log

age author description
Sat, 12 Jan 2019 15:19:33 +0900 Shinji KONO TL1 fix tl1
Fri, 11 Jan 2019 17:42:52 +0900 Shinji KONO TL/1 example t3 worked
Thu, 10 Jan 2019 23:56:08 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 10 Jan 2019 22:42:15 +0900 Shinji KONO frame pointer
Tue, 08 Jan 2019 07:24:26 +0900 Shinji KONO TL/1 clean up
Mon, 07 Jan 2019 22:33:00 +0900 Shinji KONO index mode fix
Mon, 07 Jan 2019 21:10:43 +0900 Shinji KONO strange bug on t2.tl1
Mon, 07 Jan 2019 19:32:10 +0900 Shinji KONO TL/1 use x and y register
Mon, 07 Jan 2019 12:22:19 +0900 Shinji KONO index version TL/1 first try
Mon, 07 Jan 2019 10:22:20 +0900 Shinji KONO remove LB/GB in TL/1
Mon, 07 Jan 2019 04:07:10 +0900 Shinji KONO TL/1 buffered program read
Mon, 07 Jan 2019 03:38:10 +0900 Shinji KONO fix fclose/mfree problem
Sun, 06 Jan 2019 22:38:04 +0900 Shinji KONO malloc for mc2 wrong...
Sun, 06 Jan 2019 19:57:11 +0900 Shinji KONO micro-c buffering
Sat, 05 Jan 2019 22:10:20 +0900 Shinji KONO add document
Sat, 05 Jan 2019 22:10:08 +0900 Shinji KONO Added tag micro-c for changeset 721991a3b456
Sat, 05 Jan 2019 22:10:02 +0900 Shinji KONO Added tag tl1 for changeset f2b439399279 micro-c
Sat, 05 Jan 2019 22:09:58 +0900 Shinji KONO Added tag current for changeset 321b7fffadab
Sat, 05 Jan 2019 19:08:54 +0900 Shinji KONO TL/1 simple test worked
Sat, 05 Jan 2019 15:56:45 +0900 Shinji KONO fix dicimal print routine
Sat, 05 Jan 2019 10:22:12 +0900 Shinji KONO TL/1 fix
Sat, 05 Jan 2019 07:51:54 +0900 Shinji KONO fix word table
Fri, 04 Jan 2019 23:13:54 +0900 Shinji KONO first TL/1 debug
Fri, 04 Jan 2019 19:43:52 +0900 Shinji KONO TL1 no compile errors
Fri, 04 Jan 2019 19:02:43 +0900 Shinji KONO os9 version TL/1
Fri, 04 Jan 2019 17:33:04 +0900 Shinji KONO TL1 source fix
Fri, 04 Jan 2019 16:34:34 +0900 Shinji KONO source fix
Fri, 04 Jan 2019 10:47:39 +0900 Shinji KONO fix
Fri, 04 Jan 2019 07:39:19 +0900 Shinji KONO add TL1 source
Tue, 01 Jan 2019 22:35:50 +0900 Shinji KONO fix asm09.game