changeset 121:6ebaa9693310

os9 version TL/1
author Shinji KONO <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Fri, 04 Jan 2019 19:02:43 +0900
parents fbb3301a2564
children 4d06202716c2
files TL1/TL1.txt TL1/TL1os9.asm TL1/defsfile
diffstat 3 files changed, 1808 insertions(+), 1 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/TL1/TL1.txt	Fri Jan 04 17:33:04 2019 +0900
+++ b/TL1/TL1.txt	Fri Jan 04 19:02:43 2019 +0900
@@ -1,4 +1,4 @@
-1000 *******TL/1*************2
+1000 *******TL/1*************
 1010 GAME EQU $B503
 1020 TXTTOP EQU $FB7E
 1030 BASE EQU $FB
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/TL1/TL1os9.asm	Fri Jan 04 19:02:43 2019 +0900
@@ -0,0 +1,1788 @@
+*******TL/1*************
+     nam  tl1
+     ttl  TL1 compiler
+
+     ifp1
+     use  defsfile
+     endc
+
+* Module header definitions
+tylg   set  Prgrm+Objct  
+atrv   set  ReEnt+rev
+rev   set  $00
+edition set  1
+
+     mod  eom,name,tylg,atrv,start,size
+
+TXTTOP EQU $FB7E
+
+INDN  RMB 1
+OUTDN RMB 1
+LB   RMB 2
+GB   RMB 2
+MHIGH RMB 1
+MOD  RMB 1
+WT1  RMB 1
+WT2  RMB 1
+RNDH  RMB 1
+RNDL  RMB 1
+DREG  RMB 1 
+DBUF  RMB 3
+XR   RMB 2
+YR   RMB 2
+ZR   RMB 2
+PFTBEG RMB 2
+PC   RMB 2
+SREG  RMB 2
+SP   RMB 2
+PFMAX RMB 2 
+LSW  RMB 1 
+SY   RMB 1
+CH   RMB 1 
+VAL  RMB 1 
+GL   RMB 1 
+OPER  RMB 1 
+GLL  RMB 1 
+INDEX RMB 1
+RMCODE RMB 1
+ACC  RMB 1
+LSIZE RMB 1
+TCOUNT RMB 1 
+TEND  RMB 2 
+WEND  RMB 2
+AMODE RMB 1
+RSW  RMB 1
+GEND  RMB 2
+SSW  RMB 1
+
+ioentry rmb  $80
+filepath rmb  2
+parmptr rmb  2
+stdin  rmb  1
+chksum  rmb  1
+bcount  rmb  1
+adr   rmb  2
+work   rmb  2
+readbuff rmb  $100
+
+OBJSTART RMB 2
+
+**
+* LIBRARY ADDRESSS TABLE
+**
+LIBR  RMB 80
+
+* OBJECT PG AREA
+
+WTBLE RMB $500+$100
+MSTACK RMB $100 
+
+OBJECT RMB 2048    * NOP
+
+size  equ .
+
+name   fcs  /TL1/
+     fcb  edition
+
+******
+* SUPORTING ROUTINES
+* & I/0 CONTROL
+**
+** OBJECT START
+C   leas MSTACK,u
+VARPTR LDX #0
+    STX GB
+    STX LB
+    clra
+    lbra close
+    sta INDN
+    inca
+    sta OUTDN
+OBJMP JMP OBJECT,u
+
+**
+COMP  CLRA
+    STA OUTDN
+    STA LSW
+    STA INDEX
+    STA AMODE
+    STA LSIZE
+    STA RSW
+    STA PFMAX
+    leax ,MSTACK,u
+    STX SP
+    LEAX 2,x
+    STX PFTBEG
+    CLRB
+C1   STA ,X+
+    DECB
+    BNE C1
+    INCA
+    STA TCOUNT
+    LDA #' '
+    STA CH
+** copy reserved word table
+    LEAX WTABLE,PCR
+    leay WTBLE,PCR
+    ldb #WTBLEND-WTABLE
+tbl1  lda ,x+
+    sta ,y+
+    decb
+    bne tbl1
+    sty TEND
+    LEAX OBJECT,u
+    STX PC
+** 
+    LBSR CRLF
+    BSR REG0
+    LBSR WORD
+    CMPA #$30 PROC?
+    BNE *+4
+    BSR REGNAM 
+    BSR REG0
+    CMPA #$31 FUNC?
+    BNE *+4
+    BSR REGNAM
+    CLR LSIZE
+    BSR REG0
+    LBSR PROG 
+    LBSR STPOUT
+    LDX TEND
+    STX GEND
+PLOOP LDA SY
+    CMPA #$8F /END CODE
+    LBEQ ENDL
+    CMPA #$4
+    BCC ERR4
+    DECA
+    STA AMODE
+    LDA VAL
+    LBSR DEFPF
+    LBSR PUTHS
+    FDB $03BD
+    FDB PSHLB
+    BSR REG0
+    CLR LSIZE
+    LBSR WORD
+    CMPA #$37 
+    BNE PL1
+    BSR REGNAM
+    LDA #$38 )
+    LBSR CHECK
+PL1  BSR PROG
+    LDB AMODE
+    CMPB #1
+    BNE *+5
+    LBSR RETP
+    LDX GEND 
+    STX TEND
+    LDB #5
+    STB TCOUNT
+    BRA PLOOP
+**
+* REGIST ZERO
+**
+REG0  LDX TEND
+    CLR ,X+
+    STX TEND
+    INC TCOUNT
+    RTS
+**
+* REGIST NAME
+**
+REGNAM COM RSW
+    LBSR WORD
+    LDB RSW
+    BEQ *+5
+ERR4  LBRA ERROR
+    LDX TEND
+    LDA LSIZE
+    STA ,X
+    INC LSIZE
+    LDX WEND
+    STX TEND
+    BSR WORD1
+    CMPA #$36 
+    BNE REG2
+    BSR WORD1
+    BNE ERR4
+    LDA VAL
+    ADDA LSIZE
+    BSR WORD1 
+    LDA #$3A
+    LBSR CHECK
+REG2  CMPA #$3C
+    BEQ REGNAM
+    RTS
+**
+* PROGRAM
+**
+PROG  CMPA #$32 VAR?
