changeset 117:f8f44153f8c1

add TL1 source
author Shinji KONO <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Fri, 04 Jan 2019 07:39:19 +0900
parents 6be44b5de445
children 8f2154d95a04
files TL1/TL1.txt TL1/toasm.pl
diffstat 2 files changed, 1612 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/TL1/TL1.txt	Fri Jan 04 07:39:19 2019 +0900
@@ -0,0 +1,1605 @@
+1000 *******TL/1**************
+1010 GAME EQU $B503
+1020 TXTTOP EQU $FB7E
+1030 BASE EQU $FB
+1040 DPAGE EQU BASE*$100
+1050 SETDP BASE
+1060 MSTACK EQU $FE52-$100
+1070 INEEE EQU $B003
+1080 OUTEEE EQU $B006
+1090 ** DPAGE DEFINE
+1100 ORG DPAGE+$10
+1110 INDN RMB 1
+1120 OUTDN RMB 1
+1130 LB RMB 2
+1140 GB RMB 2
+1150 MHIGH RMB 1
+1160 MOD RMB 1
+1170 WT1 RMB 1
+1180 WT2 RMB 1
+1190 RNDH RMB 1
+1200 RNDL RMB 1
+1210 DREG RMB 1 
+1220 DBUF RMB 3
+1230 XR RMB 2
+1240 YR RMB 2
+1250 ZR RMB 2
+1260 PFTBEG RMB 2
+1270 PC RMB 2
+1280 SREG RMB 2
+1290 SP RMB 2
+1300 PFMAX RMB 2 
+1310 LSW RMB 2 
+1320 SY RMB 2
+1330 CH RMB 1 
+1340 VAL RMB 1 
+1350 GL RMB 1 
+1360 OPER RMB 1 
+1370 GLL RMB 1 
+1380 INDEX RMB 1
+1390 RMCODE RMB 1
+1400 ACC RMB 1
+1410 LSIZE RMB 1
+1420 TCOUNT RMB 1 
+1430 TEND RMB 2 
+1440 WEND RMB 2
+1450 PMODE RMB 1
+1450 RSW RMB 1
+1470 GEND RMB 2
+1480 SSW RMB 1
+1490
+1500 ORG $5000
+1510 **
+1520 COMP LDA #BASE
+1530 TFR A,DP
+1540 CLRA
+5005 STA OUTDN
+5006 STA LSW
+1570 STA INDEX
+1580 STA PMODE
+1590 STA LSIZE
+1600 STA RSW
+1610 STA PFMAX
+1620 LDX #MSTACK
+1630 STX SP
+1640 LEAX 2,x
+1650 STX PFTBEG
+1660 CLRB
+1670 C1 STA ,X+
+1680 DECB
+1690 BNE C1
+1700 INCA
+1710 STA TCOUNT
+1720 LDA #" "
+1730 STA CH
+1740 LDX TXTTOP 
+1750 LEAX 2,X 
+1760 STX SREG
+1790 LEAX WTBLE,PCR
+1780 STX TEND
+1790 LEAX OBJECT,PCR
+1800 STX PC
+1810 STX OBJMP+1,PCR
+1820 ** 
+1830 LBSR CRLF
+1840 BSR REG0
+1850 LBSR WORD
+1860 CMPA #$30 PROC?
+1870 BNE *+4
+1880 BSR REGNAM 
+1890 BSR REG0
+1900 CMPA #$31 FUNC?
+1910 BNE *+4
+1920 BSR REGNAM
+1930 CLR LSIZE
+1340 BSR REG0
+1950 LBSR PROG 
+1960 LBSR STPOUT
+1970 LDX TEND
+1980 STX GEND
+1990 PLOOP LDA SY
+2000 CMPA #$8F /END CODE
+2010 LBEQ ENDL
+2020 CMPA $4
+2030 BCC ERR4
+2040 DECA
+2050 STA PMODE
+2060 LDA VAL
+2070 LBSR DEFPF
+2080 LBSR PUTHS
+2090 FDB $03BD
+2100 FDB PSHLB
+2110 BSR REG0
+2120 CLR LSIZE
+2130 LBSR WORD
+2140 CMPA #$37 
+2150 BNE PL1
+2160 BSR REGNAM
+2170 LDA #$38 )
+2180 LBSR CHECK
+2190 PL1 BSR PROG
+2200 LDB PMODE
+2210 CMPB #1
+2220 BNE *+5
+2230 LBSR RETP
+2240 LDX GEND 
+2250 STX TEND
+2260 LDB #5
+2270 STB TCOUNT
+2280 BRA PLOOP
+2290 **
+2330 * REGIST ZERO
+2310 **
+2320 REG0 LDX TEND
+2330 CLR ,X+
+2340 STX TEND
+2350 INC TCOUNT
+2360 RTS
+2370 **
+2380 * REGIST NAME
+2390 **
+2400 REGNAM COM RSW
+2410 LBSR WORD
+2420 LDB RSW
+2430 BEQ *+5
+2440 ERR4 LBRA ERROR
+2450 LDX TEND
+2460 LDA LSIZE
+2470 STA ,X
+2480 INC LSIZE
+2490 LDX WEND
+2500 STX TEND
+2510 BSR WORD1
+2520 CMPA #$36 
+2530 BNE REG2
+2540 BSR WORD1
+2550 BNE ERR4
+2560 LDA VAL
+2570 ADDA LSIZE
+2575 STA LSIZE
+2580 BSR WORD1 
+2590 LDA #$3A
+2600 LBSR CHECK
+2610 REG2 CMPA #$3C
+2620 BEQ REGNAM
+2630 RTS
+2640 **
+2650 * PROGRAM
+2660 **
+2670 PROG CMPA #$32 VAR?
+2680 BNE *+4
+2690 BSR REGNAM
+2700 BSR REG0
+2710 CMPA #$33 ARRAY?
