRA INCPC1
12900 **
12910 PULSTK LDX SP
12920 LEAX 2,x
12930 STX SP
12940 LDD ,X
12950 LDX ,X
12960 RTS
12970 **
12980 * PUL STACK & Jump
12990 **
13000 PULJMP BSR JMPOUT
13010 BSR PULSTK
13020 PCST2 LDX PC
13030 BSR STAABX
13040 INCPC LEAX 1,X
13050 INCPC1 LEAX 1,X
13060 SETPC STX PC
13070 RTS
13080 **
13090 * PUSH STACK & JUMP
13100 **
13110 PSHJMP BSR JMPOUT
13120 BSR PSHDEF
13130 PC2ADD LDX PC
13140 BRA INCPC
13150 **
13160 * PUSH STRCK & DEFINE
13170 **
13180 PSHDEF LDX SP
13190 BSR PCST
13200 LEAX -2,X
13210 STX SP
13220 RTS
13230 **
13240 OUTPC3 BSR AOUT 
13250 LDD PC
13260 ADDD #3
13270 BRA PCST2
13280 **
13290 * LDA R,X
13300 LDAAX LDA #$B7
13310 BSR OUTPC3
13320 LDA #$A6
13330 LA1 BSR AOUT 
13340 BRA INCPC1
13350 **
13360 * STA B,X
13370 STABX LDA #$F7
13380 BSR OUTPC3
13390 LDA #$A7
13400 BRA LA1
13410 **
13420 * STACK TOP CHANGE
13430 **
13440 STCHG LDU SP
13450 LEAU 2,U
13460 PULU D,X
13470 EXG D,X
13480 PSHU D,X
13490 RTS
135n0 **
13510 * END OF LOAD
13520 **
13530 ENDL LDX PFTBEG
13540 LDA PFMAX
13550 EL1 BEQ EL
13560 TST ,X
13570 BEQ UDERR
13580 EL2 LEAX 3,X
13590  DECA
13600 BRA EL1
13610 UDERR PSHS A
13620 STA ZR
13630 SUBA PFMAX
13640 NEGA
13650 PSHS A
13660 LBSR PUTSTR
13670 FDB $0D0A
13680 FCC "UNDEF",0
13690 PULS A
13700 LBSR PUTCA
13710 PULS A
13720 LDX ZR
13730 BRA EL2
13740 EL LDX PC
13750 STX VARPTR+1,PCR
13760 JMP GAME
13770 **
13780 * INPUT ROUTINE
13790 * GET ONE CHR FORM MEMORY
13800 **
13810 MEMIN LDX SREG
13820 LDA ,X+
13830 BEQ LEND
13840 MEM1 STX SREG
13850 MEM2 LBRA PUTCA
13860 LEND LDA #$D 
13870 BSR MEM2
13880 LDA #$A
13890 TST ,X++
13900 BPL MEM1 
13910 LDA #'/'
13920 RTS
13930 **********************
13940 * ADVANCE WORD
13950 **
13960 WTABLE FCB 0 END MARK 
13970 FCB $30,-'P'
13980 FCC "ROC" 
13990 FCB $31,-'F'
14000 FCC "UNC" 
14010 FCB $32,'V'
14020 FCC "AR"
14030 FCB $33,-'A'
14040 FCC "RRAY"
14050 FCB $34,-'B'
14060 FCC "EGIN"
14070 FCB $35,';'
14080 FCB $36,-'['
14090 FCB $37,-'('
14100 FCB $38,-'E'
14110 FCC "ND"
14120 FCB $39,-'=' 
14130 FCB $3A,-']'
14140 FCB $3B,-')'
14150 FCB $3C,-','
14160 FCB $3D,-':'
14170 FCB $50,-'S'
14180 FCC "TOP" 
14190 FCB $51,-'R'
14200 FCC "ETURN"
14210 FCB $55,-'I'
14220 FCC "F"
14230 FCB $65,-'T' 
14240 FCC "HEN"
14250 FCB $53,-'F' 
14260 FCC "OR" 
14270 FCB $61,-'T' 
14280 FCC "O"