+    BNE *+4
+    BSR REGNAM
+    BSR REG0
+    CMPA #$33 ARRAY?
+    BNE *+4
+    BSR REGNAM
+    LDB #-1 
+    STB INDEX
+**
+* STATEMENT 
+**
+STAT  BSR SSTAT
+    LDB SSW
+    BEQ RTS1
+    LBRA ERROR 
+**
+* STATEMENTS LIST
+**
+STLIST BSR SSTAT 
+    LDB SSW
+    BEQ STLIST
+RTS1  RTS
+**
+* SINGLE STATEMENT
+**
+SSTAT CLRA
+    STA ACC 
+    STA SSW 
+    LDA SY
+**
+* MULTIPLE STATEMENTS
+**
+SS1  CMPA #$34
+    BCS SS2
+    CMPA #$38
+    BCC SS2
+    ADDA #4
+    PSHS A
+    BSR WORD1
+    BSR STLIST
+    PULS A
+    CLR SSW
+    LBRA CHECK
+**
+* STOP
+**
+SS2  CMPA #$50
+    BNE SS3
+    BSR STPOUT
+WORD1 LBRA WORD
+**
+STPOUT LBSR PUTHS
+    FCB 3,$7E
+    FDB MONIT
+    RTS
+**
+* RETURN
+**
+SS3  CMPA #$51
+    BNE SS4
+    LDB AMODE
+    LBEQ ERR4
+    PSHS B
+    BSR WORD1
+    PULS B
+    DECB 
+    BEQ RETP
+    LBSR EXPR
+RETP  LBSR PUTHS
+    FDB $037E
+    FDB PULLB
+    RTS
+**
+* PROC CALL
+**
+SS4  CMPA #2
+    LBEQ PFCALL
+    CMPA #$E0
+    BCS SS5
+    LBRA PFCALL
+**
+* ASSIGNMENT STATEMENT 
+**
+SS5  CMPA #7
+    BCS ASSIGN
+    LBRA SS6
+ASSIGN LDB GL 
+    PSHS B
+    LDB VAL
+    PSHS B
+    CMPA #5
+    BNE ASS1
+    LBSR SUBSC1
+    LDB ,S
+    LDA LSW 
+    BNE AS0
+    LDA #$8B 
+    LBSR PUTAB
+    LDA #1
+    BRA  AS2
+AS0  ADDB OPER 
+    STB ,S
+    CLR LSW
+    BRA  AS1
+ASS1  CMPA #6
+    BNE ASS2 
+    LBSR DSUBSC 
+    LDA #2
+    BRA AS2 
+ASS2  CMPA #4
+    BEQ *+5 
+    LBRA ERROR 
+    LBSR WORD 
+AS1  CLRA 
+AS2  PSHS A 
+    LDA SY
+    CMPA #$3C
+    BNE *+9
+    LBSR WORD 
+    BSR  ASSIGN
+    BRA  AS3
+    LDA  #$3D 
+    LBSR CHECK
+    LDA  #$27 
+    LBSR CHECK
+    LBSR EXPR
+AS3  PULS D
+    STB  OPER   4--
+    PULS B
+    STB GLL
+    TSTA 
+    BNE  AS4
+    LBSR PUTX 
+    LDA  #$A7 
+    LDS  OPER 
+    LBRA PUTAB
+AS4   DECA 
+    BNE  AS5
+    LBSR PUTX 
+    LDA  #$33 
+    LBSR PUTA 
+    LBRA STABX 
+AS5  LBSR PUTHS
+    FCB 10
+    FDB  $33D7 
+    FCB  WT2
+    FDB  $33D7
+    FCB  WT1 $DE,WT2
+    FDB  $A700 
+    CLR  INDEX
+    RTS
+**
+** NON-STATEMENT
+**
+SSEND COM SSW
+    RTS
+**
+SS6  CMPA #$58 
+    BCC SSEND 
+    CMPA #$52
+    BCS SSEND
+    SUBA #$51
+    PSHS A
+    LBSR WORD
+    PULS B
+**
+* REPEAT UNTIL 
+**
+    DECB
+    BNE SS7
+    STB INDEX
+    BSR ASTOUT
+    LBSR STLIST
+    LDA #$60
+    LBSR CHECK
+    LBSR EXPR
+    LBSR PUTHS
+    FCB 2
+    FDB $2603
+    CLR SSW
+    BRA  MINOUT 
+**
+* FOR-TO
+**
+SS7  DECB
+    BNE SS8
+    CMPA #4
+    BEQ *+5
+    LBRA ERROR
+    LDB VAL
+    PSHS B
+    LDB GL
+    PSHS B
+    LBSR ASSIGN
+    LDA #$61
+    LBSR CHECK
+    CLR ACC
+    LBSR EXPR
+    LDA #$64
+    LBSR CHECK
+    BSR ASTOUT
+    LDA  #$36
+    LBSR PUTA
+    CLR  INDEX
+    LBSR STAT
+    LDA #$32
+    LBSR PUTA
+    PULS D
+    STA GLL
+    STB OPER
+    LDA #$A1
+    LBSR PUTABX
+    LBSR PUTHS
+    FCB 2
+    FDB $2305
+    LDA #$6C
+    LDB OPER
+    LBSR PUTAB
+MINOUT LBRA PULJMP
+ASTOUT LBRA PSHDEF 
+**
+* WHILE-DO
+**
+SS8  DECB
+    BNE SS9
+    STB INDEX
+    BSR ASTOUT
+    LBSR EXPR
+    LDA #$64