+2720 BNE *+4
+2730 BSR REGNAM
+2740 LDB #-1 
+2750 STB INDEX
+2760 **
+2770 * STATEMENT 
+2780 **
+2790 STAT BSR SSTAT
+2800 LDB SSW
+2310 BEQ RTS1
+2820 LBRA ERROR 
+2830 **
+2840 * STATEMENTS LIST
+2850 **
+2860 STLIST BSR SSTAT 
+2870 LDB SSW
+2880 BEQ STLIST
+2890 RTS1 RTS
+2900 **
+2910 * SINGLE STATEMENT
+2920 **
+2930 SSTAT CLRA
+2940 STA ACC 
+2950 STA SSW 
+2960 LDY SY
+2970 **
+2980 * MULTIPLE STATEMENTS
+2990 **
+3000 SS1 CMPA #$34
+3010 BCS SS2
+3020 CMPA #$38
+3060 BSR WORD1
+3070 BSR STLIST
+3080 PULS A
+3090 CLR SSW
+3100 LBRA CHECK
+3110 **
+3120 * STOP
+3130 **
+3140 SS2 CMPA #$50
+3150 BNE SS3
+3160 BSR STPOUT
+3170 WORD1 LBRA WORD
+3180 **
+3190 STPOUT LBSR PUTHS
+3200 FCB 3,$7E
+3210 FDB MONIT
+3220 RTS
+3230 **
+3240 * RETURN
+3250 **
+3260 SS3 CMPA #$51
+3270 BNE SS4
+3280 LDB PMODE
+3290 LBEQ ERR4
+3300 PSHS B
+3310 BSR WORD1
+3320 PULS B
+3330 DECB 
+3340 BEQ RETP
+3350 LBSR EXPR
+3360 RETP ,_BSR PUTHS
+3370 FDB $037E
+3380 FDB PULLB
+3390 RTS
+3400 **
+3410 * PROC CALL
+3420 **
+3430 SS4 CMPA #2
+3440 LBEQ PFCALL
+3450 CMPA #$E0
+3460 BCS SS5
+3470 LBRA PFCALL
+3480 **
+3490 * ASS I GMENT STATEMENT 
+3500**
+3510 SS5 CMPA #7
+3520 BCS ASSIGN
+3530 LBRA SS6
+3540 ASSIGN LDB GL 
+3550 PSHS B
+3560 LDB VAL
+3570 PSHS B
+3580 CMPA #5
+5590 BNE ASS1
+5600 LBSR SUBSC1
+3610 LDB ,S
+3620 LDA LSW 
+3630 BNE AS0
+3640 LDA #$8B 
+3650 LBSR PUTAB
+3660 LDA #1
+3670 BRA  AS2
+3680 AS0 ADDB OPER 
+3690 STB ,S
+3700 CLR LSW
+3710 BRA  AS1
+3720 ASS1 CMPA #6
+3730 BNE ASS2 
+3740 LBSR DSUBSC 
+3750 LDA #2
+3760 BRA AS2 
+3770 CMPA #4
+3780 BEQ *+5 
+3790 LBRA ERROR 
+3800 LBSR WORD 
+3810 AS1 CLRA 
+3820 AS2 PSHS A 
+3830 LDA SY
+3840 CMPA #S3C
+3850 BNE *+9
+3860 LBSR WORD 
+3870 BSR  ASSIGN
+3680 BRA  AS3
+3890 LDA  #$3D 
+3900 LBSR CHECK
+3910 LDA  #$27 
+3920 LBSR CHECK
+3930 LBSR EXPR
+3940 AS3 PULS D
+3950 STB  OPER   4--
+3960 PULS B
+3970 STB GLL
+3980 TSTA 
+3390 BNE  AS4
+4000 LBSR PUTX 
+4010 LDA  #$A7 
+4020 LDS  OPER 
+4030 LBRA PUTAB
+4040 AS4  DECA 
+4050 BNE  AS5
+4050 LBSR PUTX 
+4070 LDA  #$33 
+4080 LBSR PUTA 
+4090 LBRA STABX 
+4100 AS5 LBSR PUTHS
+4110 FCB 10
+4120 FDB  $33D7 
+4130 FCB  WT2
+4140 FDB  $33D7
+4150 FCB  WT1 $DE,WT2
+4160 FDB  $A700 
+4170 CLR  INDEX
+4180 RTS
+4190 **
+4200 ** NON-STATEMENT
+4210 **
+4220 SSEND COM SSW
+4230 RTS
+4242 **
+4250 CMPA #$58 
+4260 BCC SSEND 
+4270 CMPA #$52
+4280 BCS SSEND
+4290 SUBA #$51
+4300 PSHS A
+4310 LBSR WORD
+4320 PULS B
+4330 **
+4340 * REPEAT UNTIL 
+4350 **
+4360 DECB
+4370 BNE SS7
+4380 STB INDEX
+4390 BSR ASTOUT
+4400 LBSR STLIST
+4410 LDA #$60
+4420 LBSR CHECK
+4430 LBSR EXPR
+4440 LBSR PUTHS
+4450 FCB 2
+4460 FDB $2603
+4470 CLR SSW
+4480 BRA  MINOUT 
+4490 **
+4500 * FOR-TO
+4510 **
+4520 SS7 DECB
+4530 BNE SS8
+4540 CMPA #4
+4531 BEQ  *+5
+4560 LBRA ERROR
+4370 LDB VAL
+4580 PSHS B
+4590 LDB GL
+4600 PSHS B
+4610 LBSR ASSIGN
+4620 LDA #$61
+4630 LBSR CHECK
+4640 CLR ACC
+4650 LBSR EXPR
+4660 LDA #$64
+4670 LBSR CHECK
+4680 BSR ASTOUT
+4690 LDA  #$36
+4700 LBSR PUTA
+4710 CLR  INDEX
+4720 LBSR STAT
+4730 LDA #$32
+4740 LBSR PUTA
+4750 PULS D
+4760 STA GLL
+4770 STB OPER
+4780 LDA #$A1
+4790 LBSR PUTABSX
+4800 LBSR PUTHS
+4610 FCB 2
+4020 FDB $2305
+4830 LDA #$6C
+4840 LDB OPER
+4850 LBSR PUTAB
+4860 MINOUT LBRA PULJMP
+4870 ASTOUT LBRA PSHDEF 
+4880 **
+4890 * WHILE-DO
+4900 **
+4910 SS8 DECB
+4920 BNE SS9
+4930 STB INDEX
+4940 BSR ASTOUT
+4950 LBSR EXPR
+4960 LDA #$64
+4970 LBSR CHECK
+4980 LBSR PUTHS