14290 FCB $52,-'R'
14300 FCC "EPEAT"
14310 FCB $60,-'U'
14320 FCC "NTIL"
14330 FCB $54,-'W' 
14340 FCC "HILE"
14350 FCB $64,-'D' 
14360 FCC "O"
14370 FCB $56,-'C' 
14380 FCC "ASE"
14390 FCB $66,-'O' 
14400 FCC "F" 
14410 FCB $67,-'E' 
14420 FCC "LSE"
14430 FCB $57,-'W'
14440 FCC "RITE"
14450 FCB $69,-'A'
14460 FCC "SCII" 
14470 FCB $6A,-'S'
14480 FCC "PACE"
14490 FCB $68,-'C' 
14500 FCC "RLF" 
14510 FCB $6C,-'"'
14520 FCB $8B,-'+'
14530 FCB $80,-'-'
14540 FCB $8E,-'*' 
14550 FCB $8F,-'/'
14560 FCB $82,-'S'
14570 FCC "BC"
14580 FCB $84,-'A'
14590 FCC "ND"
14600 FCB $88,-'E'
14610 FCC "OR"
14620 FCB $89,-'A' 
14630 FCC "DC"
14640 FCB $8A,-'O' 
14650 FCC "R"
14660 FCB $22,-'>' 
14670 FCB $25,-'<'
14680 FCB $26,-'#'
14690 FCB $27,-'=' 
14700 FCB $2D,-'L','T'
14710 FCB $2E,-'G','T'
14720 FCB $40,-'N','E','G'
14730 FCB $43,-'N','O','T'
14740 FCB,$43,-'C','O','M'
14750 FCB $44,-'L','S','R'
14760 FCB $46,-'R','O','R'
14770 FCB $47,-'A','S','R'
14780 FCB $48,-'A','S','L'
14790 FCB $49,-'R','O','L'
14800 FCB $06,-'M','E','M'
14810 FCB $A0,-'T'
14820 FCC "RUE"
14830 FCB $A1,-'F'
14840 FCC "ALSE"
14850 FCB $16,-'M'
14860 FCC "HIGH"
14870 FCB $17,-'M'
14880 FCC "OD"
14890 FCB $70,-'R','N','D'
14900 FCB $71,-'G','E','T'
14910 FCB $72,-'R'
14920 FCC "EAD"
14930 ******
14940 WTBLE RMB $500
14950 ******
14960 * SUPORTING ROUTINES
14970 * & I/0 CONTROL
14980 **
14990 SYSTEM EQU $8837
15000 RUB EQU $8
15010 STACK EQU $FE00
15020 ** OBJECT START
15030 C LDS #STACK
15040 VARPTR LDX #0
15050 STX GB
15060 STX LB
15070 OBJMP JMP >0
15080 **
15090 * PUSH LB & SET NEW LP
15100 **
15110 PSHLB CLRB
15120 ADDD LB
15130 STD WT1
15140 LDX WT1
15150 LDD LB
15160 STD ,X++
15170 STX LB
15180 RTS
15190 **
15200 * PULL LB
15210 **
15220 PULLB LDX LB
15230 LDX ,--X
15240 STX LB
15250 TSTA
15260 RTS
15270 **
15280 * RND FUNCTION
15290 **
15300 RND PSHS A
15310 LDA RNDL
15320 LDB #125
15330 MUL
15340 ADDD #1
15350 STA RNDL
15360 PSHS A
15370 LDA RNDH
15380 LDB #125
15390 MUL
15400 ADDA ,S+
15410 STA RNDH
15420 PULS B
15430 MUL
15440 INCA
15450 RTS
15460 **
15470 * DVISITION SET MOD 
15480 **
15490 DIV STB WT1
15500 BEQ ERDIV 
15510 TFR A,B
15520 CLRA
15530 STA WT2
15540 DV0 INC WT2
15550 ASL WT1
15560 BCC DV0
15570 DV1 ROR WT1
15580 CMPB WT1
15590 BCS DV2
15600 SUBB WT1
15610 ORCC #1