+    LBSR CHECK
+    LBSR PUTHS
+    FCB 2
+    FDB $2603
+    BSR SLAOUT 
+    LDS INDEX 
+    PSHS B
+    LBSR STAT
+    PULS B
+    STB INDEX
+    BSR PEROUT 
+    BSR MINOUT
+PLUOUT LBRA PULDEF
+**
+** IF—THEN
+**
+SS9  DECB
+    BNE SS10
+    LBSR EXPR
+    LDA #$65 
+    LBSR CHECK
+    LBSR PUTHS
+    FCB 2
+    FDB $2603
+    BSR SLAOUT 
+    LDB INDEX
+    PSHS B
+    LBSR STAT
+    PULS B
+    CMPB INDEX 
+    BEQ *+4
+    CLR INDEX 
+    BRA PLUOUT 
+SLAOUT LBRA PSHJMP
+PEROUT LBRA STCHG
+***
+* CASE—OF
+SS10  DECB
+    BNE SS11
+    LBSR EXPR
+    LDA #$66
+    LBSR CHECK
+    CLRB
+S10A  INCB
+    PSHS B
+    STB ACC 
+    LBSR LEXPR 
+    LDA #$81 
+    LBSR AOPER
+    LBSR PUTHS
+    FCB 2
+    FDB $2703
+    BSR SLAOUT
+    LDB INDEX
+    PSHS B
+    LBSR STAT
+    BSR SLAOUT
+    BSR PEROUT
+    BSR PLUOUT
+    PULS B
+    STB INDEX 
+    PULS B
+    LDA SY
+    CMPA #$67
+    BNE S10A
+    PSHS B 
+    LBSR WORD
+    LBSR STAT
+    CLR INDEX
+    PULS A
+    LBRA PLDFN 
+**
+* WRITE STATEMENT
+**
+SS11  LDA #$37
+    LBSR CHECK
+    LBSR EXPR
+    LBSR PUTHS
+    FDB $0297
+    FCB OUTDN
+    LDA #$3D
+    LBSR CHECK
+WTLP  CLR ACC
+    BSR WTERM
+    LDA SY
+    CMPA #$3C
+    BNE WTEN
+    LBSR WORD
+    BRA WTLP
+WTEN  LDA #$36
+    LBRA CHECK
+**
+WTERM CMPA #$6C
+    BNE WR1
+    LBSR PUTHS
+    FDB $03BD
+    FDB PUTSTR
+    LDA CH
+WR01  CMPA #'"'
+    BEQ WR02
+    LBSR PUTA
+    LBSR GETCH
+    BRA WR01
+WR02  CLRA
+    STA INDEX
+    LBSR PUTA
+    LBSR GETCH
+    LBRA WORD
+**
+WR1  CMPA #$6B
+    BNE WR3
+    LBSR WORD
+    CMPA #$37
+    BEQ WR2
+    LBSR PUTHS
+    FDB $03BD
+    FDB CRLFA
+    RTS
+**
+WR2  LBSR WEXPR
+    BSR WTEN
+    LBSR PUTHS
+    FDB $03BD
+    FDB CRLFA
+    RTS
+**
+WR3  CMPA #$6A
+    BNE WR4
+    LBSR SUBSC
+    LBSR PUTHS
+    FDB $03BD
+    FDB SPACEA
+    RTS
+**
+WR4  CMPA #$A9
+    BNE WR5
+    LBSR SUBSC
+    LBSR PUTHS
+    FDB $03BD
+    FDB PUTCA
+    RTS
+**
+WR5  CMPA #$26
+    BNE WR6
+    LBSR DSUBSC
+    LBSR PUTPLB
+    LBSR PUTHS
+    FDB $03BD
+    FDB PUTDA+1
+    BRA WR66
+**
+WR6  LBSR EXPR
+    LBSR PUTHS
+    FDB $03BD
+    FDB PUTDA
+WR66  CLR INDEX
+RTS11 RTS
+**
+* PUTX & PUTB
+**
+PUTABX PSHS D
+    BSR PUTX
+    PULS D 
+    BRA PUTAB
+**
+* PUT LP, OR GB BY INDEX
+**
+PUTX  LDB GLL 
+    CMPB INDEX 
+    BEQ RTS11 
+    STB INDEX 
+    ADDB #LB+1
+    LDA #$DE 
+***
+* PUT ACC A&B
+**
+PUTAB  BSR PUTA
+    TFR B,A
+**
+* PUT ACCA RS AN OBJECT
+**
+PUTA  STX RNDH
+    LBSR AOUT
+    LDX RNDH
+    RTS
+**
+* PUTHS STRING
+**
+PUTHS LDX ,S++
+    LDB ,X+
+PS1  LDA ,X+
+    BSR PUTA
+    DECB
+    BNE PS1
+    JMP ,X
+**
+** CHECK ACC
+**
+CHECK CMPA SY
+    BEQ WORD
+**
+* ERROR
+**
+ERROR LBSR PUTSTR
+    FDB $0D0A
+    FCC "ERROR ",0
+    LDX TEND
+    LEAX 1,X
+    NEG ,X
+ER0  LDA ,X+
+    LBSR PUTCA
+    CMPX WEND
+    BNE ER0
+    lbra exit
+**
+* WORD DECORDER
+**
+WORD  BSR WORDS
+    LDA SY
+    RTS
+WORDS CLRB
+    STB SY
+    STB VAL
+    LDA CH
+** SKIP CONT ,SPACE.;
+WD1  CMPA #$21
+    BCS SKIP
+    CMPA #'.'