+4990 FCB 2
+5000 FDB $2603
+5010 BSR SLAOUT 
+5020 LDS INDEX 
+5130 PSHS B
+5040 LBSR STAT
+5500 PULS B
+5060 STB INDEX
+5070 BSR PEROUT 
+5080 BSR MINOUT
+5090 PLUOUT LBRA PULDEF
+5100 **
+5110 ** IF—THEN
+5120 **
+5130 SS9 DECB
+3140 BNE SS10
+5150 LBSR EXPR
+5160 LDA #$65 
+5170 LBSR CHECK
+5180 LBSR PUTHS
+5190 FCB 2
+5200 FDB $2603
+5210 BSR SLAOUT 
+5220 LDB INDEX
+5230 PSHS B
+5340 LBSR STAT
+5250 PULS B
+5260 CMPB INDEX 
+5270 BEQ *+4
+5280 CLRB 
+5290 BRA PLUOUT 
+5300 SLAOUT LBRA PSHJMP
+5310 PEROUT LBRA STCHG
+5320 ***
+5330 * CASE—OF
+5340 SS10 DECB
+5350 BNE SS11
+5360 LBSR EXPR
+5370 LDA #$66
+5380 LBSR CHECK
+5390 CLRB
+3400 S10A INCB
+5410 PSHS B
+5420 STB ACC 
+5430 LBSR LEXPR 
+5440 LDA #$81 
+5450 LBSR ROPER
+5460 LBSR PUTHS
+5470 FCB 2
+5480 FDB $2703
+5490 BSR SLAOUT
+5500 LDB INDEX
+5510 PSHS B
+5520 LBSR STAT
+5540 BSR PEROUT
+5550 BSR PLUOUT
+5560 PULS B
+5570 STB INDEX 
+5580 PULS B
+5590 LDA SY
+5600 CMPA #$XX
+5610 BNE S10A
+5620 PSHS B 
+5630 LBSR WORD
+5640 LBSR STAT
+5650 CLR INDEX
+5660 PULS A
+5670 LBRA PLDFN 
+5680 **
+5690 * WRITE STATEMENT
+5700 **
+5710 SS11 LDA #$37
+5720 LBSR CHECK
+5730 LBSR EXPR
+5740 LBSR PUTHS
+5750 FDB $0297
+5760 FCB OUTDN
+5780 LBSR CHECK
+5790 WTLP CLR ACC
+5800 BSR WTERM
+5810 LDA SY
+5820 CMPA #$3C
+5830 BNE WTEN
+5840 LBSR WORD
+5850 BRA WTLP
+5860 WTEN LDA #$36
+5870 LBRA CHECK
+5880 **
+3890 WTERM CMPA #$6C
+3900 BNE WR1
+5910 LBSR PUTHS
+5920 FDB $03BD
+5930 FDB PUTSTR
+5940 LDA CH
+5950 WR01 CMPA #"""
+5960 BEQ WR02
+5970 LBSR PUTA
+5980 LBSR GFTCH
+5390 BRA WRO1
+6000 WRO2 CLRA
+6010 STA INDEX
+6020 LBSR PUTA
+6030 LBSR GETCH
+6040 LBRA WORD
+6050 **
+6060 WR1 CMPA #$6B
+6070 BNE WR3
+6080 LBSR WORD
+6090 CMPA #$37
+6121 BEQ WR2
+6110 LBSR PUTHS
+6120 FDB $03BD
+6130 FDB CRLFA
+6140 RTS
+6150 **
+6160 WR2 LBSR WEXPR
+6170 BSR WTEN
+6180 LBSR PUTHS
+6190 FDB $03BD
+6200 FDB CRLFA
+6210 RTS
+6220 **
+6230 WR3 CMPA #$6A
+6240 BNE WR4
+6250 LBSR SUBSC
+6260 LBSR PUTHS
+6270 FDB $03BD
+6280 FDB SPACEA
+6300 **
+6310 WR4 CMPA #$A9
+6320 BNE WR5
+6320 LBSR SUBSC
+6340 LBSR PUTHS
+6350 FDB $03BD
+6360 FDB PUTCA
+6370 RTS
+6380 **
+6390 WR5 CMPA #$26
+6400 BNE WR6
+6410 LBSR DSUBSC
+5420 LBSR PUTPLB
+6430 LBSR PUTHS
+6440 FDB $03BD
+6450 FDB PUTDA+1
+6460 BRA WR66
+6470 **
+6480 WR6 LBSR EXPR
+6490 LBSR PUTHS
+6500 FDB $03BD
+6510 FDB PUTDA
+6520 WR66 CLR INDEX
+530 RTS11 RTS
+6540 **
+6750 * PUTX & PUTB
+6560 **
+6570 PUTABX PSHS D
+6580 BSR PUTX
+6590 PULS D 
+6600 BRA PUTAB
+6610 **
+6620 * PUT LP, OR GB BY INDEX
+6630 **
+6640 PUTX LDB GLL 
+6650 CMPB INDEX 
+6660 BEQ RTS11 
+6670 STB INDEX 
+6680 ADDB #LB+1
+6490 LDA #$DE 
+6700 ***
+6710 * PUT ACC A&B
+6720 **
+6730 PUTAB  BSR PUTA
+6740 TFR B,A
+6750 **
+6760 * PUT ACCA RS AN OBJECT
+6770 **
+6780 PUTA STX RNDH
+6790 LBSR ROUT
+6800 LDX RNDH
+6810 RTS
+6820 •*
+6830 * PUTHS STRING
+6840 **
+6850 PUTHS LDX ,S++
+6860 LDB ,X+
+6870 PS1 LDA ,X+
+6880 BSR PUTA
+6890 DECB
+6900 BNE PS1
+6910 JMP ,X
+6920 **
+6930 ** CHECK ACC
+6940 **
+6950 CHECK CMPA SY
+6960 BEQ WORD
+6970 **
+6980 * ERROR
+6990 **
+7000 ERROR LBSR PUTSTR
+7010 FDB $0D0A
+7020 FCS "ERROR"
+7030 LDX TEND
+7040 LEAX 1,X
+7050 NEG ,X
+7060 ER0 LDA ,X+
+7070 LBSR PUTCA
+7080 CMPX WEND
+7090 BNE ER0
+7100 JMP GAME
+7010 **
+7120 * WORD DECORDER
+7130 **
+7140 WORD BSR WORDS
+7150 LDA SY
+7160 RTS
+7170 WORDS CLRB
+7180 STB SY
+7190 STB VAL
+7200 LDA CH
+7210 ** SKIP CONT ,SPACE.;
+7220 WD1 CMPA #$21
+7230 BCS SKIP
+7340 CMPA #"."