15620 BRA *+4
15630 DV2 ANDCC #$FE CLR C
15640 ROLA
15650 DEC WT2
15660 BNE DV1
15670 STB MOD
15680 TSTA
15690 RTS
15700 **
15710 ERDIV STB OUTDN
15720 LBSR CRLF
15730 LBSR PUTSTR
15740 FCC "ERR DIV 0",0
15750 MONIT JMP SYSTEM
15760 **
15770 MULT MUL
15780 STA MHIGH
15790 TFR B,A
15800 RTS
15810 **
15820 * PUT A IN DECIMAL
15830 **
15840 PUTDA CLRB
15850 PUTDR STB DREG
15860 LEAX ,S
15870 LEAS -4,S
15880 CLR 1,X
15890 LDB #3
15900 P0 PSHS B
15910 LDB #10
15920 BSR DIV
15930 ADDB #$30
15940 STB ,X
15950 LEAX -1,X
15960 PULS B
15970 DECB
15980 BNE P0
15990 COM 3,X
16000 LDA #'0'
16010 LDB #4
16020 P1 LEAX 1,X
16030 DECB
16040 CMPA ,X
16050 BEQ P1
16060 COM 4,S
16070 LDA DREG
16080 PSHS B
16090 SUBA ,S+
16100 BCS PRX
16110 BSR SPACEA
16120 PRX LDB ,X
16130 BEQ P4
16140 BSR PUTCA 
16150 LEAX 1,X 
16160 BRA PRX 
16170 P4 LEAS 4,S
16180 CL1 RTS
16190 ** 
16200 * GET IN A DECIMAL
16210 ** 
16220 GETDA CLRA
16230 PSHS A
16240 BSR GETCA 
16250 CMPA #RUB 
16260 BNE GD1 
16270 PULS A
16280 LDB #10 
16290 LBSR DIV
16300 BRA GETDA+1 
16310 GD1 SUBA #'0'
16320 BCS GD2
16330 CMPA #10
16340 BCC GD2 
16350 STA DBUF 
16360 PULS A
16370 LDB #10 
16380 MUL
16390 ADDB DBUF 
16400 TFR B,A
16410 BRA GETDA+1 
16420 GD2 PULS A,PC
16430 **
16440 * SPACE A TIMES 
16450 **
16460 SPACEA BEQ CL1
16470 PSHS A
16480 LDA #' '
16490 BSR PUTCA
16500 PULS A
16510 DECA
16520 BRA SPACEA
16530 **
16540 * STR OUT
16550 **
16560 PUTSTR PSHS X
16570 LDX 2,S
16580 STR1 LDA ,X+
16590 BEQ STR2
16600 LBSR PUTCA
16610 BRA STR1
16620 STR2 STX 2,S
16630 PULS X,PC
16640 **
16650 * CRLF
16660 **
16670 CRLF LDA #$0D
16680 BSR PUTCA 
16690 LDA #$0A
16700 BRA PUTCA
16710 **
16720 * CRLF A TIMES
16730 **
16740 CRLFA BEQ CL1
16750 PSHS A
16760 BSR CRLF 
16770 PULS A
16780 DECA
16790 BRA CRLFA
16800 **
16810 * PUTCHR A
16820 **
16830 PUTCA PSHS X 
16840 LDB OUTDN
16850 LEAX OUTAT,PC
16860 ASLB 
16870 JSR [B,X]
16880 PULS X,PC
16890 **
16900 * GET ACCA ONE CHR
16910 **
16920 GETCA PSHS X
16930 LDB INDN
16940 LEAX INAT,PC
16950 ASLB
16960 JSR [B,X] 
16970 PULS X,PC
16980 **
16990 * INPUT ROUTINE ADDRESS
17000 **
17010 INAT FDB INEEE 
17020 RMB 4
17030 RMB 14
17040 **
17050 * OUTPUT AOUTINE ADDRESS
17060 **
17070 OUTAT FDB OUTEEE
17080 RMB 6
17090 RMB 12
17100 
17110 * OBJECT PG AREA
17120 
17130 OBJECT NOP
17140 END