+    BEQ SKIP
+    CMPA #';'
+    BNE WD2
+SKIP  BSR GETCH
+    BRA WD1
+**
+* COMMENT
+**
+WD2  CMPA #'%'
+    BNE WD3
+    BSR GETCH
+    CMPA #$20
+    BCC *--4
+    BRA WD1
+**
+* ASCC CONST
+**
+WD3  CMPA #'\''
+    BNE WD4
+    BSR GETCH
+    STA VAL
+    BSR GETCH
+GETCH PSHS X
+    LBSR MEMIN
+    STA CH
+    PULS X,PC
+* HEX CONSTANT
+WD4  CMPA #'$'
+    BNE WD5
+WD40  BSR GETCH
+    BSR TSTNA
+    BEQ WD41
+    BCC RTS2
+    CMPA #'F'+1
+    BCC RTS2
+    SUBA #7
+WD41  SUBA #'0'
+    LDB VAL
+    ASLB
+    ASLB
+    ASLB
+    ASLB
+    PSHS B
+    ADDA ,S+
+    STA VAL
+    BRA WD40
+**
+* TEST ALPHA NUMERIC
+TSTNA CMPA #'0'
+    BCS NAF
+    CMPA #'9'+1
+    BCS NT
+    CMPA #'A'
+    BCS NAF
+    CMPA #'Z'+1
+    BCS AT
+NAF  CLRB CLEAR C
+AT   LDB #-1
+RTS2  RTS
+NT   CLRB
+    RTS
+** DECIMAL CONSTANT
+WD5  BSR TSTNA
+    BNE WD6
+WD50  SUBA #'0'
+    PSHS A
+    LDA VAL
+    LDB #10
+    MUL
+    ADDA ,S+
+    STA VAL
+    BSR GETCH
+    BSR TSTNA
+    BEQ WD50
+    RTS
+* THE OTHER WORDS
+WD6  LDX TEND
+    PSHS A
+    NEGA
+    LEAX 1,X
+    BSR STAONE
+    PULS A
+    BSR TSTNA
+    BCC TLOOK1
+WD61  LDA CH
+    BSR TSTNA
+    BCS *+4
+    BNE TLOOK1
+    BSR STAONE
+    BRA WD61
+STAONE STA ,X+
+    STX WEND
+    BRA GETCH 
+TLOOK1 LDA RSW
+    BEQ TLOOK
+    COM RSW
+    RTS
+**
+* WORD TABLE SEARCH
+**
+TLOOK LDA TCOUNT 
+    STA SY
+    LDX TEND 
+S01  LDU WEND 
+S02  LDA ,-U
+    CMPA ,-X 
+    BEQ S06
+S03  TST ,X
+    BEQ S05 
+    BMI S04 
+    LEAX -1,X
+    BRA S03 
+S04  LEAX -1,X 
+    BRA S01 
+S05  DEC SY
+    BNE S01
+    LBRA ERROR
+S06  TSTA 
+    BPL S02
+    LDB ,-X
+    STB VAL
+    LDA SY
+    CMPA #1
+    BNE *+6
+    TFR B,A 
+    BRA S07 
+    CMPA #4 
+    BCS RTSS
+    LDB #1
+    TST AMODE
+    BEQ *+6
+    CMPA #6
+    BCS *+3 
+    NEGB 
+    STB GL
+    ANDA #$FD
+S07  STA SY
+RTSS  RTS
+**
+* ARITHMATIC EXPRESSION
+**
+WEXPR LBSR WORD
+EXPR  BSR LEXPR
+    BSR OLOAD 
+RTE  RTS
+** WORD * LEXPR
+WLEXPR LBSR WORD
+**
+* LOGICAL EXPRESSION
+**
+LEXPR BSR REXPR
+LE1  LDY SY
+    CMPA #$82
+    BCS RTE
+    CMPA #$8A+1
+    BCC RTE
+    PSHS A
+    LBSR WORD
+    BSR REXPR
+    LDB LSW
+    BNE LE2
+    LBSR PUTHS
+    FDB $0397 
+    FCB WT1
+    FCB $32
+    PULS A
+    ADDA #$10
+    LDB #WT1
+    LBSR PUTAB 
+    BRA LE1
+LE2  PULS A
+    BSR OCORD 
+    BRA LE1
+**
+* RELATIONAL EXPRESS 
+**
+REXPR BSR AEXPR
+RE1  LDA SY
+    CMPA #$21 
+    BCS   RTE 
+    CMPA #$30 
+    BCC RTE
+    PSHS A
+    LBSR WORD 
+    ASR AEXPR 
+    LDA #$80 
+    BSR AOPER 
+    PULS A
+    LBSR PUTHS
+    FCB 6
+    FCB $3,$4F,$20,$02,$86,$FF
+    BRA RE1
+** ADDING OPERATFR
+AOPER LDB LSW
+    BNE OCORD 
+    PSHS A
+    CMPA #$80 
+    BEQ *+5 
+    BSR PUTPUL
+    FCB $8C 
+    BSR PUTPLB
+    PULS A
+    SUBA #$70
+PUTA1 LBRA PUTA
+** OUTPUT SAVED L-CC 
+OLOAD LDA LSW 
+    BEQ RTE 
+    LDA ACC
+    BEQ *+6 
+    LDA #$36
+    BSR PUTA1 
+    LDA #$86
+OCORD PSHS A
+    CLRA
+    STA LSW
+    COMA
+    STA ACC
+    LDA AMODE
+    CMPA #$20
+    BNE *+5
+    LBSR PUTX
+    CLR LSW
+    PULS A
+    ADDA AMODE
+    LDB OPER
+    LBRA PUTAB
+* PUT 'TAB:PULS A'
+PUTPUL LBSR PUTHS
+    FCB 2
+    FDB $1632
+RTE1  RTS 
+* PUT 'PULS B'
+PUTPLB LDA #$33
+    BRA PUTA1
+**
+* ADDING EXPRESSION
+**
+AEXPR BSR MEXPR
+AE1  LDA SY
+    CMPA #$80
+    BEQ AE2