+7250 BEQ SKIP
+7260 CMPA #";"
+7270 BNE WD2
+7280 SKIP BSR GETCH
+7290 BRA WD1
+7300 **
+7310 * COMMENT
+7320 **
+7330 WD2 CMPA #"%"
+7440 BNE WD3
+7350 BSR GETCH
+7360 CMPA #$20
+7370 BCC *--4
+7380 BRA WD1
+7390 **
+7400 * ASCC CONST
+7410 **
+7420 WD3 CMPA #"'"
+7430 BNE WD4
+7440 BSR GETCH
+7450 STA VAL
+7460 BSR GETCH
+7470 GETCH PSHS X
+7480 LBSR MEMIN
+7490 STA CH
+7500 PULS X,PC
+7510 * HEX CONSTANT
+75221 WD4 CMPA #"$"
+7530 BNE WD5
+7540 WD40 BSR GETCH
+7560 BEQ WD41
+7570 BCC RTS2
+7580 
+7590 BCC RTS2
+7600 SUBA #7
+7610 WD41 SUBA #"0"
+7620 LDB VAL
+7630 ASLB
+7640 ASLB
+7650 ASLB
+7660 ASLB
+7670 PSHS B
+7680 ADDA ,S+
+7693 STA VAL
+7700 BRA WD40
+7710 **
+7720 * TEST ALPHA NUMERIC
+7730 TSTNA CMPA #"0"
+7740 BCS NAF
+7750 CMPA #'9'+1
+7760 BCS NT
+7770 CMPA #"A"
+7780 BCS NAF
+7790 CMPA #'Z'+1
+7800 BCS AT
+7810 NAF CLRB CLEAR C
+7823 AT LDB #-1
+7833 RTS2 RTS
+7840 NT CLRB
+7350 RTS
+7860 ** DECIMAL CONSTANT
+7870 W5 BSR TSTNA
+7883 BNE WD6
+7890 WD50 SUBA #"0"
+7900 PSHS A
+7910 LDA VAL
+7920 LDB #10
+7930 MUL
+7940 ADDA ,S+
+7950 STA VAL
+7960 BSR GETCH
+7970 BSR TSTNA
+7980 BEQ WD50
+7990 RTS
+8000 * THE OTHER WORDS
+8010 LDX TEND
+8020 PSHS A
+8030 NEGA
+8040 LEAX 1,X
+8050 BSR STAONE
+8060 PULS A
+8070 BSR TSTNA
+8080 BCC TLOOK1
+8090 WD61 LDA CH
+8100 BSR TSTNA
+8110 BCS *+4
+8120 BNE TLOOK1
+8130 BSR STRONE
+8140 BRA W061
+8150 STAONE STA ,X+
+8160 STX WEND
+8170 BRA GETCH 
+8180 TLOOK1 LDA RSW
+8190 BEQ TLOOK
+8200 COM RSW
+8210 RTS
+8220 **
+8230 * WORD TABLE SEARCH
+8240 **
+8250 TLOOK LDA TCOUNG 
+8260 STA SY
+8270 LDX TEND 
+8280 S01 LDU WEND 
+8290 S02 LDA ,-U
+8300 CMPA ,-X 
+8310 BEQ S06
+8320 S03 TST ,X
+8330 BEQ S05 
+8340 BMI S04 
+8350 LEAX -1,X
+8360 BRA S03 
+8370 S04 LEAX -1,X 
+8380 BRA S01 
+8390 S05 DEC SY
+8400 BNE S01
+8410 LBRA ERROR
+8420 S6 TSTA 
+8430 BPL S02
+8440 LDB ,-X
+8450 STB VAL
+8460 LDA SY
+8470 CMPA #1
+8480 BNE *+6
+8490 TFR B,A 
+8500 BRA S07 
+8510 CMPA #4 
+8520 BCS RTSS
+8530 LDB #1
+8540 TST PMODE
+8550 BEQ *+6
+8560 CMPA #6
+8570 BCS *+3 
+8580 NEGB 
+8390 STB GL
+8600 ANDA #$FD
+8610 S07 STA SY
+8620 RTSS RTS
+8620 **
+8640 * ARITHMATIC EXPRESSION
+8650 **
+8660 WEXPR LBSR WORD
+8670 EXPR BSR LEXPR
+8680 BSR OLOAD 
+8690 RTE RTS
+8700 ** WORD * LEXPR
+8710 WLEXPR LBSR WORD
+8620 **
+8730 * LOGICAL EXPRESSION
+8640 **
+8750 LEXPR BSR REEXPR
+8760 LE1 LDY SY
+8770 CMPA #$82
+8780 BCS RTE
+6790 CMPA #$8A+1
+8800 BCC RTE
+8810 PSHS A
+8820 LBSR WORD
+8830 BSR REXPR
+8840 LDB LSW
+3850 BNE LE2
+8860 LBSR PUTHS
+8870 FDB $0397 
+8880 FCB WT1
+8890 FCB $32
+8900 PULS A
+8910 ADDA #$10
+8920 LDB #WT1
+8930 LBSR PUTAB 
+8940 BRA LE1
+8950 LE2 PULS A
+8560 BSR OCORD 
+8970 BRA LE1
+8980 **
+8990 * RELATIONAL EXPRESS 
+8900 **
+9010 REXPR BSR AEXPR
+9020 RE1 LDA SY
+9030 CMPA #$21 
+5040 BCS   RTE 
+9350 CMPA #$30 
+9060 BCC RTE
+9070 PSHS A
+9080 LBSR WORD 
+9090 ASR AEXPR 
+9100 LDA #$80 
+9110 BSR AOPER 
+9120 PULS A
+9130 LBSR PUTHS
+9140 FCB 6
+9150 FCB $3,$4F,$20,$02,$86,$FF
+9160 BRA RE1
+9170 ** ADDING OPERATFR
+9180 ROPER LDB LSW
+9190 BNE OCORD 
+9200 PSHS A
+9210 CMPA #$80 
+9220 BEQ *+5 
+9230 BSR PUTPUL
+9240 FCB $8C 
+9250 BSR PUTPLB
+9260 PULS A
+9270 SUBA #$70
+9280 PUTA1 LBRA PUTA
+9290 ** OUTPUT SAVED L-CC 
+9300 OLOAD LDA LSW 
+9310 BEQ RTE 
+9320 LDA ACC
+9330 BEQ *+6 
+9340 LDA #$36
+9350 BSR PUTA1 
+9360 LDA #$86
