changeset 144:1112b0549142

TL/1 example t3 worked
author Shinji KONO <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Fri, 11 Jan 2019 17:42:52 +0900
parents 3abfb68fb043
children 55cc160f101b
files TL1/TL1os9.asm TL1/test/t3.tl1
diffstat 2 files changed, 37 insertions(+), 10 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/TL1/TL1os9.asm	Thu Jan 10 23:56:08 2019 +0900
+++ b/TL1/TL1os9.asm	Fri Jan 11 17:42:52 2019 +0900
@@ -570,14 +570,6 @@
 WR66  
 RTS11 RTS
 **
-* PUTX & PUTB
-**
-PUTABX equ PUTAB
-*   PSHS D
-*   BSR PUTX
-*   PULS D 
-*   BRA PUTAB
-**
 * use X for LB, OR use Y for GB BY 
 **
 *PUTX  equ RTS11   * no pointer load
@@ -613,6 +605,14 @@
 PUTAB BSR PUTA
    TFR B,A
 **
+* PUTX & PUTB
+**
+PUTABX equ PUTAB
+*   PSHS D
+*   BSR PUTX
+*   PULS D 
+*   BRA PUTAB
+**
 * PUT ACCA RS AN OBJECT
 **
 PUTA  PSHS X
@@ -1004,7 +1004,7 @@
     LBRA CHECK
 ** FUNCTION CALL
 TM5    CMPA #3
-    BMI *+6
+    BEQ *+6
     CMPA #$E0
     BCS TM6
     BSR OLP 
@@ -1015,7 +1015,7 @@
     BNE PFC1 
     LDA LSIZE
     PSHS A 
-    INC LSIZE 
+*    INC LSIZE 
 PFC2  INC LSIZE 
     LBSR WEXPR
     CLRB
@@ -1024,6 +1024,7 @@
     STB  GLL
     LDA #$A7 
     LDB LSIZE 
+    DECB
     LBSR PUTABX 
     LDA SY 
     CMPA #$3C 
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/TL1/test/t3.tl1	Fri Jan 11 17:42:52 2019 +0900
@@ -0,0 +1,26 @@
+% ** SPRITE TEST PROGRAM **
+PROC WAIT
+FUNC TIME
+%--- MAIN ---
+VAR MMI,MMJ,MMK
+BEGIN
+ MMI:=1 MMJ:=2 MMK:=3
+ WAIT(4,5)
+ WRITE(1:MMI,CRLF)
+END
+%-- PROCEDURE WAIT --
+WAIT(WWA,WWB)
+VAR WWJ,WWK
+BEGIN
+ WWJ:=4
+ WWK:=TIME(6,7)
+ WRITE(1:MMI,WWJ,WWA,WWB,WWK,CRLF)
+END
+%-- PROCEDURE TIME --
+TIME(TTA,TTB)
+VAR TTK,TTJ
+BEGIN
+ TTK:=5
+ WRITE(1:MMI,TTK,TTA,TTB,CRLF)
+ RETURN TTK
+END