+    CMPA #$8B 
+    BNE RTE1
+AE2  PSHS A
+    LBSR WORD
+    BSR MEXPR
+    PULS A
+    BSR AOPER
+    BRA AE1
+**
+* MUTIPLYING EXPRESSION
+**
+MEXPR BSR TERM 
+ME1  LDA SY
+    CMPA #$8E
+    BEQ ME2
+    CMPA #$8F
+    BNE RTE1
+ME2  PSHS A
+    LBSR WORD
+    BSR TERM
+    LDB LSW 
+    BEQ ME3
+    LDA #$C6
+    BSR OCORD
+    FCB $8C
+ME3  BSR PUTPUL 
+    PULS A
+    CMPA #$8E 
+    BHS ME4
+    LBSR PUTHS
+    FCB 3
+    FCB $BD
+    FDB MULT
+    BRA ME1
+ME4  LBSR PUTHS
+    FCB 3
+    FCB $BD
+    FDB DIV
+    BRA ME1
+**
+* TERM
+**
+TERM  LDA SY
+    BNE TM1
+* SAVE L-COMMAND 
+SLOAD PSHS A
+    LBSR OLOAD
+    LDA VAL 
+    STA OPER 
+    LDA GL
+    STA GLL
+    PULS A
+    STA AMODE 
+    COM LSW 
+    LBRA WORD 
+* CONSTfTRUE & FALSE
+TM1
+    BEQ TM01
+    CMPA #$A1
+    BNE TM2
+TM01  SUBA #$A1
+    STA VAL
+    CLRA
+    BRA SLOAD
+* SYSTEM VAR MHIGH & MOD
+TM2    CMPA #$16
+    BRA *+6
+    CMPA #$17
+    BNE TM3
+    STA VAL
+    LDA #$10
+    BRA SLOAD
+* SIMPLE VARIABLE 
+TM3    CMPA #4
+    BNE TM4
+    LDA #$20
+    BRA SLOAD
+* ( EXPTRSSION ) 
+TM4    CMPA #$35
+    BCS TM5
+    CMPA #$38
+    BCC TM5
+    PSHS A
+    LBSR WLEXPR
+    PULS A
+    ADDA #4
+    LBRA CHECK
+** FUNCTION CALL
+TM5    CMPA #3
+    BMI *+6
+    CMPA #$E0
+    BCS TM6
+    BSR OLP 
+PFCALL LDA VAL
+    PSHS A 
+    LBSR WORD
+    CMPA #$37 
+    BNE PFC1 
+    LDA LSIZE
+    PSHS A 
+    INC LSIZE 
+PFC2    INC LSIZE 
+    LBSR WEXPR
+    CLRB
+    STB ACC 
+    DECB
+    STB  GLL
+    LDA #$A7 
+    LDB LSIZE 
+    LBSR PUTABX 
+    LDA SY 
+    CMPA #$3C 
+    BEQ PFC2 
+    PULS A
+    STA LSIZE 
+    LDA #$3B 
+    LBSR CHECK 
+PFC1  LDB #-1 
+    STB ACC 
+    STB INDEX 
+    LDA #$86 
+    LDB LSIZE
+    LBSR PUTAB
+    PULS A
+    CMPA #$C0
+    BCC *+5
+    LBRA CALPF
+    LDX #LIBR
+    SUBA #$C0
+PFC3  BEQ PFC4
+    LEAX 2,X
+    DECA
+    BRA PFC3
+PFC4  LDA #$BD
+    LBSR PUTA
+    LDD ,X
+    LBRA PUTAB
+**
+OLP  LBSR OLOAD
+    LDB ACC 
+    BEQ RTS4
+    LDA #$36 
+    LBSR PUTA
+    CLR ACC 
+RTS4  RTS
+** FUNCTION RND
+TM6  CMPA #$70 
+    BNE TM61 
+    BSR SUBSC
+    LBSR PUTHS
+    FCB $03BD
+    FDB RND
+    RTS
+* FUNTION GET
+TM61  CMPA #$71
+    BNE TM62 
+    BSR SUBSC
+    LBSR PUTHS
+    FDB $0597
+    FCB INDN,$BD
+    FDB GETCH
+    RTS
+* FUNCTION READ 
+TM62  CMPA #$72 
+    BNE TM7
+    BSR SUBSC
+    LBSR PUTHS
+    FDB $0597
+    FDB INDN
+    FCB $8D
+    FDB GETDA
+    RTS
+* FUNCTION NOTASL ET AL
+TM7  CMPA #$40
+    BCS TM8
+    CMPA #$49+1
+    BCC TM8
+    PSHS A
+    BSR SUBSC
+    PULS A
+    LBRA PUTA
+* ARRAY
+TM8  CMPA #$5
+    BNE TM9
+    LDB VAL
+    PSHS B
+    LDB GL
+    PSHS B
+    BSR SUBSC1
+    PULS B
+    STB GLL
+    PULS B
+    LDA LSW
+    BEQ ARY1
+    ADDB OPER 
+    STB OPER
+    LDA #$20 
+    STA AMODE
+    RTS 
+ARY1  LDA #$8B
+    LBSR PUTABX
+    LBRA LDAAX
+**
+DSUBSC LDA #$3C
+    BSR SUBS1
+    LDA #$3B
+    PSHS A
+    BRA SUBS2
+SUBSC LDA #$3E
+SUBS1 PSHS A
+    LBSR WORD
+    LDA #$37
+    LBSR CHECK
+SUBS2 LBSR EXPR
+    PULS A 
+    LBRA CHECK
+SUBSC1 LBSR WORD
+    LDA #$36
+    LBSR CHECK
+    LBSR LEXPR
+    LDB LSW
+    BEQ SBS5
+    LDB AMODE
+    BEQ SBS5
+    LBSR OLOAD
+SBS5  LDA #$3A
+    LBRA CHECK
+* MEM FUNCTION
+TM9  CMPA #6
+    BNE TM10
+    BSR DSUBSC
+    LBSR PUTHS