+9370 OCORD PSHS A
+9380 CLRA
+9390 STA LSW
+9400 COMA
+9410 STA ACC
+9420 LDA AMODE
+9430 CMPA #$20
+9440 BNE *+5
+9450 LBSR PUTX
+9460 CLR LSW
+9470 PULS A
+9480 ADDA AMODE
+9490 LDB OPER
+3500 LBRA PUTAB
+9510 * PUT 'TAB:PULS A'
+9520 PUTPUL LBSR PUTHS
+9530 FCB 2
+9540 FDB $1632
+9550 RTS 
+9560
+9570
+9580 BRA PUTA1
+9590 **
+9600 * ADDING EXPRESSION
+9610 **
+9620 AEXPR BSR MEXPR
+9630 AE1 LDA SY
+9640 CMPA #$80
+9650 BEQ AE2
+9660 CMPA #$8B 
+9670 BNE RTE1
+9650 AE2 PSHS A
+9690 LBSR WORD
+9700 BSR MEXPR
+9710 PULS A
+9720 BSR ROPER
+9730 BRA AE1
+9740 **
+9750 * MUTIPLYING EXPRESSION
+9760 **
+9770 MEXPR BSR TERM 
+9780 ME1 LDA SY
+9790 CMPA #$8E
+9800 BEQ ME2
+9810 CMPA #$8F
+9820 BNE RTE1
+9830 ME2 PSHS A
+9840 LBSR WORD
+9850 BSR TERM
+9860 LDB LSW 
+9870 BEQ ME3
+9830 LDA #$C6
+9890 BSR OCORD
+9900 FCB $8C
+9910 ME3 BSR PUTPUL 
+9920 PULS A
+9930 CMPA #$8E 
+9940 BHS ME4
+9950 LBSR PUTHS
+9960 FCB 3
+9970 FCB $BD
+9980 FDB MULT
+9990 BRA ME1
+10000 ME4 LBSR PUTHS
+10010 FCB 3
+10020 FCB $BD
+10030 FDB DIV
+10040 BRA ME1
+10050 **
+10060 * TERM
+10070 **
+10080 TERM LDA SY
+10050 BNE TM1
+10100 * SAVE L-COMMAND 
+10110 SLOAD, PSHS A
+10120 LBSR OLOAD
+10130 LDA VAL 
+10140 STA OPER 
+10150 LDA GL
+10160 STA GLL
+10170 PULS A
+10180 STA PMODE 
+10190 COM LSW 
+10200 LBRA WORD 
+10210 * CONSTfTRUE & FALSE
+10220
+10230 BEQ TM01
+10240  CMPA #$A1
+10250  BNE TM2
+10260 TM01 SUBA #$A1
+10270  STA VAL
+10280  CLRA
+10290  BRA SLOAD
+10300 * SYSTEM VAR MHIGH & MOD
+10310 TM2  CMPA #$16
+10220  BRA *+6
+10330  CMPA #$17
+10340  BNE TM3
+10350  STA VAL
+10360  LDA #$10
+10370  BRA SLOAD
+10380 * SIMPLE VARIABLE 
+10390 TM3  CMPA #4
+10400  BNE TM4
+10410  LDA #$20
+10420  BRA SLOAD
+10430 * ( EXPTRSSION ) 
+10440 TM4  CMPA #$35
+10450  BCS TM5
+10460  CMPA #$38
+10470  BCC TM5
+10480  PSHS A
+10490  LBSR WLEXPR
+10500  PULS A
+10510  ADDA #4
+10520  LBRA CHECK
+10530 ** FUNCTION CALL
+10540 TM5  CMPA #3
+10550  BMI *+6
+10560  CMPA #$E0
+10570  BCS TMG
+10580  BSR OLP 
+10590 PFCALL LDA VAL
+10600  PSHS A 
+10610  LBSR WORD
+10620  CMPA #$37 
+10630  BNE PFC1 
+10640  LDA LSIZE
+10650  PSHS A 
+10660  INC LSIZE 
+10670 PFC2   INC LSIZE 
+10680  LBSR WEXPR
+10690  CLRB
+10700  STB ACC 
+10710  DECB
+10720  STB  GLL
+10730  LDA #$A7 
+10740  LDB LSIZE 
+10750  LBSR PUTABX 
+10760  LDA SY 
+10770  CMPA #$3C 
+10780  BEQ PFC2 
+10790  PULS A
+10800  STA LSIZE 
+10810  LDA #$3B 
+10820  LBSR CHECK 
+10830 PFC1 LDB #-1 
+10840  STB RCC 
+10850  STB INDEX 
+10860  LDA #$86 
+10870  LDB LSIZE
+10880
+10890
+10900 CMPA #$C0
+10910 BCC *+5
+10920 LBRA CALPF
+10930 LDX #LIBR
+10940 SUBA #$C0
+10950 PFC3 BEQ PFC4
+10960 LBSR PUTA
+10970 DECA
+10380 BRA PFC3
+10990 PFC4 LDA #$BD
+11000 LBSR PUTA
+11010 LDD ,X
+11020 LBRA PUTAB
+11030 **
+11040 OLP LBSR OLORD
+11050 LDB ACC 
+11060 BEQ RTS4
+11070 LDA #$36 
+11080 LBSR PUTA
+11090 CLR ACC 
+11100 RTS4 RTS
+11110 ** FUNCTION RND
+11120 TM6 CMPA #$70 
+11130 BNE T161 
+11140 BSR SUBSC
+11150 LBSR PUTHS
+11160 FCB $03BD
+11170 FDB RND
+11180 RTS
+11190 * FUNTION GET
+11200 TM61 CMPA #$71
+11210 BNE TM62 
+11220 BSR SUBSC
+11230 LBSR PUTHS
+11240 FDB $0597
+11250 FCB INDN,$BD
+11260 FDB GETCH
+11270 RTS
+11280 * FUNCTION READ 
+11290 TM62 CMPA #$72 
+11300 BNE TM7
+11310 BSR SUBSC
+11320 LBSR PUTHS
+11330 FDB $0597
+11340 FDB INDN
+11350 FCB $8D
