changeset 137:1078f3e31d9c

index version TL/1 first try
author Shinji KONO <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Mon, 07 Jan 2019 12:22:19 +0900
parents 694412798333
children 6f7276831219
files TL1/TL1os9.asm
diffstat 1 files changed, 39 insertions(+), 44 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/TL1/TL1os9.asm	Mon Jan 07 10:22:20 2019 +0900
+++ b/TL1/TL1os9.asm	Mon Jan 07 12:22:19 2019 +0900
@@ -40,10 +40,9 @@
 SY   RMB 1
 CH   RMB 1 
 VAL  RMB 1 
-GL   RMB 1 
+GL   RMB 1   global 0xff / local 1
 OPER  RMB 1 
-GLL  RMB 1 
-INDEX RMB 1
+GLL  RMB 1   left value g 0xff / local l 
 RMCODE RMB 1
 ACC  RMB 1
 LSIZE RMB 1
@@ -51,7 +50,7 @@
 TEND  RMB 2 
 WEND  RMB 2
 AMODE RMB 1   0x20 main, 1 proc, 0 ?
-RSW  RMB 1
+RSW  RMB 1   0 word lookup, 0xff word register mode in tlook
 GEND  RMB 2
 SSW  RMB 1
 
@@ -89,7 +88,6 @@
 COMP  CLRA
    STA OUTDN
    STA LSW
-    STA INDEX
    STA AMODE
    STA LSIZE
    STA RSW
@@ -179,7 +177,7 @@
    LBSR WORD
    LDB RSW
    BEQ *+5
-ERR4  LBRA ERROR
+ERR4  LBRA ERROR  define duplicate name 
    LDX TEND
    LDA LSIZE
    STA ,X
@@ -187,7 +185,7 @@
    LDX WEND
    STX TEND
    BSR WORD1
-    CMPA #$36   [
+    CMPA #$36  "["  array
    BNE REG2
    BSR WORD1
    BNE ERR4
@@ -204,13 +202,11 @@
 **
 PROG  CMPA #$32 VAR?
    BNE *+4
-    BSR REGNAM
-    BSR REG0
+    BSR REGNAM  global variable
+    BSR REG0   put mark
    CMPA #$33 ARRAY?
    BNE *+4
    BSR REGNAM
-    LDB #-1 
-    STB INDEX
 **
 * STATEMENT 
 **
@@ -240,7 +236,7 @@
    CMPA #$38  END
    BCC SS2
    ADDA #4
-    PSHS A
+    PSHS A   wait for END
    BSR WORD1
    BSR STLIST
    PULS A
@@ -338,7 +334,7 @@
    LBSR PUTX 
    LDA  #$A7 
    LDB  OPER 
-    LBRA PUTAB
+    LBRA PUTOFS
 AS4   DECA 
    BNE  AS5
    LDD  #$3504     PULS B
@@ -350,7 +346,6 @@
    FCB  4
    FDB  $3510      PULS X
    FDB  $A700      STA ,X
-    CLR  INDEX
    RTS
 **
 ** NON-STATEMENT
@@ -371,7 +366,6 @@
 **
    DECB
    BNE SS7
-    STB INDEX
    BSR ASTOUT
    LBSR STLIST
    LDA #$60
@@ -404,7 +398,6 @@
    BSR ASTOUT
    LDD #$3402   pshs a
    LBSR PUTAB
-    CLR  INDEX
    LBSR STAT
    LDD #$3502   puls a
    LBSR PUTAB
@@ -426,7 +419,6 @@
 **
 SS8  DECB
    BNE SS9
-    STB INDEX
    BSR ASTOUT
    LBSR EXPR
    LDA #$64
@@ -435,11 +427,7 @@
    FCB 2
    FDB $2603
    BSR SLAOUT 
-    LDB INDEX 
-    PSHS B
    LBSR STAT
-    PULS B
-    STB INDEX
    BSR PEROUT 
    BSR MINOUT
 PLUOUT LBRA PULDEF
@@ -455,13 +443,7 @@
    FCB 2
    FDB $2603
    BSR SLAOUT 
-    LDB INDEX
-    PSHS B
    LBSR STAT
-    PULS B
-    CMPB INDEX 
-    BEQ *+4
-    CLR INDEX 
    BRA PLUOUT 
 SLAOUT LBRA PSHJMP
 PEROUT LBRA STCHG
@@ -483,22 +465,17 @@
    FCB 2
    FDB $2703
    BSR SLAOUT
-    LDB INDEX
-    PSHS B
    LBSR STAT
    BSR SLAOUT
    BSR PEROUT
    BSR PLUOUT
    PULS B
-    STB INDEX 
-    PULS B
    LDA SY
    CMPA #$67
    BNE S10A
    PSHS B 
    LBSR WORD
    LBSR STAT
-    CLR INDEX
    PULS A
    LBRA PLDFN 
 **
@@ -534,7 +511,6 @@
    LBSR GETCH
    BRA WR01
 WR02  CLRA     put 0 at end
-    STA INDEX
    LBSR PUTA
    LBSR GETCH
    LBRA WORD
@@ -585,7 +561,7 @@
    LBSR PUTHSL
    FDB $03BD
    FDB PUTDA
-WR66  CLR INDEX
+WR66  
 RTS11 RTS
 **
 * PUTX & PUTB
@@ -595,14 +571,35 @@
    PULS D 
    BRA PUTAB
 **
-* use X for LB, OR use Y for GB BY INDEX
+* use X for LB, OR use Y for GB BY 
+**
+PUTX  equ RTS11   * no pointer load
 **
-PUTX  LDB GLL 
-    STB INDEX 
-    CMPB #0
-    BNE RTS11 
-    LDA #$10
-    LBRA AOUT
+PUTOFS PSHS D,X
+    LDX <PC
+    STA ,X+
+    CLRA
+    TST <GLL
+    BNE PUTOFSX
+    ORA #$20
+PUTOFSX STA ,S
+    CMPB #32
+    BGT *+6
+    CMPB #-32
+    BGE PUTOFS5
+    LDA #$80
+    ORA ,S
+    STA ,X+
+    STB ,X+
+    BRA PUTOFS8
+PUTOFS5
+    ANDB #$1F
+    ORA  ,S
+    STA  ,X+
+PUTOFS8
+    STX <PC
+    PULS D,X,PC
+
 ***
 * PUT ACC A&B
 **
@@ -883,7 +880,7 @@
    PULS A
    ADDA AMODE
    LDB OPER
-    LBRA PUTAB
+    LBRA PUTOFS
 * PUT 'TAB:PULS A'
 PUTPUL LBSR PUTHS
    FCB 4
@@ -1018,7 +1015,6 @@
     LBSR CHECK 
 PFC1  LDB #-1 
     STB ACC 
-    STB INDEX 
     LDA #$86 
     LDB LSIZE
    LBSR PUTAB
@@ -1139,7 +1135,6 @@
    FDB $3297
    FCB WT1,$9E,WT1
    FDB $A600
-    CLR INDEX 
    RTS
 ** FOR EXPANTION
 TM10  LBRA ERROR