+    FDB $0997
+    FCB WT2
+    FDB $3297
+    FCB WT1,$DE,WT1
+    FDB $A600
+    CLR INDEX 
+    RTS
+** FOR EXPANTION
+TM10  LBRA ERROR
+**
+* ADDRESS DEPENDENT CODE
+* GENARATION
+**
+* SET PRC—FUNC TABLE
+**
+SETPFT PSHS A 
+    LDB #3
+    MUL
+    ADDD PFTBEG
+    STD XR 
+    PULS A,PC
+**
+TWICE LBSR PUTSTR
+    FCB $0D,$0A
+    FCC "TWICE!",0
+    lbra exit 
+**
+* DEF PROC-FUNC
+**
+DEFPF BSR SETPFT
+    LDX XR
+    TST ,X
+    BNE TWICE
+    COM ,X
+    LDX 1,X
+    STX YR 
+    LDX XR 
+    LEAX 1,X
+    BSR PCST 
+    LDX YR
+DP1  BEQ RT10
+    LDX ,X
+    STX ZR
+    LDX YR
+    BSR PCST 
+    LDX ZR
+    STX YR
+    BRA DP1
+**
+* CALL PORC-FUNC
+**
+CALPF BSR SETPFT
+    INCA
+    CMPA PFMAX
+    BCS *+4
+    STA PFMAX
+    LDA #$BD
+    BSR AOUT
+    LDX XR
+    LDD 1,X
+    LDX PC
+    BSR STAABX 
+    LDX XR
+    TST ,X
+    BNE PC2ADD
+    LEAX 1,X
+    BSR PCST
+    BRA PC2ADD
+**
+* PUL-DEF N TIMES
+**
+PLDFN PSHS A
+    BSR PULDEF
+    DEC ,S
+    BNE *-4
+    PULS A,PC
+**
+* PULL AND DEFINE
+**
+PULDEF BSR PULSTK
+PCST  LDD PC
+STAABX STD ,X
+RT10  RTS
+**
+JMPOUT LDA #$7E
+AOUT  LDX PC
+    STA ,X
+    BRA INCPC1
+**
+PULSTK LDX SP
+    LEAX 2,x
+    STX SP
+    LDD ,X
+    LDX ,X
+    RTS
+**
+* PUL STACK & Jump
+**
+PULJMP BSR JMPOUT
+    BSR PULSTK
+PCST2 LDX PC
+    BSR STAABX
+INCPC LEAX 1,X
+INCPC1 LEAX 1,X
+SETPC STX PC
+    RTS
+**
+* PUSH STACK & JUMP
+**
+PSHJMP BSR JMPOUT
+    BSR PSHDEF
+PC2ADD LDX PC
+    BRA INCPC
+**
+* PUSH STRCK & DEFINE
+**
+PSHDEF LDX SP
+    BSR PCST
+    LEAX -2,X
+    STX SP
+    RTS
+**
+OUTPC3 BSR AOUT 
+    LDD PC
+    ADDD #3
+    BRA PCST2
+**
+* LDA R,X
+LDAAX LDA #$B7
+    BSR OUTPC3
+    LDA #$A6
+LA1  BSR AOUT 
+    BRA INCPC1
+**
+* STA B,X
+STABX LDA #$F7
+    BSR OUTPC3
+    LDA #$A7
+    BRA LA1
+**
+* STACK TOP CHANGE
+**
+STCHG LDU SP
+    LEAU 2,U
+    PULU D,X
+    EXG D,X
+    PSHU D,X
+    RTS
+**
+* END OF LOAD
+**
+ENDL  LDX PFTBEG
+    LDA PFMAX
+EL1  BEQ EL
+    TST ,X
+    BEQ UDERR
+EL2  LEAX 3,X
+    DECA
+    BRA EL1
+UDERR PSHS A
+    STA ZR
+    SUBA PFMAX
+    NEGA
+    PSHS A
+    LBSR PUTSTR
+    FDB $0D0A
+    FCC "UNDEF",0
+    PULS A
+    LBSR PUTCA
+    PULS A
+    LDX ZR
+    BRA EL2
+EL   LDX PC
+    STX VARPTR+1,PCR
+    LBRA exit
+
+**********************
+* ADVANCE WORD
+**
+WTABLE FCB 0 END MARK 
+    FCB $30,-'P'
+    FCC "ROC" 
+    FCB $31,-'F'
+    FCC "UNC" 
+    FCB $32,'V'
+    FCC "AR"
+    FCB $33,-'A'
+    FCC "RRAY"
+    FCB $34,-'B'
+    FCC "EGIN"
+    FCB $35,';'
+    FCB $36,-'['
+    FCB $37,-'('
+    FCB $38,-'E'
+    FCC "ND"
+    FCB $39,-'=' 
+    FCB $3A,-']'
+    FCB $3B,-')'
+    FCB $3C,-','
+    FCB $3D,-':'
+    FCB $50,-'S'
+    FCC "TOP" 
+    FCB $51,-'R'
+    FCC "ETURN"
+    FCB $55,-'I'
+    FCC "F"
+    FCB $65,-'T' 
+    FCC "HEN"
+    FCB $53,-'F' 
+    FCC "OR" 
+    FCB $61,-'T' 
+    FCC "O"
+    FCB $52,-'R'
+    FCC "EPEAT"
+    FCB $60,-'U'
+    FCC "NTIL"
+    FCB $54,-'W' 
+    FCC "HILE"
+    FCB $64,-'D' 
+    FCC "O"
+    FCB $56,-'C' 
+    FCC "ASE"
+    FCB $66,-'O' 
+    FCC "F" 
+    FCB $67,-'E' 
+    FCC "LSE"
+    FCB $57,-'W'
+    FCC "RITE"
+    FCB $69,-'A'
+    FCC "SCII" 
+    FCB $6A,-'S'
+    FCC "PACE"
+    FCB $68,-'C' 
+    FCC "RLF" 
+    FCB $6C,-'"'
+    FCB $8B,-'+'
+    FCB $80,-'-'
+    FCB $8E,-'*' 