+11360 FDB GETDA
+11370 RTS
+11280 * FUNCTION NOTASL ET AL
+11390 TM7 CMPA #$40
+11400 BCS TM8
+11410 CMPA #$49+1
+11420 BCC TM8
+11430 PSHS A
+11440 BSR SUBSC
+11450 PULS A
+11450 LBRA PUTA
+11470 * ARRAY
+11480 TMS CMPA #$5
+11490 BNE TM9
+11500 LDB VAL
+11510 PSHS B
+11520 LDB GL
+11530 PSHS B
+11540 BSR SUBSC1
+11550 PULS B
+11560 STB GLL
+11570 PULS B
+11580 LDA LSW
+11590 BEQ ARY1
+11600 ADDB OPER 
+11610 STB OPER
+11620 LDA #$20 
+11630 STA ANODE
+11640 RTS 
+11650 ARY1 LDA #$8B
+11660 LBSR PUTABX
+11670 LBRA LDAAX
+11680 **
+11690 DSUBSC LDA #$3C
+11700 BSR SIUBS1
+11710 LDA #$3B
+11720 PSHS A
+11730 BRA SUBS2
+11740 SUBSC LDA #$3E
+11750 SUBC1 PSHS A
+11760 LBSR WORD
+11770 LDA #$37
+11780 LBSR CHECK
+11790 LBSR EXPR
+11800 PULS A 
+11810 LBRA CHECK
+11820 SUBSC1 LBSR WORD
+11830 LDA #$36
+11240 LBSR CHECK
+11850 LBSR LEXPR
+11860 LDB LSW
+11870 BEQ SBS5
+11880 LDB AMODE
+11890 BEQ SBS5
+11900 LBSR OLOAD
+11910 SB35 LDA #$3A
+11920 LBRA CHECK
+11930 * MEM FUNCTION
+11940 TM9 CMPA #6
+11950 BNE TM10
+11960 BSR DSUBSC
+11970 LBSR PUTHS
+11980 FDB $0997
+11990 FCB WT2
+12000 FDB $3297
+12010 FCB WT1,$DE,WT1
+12020 FDB $A600
+12030 CLR INDEX 
+12040 RTS
+12050 ** FOR EXPANTION
+12060 TMI0 BRA ERROR
+12070 **
+12080 * LIBRARY ADDRESSS TABLE
+12090 **
+12100 LIBR RMB 80
+12110 **
+12120 * ADDRESS DEPENDENT CODE
+12130 * GENARATION
+12140 **
+12150 * SET PRC—FUNC TABLE
+12160 **
+12170 SETPFT PSHS A 
+12180 LDB #3
+12190 MUL
+12200 ADDD PFTBEG
+12210 STD XR 
+12220 PULS A,PC
+12230 **
+12240 TWICE LBSR PUTSTR
+12250 FCB $0D,$0A
+12260 FCS "TWICE!"
+12270 JMP GAME
+12280 **
+12290 * DEF PROC-FUNC
+12300 **
+12310 DEFPF BSR SETPFT
+12320 LDX XR
+12330 TST ,X
+12740 BNE TWICE
+12350 COM ,X
+12360 LDX 1,X
+12370 STX YR 
+12380 LDX XR 
+12400 BSR PCST 
+12410 LDX YR
+12420 DP1 BEQ RT10
+12430 LDX ,X
+12440 STX ZR
+12450 LDX YR
+12460 BSR PCST 
+12470 LDX ZR
+17480 STX YR
+12490 BRA DP1
+12500 **
+12510 * CALL POR0-FUNC
+12520 **
+12530 CRLPF BSR SETPFT
+12540 INCA
+12550 CMPA PFMAX
+12560 BCS *+4
+12570 STA PFMAX
+12580 LDA #$BD
+12590 BSR AOUT
+12600 LDX XR
+12610 LDD 1,X
+12620 LDX PC
+12630 BSR STAABX 
+12640 LDX XR
+12650 TST , X
+12660 BNE PC2ADD
+12670 LEAX 1,X
+12680 BSR PCST
+12690 BRA PC2ADD
+12700 **
+12710 * PUL-DEF N TIMES
+12720 **
+12730 PLDFN PSHS A
+12740 BSR PULDEF
+12750 DEC ,S
+12760 BNE *-4
+12770 PULS A,PC
+12780 **
+12790 * PULL AND DEFINE
+12800 **
+12810 PULDEF BSR PULSTK
+12820 PCST LDD PC
+12830 STAABX STD ,X
+12840 PT10 RTS
+12850 **
+12860 JMPOUT LDA #$7E
+12870 ROUT LDX PC
+12880 STA ,X
+12890 BRA INCPC1
+12900 **
+12910 PULSTK LDX SP
+12920 LEAX 2,x
+12930 STX SP
+12940 LDD ,X
+12950 LDX ,X
+12960 RTS
+12970 **
+12980 * PUL STACK & Jump
+12990 **
+13000 PULJMP BSR JMPOUT
+13010 BSR PULSTK
+13020 PCST2 LDX PC
+13030 BSR STAABX
+13040 INCPC LEAX 1,X
+13050 INCPC1 LEAX 1,X
+13060 SETPC STX PC
+13070 RTS
+13080 **
+13090 * PUSH STACK & JUMP
+13100 **
+13110 PSHJMP BSR JMPOUT
+13120 BSR PSHDEF
+13130 PC2ADD LDX PC
+13140 BRA INCPC
+13150 **
+13160 * PUSH STRCK & DEFINE
+13170 **
+13189 TSHDEF LDX SP
+13190 BSR PCST
+13200 LEAX -2,X
+13210 STX SP
+13220 RTS
+13240 OUTPC3 BSR ROUT 
+13250 LDD PC
+13260 ADDD #3
+13270 BRA PCST2
+13280 **
+13290 * LDA R,X
+13300 LDAAX LDA #$B7
+13310 BSR OUTPC3
+13320 LDA #$A6
+13730 LA1 BSR ROUT 
+13340 BRA INCPC1
+13350 **
+13360 * STA B,X
+13370 STABX LDA #$F7
+13380 BSR OUTPC3
+13390 LDA #$A7
+13400 BRA LA1
+13410 **
+13420 * STACK TOP CHANGE
+13430 **
+13440 STCHG LDU SP
+13450 LEAU 2,U
+13460 PULU D,X
+13470 EXG D,X
+13480 PSHU D,X
+13490 RTS
+135n0 **
+13510 * END OF LOAD
+13320 **
+13530 ENDL LDX PFTBEG
+13340 LDA PFMAX
+13550 EL1 BEQ EL
+13560 TST ,X
+13570 BEQ UDERR
+13580 EL2 LEAX 3,X
+13590  DECA
+13600 BRA EL1
+13610 UDERR PSHS A
+13620 STA ZR
+13630 SUBA PFMAX
+13640 NEGA
+13650 PSHS A
+13660 LBSR PUTSTR
+13670 FDB $0D0A
+13680 FCS "UNDEF"
+13690 PULS A
+13700 LBSR PUTCA
+13710 PULS A
+13720 LDX ZR
+13730 BRA EL2
+13740 EL LDX PC
+13750 STX VARPTR+1,PCR
+13760 JMP GAME
+13770 **
+13780 * INPUT ROUTINE
+13790 * GET ONE CHR FORM MEMORY
+13810 MEMIN LDX SREG
+13820 LDA ,X+
+13830 BEQ LEND
+13840 MEM1 STX SREG
+13850 MEM2 LBRA PUTCR
+13860 LEND LDA #$D 
+13870 BSR MEM2
+13860 LDA #$A
+13890 TST ,X++
+13900 BPL MEM1 
+13910 LDA #"/"
+13920 RTS
+13930 **********************
+13940 * ADVANCE WORD
+13950 **
+13960 WTABLE FCB 0 END MARK 
+13970 FCB $30,-'P'
+13980 FCC "ROC" 
+13990 FCB $31,-'F'
+14000 FCC "UNC" 
+14010 FCB $32, 'V'
+14020 FCC "AR"
+14030 FCB $33,-'A'
+14040 FCC "RRAY"
+14030 FCB $34, -'B'
+14060 FCC "EGIN"
+14070 FCB $35,';'
+14080 FCB $36,-'['
+14090 FCB $37,-'('
+'4100 FCB $38,-'E'
+14110 FCC "ND"
+14120 FCB $39, -'=' 
+14130 FCB $3A,-']'
+14140 FCB $3B,-')'
+14150 FCB $3C,-';'
+14160 FCB $3D,-':'
+14170 FCB $50,-'S'
+14180 FCC "TOP" 
+14190 FCB $51,-'R'
+14200 FCC "ETURN"
+14210 FCB $55,-'I'
+14220 FCC "F"
+14230 FCB $65,-'T' 
+14240 FCC "HEN"
+14250 FCB $53,-'F' 
+14260 FCC "OR" 
+14270 FCB $61,-'T' 
+14280 FCC "O"
+14290 FCB $52, -'R'
+14300 FCC "EPEATI1
+14310 FCB $60,-'U'
+14320 FCC "NTIL"
+14330 FCB $54, -'W' 
+14340 FCC "HILE"
+14350 FCB $64,-'D' 
+14360 FCC "O"
+14370 FCB $56,-'C' 
+14380 FCC "ASE"
+14390 FCB $66, -'O' 
+14400 FCC "F" 
+14410 FCB $67,-'E' 
+14420 FCC "LSE"
+14430 FCB $57, -'W'
+14440 FCC "RITE"
+14450 FCB $69,-'A'
+14460 FCC "SCII" 
+14470 FCB $6A,-'S'
+14480 FCC "PACE"
+14490 FCB $68,-'C' 
+14500 FCC "RLF" 
+14510 FCB $6C,-'"'
+14520 FCB $8B,-'+'
+14530 FCB $80,-'-'
+14540 FCB $8E -'*' 
+14550 FCB $8F,-'/'
+14560 FCB $82,-'S'
+14570 FCC "BC"
+14580 FCB $84 —'A'
+14590 FCC "ND"
+14600 FCB $88,-'E'
+14610 FCC "OR"
+14620 FCB $89,-'A' 
+14630 FCC "DC"
+14640 FCB $8A,-'O' 
+14650 FCC ”R"
+14660 FCB $22,-'>' 
+14670 FCB $25,-'<'
+14680 FCB $26,-'#'
+14690 FCB $27,-'=' 
+14700 FCB $2D,-'L','T'
+14710 FCB $2E,-'G','T'
+14720 FCB $40,-'N','E','G'
+14730 FCB $43,-'N','O','T'
+14740 FCB,$43,-'C','O','M'
+14750 FCB $44,-'L','S','R'
+14760 FCB $46,-'R','O','R'
+14790 FCB $47,-'A','S','R'
+14590 FCB $48,-'A','S','L'
+14590 FCB $49,-'R','O','L'
+14590 FCB $06,-'M','E','M'
+14810 FCB $A0,-'T'
+14820 FCC "RUE"
+14830 FCB $A1,-'F'
+14840 FCC "ALSE"
+14850 FCB $16,-'M'
+14660 FCC "HIGH"
+14870 FCB $17,-'M'
+14880 FCC "OD"
+14890 FCB $70,-'R','N','D'
+14900 FCB $71,-'G','E','T'
+14910 FCB $72,-'R'
+14920 FCC "EAD"
+14930 ******
+14940 WTBLE RMB $500
+14950 ******
+14960 * SUPORTING ROUTINES
+14970 * & I/0 CONTROL
+14980 **
+14990 SYSTEM EQU $8837
+13000 RUB EQU $8
+13010 STACK EQU $FEE00
+15020 ** OBJECT START
+15030 C LDS #STACK
+15040 VARPTR LDX #0
+15050 STX G8
+15060 STX LB
+15070 OBJMP JMP >0
+15080 **
+15090 * PUSH LB & SET NEW LP
+15100 **
+15110 PSHLB CLRB
+15120 ADDD LB
+15130 STD WT1