+    FCB $8F,-'/'
+    FCB $82,-'S'
+    FCC "BC"
+    FCB $84,-'A'
+    FCC "ND"
+    FCB $88,-'E'
+    FCC "OR"
+    FCB $89,-'A' 
+    FCC "DC"
+    FCB $8A,-'O' 
+    FCC "R"
+    FCB $22,-'>' 
+    FCB $25,-'<'
+    FCB $26,-'#'
+    FCB $27,-'=' 
+    FCB $2D,-'L','T'
+    FCB $2E,-'G','T'
+    FCB $40,-'N','E','G'
+    FCB $43,-'N','O','T'
+    FCB,$43,-'C','O','M'
+    FCB $44,-'L','S','R'
+    FCB $46,-'R','O','R'
+    FCB $47,-'A','S','R'
+    FCB $48,-'A','S','L'
+    FCB $49,-'R','O','L'
+    FCB $06,-'M','E','M'
+    FCB $A0,-'T'
+    FCC "RUE"
+    FCB $A1,-'F'
+    FCC "ALSE"
+    FCB $16,-'M'
+    FCC "HIGH"
+    FCB $17,-'M'
+    FCC "OD"
+    FCB $70,-'R','N','D'
+    FCB $71,-'G','E','T'
+    FCB $72,-'R'
+    FCC "EAD"
+WTBLEND 
+******
+**
+* PUSH LB & SET NEW LP
+**
+PSHLB CLRB
+    ADDD LB
+    STD WT1
+    LDX WT1
+    LDD LB
+    STD ,X++
+    STX LB
+    RTS
+**
+* PULL LB
+**
+PULLB LDX LB
+    LDX ,--X
+    STX LB
+    TSTA
+    RTS
+**
+* RND FUNCTION
+**
+RND  PSHS A
+    LDA RNDL
+    LDB #125
+    MUL
+    ADDD #1
+    STA RNDL
+    PSHS A
+    LDA RNDH
+    LDB #125
+    MUL
+    ADDA ,S+
+    STA RNDH
+    PULS B
+    MUL
+    INCA
+    RTS
+**
+* DVISITION SET MOD 
+**
+DIV  STB WT1
+    BEQ ERDIV 
+    TFR A,B
+    CLRA
+    STA WT2
+DV0  INC WT2
+    ASL WT1
+    BCC DV0
+DV1  ROR WT1
+    CMPB WT1
+    BCS DV2
+    SUBB WT1
+    ORCC #1
+    BRA *+4
+DV2  ANDCC #$FE CLR C
+    ROLA
+    DEC WT2
+    BNE DV1
+    STB MOD
+    TSTA
+    RTS
+**
+ERDIV STB OUTDN
+    LBSR CRLF
+    LBSR PUTSTR
+    FCC "ERR DIV 0",0
+MONIT lbsr exit
+**
+MULT  MUL
+    STA MHIGH
+    TFR B,A
+    RTS
+**
+* PUT A IN DECIMAL
+**
+PUTDA CLRB
+PUTDR STB DREG
+    LEAX ,S
+    LEAS -4,S
+    CLR 1,X
+    LDB #3
+P0   PSHS B
+    LDB #10
+    BSR DIV
+    ADDB #$30
+    STB ,X
+    LEAX -1,X
+    PULS B
+    DECB
+    BNE P0
+    COM 3,X
+    LDA #'0'
+    LDB #4
+P1   LEAX 1,X
+    DECB
+    CMPA ,X
+    BEQ P1
+    COM 4,S
+    LDA DREG
+    PSHS B
+    SUBA ,S+
+    BCS PRX
+    BSR SPACEA
+PRX  LDB ,X
+    BEQ P4
+    BSR PUTCA 
+    LEAX 1,X 
+    BRA PRX 
+P4   LEAS 4,S
+CL1  RTS
+** 
+* GET IN A DECIMAL
+** 
+GETDA CLRA
+    PSHS A
+    BSR GETCA 
+    CMPA #RUB 
+    BNE GD1 
+    PULS A
+    LDB #10 
+    LBSR DIV
+    BRA GETDA+1 
+GD1  SUBA #'0'
+    BCS GD2
+    CMPA #10
+    BCC GD2 
+    STA DBUF 
+    PULS A
+    LDB #10 
+    MUL
+    ADDB DBUF 
+    TFR B,A
+    BRA GETDA+1 
+GD2  PULS A,PC
+**
+* SPACE A TIMES 
+**
+SPACEA BEQ CL1
+    PSHS A
+    LDA #' '
+    BSR PUTCA
+    PULS A
+    DECA
+    BRA SPACEA
+**
+* STR OUT
+**
+PUTSTR PSHS X
+    LDX 2,S
+STR1  LDA ,X+
+    BEQ STR2
+    LBSR PUTCA
+    BRA STR1
+STR2  STX 2,S
+    PULS X,PC
+**
+* CRLF
+**
+CRLF  LDA #$0D
+    BSR PUTCA 
+    LDA #$0A
+    BRA PUTCA
+**
+* CRLF A TIMES
+**
+CRLFA BEQ CL1
+    PSHS A
+    BSR CRLF 
+    PULS A
+    DECA
+    BRA CRLFA
+
+
+start  clr  <stdin
+     stx  <parmptr     save parameter pointer
+     stu  <work      save parameter pointer
+     lda  #READ.      read access mode
+     os9  I$Open      open file
+     lbcs  L0049      branch if error
+     sta  <INDN      else save path to file
+     stx  <parmptr     and updated parm pointer
+*     ldx  <parmptr     get param pointer
+*     lda  ,x        get char
+*     cmpa #C$CR      end of command line?