+15140 LDX WT1
+15150 LDD LB
+15160 STD ,X++
+15170 STX LB
+13180 RTS
+15190 **
+15200 * PULL LB
+15210 **
+13220 PULLB LDX LB
+15230 LDX ,--X
+15240 STX LB
+15250 TSTA
+15260 RTS
+15270 **
+13280 * RND FUNCTION
+15290 **
+15300 RND PSHS A
+13310 LDA RNDL
+15320 LDB $125
+15330 MUL
+15340 ADDD #1
+15350 STA RNDL
+15360 PSHS A
+15370 LDA RNDH
+15380 LDB #125
+15390 MUL
+15400 ADDA ,S+
+15410 STA RNDH
+15420 PULS B
+15430 MUL
+15440 INCA
+15450 RTS
+15460 **
+15470 * DVISITION SET MOD 
+15480 **
+15490 DIV STB WT1
+13500 BEQ ERDIV 
+15510 TFR A,B
+15520 CLRA
+15530 STA WT2
+15540 DV0 INC WT2
+15550 ASL WT1
+15560 BCC DV0
+15570 DV1 ROR WT1
+15580 CMPB WT1
+15590 BCS DV2
+15600 SUBB WT1
+15510 ORCC #1
+15520 BRA *+4
+15530 DV2 ANDCC #$FE CLR C
+15640 ROLA
+15650 DEC WT2
+15670 STB MOD
+15680 TSTA
+15690 RTS
+15700 **
+15710 ERDIV STB COUTDN
+17720 LBSR CRLF
+15730 LBSR PUTSTR
+15740 FCC "ERR DIV 0"
+15750 MONIT JMP SYSTEM
+15760 **
+15770 MULT MUL
+15780 STA MHIGH
+15790 TFR B,A
+15800 RTS
+15810 **
+15820 * PUT A IN DECIMAL
+15830 **
+15840 PUTDA CLRB
+15850 PUTDR STB DREG
+15860 LEAX ,S
+15870 LEAS -4,S
+15880 CLR 1,X
+15890 LDB #3
+15900 P0 PSHS B
+15910 LDB #10
+15920 BSR DIV
+15930 ADDB #$30
+15940 STB ,X
+15950 LEAX -1,X
+15960 PULS B
+15970 DECB
+15980 BNE P0
+15990 COMA 3,X
+16000 LDA #"0"
+16010 LDB #4
+16020 P1 LEAX 1,X
+16030 DECB
+16040 CMPA ,X
+16050 BEQ P1
+16060 COM 4,S
+16070 LDA DREG
+16080 PSHS B
+16090 SUBA ,S+
+16100 BCS PRX
+16110 BSR SPACER
+16120 PRX LDB ,X
+16130 BEQ P4
+16140 BSR PUTCA 
+16150 LEAX 1,X 
+16160 BRA PRX 
+16170 P4 LEAS 4,S
+16180 CL1 RTS
+16190 ** 
+16200 * GET IN A DECIMAL
+16210 ** 
+16220 GETDA CLRA
+16230 PSHS A
+16240 BSR GETCA 
+16250 CMPA #RUB 
+16265 BNE GD1 
+16275 PULS A
+16280 LDB #10 
+16290 LBSR DIV
+16300 BRA GETDA+1 
+16310 GD1 SUBA #"0"
+16320 BCS GD2
+16330 CMPA #10
+16340 BCC GD2 
+16355 STA DBUF 
+16365 PULS A
+16370 LDB #10 
+16380 MUL
+16390 ADDB DBUF 
+16405 TFR B,A
+16415 BRA GETDA+1 
+16420 GD2 PULS A,PC
+16430 **
+16445 * SPACE A TIMES 
+16455 **
+16460 SPFICEA BEQ CL1
+16470 PSHS A
+16485 LDA #" "
+16490 BSR PUTCA
+16500 PULS A
+16310 DECA
+16520 BRA SPACER
+16530 **
+16540 * STR OUT
+16550 **
+16560 PUTSTR PSHS X
+16570 LDX 2,S
+16560 STR1 LDA ,X+
+16590 BEQ STR2
+16650 LBSR PUTCA
+16610 BRA STR1
+16620 STR2 STX 2,S
+16630 PULS X,PC
+16640 **
+16650 * CRLF
+16660 **
+16670 CRLF LDA #$0D
+16680 BSR PUTCA 
+16690 LDA LDA #$0A
+16755 BRA PUTCA
+16710 **
+16725 * CRLF A TIMES
+16730 **
+16740 CRLFA BEQ CL1
+16750 PSHS A
+16760 BSR CRLF 
+16770 PULS A
+16780 DECA
+16790 BRA CRLFA
+16800 **
+16810 * PUTCHR A
+16820 **
+16830 PUTCA PSHS X 
+16840 LDB OUTDN
+16850 LEAX OUTAT,PC
+16860 ASLB 
+16870 JSR [B,X]
+16880 PULS X,PC
+16890 **
+16900 * GET ACCA ONE CHR
+16910 **
+16920 GETCA PSHS X
+16930 LDB INDN
+16940 LEAX INAT,PC
+16950 ASLB
+16960 JSR [B,X] 
+16970 PULS X, PC
+16980 **
+16990 * INPUT ROUTINE ADDRESS
+17000 **
+17010 INAT FDB INEEE 
+17020 RMB 4
+17030 RMB 14
+17040 **
+17050 * OUTPUT ROUTINE ADDRESS
+17060 **
+17070 OUTAT FDB OUTEEE
+17080 RMB 6
+17090 RMB 12
+17100 
+17110 * OBJECT PG AREA
+17120 
+17130 OBJECT NOP
+17140 END
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/TL1/toasm.pl	Fri Jan 04 07:39:19 2019 +0900
@@ -0,0 +1,7 @@
+#!/usr/bin/perl
+
+while(<>) {
+  s/\r\n$//;
+  s/^\d+ //;
+  print $_,"\n" 
+}