+*     bne  start      branch if not
+
+copytbl
+     pshs y,x,u
+     leau LIBR,y
+     leax iotbl,pcr
+     leay iotblend,pcr
+     ldy  #(iotblend-iotbl)
+l1    ldb  #$7e   * JMP
+     stb  ,u+
+     ldd  ,x++
+     addb 1,s
+     adca ,s
+     std  ,u++
+     cmpx 2,s
+     ble  l1
+     puls x,y,u
+ 
+Exit   lbsr    setecho
+*    ldx     <work
+*    leax    readbuff,x
+*    ldb     #1
+*    lbsr     getline
+*    lbsr     getpoll
+*    lda    <stdin    
+*    os9    I$Close   
+
+    clrb
+    os9    F$Exit
+*    no return
+
+
+iotbl
+     fdb  getchar-iotbl      ; 0
+     fdb  putchar-iotbl      ; 3
+     fdb  getline-iotbl      ; 6
+     fdb  putline-iotbl      ; 9
+     fdb  putcr-iotbl       ; $C
+     fdb  getpoll-iotbl      ; $F
+     fdb  xopenin-iotbl      ; $12
+     fdb  xopenout-iotbl      ; $15
+     fdb  xabortin-iotbl      ; $18
+     fdb  xclosein-iotbl      ; $1B
+     fdb  xcloseout-iotbl     ; $1E
+     fdb  delay-iotbl       ; $21
+     fdb  noecho-iotbl       ; $24
+     fdb  setecho-iotbl      ; $27
+     fdb  exit-iotbl        ; $2a
+iotblend
+
+err   ldb  #1
+L0049
+    bra   Exit
+
+
+close
+     lda  <INDN    else get path
+     os9  I$Close     and close it
+     bcs  L0049      branch if error
+     rts
+
+PUTCA  tfr     a,b
+putchar            * Output one character in B register.
+    PSHS    X,Y
+    BRA     OUTCH1
+
+MEMIN
+    PSHS    A,B,X,Y
+    LDA     INDN
+    LEAX    1,S
+    LDY     #1
+    OS9     I$Read
+    EXG     a,b
+    BCC     GETCA0
+    lda     #'/'
+GETCA0
+    PULS    A,B,X,Y,PC
+
+GETCA  bsr     getchar
+    tfr     b,a
+    rts
+
+getchar            * Input one character into B register.
+    PSHS    A,B,X,Y
+GETCH0
+    LDA     INDN
+    LEAX    1,S
+    LDY     #1
+    OS9     I$Read
+    BCS     GETCH0
+    PULS    A,B,X,Y,PC
+putcr             * Output a newline.
+    LDB     #C$CR
+    bsr     putchar
+    LDB     #C$LF
+    PSHS    X,Y
+OUTCH1 PSHS    A,B
+    LEAX    1,S
+    LDA     OUTDN
+    LDY     #1
+    OS9     I$Write
+    PULS    A,B,X,Y,PC
+getpoll
+    PSHS    X,Y,D
+    LDA     #0
+    LDB     #SS.Ready
+    OS9     I$GetStt
+    CMPB    #$F6    Not Ready
+    BNE     RSENSE
+    CLRB
+    PULS    X,Y,D,PC
+RSENSE
+    ORCC    #1    set carry to indicate ready
+RNSENSE
+    PULS    X,Y,D,PC
+
+getline            * Input line at address in X, length in B.
+    PSHS    A,B,X,Y
+    clr     ,s
+GETLN0
+    ldy     ,s
+    lda     INDN  
+    OS9     I$ReadLn
+    BCS     GETLN0
+    LEAY    -1,Y
+GETLN1 STY     ,S
+    PULS    A,B,X,Y,PC
+putline            * Output string at address in X, length in B.
+    PSHS    A,B,X,Y
+    CLRA
+    TFR     D,Y
+    lda     OUTDN
+    OS9     I$WritLn
+    PULS    A,B,X,Y,PC
+xopenin
+xopenout
+xabortin
+xclosein
+xcloseout
+    RTS
+
+setecho lda     #1
+    bra     sss
+noecho clra
+sss   leas     -128,s
+    leax    ,s
+    pshs     a
+    clra 
+    ldb     #SS.Opt
+    OS9     I$GetStt
+    bcs     err2
+    LDA     ,s
+    STA     PD.EKO-PD.OPT,X
+setopts
+    ldb     #SS.Opt     
+    clra    
+    OS9     I$SetStt
+err2
+    puls    a
+    leas    128,s
+    rts
+
+
+delay  PSHS    D,X * address **$21** 
+             * On input the D register contains the number of timer 
+             * ticks to wait. Each timer tick is 20ms
+    TFR     D,X
+    OS9     F$Sleep
+    PULS    D,X,PC
+
+
+     emod
+eom   equ  *
+     end
+
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/TL1/defsfile	Fri Jan 04 19:02:43 2019 +0900
@@ -0,0 +1,19 @@
+* Main defsfile for OS-9 Level One V1
+*
+*
+* OS-9 Level and Version equates
+Level  equ  2
+OS9Vrsn equ  2
+OS9Major equ  0
+OS9Minor equ  1
+CHECK_FOR_VALID_RAM equ 1   force ram check for non standard arch
+
+NOS9VER  equ OS9Vrsn 
+NOS9MAJ  equ OS9Major
+NOS9MIN  equ OS9Minor
+
+
+     use  ../os9/nitros9-code/defs/os9.d
+     use  ../os9/nitros9-code/defs/scf.d
+     use  ../os9/nitros9-code/defs/rbf.d
+